Skip to main content

Full text of "Ben-Chananja"

See other formats


v*H^-^ 
'«^^ I I ^u f I»— /i /3Z. 
^Ö\ 
a. 31loiiaffcf)rift für iühii^e X^eoUdi<^> ß/i ßk "f } 


\\\ e ^cyu'i' ii'- 
/ Orudi HO« Siijmiinli ßiirger. 

1858. iDerjddiiup itx Mtarbeiter. 9(«onJjmi in *l>cft, ^4>rfPu»g, SSJien. 

Ü^ic .§errcn: 
iti^xtx Stuölänbet in Slafc^il. 
SScjirf^rabbiner 33acf in ©inila. 
53ejirförat)t»inev Q3avacfi in S^aV'clim. 
Dr. 53ärf in ^rcniait. 
Dr. 33eer in iDrestcn. 
?e^rcr Scrnfiein in (Ejiwag.. 
(S'emeinbefefretär^BriK in @r.-33ec8feref. 
(ioi)n SUbert in *Pariö. 
Scjirförabbiner Dr. I;nfrf)af in (!>)a\}<i. 
9Jeligion«(e^rer 2)l;ne^ in Sjutüin. 
[Rabbiner Dr. (§6rentf)eil in .^orri|. 
ÜJJ. e^rent^eit in 3afbereni?. 
SRabbiner (Siöler in (S^tonnonji^. 
Dr. gcitet in ^]ia^a. 
^a\ivti(^uUei)xn gif(f;ev in Sor»aöberenii. 
9fJabbiner ^^ifcfimann in Äctefemet. 
%xänH in ©taniölan. 
gricbmann in $eft. 
5)irigirenber ^aüpt]<i)üUti}xex @c§e( in 

günffir(I;cn. 
.§ptfd;nn. ©utmann in g"»Tfircf'f"- 
53c5irf^rabbincr Jgioc^mutfi in MuU. 
3JcJigicne(c^rfr .öorcnji^ in Sjcgctin. 
Dr. ^orfc^c^f« in ®r.-'Äanifc^a. 
^rofflTor :3fittcle0 in Slrafc. 
3e((incf in «Peft. 
Obcxietjxex Mann in .ftiö^BeH. 
3- .Sern in *lsc|i 
.^reicirabbincr .tcbn in STJantnig. 
©cl;nlbireftcr .tcbn in l'iptan <Bt. ?ti; 

fofaue. 
ü)h)ftcr^aufti'ci)Hll'ivcftcv ,Hchn in ic; 

incen^ar. 
••?an)?tfc^ullcbvcv .Hohn in Äciinrnt. 
0- ^. .Roben in ^cft. 2) i e jp < 1 1 1 i; : 
©cmcinbcfcrft. Mxanß it» Äötc^^l'abänH. 
Ävod;mal in ®rcbS). 
91. ßanbcö in ©taniölau. 
aKnfter^an)3tfcf;u(bircftcv l'ebcrcr in *)Jcft. 
^rcbigcr Dr. Scinfcbn in 5ßcvm^. 
Sofef iöws) in @r.-Äani[c(;a. 
*}JrcfcfTor Snj^atrc in ^^Jabnvi. 
^•>ani.itfcbu((ef)rer ÜJJenbcI in Siptan St. 

9(lifo(anö. 
33ejirförabbiner Ulatbancf in ^apberen'.>. 
Sieligicnölebi'ff ^^clUxf in .^etefcmet. 
S. Steifer in Sßai^en. 
^^h. SHcifer in ffivii|,en. 
^auptfc^nffebrer 9{ober in .Septtjch). 
©enicintefefrctdr Oiofenbcrg in 3(rab. 
Sac^^ in Sernfalem. 
Sc^ulbireftcr Seligmann in Stublwei; 

genburci. 
©c^orr in S9rob5?. 
Dr. <B(^tDab in ^t% 
.RuUuegemeinbeiicril.i£rf;nlbofinSifIö^. 
jlatef{;et Sfreinfa in 5trab. 
93cjirferabbiner Spider in iSffeg. 
2cl;nlbireftcr -Etern in .'?c(b-3)Jejö-33ä:: 

fär^elv- 
Stern in Q3elgrab. 
^rofeJTor «Stehet in Scünn. 
33cjjirfe*rabbiner ©traper in Sjarpae. 
3ofef lomlcr in * * *. 
*4Jrofeffor Dtlla Xcrre in i^abua. 
Änünägemeinbetjorfleber 3. aSertbeimcr 

in 3Bien. 
Univerfitätöprof. Dr. ißeffeli in "IJrag. 
iReligicneilebrcr Dr. ÜBclff in äBicn. 
Cberrabbincr Dr. 3il''fer in Üiec^ni^. 
*4>rebiger 3iriiborf. 3 n^ i t. -^52^ 

I. Bogmotik, (Etl)ik, KituolciflcV. 

@rul3 an »:öcu-'(Sf)auania, t?ou Dr. 9lb. (Sf)rcntf)eil •Sfit« )• 

5)16 Äla^e über 3nbiffercntitMuuß, x>om i^crau^^ebcr ©.3. 

2)ic 5lutoi-ität t()almitiiifc{;cr iUM-fdirifteu an] raKniüfd;nn ©taiibinuifte, oon Dr. 

Dufc(;at '. @- 34. 

5)ie ©niiibfel^ren ber »Jieliv^iou Sfradö, vom ^ctauö^cber .... „49, 
■Die Sericbo -' gfJofc, reu Dr. 3«. i^orfcOefefij, «JJrof. 8co 3eittclc(5 uub «J^rebi^ev 

Biriibcrf ' ©.97. 289. 535. 

3)ie qi-Dfic ©»iiobc, bereu llr|>niiia mib iöirfung, vom Jperauöcjcbet @. 102. 

193. 292. 338. 

aUeU^ion uub ®iffcufcf;aft, uou Dr. äW. 3il'fei- ©.115. 164. 

3ur ÜJJaimcuibei^fratjc, vuMii >&eraui\]cber ©• 145. 

Jöaijgabifdje ©tdjtuui^eu, vcu '"^^rcf. 3Ä. ©töpel „ 232. 

^crfud) ciucr uniftänblidteu *,'luahifc beö ^dm, vou @f^u(bireftor Sgna^ ©tern 

(£. 2G6. 308. 360. 448. 506. 

I5rafd;a uub ^^-'''fbts^t, vou ^.öejirftM-abbiuer Straper ©. 317. 

3)ic 9lrmcu in Sfracl, vou Dr. ^W. Jettel „ 320. 

^■Bluuieu auf 6h-äbcru, vlmu J^eraußi^eber „ 433. 

T>ic Dibafttf bcö Iljalnuibi?, vcu 91. .itof)U ©. 460. 512. 

®ic (S^c taubfiuuuuer jubiinburu, vou Dr. 3W. T)ufd;af . . • ^ ©• 465. 
TOc^ija, t^cm ^craus^ßeber ©.76. 468. 

n. a5rrd)id)tf, pljiloloöir, bibl. fegfrc, :Altfrtl)mn0kunbr. 

®cfd)id)te ber uu^r. Sabbatljäcr, voui ^crauöcjcbcr S. 10. 

©eucuuuugeu ber @c^a(; uub i)htfd;eU^iere, »cu Dr. ÜÄ. ,3ipffr uub ©i(^m. 

Ärauö ©. 31. 76^130. 

(SUfdia uub (ilxai, luni ©d;ulbireftor ©teru ©.35. 

33ibelerecicfe, i^cu ^rcf. Wl ©töpel, @. i^ gifc^mann, 3». (S^rent^eil, Dr. S. 

San)fobu, 9lbr. .dcd;iuut(i, Dr. 9tb. Öbrentf^eil, 2). 8. ©träger, Söejirfö- 

»Rabbiuer Ulatl^auef uub *i3aradj . @. 78. 161. 215. 312. 414. 415. 
X^almubifdjc ©pradjfcrfd;uui^ u. 9lUert()umßhtube, von Dr. ©ccr, Dr. Sein^fofin, 

l*. «Sfreiufa, 3- 2)t)ueii u. vom .^erau^c(. ©.81. 129. 165. 318. 363. 453. 
3ur (Siu(eituug iu beu If)a{mub, von Dr. Ü)i. T'ufdjaf . . . ig. 116. 227. 
3ur bibUfd;eu 9laturc^efr(nd;te uub Weoi^rafie, vou Dr. SD?. ^orfd;efefi} unb ^Prof. 

ü«. ©tofel . '^ ' ©. 158. 

Btteitcei 23ud; ber jübtfdjeu. ?{(tcrtbümer bet^ 3ofefu£S glaviuö, »on Dr. ÜW. 

.§orfd;e§f» @. 207. 299. 406. 456. 551. 

3uber uub .*>cbräcr, von Dr. ©. «ärf . . . ®. 354. 357. 400. 442. 494. 
*Illo\cS 33Jeubelöfcf)u, aiä 5öibelfcrfd)er, vom .»^eraugcjcbcr ....©. 358. 
.tenut bae: 3ubeutl)um ctue 9lbovtiou, von ^xo\. Dr. SB. ®cffe(>i „ 391. 

lieber bie bibl. u. ijramm. ©tubieu ber früberu Otabb., von 25. 8. ©traper „ 417. 
3ur @efd)id;te ber 3ubeu iu Deutfdjlaub, von Dr. @. SCBolf . . . „ 463. 

Äavaiti[d;e 9(p(}oriiMucu, von 3ofef iöm) ©.515. 566. 

X^ie Svcuer bebr. iHecaifte, vom J^crauövjcber @. 516. 

m. jStograpljifdjfö. 

lSrinucruui]eu au beu verewigten '•:\>(\Uv Cberrabbineu 8cn> ©d^tvab, vom ^cv= 

aut^sjebcr . . . .' @. 28. 30. 70. 193. 

Jlbra'fiaDi uub ^ofef glefd;, vom .fperauec^cber ©. 409. 482. 

Dr. @ro^, von «siguuiub >^rausi ®. 177. 

9lruolb .^laber, von griebmauu „ 563. 

Dr. 2lloii3 3eittelc? , 240. 

IV. 0tcräri|*d)c ^ii^ngeu. 

Dr. feiger ?lbral)aai, Ur|"d)rift ©. 43. 91- 

2)ie £efcbüd;er ber ifrael. OioU'eifdiuleu, oou 9lbr. .dod;mutf) . ©. 136. 284- Ä'ofin" Xfiabnitti fia-'^Bajith ... ®- 335. 

Ätcfef, SBibUi"cl;e ©efc^ncl^te » 382. 

^iltct^ficimcr, aKiuc^a Xc^ora „ 524. 

j)ie *t>tfter ©c^ufprcijrammc ,, 573. 

©tcrn'ö Mod)bc Sifc^af „ o7G. 

5)e((a Xovre'^ *4>>"'^tigt'-ii „571. 

y. Ur^ifriiuciöfrlfiffc. 

Ue{)etiBa(I;una tcr 53c|d;iiciluii.]öcp'cratioir . • S. 74. 

2)aö ifracütifdjf aijatrifclwefcu „ 172. 

eorgfalt bcr f. f. akgici. für tic i^erbcfTcruiiG tcr Q3c(fgfd)uaffet)üd;cr @. 337. 481. 
^orbcrcitiuuj tcr ''^räparaiitcii @. 305. 

VI. (ßrmriubf- iiub Untfmdjtsttitj'cn, CoriffiJoubfiu. 

Buftdutc in 3fvufa(ciii '©. 169. 

iJicucftcr 5-crrfd;rttt tcr jütifrf;cu (gtuticu in llitgarn „ 241. 

(Stiftun^öurfuute tcei ifracl. Icmvelö in ®icn „ 323. 

lieber teil lluterftü^uiujeiH'rciii ycii Jl^ibbiucrt^^ÜBitUH-ii mit SBaifcii, von "öe-- 

jivft^rabbincr Dr. 1)i\\d)al @. 270. 3G9. 

35aä i[r. Xaubftummciünftitiit in 3)?aitlinc5, von ^ejirfevabb. ^orftmntf; S 

SRcucfte jlnntgebnng tcr 3?omantif „ 

ebener ©rief an *-i3en-'(?l)ananja, oon S. Jporohji^ „ 

2)et ^Bibeluntcvrirfjt „ 

Slnfruf üon ©jutfän „ 

gracjen an jntifcfjc v5cf;u(mänuor 

aJerfucl; einer 5lntircrt anf tic Stnfvagen @. 420 

«Statiftifdteö 

©cI;uU nnb Sel^rerbriefe 

Stntti^an @. 579. 

Sltab . @. 48. 85. 380. 421. 532. 

Sluffee (g 

58äcöta , 

5öalafcl;a--®varmat . . . „ 

©r.-'Öccöfercf „ 

Sel^rat „ 

JBtünn „ 

epcricö „ <B. 37 . . @. 273. 
. »5. 47. 479. 
»S. 426. 475. Jvünffirc()cn 
ÖJaUjicn . 
&a\)a . . 
®ro^nmrteiu 
3iiKiii • . 
3crnfalcin . 

Otylien I7f) 

ÖUt-.Ranifdia (&. 532. 

530. 

532. 

189. 

134. 

240. 

532. 

429. 

532. 

476. 

e. 41. 

175. 274. 

<B. 286. 

„ 378. @rcj?--,^anifcl;a 
.RctiifeniL't . 
Äeptl)cli> 
Äörnient . . 
Änla . , . 
.<tcri'?--2atänv <B. 141 Ä>. e35. 142. 

476 

184. 

. . „ 273. 

432. 531. 579. 

. . <B. 279. 

42. Vcilcniird^cl , 287, 

l'ivlaii 2l. l'hfolanot <S. 424.480.521. Sofd^onj . . 
SoiMöbcreni) 
3}Ja()rcn . . 
maiö . . 
3)Jarc5ali 
OJaf(f;i^ . , 
Dhnifag . , 
Ofen . . 
Crient 
*^)atna 

^H-ft . . . 

*^^repbnrJ] 372. 
468. 
„ 238. 
„ 181. 
„ 336. 
„ 381. 
473, 520. 
@. 45. 
132. 330. @. 


48. 
„ 532. 
„ 90. 
„ 47. 
„ 531. 
„ 531. 
„ 426. 
89. 132. 
. . . . @. 271. 
. . @. 425. 432. 
. . „ 429. 
48. 142. 190. 
39. 87. 187. 
283. 531. 
. . @. 47. 
. . . ©. 579. 

475. 

277. 

577. 
Sic(t)m^ . . . . . ©.47. 334. 

?1iCiiiiio ©.179. 

©ifiöi^ „ 478. 

Scinooin, aui^ ter . . . „ 579. 
©tnbhiicipcubnri^ .... „ 275. 

©jart^aiJ „ 480. 

©5C.^-tin . . ©. 48. 86. 283. 288. 

Icmceimr @. 276. 

Siicfcf; „190. 

ar>ai^en . . . ©.142. 478. 530. 
Sica ©. 279, 325. 329. 332. 529. 531. 
Siii^^Sdi ©.476. ?Icnfftfi< anci ©viiai^CiU\ ©ff)nlc u. ^^iterahtr ©. 96. 142. 192.287.-^3. 431. 480. VII. Biifnljf iiiii'i ßnnriiuiiuuii 
vni. })iriöniiff;alifii . . .\ e. 192. 288. 
. . ®. 144. fr. ^dolf ihiißuthdl, in *). 5üt? bem ?i\dd) i^cvflavtov ©elfter 
©ei gegrüft, (S^anmiia'^ ®of)n! 
@ct gogn'jpt un^, ebfev 93tctftcv, 
?luf bem .Spaupt bei %i)cxa Ären'! 

(Sinft, in tiefbeu^egteii ^dkn, 
3((ö uocf} j?än4>fe tobten un(b, 
©aC) mau biet) Sfvael leiten 
35>ei[e, bnibfam, [anft unb mi(b. « *) 91. 3orua teil (ifiaitaiiia, \vclct;cii tcr i^t\ci)vte 9f}fb. b. 33(. ;<um gü^= rer irä^ltc, war einer ber berü^mtejlen jüb. Srfjriftv^etefirten bc« ^weiten 3a^r- |P 
^nnbert^. 2)cr ncncfle @cffI;irT;tf(J;rei6er jener ßtit nennt iün ben „31? an n ber qr 
golb'ucn ÜKitte", nnb be^eicfinet ifin aU ba6 Inegfame, narftgtebige , üer« 
fcfinenbe (Clement iu ber 91eubi(bnni;( be^ inbifrf;en ®efanimt>tefen^. „(Sr fi^üjte 
bte ße^re unb baä 58o(f i^cr (Sinfeitic(feiten unb Uel^ertreitnmgeu unb irurbe 
baburrf; Berbern ber 8ef;re unb ffio^tt^äter bcs Sßoifci." (@rä^. &i\d). b. 
Suben, III. ®. 56.) SPie manr^ec anbere >£c(;viftoielcf)rte bc(? SKtert^umö betrieb 
au(^ 9J. 3c[ua ein .'panbircrf: er un\r ©cttniib. 

1 — 2 — 

dh'm in eb(e govm ^u [d)nticDcn, 

3ßiiOtcft bu t»er ?ef)ve Gv^ ; 

^üv fcv i^nUcv 4")cil uub giicbeu 

•2)eiuem Öott ^um Sviilnu mib ^^^iclfi' 
strafft bio golb'ne ^?J^ittc Xu, 
giU)rteft viuf cjclvit^ntom ®Icifo, 
33ie(o fo bom ^>immc( ^u. 

£omm bciin, ^>)?aun Der i]o(D'ncu ^>}?ttte 
<£icf) unr Inu-vcii tciitcö ^^C^nfo, 
'rafj Xu (ntcft iinfvc 8rfnitte, 
Sßniu fic ivicn vcciits? miD linft?. 

A?omnr uiib tvvitj' bei Shiat{cf)vc 
(Siiad'iiD 33auucr une ^uv*or! 
yfomm/ 3c[ua, tcftc, (cfnc, 
Cffcii ftclu Xiv 3toit'ö 3;()in- *). -}o^• *) X)cr ©iitjj iiiifcrcei luarfciii »DJitailH'itcii? mcijc vcrläufi»} Ijiuicidjcu 
teil Olamcii uufcrcr ürtcitatfc(;rift ^ii uiotiviicii, unb bic feit fcem (ivfc(;ctiicii tce 
*l>n.M>c(tu^ yeii leiden Seiten an uiii? jeiirf^teteu tfiavjeii yi iH-aiitU'crte». I)ic 
'i3etciitfaiitfcit Oi. rsofua'ö, auf bic Unr uccfi auefüfiilirf; ^unuffüninicii ircrbcn, 
ijcii'cix Jviv fr(,icu vcv vielen jafneii erfaiiiit, ane itiifer im 3>il'ie 184 4 eifcl^ic; 
neuer ^eu= C5 (janau ja Lunveift. Ucö. 3 — Die rliTiijjc liöiT riiiOfffcrciifemus. 

tili IDort )ur i)crrtiiuMDinu0 m Üdn uub Jltitnrbeiter. 

3)cr ;)Jatl)fc(;litiJ Wottci^ tcflcfit ninjlirf), 
X'k ^Uäiic fciiifii Jj^cr^ciic* auf ÖU'fdjlcrfit iiiic Okfc(;lcc^t. 

(IM". 33, U.) 

3) c r 3 11 r i f f c V c u t i t^ iii u ö i? c v f) e u t i i] c ii 3 c i t ! 2ßer 
()ättc (;U'vül)cu uic^t [i"^ou oft itKh^ni ijchöit? ünn- inn-fuititc jemals, 
vatl)cnb utib criuimtcviib, uniiifitciib uiib hoffcitb iUu-v jübtfct'o 5In;^ 
gc(Ck]cuf)cttou \n vcbcu, of)nc auf bcu ()cvi-fc^ciibcii ^HbiffcrnitttJmuö 
f)ingcu>tcfcu ^u ivcitcu? äßcffcii (Slfer für Me I}of)cvcii 5(iu3c(cgcu^ 
f)cltcu S^fracf»? fucDtcii nid^t UH>f)(iiiciuciibc 'Jrcunbc ab^ufüblcu hmi) 
\)ic (Siimtcvuih] viii btrfcii un^Hn|'öf)iiltc^cii ,5\'iut? aik^ ®iiton? Die 
.S^cvvfc^aft bcö ^ubifft'vcutiömui?, faßt mau, Inottct ]ui) immer mcl)r 
au^. ^}iid)t nur iu ijvofieu ©tabteu, aihi) in "i^auKjcmeiubeu unifne 
fic^ bevfelbe (i'iuvjaug yi innfctniffeu. Tiui^t uuv iu t»eu ifveifeu reicher 
Sebenuiuucv, aucl; iu beu uuteveu Sc^nc^teu gilt fein nuxc^ticj gebie^ 

2ßev iu bev Öefiticfite mn-gaugeuev ^c'ikn fein grembliug ift, 
bni fauu biefe illage lüc^t iibeiiafi1;eu. Sie ift uiitt neu, ftammt 
liiert iHMt geftevu f)er. @ie blieb feiuev (Spocbe gau.^lic^ uubetamit- 
3« allen ^dkn liefu'u fiif; (ctimmcu iH'inef)meu, loelcte beu hcvx> 
f^H'uben l\)?augel velig{i3fev 3Bävme beflagten, uni? Me böfe ©egen- 
wai1 in U^evgleic^ung mit einer läugft cutfc^uninbeuen 23ergaugen- 
fieit fc^onungöloö iH'rbammten. Die 9lnflagepuufte blieben ,^iuar im 
(^in^ielnen nidit immer Hefeiben, mit bem SSec^fel ber 3t'iten 
ivcc^ifelten natürlich auc^ fte; He 5lnflage felbft lüurbe aber niemals 
jnm Sc^nveigen gebracht. Der 3'^vn auf He ©egenunn-t loberte fort; 
feine 3eit wax fo glüdlic^, feine glammc erlöfc^eu ju fe^eu. 

1* 3n ftvafeubcnt ?lc^tgfan^c ftc^t rov imfeven ©reifen i()re 
eigne jitgenb^eit. XamaU^, [agcn ftc, befee(ten velii^iofe ©arme 
unb ^unißfeit jcrc»^ jüDift-^c ^^eij, unb bcm jübifdjcn .•pfi'fommen 
nnivbc in jcbcr Dtücffiiitt ©eniige geiciftet t^on alt unb jung, i^on 
arm unb veicb. 5l6cr ftef)c, beut 33(icfc S^i. G^ec^ief Saubau'öO 
eifc^icn jene gcpiicfenc ^dt in einem gan^ anbevu ?i(^tel — (5v 
fie^t mit i'itUH'vem .^erjeu ben ©ebrauit» ber beutfc^eu Sucher- % 
fpvac6c beim 3ugcnb^ unb kfonbcn^ 6eim 33i6ehiuteivi(^te immer 
mef)r '-Beben gcanunen; bie ArucOtiofigfeit [einer "ffiavunngen r>or 
biefcr gefäf)v[i(^en ')ieuernng beirfiben [eine 3eelc tte[. 9coit» tiefer 
betrübt if;u ber 3nbiffercntii?muö ber ^teilten, bie um 3cin[a(em nictt 
tranern, mx bie Xrümmcr beö heiligen ^empel^ gar nidn mef)r 
benfeu, unb aucb mm ber (5"n(f}a(t[amfcit nidnö nn[[en u>o((cu, tic 
unter beu Q3iUern [o einf)eimi[f^ untr. „Sin'be uns?,'' ruft er an^, 
„wie tief ift baö ©efc^iei'^t unferer ^nt gefuufen! 9(c^ «ii1>t wenig 
nvire bierübcr ^n fagen, uh'uu tk Obren 3}ie(er uiitt tcinb untren 
für 3iii"i'<^tivei[ung unb S^crmabnung. (5^ [cbftöc ber (iivige [einen 
SCßcingarteu, unb (a[[e [ein 3.^olf nur nirfn in\1) mcbr entarten-)!" 

3n bie[em "Seberufe unb inbeij bie färben noii) [ttioncnb 
aufgetragen im ^^cr[;a(tnif[e ^u bem 33i(be, u^clcbee ungc[äbr ein 
9}?eu[c^ena(ter früf)cr 9?. 3iifob 3fvac[ ^erfcbel, gcu>cbu(ic^ 
(Sutben genannt, von feiner Umgebung entunrft. C5r fiagt über 
tnx gan;,(icben U.^erfa(( ber 9?c(igion, beu tic faifcben ^^rofeten 
Sabbatbai ^dn'^ berbeifübren. ccin Setmer^ ergiept jtrf) in tcn 
2(uöruf: „Xie ^dt, unni begüuftigt iic'^ arge <2c^afa(e, l^ic tief 
nn(? i^erunmben hixd) l'ift unb Jfabale^}!" 

Xie Va[t ber ^-l^crantuuntlittfeit [ür bie [ü tief beflagteu Übe(^ 
ftänbe UHÜ^t (Smben ^umeift ani [ein eigencö religic[eö Cbcrbaupt, 
ben berübmten .s^amburger ?}\abbineu ^onatbau (St^ be[n(^ü^, 
inbem er bem[elbcn ebne aiUn "Mdbait tHnanr[t, ta^ er a(^ ge- 
beimer 5?lnbäuger ber (Sabbatbaer im (Stillen bereu ^^enbeujcn be* 
gün[tige. 5{ber auit> ')t. 3i^natban i[t mit [einer ^dt nic^tß -iventger ') CtcrratHncr ju T^vaij, gcftovtcii am 29. 9lViil n03. 
•) 3. t*. ^56. <8cr. aU>vr. unb ^u 28, b. 58, t. '"^-^r.. 

') mn\ 1,1. c^'-^zn^n c^bv'iv.. ■-> alö ^ufvicbeii. 65öctft bcbniflut ftnbet cv [cfcoii bie (^(eütcjilticjfcit 
wl(x 33ater flcv^en Den Uiuen-ti"^t if^vev Äliiber im ^oebvaifclKU iiub 
ibrt' mu]c6üf)vlute ^i^orliobe füi- baö ^raiuoftfitc uub 3tiilit-''ni|'cf)e. 
"i)?ocl; uuiHn'ieif)ltc^er evfcfcehit i[)m bev 53efiid) bei? (5d)aufpie(ö, 
ber Äom6bic inib bev Cpcr. (Seine fcfiarfe Oiiige trifft v^DUeiibö bic 
2;()ahmibifteu, bte fid; bie Äeimtniß ber Sabbatqefe^e nic^t aneiq- 
iieii^ iniD felbft bie ?)iaHüuen, bie baö (bantalö i]e(teiibe) rabbiniff^e 
(iiinireitt ftubircii, UH'il e^ ihnen ^rob brinv^e, UHibrenb iie tav 
3tnbium beö 6eremouia(gefe$e^ l)intanfe6en nnb yeriuicl)(äffii]en'j. 
Xie Xbatfacben, bie biefen Ä(ai]en \n ÖHnnbe liei]en, finb 
leicOt evflärlid). Sie t)atten tijeilö in bev }i6) aKnuilig f)ebenben 
[ocivifen Steünn^^ bev 3nben ibren ©runb, tl;eilo verbanften ]ie 
ibren Urfpvnny] ber 53eu>egmu], ^n ber bie fabbat^äifd^e nnb noc^ 
mel)r Die ^D*?eubelofi>bn'fite 2cf>nle Den Shiftop y]ab. ift aber bie !?ln' 
flav]e ber ^dt übevbanpt a{^ (^\-\c\h]\ü^ biefer ivinfiüffe ^n betrac^- 
en?— 9fimmermel;r! Sie ift inel iilter. 2htc6 frü()ere ©efcfelecOter 
^vibfn ihre Clnellen nicbt iHnfiei]en. 

3m IT. 3vil)vl)nnbert tabelt M. ^Die'ir Schiff in (^ulba 
bie profvinen ©efpriic^e, bie ficfc atimälii] in bie Synagogen ein- 
[it)(eic^en -) ; fiagt di. Si))mann geller, ber yi ^rag, 2Bien, 
5B(abimir nnb Ärafan 9tabbiner umr, über bie in ben ©emeinben 
bevvfcbenbe 5öiUfür^) nnb über ^j)inneignng jn fviraitifc^en ^w- 
tbümevn^); nnb finbet 9t. Jpivfcö Ä^oibencu>er in Jvanffnvt 
am ')}?ain \n feinem tiefften Seibtvefen an bev ^ciiettc bev jübifc^en 
Jranen feiner Umgebnng nic^t^, u>obnrc6 ]u aU 3übinnen fennt- 
lieb un'ivben ■'''). 

3in 16. 3af)vf)nnbert geißelt JK. Salomo So via bie 
bentfcben Suben, bie e^ ibren ?)ieicben l)ingeben (äffen, ivenn fiel; 
biefelben •üon ber ^eobacbtnng nuincfeer Speifegefebe biöpenfiven^ 
Dagegen ein S^ttergefc^vei crf;eben, ivenn 3emanb baö (irlanbte ') % 2)e6. II. 27, b. 47, a. G7 , d ^ 

') ebuj. 8, 7. 

?. 6f)ani. 9. 

ä) Äai t)a--3afc(;cr. — 6 — 

unbeberffcu .^"^aupteö qoniept')! ®cin 3i'iMf"t^lTf, ^- 5lbvaf»am 
93h'nal)cm am? 'luntiv ^^W t'-n^ ^inninn ^cl• Tf)ova „Du [ollft 
t>ov einem 531 tu Den feinen '^In [top legen (3. 9)?. 19, 14)" 
and; anf biejoni).3en a\\^, mm U'*e(i1)en nni]emii|enti voibereitete 
cnbjefte ^uv Sefleibuni] beö Dtabbiuevamtcö autoiifirt uunten, „umö 
in nnferev ^cit," füijt er Ijmu, „(ct^ev nur \n oft ge- 
|'i1;iet)t-jl" 3ni Ij. 3al)v(;nnbevt [itilDevt '3v. ©alomo i?l(anii 
tie 3^it mit fituviru'u 'färben •''). Gin 3af)i"bmibi'vt fiül)er Ha,]t 9i. 
3afob b. iHfcfcev über t'ic i'anbeit tcv fpanifduni jn^on, Me e^ 
nüt(;tg nuicl)t, tic .S^anMuÜMuu] De^^ 3cl)ofiU'^ am 'i)(euiafn-!?tage mit 
(i^elb 51t evfanfen '). 

vieijen iviv unfern GKtng bunt Die iaf^rljunferte aufivartö 
fort, [0 erbliifen unr im Ölun-e bever, tk ihre 3**1^ auflaiien, auit 
t)oct)er(eitctnete i)3f anner une 9i. S i p p m a n n a n »? ^1t i"i b ( b a tt f e n, 
dl "d^ioie bni iWajmon, 9i. ?(bral)am Slbeu ßfra, 'dl 
53ac6|a 5lben 93afoba unb dl Saabia ©aon. 

dl l'ippmann finbet bie '^Inmai^nng ber yfabbaliften wie nic^t 
minber ben Starrfinn mauiiu-ci eingeuniru'Üen 3rrtf)iim>? in'rUH'rfiiit, 
ber niitt jn beuH-gen ift, von [einen ,,leeren Vebren" ^) \n U\iiai, 
-\)?a)iuonibei? bat ihmi feinen 3t'ify"ii'''iMÜ'ii ^''"*' K'^>" initituiftige ^)3?et'' 
unng'''); uiitt iMel beffer benft ^^Ibeu (5fra ihmi ben [einigen '). 
?lben 3?afoba [ie()t ben ^nbiffereuticimni^ in uuMten .^'reifen iH'r = 
breitet "*), unb Saabia unnft auf bie .^^Oli)ntlitigeu [einer 3fit bin, bie 
„[ieb einbilbeten, t'af] ba«?, umö ik innirerfen, amb UMrflirb nid)tig 
unb nn-iö \ic feftfjalten, that[äd)lid) etUMö 5^e[tanbigeci [ei; bie in 
bie ?lbgriinbe ber ^H'rfel)rtf)eit iH'r[nnfen, unb bereite bei ben 
3d)(iiuben beii< 'i>erberbenö angelangt [inb •')." ') Jlt. &. ?l. 72. 

') Ü)?. 'Sei. 5iir 2t. 

') Igg. Miisar. Dh-iicftf 9luö^abc »uMt CMÜiiicf. l'f 1^519 . 1854. 

•*) I. C. (sij. 585. 

') '.n'c^v h'l:;:' " 

') 4>. t. Sittfit ü, \. 

') 2 W. 20, 7. II. au a. 2t. 

") .»icrjniopfliciiti'ii, (iiiilcitmuv 

"J Öldubcitö-- unb 2ittciilel;rr. (Sinl. 2. 19. b. gürft'ft|'cu Uebcrf. _ 7 — 

€o (aiUni bic ^Inffai^cn faft cinoci .^af)vtaH|>nbö! 5.^om (Sw^ 
fvatf) iinb vom DuabalquiiMv, von bev 'ilMncf)[e( uni? vom '*)?{( bvin^ 
gcii [tc 511 iinforni Ol)von ! 3mmcv m\\} aUcntOaUHMi tritt in vcr- 
[c^iobonon Ö)cftaltcn bicfdbc ^Inffiii^c anf: bio 3lnf(ai}C bcv 
) c ut e i U g e n © c yi o n u> a v l ! 

Urfac^cu baju wavcn oljnc ^mi\d ftotö vorl)anben. 33n bcv 
Unvo((fommcnf)cit nnfcvc^^ ©cfcl;(t'rf)tcö fann c^ iin fo(ri;cn Urfac^en 
nicmatt.^ fehlen. ^Wannov von l)o(;nn (Srnfto nnb tiofev Diiiiiiiofitat 
muffen aud) bei ber mtlbeften 'öcuvtf^eiüuu] il)vev Stanb- nnb ^^im- 
mek^i^enoffen niancfiec* 1abefni?nH'vt()e an benfei ben entberfen. 93ci 
einem tiefem 331iife in bie 9(atnv nnb 33efd;affenl)eit ber nuinnii]-- 
falticjcn ?lnf(aiie" unvb inbep aubevevfeiti^ nH>l aucj; eingeräumt 
UH'vben muffen, bafi itiitt immer unbefangene 53eobaf^itev ba^ 5ßort 
ber 9lnftage fi"il)rten, unb \)a\i bie ^erurtOeilnng ber ,3fit 'iif()t 
feiten an*^ einer einfeitigen nnb baf;er irrigen 53eurtl)ei(ung bevfelben 
hervorgegangen ift. Oft maren bie ^ovbernngen unb 9lnfprüff;e an bie 
3eit überfpannt, unb man f)atte fein ^liecbt sin zürnen, »venu bie- 
felben unerfüllt blieben, ^n vielen ^^ällen ivav es? bloci bie 53eobaf(;' 
tung einei^ engen .«reifce*, iveh-^e bie 3ßef)flage veranlagte, c^ 
un'irbe in ber ^Belt nur immer frf)limmer! T)em fi1;ivarf)en ?hige 
fd)ien ee; beim ^Inblicfc cinee^ bürren ^-öanmeö, a(^ unire ber gau^ 
^e "ilNatb im 5?lbfterben begriffen. Unb t>a^ vorgerürfte 5(lter erl^ebt 
bie eigene, tveit befferc Sugenb^eit fd;on bc^ljalb fo uun-tveid; über 
bie ©egentvart, weil e£< vergifit, ba|^ ein 5(uge, auv^ UH'lcBcm baö 
volle min ber 3ugenb ftralt, bie Cfrfi1;einungen bei^ 1^'benö ganj 
anben^ anfielet m ba^, wddjc^ bie i'aft ber 3;al)re fc^on ^alb 
gefel}loffen Ijat. 5Üle biefe 5lMiI)rnef)mnngen reitten tvol l)in m 33e-' 
grünbung ber alten iGarnung : „5 p ^' i dj n i cl; t : »vi e i ft e e« 
gcf(^ef;en, t^afi bie frül;eren :i;age beffer Jvareu aU 
biefe; benn nid;t, an^ ^Ißeiin^eit fragft bu a(fo 
04?reb. 1 , 10.)" 

2(uf bie 33efaiigenf)eit früf)erer 3eiten unb übenvunbencv 
Stanbpunfte mitleibig Iunab,^ufff;auen, ift nun freiliel) uicbt fct;tvev. 
5^iel fcf)uneriger ift eö, ®ertf) unb 9i>af^rf)eit an ber eigenen 
?)ii(ttung unparteiiffb \n beitvtl;eilen. 303er fönnte aber tboriel)t ge- 
nug fein ju meinen, er af(ein t)(ibc bcn Stein ber 5ßeifen gefunben, ^ — 8 — 

unb mir er halte baö ^(eiiiob ber 'QBahrOeit in ber ^^aiib? „21 He 
^2B e y] e reo 53i vi ii ii e t^ f i u t' r ein i u [ e i u e Ji !?l luj e ii 3 a b e v 
bev ISuuj^c e villi [[et bie ©elfter (^pr. 16, 2.)." 9)?e()r 
alö auf iebem autevii (iiebiete gilt auf bem Dci? ®eifte»? uub beö 
©emiiteö bie Otegel: „eeib bebäc^tic; im Urtt)ei(c O-iiätevfpv. 
1, 2)!" 2;ev ,3[vaeltte, bev feinen öriibern beu 3Jovmtrf beö 311- 
bifeventiöinui^ machen möchte, enyäge baf)ev juvoiberft geiviffeu- 
l)aft, ob ihm nicbt ^I^erfenuuui] bcn lieblü[en ^^orunirf in beu 
i\)iunb lege. 

$I)ie »Synagogen mxi' 3*uleu, bie vor un[eren Singen em- 
porblübcn; ber tSifer, mit uvUIhmu jablreicbe öemeinben bie ^-iier^^ 
berrlicbung bei;^ gemeinfamen ©otteöbieufteö anftrebenj bie Opfer, 
bie gebracht werben, um bem Pfluge unb ber 3Berfftatte tüchtige j?räf== 
te iujufuf)reu, bem ^?ac^u>ucbfe bei^ Sel^rerftanbeö bie Bürgen ber 
U>c>rbereitiingi?5eit ju erfparen, Firmen unb i^fotbleibenben ibr ©e- 
[cbiit ju erleichtern, 3terbenben ben letzten l'iebecbienft ju eniu'ifen unb 
i}k 9vul)eftatten ber (Snt[c^lafenen in freunblicbe ©arten ju yeru^an^ 
beln; — alle bie[e Äunbgebungcn ber ^ät finb boc^ ivaljrlid) feine 
Äinber beei ^nbifferentiöinuö I 

Slber ancb bie *-^'flege, Deren ii(\) bie jübifc^e 9Biffenfd;aft 
unb ^s!iteiatur erfreut, gibt .Si^ugnip ^nni bem iH>rl)anbenen regen unb 
lebenbigen (Sifev für ^[vaercs ^el;re unb (vbre. Xaö Oiabbinev Jh^Ue^ 
gium in ^4^abua, beffeu i^ortbeftanb gegen bau (Snbe beö l^^)rigen 
,3al)rjei)enbd in S^age gefteUt umr, l)at ftc^ in ben lebten :3al)ren 
lieber fonfolibirt. ^aö Diabbiner- unb ?ebrer[eminar ju 53reiJlau er- 
freut iid) v>on :^a{)x ju 3abr eiuei5 gröfjern '^efucbeei unb einer ivar-- 
mern Xt)eilnabme. 5Öer fennt nicbt ben 9iamen feiuei^ größter-- 
jigen •Stifterö, bei5 Äcmnicr^ienratheö 3onaö (^ranfel? 

Xer zeitgemäßen ^-i]erbef[i'rung ber 0{abbiner[cbule ju 3)ie|j 
wirb in ^i'^^nf^'i^i»^ infl Sorgfalt jugeivenbet. 2)ie projeftirte Wider- 
legung ber[elben nac^ ^l^^axiö ift ©egeuftaub lebl)after 3)iöfuf|iou. 
Um bem l)erlömmliit>en ^Xalmnbftubium feine früheren S^fiu^t- 
ftÄtten JU erl}alten entftelu 1852 ju ^^Ueßburg ein eigener ^-i^erein, 
unb i>ermet)rt ^erai jfoljn auö Ä'remfier 1857 ben ©tiftuugöfonb 
De»3 5öetb l)a^53?ibrafcl; 5U .^öollc[fljau in 93?äl}ren. 3)aö 3ntereffe 
an ber Literatur bc5 jnbentbnmd nimmt aUentl;alben, befonberi5 — 9 — 

aber in Xeutfc^Iaub, einen fvü()ev nie i]efannten, inelüerfprec^enben 
^^luffc^mun^. 3ii Sonbon falnt bie Ö3e[el( [cl;af t für ()et)va# 
i [ ci) e 2( ( t e r 1 1) ü m e v fovt^ '3c^alje bev jüDifiten Sitevatnv bev 
33ergeffenl)eit ^n entreißen. ,3n $ariö nnbmet einer ber geleijrteften 
3uben, «Halomon 9)?unf, einem ber reic^fteu 3ubeu, Oiot^-' 
[cfjiib, eineö ber bebentnngöi^oKften SjBerfe ber jübifc^H'n Dieligiünö- 
p()i(ofop()ie: ben 5ül;rer ber iier irrten von 9)ivijmünibeö. 
2iener ebirt bai3 3Berf jum erften Ü)?a(e in ber (Sprache, in ber 
e^ bev äJerfaffer [c^rieb (arvibifc^), mit franjofifc^er Überfe^nnj,] nnb 
tief einge()enben (Srliinteruni^en j biefer beftreitet mit feltener 'äliuni-' 
ficen? bie Xrncffoften, unb la^t Daö prad^ti^oU anccjeftattete ^nc^ 
an ©e(e(;rte üertl^eilen. S a m n e l 2) a im b ^ n 5 5a 1 1 , ber 'lOJeifter 
ber 8c^riftanö{ei|unc] nnb ber f)ebräi|'L^en 3)ict)tnny], jvajt bie J^er- 
anegabe [einer 53earbeituni] beö ^4-^rofeten 3e[ajaö, einer '^xu(i)t 24 
jät)rigen öii-'ipec, fanm me()r ^n erumrten; nnb [ie§e, ber ein^it^e 
Gilbert i^.üljn in ^^ariö, nnfer rüf;m(ic{) befannter ^anb^mann, 
mac^t bie ^i^eröffentlidunii] mi3i3liit). 

«Süttte nnn ber '.Hnblirf i'o(ct)er Stet^famfeit im Seben nnb in 
ber Siteratnr nic^t i3eeii.]net fein, i-k Äia^^e über 3nbifferentiömu5 
jn entfräften nnb eine gerechtere ^Öürbignng ber ©egenumrt nnb 
if)rer 53eftrebnncjen jn begrünben? — T)enjenii]en, ivelcte tro^bem 
bie ä^er9ani]en[)eit auf itoften ber ©egenwart eri^eben, geben tvir 
aber nod^ A'otgenbeö ju bebenfen. 2)ie ^cikn l)ängen eng jnfam- 
men, nne eine itette. ^k ©egcnunirt bilbet ftcfj jebeömal anö ber 
^-Bergangent;eit f)eranö; gel;t an»? ben (V^^f^oren berfelben al^ ^ro^ 
buft t)eriHn-. 3i>er bie ©egenumrt fcfconungöloö x^erbammt, l;a(t 
bai)er and) ©ericbt über bie ^i^ergangenbeit! 

(S"ö ift mitbin feine ©eringfc^ät^nng, fonbern eine (S1)renrettnng 
ber le^tern, unnin OJapoport mit t»ie(er Sßarme ber 9(nfc^anung 
baö SBort rebet, nqc^ u^elc^er bie ®efd;(ed)ter im Öanfe ber 3^it 
nic^t immer tiefer finfen, \m manche ivä()nen, fonbern immer 
^ ö [; e r ft e i g e n a u f b e r S e i t e r b e r 9} H e n b u n g. !Diefe 2In, 
fc^annng tviü ^tapoport fogar in ben Porten beö ^l)annaiten JR. 
Slfiba entbedt {)aben ';! — •^innn'g a(fo mit jeber einfeitigen Über-- / ') Äcr. l>f;c,i,. V. 183. ~ 10 — 

obrv Untafrfnif3unq cimcfncv ^dkn unb ©rffMcc&tcv! Raffet unö 
gcvcfbt Kill c\c(\ni Mc iHn-oaiit^ciitjcit, oljnc goQon bic ©cijcnu^ivt 
inh3CiY*t ^n UH'vbiMi. Raffet iinö bie S^cvi^aiu^ciif^cit gviuiblut er- 
feinten, lim iinö mit bcv OK\]i'iiUmrt befto leichter jii i^eri'6()ricii. 
l'afKt ""»^ ^i'' Aovbcvuiu^cii ber Seit, in unictc (Mott iin)cr Tafein 
l>er|"el3t I)at, mi\c (nM.il)ten, nnb bie Opfer iinb 9(nftuMU]unj]en, 
bie fte verhmnt, (\cvn übernel)inen, um unfern hoffenben 53(icf befto 
qetrofter auf eine fehönere 3"lnnft richten \u fönnen. ®o beiraf)ren 
ii>ir unfer S^n■\ ^nn- ^3?tii^mi!th nnb Uiuiebnib. Sc arbeiten \m an 
bem nnc< uuieuMefenen Tai^nverfe mit jener frohen Sninnftc^t, bie 
@ott nicht \\i v.ritanben unnben lafu! 3ur i^ifrOirOlr hn rluhen in Jlnnnrn. 

I. 

(fiffiiiirljtc öcr iingnrildKu S'nbbntliiifr ober :^nl)iiii(]ier 

^•iibbatljoi 3fbi'ö niib ilcfdircibunß einer merlmuirbigen, 

nur in einem einzigen ÖEremvlnre Dorijnnbenen 

ijrtnbfdjrift. 

'Die C^efcbiitte Deö (Sab(Mt()äi^imnö nnb feiner \niil)aiuier ift 
no(f; immer nicfjt narf) &ebül)v bearbeitet. 2)ie ©c()unerinfeiten, bie 
iid) l)ier ber AorfcC^niui entc^egenftefren, ftnb nirfu (eiebt \n iibeiv 
UMnben. Die innfjanbenen Dneüen fiiib in antifabbatl)aifd;em (^HMfte 
ßeftt)rieben, am \l)\mi fann über Vebre nnb 'lenben^ ber merfnnir^ 
bilden Sefte feine iid)':xc, Miinnläffiy^e ^Inc^fnnft yiefd)opft nnn'ben. 
(5i>]entlit1) fabbatbaifet^e ^ttriften, qebrnrfte foivol , alc< l)anbfc^rift* 
He[;e, finb ibeib? in^n t}cn Seftirern iief)eim i]eba(ten, tf)ei(c^ i^on 
ben We<]nern ben Atamnien überliefert nun-bcn. 3)enn bie C^rbitternni;!, 
mit uH'Irber bie ^abbatl^äer \n>rfoKit, unb 9rffe^, irac^ awj ^k 33e.' 
jng batte, i^ernirbtet unirbe, fannte feine CMvenu^i. — 11 — 

^011 bcn ^evfoUpuqöaftcn (uit ftd) inbcfi eine nirfn i]i'vini30 
Stnjaf)! ovf)vilti'H. ^})(aH cvftc()t bavaiu^ mit i^cvccfitnu Gvftauucn, u>ic 
UH'it vcrln-eltt't t^te fic[Hn-I)nfto ■^liifv(\iiiiiß nun-, weUijc Der «SabKi- 
t(;äa^nutö (jcnuHTtcf «nb nahe au f)uiibcn1 iinb fünf^ii] 3*il,U"ni umrf; 
ju cvl)a(tcn UMtpti". 

nrf)c(H'r inib OH\^cuftanb Mcfer 33eUH'i}ung nmr Sal)bat()ai 
hcn 5)i a V b c rf' ^i i 3 '* l* i/ i^cboron im 3i"it}ve 1 625 in Snnnna, 
u>o im £d)oot5c einer i^vopen jitbifitcn (^UMueinbe neben bem 3tii' 
bium beö Talmnbi^ amb ta^ bev Äabtnila in m^Uev Slüte ftanb. 
Vettere umv bie l'iet>liniiöbo|'rbaftii]nnq Sabbatf)ai\^. Scbon in [ei- 
nem ^inuiltHi^cialter \Yno\^ berfelbe alo iiabbalift einen bebentenben 
9tuf. Ä\ibbalifti[it)e Sflninirmevei ev^eui;;te in ibni ben äl>ahn, er 
unive ^u eiuni^ lS^öl)el•em i3eboven. Xie 3?ei]eiftenuu], mit UH'lrbev 
jinui unb alt feinen ^Inn-träiien lanfcbte, beftävfte ben \\vav bei^abten, 
aber mit bev ®elt(af-(e i^an^Iid) unbefannten £abbalalel)vev in [ei? 
uem [toUen ^ÜMihne. ^Wirbbem er [irf) lanjiei-e ^dt im Stillen mit 
me[[iani[rben ''(n[vn"trben i)erunhietra;;en hatte, trat er im SiMnmer 
bei3 3iil;veci IGGB, — in uHidunn 3*il)ve aucl; 3pener in ^ranf- 
[nrt am Wain [eine pieti[ti[cf)e 3:;i)ätii-jfeit ^n entUMcteln be!]ann, — 
6[[entliit bamit bervor. Xairrf; fabbaliftifcbe Xentnni-; manrber 
Sitri[tiH'r[e befam bie[e 3al)rei?^il)l ') in t}cn 'Hiuyn [einer ^In- 
^ängcv eine l)o()e 33ebeut[amfeit. 9J?erfun"irbiqer ^In'il'e batten 
mancbe (^ni^Kinber ebenfaUd in ^oU]c mv[ti[rf)cr ilombination bem 
3abre 166Ü al>? einem iHn-bani]ni|n^c(len %\i)vc enti]egeni^e[el)en! 

Sabbatl)ai'ei (\-\U^ l)ebit umr lücbt [el)v au[munternb. 2)a6 
Oiabbinat ^u Sm^rna , an De[[en iSpitjie ber ali? rabbini[rf;ev ®d;rift' 
[teuer beri'il^mte (^'[)ajim ih'uiuMiifti fUmi^, ivar niuttern (\C' 
mux, bie 1l)orl)eit beci iH'rmeintlirf;en 93(e[[taci ein^n[ef)en. Dao[elbc 
be[el)Iof; \oc\ax einftimmii], t>cn wn [einen Slnbmiflern [o \)odMXf 
cljxkn Sabbatt)ai für i^Oi]c{[rei \n erflaren. 

(iabbatl;ai eriiri[[ bie ^^imtt, liep \id) aber in [einen Ijod)- 
fabrenben -^^lanen uiitt irre macl)en. ?(n(^ übertraf ber (SxfoU} alle 
[eine ©rumrtungcn. I)ie meiften ©emeinben beö ^OJcrgen' unb 
9(benb(anbe6 ^oltten il}m ihre ^Inevfenuuny^. T)ie alten ^-afttage 

') "'DP 5. m. 33, 3. — 12 — 

univbcn atujefcßafft, neue 5»-'fttvU]e eiiu^efe^t. '^(üent()a(ben (iepen ftd; 
^^n^pvi'rii]ci\ ja felbft iH>rqeM(c^e ^4-^iofeten m\\} 'iNrofetimieu 
iH'vue()men. Der ©ttunnbel umv fc» alU^emetn, Ki|5 felbft Me fpä* 
tevu beftii-|cn Ö3ei]ner beö Sabbatfiäi^imu^ iiicbt u>at]ten, Me 2ßun- 
Der 3abbatlKii\^, Deren iTunbe ihmi ^DtunD ^n ?^?unbe »^ing, in 
3lbvefe ju fteUen. „''Man nni |j befennen/' fagt 3afob 3fvae( 
^evfdiel, ber f;eftic3fte Jcinb ber 3abbathaev, o^qt. 1776,— „tia'^ 
e ö bei jener © e f cbi d) t c n i c^ t m i t n a t ü r ( i c^ e n X i n g e n 
5Ui]ini], benn eö fann ja nic^t geleuijnet uunben, n^ae 
<] X ^ e n n b f r o ni ni e iD? a n n e r jener ^nt a 1 ö 2( u g e u j e u- 
gen nnb auö eigener (irfaljrung beric()tet ()aben.|)" 

X)ie Slnhiinger 3abbatf)ai'c< untvren in ibrem ©(anben an ibn 
aucb bann nid^t irre gemacht, alö er, bebrobt \>o\\ bem ©ro^ve^ier 
^2id;meb Äöprili, — ber auö ber nngariüten OJefcbiifte, befiMu 
berö bnrc^ bie 8c^(ac^t bei ^4>ärfan» am 7. Sluguft 1663 unb 
buri^ bie @innal;me i>on 9?eu()änfe( am 25. September beefelben 
%\i}xeä I)in(änglic^ befannt ift, — am 24. September 1666, ben 
5;nrban naf;m nnb jnm 3ö(am übertrat, jm Oriente nnb in Italien 
verflog ^u>ar ber Oiaufcb aUmälig; in 'Idolen, Jt^oUanb nnb Xentfc^- 
lanb bagegen bauerte bie ©abrung fort, nnb JDollte felbft nad) 
bem lobe (2abbatl)ai'ei, 10. September 1676, fein önbe nel;men- 
5tot^ im ^alne 1799 machte ein luni ben ^^änptern ber Sefte ju 
Offenbacl) erlaffenee« Senbfcbreiben an bie jübifc^eu ©emeinben fo 
\Me( 2luf|'el)en, t>a\i ber Ütabbiuer Ofleajar ^lecfele^^ in ^^^rag 
eö für ni)tl)ig erachtete, Gontroyer^prebigten gegen Sabbatljäiömuö 
unb Sabbatljäer ui l)alten'). Seine '•^rofe^eiung, t^a^ taö 3a^r 
1840 neue fabbatl)aifi1;e Umtriebe l)eryorrufen iverbe, blieb nun 
freititi) unerfüllt. 2lber auf feinem Stanbpunfte unb in feiner Umge= 
bung founte er im 3al;re 1800 nittt ahnen, i)(i^ nacb Verlauf 
eineö 'lOJenfc^enalterci jebe ^4^olemif gegen ben fabbat^äifcben 2öa^n 
überflüffig fein unirbe. ') T)\e ^rcbi^tcit iiniifccil an; 1. Siiicbctfilviijc 1799, am 7. lifrftri 
bceif. Sainc« unb am legten "Tcbctf) (2G. 3ämier) 1800 gcTiaftcn mai. Davib 
^i>ravj IHOO. ^^on-.). .f:>icniac() ift bie 3al)ifc(5afi( fei 3oft. VIII. 133) yt bcrid)- 
ti^cii. 13 X)ev 3Ba^tt faub aitrf; in Ungarn Gingaug. (Bdjcn im %\i)x( 
1666 entftanb tu einem !Stäbtcf;cn te^ nöiblid)cn Ungarn^ ;,nMfrf)cn 
einem fübifcfien @aftjyii'tf)e unb einem wm (5pevie^ nacb *^^o(en 
veifcnben c(;iiftlic6en (5ommii5 ein ?5^iuftfampf, '^^''d^ Wnlb unb &a\t 
[ui) in 53etveff bev au^ bem Oviente übev (SabbatBai einiaufenben 
9?acf;vicf)teu nkijt einigen fcnnten '). ?lber and) nad) beö ©tiftevö 
2;obc [d;eiut (^ bev Seftc uidit an ungavifc^en 2hif)äugem gefef)It 
ju f)aben. IltinbefteuiS [uc^ite 1725 bev tSv^fabbatftäev ?öbe( 
^U-o^ui^ in llngavn eine 3»f(iHtt^ftätte, nadibem cv luni beut 
mäf)vi[ct;en Sanbeövabbinev 3)ayib Op))enf)einie v, bem ©vi'inbev 
unb 53efi(3ev bev bevüf)mten 53ib(iüt()ef, in ^anu gelegt ircvben 
univ'^). (Jiu ^veunb unb ®efinuungögeuof[e Söbel^, 9(ebemia 
6f)ajim''') yevef^elirfite fid) mit einev '']>ev|'on wn übiem ?)iufe 
auö Ungavn, unb begab fiel; mit berfeiben nad; Simfteebam ■*). 

Um bev QJevbveitnng [abbatf)äifttev 3vvtf)ümev in llngavn 
(S'iubalt 5U tf;un, untvbe t'on bem ^^^-agev 3tabbinate unb bem 
SÖieuev ifvaelitifiten ©emeiubeyovftanbe in ^^ve^buvg eine Ituteviu- 
c^ung^'-^omiffion niebevgefejt. 2)ie[e(be ^atte bie 2(ufgabe, bic ^^a^ 
pieve aikv i^on ^^U-ag fommeuben iübifc^en 9?ei[enben einev ftvengcn 
^>viifung ^i untev^ief)en, unb (ebei? i'abbatf)äifci) in'vbäc(;tige Sc6vift^ 
ftücf ju fonfi^civen ■*). ^^vag galt nemiiit a((? ein cipauptfitj iahba- 
tbäifc(;ev ?efn-e unb [aKmtf^äifctev ?ef;vev. 

Die ^^vepbuvgev vcit)tfevtigten buvct ifnen antifabbatf)äifften 
C^ifev iH>l(fommen baei in fie gefegte 9.^cvtvauen. 5)ief)v benu ein 
9ieifenbev mutete bie^ auf eine [cfnnevUic()e 593eife empfiubeu. 2)ie 
(Svfaf)vnngen 9lnbevev [(tvecften inbep 33?clf (^vbenfclu'i^ n'id^t 
ab, ^^ve^bnvg ju pafftven, unb biefe Uniun-ftc^tigfeit blieb natüvlic^ 
md)t unbeftvaft. 

2öo(f (5i>ben[ff)ü(5, eclni bce bevübmten <V>imbuvgev 9?abbi,- 
nen Jonathan (5^Uun[rf;ül3, f)ieU ficb (ängeve ^dt öjfentlitt ^u ben ') (Staubt, jüb. mexhv. 03. VI. Ü. 27. §. 21. 
^) Xor. ^a-'Äcu. 35, a. 39, b. 

') T'ic ©etiler iiatintcii ifin pi", f- X^^i"- 7, 3. 5o|UVlII.,) 120 iici 
itjn ^ i)a in n\\ 

•*) X. (}a=feit. baf. 
') 3)a[. 42, 6. — 14 — 

@a(>batf)äcvn, iiiiD univbe v»pu bcn[cU>cu f)cc(;iHHebvt. 3m ^aim' 
175« b<\]ab cv fiel; itait; Ovo ihoavDciii, uiit bafdlft mit Den 
podiifilioii unD oviontalifi-^eii €abbat^äevu ein .^eDniH'ntlfel \n IjaU 
teil '). ?luf [einer Otürfreifc wad) I)eut[cl){vint' gefit>al; co mm, ba|i 
ihm in ^4>ve|!(nu\3, befoiih'Vi? wni ^HK'nbel Sc tbeöDovfe v, 
aUevlei Uiiaiiuelniilicbfeiteu bereitet unirben. Seibeöborfer berlittete 
UHHtlieb einem greiinbe in 'JUtoiui: „3rf) lH"r[iet)ere 3b»cii 
oljnc 'Mnijm \n melben, iel; bin bcv GiiMiije i3e lue feit, 
ber il;n Oli^olf (i>ben[cf;ül3) mit Äüigf^ctt yer[o(i}t f;at"-). 

Äur^iC ^dt nviit;bem ?eibei3borfer bieö i]e[cl;ricbcu I)atte, \i\\x 
er in Werne in [cfntft mit [einem initer uneber bamit be[f{Hifli^"iet, 
einen Sabbat()aer ;;n 5Üct;ti)3en. 2)ie 3iifi)^H3'iiU1 t^'^^f merfunirbi>3er 
2ßei[e cbenfaUi? einen SoI;n beö 9?. Sonatban (S»ben[diütv 9?anienö 
^Wavbcc^ai. -i)er[e(be \x>ax öoU ber [üjieftett ^^o[fnnni3en nad; ^l^repburg 
ßefmnmen, nnb [ab fid) in ber 7^oU]c bi-^ ;;ur 33er^UH'iflnni3 i3etän[c^t. 

"^lad) ber 3itte jener XciKy battc nemlid; IHbrabam XI) c- 
bcn, ber reid)[te nnb ani3e[el}en[te ^Kiemn ber ^^re^burgev ©emeinbe 
ben (5nt[di(nf3 i3e[a[lt, einen „[einen SBaitnr/' b. i". einen tiuttii3en 
Xl)vilmnbjünejer mit ber .^anb [einer J^üc^ter ^n bei3lüden. ^Ikn- 
vielen greiern, an Tenen eö natürlich nic^t feb(te, erf)telt ^Dtarbed^at 
Cvi)ben[d)üi^ ben ^l^er5Ui3. (Sr be[a|j eine ans5^3e^etitnete ©eiranbtbeit 
in ber tf)a{mnbi[dien Diaieftif, l}atte [ie^ [oy3ar mit fabbali[tt[d)en 
Stnbien iH'rtrant t3emacfn, nnb UHir ber @of)n •')i 3onatban\% ber 
'Xan[enbe mm Sdnilern !,äb(te, nnb t)c]\m Tiainc i]e[eiewt unirbe in 
3[rael toeit nnb breit! 

Warbect)ai luirb nac^ ^4>re|3bnri3 bern[en, nnb [tnbet an ber 
Seite [einer ®attin im .^an[e [eineö Sc^wiecjervatenS alle [eine 
2ßün[d)e erfüllt. 2lber bie Xai]e [einer un^3etrübten 8"vnibe iual;ren 
nid)t (ani3e, „nnb baö Unglürf [dneitet [dniell." 

Die [frnpnlo[eren ^>)iit;3lieber ber ^repburijer ©emeinbe 
l)atlen ben inn(3en C$iUHm[d;üt'i in^n i'^crnberein mit ^l^tifnranen be^ 
obad;tet, inbem [ie ibn bei? Sabbathaii?mnö yerbaciitiijten. 5(nr 
bie alli3emeine ^^ld;tnni3, a>eld;e bie gamilie Xl)eben ijenop, [ttüjtc ') .''^ithabK-fiith, ?llt. 1767. 2. 82, b. 
•) I)af. 8. 94, a. — 15 — 

tf)n IHH- Uutna. @o(bft bcv ?)uib(nnci- 3faf ?eiu, ber miablä|TM 
,^ui- a>evfo(iVin;] ^\\\ui?iHtai'o aiifv^cftaitclt unubc, tviu] 'Im'DcuIcii 
i](c^ni ben Sobu J)i. 3i^iuUl)airo uni? ton vSctjunc^cifohii ^il^cbciro 
mit etiTiujc ctuuifclnTitcn. 31U^ jeDocl; 1760 i?cv (Stitvm gCi^cn 
älnUf ($i)bcufd;ü(i tu l1tiU)vcii aiu^i^cbanl^cu unu', foimlc bcv 1>vc|j^ 
buvyjcv ?){abbiuor beut Ocftii^cii X^vaiujcu bcv (^h\3iicr ^Vliarbccl;ai\-^ 
iitc()t mein- unbi'vftcbcii, — cci univbc Mo 3nquifitioii i^oijcii bcib 
[dbcn ciiujcicitct ')! 

.I)ic Jollen btcfci^ inn-fvibvciio uhivcu für bcn ^uquifitcn 
füvcl^terlict). ©ein Unujmuj univbc ^icnücbcn. Xio ©i^uagoge biirfte 
cruicl^t bctvctcu. Sic]! er ftcfc auf bor (^iaffc bliifcu, fo iDUvbo er mit 
Dem ?Kufe „® itcbi?! ■oc[;cb6!" cmpfaußcu. I)cr i>if? i]cqcu il)u 
iVHU- fo {)cftii3, baf? if;u baö §(ufof)cu bei ^"S^^milie Ibebeu uid;t mef)r 
ju felHijeu venuoc(;te. 

3u biefev tvoftlofeu ?atje uuMibete er fid; au feiueu 5>ater uiit 
ber briuv3eubcu 53itte, il)m ^ur Überfiebhnu] uad; 5((toua ^u in-rbelfeu, 
t'ü ilmi ber 9hifeutf)alt iu -^^refiburß uuerträßlict; geivorbeu fei. ;\u 
u>e(rf;eut Vid;te if)ul feiue ^-l^erfol^^er ei'fd;ieueu fiub, ift auu foKjeiibev 
5(u|jeruuy3 \n erfebu. „Leiber/' fat]t er, „beftel)t bie i]an]^ ö)euieiubc 
an^} uuunffeubeu ^Weufd;eu -)!" ■— Uub bmt uvir ba»? ?J(af5 feiuer 
^eibeu \n jeuer ßt-'tt nod) uid)t luHi! 2)euu fpäter, aui inn-le^teu 
XiV]c be^ "^sef^ad^fefteö 1761, unirbe er c\nv fefty}euommeu uub <]e- 
fäuejlid; eiuvje^O|]eu. .^icrauf eutfdilofi er fid; uac^) ©tampfeu ^u über' 
fiebelu. 

3)er bama(ii]e 33orfteber ber 'i|>ref5burj.]er ®emeiube, ©amue( 
©abe( Seibeob orfer c\w '?iifo(öburj], auf beffeu ^-I^eraulaffuui] 
Ctvbeufitüi^ iu tai .^eerfer ^eunnfeu uuirbe, bertd;tet felbft iu eiuem 
vertraulid)eu <Sd;reibeu iiad) SUtoua, ba'ß bie 3>er()aftuui3 uur iu 
5o(i]e eiuer fel)r uubebeuteubeu Urfacbe, uub blo|j beei()a(b >3efd;e^ 
f)eu fei, bamit i>k böfe ©efte entunir^elt mit) auöi^erottet unnbe.'') 
3u eiuer 9?ac^)fd;rtft fü^t Samuel''^ Sol)u, ber bereite crun'U)ute ') Jjitl)at'kfiit(), 87, a. ff. 

?) 2)afclbft !)0, a. pvSH CV ^11^2^ ""on I^J^H bz "hIJ/'Z 

■') 5)afc(bft 'J7, a. y])'i p-1 ^p'2 Ti'i ^li' pnK: ini bv D^rn: 
im»;,'^ n?2 )2^mv r\i<ir] nyin nr ii^nii''-] 


— 16 — 

3)?cubt'( 1-ctbe^bprfcv UHH-tli* f)in^u: „E){cr bab' ic6 @ott(ob bte 
©cmcinbc mm if)vcr (tev (SabtMttfnicv) @eftc gcfäutnn-t. Stampfen 
unvb jo^t eine ^anptnieberlage tric ^oUefc^au ivcrbcn. I)enn bovt 
ift bei- bcic '^\at StaWid), 9?atf)an 5lv[)o('5 fommt aucfc bafiin, 
unb nun ber böfe SUvirbcc^ai, if)v ??ame n^eibe au^^elöfc^t! 5U[o 
l^abcn uni- bte 3)retf)eit beifatnmen! SBenn nic6t grofe ©emeinben, 
unc ^^ainbnvi], gvanffuvt am '???ain, 'tOh'fi, ^-ürtf) ba^ntf)nn, [o 
finb unv f)ier ^u [c^iuHicfi. 3 c^ i^}^^^, um e gcfagt, baö 
^1« einige. \)" 

Der genannte 3|^if -^^^^tfcf) , 9iabtMner ^n Stampfen, nnirbe 
ba(b narf^fun- narf} 'löpfi'i "i ^ößmen berufen. Sein ^caitfolger in 
Stampfen nntrbc ?catf)an ?lrf)ol^, Stt)unegerfof)n be(? bortigen ©e- 
meinbeiiorftef)erö '^\a( ©eiringer. 9Jlitt(enrei(e ftarb ber ^^refbnr== 
ger ?RaMnner %\f ?eiM. Unb ba bie Crt[)obcren fteif unb feft 
be()aupteten, bap beffen Seben^faben be^f)a(b i>or ber ^cit a(>gefcf)nit; 
ten irorben uvire, iveil i^m ber fromme 'JDtntf) gebrac^, 9^0^" ^^^^ 
Sabbatfnicr ^^^arbecbai ©pbenfitü^ mit gcbüfirenbcr Strenge auf- 
Uitreten unb \n i>erfaf;ren"); ic geigte ftilj fein 9?acf)fo(ger im '^'^refibur; 
ger ?Kabbinate, 9t. ^Sh'ir 33arbi (1762—1789), beftc geneigter, 
ftrenge ^)}?apregc(n gegen bie Sabbatbäer \,u ergreifen. Die @e(e-' 
genbeit ba^i bot fttt balD bar. '^'latban ^frbof^ unirbe u^egen be' (Sr-- 
tbeilung eine^ fabbatbaifiten 5lmu(etteö bei ifnn angefiagt. ^X. Weir 
brang mit aller (5ntfcbiebeubeit auf bie ?(bfe0nng be^ ftampfner 
9tabbiuen. 9i. CS-^e^fiei ?anbau in ^^rag unb 9t. 3afob ^crfc^et 
in ?((tona unterfti'uten naitbrü(f(ic(i bie ^^repburgcr gorberung. Daß 
nun ein ungarifiter ^''^cagnat , ber ©rnnbberr \^on Stampfen @raf 
^U(fft>, ber ben 9tabbiner befcf)i^tc ^), fic6 i^on beut Snterbifte bc6 
rabbinifiten Triumvirate»^ niffU einfrfn'tcfctern (ie|i, nnrb niemanb 
anffaüenb ftnben. Älierfunirbig ift ee aber, t^a^ bie fleine Okmeinbe 
ju Stampfen ftcf) nic^t fc^eutc , bie ?(bfe$ung6befrete von ^^srepburg, 
^|!rag unb SHtona unbeachtet s\i laffcn. Solc^crgeftalt blieb 9(rbor^ ') .^it^abbetutfi. baf. ^ ^ 

') 2)afclbfl 99, 6: IJ? inin T'^X^ pTDH n'^^ Hn ^N<? p bv 

.n:^-i N^n N':n ri"np i^zy vS? ...nv^ 'b "DTt::::' 

') 5)afclbll 96, a. — 17 — 

in 5[mt unb SSürbe (nö juiu 24. Cftobcv 1791, (\n ivclf^em Jage 
er mit Zcte abj^iiu] ^). 

9?atf)au 5?(rl)p(5 umv lüitt bcv ciiMty]e imgarifc^e 9tabbtnc, bcv 
weisen unvflittt'v ober yevmctutlicbcv .'pinucK]uni3 jum Sabbatf)äte# 
mus? anj}cfcml?ct unirbc. ^ciu ÄoUc^^c iiiiD Sf^ti^cncffc, Söb Sta? 
t?ca> -), Diabbtner 511 Dtcituitt, cvfubr ein i]Icicbci^ GMcfcbiil 

etaßou> irar eine tnel bebeittenberc ''^^erfoiilictifeit ab^ 2[vf)o(j;. 
2hu^i]e5eictnict aiö Jbalmurift unb ÄabbaUft unive er (5h\^eiiftaiil? 
aüijemeiiier ^^erebruiu^ gcivefcu, luitte man ihn niitt für einen 
(£vibbat(}aer e|cf)alten. 3n bev 3:bat [cbeint Stapow ein eifvi.]er 
g-vennb unb ^Inn-breiter tn [abbatl)ai[cf)en l^'f)re geun-fen ju [ein; 
einft feblte [ce;ar irenig, nnb er hatte feinen 33efef)riuu3^eifer mit 
bem Seben bejaijit. 

(So gefcbaf) bieö 1759. (£ta|uni^ fam auf einer 9}?iffion^reife 
nacb 3^riefc6 in 9)Kibren. .Ter bortige Oiabbinat^verirefer ?[b ra- 
tsam Äobn feinen ibm unirbig, in bie fabbatbäifiten S^ii^^ftevien ein- 
gcireif)t ^u nuHben. (S'r liep ftcb ba()er in ©efpräcbe fabbaliftifctu'r 
Xenben? mit i()m ein, unb a(ö er if)n genug i^crbereitet glaubte, 
eröffnete er i()m, ta^ in bem mefftanifcben Üteicbe Sabbattjai'ö 
mancbe i^ovfcbriften ber 3;(;cra iiire yerbinblicbe 5?raft i>er(oren f)at^ 
ten. .^). STurcb biefe (Eröffnung geriett) aber ^'oi)\\ berma^en in SS>utb, 
baf er einen Seuitter gegen bcn Äopf beö neuerungCifüc()tigen 93(if* 
fiona.a fcbleuberte, unb benfelbeu frfniu'r yeruninbete. 2)er dlabbu 
nat^^mn-UH-fer unirbe mn-baftet, unb nait> fur^er ^aft lo^gefauft. 
(kk(\cn ^ta^ow leitete man in ^^^irnil3 in 9J?äbren unb in ^^re^burg 
ju gleicher ^dt eine Unterfucfjung ein. 

3m ?icf)te biefe6 S3cric^teö, ber alte S^^icbt^n ber ®(aubunhv 
bigfeit an fic^ trägt, unrb crft bie rücfficbtölofe «Strenge begreiflich, 

') ^ad) ju»crläfn>5cn htcfürfuni fRarfirirfttcu unb feinem tu ©tamtfea 
no(^ erhaltenen @i-abftciue. 5)aä ©intapfi fu'bt bcfcnbcr^ feine fattaliftift^en 
jtenntniffe ^en>cr. Üh-ivjeuö iji ber ©(^1 bei^felbcn fcfir miferatel. 5)ie erfteu 
i^tV'ci SBorte Nmi5"'Ü~ iDj finb ii^ol nur eine bcbeutuuij^Iofe öieminü^jenj, unb 
bere(^tt^en i^u feinet JBergtcirfjuncj mit tem alten .'pelbcn ber ©age biefcö ^Jla; 
men^. @. @. i)a-^or. s. v. 

') ^\ti)ahh. 43, b. ^^"i'D ^3 CH? m^^T nrn^T'^n "iWn N21 

,Yv HiX^nn nny^i ribi^i rn)r\nw ^^ib 

*) ©tabt in OJuffifdj'^clen, ®ou\}. Laclomir. 

2 — 18 — 

mit irclitoi- rio ovthcfoi-cii 9{abbtiieu bcn SabbatbAi^mue i^'^'Mfi'^ 
\n untcvrviicfen tvatttctcn. ^ci fliidnii3er ^etracfnuiuj ^ev bamali^eii 
3uftäntie femitt; man iiemlut fiMi^cn: waxmn liep nuiit Die 'Bab-^ 
bütlhux nic&t geunibrcn? ivanim mnltcf) man iljnnx, inbem man fie 
yerfolgto, fo incl iBeCcutmiv] unb @cu>ic^t? wavnm überliep man ee 
nid^t t>cr St'it, bie gcfeirärmer t)on ifjrem 3rmHxf)ne jn Reifen? — 

Sta^oir'ö 9)?iM'terium gibt fiievüber befriebtgenh'n §(uf[c^(up. 
So iibertvicbcn nemlicf) tk S3efc6u(ttgnngcn gegen tu [c febr t^cr^ 
ba|3ten Sabbatf;äer auc^ fein mögen, [o unterliegt e^ bcc^' fei* 
nem 3weife(, baf mancbe bev Seftirer ftc^ über einen Ximl 
beö (Serementa(ge[elu'5 hinnu'gfeUen, nnb bie6 i^r J^bnn fogar 
tfieovetifcb unb pvincipie([ ]n vecbtfevtigen unb jn begrünben [ucbten. 
3br eigene«?, bierauf be^üglicbeö 9tai[cnnement muß, n>enn cei anbcrS 
noit rtorbanben ift, aderbingö erft bie 3iifi«ift üoUftänbig an6 Xa^ 
geelicbt forbern. 5Ibcr aucb ta^, ir>aö iid) in ben Schriften ber ®eg* 
ner Dai^cn evf)alten , reicht t)in , ibve ^^eteroborie in 33e5ug auf ra6 
(i^eiemoniafgefeö erfennen \n (äffen ^). Streuten fte ftcf) ja nicfct, 
biefeö Olefeß mit beut ber (Srbe aniu'rtrauten Samenforne ju 5?er* 
gleichen, ba6 erft nac^ feiner 33eru^efung ~bie junge Saat empor* 
feinten unb auffprie^en (af t ") I ^ebenft man ferner, ba§ manche ^ab' 
batbäer t}on ber tf)a(mubifcben ©efe^e^funbe nur geringfügige £ennt* 
niffe befapen, „iveil fie ficb u^eigerten, ta^ grofe 9)?eer ber babi}' 
(miifcben ©emara ^u befaf)ren ^j ;" ta^ fte nicfct nur Pen ben 
ge(ebrteften Xi)a(mubiften , fonbern aucb 'ocm 3:'f)a(mub felbft mit 
(^eringfdviöung unb 3?erad)tung fpracfcen ■*); unb ba^ fte gleich* 
iro( bunt tf)r einnehmenre^ betragen unb i()re beliebten f)agga* 
bii"d?en 3}orträge bie 93^affe für ficb ^u geirinnen r>erftanben ^): 
i'o irirb man ta^ ütonnnge^tcfe 93erfabren gegen fte febr natür* 
liit finben. ') Ter. (Kl -.neu. -44, a. 31», b. 5?ctfi 3euatfiaii 1, G. ?lfiat. :Dai?. 3, b. 

ir., a ir. 

') IcT, ha— .teil. 30, a. 

') ?lhab Das. 6, b,i7^^ "'"^'Ti l^nJ" C^~i p Cti-'"!'?!* 

■) 3^ar. taf. 

'') 3^af. 5, a. fi". — 19 — 

Der ^onvnivf bcv eeirf)tti]fctt im 2'f)a(muD, ircld^cr Den 
®ab(Hitt)äcvii flcnuutt UMirbe, i]a{t iitbef^ iHn-5|i"u](iit bcm jüngevcn 
9(ad;uMU"f)[i\ un-lc^fii OJ. (S'lfa^ar ?y{efc(e^ in 336f)mcn i^or fingen 
\)atk. 2)ic alteren Äon)^f;äen beö Sa5()atf)äie*nuiö mn-ftanben bae* 
^Kuber nnf bem Ceean bev ©cmava mit aller @e[c^icf(ic5feit jn 
fü()ren. 3« ^ii'K^^ ge()örte namentlich Seb Stafow, welcher ftc^ 
tro6 aller S^erfolgnngen, bie ibn trafen, bl^ \n [einem ?eben^enbe 
alö 9?abbiner von Oiec^nit^ jn bel^uutpten nnifte. 

3Son ber tl)almnbifc|ten @elel;r[amfeit ©tafon^'s?, aber and) 
von beffen fabbaUfti[cf)er ?)?icf;tnng, gibt fein banbfcf)riftlict)e^ 2tßerf 
Sencjni^, Un'Uteö feit bem 21. '.Hprtl 1848 in meinem ^eftl^e ift. 

:Dat^ iroblerbaltene Ü)Zannfcript ift nur in einem einzigen (Srem- 
plare vorl;anben. (St^ entl)ält auf 716 engbefc^riebenen J^^^liofeiten: 

1. eine Ueberft(f)t ber 613 ©efe^e nact ^Jf^ajmuni'ö ^al)' 
hing, mit genauer, gegenüberftebenber Singabc ber f)terauf be^ügli* 
f^en Slbweicbungen beö 9?ac^manibe^. 2)er 5?rf. finbet ju>tfd)en 
ber majmonibtfcfeen nnb nac^manibiftten 3'^if)liing 63 2)ifferen^punfte: 
32 bei ber Specififation ber ©ebote, 31 hn ber ber 3]erbote. 3)iefe 
gan,5 anfällig refultirniben ^aljUn geben i^m 33eranlaffung ju ver# 
fcbiebenen fabbaliftifd^en Kombinationen; 

2. eine (Svlauterung nnb ^^?ed)tfertignng ber 14 Specififa* 
tion^grunbfä^e beC^ 9^?aimonibe$. 1)k^ ift bie (Einleitung beei Sßer* 
fe6, ivelc^ei? bie 2luf^ät)lung ber pentatcud)ifc6en ©efehe jur 2luf* 
gäbe ijat. 2ln bie Spi(3e biefer (Einleitung ftellt ber 3}erfaffer eine 
furje ^emerfnng über bie iUclftnnigfeit be^ gottlid^cn Söorteö, ivobei 
er fic^ auf ben <Bo[}av beruft, natt Jv>eld;cm ftd^ an bem ©rfennt^ 
ni^baume ber 3:'^ora, ivie an jebem anbern Saume 3Bur,5el, Stamm 
unb 3lft, 9tinbe nnb Wunt, 3uHng unb 53latt, 33lüte nnb g-ruc^t 
iva^rnebmen unb unterfcbeiben laffen; 

3. ein 9legifter ber im ®erfe erläuterten 2^^almub* 
ftellen; 

4. bie Seite 61 beginnenbe Sluf^äfjlung ber pcntateucbt* 
fcfcen ©efelje nac^ ber JKei^enfolge ber SOSoc^enabfc^nitte. !^ie erfte 
Sibra unrb mit einem furzen fabbaliftifdbcn ?ob ©otteö eingelei* 
tet. Xie ^Be^anblnng ber ©efe^e ift vor^errfdienb l)alac6tfc^ unb pil- 
puliftifc^3 boc^ nel)men and; fabbaliftifc^e Semerfungeu einen nic^t 

2* — 20 — 

unbeträchtlichen 9?aum ein. 3» ^"^e cincö jcben 2Öocf)enab[c^nitte6 
lueip tcx 3?crfaffer für bie 6umme ber in bcmfelben enthaltenen ©e^ 
idy: einen 9(nfmrt^vunft in ber fabbaltftifcben 3afilcniVmbo(if \\i ftn^ 
ben. 5lucb [abbathätfcfce Slnflän.^je nnrb ber Äiinbige bei näherer 33e? 
trac^tung entbecfen. (£o n>irb (Seite 61 bie fof)ariti|'c6e 2^e!trin ^er^ 
i^orgebcben, nacb jre(cf)er bie 365 5lbcrn be^^ ?)Zen|'d)en ^) mit ben 365 
üagen beö Scnnenjabreö in nn^ftifcbem Dtapporte ftef)en, nnb jtrar 
bergeftalt, ta^ s,un[cben bent neunten -M unb ber Spannaber eine 
ge^eimnipi^oUe Slffinität ftattftnbet. ©efiticbtlic^ fo(t ftc^ bieö baburc^ 
offenbaren, tafi %itob nne einft bei ber ^cranlaffung beö Spann- 
abcri^erbote^, \o and) an bem i>erI;äugnipvoUen neunten Slbtage auf 
eine febr fdbmerjtic^e SQSeife angeijriffen nnirbe! — 2)aran !nüpft ber 
ü^rf. eine ^u^eibeutig flingenbe (Srmabnung. 3u ber ^^bat foKen ficb 
tu eabbatbäer eben ivegen ber enr>ä()nten §lfftmtät von bem Spann- 
aberiMn-bote bifpenfirt I;aben. -) 

(So n''eit reicbt bie Äunbe r>on ben (Scbicffalen unb SSeftrebun- 
gen ber 6abbatbäer in Ungarn. Sinb nun biefe 2>erirrungen unb 
Äämpfe ber gefcbic^tlicben Ä'enntnißnaf;me n^ertb ? — Xer benfcnbe 
©efcbic^töfrennb unrb unbebingt antworten: ja! 2^ie Berechtigung 
bcrfe(ben ^um (Eintritte in ba? .^^eiligtbum gefiticbtlicber SOabr^ 
bcit gebübrt ihnen aber nicht beöhalb, ioeii fie über(;aupt ber 
9?ergangenheit angef)oren; benn nicbt SlKe^, ivot^on bie Q^ergangen- 
heit 3P"G^tt.H"ir, iH'rbient in ber hiftorifdjcn Erinnerung fortzuleben. 
Slucb nicfct barin a((ein befteht ba^ 9]erbienft(ic6e ber treuen (Bdilt}?" 
rung fabbathäifcbcr 2Öirren, ta^ baburcö ber traurige 3uftanb er^^ 
fannt njirb, auö ivelc^em ?af)Ireic^e jübi[cf)e ©emeinben erft burcb 
bie neuere Ä^ufturftrömung befreit UMirben. 3)ie hiftorifite Sebeut-- 
famfeit ber [abbathäifc^en S3eiregung liegt tiefer, unb i?erbient eine 
näl;ere Beleuchtung. ') <B. •Öirf^fcfb, ^atac^. (Srcg. <£. 181, Sliim. 2. 

^) etut^ be- Satcb. 9lltona 175G, 48, b: pT b^ li^^bp N"I NmI 

•yrij "in'" Tic rcfermifnfc(;cii SJatbiitcn in 3^cutfc(i(ant c(c(aiii(tcn in unfcrcr 
3ett auf a,an\ antercn Üöcgcn faft ?u tcnfclben »Refultatcn. S. all^. 3. t. 3 
XI. gir. 22, 3rr. b. 10. ^M). Vül, Dir. 25. — 21 — 

Sm fcc^jeönten 3a^rf)iinbert Ratten ftc^ im Subentfiume ^wd, 
iücnn auc^ nic^t entcjegeugefe^tc boc^ »erfc^iebene JKic^tuiU]en ju einer 
frü()er nie gefaunteii ^Ujc emporgearbeitet: im SIbenblanbe ber 
^^ilpul, ober bie gertigfeit, bie ^-abcu ber tvilmubifc^en JDiöfuffiou 
nic^t nur mit ®e(duftg!eit fort^ufpiunen, [onberii auc^ ju einem 
funftiH^Uen, oft beivnnbernöJvert^cn ©eivebe ju t^erbinbenj im 
Oriente bie ^abbala, tuclc^e, i'>on nun an, wenig mit 33etrac^tung 
Ijimmlii'c^cr 2)inge unb 9Sa^rf)citen befd^üftigt, fic^ bie 5lufgabe 
[teilte, burc^ ein entf)alt[ameö Sebcn unb burc^ gefteigerte 5lnbac^t 
befonberö bei ber ^ronunciation ber bebräifc^en ©otteönamen bie 
(Srf}örnng beö ©cbeteö ju i^ermitteln, unb [ogar ivunbcrbvire 2ßir* 
fungen l;eri^orjubringen. 2ßar ber ^^ilpui ©rjeugniß beö grübelnben 
3Serftanbe6, fo f)atte bie ^abbala if)ren (Si^ im ©emüte. 3n jenem 
war 3afob ^oHa!, gcft. 1530 in ^^rag, muftergiltig; in biefer 
gab 3[af Suria 5l[c^f ennafi, geft. 1572 in Safetf) in Dber^- 
galilaa, ben 3^on an. 

3n ben abenblänbtj'cben Oemeinben würbe nun ^oUafö ^Dh'- 
tbobe [o i^orbcrrfc^eub, ba^ Mc^^, felbft bie ^aggaba, pilpuUftifc^ 
bet)anbe(t würbe. 2)er *3abbatf)ai^muö ijcit baljn bei ali [einen 
Q3erirrungen nnb (Srtraöaganjen boc^ baö 3^erbien[t, ben 2in[prü* 
cfeen beö religiöfen ©efüf)(^ Oiec^nung getragen ju baben. Sßenu 
^})iänner wie 5Irt)olj unb @ta^ow tro^ alter §lnfeinbungen [ic^ alö 
Stabbinen in i^reu ©emeinbcu bel)aupteten, [o vterbanften [ie bieg 
nicbt nur mancf)en perfönlicbfu 5^erbtnbungen, [onbern gau,^ öor* 
jüglicb ber 33efriebigung, bie il)xc U>orträge bem SSolfe gewäfjrtenj 
eine ^efriebigung, welche rein p{lpuli[ti[cfce 9iabbincn ibren ßw 
l)öreru nur äu^er[t [elten ^u tter[cbatfen yermoc^ten. 9?. 3onatl)an 
(Spben[cbülji, ber allerbingi^ auc^ in ber Äun[t be6 ^^^ilputö alte 
[eine ä^organger unb Sfi^öfn^fffu überragte, war in [einer ^m 
ber einzige jRabbinc einer großen ©emeinbe, ber auc^ burc^ 
l)aggabi[c^e ä^orträge [eine 3ul)örer ju [e[[eln oer[tanb. ©eine mu 
mittelbaren unb mittelbaren Schüler eiferten il)m ^ieriu nacb. Stiele 
yott il)nen würben beö ge[tl)altenö am ober boc^ ber ^^inueigung 
,^um ®abbat[)äiömui5 »erbac^tiget ! 

föinc golge ber ^^ilpull)err[c^aft war bie gän.^lic^e 3Seruac^* 
lä[[tgung beö 33ibel[tubiumö. ilBaren ja, [elb[t berül)mten Oiabbinen _ X — 22 — 

luiv bie Sibednn-fe bctmnt inib i]e(äiifig, bie ftc im ^^afnmb an^tv 
füt)vt faiiDeii! Xk ^cibi\ui)acx ivcuDetcn ficfc ^uerft nncber ber 33i* 
bei ^u. 9)?it ©rammalif unb ^((tcnfntmefimbc ging iftre Scferift- 
auölegimg allerbing^ aucf) nicbt S^anb tu .^aiib. ^bve Si;inbo# 
lifiningcn, if)re fraui'cn imb uninbevltcfcoii Deutungen nniren you 
einer gefunben (vvegefe hinunduHnt entfernt. 3nimer \\\\x eö aber 
Dcc^ ein ©eivinn, ta^ man uncDcr anfing, iid) mit ber Scbrift ju 
befcfcaftigen. Xer fabbatbaifffce -i^ater lief feine Änaben — mitunter 
fogar bie 3}(abcC^en, in ber ^ibel nnterridjten, ol}ne fie in feine 
fabbaliftifcijen 33iV'fterien einutiveihen. Xa^ I)eraniiHicbfenbe ©efcfcfec^t 
griff nun begierig nac6 ben aümälig erfcfieinenben ?lue*gaben biblifc^er 
53iuter mit beutfcfcer Uberfef^ung mit» eriauternben 5(nmerfungen. 80 
ba()nte tk 5Jh;iftif, oljne ec* .^n nnfi'en unb ^u iooUen, in vielen Ä'rci* 
fen ber natürlichen ^Sc^riftauöiegung tm 9Seg. 

Un^ertrennliifc \>on ber erflufimni ^^flegc be-^ "isiipul^ U\u- unb 
ift bie ganUiite Unbefanntfcbaft mit nicbt V'itV"liftift^'-'ii 3^ingen. 
2)ie €abbat[)äer füf)rtc fitcu ii)re Dogmatif in einen weitem ®e? 
fic^t^frei^. 3i)r Streben , burcb baö lebcnbige 2Öort auf §(nberc ju 
nnrfen, eiferte fte an, {ui) ein großere^^ d^a^ von Ä'emttniffen unb 
einen I;iHicrn ©rab ypu 33i(bung anuieigneti. ''))lcin fanb bafter 
nid}t feiten beutfcbe ^ücinn- bei ihnen. Xa6 Sefen fcli|)er 33iuter 
gel)brte aucb ju ben 2>erbrect)en, bereu dl. Jonathan ' von feinen 
geinben befctnilbiget nnirbe. 3u 9)?afn"eu unb 33öl)nint l)5rte icb 
felbft necO bie 9?amen untcrriilneter 9J?anner ueunni, bie ibrcr 
otenntniffe unb if)reö untabelbaften l'ebeneumnbels? ir>egcn l)ott gc# 
fc^ajt aber ^u feinem ©emcinbeamte ^ugelaffen ivurben, tt?eil ber 
3)?acfel bee (£abbatl)aiemuö m il)nen l)a\tcU\ 3)iancben berfelben 
l)abe ic^ perfoulicö gefannt. Xiefe unrllicben ober vorgeblichen Sab* 
batl)äer förberten in il;rem .ii reife '^ilDuug unb Unterriebt. 3f)v Gin= 
fluß nal;m yd, je iilter ik unirbeu, je vorficbtiger fte fiel) betrugen^ 
unC je UH'uigev fie iHubreiamg be^ Sabbatljäiemue mel;r \n fürch- 
ten nnir. 

Tiefe -.Hnfeutuagen mögen l;ier genügen. ^^icüeid;t tragen ik 
ta]\i bei, eine ©efdna;ie ber Sabbatl)äer in ^bl)meu unb ^D?al)reu 
l^ervorjurufen. — 23 — 

3ebenfaaö iiMvb eine fünftige I)avfteüimg bcv neuem (Sntn.n=^ 
cfc(mu3öpenoDe bes 3ubentf)um0, namentUtt iu Defterretc^ , ben Sab* 
batbäiömuö unt> feine QSirfungen unpartf^eiifti ]\i ivürbigen ()aben, 
ivaö befanntUcb biö()ev unterblieb. (ßniiiieruiujeu au heu ücremif]teu ]Jefter 
i3öerraßömeii £öu) Scfjojaf). 

I. 

ilDorte ber £tcbe uni) lkrcl)rung, gefprodien am Jarge 
Bd)ü)ob'ö um 5. Hpxü 1857 

dicrrabbiiicii ;;u S^cgcbin. 

'iiQeijc, ba()in ift ein öMev, Jiufamntengefunfen ift ein 
[)evv(ic^eo Seben *) in bcm Sarge, ivelcfien unr, anbäduige 
Ivauerinn-fantmUing, tief erfdn'tttert, in trefnnuti^oKer (^-fn-furdit um- 
geben. (Sin 5lugc f)at im 3::cbe ]i(b gefc6(offen , bat^ ber f(are Spie^ 
gc( cine^^ T^o^en ©cifteö war. (Sin '^Hcf ift auf immer erlofcten, 
an^ un^ict^em QBabrbeit unb 3Keic>f)eit, 3Bcf)hvot(en unb ?icbe, une 
I)el(e v^pimmelöfterne (eucfeteten. (Sin ^;)cv\ ift gebrocben, in u^elc^em 
©otteö (^)efe^ une in einer f)ei(igen SSunbe^fabe ruf)te. 1)u Sippen 
finb yerftummt, an benen if)r, o trauernbe trüber unb Sitiveftern, 
mit fee(eni^o((er ^ubrunft binget, fc oft ]u ftit anftbaten, um bie 
Sebren unb 33eri)eit5ungcn ber Xbora in reicber ^idk au^ftrömen 
^u (äffen. 2)ie ^cinbe ftnb erftarrt, bie ficb fo oft erf)oben t;aben, 
um bet^ ^imme(ö Segen auf euc^ f)erab^uflef)en. (53ere(^t ift euer 
Scimer^em^ruf : „ 51 cb , u n f e r e ö 9t u l) m e ö bat b i e u u e r b i 1 1- 
( i c^ c Jö a u b b e e 2; o b e ö e u t f ( e i b e t ; bie 5? r o n e bat er 

') 3crem. 22, 18. — 24 — 

t»on unferem Raupte genommen^)!" O wo gäbe e^ eine 
mcnftbliite Biittö*^/ ^^^^ ^^" unermcpltitcn S^erluft 511 befc^veiben 
t>ermoc^te, tm tvir 5IUe bitter beivcineii? 

3;roft(oö ringt tie treue ?eben^gefäi)rtin bie ^änbe. Sie fie()t 
baö 5artc 33aub ^erriffen, un-Utem fte feit ftebeminbbreipig %ii)- 
ren jebe l)oi)cxc Jreubc, iebon ebtorn @enw^, jebcn glücfltiten Xa^, 
jebe kitere Stunbe inn-bvinfte. ,,3ie fud)t ben ißre fromme 
Seele [ c6 o n in ben ^ a § r e n b e r Ä i n b I; e i t liebte u n b 
ef)rte; fie [uc^t i()u ac^ »ergebenö in ber s»crc beten 
2Öof)nung-j!'' 

Um ibren ^ärtlicben 9>ater jammern bie guten Äinber, um 
i()ren reblicbcn ä>er[orger, if)ren »reifen (^r.^ie^er, ibre einzige menfc^* 
lic^e Stufte. Xijcure ©efittuifterl in um? allen Hingt uneber euer 
Klageruf; 5^eni>aift unb rerlafü-n finb wixl llnfer unaui?? 
fprecfclict geliebter 3>atcr finft acb bin ab in Xcb unb 
@r ab •'')!" 

35ernmift unb i>erlaffen füblt fiit bcinc gan;,c c*5crbe, eblcr 
9}ollenbeter! 3§v treuer ^^irte, ibr gottbcgeifterter Seigrer, il)r un^ 
etgennüötgcr ^reunb, ibr ^umnläffiger rubrer, ibr beiräf;rtcr ^Katl;- 
geber, ifjr unermübeter 5iu-fprerf)er, ibr einfid;ti^lH^ller 33ermittler, 
ibr 5viebenöf)erolb, ibr (Sintrac^töl)ort, \[)x StoU unb il)xc ßkx^(, 
— i f) r 5ri)uml) i ft n i c^ t m e b r ! 

3n"5 21>ttnnntgeivanb bullen ftit trauernb beine Synagogen, 
tbenre ©ottes^gemeinbc. Xcnn uicbt mel)r nneberl;alleu irerben 
ibrc OJ?auern ycn bee beunibrten 3)?eiftcrs^ mädnigem Söcrte, baö 
Kit cinunb^ran^ig 3af)ren bie Öu-ifter erleuittcte, ben Sizilien Ijeu 
ligte, Die 03efinnung mn-ebelte, ba»? .^erj ^u einer böbern 2Öelt 
erbeb, unb gebeugten Seelen ^Troft unb (Srquicfung 5un,iel;te bei 
irbiffln-r ^l?otl) unb 33efc6u^erbe. 

Trauernb fenft euer fünfiige^^ ©cttecbaus? fein l;immelau ftre- 
benbei? .^öaupt. 3)aö 9ßcrt ber 3i>eil)e nnrb uicbt Der barübcr aii^^ ') 3cb. 10, 9. 

^ot}frl. 3,1. — 25 — 

[pvec^en, tex , tt)ie einft ^aqcjai bcr ^^rofet, jum ^etligen 3:em^fl'' 
hau aufmuntevte mit f)mvcißcnbcr Secjeiftcrung. 

Um il)xcn [oi\3[amen 33crat()cr trauert eure ^auptfc^ulc mit 
iijxcn ^d)xnn unt» ^iitcvn. Um if;rcu vertrauten Sufenfrcuub trau-- 
ert t)k SÖiffcnfd^aft \)cx Xljova mit ifircn Jüngern uub 3)^eiftcru. 
Um einen cbien, liebenf^unu-bicjen ^Oienfcftcn trauern 5Ute, Me ten 
SiOÜenbeten näf)er fannten unb ta(;cr liebten unb iteret)rten. 

ÜDenu, fo [e^r man auc^ Kv3 iMe(feitii]e 3©iffen, bie [elbftftan* 
bicjc ^orfcbmu], ta^ gebiey]ene Urtf)ei(, ben ^geläuterten ©efitmacf, 
ten burc^briujjenben ©c^arffinu unb ben glanjenben Sßi^ unfereö 
iHn-fiärten Sei)rer^ unb g-reunbes? beuninbern moct)te ; \c wax eö boc^ 
noc^ in Ijoljcxm Wlaf,i [ein S^n], bai^ bie ^erjen [o fei^r einnat)m 
unb geuntun. 33ei alter 3^ivtl)eit [eineiS ®e[ül;l5 war [ein 2Silte feft 
unb [tarf. 6r yerptanb e^, and) im (Srn[te a^f'^^f^iö "^^^ ^^i^*9 '^"^ 
im Scberu' ju [ein. Diein, wie [eine ®otte^[uritt, ii^ar [eine Siebe 
ju ben 53ien[ttcn. 2)c^ euyimi ^'^er^eut^ tie[[tc Sieijung [vrad; er 
an6, aW er inn- u^enil]en 2Boc^eu [einen treuen unb biebern 5rennbe, 
eurem inelbetrauorten 5Bor[tef)er 5^aff«?ivife nacbrübmte, ba|^ ber== 
[clbe „baö ©ebct ber ^Dien[c^enliebc in ber um[a[[enb[ten 23ebeu' 
tuui] unb in bem ©inne übte, ber unö in jebem 9)ten[c^cn, uu'ö 
Staubet, SSolfeö unb ©laubenö er immer [ei, einen ^Bruber in 
®ott erblirfen läpt." 

Unb UHiö [oü ic^ von bjm einne()menben, geununenben, be* 
jaubernben Umgange beö tf)euren (Snt[c^lafenen [agen? — umnn 
bätte je ein ©ebilbeter bie[eu Umgang geno[[eu, ol)nc [ici; ju bem 
reic^begabten, gei[t' unb gemütvollen 9}ianne mit ununber[tcl)litt>er 
©eivalt t)ingejogen ju [üf)len? 

Unb i^oci) — [o unermef^lic^ aud) un[er ^erluft ift — bccf) 
WoUm wix nicbt [ragen: 3Barum ber (Sble, ber alö ^Dcen[c^ unb 
33ürgcr, aK^ 3[raelite unb ali? 3iü[tjeug ber g6ttlid)en M)xc gleich 
auögejeic^net ivar, [cbon im breiunb[ecf)5ig[ten 3a[}re [einer ^il* 
ger[al)rt von ber 6^anb beö ilobeö cingc[amme(t ivurbe! £eine tro[t' 
(o[e Älage cntiveibe [eine ^^obtenfeier! „^HJeine Öebanfen [inb 
ttic^t eure ©ebanfen, unb eure 2ßege [inb nicfjt 
meine 3ßegc, [))ri{^t ber ^^err. 2)enn erbaben ift ber 
^immel über bie (Srbe, unb eben [o erl)aben [inb meine 26 2ßege übcx cuvc 2Bci]c itnt meine ©ebaufcn iitun- eure 
©cbaiifni M." 3)ie|'eu ©ottcöfpniLt rief euc6 Der ^Bcrflärte in tk 
3ee(e, als? er ^iim legten 9JiaIc, — am Sari^e beu itni>erge^lic&en 
Äviffoun&, — öffcntUd) ^u eiut rebete. Solcher ^iotteefprucö ift mil- 
Ter Jroftfprucf) für ivürHge 3}eref)rer bes frommen, @ctt eri3ebenen 
2ei)rere' unb AÜf)rerg, ber, fc lange ba^ Sittt feineö ©eifteö IeucE)# 
tete, rem S^obe ru[)ii3 unb gctrcft in\^ 5(ngeftc&t \ah, unb auf 
feinem Sterbebette mit heiterer Seele bie Sprüche uneber[)olte : „Se? 
ben unb 'iliebe (uifi Du mir eriviefen unb beine Sorfef)ung 
ben?ai)rt meinen ®cift -jl" — „Xu tiiuft mir funb ben 2Beg 
beö Sebenö, %üUe öon ^veuben i^or beinem 5lngcfic6te, 
Sßoune in beiner 9t eckten eiviglic^ ^)." 

So gerecht baf)er au^ bie ilbränen finb, bie nnr an biefem 
Sarge unnnen, fo U\iict un^ bccb in frommer Xemut fprec^en: 
„@ott f)at gegeben, ©Ott hat genommen; ber 9uame ©ot^ 
tee^ fei gepriefen unb gelobt ■*)!'' 

©elobt tmb gepricfen fei ©Ott ber S^nx ancb für feine Ijmnv 
lifite i^ulb unb ©nabe, bereu Siralen (Sr auf ben Öeben^ipeg beö 
treuem ^^olIenDeten fallen ließ. 

3nmr unffet il}r 2llle, ©eliebte, ta^ ber treue £nec6t ®oU 
teö, beffeu fterblicbe ^ütte in biefem Sarge rul)t, mit mand)em 
fc^iveren irbifcfcen itummer ^u ringen fiatte. 5hi(f) bittere ^rüfung^^ 
ftunben Ijat Um ber ^err beö menfitlicben ©efcbicfeS fcblagen taf# 
fen , um feine ©ebulb , fein 3>crtrauen , feine (Ergebung au^ bem 
Scbmeln^fen beo Xrübfalt^ geläutert l)eiTorgeben \\i laffen. ?lllein 
u^aö finb bie bangen Stunben, wa^ aU bie erlittene 5lngft uuD 
Unruhe gegen bie Ijol;en, befeligenben 5i"fiii?f«/ ^i<^ ^^^ ^^^^ feineu 
treuen Ä'necfct erleben ließ I 

Der i^oltenbete ivar r*or breiunbbreißig 3al)ren in '?Oli\i}^ 
ren, feinem ©eburtölanbe, unb Por einuuDjivanjig Saferen in ') ^jcfaj. 55, 8. 
») 3ob. 10, 12 
■') ^l IG, 11. 
') 3ob. 1. 21. — 27 — 

Ungarn bev ciftc, ber in unfcvm 3a^rf;unDcvt afö ^JOJann bor 9Bif* 
fenfitaft Me 2Bürbe bcö ;')iablnnatcei bcflctbcte; bcv cvfte, ber eö 
i^eiftant, taö StcOt Der Dtcligton 3[rael\i in [einer 9te{nl)eit lendj- 
ten 3iU laffen. llni? ob eö anc6 feinem ber 9(acbftrebenben gt^^^ii^!-]/ 
\üi) Um an Mc Seite ^u [teüen in ber geiftr*oI(en 5Inö(egnng unb 
2(nwenbnng bei^ göttlichen SBorteS unb ber alten 2ßeiö(;eitele()ren 5 
ob er and) in biefer itnnft, bie en^ fo oft mit I)eiligem (Snt^ücfen 
erfüüte, nnerreicbter 9}?eifter blieb: fo fmb bocb bie 3Sirhingen fei^ 
ne^ l}errltcl)en Seifpiek^ nittt \n yerfennen in ^al)(reic^en (S^nago? 
gen beS 3Sater(anbeö. 3^aß ber Oiabbiner, menn er [einem 33erufe 
unb feiner Senbung entfpreiten fo((, aucb mit UH'Itliifer 23ilbung 
gefd^mücft fein muffe, ijahcn mic erft Mvd) iljn cinfei;en gelernt. 
^k Stürbe unb 9JJäßigung, ivomit er \n tpieberfiolten 53talen für 
fein ^^oit unb für feinen OHauben in tu (BcbxanUn trat, macbten 
ibn ^um iüebiinge ber offentlicben 53Zeinung. «Sein 9?ame unirbc in 
gefet^gcbenben S^erfammtungcn in (^Ijxcn genannt ^). 5llJ(e ©ebilbe* 
ten beö SSaterlanbeö ad)teten ibn alö einen SÜlami beö ßicbteö unb 
beö Diec^t^. 9luf feine beratbcnbe Stimme legte and) bie Dbrig? 
feit hei mannigfaltigen Stnläffen große*? ©eunc&t, iimö eine natura 
lic^e golge feiner tiefen (Sinficbt, feiner unbefte(tlicben Dlec^tfc^affenbeit, 
feiner (oiMien ©eftnnung, feinet reinen, ftecfenlofen ß'barafter^ war. 

So l)at er ftcb 2)enfma(e erricbtet, bie fein Sturm bricbt unb 
feine ©eunilt ber ßt-'it jevftört. So geiiHU)rte ibm ©otteö ®üte umö 
er ftc^, a(ö er in eure 93?itte fam, in inbrünftigcm ©ebete crflef)te. 
So erfüllte ficb fein i^or einunb;,tvan^ig 3a[)ren an ()eiliger Stätte 
auiSgefvrocbener SBunfcb, „ta'^ eö ibm gegönnt fein möge, hei feinem 
5lbfcf)iebe i^on ber (Srbe fagen ju bürfen: 3c^ f)ahc utcbt umfonft 
gelebt, uiift um ($"itle? micb bemübt!" -) 

Unb e^ gefcbal) ivol im Üiüefblicfe auf ben reichen Segen, ber 
il)m in feinem l)eiligen ^Berufe erblüf)tc, \}a^ er auf feinem Sttmer^enö- 
lager fo oft in banfbarer 9iül)rung rief: „3<^^ bin ju gering für all 
bie Siebe unb 'Xreue bie tn beineni Änecbte eru>iefen ^aft ^)I" ') ^cim ßanbtacje beö Cutt'ffö 1847. 

•) Slu5 tem S(f;tit§^ebctc tcr 3tutritt^|.n-ebijjt. 

») 1 2)Jcf. 32, 11. — 28 — 

3)iit [olc^cr 3)cmut bef^^lo^ ^cr SSereipigte fdne Sauflm^n auf 
(Svben. 3)anfc^^ für tic Siebe iiuti 2lu()aiu](icfefeit, bie i(;m in i?einer 
Wüte jii 2;i;eil cjetvovbeu, luiijm er Slbfc^ieb i^on beineii Jpaii^tevn, 
tf)cui-e ©otte^Hjcnunubc. Unb vily biefe fic^ anfd^iifteii, »on [einen 
v]länjcnbeu (Ei^cn[c£)aftcn, [einen be.jliicfenben QBivfnnj^en, [einen un* 
ftevblid)en 9}evbienften nm bie Öiemeinbc ju [precfecn, gebot er if)nen 
<Stin[ct)UHn9en. „Äeine £obcöei-i)ebungcn — [agte er — „uüe 
tc^ gelebt habe, fo will ic^ fterben!" 

(Sbler, t{)cui-er 9}o((enbetev! wolle aber mir, beinern (Sol)nc, 
beinern 6c^üler, beinern g-reunbe, nic^t jürnen, baß icf) mic^ unter* 
fangen \)abc , beine ^^ugenben \n :prei[en in grof^er 5>er[amnilung. 
SBoUe mir nid)t ^ürnen, i}a^ ict) micb nnrerfange, bir ju banfen im 
9?amen 2111er, bie bu beglücft unb benen bu wol)I getl)an ^aft auf 
(5-rben. 

^3?imm au'3 meinem Ü)hinbe tcn ^anl beineö treuen 23Beibe3 
unb beiner guten £inber. Uni)ergeplic^ wirb il)nen baö fromme ^ei* 
[piel bleiben, baö tn il;nen im Seben unb im Sterben gabft. @tetö 
eingeben! werben beine Äinber ber £el)ren bleiben, bie bu it;nen in 
jener bebeutung3r>ollen Ü)?itternac^tftunbe ^) ertl)eilteft. ^uxd) 2lr* 
beit, 9veittt[c^affenl)eit unb ®ebet werben fie bciu ©ebac^tnip in 
(Eljren l)alten, [o lange [ie auf ßrben wallen. 

9iimm au»? meinem 50iunbc \}en 2)anf beiner ©emeinbe für 
bie [eltne iXreue, mit welcher bu bie ^^flic^ten beineö S3erufe6 er# 
füllteft; für bie ]ii^ [elbft ferleugnenbe Unt'erbro[[enl)eit, womit tu 
bic^ tcn [cbwierigften Slufgaben unterjogftj für t'aC-' unerfc^bpfiic^e 
9ßol)lwollen, baö bu jebem [d;enfieft, ber beiner ^ilfe, beineö '^la^ 
tl)eö, beiner ($-ürfprai.i>c beburfte. 

9?imm an^ meinem 93iunbe auc^ ben 2)anf beiner 3u^örer 
pon nal) unb fern, ber 'Xaufenbe unb aber 2;au[enbe, beneu bu 
•Sc^ä^e auött)eilteft, bie unyergänglic^ finb. 

Unb inbem ic^ bir ben tief empfunbenen 2)anf all beiner SSer* 
elirer in bie Ö3efilbe ber (iwigfeit nac^fenbe, bitte ic^ bic^, tl;eurer 
a^erflärter, hl \vciic\t 9cacl)[id^t unb ^erjeibung einem jeglichen inu 
ter und angebeil)en laffen, ber, Pielleii1;t in einem unbewachten 

') 2lni 20. SWärj. « — 29 — 

2lugeiibli(fe bcinetn liebcunirtncn ^erjcn Ämiimcr imb ^väiifiiiig 
t^crurfac^t I;abcn mccf^te. 

^cii Mr! Kummer unb i?vänfnncj fc(i;|fn Mr nic^t bortbin, 
a>o beiu, ihmh Staube entfrffcitfr ®eift imtcv ben Seligen uninbelt. 
2)crt emvfäiigft bu auö ber «fpaiib betnci^ Öttcfcterß bcii f)immli[c^en 
2of)n für bciu 3ßirteu imb 'Hlnm. 

^ei( btu! !Dort erfüKt fir^ waö bu i^or ^^rö(f Xac\nx une mit 
prcfetifcbem Öeift viefft: „53 a l b , b a l b , f c b e i c^ meine Ö o 1 1 i *) 
une b er!" 9iuumcf)r baft bu [ie iviebcrgcfunbcn, bk Uayergeffeue 
unb llnt^crge^lii^e. ?(uit) inn- unferer 6eek' fd^ivebt in biefcr ^^ren* 
uuniji?ftunbe bic X'iolbfelige im ^tittglan^e bimmfifcber S^erHarung. 

Jpeil bir! t[;curcr a^oUcubeter, ^Scil! fDu ijait oft mit Xbvaneu 
gefdct; nun ivirft bu mit 3ubei einten. Seinenb gingft bu oft babin, 
ben 2Buvf beö Samens tvagenb; nun fef)rft bu beim jn namenipfer 
2ißoune, beine (Farben tragenb "). 5(men. 

(Swiger ©Ott! an^ beiner 6>inb fommt m\$ icbnx unb %o^. 
So tief anc^ bie 5ßunbe ift, bie unferm «^er^en gefcblagen unirbe, 
nnr beugen um? inn- bir unb ebren beinen nnerforfttficben Diatb- 
fc^iiuf. !l)n baft beinen treuen unb beunibrten J?nett)t nad^ einem 
fc^iweren i^ampfe burc^ bie Schatten beö Xo^c^ bringen laffen. 2)u 
^aft feinen nnfterbliiten ©eift binübergerufen in bic ^eimat, auf 
ba^ er in i^otten Sögen trinfe auö bem £lueKe bei^ Sici^teö unb ber 
9©abrbeit. 3)ie ßaiji feiner 1^3?onben ftanb bei 3)ir. SBcr mag mit 
2)einer eungen 2öeii^f)eit recbten, i)a^ eö 2)ir nicbt gefallen Ijat, feine 
Sebenötage ju iH'rmef^rcn uim ^^eite 5lUer, bie feinen ^öcintgang 
betrauern? — 

O fei nur mit beinem ^irofte benen nabe, bie be? !Irofte6 
fo febr bebürfen, unb mit weinenbem ?(uge ju beinem .^immet bli- 
(fen. Segne bie fromme Dtüi;rung, mit tvelc^er bie uu'incnben greunbe 
bie legten 33itten unb SOSünfc^e beö fc^eibenben 2ef)rer^ serna^men. 
®ieb, ©Ott unb i^cvv , bap jeber fc^önc Q^orfa^ ju fc^önerer 
SQBirflic^feit tverbe. ') Scoittiitc Sc^uuib, i^crcfict. ücu\ ct,cb. ^u ©ciritfrf) 15. 3inu 
1823; vcrckl. ;;u ^^scft 23. 3inü 1842; <\c\t. ?u e;;c.3ctiu 21. 3uui 1851. 
-) ')tii. 12G, 5. G. — 30 — 

Uns Slüen aber ^ilf, c\kid} bciuem v»oUcnbcUMi .tnerf^tc, mit 
migc()eu(^c(tem 8inue in reinem l-icf^te ut uninbeln, Tamit umv, 
irenn tu nnfeve Stunbe [c6(a(]en laffeft, ton a((en @uten i]ca(btn 
unt> geliebt, irie er, ju jenem 3^ afein gelangen, tac* fein (5nbe nimmt, 
ju jenem Seben, t»em fein Sterben folgt, ju jener Seligfeit, tie 
mi»ergang{ic() ift. 2Imen. n. 

ßfuf bfö i)orllnnk0 kr prßl)cr irraelitirdien £ultns- 
Qfmeiuk, bie 6ffliräbnißfeicr SdjtuQb'ö bctreffenb. 

9?ro. 6261, i8r. (S§runu-ben, be^ ^errn Cberrabbinerö 
Seopolb ?oii^ in SK^i'^in- 

3^er gefertigte 2}orftanb talt e^? für feine ^Pfticbt, (i)x\ (?'^r* 
würben für bie gediegene ilrauerrcCe nnb für ben geiftHcben 33et; 
ftanb, ten ®ie un6 bei ber Segrabnipfeier unfert^ nne (eiber burcb 
ben 3;ob aU5ufrüf) entriffenen, innigft i^cref)rten unb f)oc6geacbteten 
Dberrabbinerö, v^errn l'öu-» Sc^irab, gottfeligen -^(nbenfenf% fei- 
nen UHumften 2;anf auS^nfprec^en. 

3Bir waren SlKe i^on ben tief ergreifcnben Störten, womit 
Sie ben o^nef)in gefüf)lten nnerfe^licfcen 93er(uft fo warl)eitgetrcu 
unb würbei^oü mn-führten, innigft gerüin't; unb wir bitten (Sw. 
öbrwürben baö (}ier mitfo(genbe fleine ?lnbenfen ') an biefe J^raner* 
feier, ai^ ein fcfcwacfcee 3firf^''" unferer 3^anfbavfeit unb ^odbadb- 
tung ,pi genet^migen. 

^eft, am 64en 5(pril 1857. 

T\tx llorftaub brr prßljrr ifr. ßiiUuögrmrinbr: 

3)a»tb ^(eifc6e(, SSorfteber, §eopo(b Scbuibof, S. 
^cr?, 9J?orit^ 3)?unf, 3)aiMb @anS, 2eopo(b "^^ontjen, 
3gnat5 53arna\\ Sefrctar. ') (Sin lu-fal mit tcr 3ni'cl;iift: Vlutcufcu an Cbcrrabbincv SrfjtvaK»^ 
©egräbnipfcicr, am ö. 9lvrtl 1857. 25er ^cjif)fr ifr. ^n(tn«--^i}ovftaub. ~ 31 — 

libtt biß öcrfd^irkucn l)ebrttifd)cu i3cucunun0cn ber 
<S*fl)al- imb iH«rd)rltl)iere, 

(Sin ;^()t(o(o9ifc^ev 23citvai^ Uir btblifc&en St^^^l^^ai'' ^''^ 
Dr. M. 3iprfr, ^liabbiucr in ©tu^lweif enbiivi]. 

33cfannt tft bor i^ou 51 [op (Sab. CCXCII) unb iioc& aubcvu 
^abdbiittevn (Locm. XX Fab. La fontaino Lib. VI. Fab. X. Bense- 
rade fab. LXVII.) ijcfctnlbcvte 9Bctt[trcit ]m\(bnx bov laiujfamcn 
Sc^ilbfrete unb bem fctncdfüpigcn Jiöaafon. 3« obigen 'SaheU 
bitttcrn ijcfcUct ficf) anc^ ber [vvifite ö'^bclbicbtcr im Chofes Mat- 
nioniin, 33cr(in 1845, ivo obige "^ahd 9?v. 35 unter ber 5(uf^ 
[cf)rift: NPliJlN" Nnn:" vS-: i^orfommt. Scbon .öorr ?anbtM^erger (5(. 
3. b. 3. 856 9h-. 27) maitt bie "'öemerfiiug, ta^ ijicx unter bem 
233orte s'-j nifbt une geivöhu(icf), eine 2ßa[[erUH'((e, fonbern bie 
Sctiilbfrote ]n iM'rftef}en [ein muf, fteüt aber ^ugleiit bie 2(nfrage an 
Orientaiiften unb Äenner beö aramaiü1)en 3bionu^, ob ii;uen in if}rcn 
Seetüren ba^ 3öort j^^;; je in ber 33ebeutung von Sitiibfröte begegnet 
id. 3m ^ginifcben [)eitH bie Scbilbfröte seiuphitha, im 5(rabifrt)en 
sulachpha. Xie bebräifite 'Benennung ift unbefannt. gür baö 2ßort 
vN?a jeboc^ ftnbet [ic^ in alten biefen Spracfjen fein ®e(eg. jnbep 
lyerben voix baib [eE)en, ba^ alte obigen brei orientalifc^en, ja [ogar 
i}k neuern gpraiten biefe^ SSort in ber Sebeutung yon (2(tilb!r5te 
fennen. So fübrt [eben 3of). 3Sapt. in [einem [vri[tten 5er. \\ 107 
iia^ 3Bort gala [ür Sttilbfröte an, loogegen 2fHMn. 9(oyar. in [einem 
2'be[aur. V- 241 bie C^-rflärung giebt, ta^ bie i^enennung seluphilha 
tic vicbilbfröte im 5lllgemeinen, nnibrenb gala bloö i}a^ iDIänncben 
bie[e^ 'Xbiere^ be5,eicl)net. (?ben[o unrb bie Scfnlbfröte nacb Damir im 
?lrabi[c^en, gaüam genannt, -^lllein aurfi in ber iMbel [tnbet ]ui) nacb ber 
arab. [m-. unb gried). i^n-[iLMi bai^ S^ßovt -: [ür Scl)ilbfrote i^or. ^o[ea 
12, 12 beiptet^: Unb yiÖtlgal ov[ern [ie (\)(n @ö6en) Stiere, aucb ibre 
SUtüre fmb une gaiim (c^p:::) an^ ben gn^f^en beö Selbem. !Daö 
bier mit l)ebräi[ct)en unb lateini[cf)en Settern gegebene Jöort unrb yon 
allen Uber[e$ern \vk geu>ol)nlicb mit Steinl)au[en übertragen. 2)ie 
Se|3tuaginta jctod) giebt eö mit ythorui, i. e. Scf)ilbfröte, eben[o bie 
\r\>n anbern oben eruäbnten 9}er[tonen. (S:6 entftcl}t ^ier biejueifac^e 
^rage, erftenö über bie '^Ibleitung be»3 35.^orteö, u^elcbem Stamm- 
laute ba^ SOi^ort [eine '^ebeutung al? Sebilbfröte ^lu verbanfen ha-^ 
be? 3n^eitent^ über ba^ vom ^.|.^rofeten gebraucbte 33iib, in ueKter 
33e,5iebung bie ©ötumaltäre ^i ben Scbilbfröten ju fteben fommeu? 
Bochart (Hieroz Pars. I. p. 67} ertlärt e6 'oon ^:;'^:; Jltab unb 
rb:b^ ^(il'c^td, ueil bie Srt'ale bic[eö 2;i)iere^ eben[al(ö bie[e runbe — 32 — 

®citaii bcfü^t. '^taii} Damir ift taö 2ßovt avvibifc^cu Uvfpnmgce 
iHMi o-alima, „)>ox ^ci]icvte brennen" eine 5[u[pie(mu3 auf bie bicfem 
manuliiteu 3;()ievc befonbevf^ eic]entfnunHtt)e ©eilbeit, Dabev auit) 
une oben bemevft bloö ba6 5Jiamuten tiefen ildamen fübvt. 

l^tit nie()r SBafnfcbeiulittfeit fonnen unr jerod) bef)aupten, 
bap bem 333ovte bie 33ebeiitiin3 rcn p-^ „uvil^en" ^u Öh-unbe liegt, 
UH-il biefem Jibieve eine mehr a>a(!ienbe, ftc^ lan(][vim fortfcbiebenbe 
SeUH\3unoi alö ein eiyjentlii-^et^ ©eben yu]C|\tricben nnrb. 2Bviö bie 
jtveite ^\\V]c in 53etrejf ber 5lnuH'nbni3 beö S3i(be5 anbeKmv]!, [o 
fpriitt Ibecb. bie ^InftrfU au^5, baß bie ?ütave ber ©i3l3enbiener ]n 
©ilgal von ben Ji'inben fo (eicbt erobert unb unu^eftür^t iverben [ollen, 
ivie ee bie ©efauijennehnuuu] ber Sanb-Scbilbfroten ift. 3>er ^^auptton 
avirc alfo in biefer Stelle au\ baö ,-,t^' "'"i'n 5" i'-'^Jf'i/ ii^i ©egen* 
[a^e ju ben 9©affer?Stti(bfröten, bie leicbt ber ^anb bei^ ^Jienfc^en 
entftt>lüpfen. ^^(lii ^ieron. werben unter bem 5luv^brurfe ber ©oöen- 
altäre bie Jparetifer gemeint, beren S^reiben Iner mit bem langfamen 
©ange ber ihmi ihrer Stelle nittt fortfommenben Sitilbfrote yer? 
gliec^cn unrb. 2^ glaube jebocß, bap ber ^^^rofet in biefem ^Bilbe 
auf eine anbcre Gigentbümliitfeit ber ©öoenbiener vinfpielt. ^efannt 
ift, tiiie biefclben im Oriente nic^t bloö bei einf)eimifiten ^^-cjeffionen, 
fonbern aucb in ihren nomabifchcn 3Sanberungen bie Elitäre auf i^ven 
Schultern trugen. So fagt auch Anios ö, 26, nad^bem er chenfallö 
ein 253ortfpiel auf baefelbe Gilg-al angebracht Cibid 5), -^: ^:r:ri ''2 
rÖP/ Gilgal unrb in ©efangenfc^aft gehen, — il)r werbet bann bie 
^ütten curcö SJJoloc^'ö tragen unb ta^ ^ilb be^^ ©o^en Chiwun. 
ßc^ werben alfo in obiger Stelle (Hosea 12, 12) bie ihre 2lltare 
herumfül)renben ^^^riefter mit \}cn ebenfall? ihre ^>iufer auf bem 
9iücfen herumtragenben Schilbfröten mn-glitten. !?lllein auf^er biefen 
brei orientalifcfcen Sprachen, ftnben wir aud) biefeö äBort in ber 
fpanifcben, wo bie Sc^ilbfröte unter anbern 33euennungen auc^ 
galäpacTo heißt, ba^er an^ im großen ftillen C^ean eine ganje Sn- 
felgruppe ben 9iamcn galapagos führt, wai? auch bie meiften @eo= 
graphen mit „Sc^ilbfröten-^nfeln" überfe^ien; inelleicht hat aucl; 
bie Stabt ©aliopoliö i^re 33enennung einem ähnlicfccu Umftanbe ju 
üerbanfen. 

9htn wollen wir eine anbere hihlifc^e ^Benennung ber Sc^a* 
lentl}iere naiver betrachten, ^fatm 58, 9 heißt e>^: Sßie ein Scöah* 
lul, ber fdnneUenb bahingeht, wo^u ber Midrasch {33er. r. 51 fol* 
genbe (S'rflaruug giebt: 

j^y^,, -;,j^ ,,^,- ]i-irir. (Srfterei^ ift bat^ griec^ifche xflvg 
Sdnlbfröte, let3tereö bat^ lateinifche Umax; -^^^d ift ^^^ <^^''^^- Be- 
nennung ber Sd\ilenth;ere. r-^^:: hebeutet im arabifcben tk ^aiiu 
becfe, bal)er auch bie Schale ber ^Wufc^eltl)iere ; ncr, ¥^^i \o me ~ 33 — 

im XalmuDifd^cn, ftd) inntunv^cn , i^cv()ü(lcn , ^ae avab. sulaclipha 
bcDcutct tu [einer 3»H'"'i^^'»KÖ»»9 t'ic »ntpv cincv Dccfe fic^ fieim- 
(irf) ^evbcrgcntte, i. c. bic @d)ilbfvöte. (Sbcnfo ift Oa6 f)e()r. Si^nU' 
eine 3»f^intmenfe(^uni3 i'>on ^^S:; ^^i, i>. (}. bie im ®el)äufe t^cr- 
borgen $ßc()neui?e \). 

2ßir fe(;eu a([p, une ricl;tiij unfere alten ?ef)rcr baö 2ßort 
rrziZ' mit ben ^Benennungen ber brei C|ele[)rteften «Sprachen ju 
geben lun-ftanben unb t)a^ man üon {I)ueu feiue^un-g^ [agen fann, 
tci^ [te ftc^ in feinem einigen ^biom au^jubrücfen geivuft. 

(Sine britte 53enenuuug ift baö Sßcrt =ü (III. M. 11. 29) 
ivelitie^ Buxt. mit tcsludo, Sc^ilbfröte unb ebeufo El. Lew. mit 
„Sd}i(bfrut" giebt, ipoju al^ 2lna(pgie ber für gebecftc SS>agen 
gebrauchte ShaUrucf 2^ (III. M 7. 30 bient. ^m'^Xalmub jeboc^ 
Sabb. 107; Chol. 122.) finben fic^ i^erfc^iebenc 9J?einungen über 
bie unter 2ü m-rftvinbeue 2;()iergattung , ob biefe namlic^ ^u beu 
3)?o((u^fen ju rechnen fei. Sßenn \m uac^ ber befvinnten 33ud^fta* ') (S'ö nuiptc cihcv cvft uacl;i^cn.nefcu it^crtcit , ta^ ^^^ im btbt. ^(hvaiS: 
nutö „®ef)äitfe" bcbciite. Fleier (3BurjclUTtrb. e. 195.) fpric^t ftct; über ba« 
frai(lid;e ilBoit folcjcitbcr SlJa^cn am: „3iVtcr bie S3bti:<. @d;uccfe mit bcn 
üJabb. ncd) bie be(? 5i>aff;[c^ iiad) beu LXX. itiib A. oicbcn einen ^laiTenben 
©inn. !l)ic Scl;uccfc ift woM frf^lctntiij unb ftcbrii^ {v<\i. /.tt-^a^, »enr. mit 
l'ciiit, Si'tim n. f. \\\) ^evflie§t aber bccfi cbcnfo ireni^ al>j baö SBa^ö »cn 
fclbft unb fo au;Kufrf;ctulicI;. ?lu^ci-bcm vertauoit ber lcibcnfd;aft(t(^e StuSbrucf 
ber gaujcn eteüc ein jlarfcreö unb eutfpredjcnbcreö Silb. ®ie ®tcigeruno(t^form 
M?llli' beb. offenbar ettiniö fiarf ftieffeubeö,= eiteviibe«, ba^er ein 
eutsüublid;ce!, auöcttcrnbcö ®efd)Un:r. (*iu;;(. S:;'' flicffenb, eiterub: 
l^on einem @cfcf)Unirc). .^{qn t^aft and) fejir o|ut ber varaftel üortjer^e^enbc iBcriJ: 

8. BcrfitcfTen fte wie SBaller ftd; iierlanfenb, 

5Bic ^i>feile, bie iiennnfcn, feitunirtö gebn; 

9. ffiie ein ®efd;4rür, ba^ j^et^t fid; anfsnlöfen, 

SBie eine t^ct'l^cf'Wtt, bie nie bie ecnne fd;autl 
(Sß entft?red;cn ftd; bie ©liebet 1 unb 3, 2 unb 4. 3)er gel^Igebnrt bcö 
Ji'eibeg, cntfvred;en bie Pfeile, bie abgefd;offen (gefpiinnt, cig. t^om ©otjen) if)t 
3icl verfemten unb fid; abbcugen, jur Seite i]cf)n, J^ttp. von b'!2 b. i. fid; uei; 
f|en, bieojen, abbiegen, auf bie Seite neigen. 

2)ic angenommene ^btg. »cn 'i^'Z'^JJ beftätigt and; baö ofenbar baö 
iieruv S^inn ?e». 21, 20. (So beb. Umf)rfd;eiulid; flicffenb, eiterub. 
Wie c3 beftimmt Unrb, am 9lugc I^J/'^, ivomit nä^er eine 9lrt ^riefäu; 
g ig feit ober 5lug cuentj^ünbung gemeint fein muf." 

?e(}tcre (Srflärnng finbct ftd) merhvürbtger iBeife nad) Otafc^i fd;cn in 
ber ÜKifd;na 58ed). 38, a. Die a)hfd;na crtKtrt nänilid; b)b'2D mit ]']]br\, mib 
^c^tere^ fjält Otafc^i für A?;,wor.' lema eitcrnbe klugen. Cb '^p, „triefen" bebcutc, 
— (b. ©t.bei Biixt s. v. — fo ba^ ft^ and; ber 9Jamc besJ Sc^alt^iereö, jn^pl 
f unnter unten, — barauö erflären tie^e, bebarf nod) ber llntcrfud;ung. 

3 — 34 — 

6eiij2?evn'*ccf>fe(uiui fncv 2':i mit Z] c\(bcn, fo föniitc bin Die nait 
^f. ö8. 9. [(^mc(^c^^ Da()iufttlcid?cnDc ^cbitccfc verfniufen irevben. 
(Sine r^tertc SBcncnmuu^ tn ScbviUfnevc ift baö SS?ort TCp 
rJes. 14, 23; 34, IL Zef. 2, 14.) irclc6ep Kimchi in feinem 
C^LMiimentav mit Wu"":: (fp. torluga; fl. toiiiie, ^rtniDfucte) giebt. 
3vitfnim(iit t\v]t Daher Buxt. (lex. hehr. rad. ~Cp) Kimchi scri- 
bit esse avein tlcserla loca iticolentem. 

(Sc^üip fcl^t.) Die :^utontät tljalmuMrdicr Horfdinften auf rabbinirriicm 
5tnutiv««Htc. 

:i3ou Dr. Diifd)ai1i, OJafctnueu ;;u @al;a. 

Xie veiiyjionögefc^lic^en ^(Siemente be6 ^'balmut^ verfallen in 
iner 5iatei|inien : 

1. Saöunyjen unD 5luoitmtni.]en, ivcltte ficf; burc^ (eben- 
bige UctHn1tefeiimc| t^on ^Jiiinb yi 9)hinb fort^jepflanjt I)a()en; 

2. viatinncjen nnC' '^(novDnuui]cn , ivedte Die tftahnubifcbc 
(ivegefe unter 53eobacf)tiiUy3 Der ibr eigentbümlirfn'n bermcueutiüteu 
9{ct]e(u an^ Der 3ifrift felbft beDucivte; 

3. Saömivien ttuD 5üunDnuUi}en, Die Den bibüfcben ®c? 
[e^en alö Um^aununj.] bienen [oÜten. 2)ie[e Unuäunuugen (Pnn 
Cll^) beabfic^tigen He (Srf)a(tiing nnb SSefeftigiing ber in ber 
2;()ora enthaltenen ©efe^e nnb Q^orfcbriften. ShiS ben Sterten „33eo* 
baebtet n:ein ui 33eobacbtenbei^ (4. IW. 19, 30)" irirb bie ^öerec^^ 
tigung ^u biefen Umzäunungen hergeleitet '); 

4. tSaßungen nnb 5lnorbuungen, ipelcbe anberen Otürfiut- 
ten i^re (5infü[)rnng mn-banfenj n':pn (Sinric^tungen. ?luf bie 33eo; 
baittung biefer ?el3tern unrb minber ftrenge gebrnngen, alö auf 
bie ber nnuäunungen; aber auit biefe bürfen niitt mit neue Um:= 
iäunungen umgeben irerben (33e^i 3, a. ^Diajmon. 33iif(.tnafomm. 
Sabb. 4, 1.) Gben fo ivenig bavf man eine Xbefana ^ur ©un- 
ften einer anbern 2^()efana inö Seben rufen (33. 3)?e5. 5, 6). 

3)a ^k 3}erleöung biblifc^er i^crfcbriften üiel weniger ^n 
befcrgen ift, aia bie ber fpateren @efel3eeiebrev , fo mu^ über bie 
33eobacbtung (elfterer forgfa(tiger genmcfet Joerben. Äonfequen^en 
biefer 9?orm treten im tbaimuDifiten iK^im (.ftetb. 56, a >, in 

') 3cbam. 21, a. 3u bcii i^ätcvün-ürfjcu fli. f)lalhaiie ?lbfc{;ii. II. linrb 
baa JBerfafjrcu tcr Uniijäunung auf bie Xi)oxa felbft ^uvücfäcfüf^rt. Ucö. — 35 — 

Pen Sabbat^cjefe^ett (Eriib. 77, a. 85, b.) uub tu t^crfc^iebcncn 
aiibcicu Oiüdftuttcn bciiHn*. 

a)?cifUHu-bhj iit bie jeittweUige 2)ti>euftün felbft bibUfit) gebe* 
teuer ßcvenunücn, wo bereu ^(ueiübuui] (eicf)t jur Uebcrtretuug eiue6 
5l^erboteö füfircu fouute. Sit)ofar uuD Sulab fiubeu am Sabbath 
feiue ^üiiveubuui]. 333a^ aber iu fer Xf}ora — i^erboteu, fauu felbft 
feiuer proinforifcteu ^^(ufbebuug uuter^Oijeu Jverbeu (3cbam. 90, a). 
Dcc^ läßt Mefe Otegel rücfftc^tltd) beß (ioremoutalgefe^eö maucije 
5(us?ua{)me ju (2. baf. uub 5[)?aim. i\ b. ©elübb. 3, 9). 

Suuuileu l)abeu bie @efe^e^lel)rer (Srlaubteö uuterfagt, i>d' 
mit auc6 ber Sc^eiu beö 336feu vermiebeu iverbe (jT n\X"l?2) 5 beriet 
23erbote müffeu aber auc^ iu ber yerborgeuftcu itammer ^cilig gelial* 
teu u>erbeu i^abb. 64, b). Sediere ^^erfcbarfuug Ijöxt jeboc^ auf, 
iveuu ber büfe 6c6eiu blo^ eiu t[)almubifi1^eö 33erbot ^^um ©egeu* 
ftaube f)at. (Tos. Keth. 60, a J. Dea 87, 3 uub S. Kohen 6). 

2)er ©ruubfa^, ba^ l^ou ^ivei p übeubeu D^^igiou^vjebrau^ 
it>eu bcrjeuige bie ^^rioritat iu ber ^dt verbieue, beffeu Uebuug 
ijfterö iineberfef)rt (9Jt. Sabb. 10, 1) gilt auc^ iu beujeuigeu %äU 
leu, u^o ber frcqueutere ©ebrauc^ tbatmubifc^, ber miuber frequeute 
bibltfil; ift (53er. 51, a. 3Srgl. N. Bib. I. 0. Ch. 41). 

2)iefe @ruub5itge mögeu t)kx genügeu. 2i3ir gebeufeu au3* 
füfjrlic^er barauf jurücfpifommeu. (£fiTcf)tt uiiö ß;fftt(. ($iu Seitrag ^ur tf^almubifc^eu @efc(}icbte l^on l^M) Btcni in 
^olbmejü^^äfärljelv. 

31^on (Jlifc^a bm 2lbuja§, ber ivegeu feiner Slbtrünutgfeit 
2lcl;er (eiu Sluberer) geuauut u>urbe, bat mau biöf)er iu nic^t* 
t^almubifc^eu Cluelleu feiue ^pm eutbecft. ^i) glaube aber beffeu 
^Rameu iu beut „9(r5ueibucf)e" beö (Spivf)auiuei, 33ifc^ofö ju ©alamiei, 
it)el(^eö auc^ adversus octognita haereses opus genannt n)trb, ge* 
gefnuben ju f)abc\\. 

3n ber 19. .^aereftö erjäl)lt uiimlic^ @pipf)aniu6 t»ou einer 
Sefte, alö bereu *^rofet uub Ober(;aupt ein gcujiffer (Slrai figu- 
rirte. Der Seben^Jvanbel (Slrai'e^, fagt (Spip^aniuö, ivar eben fo 
fcf)lecbt, alö fein (^.Haube fe^erifc^ wax. Denn obgleich von ^nben 
abftammeub uub bie jübifc^e 9ieligion befeuueub, moHte er beunoc^ 
tüQ (^efe^ nic^t beobac&teu. (Sr fiif)rte eine neue Öefire eiu, bie er 

3* — 36 — 

in fcincv Scftc iHulncitctc. Gv kijxic [eine V(uf)iini]cr, bt'i Dom 
Sal^e, Dem ®a[|"cv, Der (Site, Dom ^vobc, bcm .'oimmc(, bcm 
9(etfKv, Dcv ?uft fdniHn'on, a[§ uhmiii Dicfc (*^i\3cnftänDc göttliitcv 
5^crefn"uiU3 unutig uvivcn. 3n 3i"ttni tcv Q3ovfo(i-(uni], lc()vtc cv fonicr, 
Dürfe man ?um Scbeine 9lb^]öttere{ tveitnni, [otmlb nur Da^ .syxi, 
»cn jeDem atn^ottifc^en ©ebvwfen frei bleibt. ?(iut gebot er, beim 
©cbete baö ?lngeficbt niitt ^]ei5on Cften, [onbevn gegen ^enifalem 
^n n^enDen, fo bap Diejenigen, Die im Cften biefev Stabt beten, if)i- 
Singefiitt gegen ^Ißeften fehven muffen. Xa^ ^'^eiiev vevUMvf er a(ö 
bem .^errn MiUMber. dagegen priee er bai^ 3Baffer. (fr fagte woxU 
(id): „'äJteine Äinber, gebet nidit bem Scbimmer bei^ 5i'"t'r^ nady, 
benn e6 fü[)rt euc^ irre, n-^enn i^r c^ gern? nabc bei eucfe uvibnet, 
ift eö nocb febr fern, «hingegen biirfet ibr Dem iWurmeln Der 
Cluelle trauen, baö tanfitt encb nie". 2Öer nun bie befaunteu eiufitla- 
gigeu 2'ba(miibfte((eu über (Jlifcba vergleicbt, unrb, une icb glaube, 
bie ^ermutbiutg piaufibel ftnben, ta^i berfelbe mit Dem Glrai De»^ 
ßpipb^-iniu^^ iDentifrf) fei. ^Diancbe ber ^L^ebren, ivelcbe teuerer ($r« 
fterem in Den 3)?unb legt, iH^rratben ibre Q^eruMubfcbaft mit ber 
tf)ahnubifcben .^^ilac^a auf eine unt>erfennbare 5jBeife. "iÜJan braucht 
nur (Sanb. 74, a. unb ^erac6. 30, a. forgfäitig ^u vergleicben ! 
X)ie @eivcbn().eit ber (5'ffäer, ftcb beim ©ebete gegen vSonnenauf^ 
gang ^u ivenben, ift aucb in anberc .!(f reife gebrungen, ivorauf 33. 
33at^ra 25, a. t^on Ot. 8ct)efc^ctl) angefpielt ivirb. 

^p(f)ft merhvürbig ift ein vSprucb (SIrai'ci, un-Uten C5''pipba;= 
niuö anfübrt. Xerfelbe lautet: '^Ibar, SInib, iWoib , 9iocbile, Xaa^ 
fim, 2lne, Xaafim, 9icct)ile, 9)(cib, ?Inib, §lbar, Selam. (5pts 
Vbaniuö yerfuttt Diefen Spruct) ju überfefeen, — of)ne (S'rfolg. Sca- 
iiger, !13etai\ unb in neuefter ^cit Öfrörer baben neue (SrflvU-ung^;: 
i^erfucbe geumgt, ol)ne \n einem befriebigenben (irgebniffe ;iu gelan* 
gen. 3)a^ Oiätbfel löft fitt aber auf bie einfacbfte ^Betfe , fcbalb 
mau geneigt ift, in ben bunfeln SBorten einen nacb griecbifckr 
2irt, D. i. üon ber Sinfen ^ur JRecfeten gefcbriebenen, bcbraifclen 
Sa^ ^u crfennen. Sieft man nämlicö bie SS>orte i^cn ber JReitteu 
jur Sinfen, fo evgiebt ficb bie ^ffiieberbolung folgenber Sßorte: 
.Nil N:n cr2 ]'2^bv ~~€^ f<:N b. i. 3cfe u-ugc für eud) am 
großen Ö3 eritt to tage. 3^a (5lrai ftcb für einen ©ünftling 
©otteS auegab, fo t^erfpriitt er feinen -^Inbängern, beim Sßeltge^ 
richte 3'^"3nifcf)aft für iic abzulegen. 

3(uf übnlicbe 3^eife löft fiit ancb baei alte 9?atbfcl ber 
9(brara^fteine ober 5lbrarae;gemmen. Xiefe trugen foIgeuDe 
3nfc^rift: ABPJi:A2:. T:)k\t ^ufc^vift ^ablt mef)r (5rflärungen alö 
53u(^ftaben. Xie einfacfjfte unb einzig richtige ^rtlärung ergibt ficf), — 37 — 

UH'int mau bic ^nfclivift i^oii bcv 5Hcc6tcn m l'infcu lieft. 3)icfc(be 
lautet bann: Nni Npiy ^i b. i. 3)ieo bev gvope Siec^clviiig, 
He [o genannte a^ouyu bac* bebeiitfanifte €i)mbo( ber (^noftilcv; 
CälKittev, Hisloire critique du gnosticisjne I, 202) ^^ ift 
mcvfunivbiv], une mau ba^^ [o uaf)c Siei]eube [o lauge überfel)en fonnte! (ConTlpünheiii. S'djul- nub £cl)rcrbncfc düu Jofepl) toutlev. 
I. 

©eefirtcr §err 9lct>afteurl 3cf; fjabc bie et)rc, feit einer (aii^eu 
!}?cif)c i^cii 3af)rcu, wod) aitö ber 3cit Sfjve^o fc>^ciK^rcid)en ©irfeit^ in ®ro^- 
.Haiiifa, in Sluien einen älJann l)c.l!;,nK[)äl3en, ber fict) nm bie ©r^iefinni] bcr 
iiitifriien 3mjenb, nm erfjnlc nnb Uuterrirfit, nniH-njan^lici^e Ojerbienfte enterben 
()at. !?lnc() niaren @ie al.? greuub be^ Sefirerftanbeö ftetö bcbad;t, benfelben jn 
föibcrn. 3cf; f^offe bafter feine (^efilbitte ^n tfntn, Wim td; für meine „<BA)\\\' 
nub 8e()rert)riefe" um ein t'efclieibenet^ ^4>läbcl)en bei Sorem „93en-'6f)ananja" 
aullopfe. 

3)er initer(icf)eu AÜtfori^e nnferev i^ohen OJeijiernUi! iierbanft in neuerer 
3eit aucf; bad jübifcfie @c(;nhnefen \o\voi)[ in iiualitativer aU in qnantitatiiier 
iltülfftrijt einen 9tuffcf;UMinvi , ber baß ^cr,^ eine»? jebeu beufenbeu 3nben frenbii] 
erfiebt, unb mit S)auflHtrfeit erfüftt: aber uuunflfü()rlid; übermannt nnß anef; bie 
?Uigft, bafj fc()on in näctifter 3itfimft fiel; SRan^jel an Sef^rcru ftffitbar marf;en 
bürfte. Tie 3eit ift i^crüber, iro ber ?Utöfd)nf ber fo ,^a(}(reid; ^elvefeuen %l)<\\- 
mnbfdntlen baö ßontinvjent lieferte jnm 3itoienbunterrid;te. ©ie Jlnforbernn^en 
an beu t^euticjen Sebrer finb ftren^er geworben. 9lnöfc(;tie^lic(;eö (gtnbinm, förm- 
lirtiet^ ^eranbilben njirb tjcut gu Xage fc[;Dn von bem Jünglinge geforbcrt, ber 
firf) einfi bem 8et)rerberufe iinbmen unf(. 9lun fragt ficf; aber, ift biefer S3ernf 
einlatenb genug, nm ibm %\i\\\, jlraft unb 3itgenb ,yt ci.H"ern? 3Wit lveld;en 
@c^uncrig!eiten f)at nicfit ber l'e()rer ju fämpfenl ©inb feine 58emnf)ungen 
foif (Srfplg gefrönt, une »tirft ficf; ba ber jlot^e iBater, bie eitte 9)Jntter beö 
3cglingi^ in bie 53rnftl Sie ermüben \\\&)t, von bem Otiefengenie i^res* SBunbcr- 
finbeö jn er^af^ten, ber bei tüf(;tigem Unterrid^te, nod; ganj Slnbcrö (eiften 
fönntc! 'Sjl ein .^inb von ber D^atnr vernacfjldffiget, f)aben bie (Sttern nnterfaffeu 
ben ^^rivatflei^ besfelbeu ju überlvariien, nub fommt eö burcf;anö uid;t vor^ 
Uürtß; toic mup ba ber arme Üeftrer ()er()alten! ba Ir^ar er ))arteiifd; getrefen, 
Ijat fid; mit beß rcid;eu 9Jad;barö ®i.U)n(ein mef)r befd;äftiget , ))ai ant^ ^er- 
fönlid;feit ba^ Jliub ganj vernad;täffiget, über()aupt fid; nur einige ^^^^iiMbepferbe 
an^gcuiäf)H, nm mit bcnfetben bei bcr ^Prüfung gtäujen gn fcunenl Olürf-- 
fid)tlid) ber ©ebalt^be^üge fteben ^U>ar bie jnbifdien Sefirer an 9>Dlf^fd)ulen in — 38 — 

Ungarn i^ren (^riftltc(;cn l'lnitt^genotTen nid;t narf;. ^n größeren ober cinfic(;td-- 
voflereu ©emeinben gie6t e^ nict;t iiuMiij^e £ef)rer, btc mit if)rcm ®efc(;icfc jufrieben 
jtnb. Mein wi< grop ift bic ^ai)l ber iübiftf;cn gcfirer, bie für btc Bitfmift ftwaö 
jnrücffegen fönuen? — Ü)?up bcr 8c()rer widjt mit brücfeuber SSangigfcit feine 
2aufba()n auf (S'rbcn befcf;licßcn ? — (5r ^äfiübie tf)eiicrn J>änt>ter feiner Sieben, 
nnb e^ faß iijnen 9lf(ejl OJIci'« feinen (;eipen Segen fann er feinen QJielgelieb; 
ten I)inter(affenl 

iDie 91otf)wenbigfeit unt ^eilfamfeil ber <Sd;n(e für af(e gebenäbesie- 
jungen, iji afigemein anerfaunt. 2){e Slufgabe ift nun neue tüd;tige 8e()rfrafte 
fierau^nbilben. 3>ie>5 aber ift nur bann mcglid;, ivenu bie 2te((nng be3 t'ebreriJ 
eine anbre gett.iorben. 

Unter bem @(i;n^e 3('reö „*^en--6t)anania," geel)rter >5err »Rebafteur, 
mcc()te id; mir erlauben, meine unmapgeblici;en Oiatl)fci;lage auöcinanber 5n 
fe^en. gär ^eute bef(J;rdufe ic^ mic|) auf folgcnbe 93orfcf;lägc. 

a) (S'i3 mögen \id) alle ifraelitifd)eu Äu(tui^-'®emeinben Ungarn^ »erbin- 
ben, um unter Q3eobacI)nuuj c>er gefefelirben OZormeu iiub 'iSorfct)rifteu eine 
fogeuannte ivedifelfeitige Seiirer- ^i5erfic(ieruug»J- Jlnftatt yi griiubeu, bie ibre 
^auptageutie in '^kftt; bätte, uatürlid) '.lUter Leitung i'on iBobltf)ättgfeit«5'5ai^- 
fc(;iiffen pro Isoliere. 

ßwed ber 2Infta(t Ivare, bei 9lb(ebeu eine»5 ?e(;rer^ an beffeu ganülie 
entttteber eine gennffe Summe ein für a((ema( aut\5n5a()(en , ober berfelben eine 
iH'rbaltnipuuipig fleinere 3al)reiv-0iente feft^ufebeu. ©ie Wittcl jur iRealifirnng, 
biefeö '-yorfdjtage«!, beffeu fpecielle öefprerfning icf; mir vorbebalte, waren tbei(i5 
burd) bie ©emeinben felbft, tbeiliJ burcb <Sd;enfnngeu ober 3af)reiSbeitrage ein 
feiner Sebrerfrcunbe (»erbeijnfrftaffen. 

b) 3Bif( eine ©emeiube felbftftänbig für ibre Sefirer forgen, fo biautfU 
fte bio^ j. ö. an bie Jlffecuratione ©enerate in Irie|i bie entfprerbeube jiabreö- 
^Priimie ju jat)len, um nacb ?lblebeu eiueö if)rer l'ebrer für beffen J^interblie- 
bene eine auftänbige Summe ^n ficl)ern. 

3)iefe £)pfer\üif(igfeit feße id) bei a(( unfern ©emeinbcn »orauö. 3c(> 
eutf)alte mid; ba()er für ben 9lugcublicf afler treiteren 58cmerhingeu. 

„33en''CSl)ananja," üon after 2BcU freubig begrüpt, möge baö l'erbienfi 
^aiin , biefeiä (iolnnibui^ei ber 5Bett 5uerft übergeben ju baben. Ü)föge ber (Sr- 
fclg ein fegeuu^rcidter ircrbeu, irf; ivürbe mid; glücf'lid; füf)(eu, bnrdi einen flei- 
nen 5lnftol3 mein Sd;arfleiu baju beigetragen jn l;aben. 

llttdjlirnurknng öcr Uciialttioit. ®ir iüüufd;en ben Einträgen be^ J^errn I. bte 
5lufmerffamfeit, bie beufelbcu gebüfirt. 3ebe auf fte bejüglid^e, eingebeube 8efpre; 
diuug u>irb nnö fel)r n.n(lfommeu fein. ®ir fügen nur fotgenbe Q3emerfnng bingit. 

3)ie 'I(;eilnabme für bie AMnterbliebeuen ber ?el)rer, une uid)t miuber 
bie für bie Se^rer felbft, muß obne >>iüifftd)t auf etwaige perf6nlid;e St)mpatbie 
ober 9lntipatt)ie »on einem l;ö()ern, allgemeinen Stanbpuufte angeregt nnb tiHtdi 
erfjalten werben, t^ie 3a()t ber QSäter, bie \id) entfd;liepen, it)rc Äiuber gum ?eb- 
rerftanbe fjervinbilben ju laffen, ift auperorbentlid) gering. So mu^ in wd^t gar — 39 — 

ferner 3iifmift ein 3)ianije( m £'el)rerii eintreten, loenn nidjt tun ^dicn Kifür 
geforijt mvt, bie materielle 8ac|e ber ?ct)rer jn t^rbeiTern , nnb ben Se()rer[tanb 
au5ie()enber gn marftcn. 3)te 33cfriid)tnnv5, ba^ bie il)nen jn^euuMibcte X^citnalnne 
nief^r iörcm ©tanbe, alt? iltrcr f>cvion c\eltc , wirb für bie Seljrer ^offentlicb 
utrf;ts^ .ft'rdnfeutcs? luiben, uhmui fid; bie Xl)eilnal)me nnr fnnb ciiebt. 9lud) fdilie^t 
ia bie giücfftcf)t anf ben Stanb als ]oid)c\\ bie ^Incrfennuuv^ unb !öe(cfinnnv^ 
l^erfinUidjer JlJerbienfte, wo folrtie vcröanben ftnb, a,ax md)t ane. a'KSv'" biefc 
'i^erbieufte ftrf; nuiircn in allen jübifd;en ©d;n[cnl 3e nict;r bie Set)rer feltft an 
il,n-ein Xijcilc be^iffeu ftnb, il)rem 93crnfe mit Irene nnb ©eiinffenfiaftiijfeit ,^n 
leben, befto leidtter uurb eö ben Selirerfrennbcn un-rbcn, bie gcrbeniniien ber 
OK\ienuiart jn realiftren, nnb ba5 v»criieftecfte 3iel \u erreidjen. 

— ^l^rej^bui'tv (Snbe 2)e^ember. Selbft i^eleitet i^on bem ©eifte, beut 
tie ^^erel)rte »Jfebaftion bei^ „53en'(il)anania" jn l^nlbii^en verfprid;t: felbft ein 
tfrennb jener a)Jittelftraf!e anf ber berSJeifc nad; allen Seiten verfc()ncnb, t)ele()renb 
nnb erlend)tenb bie Jpanb frennblid) ()inbent; null id; in meinem erften Gcrreei- 
penten^-'Jlrtifel eine nunilidift trene 5)arfte(hnu^ ber (53eftaltnn3 bet^ 3nbentl)nm>5 
in lUiiiarn une fte liente erfid;tlid; ift, vierfnd;en. 

a)iÖ9e ber frennblid)e Sefer anrlt bcrt bie leitenbe Iriebfeber nid;t oer-- 
fennen, wo iWax äLMuiben benH^rt iverben, jebcd) in ber reblid)en ?lbftd)t: ber 
9iatnr bie öeilmu] i^n erleid;tern. 

Untcnijbar ii'i in le,5ter 3eit i.nel beö ®nlen bei nns 9efd;ef)en, uunnni 
ein >jroper Xijcii ben beilfamen iserorbnnniieii ciiu'f f)ol)en Staatoregiernno; jn 
üerbanfen ift. 2)ie eble Saat fanb jnmeift einen ervjiebiv^en 23cben, nnb bilbnncjes-- 
iaijiiic, für baö 3nbcntl)nm bev^eifterte (55emüter feigen einer frennblid;en 3iifitnft 
ent9ev3cn. ^lod) aber ift 'iBielec nirl)t fo, ivie tvir fioffen, ha^ e»? ^nm ^»■''iiiiiHnt 
Innftis^er 65eneraticnen fein »verbe; allent()alben ftnb nod; met)r ober ineniijer 
ilfänijel ^n bcfeitiijen, bei nnic^er Jtnfijabe jebod) ber Umftanb ber fd^Unerii^fte 
ift, tap in ver fd;i ebenen ©emeinben and) iurfd;i ebene Übel nnir^cln. 

2)ie nnv^arifrften Öemeinben finb nänilid) nid;t Une bie böl;mifd;en, mal)-- 
rifduni von einem ®njje. 3n Ungarn ()at jcbe ifraeUtifd;e ©emeinbe ifire (Sigen-- 
tl)nmlid;feitcn , ivci^f^alb l;ier bie (Sd;ilbernng nid;t leid;t ift. 

Um jebcd; eine gar '^n grcf e Slnntlanfigfeit ^n tiermeiben , fann man brei 
©emeinbeflaffen nnterfd;eibcn. 

©ie erfte n>äre id; geneigt, bie ^.mtriard)alifd)c ;^n nennen. Die Ännbe 
von zeitgemäßen ^öcftrebnngen ift jn i()nen u>ie ein iT?ät)rd;en ami „lanfenb 
unb eine 9lad;t" gelangt. 3n biefen ©emeinben ift bie Sngenbbilbnng natitrlid; 
ncc^ mangel()aft. 2)er O^abbi ift bie ()ödjfte Slutorität and; in nid;t rein tfjeolo- 
gifd;en fragen. (Sr ift ein ©cgenftanb allgemeiner ^Berefirnng. 3)ic offentlid;en 
Organe im 3ntereffe be»? ^nbentfinnu^ nield;e 9{id;tnng fte immer cinfd;tagen, 
j!itben fiier tveber ?ob ncd; label: man fennt \k nid;t, man branct)t fie nid;t, 
*)>arteiitngen finb bier nid)t i'>orl)anben ; bie etnmigen ÜReinnngöiu'rfdtiebenbeiten 
betrefen blc« (oeale *^erfönlid;feiten. SLnitirenb bie iSincn ben 91.... für ben 
g{eid)ften in ber (SJetneinbe fialten, be()ant)tcn 9(nbere baöfclbe von 5)....; nnb — 40 — 

e8 fianbelt jid) bviritm, n>er \id} bcffer ^itm erftcit 93orfteticr iiuafificire. — ^tt 
geneiijtc ?cfcr h.>of(e aber lueriu feine orcnie erbücfeu: er mC\ie vielmehr bebenfen, 
bap cie (Sfirenämter iit ben jitttfd;eu ©emeiuben bem beamteten ftetä a\id) ■jt- 
m\]i (yf^renfteiter auflie^eu, \veld)e beiiutad; beut 3fieic(;fteu and) am HKiii^fteu 
befd;trerlid; fa((en. 

Tum Stubium Jiierbeii nur febr »reuige Äinber ^eiribniet. 3^cr Mnaie, 
ber baei bret5ebnte Sebenöjabr ^nn"uf9c(e.jt ijat, fäußt cnttveber an fein 93rob 
felbit in perbienen; ober er ^ebt nad) ^srepbnr^ „lernen." Wia^ man inbepen 
immerbin biefe ©emeinben aU anti^uenmäpi;) beläd;elu nnb befvcttetn; i(;r 
geben t)at unftreitig au(^ yiel ^eneibenäivertfieö. Wim tr^eip bcrt beö ^-rben- 
»allerg trbif^eö ßid ftreng vcn bem bimmlifdten ^n nnterfriieiben , nnb »an- 
bei! nni^erbroffen ebrlid; bie äöege, »efdie nad; ber berrfd'enben Überjenjung 
beiben jnfüliren. i)tan finbet f}ier biebere, elirenbafte (ibaraftere, unb bae ga- 
milieuleben ift »irflid; ein vatriard)alifd;e-3, cjlürflidiess 5n nennen. 

3u ben j»ei anbern ©emeinbeflaffen red;ne ic^ jene, in »eld;en »or 
einigen 3a^ren ein Äamvf um OJeformeu gefämpft »urbe, ber aber nnnmef}r 
— »enigften^ bem 3[nfd;cine nac^' — ani^gernngen ift. 

Die ©emeinben, in weld;en bie iy o r t f d; r i 1 1 ^ p a r t e i ben Sieg 
ba»pn trug, babeii gute (2d;nlen, ftnbirte Diabbinen, geregelten ©ctte^abienft 
unb viele ^^aubirerfer. Seiber fefilt cß aber and; nid;t an Sduittenfeiten. 2^ie 
3öc(^)enmarftbubcn baben mebr Jlnfprud; auf lijxc (Sigentpmer al^ baö 6iottei5; 
ijani. — Um tum einem feiertägigen ^^ffit^id «inf ben <£amftag bie <2i.>eifen 
bereiten 5n bnrfen, »ar man fcnfl ängftlid; mit ber (Seremenie bee @rnb Zai- 
id)\l\n. Wlan finintc beute biefelbe (ieremcnie aulrenben , wenn ber geierlag 
auf einen 3c>ntag fällt! .3d; berübre biefe-.? I^ema feiueiJiregt^ , um mid; barübcr 
in einem cntfd;icbenen J^one an-5jufvred;eu. @o \?iel aber ftef;t feft: ec lauge 
über bie ©abbatfeier nnb ä()nüd;c (Sercmonialgcfe|c fein fejieö »Jiegtemeut — 
fei e3 milbc ober ftreng — beftebt: fo lauge cä jebem (Sinjclucn anbeimgefteflt 
ift, fo »lel ba\?cn beijubebalteu ober 5U entfernen, aU eö i(}m für feine 
53equemli4'feit ober feine .öanbelointerreffe angemcifcn erfd;eint: fo lange »irb 
aud; bie Söfung nuferer f)eiligftcn 3lnfgabe, bie ber religiöfeu (Srjief^ung uu; 
fercr Äinber, uuyo(lfommcn bleiben. ®ö ift inbejfen biefeä 3:t;cma »iel ju 
»id;tig, um ci blcp oorübergef;enb ju berüftren; inbcni id; alfo :^iet bie g-rage 
()infietle: ®ie ift eö au^ufaugeu, um ben Jliubern bauernbe (Sin-- 
brücfe für baö fünftige religicfe geben mit5ugeben? »ifl id) mir 
vorbefialten, in einer ber uädtftcn Diummern biefer Q?lätter bie berrfd;eubeu 'Jlu-- 
ftd;tcu über ben fientigen »Rcligiouounterri^it ^u entunrfetn. 

3)ic britte Jtlaffe bilbeu biejenigeu ©emeinben, in beuen bie J^endielei 
inele 5lnbauger ^äl^It. iDicfe firengen fid; an, ftd; mit bem Diimbnä befoflberer 
g-römmtgfcit ^n umgeben, fo lange fie in ^?cini( jtub. .Kommen fie aber nad) 
Qi'ieu, in-fib ober "örünn, ftnb fie bei »eitem uidU mebr biefelbeu. (£-»5 ift in- 
tcp fel)r erfreulidi, nnb gereidit ben nugarifd'en Ofraeliteu yir (ibre, ra^ 5U 
tiefer .Slaife nur äniperft »euige ©emeinben geboren. -- 41 — 

©atja, 22. 5^cJember. 
5)ic t;icit^e Sfracliteuaemeiubc \d)d\it iid) im Safere 1G03 coutlituirt 51t 
ijAhen; beim na^ eiiiciu alten 5lttenftücf e , ivclc(;eö iä) f)ier auf^cfimbeu , brac^ 
im 3af>re 1711 ein Streit jlinfd;cu ber Snben^jemcinbe, in lveld;ec gener üxii- 
tjekcd^ien »ar, iinb imitf^enb nm iid) ^Ct^riffcn fiatte, unb ben übrivjen Stabt^ 
beivof}uern an6, \vcld)cx Streit iii jn ben 5tn)"en beä S^firoueei ijclan^te. 3)ie 
6l;riften wottteu bie Sitben au sJfci; äffen, tjincerten fie beim Slufban ber Jpäufer, 
liepen nid;t yt, bap ber ©otteöacfet eiu^efriebi^t werbe, unb nai)men it)uen 
aÜCk^ jnnt Q3au beftimmte Jpolj getttaltfamcr SBeife \vc^. 2)ie Suben ]üi)vten 
barüber l)öc{;ftcn DvtC'5 MU^c, ba cutfrf;ieb Jlaifer 3o|"ef I., bap e«5 bei ber 
3lnfuaf;me ber 3ubcn burd; bie 33eftimmuni3 vini a)Jat(;iaö im 3ci()re 1005 fein 
•iücrbleiben fiafci, unb bap bie ;jnteu 5U alten OHcbi^feitcn ber vStabt it)re 'öei- 
trä^e Iciftcn, baö ®elinirj;, gifd;' unb Sdin^^jclb cntrid;ten, unb ifire Jpaufer 
nict;t met;r mit Strol;, fonbern mit ®d;inbeln berfeu muffen. — 3ih 3af;rel67C 
entftaub ein ä(;ulicf;er Streit ,5\üifcf;eu ber 3uben= unb ß^riilcngemeinbe, ber aber 
in ©öbiu^beivjelcijt iiiarb. 3)ie 3uben würben an^ennefeu, bie riufftäubi^eu Q3ei= 
trätje ju ben bürcjerüdjen Jlnölaijen uad)^utraijen, c3 würbe iljuen baö 9Jed;t 
abi3efprod;en, mdji- at^ 12 J^änfer ju bauen, nnb fein 33efiger eineö Jpaufeö 
burfte bafiifelbe an einen anbcrn »erfaufen. Scber 3ube aber, ber überwiefeu wirb 
Sd;ulb an einem Streit ju traijen , ^at 3 35nfaten Strafe 5U erlegen. — !Die 
l)iefi9e Subengaffe war oon ber Stabt biö jum ^aijn 1848 burd; eine Ü)?aner 
fev>arirt, unb bilbete ein fürmüd;eß 65l)ettc. 3»i Satjre 1799 würbe geftattet, 
ein lijcx in biefer 5D(auer anjubriuoicu, ba^ ben ijau^en Xaij cft'eu fteficn burfte. — 
3m 3al)re 1779 Würben l)ier Statuten (Xcfauotf)) errid;tet, über bie Diorm ber 
Stcueraulasjeu, über bie gefteffen be>S Ojerftaubes-S über bie gleiten ('Billett für 
bie Slrmeu), über bie 35erpflid;tuUi5 be^ 33orftel;crö, wanbcrnbc (Sf)afauim 
unb Oiabbineu ju fpeifeu. Unter auberm würbe jeber mit einer Strafe üou 
ein viertel ^^5fnnb 'i£^ad)i belegt, ber nid)t bei bem ©ebete „unb eö lobte 2)avnb" 
fd;tni in ber Svuagoge ftefjt; baö ^aufircn wirb in biefen Statuten aufö 
Strengfte unterfaßt. — ^ei ber Seelenanbad;t werben ijkt 19 Oiabbincu ge; 
nannt. 2)ie üorjüglid^fteu finb: 9t. SJarud;, So^n beö fieiligen a)ieuad)em Srann-- 
fd;wcig ; Oi. 3faf, 45erfaffer beö „3faf Suta," 9t. 3tbraf)am *propui^ aui3 Jlrenu 
fier, 33crfaffer „Jlapotl; ^amauul," ber »on l)ier nad; Slnjfee aii Üiabbiner ging, 
wo er and; ftavb. — 3ut %\i}ic 1838 waren bie 12 3ubcnf)äufer, weld;c über 
200 Seeleu aufuelimen mupten uid;t mel)r geuügenb. Über (iiufd;reiten ber Sue- 
ben erl)ielten fte bie täonceffion, 9 d;riftlid;e ^''äufer jn faufeu. 5^ie 3ubengc; 
meiube befielet je^t aui5 100 gimtili*-'»» '■^on weld;cn me(;rere ftäctifd^e Jpänfer 
befi^en. Daö vrvid;t»otlc (äotteöl^auö würbe im 3al;re 1852 erbaut, a foftete 
15283 % 5B. aj. 

ßn biefer ©emeinbe gel)int aud; eine gilialgemeiube Jloftelej , nuumel^r 
and 40 gamilicn beftef;enb. Sie famen anä Öobing, ioon wo fie im 10. 3a()r» 
l)unbert vertrieben würben. i)on beu ^i^ertriebeueu würben 20 5a'»ilif« ^on ber 
Äpftele5er Cbrigfeit aufgenommen. — 42 — 

ÄörüösCabätttj/ am 284en 35cjcmBer. 

5rf) heeint midi, 3f)iicu bic Grcifinnii] mib (iiiilrcifmiiii nnfcrcr (icficn 
Crt»? ijeiiclimicjtcit mit itarii i^orfcfinft ait.\-ifftattctcu 3 flanuicn Sdnilc, (tic 
cifte unrflirfi cjfciitlirftc 2dmU im ©eK^iH-r (icmitatc) bic am 14--tcn 3^icK<<, 
im *öcifcin fämmtlicl)cr J^oucraticreIt le^ Dxtiä ftattjjcfuiibf n , umftäublid; ^ii 
bcricf)tcii. 

2)ie ü-cierli(l;fcit k^aiin aiit einem ciijeiisi jii biefeu 3ivecfe sierfapten 
bentfc(;eii ©ebeic, ba^ fämmt(id;e Scfn'ifer unb (£d;ii(crimicit, feftlirf» gcfleibet, im 
Grior tiortruc|cn. 

iiierauf iiaf)m bcr Sc'falfd;uleu-'2^iieftcr 2. (S. Jperr x\ Ä. baö äBort, 
bic Äiiiber aufmiinternb ficipiv^ ^u (cnieit, fromm unb ftttlict; ^n (eben; ben ?e()-- 
rer anfpornenb, feinem Iieili^en ^Berufe mit Sicte unb ?lni?baner ocr^nftef^en, 
bcu (Altern Xrcft unb öoffnung ^elJcnb, bap if)re Cpff if'iien reid;cn Scvjen brin- 
gen njerben enbii^tc er mit bcm ®nnfd;: baß bie 3i.'it iiid)t mehr fern fein 
mös^e, wo bie Ijoijc üiccjicrnuij nnfcrc tntr^jerlic^un: ikrfKiltniiTe benen bcr 
übriijen 33ür;]cr ijtcicd fteflen iverbc. 

?hin fam bie 3?eil;e an mid; alc iu-'rftanb in abminiftrativ>er J£)infid;t 
yt fpred;en. 3d; fprad; a(fo: „®Uiä) jener (Sucjeföftimme bie bcr ^ac^ar in ber 
®üfle j^Ui^crufen: ,<Btd}' anf,-cr(iebe bcu Änaben unb f)attc fcft beinc §anb an 
ihm, bcnu '^u einem ^jrc^en ^Bolfe »erbe id) i()n mad)cn!' ()at and; uui? nnfcrc 
()o()c jRec|icntUi5 ^uoicrufen: ,VtufI bilbct Sdntlcn unb (äffet ba eure Jlinbcr 
cr^icfjcn, bcnu fie feilen ja ^nm i>olfe »erben, nnirbiii in bic iuMfcr^afd bei? 
tjro^cn 3>atcr(anbeö eiu^ntrcten. 

SBic freubcni^on mn^ nid;t basJ Jöer? tim^ jcbcn ä)?cufd)cnfrcnnbc? unb 
bcfoubcrö beö treuen ^Infjäui^cre nnfcrc^ (Stammet unb ÖStaubeui? t)erüf)rt n^crbcn 
bei bcr ®abrnc()mnny^, nnc nnfcrc bcfie !Hc;"!icrnni3 Sr^irittc tfnit, um unferm 
(Stamme ben 5crtfd)ritt auf bcr 53al)n bcr .<lultitr unb (Sivnlifatiou ^u erleichtern. 

J^cnn fc wie ber äJJcnfd) rid)ti;i| unb leviifcfi aut^ feinem böltcrn •öeffcn 
auf ein beffcrcs? ^cnfeiti? für ein fcld;e-? i^efcljaffcu unb bcftimint ,5U fein, ju 
fd)licpen bercd^tigt ift (benn wof^n fonft f)ätte bie JUI^ütc in bce« 2)?enfd;en Sruft 
bicfc Jöcifnuuii; ciui^vil^'iiMt?) ft'f» f^-'. meine (vrcunbe, föuncn nnr aus? bcu 
ÜKaßrciieln nnfcrcr beben OJciiicrnuß, bic bie ^ix'ccfmä^iijc (fr^iicbnui] nnfcrcr 3"- 
gcnb ^um 3iclc bat, mit a((cr 3»vicrfid)t fd)lic^cn, ba^ nn»? bnrd; bereu 3)iilbe 
bic Stef(uuo( n-icrbc yi Ibeil U'ierbcn, ^u ircld;cr eine i^icidie (SrjicbuUij 
b c f ä b i tj t. 

Unb barnm x]~t man, »riHii] biefer JlnfforbernUi^ i^efjcrdtenb, unb feine .fte- 
Üeu fdjcuenb überall bcmübt, Scbranftaltcn iuv^ Scben 5U rufen; unb fclbft fjier 
in bicfcr ficincu Wemcinbc ihmi nnr ^u>ö(f J^amilicn, weilen wir uad; bcm 
aCablfvrnd; unfcrcc bnltrcidtcn 9}icnard)cu fmii? 3iifcpl)9 I. „mit lurcinteu 
.Tträften" bahiu ftrcbcn, nuferer SitiU'ni' fi"f ÜT^iebunoi ju geben, bic ftc u>ertb 
unb nnirbi;^ machten foll — in wc(d;cr ^öcfd^äftivjun;] immer \x( auf ber Scbenö- 
bübne erfclicincn »rcrbc — fid» mit etolj ^Bürger bci^ ;irc^cn , vereinten 
5Uatcrlanbe<3 nennen ^n bürfcn. — 43 — 

Unb biefcu i^wtd uiib bicfct^ 3iel ^hncw %. Sc^rer vor 9üu-(cu (jalteub, 
übcrgcBe td; ^l}\mi ficitte fcierUdift im DUmcii bcr ®emetnbc ©dnile unb 
(£(J;itler, [d;lie^cnb mit benfclbcu SBcrtcu, mit ivc(d;cn iinr begcmten! 
Sluf! nehmen @ie bic Äiiiber an bie Jpanb, unb umfajfen 
(aie fte wol, bcun ftc foHcn ja yim 3>otfe ivcrbcnl" 

Jpicrauf natjm Jpcrr ficfjrcr Söuniiijcr baci ®crt, mein 5Beftrcben (c6cnb 
baö id; an Xa^ öcifsjt, nm bicfc Sctiranftatt iut^ Scbcn .^u rufen unb mir in 
feinem wie in ?U(er Flamen fiiefür banfenb. 5)ann fprad; er oon ber verjüngten 
Äraft beö gtaubcneiftarfeu 3frae(ö, wie eä nad; fc» lauiiem 2)rucf trieber baö 
ijebeugte JpauV't emporfiebt. 9Sic e^ ijcntt nod; im ®eifte ber angeftammten 
IReligion Opfer über Opfer ju bringen bereit ift unb feinem Stammvater 9tb- 
raf)am äf^nlid; immer wo unb ivann ®ott unb Ü)?cnfd;[)eit rufen mit „^ineni" 
(t)ier bin id;) antirortet, une biet^ bie in>J 8eben ijernfene ?ef)ranftalt beurfunbet. 

hierauf luurbeu bie 2dni(gefe^e vertefeu unb jebem iSd;ü(cr eine ?lb' 
fd;rift bavcn jum SliitSivenbigtcrncn einijef)änbiijt, fcbanu untrbe nneber ein ®ebet 
von fämmtlic^ien ®d;ülern vorgetragen unb mit bcm 9lbfingen ber 55o(fes(}i)mue 
bie (5eier(id;feit befdtlojfen. 

SIOM. ERAÜS8. CitrrftnTcOe dnieiflcn. 

Br. ©figcr ^braljftm,,, ^)iabtüner ber Si^nagogcinjcmembe ju 

^leölviu/Uvfc^vift iiiit» Überfe^ungeu ber 33ibe( in if)vem Q3erf)äl^ 

niffe 5nv funern (^ntu^icfehing be^ 3ubent()ninö. 33reö(au, 9^er(ag 

von ^minauer 8. YlII. 500. 

3jC()ebtn/ am 4. Sänner. 

ÜBand;em uuferer Sefcr wirb tvot bai^ überfc^irift(id;e ©atum ben @ter-' 
betag üKofe^ 9J?enbel(3fof)n3 inö ®ebäd;tnip rufen. 5lm 4. Säuner 178G befd;(op 
ber eble 3[9e(tu>eifc fein Seben auf (Srbcn. ÜRit biefer erinnerung »vofteu »vir 
aber burd;auö feine @c()ilberung ber 5?erbienfte einleiten, n^eldje ftd; 9KenbeIö- 
fof;u unmittelbar um bie beutfd;cn 3itben unb mittelbar um bie Snben after 
Cäuber eru^orbeu ^at. 3lud; cin\ feine (Sigcntf)üm(id;feiten alö (Sceget unb 9te(i- 
giou^pf)i(ofop'^ ()abcn tinr t)ier nid;t mijev ein^ugcfjen. *i5ielmef)r veraufaffen uns 
nnfere (iterärifd;en Sln^eigen an feine Slbueigung gegen l;iftorifd;e (Stubien ju 
erinnern, bie, fo teid;t ]ic aud; pf»d;o(ogif4i ju erfläreu imb ju reditfertigen 
ift, bo^ immer a(t^ eine ©ettfamfeit erfd;eiueu muf. 

5lm IG. geber 17 08 fd;rieb uämlid; aJJenbelöfofjn an feinen greuub 
Xf)omaö abbt unter 5lnberm: „@ie tjaben mid; cinft, wenn id; mic^ anberö 
red;t beftnue, über eine gewiffe ®efd;ic^te, bie Sie fdireibeu »vofttcn , ju 9tat^e 
gebogen, unb idi habe Sfmen niditig barauf geantwortet. M) fonntc nidU, benu — 44 — 

ivae! iveip \d) ihmi ter @cfrf;tc{jte'? Ül'ae nur teil Olamcu l^cn ®cf(^ic6te Ijcit: 
dUhixo,eiä)id}U , (Sx\>inäM)te , @taat-:?gefd;id;te, c^ddjrk @cfc^nd)te, tiat mir 
lücmalä in bcn jtcpf fcmmcu irofteii; mit ic^i gätnic villc^cit, tveiui id) elwat^ 
luftcrifdji'^ lefeii mu^, ce müßte mid; tenn tie Sdncibart aufmuuteru. ^\d) 
»glaube, tie @efriüd)tc ift eiiiei^ ter (£niticii, ivelc^ie iiidu ebne Unterriclit erlernt 
werten rennen ')." 9Jnf glcid;e ai>eife Itatte anc^ 3)Jcj"e!5 3)fajincnite-j, an teilen 
QBerfen fidi »DienteK^fofjn ^um '4>f"l'^l'-n^f;e" ^erangcbiltet (tatte, ta? Stutiniu 
ter @efffcic|)te für nnfelcfeu S^it'-H'rtreit crflärt ^)I 

5)ie ü)Jentel-?fof)n'i"d)e £d;ule blieb in ter ^Jiuit al(cn biftcrifd;en iyor- 
fdjUHgcn frcmt. 2)er „Sammler" nabm ^UMr „^öicijravbien grclper 
JDiänncr Sfracl'ä mit in fein ^^-'rcijramm auf, nnt fvrad) in feinem elften 
J^eftc über ten Oht^en ter @efd;id;te (jäuuer 1782); allee tie-5 war jetod) nur 
von geringem 33elauge. X^ie im Sammler entbaltencn Q3icgravl)ieu ÜRofes 
Otav^^ael b'Stguilar'ö, 3faf Crobio'^ mit 3afcb 3uta Scon'-J von 
© a int 55 r a n f SR e n t e j; tie ÜK a j m u n i'ö von S t m c n 33 r a ö ; tie ftiliftifd; 
meifterbafte 53icgravbie Ü)2entel!?fcf)n'5 von 3faf (S"ud;el babeu tae bijlc- 
rifd)e iiUiTcn ivcnivj bereid;ert, tie bifterifdie iyerf^niug gar uid)t angeregt. 

(Srft nac(»tem in 2)eutfd;lant naa; 53eentignng te-^ Jreifjeiteifriegci^ tie 
biftcrifd;e 3i.Ujtenfd;aft überl)aupt einen neuen Siuffc^unmg genommen battc, 
nnirteu einige junge jütifdje ®cle()rte 511 ()iiicrifd;en Unterfuc^nngcn aufgemuntert. 
^iat äJtarfUiS Soft wagte ftd; fegleid; an tie ^-Bearbeitung einer angemeinen 
„©efdiidue ter 3fracliten feit ter 3i-'it: ter a)Jaffabäer bvS auf unfere läge" 
(1820). I^ie @efd)id;t)?ferfdntng befant jid; ncd) fe febr in ter J^tintlieit, tap 
jeft tie 9iolI)Weutigfeit »Dran-^^ufdjiefenber mcncgravbifc^er ?lrbeiteu nic^t flar 
einfebeu fonntc. Scl(^e lieferten in ter „3eitfd;rift für tie 5löiffenfd;aft teö 
Sutentbumei" (1822) (Stuart) ®anö mit Secvolt 3it«5- 

3n Cjierreid; war tie jütifc^)e @efd;id;tofcrfcbung ^u jener 3i'it tiird; 
Sgnaj Seitteleä, Salamen Sewifcbn unt 'iDi cfeo .ftnuifeer reprä-- 
fentirt. gelterer enttviifelte \.ncl eammlerrleip auf t()almiitifd;em Gebiete; (Sr-- 
ftere, mit ter Äenntnip ter flafjifd;en Sprad;en auijgerüjlet, bearbeiteten tie 
Volitifd;e ®cf^i(^te. 

9luf tem ®ebiete ter Siteratitrgefd;if^)te war tie Ü)?euogravbie „2ale-- 
meu 3faaf, genannt 9{afd;i vcn 3uu5 (Seitfcfirift S. 277 ff.) (fpcc^ie 
mac^H'iit. T'er (ibadiam Sernaiiö in .Hamburg, teilen „iMblifdu-r Orient" in 
ter 3eitf(|rift fd;arf reeenfirt werten war äiiperte ^war eft, tie „eeter ba-- 
2)aurauö''®elef}rfamfeit" werte nid't ven langer 5>auer fein, (ir bat jid) at'er 
tarin fefjr geirrt. 3^ie 3»»i'fd;e !?lrbeit wirfte befenter«^ anregeut in ®ali5ien. 
gatcmou Sle^, ter ticfelbe tn-5 ^ebräifd;e überfcjte, brad;tc in feiner ') «5er!e, V. S. 342. 

-) »Kifduia-fcmmentar Sanb. 10, G. CVXr^:* C'^Cu" hKn* Y}2.. 

c^zivm ^cnr c^zT^n n:!-:-^ c'':^m ^2- ^'^d^ 2^V" ^^n 

.-2^2 piM -^2N* nSx ^:d^3 n^yin n!^t roD* crc jw^ — 45 — 

i)ebv. @CLnpap()ii.- vcifd^icC'nic lncvjravl)i|'rf)c uiiC' litfidvl,)iftcii|'c()f *)icti,;icu, wddjc 
».■»Ott Der itciifit ÄhtMcmtdjtitiu^ 3citvVii(i sVibcii. *-i5iiiiMnnni-rf;cutc ^■Blüten, mit; 
iiiitci- aiirf; }vniff;tc bicfcr Stiitiicn haittcii tic '-Bioi^rapl^iceii von 8alomou 
^ ö \v 3t a p p r t in l'cmbcro;. 

Dicjcuiijcii iüfcii'rf;cit ©clcr^vtcu in ©vxUjicii, ioc(rf;c fccu ticffinniflcn '^<id)'^ 
man .^r cd; mal a(g if}vcn Seigrer unb 2)}eillei- (.icrcfirtcn, unnibclcn firf; ber 
(jiftcvif^u'n 5ci'frf;>'it(l "i" fo cifric(cr jn, als? ifmcn bicfclbc blanfe Söafcn jit 
ii)icr 3clbftVH-itbi'irii3unij in bie Jpanb ^jab. I)ic 53ct"rf;afti;iunij mit ®iffcnfrf)aft 
luiD \;itcratur imirbc uämlirf; von nuuif^tcu »Rabbincn ©alijicniJ aiä reügionö' 
ijcfäl^rlirf; V'erbammt. üBaö fouutc bcn angefochtenen gorfdjcru, ju bencu auc^ 
Oiapoport ijcftcrtc, unOfommncr fein, alö firf; unter bie frijü^cnbcu gittige ciucö 
Saabiaö ®acn, eineö Samuel 3b n CSfjofui, einct^ 61) au an cl b. 
(ibnfrfjiel unb eineö 9Hffini b. 3afo6 ju ftefleu? — 9tic{;t niinbcr fvcnte 
mau fir^), beui fc frbv um fic^i i^^iveifeubeu C>t)afnbäie!mui? i.iev;tenüber beu 9lac^«?eiö 
liefern ju föuueu, ba^ bie tjeriun-raijeubftcu ^Oüttpritätcu beiJ 10. unb U. %\i)t= 
l)uubevtö bie Äa'bbata \nd)t fauuten cbcr mcf;t achteten. 2)icfe t>eibeu 2!cnbeujeu, 
bie apclcvjctifcf;e für bie SiUffenfcfiaft unb bie pctcmtfcf;e ge^en bie Äabbala treten 
in bcn älteren ?lrbeiten ?)tapDport'ö ann;^ beutlicf; ^enun-. 

JHapopcrt unb 3iniv ^i^ ''"f tc't fieutii^en laß burd; bie 23aubc einer 
inniijen 5rcuubfd;aft Dertuüpft, ftnb in ueuefter 3eit öftere jufammeu ijenannt 
iporben. 2tui^ 'i^rcf. 21. Jyr. ©fror er ftellt iic .^ufammeu, um i^neu bcn 
Xribut feiner befoubern Jlnerfeuuuuij bar^ubringen. 3u ber Xl)at faun i^ncu, ganj 
abi^cfeben vcu beu in ifiren ®crfen niebcr^elcijtcu OJefuttaten, nicmanb ben 
9iuf)m ftreitioi maf|H-n, einen Umfd)ituuc( in ber iübifc^en t^elelirten ®elt bcrbci= 
(.jcfübrl in haben. T'cnn u\ilirenb bie ectnilc Hicubelefcbue bie @efd)id;te ijänj; 
lid; iijnorirte, l)crrfd;t feit breifjii^ 3viinen bei bem beifcrn JTieilc beö ^ad)= 
!inid;feö ber jübifdjcu ?^orfd;er eine bcfcuberc S^crlicBc für i^efd;ic^tlid;e Stubicu; 
eine iöorlicbe, \oeld;er wir trc& ber ^^rop^cjeiuuij beö (5l)ad;ame Serna^g bereite 
eine 9ld;tuuo; ii(ebictcubc Literatur ^u ycrbaufeu f)viben. (Jvcrtfc^uU;:| fcloit.) 8f ali(Ti7ff)e8. 
I. 

Statiftifc^e Überfielt tn ^ln\a\)[ ber ifvaedtifc^en «Sfl^iUoi- an bcn 
öfteiTeic^ifc^cu @i;mna|ten ^u ^ube bcö (Sc^u[}af)vc6 18^7.5g. 

IJiicbercfterreid; 121 j 2)almaticu 7 

lircl unb '-üorarlber»^ ... 1 53c^meu 325 

Äüitculaub 28 I 3)}ä()rcn 143 — 46 — Schifften 30 

©ali^icit 307 

Uitgarit, *lJrfpb. X>tflr. . . . 114 

Dienb. 3> 1C9 

«IJeiiofnct X>. . . . 902 

Äafc^auer 3>. ... 148 

„ , ©rcpn'arcciiict X>. . . 82 St'vbifcfjc fficjwcbfc^aft ... 82 

Ärcaticu uiib Slavoutcii . . 22 

Ü}2ilitvUi5rcu^e 1 

(£icbcubürgcii 8 

ScmbarHc 4G 

5üeucbuj 77 

Äunima 2001 Xic rclatirc grcqucii^ na^ fccii vcrfrf^ietcucncu »RcligicusSbcfcuiituiiTcu 
ii>trt von tcr 3citfd;rift f. @vmu., »rclcf;er ivir tiefe 2^ata eutiicfintcu, fcKjciitcf 
a)?a§eu aitijcgcbeu: S3ei ccr 9icniifc^-'.Ratf}cUfc^eii 1: G75; ©riecft. uir^t iiuirt 
1: 1965; (SiMiig. 91. Ö. 1: 433; (Svmiu]. 6. (5. 1: 620; 3üb. 1: 420. — 
J^ic 3ii^l tcr jüfc. ®vniuaftcufcf;üler ^at alfo in tiefem 2d;uliaf)re abgciiciiinieit, 
tcnii im ©djulja^re 185% J^ar bie relatiiH' grcqueu^ tcr ifv. ©nniitaitftcu 1: 
393. 

3u 9Jücfitcf)t auf tie ciujetiicu Stäbfc l^attc ^^.Uag bie meiflcii jübifcf;cii 
@i)muaftalfcf;i't(cr: 131; bann foUjt ffiicii mit 116, Jicmbcuj mit 115, ^lüeftf) 
mit 90, >KafcI;au mit 63, Xaruapcl mit 54, 33rüiiu mit 52, Sjegebiu mit 43 
®\)mnü\iaiiin. 

II. 

Überfielt bei ^a\)[ bcr i[r. Otcalfc^iilen 511 ©nbe tcö Sf^ul-- 
jabveö 185%. Äcrb. JöcjU'cbf^aft . 

Ärcatien . . . . 

Siebenbürgen . . . 

Sombvirbie . . . . 14 
2 
2 

3 

JÜcucbig 30 

Summa 644 SRiebcrcflcrreid; 118 

Cbercfterrei(^ ö 

33c^meu 92 

aTfät^ren 183 

S^tejtcn 31 

©ali^ien 33 

Uuiiarn 131 

Die meifien jütifcfien »}iealfcf;ü(er ftub in 33rünu: 149. t>ann tcmmt 
2Bien mit 118, *:i)repburg mit 68, ^^kag mit 46, Srobi) mit 33 unb %^c]\i} mit 
31 jüb. giealfc^ükr. !Dic i^orlicbe bcr mä^rif(I;eu 3fraeliten für bie SRcalfdjnU 
fiubieu trat auc^ in früfieren 3af)rcn ^ervor. 

III. 

9lu ber ^4^cftf)cr Uniserfität üubiren in biefcm 2d)uliaf)rc 129 jübifd;« 
Sünglingc. 

IV. 

2)cr gewefene «P^»M"tf»«' t>f^ Somog»}et (Sc^ümeger) Äontitate^, 3t>fcf 
(5«cr ba von S^afäce, f)at eine au^fü(}r(id;e ung.u-ifcf;e Statiftif biefci^ ,^c; 
mitateö herausgegeben (^45cftf), Ömi(^ 1857). dr läpt fid; über tie iübifd;en (Siu= — 47 — 

trof;ncr teefelbeit, beten 3af)( flc^ auf 6986 Seelen bei einet ©efommtbcvclfe' 
fitng ücn '^26,950 Seeleu belauft, fcUieubet Wa^en »etnefimen : „Subeu finbeu 
ftfl) aurf; im fleini^eu 3>oife. i5iclc berfelbcu enrcrbcu alö aBirte()auöVäd;tff- 
5^letfrf;fiarfci\ Wlafcr uub Ätciufiäubler fümmcrUrf; ihr 53rob. Tsu ber ©eoieub 
von S?ii(, Xüpouär, jlat>cevär, iUb, (Sfürijo, Slaoji^-'Jüab , aKate^ali uub 
l*cuc)i)c(töti fiubeu ftd; jeboc^ and) »etmegUct;e Sd;aafwo((-' uub ^^uopteru- 
bäubler, .§auet.', gelb-- uub gBeiuijatteubeft^et. 3n ueuejler ßcit befc^äftiijeu fid; 
niaud;c utit @ütevpad;tuuij. Sic bewähren and) hierin ju ifirem eigenen Olu^eu 
ifireu (Vleip uub ihre ®efd;icflid;feit. OHd;t utiubcr ^iebt eö unter i^ueu and) 
gcfd;iifte *Jlr5te, bie aud; bei ariftcfraitfd;cu Jamilien i>raftijireu. X)ie uuvjarifdjc 
S^jradjc ijt allen jubifc^en (Siulrof^ucru beö >tontitateö i^eläufio;". ©cu ^^araijraiifj 
über bie OielivjiLnt^aui3clci:iru^eiteu fc^lie^t ber iH-rfafrer mit folvjeuben ©orten: 
„©er ifraelitifd;en ober niofaifd;en JÄelii^ion flauten alle Hebräer an, wdd)c 
am bcu cinitmalii^eu 12 Stanmieu ^erfirent fiub (I); ftc m]Jcn jebcd; burd; bie 
Übcrliefcrnui^, uht bem Stamme 2m ober bem Stamme 3uba entfprcffeu ift. 
ffiohueu in ciucm Crtc mir ivcuis^c Familien, fo übcrtraijcu ftc bie (Srjic^nug 
ber .fiubcr *^rivatlcl)rcru. 'M ^ciitai]cn bcfud;cn fic bie uäd;fte Si^na^cflc. 
(Sine folc^e t)at jebe ifraeHtifd;e (SJemeinbe. Sie ©cmeinbeu fiaben and; i^re 
Sd;ulhäufer, uub ber Uuterrir^t wirb s»cu gefc^icfteu Sefjrern ert^eilt. !j)eu 
0ruub, auf bem Si)uagot(c uub Sd;ule ftcfien, fiaben bie ©emeinbeu von ben 
Dbrii]feiteu auf euui^c 3citcu ijcfauft. Sin maudicu Orten, wie in Xc^^cuär, Sen-- 
ijSKltöti, S^afäcfi ijabcn ftc beu @ruub uucutijeltUd; erl^alten." ©ic fleiue ©e-- 
meiube ^u Seuij^cltöti , um weld;e jid; ber fei. Sctn^^atb ßöwenfol^n be- 
beuteube ikrbicuftc erworben tiat, befi^t and) ein eigencö Spital. 3ur ®riuu 
buuij beöfelbeit f)at bie fei. 33aroueife *fiotl)fd;ilb in ^^^Jariö 200 fl. c^efpcnbct. Iteuelles aus ^^na^oge, Jd)ule unb £tterafur. 

9Jtafö/ 12 ©e^euibcr. ä)Ut wafircr grcube tljcile id; 3f)ucu mit, baf 
bie ®efa()r, bie MS Scbcu uufcreö ücrcfirteu 9Jabbinen Salamon Ullmann 
bebrcljt fiat, lunüber ifi. iDic ^an^c ©emcinbe preift ®ott bafür. Dl;ne 3wcifel 
wirb biefe 9tad;ric^t and; in Weiten .treifeu, Wo nufer Sabbine alö ijro^er 
Xfialmubift befannt ifi, mit frcubiger X^eilnal}nie gclefen werben. 

i5ted)nt^, 'Kitte ^^e^cmber. 5)cr Oiabbinateftfe ber fjieftgcn ©emcinbe, 
weldjc ^u icn ältcilcu ©cmcinbcu Uugaruö gefrört, fod näd;ficue: burc^ T^r. ÜW. 
3ipfer, bcu vjclchrtcu öJabbiucu ^n Stuhlwci^euburg, befcjt werben. 

'^ünfHvdjen, 22. ©e^jeuiber. i>ou bcu ^Bewerbern um ba6 l)icfto[e 
fRabbiuat, mit Wcldjcm ba« Sotnitatörabbinat ferbunben ift, f)at big jur Stuubc 
nod; feiner beu Sici^ bai^cuv^ctrai^cn. 3u bicfcm ?lucieublicfe i}cvv^d)t bei uue* 
bie 3^ciguui] im-, tcu nihmlid; bcfaunteu !l)r. ^l. I^ufd;af, »Kabbiueu ^u 
®a\)a in ÜJJäfjreu, l}ic()er ^u berufen. — 48 — 

iioidyon^, @ubc I)eiembcr. 3)cr ;liab[niic 3afob Siiuiev, bisher 
in 53cbvojV'.RcrcRtm-, ftat fein 3(nit iit ititfcrcr "Mitte bereits aiii^ictretcii. Uiifer 
früherer "Tiabbiiicr @clt5icf)er ifl einem 9Jiife narf; S^entci^ im (ifcnijräccr Äonii-- 
tatc gcfcli^t. 

^cftff, im SeJiembcr. 3n ter fiieiiijcn f. t ifiaet. a}infierftamitfc(;n(c 
l»irb bcr 9le(igicnönnterric^t in teu ^cbercn .Ätaffcn nac^ folgenbem 33itc{;c er-- 
t^cift: ©(aubcuiMcbre für III. unb IV. ÄlaiJe bcr ifraelitifcf;cn 33olfefrf)ulen. 
!Ccn ü)fcri| 3itv i^cprüftcm 3lvxbbincr, cffeiitf. Ütclii^icnelebrer nnb 9lU6; 
i^ilf^prcbiger bcr ifr. ÄuUus*-'@cmeinbcr3iU ^^Jcftf)." ä^ori^cbrurft iü bicfcm üßcrf= 
(^cn eine 5lp4?rcbaticn i^on Jpirfcl; 58. jyaffcl, Cbcrrabbincn ^n ©r.^Äanifa, 
S3cft§er bcr f. f. öftcrr. unb fön. fäc^ftf^en grcpen golbcncn ®cle^rtcn-'ÜJ?ebai((c. 

3trabr 23. Dci^ember. Die fiieitge ifraelitifrbe ,titltuöi®cmcinbe gebt 
mit tem 'l>lane um, fitr ibre >öaupt; unb Untcrrcalfrfiulc ein neues*, in viftcn 
33c^iebungcu ^u^ccfmäeigcei erf;ulbvtu>!i auf^ufübrcn. Unfer l?crftaub, an beffen 
SpigiC ber adgcmciu ttcrebrtc Jperr ^s^na;, 3^euti"ctj ftebt, betreibt bie 5lngcle; 
gcn^cit mit fo cieler Uiuftcf): unb (Sncrgic, bap nnr in nirfjt gar ferner 3ufunft 
am 3icfc 5U fein beffen. 

^^eQcbin, im 3)e^cmber. ^n bieftgc Cberrabbine ift mittclil 2)efrctc3 
bcr ^cbcn Stattbaltcrci'?lbtbeiiung 3,u Cfen vcm 28. D^ci^cmbcr 1857 3- 33450 
üum ifracUtifc^cn Se^irfefrftulcnauffeticr ernannt ivcrben. 3)ic (. f. f. Äcmitati?-- 
Scficrbe begleitete ba^ 2)cfrct mit fclgenbem Sc(;rcibcn: „3- 10802. Sin Seine 
bc0 Jberrn Cberrabbincrö Scopolb 8öi» aßo^lerlrürben in S^egebin. 2)ie 
Ifoife f. f. @tattf)a(terei=5lbtf)eilung 5U Dfen ^at mit (Srlap ^cm 28:^ten »origcn 
?(J(cnat^ 3. 34450 Öuer ©obleruiürben mit ber ?lufftc()t uuD unmittelbaren 
Überwarf^ung ber ifraclitifd;en ®cl)ulcu itu untcrficiH-nren 3lmti^gebietc betraut. 

Jpict*on beebre irf; mi^ (fner Soblenrürbcn unter Slufcf;lup bcö bie^-- 
fälligcn Ü^ecreteö mit bcm beifügen ;!,u i^crftänbigcn, ba^ bieivn bie nntcrftc; 
fjenbcn f. f. Stublrit^terämtcr nnb ifr. ■tultU'?;@emciuben in Äcitutnip gefeßt 
nnirben. S^cgcbiu, am G4cu T^c^Mubcr 1857. BONYHÄDY." ^nttoorfen nnb anfragen kr tlekhtton. 

>öerrn 31. '^. in Oieclnii^-.. iTa? bcbr. O^ibrbud; .da;(ibalu^ crbaltcu Sic 
am lctrf)tcfteu, u?cun Sie ftc^ an ben Oicbafteur, >''berrn D\ini' 3- Sc^orr in 
fSxoit) ttcubcn. ÜBellten Sie nidjt bie ®iite Iiabeu, mir eine Äopic ber ®rab- 
f^rift 9t. ßcb Stapclv'ö cin^ufcnbcn? ginbet fid; in iljrcm ©emeiubcard^io niditö 
i^n 93ctrcffenbc0? 

.^errn 3fr. Stern in iBclgrab. Um ben iH-rfiM-cd;cneu 't^cridtt bitte id; ; 
bcrfclbe »irb in finngetreuer Übcrfeftuug crfd;cincn. 49 Vit Qn\\\t\M)vm öcr 3lcrii]ion ^Ifraefs. 

€in 6citra0 jur 05e|"d)ict)te ber jiiMrd)eii Bo^matik. 

.^-n'^S^• -i,iz;n i^rr^ "in*^ 

gicit lc(nc, ift mir undjticjrr ali? 3lllce, ivas 
i(^ fciifi Icbffii UMtvtc. 

(l^iaim. Ü)iil"f^iiafcmm. 33er. 9, 5.) 

1. ?)ftc(igiö[ev ® (aubc. 

3?efenneni einer pofttii^en ?)?eltgit^n ift vclij]i6[ev @(aube rie 
lle6ev,5eugunj} V'on ber 3Ba()r()eit (}6f)erer, göttlid^ev Cffeubavung. 
(^in SQSiffen ift tiefe Ueber^eugiing nid)t, allein nott viel u^'eniger 
ift iu ein blopeö ®ä()nen unb *iD?einen. 3©aei fte annimmt nnb 
feftftält liegt anperhalb Der ©renken fcv (*ifaln-ung nnb aiipev 
bem ©ebietc bev «Sinnliitfeit. 2)ennocb acbtet fie es? für UHil)r nnb 
betrachtet eö für ?ini^erlä[fig. 3l)v ift niitt^ mnnünftiger , einlernt- 
tenber nub befriebi(3enbev, alö ta^ für umbr an^uerfennen, wa^ 
bie (jöc^fte ä^ernnnft (el)rt unb offenbart. 3^abei bernl)igt fie fid;. 
(Sic benft: ume* ber Untrüglid^e rebet nnb entfcfccibet, fann nifiu^ 
2(nbereö ale ber ?lneibrncf untrüglifber Söalnbeit fein. 

X)iefer Cffenbarnng^glaubc fd^lic^t aber ta^ ?5-orfcf)en anf 
religiöfem @ebiete feine^iregee* an6. S[Öenn innere 33crnnnftgrünbe 
tic geoffenbarte 398al)rt)eit nnterftü^en, fo unrb ber ©lanbige, u>eit 
entfernt biefelben ju t^erfc^ma^en , fic^ if)rev an^ giinjcm ,^er?en 
freuen. «Sie macfcen feinen ©lauben nur fefter unb inniger. (Sie 
bewabren feine fromme Ueber^eugnng t^oi ber ©efabr, tnxäi ta^ 
geringfte (Sr«?acf)en ber OJeflerion unb beö 3^*-^fiffI^ erfcbüttert ^u 
werben, !Der 9?eligion6iiMffenfc^aft ift bie ^^orfc^ung fogar unentbef)r* 
liefe. !t)enn ibre Stufgabe ift e^, bie 3:ü(^tigfeit nnb 3"i^f^f^^[ruifPtt 
ber Bpn^fn 5U prüfen, benen fie bie Ä'unbe r*on ber böbern Cf# 
fenbarung »erbanft. (Sie mnf i^re 9Jiübe unb ?lnftrengnng t»er? 
büppeltt, ivenn ber richtige <Sinn ber Dffenbarung6urfunben jn fin* 

Beo-^bananja 1858. II. 4 — 50 — 

Cfii, Die 3i'it if^^f^" ^luf^cicfcmuii] ^u cvmittedt, if)x l^chrgc()a(t in 

iincfehing tcx rcligiöfcu ?(nf(.f aiumgcn im ?aufc brr ^nun nac6* 
;\un)ei[cn ift. @nb(ic^ muf fie beii ®cbraiuf ibxcx 2Öaffcn gerne 
icbem gönnen, ber bent 9l[^erg(anben au] eine n.nrffvime 2öcife 
entgegentreten iviU. -Rtemal^ unrb fie aber bie menfttliife 93erj 
nnnft alc aüeintge Oneüe, niemaU^ a((? aKetnige Otic^nfctninr reli^ 
gtöfer Grfenntni^ betrachten. !Die reltgiofe (Srfenntnip beö ©Kinbi? 
gen rnbt ivefentliit» nic^t auf inneren, bem ÖUanbeneinhalte felbft 
entnommenen ©rünben; t?ie(mebr ift ba^ nnbebingte llfrtraiicil ani 
rie 3:ücf)tigfeit nnb 3»^'fi"^'^^ffi>]f''tt ^^^ Cffenbarung^jeugen ihr 
eigentliiteö j^uiibament. i^on biefem 3?ertranen erfüllt, eignet ber 
(^Maubige ficb ben Cffenbarnngi?inbalt an, nimmt er benfelben in 
CMeift nnb ©emüt auf, nnb läj^t ficb bai^on buntbringen. ..'peilig, 
ane bie ^^fliitt be^ freubigen (MeI}orfam^ gegen bat^ geoffenbartc 
®efe^, ift if;m bie ^^sflifbt bev innigen 9lneignung ber geoffen- 
barten Sebre. 3enee ift ber Seitftern feineei Gebens?, riefe bie €onnc 
feinet ®lanben6. 

^lUein fennet bae» 3ubentl)um unrflic& eine folcfce ©laubenc^- 
pfliitt? forbert e^ inni feinen 5öefennern bie 9lneignnng geiviffer 
C^^laubenöbogmon? ^ognügt ei? ftit nirfu, benfelben @efel3e für 
ihr 3^er halten i^orjufcfcreiben, obne ber grei()eit il)ree fTenfen^^ 
ivgenb eine ©ren^e ?iU feften? — 

Tiefe %xa(\cn fönnten bem, bev mit bem 3Befen einer )i>o\u 
tiiM-n 9teligion i^ertrant ift, feltfam nnb überflüffig fcbeinen. ^Ulein 
eo ift binlanglid; befannt, ta^ biefelben feit ^l1?enbeU^fobn gan^ 
anber? beantu^ortet unirben, al(? nact ber Statur ber Sacte nnb 
nacfc. ben ^Heligion^qnellen ^u erwarten umr. „Unter alten 9?ors 
fcf)riften nnb QSerorbnungen beö mofaifc^en ©efe^eö — fagt nämlic^ 
3}?enbel^fobn — lautet fein einzige?: bu follft glauben ober nic^t 
gl au ben 5 fonbern alle beiden: tn follft tbun ober nicbt t^un! 
3)em ©lauben ivirb nic6t befohlen ; benn ber nimmt feine anbere 
33efel;le an, alö bie ben 2ßeg ber Ueberiieugung \n ibm fomme.n. 
$(lle '^efeble be^ göttlichen (^efe^ee ftnb an ben Sßillen, an bie 
3;batfraft bee ^}3?enfc(ien gevicinet. %\ tae 33Bort in ber ®runb* 
fpracfee, bae man burc^ ben ©lauben ^u übcrfe^en pflegt, bei^t — 51 — 

an bell mchvftcn <Btdk\i cigcntitrf) ^l^n- trauen, ßiiiHvfidu, gc^- 
tvoftc ^.^evftd^ening auf ^n\a(it uub 5?cvfnn^unyi ')." 

Xit'i'cv %hot(\t flOßcn jebc ©(autnnunnli^t ift fcitbcm oftcit^ 
uneberf^olt luovbeu. 

5Uif tte [pvac{)lic^e ed^hipbomcrhuuj 9JtnibcIö[or)n^ It\^t noc6 
bcv ncucfte jübifc^e 3tc(U3ion^pf)i(p[ovf^ ^^'- Stcin()cint, befon:^ 
bcvcö ©civictn '•^). ®c, meinte man, [ei c^ [cf)ini in ber bibiifiten 
®prac6e ausgeprägt, baj? baii alte Tvfrat'I u^ol ba« SSertrauen an] 
geoffenbarte 3ufage unb ü^erbeipung, nid)t aber bcn ©lanben an 
geoffenbarte Sel)rc unb 9Bal)r[)eit gefannt Ijabe. 

^Jterfunirbig ift nun junac^ft, ba^ man bie in biefer e\\\U 
tung Uegenbe 3nconfeqncn^ nicbt berauöfübite. @enau genommen 
ift namiic^ ber reUgiofe ®(anbc, nne bereitt^ angebeutet unirbe, aucö 
nic^uc! anbereö, alö eine %x\idn beei i^crtrauene^ auf bic 
3eugen ber gottlidjen Offenbarung. 3Barum foUte nun bie* 
fee* Q3ertraucn minber gerecbtfertigt fein, a(S baf^ auf ^u^ac^e unb 
i^erbei|3ung ? 3)cr gromme, erfennet man an, banbelt gan^ feiner 
unirbig, ivenn er auf bie ibm geti^orbenen gottlicben 3?er^eifun* 
gen baut, obne bie ber (SrfüUnng günftigen ober ungünftigen C?f)an^ 
cen ab^uunegen. 5K?iarum foUte er nicbt feiner unirbig banbeln, ivenn 
er auf bie 2ßaf)rbeit ber geoffenbarten Sef)ren mit gleiiter 3uixrftc^t 
baut? 2Bae! giebt ber geoffenbarten S^M'^^ö^ '^'"^' gropere 5(utorität 
a(e( ber §(neifage? ©ntfpringen ja beibe einer unb berfeiben ClneUe, 
unb ift ja ber ®Umbe ai^ assonsiis, gegen \}(\x man ftrt) fo fef)r 
fträubt, feinem innerften 3Q3efen nacb niittS a(ö (iducia ober ac- 
quiescentia, beren 5>erbienftlif()feit utgeftanben unrb? 

9tücfftcbt(ic() beö bebräifden SpracbgebraucbeS, auf ivelcOen 
man fid^ beruft, f>at bie neuere Unguiftifc^e gorfc^ung bargetftan, 
ta^ piSn tnuerlic^ feftf)alten, an 6twaS glauben bebeutet ^). 
QSertrauen im engern Sinne brücft ber Hebräer befanntlic^ mit HLT^ 
auö , ein 93erbum, ta^ merhvürbigcr Seife im ^^entateuc^ gar nic^t 
t>orfommt. ') Seruf. aBcrfe, ffl. <S. 231. ff. 

') ©(aut'en^l. b. @i)n. S. 17. 

') güril ßcnc. f. iJ. Ü)?cicr SÖrjÜürtrb. (£. 280. — 52 — 

2. X c V V c 1 1 ;3 i 6 f c GM a ii b c in b r v h. S c6 v i f t. 
Seifen unv einen tiefem '^lief in Die CneUen, fo müf== 
fen uni (Mir \n bev QicuMplunt ^i,e(an^]en; tafi Die ©efeße bei 'Ibcxw 
fict) burebaue nicfct auf tfiun ober niduthun befdn-änfen. 33efebränften 
fic ficb barauf, fr irürbc fduMi eine ändere Legalität beö Sanbclö 
ben ^'■'^■t'ernncien ber X^ora genügen; bieö ift aber niebt ber '^ail. 
Xae* gottlid^e @efe6 nnU nicbt nur bae äußere, fonbern gan^ i^cr^ 
^ügli* viuct) tci^ innere Seben verebeln unb beiligen 'j. (*e bringt 
baher auf ©otte^furc^t -), ai\\ @ctte6(iebe ^), auf ©cttrertrauen *), 
unb audi tk Bdbp unb 9?äd^ftenpflidnen umü e^ au6 religiofen 
9J?otit^en erfiiilt unb geübt iriffen ■"' ). „."p e i ( i g f c ( ( t i b r fei n, 
benn b eilig bin id) ber (5uMge, euer ©ottl" — „Tu 
foKft rid) nidn racben, ncd) 3^^^" nacbtragen ben Sehnen 
reineö lil^clfegj (iebe beinen 9iaebften une bic^ felbft: id^ 
bin ber (5»ige! — ©an^ foMft bu fein mit bem ßuMgcn 
b einem ©ottc"}! 3m ©eine ber Xbcra unb nad^ bem natürli- 
(ben Sinne ibrer 2i?orte ift ei^ mithin feine (iiuiabung ui metapb^^- 
ftfeben ^etrad^tungen, fcnbevn ein :)ieligioneigobot, wnm ec^ beipt: 
„So f U ft b u b e n n b e u t e e r f e n n en unb \n Jp e r '^ e n n e b^ 
mcn, ba^ ber ©ii>ige ©Ott ift im ^immel broben unb 
a u f (V r b e n unten, feine r f o n ft ')]" — l*in ©ebot unb nid)t 
eine 2tufforberung äu pbi(ofopbifd)en Unterfucbungen liegt aucb in 
bem b eiligen 3uvufe : Jo ö r e 3 f v a e ( , Der G \v ige i ft u n f e r 
©Ott, ber (Suuge ift einwg^j! Xer ©taube an Die geoffen* 
barten Set)ren wirb unerlä^Iicb geforbert, obne t<\\^ jebodi bie ein* 
leud^toubc 3?erftänblid3feit berfelben uuenvabnt bliebe: „Xenn bie* 
fee ©ebot, ba^ idi bir beute gebiete, ift bir ni*t ver* 
borgen unb i ft n i cb t f e r n. (S 6 i ft n i cb t i m ^ i m m e 1, ta^ ') 2. 53. 5W. 20, 14. 3 5?. SDi. ü», 2. 5 53. 3Ä. 5, 18. 

^) 5 03. m. 6, 2. 13. 10, 20. 13, ö. 14, 23. 17, 19. 

^) 35a0f. 6,5. 

*) 3?agf. «,10. 

5) 3. 33. m. 19, 2. 3. 14— Ib. 

«) 5. 03. m. 18, 13. 

') TlciSi 4, 39. 

*) ^ai]. G, 4. — 58 ~ 

bu faqeft: 3Bev fteicjt für uiiP in ben ^immel t) in auf 
u n b h ( t ^i u it ^ u u b in a et) t e e und f u n b , b a p tv i v es 
erfüllen. Hub cö t ft nicbt ) euf cit^ bee ^^U'ereei, Da^ 
Du fiu^cft: 3JBcv reift für uii^ jeufcitö be^ 9)Jeereö 
l)tn uitb l)olt eö uiie; unb macf)t cö uiio hinb, ba^ u>ir 
e ö e r füll e n. © o u b e r ii [ e l) r u a £; e i ft b i r D a ö 9ß c r t i n b e i- 
11 em ^iJtunbe unb in Deinem ,^erjen eö ^u erfüllen *)." 

3)en l)ol)en 3Bertl}, welcher in ber Oiblifcßen ^^^eriobe bem 
relii^iöfen ÖHauben beii]e(ei3t txnirbe, jeigt am beutlict)ften bie un- 
erbittUi^e ßntfc6iebenl)eit , mit irelcfecr bie ^rofeten ge^en ben Un- 
glauben eifern, .hierauf Ijat tbeilu^cife ftton ^^öilippfon aufmerffam 
gemacl)t -). (Sr befcbrant'te \i(b jebocb barauf, i}ic ©teilen au^ufü^- 
ren , in benen bie Deriwata ber ÜÖurjel pN' gebraucht uu'rben. Die 
^4>olemif ber !:|.^rofeten befcbränft fic6 aber nic^t auf biefe Stellen. 
SÖenn 3efajaö in einer ber Strafreben, bie er unter ber ?Kegie# 
rung beö ^önigö 3l()aö gel)atten, biejenigeu geißelt, „bie ba fpre- 
c^en: (i^r eile, befcbleunige [ein QBerf, auf bai^ unr ee fet)en, unb 
eö fcmme heran unb treffe ein ber 9iatl)fcl)lup be^^ ^Seiligen ^fraelcv 
tn'ß unv e^ erfal)ren ^j;" fo benft er offenbar an bie Ungläubigen, 
bei benen ber ^^^rofeten SÜort unb Sehre feinen (Eingang finben. 
3l)nen gilt ber 9iuf: „QBe^e benen, bie bae 33o|"e gut nennen unb 
baö ©Ute böe*, bie ö'infterniß macl;en ju Viitt, unb l'ic^t ju ^i«' 
jlerni^, bk SBittereö mac^ien ^u Süpem iinb Süßeö ^u ^Bitterem; 
UKl^e benen, bie uuüfe finb in iljren Singen unb r»or il^rem 
9lnge|ic6te mn-ftanbig -^jl" ^ei einer anbern ©elegen^eit f)ielt 
Sefajaci gegen bie Ungläubigen eine auöfü[;rlic6ere Strafrebe ^), in 
mi(i}cv er aud) bie diuiu unb baö Ö)etrofti'ein beö „©laubigen" 
erir»äl)nt. 9?ic^t minber nacbbrücflicf) unrb in ben anberen profetifc^en 
Suchern unb in ben "^sfalmen gegen ben Unglauben vingefämpft '^). 
Unb \\>n ben ®cift unb bie Slbfaffungö^eit beö 119. ^4^falmö fennet, 

') 5 «. 2». 30, 11 — 14. 

©ifcchv. I. S. G7. 

') 3efaj. 5, 19. 

') ^ci^i 20, 21. (f. Sit55attü baf.J 

') '^aii 28, 9—22. 

'') 9lmoö 5, 18. 3er. 8, 8. 9. (i^ed». 8, 12. 9, 9. '^>fa(m 73, 3—11. 

u. a. a. St. — 54 — 

Unit Ü3erö 30. u^ol fcfcmevlic^ auberö übevfe^en, a(^: „3)en $ßeg 
^cö GUaubcitö nnU^Ic id); bciiie 9tec|te Ijab icJ; i?or mirl" 

3e unbefangener unv beu @eift Per Sibet auffaffen, unb je 
natüvlicl^cv unb einfacher unfere (Sregefe ift, \^tfto tUucx leucttet 
nnö bie 2©a()rl)cit folgeuber Sii^e entgegen: Xte ö)ctt gefanbten 
Sebvev bei- 95ovjeit leiteten ibxc 'iDZitbüvger unb 3ui/'^i"t'^" einevfeitö 
max {jin V'i^' 33etraittuui3 ber ^Berfe ©otteö unb \\ix ^Inütauuuij 
bevfelben alö etncv Cffenbavung beö nuictnigen, ireifen unb güti- 
gen vSc^iöpferej tn^ S^dh\n\)\nn mit [einen Äunbgebungen uhivD 
i>on iiinen viuc^ a(^ 'H;ori)eit uuO llnyevnnnft befampft: aber anbe? 
rerfeitö festen [te ben ©lauben an if)v Sßort rtoiauö, unb geebneten 
fte auf lüiUige 2lufnai)nie unb *^lneignung aüeö beffen, uhiö fie im 
9?amen i!)ve^ unenblicben ^onbere iHvfünbeten unb lei)vten. .^er 
-^vofet (}atte nicbt n5tl)ig, bieö immer au^brücfUifc \n erfiären ; 
fcl^Dn [tin §lu|treten war eine -2ßt;bev()olung ber alten '^lpo|'tiovl)e: 
„^enn icb ben 5? amen beö (Zungen anrufe, gebet un- 
ferm ©otte bie (il)re \)!" Unb ivenn in ben "ipfalmen bie 
1l)ora ober bae ^^ort Ö3cttee gepriefen nnrb, fo geben bie l;eili' 
gen länger beutlicfc ]u ertennen, :}i\^ fte geraPe- in bem Cffen* 
barungeglauben 'Xroft unb 53ernl)igung gefunben t)aben. 6elbft bat^ 
^uc^ vS^lob abftrat)irt rtcn biefem (Glauben nicbt, um ber Selbfl- 
überl)ebung ber menfitlicben -inn-nunft ba^ QiJort ui reben; inel- 
met)r unrb l)ier bie erl)abene obee burc^gefülnt , ta^ über bie 
Sßeltregierung unb bie iv-rtbetlung ber menfi-t^licheu 3c^irffale bem 
Sterblicben lein Urtt;eil, fonbern allein ba^^ ^Bi-fenutniij feiner Un- 
unffenl)eit unb bemütige (Ergebung geyeme. 

3. 2) e r r e l i g i o f e & 1 a u b e in b e r n a cb b i b l i f et' e n 
^ i t e r a t u r. 

3e rneßr nnif;renb ber griecfeifcbeu ^^^eriobe JKeflerion unb 
3iveifel ern\utteu unb fegar in bie nationale ^'itevatur brangen, 
befto nau;>brürflict)er u\niiten bie "Hn'ifen ber ^?uition vor unnülpem, 
ja gefäln-lic^em @rübe!n, r.fto roäriner empfahlen iic (^)lanben unb" 
Xemnt. „ I r a cb t e u i eb t - [agt '^en 3ira — n a it Xi n g e n, b i e 

') 5. 33. 3». 32, 4. ^ 55 — 

Dir 5u fc^irev [iuD, iiuD forfcfce nicfct nad) Dem, um^ 

über Deine Ärafte y-}el)r. 3Öa6 Dir aufv^etragen ift, Dav^ 

iiai^ richte Deinen einn; Denn e6 frommt Dir nic^t Da5 

^i^erborgene jn erfpaheu. @ieb Dicfi ni(i)t mit überfiüffigen 

3)iny]en ab; eö ift Dir [ifon me[)r gezeigt, a(3 Der ^Ser* 

ftvinD eineö 5)?enftten ia\icn fann. 33ie(e bat [c^on if)re 

bol^e (SiubtlDun;.] irre i]efü()rt, unD Der t>erme[fene X>ünfe( 

um Den 'in-rftanD y]ebrac^t ')". i){acbDem er Die bei](ücfenDen 

^ißirhuu^en Der ^Beit^heit mit bereDeten ^Borten y]e[c^ilDert ()at, ruft 

er aue: „5ll(eö Diee geun'ii^rt Daö 33ucb Deö 33unDe6 

mit ©Ott Dem A>ocbften, Da9 @e[eö, welcbee ^JJofee 

y] e b 1 e n 5 u m S' r b t b e i ( für Die @ e m e i n D e 3 a f b'ö. C§ a> 

erfüllt 3l((eö mit ^iöeii^f) ei t, nue Der ^^sl)ifon unD ivie 

Der ^i^ri^ in Den "lagen Deö 5i"üt)ling^. (So fließt über 

von iflugl;eit, u>ie Der (Supt)rat unD wie Der ;^orDan 

jnv 3fit Der (Srnte. (£'ö ftrömt 53elel)vung an '5, uue 

ein l'iitt, unDtoie Der©{()on jnr 3nt ^t"i" äSeinI ef e -)". 

^yerner : „ (* i u i> e r ft ä n D i g e r 9}l e n f c^ b a n t f e jt a n f D a ö 

@efe^; e»? ift il;m fo glanbivürDig, wie Die §lntwort Dunt 

IMcbt nnD 9tec^t ^)". 

X)ie 5öarnung i>or Unglauben nnD Seftirerei unrD fowol 
in Der älteften ^i)}?ifcl)na ■^) atd in Der [patern ^arait^a '") einge = 
fc^arft. 

X>er ©taube wirD al»? eine l;errlif^e, @ott gefallige ©efinnnng 
gevriefen *'). Stlleö Diet^ gefc^ielU auf Dem naim-n rtauDpnnfte Der ') <Sir. 3, 20—23. 

^)-^a6\. 24, 22— 2ö. 

') ^a^i 36, 3. 1. CMrctin. ia^}. 

^) 9tbot 1, 11. aiUf UHnfceu tiefe f(i)nneri^e Stefle feinet 3eit au0fiU;r- 
fäf;rUd; crl intern. 

^) ©er. 12, b. JIO. Sara 17, a. J)ai^ baf. s^orfcmmenbe mi:'"!" fc^eint 
niiö aus äic>eßi:;--''BcUc cntftanbcn ^n fein, bafür fpriitt md)t nur ber •'^JaraKe^ 
Uemuiä, fonberu anrf; ber Umftanb, baß H'^V^ ol)ne " ftelit. 3tu^ in l'tb. l, lo. 
bnrftc bicfe ^luffaffnni? anyiwenben fein. Dap aber p^ii'-) aurf) Jjerrfitaft beben 
te, ift auf; 2abb. 11, a. ^u erfcben Die Jöerleitun^j »Wnffajta'ö son li'X"' f4>eint 
uns ciufadter unb befriebij^enber ula bie granfel^. »Wcnatfclir. I. S. 415. 

«J Ü)JedK unb 2Ribr. r. ^n 2. 03. Ü)(. 15. 1. — 56 — 

Öiläubivjfeit, uulcfeen t>te ©cfeBeö^ unD ^JhCrafcfcU'ljver umieift ein=' 
genommen Ijahcn. Slnberö geftadcten iidi bie ^Infcfcauiingen ^vaf)rent> 
Dev arabifc^en Äiiltuvepo^e, wo bie ptn(cfopf)ifci)e Speculation ehi- 
beimtfii nntvbo in 3c6u(e unC Literatur, ja [ctbft in SiMiai30c3e iinb 
'^ituvj^ie, uuD mir ßtii^cdu', nne 9?. 8c^avira (*Kiou, Dem 
&d]U Der 3t'it iiäiulict) fvciiiD blieben. 2)aö Stiitium Der OieU-- 
;3ionöpf)i(c>fopt)ie i]elaiu3te nun 5u einer großen frit()er nie gefvinnten 
^lüte, unO unirDe fo l)odo gel)alten, Dviß ei^ felbft in Dviö bibüfcbe 
2((tertl)uni ^nrücfi^erlegt luurDe \). 

Xie jüDifcfcen 3Jt'ligionöpbiloi'op()eu Der varabifc&eu ^^^eriobe 
nnc^eu in ibreu !i!e^ren unD 93?einungen vielfacb von einanDer ab. 
U^ier Schulen bilDeteii fic^ im ^aufe Der ^dt bevciw. 

^k erfte mit iiltefte £cOu(e ift Die Der ?0i o t e f a U e ni i n -) 
ober Der ^Inbanger Dee Äefam'e. 2^er Äelam ift Die fiton im 
weiten 3al)ilninrcrt Der ^^egira eatftanDene Xogmatif Der 5lraber, 
u>elcl)e fict) Die Slufgabe fteÜte, Die 2Bal;rl)eit Der religiöfen 2)ogmeu 
Vl)ilc>ü>|)l)ifcf) ui betveifen ^). Xaö erfte iüDifdv Kontingent ju Diefer 
vEdnile fteüten Die Variier ^). Xk jKabbaniteu blieben aber aucb 
nicbt ]nxM. Xic berül)mteu (^eonim Ot. Saabia-ö unb 9t. ^aja 
get)örten Diefer vEcfcule an^). Xen ^olf nnc^tigften Sebrfä^en berfelben 
nnbmet ^JDJajmoniDe^ eine anefü()vlii1;e ^luöeinanDerfeßung *). *2luf 
eine eigentbümlictu', platonifirenDe ^^eife unirDe Der Äelam v>on Üi. 
© a ( m @ e b i r l tinD di. ^^l b r a ^ a m ^ben G f r a bearbeitet ; 
att ik fuüpften Die fpateren Äabbaliften an '). Die jweite Schule 
bilDeu Die ^4-H'vipatetifer, von !)i. 3lbrat)am b. DaviD ba-Sein, 
dl. ?0?ofe b. 3^ifp^ 5(ben (^:fra unD vorjriglic^ pon 9)?ajmO'' 
nibee repriifentirt. ^^e^terem fcblo^en ftcß ^ablreicbe rabbanitifc^e unb 
faraitifi^e 'Dcacbfolger an. Xie entfct)ieDeuen Dffenbarungöt^eologeu, 
welcbe Die 5l>erbinDung Der Xl;eotogie mit Der ^^(^ilofoptjie für unnü$, ') m. mtb. 71. ü)hiiif. S. 332 if. 

') 2. a)iitiif ©uice 2. 335. 

'j 2)ai". 337. unb 3>i'li^fcf) »^role^. jiim (J^. ßbajim §. 1. 

^) ÄaiTcl't* Jic^iii, 2. 408. 

") ÜJJore 1. 73. 

"J Senior gurf»« ()a-3cua au »«rfcl). ^t, — 57 — 

ja für (jefä^rlicf) Ijalkn bilPen t>ie Dritte, Die eutfcfciebeneu Dtatioim* 
lifteu Die t»ierte <B^nU. 

3)er äßintfübrev t>ev erfteru ift M. 3e^uba f)a'8eyi; bie 
5ln^äiiger Der Icötevn fiiiD l^eiti beii ©erfcfcom, 9)?ofc 9?aiv 
boni, ^faf Glbalag, Samuel ßarjai) mit» 2Irou 2llrabi. 

2)ie ratiüualiftifc^e Schule auegencmnieu t)abeii nun nicbt 
nur Die entfc^ieDeueu Cffcubarungi^t^coloi^en , fouDeru aucf; Die übri- 
gen Dtic^tiiugen mit aller ÖutfcbieDenbeit Dem Dffenbarungöglauben 
Daö 2ßort gereDet, ob ik and) in mancöeu (Stücfen, iüie namentlicfi 
in 9tücfftc^t auf Die 53eDeut[amfeit Der SÖunDer, nictt gleicher 3)iei' 
nung waren. SaaDia bemül^t [ict; Die ^J^otbunniDigfeit einer l;ü(;ern, 
göttlichen Offenbarung nait)>uweifen, uuD beruft \ict) auf Die ©cbrift, 
u>elite Diejenigen, Die Den SeuDboten ©otteö ©lanben fc^enfen, Die 
grommen, Die 5Ücf?tglaubenDen hingegen Die ^rreuDen nennt'). -^Ib- 
ra^am 2lben (ifra erflärt, Da^ bei Übung Der gbttlicfcen (Gebote '^lUeö 
auf Den Glauben Deö ^erjenö anfomnie -), uuD 9)?aimoniDe6 k\)vt, 
Da^ Die (^'rlenntnii^ Deö einzigen @otte& ein 9ieligioni3gebot fei ^). 
Xie franjbfifcben unD Die il)nen folgeuDen Deutfc^en unD polnifcben 
^Jiabbinen v»erl)arrten, Da fte \n unffenfcbaftlic^er gorf^ung nic^t an* 
geregt ivurDen, gan,^ auf Dem sStauD^unfte Der tl^almuDifcöen 3^i^- 
(Solcbergeftalt bezeugt Die ©efcbic^te uii5u>eiDeutig, Daß eö feine ^serioDe 
gab, wo Die jüDifc^e S^l^eologie auf Die JorDerung Deö religiofeu 
ÖJlaubenö yerji(J)tet l)ätte. 

4. Sieligiöö-et^ifcbe @r unD leieren in Der^. Scferift 
unD im X^almuD. 

SfJicöttiDeftou^euiger mup Der 93?enDelöfof)n'fct)en Scfcule 5uge=^ 
ftvinben uun-Den, Dap Die Ijeitigen Äcbriften feine eigeutlicben ©lau? 
benöartifel namljaft mai^en. 3)iefer ?0?angcl an ©laubenöartifelu ift 
aber mi)t an^ Dem im biblifct>en 2lltertl)ume l)errfc^euDen SOivangel 
an ©lanben, fonbern au3 einem gauj auDern ©ruuDe l;erjuleiten. 

3)ie ^rofeteu unD Die l)eiligcn Sänger fprc(^en Da^ auö, waö 
ihnen ihr ©Ott eingiebt: „©Ott Der Jp o v r r e D e t, tv e r f o 11 1 e ') (im. ■mt^^eaü) 3, 8. 2. 210 in günVfrfuni Überf, 
») 3ef. moxa VII. 
^) ^t\. ^a-'Xora 1, 6. — 58 — 

nicftt ^vofe^eien M?" — „2)er ©eift ©otteö rebet Durcb 
in i et), n n b [ein 2ö o r t i ft a u f m e t n e r 3 « » cj e -)." 2)aö 3Bort 
©otieö v^ebövt nicfet ü)uen, [onPevn fie y^ebörcn rem Ö^otte^tvorte. 
!l;ao gebietet, uuD fie qeftorcöen. Xac treibt an, unb fie geben 
nadj. XiV5 anrD mächtig in ihnen iinb übemniltigt iic , ra^ fie 
e^ bevoovbvecfeen (a)Tcn, — tienjorbreii^en nic^t [elten unrev if)ien 'ißü' 
len. „UnD nunn ic6 backte: id) tviU [einer niitt enuäl;- 
n e n n n D n i c& t m e f) r r e b e n in [einem 9? a m e n , [ o n> a r b 
e es in nt e i n e m S^ev] c n u> i e b r e n n e n D ^ e n e r , e i n g e- 
[ c^ 1 [[ e n i n nt e ine @ e b e i n e , n n b i c^ w a r \ n [ cb \v> a et), 
e^ Ui ertragen, nnC bielt eö nicfet anö^j. i^ei bie[er un- 
mittelbaren unC innigen @emein[ita[t mit bem UnenMicfcen n\ir 
ben ©otteömännern jene abftraf)irenbe unb refloftirenre ^er[tan' 
be?tt)ätigfeit gän^ict) [remD, vermittelft luekter rie 51u[[tel(nng ein- 
zelner Ten ÖUaubenöinbait um[a[[enber ^ehr[a6e beirerf[teUiget ivirb, 
n>ie renn liber^anpt tk un[[en[d3a[tliite J)tefIerion cr[t yon ben 
©riecben anf )übi[ct)en ^obeii verpflanU nnirre. 5Öer am bem 
Um[tvinbe, Pap ein 3e[ajaö feine ©(anbenCHtrtifel er^rvibnt, ben 
'3il)luß 5iel;t, ta-^ ber[elbe ben rcligiö[en ÖHauben nicfct gewinnt 
l^abe, gleicht ungefähr bem, Per Pem ^|,U-pfeten bie grünbüc^e 
Äenntniß ber bebräifiten 3pracbe nicbt ^nge[tel)en u^oUte, ireil tief) in be[' 
[en ?)iePen feine einzige grammati[c^e Siegel ftnbetl — 3u ber Ihat 
»erhalten [ie& Pie (*)(anben^artife( ]n ben 8ef;ren ber ^4-^rofeteu 
gan^ [o, une [ieb bie ^Kegeln bev bebrai[iten ©rammatif ^n ber 
Spracbe ber *-^n-ofeten verbalten. 

(iigentlicfce ©laubenöartifel, Pie une Per ©lieberbau beö 
men[e^lic^en Äorperc* ein ©an^eö bilPen, [nefct man in Per 3etn-i[t 
fergebenei. 2)agegen geben [te^ [efeon in Per :If)cra bie je^u 
SB r t e C^(x 2;cfalog ) ai^ religio ei-e 1 1) i [ e^ e g « " b a m e n t a U 
@e[el3e ^u erfennen. 3f)ve Djfenbarung u>irb mit ber [eicrlicöen 
^Vorbereitung 3[raeli^ eingeleitet. Sk verfiuiPet unter munberbaren 
9?aturerüteinungen O)otteö 3tiinnie Pem iH-rfammelten, erfebüttep ') 9tmo3 3, 8. 
2. «am. 23, 
*) 3er. 20, 9. — 59 — 

teil 3Sü(fe. Sie gräbt Ootte^ JpauD in fteiueue Xafeht. 9?ur ]i( 
UH'vben in Der f^eilicjen Slahe aufben)af)rt. 2llö baö 3Be[ent(tc6fte tier 
©efetjie ©otteö iverben fie [c^on in ber %t)cxa bejeic^net '), iiiiD 
aud) bie 53eiienminj.] „bie \ci)n SEorte/' bie [o oft uneberfefjrt, 
jeivjt auf {t)re i)olK 33ebeut|"amfeit l;in. 

2)a^ bie ]d)n SSovte nic^t lofe an eiiuiuber gereit)te ©efeöe 
enthalten, [oubern ein U'>oI)U]eorbnetey ©ai^e bilbeii, ift nicbt 
[d;uH'r jii erfenneu. Sc^oii für ^4-^f}ilo '-^j umr Deren 3"[^i"""''"f>^"vl 
©ecjeuftanb ber Oiefterion; fcOon er bezeichnete bie erften fünf alo 
^]?fiicl)ten i^egen @ctt, Die aubern fünf adS ^^flic^ten ijet^en ben 
9febenmenfclien. Unter ben rabbanitifctjen 2hiek\3ern, wibniet Slben 
@fva ber ^iinorbnunc] beö 2)efaloi]3 ^uerft feine *2lufmerffamfeit, nne er 
Denn ami) Der Grfte ift, Der Die in Demfelben entt;altenen 33erbüte niitt 
nur in (ei^vilem, fonDern auc() in etf)ifc6em 3inne auffaßt unD er< 
flärt. (S'iyalD fttliet^t feine t£rläuternng Deö X)efa(t.H]Cs mit Den 'JBor^- 
tcn: „^}?icfetö ift alfo an 3nl}alt unD '^InorDuung r>ortrefflic^er unb 
einziger a(ö Diefe ^ebn ®ebote Der iwd Steinplatten^)". 

X)ie -^tnerfeunuui} Der ^'^nuDamentalität Der ,5e^n äöorte fprid;t 
fic^ in yerfcbiebeuen alten litui\]ifc()en ©inric^tnngen a\i^. Wit ben 
jet)n ^Sorten eröffnete man im ^unnten Xempel i}k täy](iite 33eri 
lefunq einiv]er 3:;i)ora=5ibfcbnitte ■*). 3n ben Svnacjcqen feil tkic (Sin^ 
ricfetnui] 'beii|)alb feinen (^'ini^any} gefnnben haben, unnl man be^ 
forj.]te, bie 3rrlet)re, Da^ nur ber 2)efa(oi3 göttlid^en Urfprung 
hätte, unirbe barin 53eftä{tguni] fuiten ^). 

!Dat^ ^U^oc^enfeft, uu'lcbeö bie >£i;naj.30ge alö ben ^ag ber 
Offenbaruny] ber je^n SBorte feiert, ivirb in ben ©ebeten alö ^dt 
ber Ü3er(eil)nni3 ber %i}oxa ^) bezeichnet. ') 5. 93. a«. 11, 13. 

'') De vita Mosis. 

*) ©efcf). II. S. 153. 

•■) Xamtb 5,1. 

n 1. •Öcr. (j, b. babli baf. I'i, :i. 

*') *jn"l'n iP^i C":\ 3)i'r bcrüfuutc Xird)ciujci'c{)ic{;tfctKcibcr 91 ea üb er, 
ein öeborucr 3iibc, ibeuttfictrt bicfee geft mit m^D nn?2ii' (@efc(). b. d}T\]Ü. 

.^\x(h( I. iS. 7)!1 (St {)>it uhM in feiner ,^iuK)ett feinen iiibifctten Oieli^^iDn^- 

uutcrriclit vjeucffen. — 60 — 

Xic l;üf;e ißicbti^feit Cor 8c^nfiabf(6nitte , luelcbe Daö 
Schema bilden, fturcii maiutc Sii)riftge(el)rtt' nuv ^al•ill, ta'ß 
in Deitfcibni bie ^e(;ii 2Bin-tc aiu^eDcutct fmb^j. -3)te[clbe ^Jiotbi- 
ruiuj iinrb auf ben Äebo[cbtm:=5lb[c6iiiit miijeunnibct, u^c(c^ev chtcii 
'-öeftanbtbnl bcr ÄouiijC^cftiou 511 (SiiPe Pe6 (Si-Kißjabrce gebilbet 
haben foU -J. (Snblic^ mixte aucb burcO bio 3:bora — Gulogicn 
C^ivcbot ba^Xbova), ibvc bcnunrac^cnbe ^cboutfanifcit anev- 
fannt ^). 

'üßic in Cev Siturc(ie, [0 anvD aui^b in Der Sitviftauölegmu] 
bie J-nnCamnitalität beo 2)cfa{oq'ö 5,u aUen ^dmi iqU]d)altnx. 
^Jtawcbc Äcbrtftfin-fibtn- bfypuu^en fic^ bamit, auf Diefelbc in :^nx\i 
aufmerffam ^u macbcn; ^Duincbc cjcf)cn auf nnc nabcve Gntun- 
delmu] ibreö reichen 3nf)iilteo ein. 3enei? tbut Joffpf)"^^); 
ber auöfüi)r(icbevn ^BebanPiunc; be^^Cy^nen unv, une bereite an^e^ 
beutet untrbe, \\icv\t bei ^4-^biIo. 

2)iefev fpvacb eö aucb ]\Kxit beutlicf) ([iu:> , rap ficb auö ben 
,5e^n 2ßovten alte (Sefe^e bev Xijoxa entuncfeln laffen, fo Da'^ ficb 
biefe \n jenen me Äinrer ^u i(;ren ^}}(i"tttern t*erbalten; eine 2ln- 
t'cbaninu] , bie wix ]]\\\x nictn in Dem altern / aber bocf) in bem 
jimi]ern S)?iDrafc^ unb bei ben Äabbaiiften uneber finben ■'). Den 
erfteu iBerfuc^, bie jebem ber \d)n QBcrte unter ^u prbnenben ®e^ 
fe^e fpecieü aufui^iblen, machte in poetifcber rtcrm Ot. '^aabia 
©aon '^). 3m eiiften 3a^rl;unbert yerfa^te 9i. GHeui" ben jM- n'^'tr n'i^in n^iii^j/"^ ''jC'^ »«t un-itcr unten: nc*2 1" 1" "T'ny 

^) 2öajj. r. mdm. 24. 

=*) 3cr. iiu\v 3, 7: jri"':rS^r:n":*^"^ ncmUd) cz:''~:2~n j^^v"': 

'') 5lc(trti). III. 5, 4. 5: 9Ba^ feiner ^JdiBeruuij: oiv or &tiiit6v i/jt/v 
t'fuv /.tytiv (lai'coiö:; ;i<jo; 'u^t/v yt Ö5ruube iu^^c , \]t nid)t (eirf't ^u crratben. 
Dtabm er »icKeidit Jlnüanü, 2. 58. i)?. 20, 5. feinen rcniifcfieu ?efern n.'^crriid) 
5U itbcrfefecn ? 

^) ^i3amttl\ r. 13. sRafcfu 2. m. 24, 12. Sefiar. II. 82, a. ÜKen, fui- 
^iÄacr 145. 1kx<i[. m. 6naj. \nbfrfni. 4. 

•*; >MaVoi>. iHnni. 43. J)nferö literatnrfuft. 2)ittt(i. 2. 13. — CA — 

??atf)an auö ^^O'Jaiu.^ clufii noc^ t)ov()attbcncn '4^1 jui, in ivelc^cm 
a ebonfaü^ i?ic 613 ©efc^c bcr Xi)oxa nad) tax diubxifm Der 
i,(lm Jßovte anf5a()(t '). Um baö 3a(;v 1300 [ctnieb ein unbcfanU' 
tcv S^cvfafl'cv ein vvpfvtifc^cö 3ßerf gleictnn- 3:eubcn!; -). 

X'k 9)^'tbobe, alle pentateucfiifc^ett @e[e^e bem 2)efatoge 
untcv;,uovhini, cvfvciite fic^ ami) bc^ Seifall^ bcv Ä'aväev. 2)er 
gclclirtc fauätfc^e Slv^t 3 c l) u b a ^abaffi in Äonftantinepel 
l>cbiente fic^ berfelben bei ber im Z^af)v? 1148 begonnenen 5ln^* 
arbeitung feineö gvofavtigen Sßerfcö „bie 2ißage ^)", ober 
„bie (^i>perutraube ^)". Unter ben [päteren rabbanitifc^en (Src- 
geten uncberftolt befonber^ Xow '^s [ a f ?l b r a t> a n e l mit 9?ac^' 
brncf, ta^ bie ^lebn 3Borte bie Sßur^eln unb ^^rinci).Men ber 
3:i)ora bilben, in bcnen bie übrigen ©efe^e angebentet unb ent^ 
f)alten finb ^). 

33ei ber tiefen öl)rfur(^t, mit UH'lrf)er bie ?lu^leger an bie 
(Srflärung ber ftnaittfcben ©runbgefe^e gingen, ift e^ natürlicb, ta^ 
fie nacl) ^^JJaßgabe ber Sd;ule, ^u iinld^er fie geborten, anct) in 
ber ßabl biefer ©efe^f, jci [elbft in ber (Summe ibrer 33ucbfta* 
ben mannigfaltige Slnbeutungen unb 5ln[pielungen fanben. ^^bilo 
erinnert in [einer Ginleitung ^um 'I)efalog an bie 33ebeut[amfeit 
ber 3t'f'iMabl in ber ?lritl)metif *^) unb in ber ©eometrie, [o iüie 
an bie befannten jefin Kategorien ber ^^-^bilofopben. Slnberöivo 
lelirt er, baf ber 2)efalog im S^erbiiltniffe \n ber ganzen (Summe 
ber ©efefie tae» fei, ivas? bie Xefabe im i^erbältniffe ^u allen 
3ablen ^). Slben (Sfra fiibrt im 9?amcn eine^ feiner ßfifB^n^MK» 
an, ba^ ba^ erfte ^Ssort bee* 3)efalogö bem ftc^ offenbarenbeu @otte, 
iebe^ ber folgenben neun S5?orte aber einer ber neun 6pbaren ') @. ?aubi^()iit \nitiutc fia=9iecta. ^öcrliii 1857. g. 20. 

') b2Wr\ "T2N':: (5rcnioua 1557. JÄötclljetm 1804. QBieii 1815. 

') crcn . 

') 2. 39. ü». 20, 1. 

") 9(iirf) Hc v»t()a;iorätfrf)c Tftraftis« bcnihtc befamuliri) auf tcv ■^etliöi-' 
feit tci- Sfl'iiiJfjl- 

') De congr. (juer. erud. gnit. p. 441. — 62 — 

entfprt'cfcc ^). Xicfc ^aradcliiiniiig [c^ctiit fvxraifcfcen Urfpntiu]^ \u 
fein , tiiDcin ]u ficf) gan^ in terfclben SSieife aiut in tont merfn^ür* 
rigcii, Üturgi[di4'»petifc6cn 3Öcvfe beö .favaiten ^c^Hita b. C5'(iai? 
©ibbov au^gefübvt jinbct ^). Xie ÄabbaUftcii bvacbtcn Die jcbii 
SQßortc mit i§rcn ^ef)n 8cfirott) ober 3?o(lfommenbciteit bc? gott? 
liefen äßefen^ in Otappcrt. 3)ie 9)ciDra[c()(c()rer f)atten (eben fvü- 
bev Mc 3?ucbftabcn bee Xcfalogö ge^iblt. 2^ie Summe berfelbeit, 
620, faiiben fie ben ftebeu Xac^cn beö Urbegimiö iniD beii 613 
©cfe^en bor 3:§cra entfprecbenb , un^nit angebcutet irerbeu foUte, 
bap bie ftcbtbarc Scböpfiing ber Ji)i>xa wcQni in'i? Xafein gerufen 
u^orben [ei •''). Unb a(^ -^.^rof. ^aneberg in 5Jh'huten 1850 Die 
SOSorte nicbcrfcferieb : „SS?ie am beginne ein ^ebnmaligeö 
S p r e c6 f n b i c [ i c^ t b a r c , äußere S cb 6 p f u n g b e r i) o r g 6^= 
rufen hatte, \o ( c g t e n b i e u' () n 2Ö o r t e, Jv c ( cb c ®ott t» cm 
<£iuai bcrabfprac^, Den @runb 5ur geifttgcn SSelt? 
crbnung^), — af)ntc er wcl (d^Jverlicb, ta^ jübifc^e 3)?ibra[c^= 
lebrer unb Äabbaüften biefe -^niraUele langft ycr ibm geun3en 
ijattm ^j! 

2(u^cr bem Xefalcg [fbeint ficb nocb eine Stelle im JDeu- 
teroncmio alö funbamental muufünbigcn. Xarauf beutet minbe^ 
ftenö ber (Eingang berfelben unb ber gan:,e 3»U^'in»''»f)ti"ö ()iii/ i" 
ivclc^em fte fte[;t. 9?acl?bem uamlicb 9J(o[e bie C^efcbicbte ber ?luf? 
?icicbnung unb 21ufbcjval}rung beö Tefalcgs? unb bie ber unmit* 
telbar barviuf folgenben 33egebenbeiten refapitulirt bat, gebt er 
über 5u ber (5'rmabnung: Unb nun, 3[rael, ira^ f orber t ber 
(5:iüige bein @ott mm bir, alö ta^ tu ihn ebrfürcbteft, 
in allen [einen 2Jßegen ivaubelft, unb ibn liebeft, unb ibm ') 2. 53. Wi. 20, 14. 3^ic cbcrftc S^()ärc umfapt a((c ütn-i^cii. Tic fct^jcitbc 
ift tic tcr girfierue. 3)iefcr folgfU bie ®j>ftärcn ter ftcteu ^Uanetcii. 25er au^jüijxi 
lid) bar^ci'icffte iHat?tcrt ^»rifrf^cn tcn einzelnen SpBärcii unb ©cbctcii ift na- 
türlich frf)r gc5irun;icn. 

^) ®cbetb. ©teuer 5üi?.v I. 222. 

•') 93am. r. 9lbfd;u. 12. 

'•) ®(\ä). b. CffcuB. 86. 

■'') ik^. r. «re?l. 1826 Slbfclni. 21. Scfiar. 111. M. b. 3alf. OJeub. 511 
Octf^ro, — 63 — 

bicncft mit tciiicni ^^an^cn .^cr^cn unb rctncv ganun 
Seele, ta^ bu beobac^tcft [eine @cbote unb (Saftunjeii, 
He ic& Hr f)eute gebiete, tix jum ^ei(e '). Xiie (^uiitiamen* 
talität liegt ^icr in ber [c^arfen 33ejctcbnung bev ©efmnnngen, 
iye(cf)c Sfvael'ö 9f?e(i(]ion t>on i^ren 33efennern fovbert. 

Spätere iSc^viftgcIef^vte baben aber mtcfe anbeve ve(igi6i^=et§i* 
\d)c Qk]ci}c ber ^I^bora als? 5ii»bamcnta((ef}rcn hingefteltt. 9?att einer 
tfiahnnbifcf)cn Sage unirbe ^\M ber filtere , S\niebria(f)an^t whf)' 
renb ber 9tegicrnng bee* ^crobfi3, bte 3tei()e berfelben eröffnen, (^in 
^eibe, \o lantet namtid^ bie befannte Sage, unmfette ycn ^^illel in 
fo furjer 3fit in bie Xf)ora eingeweiht jn iverben, aU er im Stanbe 
UHire viuf einem gnfk jn ftef)en. ^^"^iliel uneö ihn nic^t ab 5 »ieimebr 
erfüllte er feinen QBunfcß inbem er Um mit ber 2e()rc entließ: uua^ 
bir nnlieb ift, baö t()ue anc^ beinem 9?ebenmenfd}cn nid)t! 
X>ieei ift baö @cf^^5 bai^ übrige ift feine 2In^tegnng. ®e()e 
bin nnb (erne'-^)! 2)ie ^^"^vinptfenten^ biefe^ 53cfrficibe^ ftnbet ftcfe 
nun alterbingö anc^ im 53nc^e 3;obi •"'), aber ti)ei(6 ift bie 2lbfaf* 
fnng^:\eit biefe^ S3ncbeö noc^ nicbt mit ®ic^crf)eit ermittelt ^); tijni^ 
ift bie Sentenj bafelbft nic^t ;ium 9teligion^princi^> erboben. 9}?erf; 
unirbig bleibt aber ber Umftanb, bafi biefelbe ficb fiten bei 3fo; 
fratec« ftnbet^). Sollte etuni ^illel einem gebilbeten .Reiben 
gegenüber abftcf)tlidb biefen S))rnc^ geivablt l^aben? — 33ebeutfam 
bleibt bie Sage febenfalk^. ^^iftorifit geuMp ift es? aber, ba^ 9i. 
Stfiba ben :3ofepf) in ber crften 4^alfte bei^ junnten 3iil)vl)nnbert^ 
leinte: „l'iebe b einen 9?acf)ftcn u>ie bicb felbft (3. 33. 3)1 19, 
18) ift eine gro^e Diegel im @efe^e ^)". Sein Bt'ifQfiii'fK 'Si- 
mon b. Slfai erflärtc bie 55?orte: „bief^ ift bas? 53nc6 ber ®e? ') 5. 58. m. 10, 1'^. 13. 
-) @abt). 31, a. 
') 4, 14. 

') 5rie,fr(;i .öantb. 8. 17. ®iäg, ©cfd;. UI. 209. 

') (Sijnib. Ol: ^4 Träö/ovric vq iTi(i<»v o^yi^t^i^n ravra rot-v riü.ovi; 
ni] nuiiln. 

") icv. Äorf;. jn Jlciifcf;. 4. 12 j. iTicb. 9, 3. 5Bcr. v. Slt'frfut. 24. nSuJO — 64 — 

]^i<i)te $lbamc« (1. 3?.93i\ 5, 1)" für eine giopc 9?cge( in Ter Jbcia '), 
oi)m jcDoct Dai? XoftviiieÜc riefet Sit)vifbcv[cö nafter ^u be^eic^- 
neu. ^D?auitc y^Iaubcn, 33. 9l[ai iroUe Hc ?(bftammuiu] tr^ ßan? 
^en 9J?eii[ifnu3cfcb(cdneö mm einem 9)ieu[ct>enpaavc aU^ ^Mot[i> bcr 
aügemeineu ^>)?enfc^fu(iebe geUenb mad^ien. S)?öijlidb [H\]t eine gno* 
fti[cf)e 2lui>te(inu] in [ehieii 3ßorten '^). 3)te alteren Äabbaliften 
legten auf Den fragliiteu ^IVrö be[ont»evee( @eit*ic^t unb fnüpften 
bavan tu münMicfjc Wittf)eiUing ber ^^^(nMlcgnomif unD (£hiro* 
mantie. 9Jac6manibeö ftalt benfelben für eine lleberfc^dft bed 
ganzen ^^entateuit^ ; „benu bie ganje S^f^ova — [agt ev — ift baS 
33nc^ bei- ©efc^titte beö ^Ocenfcben". 

2)er erftc, ber eine nic^tpentateu^ifcbc 5?ibelfte(le jur xelu 
gicfen 5»"bamenta((cf)re erfiob, umv Simon bar v*S'appara, ber 
geiftreid^e unb [pvacbgcumnbte Schüler dl. Scf^uba'e beö ^"'Jiifc^ua* 
[ammlerö , unb felbft 33erfaffer einer gropcn 9J?i[cf)na|'amm(ung ^). 
@r lehrte: SBelc^e ift bie fleine ^^virafcöa, t>on beren Erfüllung aUe 
wcfentitcbeu Stücfe ber Xf)cra abf)angig ftnb? „9luf a((en b einen 
25?egen merf a\i] @ctt, unb er unrb ebnen beiue ^^fabe^)." 

^ine tiefere ?5crfct)ung ivtbmete ber 2(uffinbung bibüfc^er 
?i'unbamenta((ef)ren iu ber erften ^pAlfte be§ 3. 3aIJ)rf)unbert^ 9?. 
3im(ai au6 Spbba. ^cfgenbe ^ä^e fteüte er a(^ 9iefu(tat fei- 
ner 5"orf(tntug auf: 613 ©efefte entf)ält bie Xi)oxa: 365 3Serbote, 
entfprecfcenb beu S^agen beö (Sonnenjafiveö; 248 ©ebote, cntfprc* 
(f)eub ben menfcftlicbeu ®(iebern. 3){efe O'efe^c führte 2) a iu b auf 
ciif, Sefajae auf fec^.i?, 3}?ict)a auf brei, II. ^ff^^a^ auf 
.^ u> e i ©runbfä^e , unb ,!^ a 6 a f f u f enblict auf einen ® r u n b# 
fa$ jurürf. 2)ie be^üglicfceu 33ibelftel(eu lauten une folgt: 

1. (SuMgcr, u>er barf u>eilen in t>eiuem ^cHq , iver barf 
ir»ü§nen auf beinern ^eiligen 53evge? SQSer uutabelig uninbelt unb 
9fiec^t übt, unb S93al)rl)eit rebet in feinem ^erjen; nic^t i?erleum* 
bet mit feiner 3«n9f/ «»t» Sc^mä^ung nicbt ^u ertragen ^at wt- ') S. (if}ac\. 14, a, 

•') äWibr. r. ^u ^rt. I. 2, 7. Ucb. '•&. M. f. Vtbr. .Rvprf;nial in ten 
3afivfc. f)a=CSfiaan II. @. 86. f. @id^ IV. (g. 237. 
') ®pr. 3, 6. Sei. 63, a. — flö- 
gen [elueö 5'vniitDc^; tu Dcffcii 5lu)-|cu i]c\i\h] ift Der 5^ei-iicf)t(tc6e 
mit» gecf)vt fiiiD, i?tc tcn (Zungen füvrf)tcu; Cor nti'^t äiibevt um<? 
and) er ^ii [chu'm v£cl)areii gcfdnvovcii; fein &c[\: nidn an] ,^n\^ 
gibt uiiD gegen t'eu UnfitulDigen uic^t S?eftec(niug nimmt. 3Bei- 
folc^ee* t()iit iimnft eung nidu '). 

2. 2öev in @eveittigfett uvinbelt unb veblid; [pvicbt, mev 
©eunnn burcf) 3?ebvücfung i^evfc^mätit, utcr [eine ^anbe [c^üttelt, 
Kip [ie nictit nad) ^efted;nng greifen, iver [ein Oi)x üerftopft, ba^ 
er nicf)t f)öre i)en ^(utratf;, unD [ein 2(uge jubrücft, bap er bac 
33cfe nic^U [c^ane; ber nnrb an] ^oijnx ivo()nen, Jvi'lfcnt^eften ftnD 
[eine ^urg, [ein ^rob i[t ii)m geunifirt, [ein 2:ßa[[er ge[ici)ert -). 

3. (vr Ijat bir fimb getßan, c 3)fen[(^, umf> gut ift*, uuD 
wa^ [orbert ber Giinge ihmi bir, a(e(: 'Jiccfit tf)un, l'iebe üben, 
unb bemi'itig U"»anbe(n vor beinem @otte ^). 

4. <So [prid-it ber öivige: 53en?abrt ta^ 3?ed)t unb übet bie 
Tngenb ■*) ! 

5. I)er '^^-ontme (ebt in [einem ©laubeu^). 

Der 53ibe([cr[fber ivirb wol bie[er ^(uöirahl gerne [eine 2{n* 
erfennung jotten. Dod) [cfeeinen uns? im @ei[te 9i. cgimlai'ö no4> 
fofgenbe 5?ibe([^.niuf e i}ic ?(nrei[)ung an bie gunbamenta(fte(fen ver- 
bient ^u [)aben: 3um 3}?en[4^en [prad) er ((Mottj: 3ief)e, @cttee«^ 
furcfet, i)a^ ift bie 'ÜÖeie^eit unb baö 33ö[e meiben i[t ^rfenntni^^)- 
?5erner ber B(b{nf, bee .^iobeletb: T)ie 3umme Der 9?ebe, ba^ ©anje, 
(a[fet unö I)cren: @ott fürcüte unb feine Gebote beobachte; ta^ ift 
ber ganje ST^enfff). 2)enn jeg(id)e 'Xljat unrb @ctt bringen vor baö 
@eric^t über altec* 5ßerborgene, fte fei gut ober bofe^). 

Xie angeführten Sef)ren baben ta?' ©emeinfame, ba^ [te 
»vbrt(iit) ber 33ibe( entnommen [tnb. Xie '?J?i[(^na eut^äit aber auc6 
,;i\rei mit ben eigenen $ßorten ibrer Urheber auegefproc^ene 6en* ') W. «5. 

') 3cfai. 33, 15. 16. 

3) SKidia ü, ii. 8. 

n 3cfai. 56, 1. 

n -^nlv 2, 4. 

•=) 3ot. 28, 28. 

') Mob. 12, 13. 14. 

Ben-Chananja 18Ö8. II — 66 — 

teuren, Die \i(b alö nmbamciual \n crfeuncn geben. I:io evftc tev- 
[elben vülnt von 3tiiion Dem ,^-i-o mmen'j fier, Die mnüte i^on 
9t. (Simon HI, b. ©amaliel. 3cne lautet: 5luf Drei Xinvjen ftefn 
Die ®elt: auf Der (^ottec^eftre, Dem ©otte^Dtenfte unD Der ^oljU 
tf)ätii}feit-J5 Diefe lautet: 5luf Drei Xingen ftefu Die 'ÜLh-U: auf Dem 
9?ec(ite/Der 9Baf)rfieit m\^ Dem J5'neDen^). 

4. 3) i c iU t e ft e n D c 13 m a t i [ cfi e n 5 ii n D a m e n t a I ( e b r e n. 
Xie ^^ervcrbetnnu] Der ©ruuDleßreu Der Xbova ift fo a(t une 
Die Xf}üra fetbft. Xa aber Die älteften ©ruuDlebren [pecieUe ®e[c^e 
ftnD, fo unirDe w{eDert)o(t Der 3}crfuc^ i^emactit, Den Sebrinfialt 
Der Cffenbaruui] auf a((i3emeine ©ruuDfa^e juritcfuifübren. Xaö 
reUgi6i?'etbifc&e 5}?omeut blieb biebei t^orberrfcbeuD. Xocf) bat and) 
Die 9(uffte((mu3 Dogmatifcber ^^"nDameutaUebren im 2((tertfnime ibren 
Urfpruui], uuD urvu' fcbon in Der i^or^aömonaifcfcen ^dt. Xcr 
5)?onotbei^mu>? n,\u- Die ciuJii^jc AunDamentaifebre, Die mau ^u 
jener 3^^^ bcrxHn-bob, unD Daö v]an^c ©(aubcu'^befenntniH beftanD 
in Den SQBorteu: ^öre, 3fvae(, Der (5uMj]e ift uufer &ott, 
Der (Sunge ift einzig ^)! So lautete tat' urfprüuglicbe „3itema/' 
Dem fpäter Die fo(geuDen 5^erfe uuD uoc6 \wc\ Scbviftabfcbuitte beige^ 
fügt unirDen, obne Daß Die (Erinnerung an Die urt'pvüuglicbe ?V^iffung 
»erivifc^t worDen iväre ■'). 2){efe6 Schema fprac^ mau Deö 9)?orgcn6 
unD De'? ?(benD^^ mit Dem ^eiini^tfeiu au^^, Dan Darin Dae (^(aubeut^; 
befenntnii^ 3frael\^ enthalten fei. Xaber Die Dafür üblicbe 33e,5eicl).' 
nung: Übernabme De^^ 3cc6ee Der ©otteeiberrfcbaft''). 3n Der 
^bat liegt Da»? SÖefen Dee ©otteöglaubenc in Der ?hierfennung Der 
©otte^berrffbaft. Xarau'5 fliept Daei ^^erpfliebteuDe, Daraui^ Dae 
3?erubigeuDe, Daö Der @ottee*glaube in ftcb birgt. ?(ucb ift Dem tbal^ 
muDifc^en Stltertbnm Der abftrafte begriff „X afein" eben fo ') über if)n uui) feine 3fit hiiii^cii unr iiädtftcni* eine ani>füf'r(icf)c ?(['.- 
^aiibtiiug. 

-) 9lbctf) 1, 2. 

') Tciidbft 2. 18. Akxc^i. I. Ü)n\v 3, 6. '^aw. r. 9iefr(;n. Vi. 

') 5. 3?. m. C, u. 

"•) Suffa 424, a: 5öer. 13, b: vS"m ^"'»I^ -.pl^^N": P'DC ^<^~ W": r"p 
N"'II'jri "'*"'' 1' "V '^"D "i "ImNm' J^ic fi*il- ^cfantlunjT f. Sc^nn-^. ?(rie 1. 2. 

'^) 18cr. 2, 1: ^'>':2W r\)27':2 "'>' rnp. ^67 — 

fiemb tvic Cent bib(t|c6cu; baficv im XbaUmit ivo( l^on tn ^err* 
fc^aft aber nutt t^cm Da [ein &cHc^ t>k !Rcbe tft. mn rem 
alauben^bcfouutUd^cn iShamUn bee ^c^cma im cngcvii ^miif f)a«9t 
mm bio (5viuncvuiu^ i^. l^^civs? Miiammen, bap babei bie ^ersen^^ 
aixMi uiicvläplicb ici5 bamit bic (Sviuncrung feinet ®cbü(cre e^^m^ 
ma*o^, nac^ u>e(c6ci- ba^ mcuot{)ciftiicbc ^:)3fcmcnt beö ®c6cma bc^ 
[onbcv^ betont unn-ben muffe '). 

5(uci bei- baömonaifcfcen üteftauration^ieit befißen wir em 
umfaffenbereei @(aubencbefenntni|^. Da^fclbe iviivbe im Tempel tacj^- 
lict) nac^ voücnbcter 3?ibe((eftion ^efprod^cn, unb lautete uvfpvuuglic^ 
ivie fü(9t: „3[ßaf)v unb .ym tft ^U'fc^ ^^Mt für unö in G-ungfeit. 
^Ba()r ift\S bap bu bev Gimöc bift, unfev @ott unb ber ®ott 
unfevev 3Satev, unfev .^öni.) unb ber £5nig unfever Später, unfer 
e^vtofcr unb bev (Svlöfev uuferer ^ater, unfer Sc(;6pfer unb ber 
<port unfever .«öüfe; unfer 33efveier nnb unfer 9letter ift wn 
(Swtgfeit f)er bein 9?ame-, e^ ift fein ®ctt au^er biv. ©elcbt leift 
hl (Swiger, bev 3frae( erlöft W")." Diefe^ 33efenntni^, t:a^ mit 
manchen 2lmp(ififatioueu ein 53eftanbtbeil be^ ÜJJorgenoebc teö ge. 
blieben ift, bat religiöe^nattonaUn ^axatkx\ (S6 feie« 
bie 33efreinug ber 9?ation von ber «ßerfolgung ber (^mev; ee pret]et 
©Ott für 3uba\^ uneberbevgefteUte gelbftftaubigfeit. 2ln ber @pt^e 
ber ec^aaren, an benen bic SKac^t beö Slntioefeu^ (Epipbane^ ^u 
Sc^anben geivovben wav, hatten bie ^a6monäev ober ^^^affabaer 
geftanben. 3ie ivurben m bie ^ßevf^euge be? .S^erru ber .<peer. 
fcf)aaren i^evebvt nnb geliebt. 211^ aber in ber ^olge bie ^offnun. 
gen ber 9?ation unerfüüt blieben, unb bie iüugeren Sproptinge beS 
^^aemonäerbaufeö bev ü^olfögunft i^erluftig imirben, ba erbleichte 
b'er @lan^ ber ba^monaifc^en Siege, unb m (Smetf) wßmib 
erhielt eine anbere Xenben^: bie einftmalige 35efreiung au6 Signeten 
nnivbe bev 5}?ittelpunft beefelbcn. 

Xie .^aväev bebielten wie t(i^ ganje Sc^^ema lo auc^ ta& 
bemfelbcu folgenbe 33efenntni^ bei. Daefelbe lautet bei ibnen: 

') '^"- 13, 0. ^. ^^ ^ 

') S. 3miä gottcrt. ^crtr. 370. Sants^f^ut .öcAJ, let. S. 50. J)ie ai^ottf 

3'>:iV n^vS fmb, ba fic ber J^crmcl bcu 9iamfn .iif;HfbfU f^abe», )cbcufa((« a(? 

urfprünglic^ i^u betracfjtett. 

5* — 68 — 

„Xev (§.\x>U]c unfcv (^ott, Dcv einzige ©tut, ift SBafufu-itl 3pine 
i^cUfommcih' Vofivo ift i'ßabvhcit ! 3ii [einem .V*->oilic3tfiume, i?cm ?(n^' 
htcftt^fniufe, ift 2öai)rf)eit! Seine ^^vcfeten finb 'Jüafn-firit ! Die 
9?enmonbe , Die 3eiten Der S^erfcOnunj nnD Der (^linnevuni^ in^u 
i()m finD 'Baf)v()eit ')! llnC> feine ©ebcte unD Öefel3e uni? 3en»V' 
niffe nnb QSovfc^viften unb aüe feine 'Jöovte fmb Jöabrfieit !" 2)ie 
(Svinnevnui] an He iBefveinni] auo 'i(gi>pten fehlt hiev (\an\ ; Da(5 
nationale (S(ement tritt nnv fctnvact) hevt^ov. 

&a\\i ohne nationale XenDen^ nnD J'i^'t^nnt] finb Die bicher 
noit c\ax nic^t f)ei*i?orgeI)obenen ©rnuDfehven ^U)Uo'^. Xiefelben 
befinDen ]id) am Scbhiffe feine? philofophifcben ''>)?iDvafc6 ^nv Scbö^ 
?ihnK3iH]ef(initte-).,,Q]ie(ee — fo lautet Diefe SteUe — (ebvt uns? ^XfJofei? 
Duvcb Die ebni Dav^efteUte <S(^öpfiing^gefc6ic^te ; ttov^üglicfa i^evDan- 
fen unv ihm Die fünf fcbonften unD i''Ovtvefflirbften Sehven, nämlitt: 

I. ®ott ift unD regiert. 2;ieei lehrt Tlo\t im ©egenfa^c 
^u Den Sftheiften, Deren nianebe Da5 iTafein @otte6 bezweifeln, 
mantte mit frecßer Stirne fogar leugnen, inDem iie behaupten, 
Dafi nur Diejenigen Dat>on rcDen, Die mit fabelhaften (S'rDichtungen 
Die $ßal)rheit innDuufeln. 

II. ©Ott ift (Sin er. I)ieö Der ©egenfaft ut Den 'l^ohnhei^- 
ften. Die fic& nicht entblöDen, Die fcblechtefte Otegierungeform, Die 
£/rf}lofratie nämlich, i^on Der ^rDe in Den »!pimmel ^u mn-legen. 

III. 3)ie 5öelt ift erfchaffen. 3)ieö Der ©egenfafe ^n Der 
9}fetnung Derer, u^elcfie Die 3c6övf""3 "i*^ ®^^f^ ^ufc^reiben, fon* 
Dem Die 2Öelt ali^ ungefchaffen unD ron C^tvigfeit her befteheuD 
anfehen. 

IV. Xie gefitaffene 'Ißelt ift nur eine, irie Der ^(bb^ 
pfer (Sinex ift. Der Durch Diefe Einheit ein ftit felbft ähnliitei? 2Berf 
inö 2)afein gerufen hat. 3ur ^olleuDung Des? Slnitallö hat er fict 
aller Subftan^en beDient"'); un^il Daöfelbe nidu yolleuDet geun-fen 
nnire, un'irDe ev^ niitt auö allen Xheilen ^ufammengefeU irorDen U'in. ') (*iuc i'olcmii"d;c S(iiü>iciuihi n\\\ ccii vabiMiiiti|'rf)cit .Hiilriitcr. 
'-) De imindi opificio über. — 69 — 

3iel)e ra Pen ©egenfai^ yi Per "ä)?oinuiu] bcrev, mi<i}( a\\ 
Die ©viftciM me()rercr, uiiD ^umr luu'uMiLta- ^Beltoii cjlaulnni. ^ie 
fiuD aber uimnffenr, imD fiabeu feine Äenntni^ r*ou i?cr 91>af)rbcit, 
reven '^(ii^ xiümüd} ift. 

V. @ottcci iun-fehmu] u>a(tct übev ^ie QlMMt. Xenu n 
Per Uv()ebcv [ovijt nait einem allgemeinen, notl^unniDicjen "^^atnv' v 
(jefelje ftete für fein "iGerf, une Me (Sltevn für ißve Äinber fovcjen. 

2öi'v riefe Sehren nir^t mir mit Pen Cljven anfnimmt, fon^ 
Pein ami) vciflicb Pnvc^Pcnft, unP atö UMUiPevbare iinP t^ovuiof^^t' 
ÄlcinoPien feinev 3ce(e einprägt, Pap nämlict ein (^ott ift unP 
Pie 2BcIi regiert; Pap Piefer eriftircnPe ©Ott ein (Sinniger ift; Pap 
Piefer ©Ott Pie Söelt unP \\x>ax eine cinuge if)m Purcb Piefe Gin- 
,^tgfeit äl)nlirfic 3Belt erfc^affen hat, nnP Pa^ enPlirf; ©Ott für 
fein 3Berf unvinfl^örlid) Sorge trägt; — Per tvirP ein feligeö nnP 
glücflicl)eö , Pen äiorfctriften göttlt(^er g-römmigfeit entfprec^enPeö 
^^eben füljren". 

^ei Slnfftellnng feiner ©rnnPlel}ren gibt -^^l)ilo Pentücli ju 
erfennen, Paf eö iijm Parnm pi tftnn fei, yor Pen Penfclbcn entge- 
genfteljenPen Srrthümern !,n unirnen. 3)ao pvtläftinenftfc^e ©lau- 
ben^befenntniß begnügt ftd; mit Pem ^^^rotefte gegen Pen ^^^ohubeii^nui^; 
unnt in Per 3fit Per Slbfaffung Pe^felben ein anPerer ©egenfafe Pee> 
wal)ren ©lanbenö nictt befannt war. !Dic nic£)t jnm ©riec^en^; 
tt;nme Uebergetretenen nmfc^lang Paö ^anP ©ine^ ©tanbenö nnP 
(Siner religiofen ©eftnnnng. %i^ in Per ?^olge ancb in Per paläftinen^ 
ftfcben ©lanbenögemcinPe ^^3?einnngt^5unefpalt entftanP itnP 6eftirerei 
f)en''ortrat, ermangelten Pie rechtgläubigen Sebrcr nicöt, Pen Srrlel). 
rcrn gegenüber il)re ©laubenöfäöe mit allem ^JadbPrucfe geltenP ^n ma^ 
c^en. 3)ieö gefc^iel^t fc^on in Per 501ifcl;na vücfftc^tlic^ Peö Offenbar 
rungö? unP 2(uferftel)nngi%]laubenö *). 

60 liat Pie 6'rforfc^ung religiöfer §unPamentallel)reu Pie ©ei- 
fter fc^on im 2(ltert^nme inelfac^ kfc^äftigt nnP in 33eu>egung gefejt. 
©röpere Oiegfamfeit l)errfc^te jePocö auf Piefem ©ebiete in Per ara# 
bifc^en J^ulturepoc^c. Gin ^u^eitcr Slrtifel unrP Pai^on treue jRecben- 
fc^aft geben. ') SmI). 10, 1. Üi ift iuitf)tu fcfiv fcltfaiu, ioeitii ein ueucrct >$itiertf 
lii)tn bie 35ciiFftcif)ett aU eine tl;almittifdie ^cl;ic ^elteiib machen mil. — 70 — 

(ßriimcruiigcn ttii 8cf)U)ttß. 

III. 

tli?tniit>c*) 

tefiiiumt yim 

DEl Im. 1* ^ MSL - JD ^ 3Bm ik^ xva. sm R 

au uuferit tlifiuiii, ii iiu crijf F,lict) eii 

Obcrrnbbiner 
LOW SCHWAB , 

eiiKjcgaiUjen in tie Gwi^feit am 3. iHpril 18:)7. r"";n jr"'2 't2 

Bcr 3nl)aü Mflrr kukfiljiiftlitljcu Uiknnk luinbc qIö 2:nlmt 

ilircr l]ott)ail)tiui!j mib iunigrii Hafljiimii für ku fMcn Dcrbli- 

ttjcneii auöiullnttrt nnb uiitcrfaliiU uoii riiirr Aiijal)! ffiiuT iTfiiubf 

unö DiTcljiTr, iHitijUfiier biT pcfln- irraflitird)fn iDnuciniif. 

Sic loäliltcii juui Ü)?ctto Cell Q3it)cll>rucl) : 

3ur SBüvbiijuiu] uiib ^evl^errlic^uiik] Dcö 2lnbenfeu6 an un- 
fern tterewicjteu '5eelfoi\]ev unD ?et)rer Sv. 9ßüI;(eru>ürDen, Syxvn 
Sotv £ctumb, Cbevvabbiner in ^4^eft, tvviten nnv (in beeide fertigte 
jufamnien, nnb iH'v[cl>aiften unferm tvaueiyoUen (i)e[ül)(e Die viUein 
niöglicbf ®enuc]tl)unn9, bap wir unfere unbec^ränUe ^>oct3acbtnn3 
für ben eblen S^erbliiteneu burcb ein Siebeciuu'vf an [eine 
u n m ü n b i i] e n Ä i n be r n b e t b ä t i q t e n. 

(iö [cfcivebten babei uni'evem (Reifte lun- bie f)errlic^en iJÖorte 
ber 8ibel: 'V^.r niy: p'T^ ^r\x- .v^^ \n:pi Qr \n^\- -^y: *) J;ie Ü)Jitt6ti(iiu^ fciefer Urfuntc uertanfcu irir bem 'Bcrf. berfelteii, 
J&errn 3afob ,Rern in *45f|L — 71 — 

Cm? It'p^:^ i^d) umr du Ävjünq, tnii mm ein ®rei'^, niemals 
[aft ic& einen ilugenbf^aften yerUiffen; [eine 9?ac6fommen nm 33vob 
bitten). 

5Ue einen [okten, ak^ einen u>al.)vfiaft ;Xngcnb()a[ten iHn-e()v* 
ten nictt nur umv, bie @efevtti3ten Hefev 3ßitiinmu3ö4lvfmibe, 
[onbevn aik 3ene, bie ^Im fannten, unfern nun in &on vntjeubeu 
Seelenf)ivten. 

2ßahrenb eine»? 3t'it^"^^inne^ luni einunbju^an^ifl 3al)reu, mU 
fact iieprüft v»ou Un^iücföfäKen aWei* 2lrt, beftüvmt yon ben txnb^ 
felivjften (Sreignipen, uninbelte er unter un^, eine Inebere, eb(e 
^4-^erfönIiitfeit! 'Xreu, iva[}r unb cl)ne S^ilfcö, getra^]en unb k]ef)a(ten 
yott bem erfjabenen ©eifte, ber in 3f)m UH^f)nte! 

3)ie 35erebhing ber 93?en[d)f)ett, ^elning ber re(iy3iö[en, nie- 
ralifcöen 3iift^^»bc [einer ©kinbenöbrüber, ^^crfctnnu] unb (^rfki* 
rung ber 2Öi[[en[c^a[t, gan? k[onber6 ber jübi[c^en ©otte^>@e* 
kirt^eit, ^k\c 3iefpiniftc umrcn eö, bie (ix al^ bie 2(ufgabe [eineö 
Sebenö erfannte, unb bie C^r mit alten [einen Gräften raftlcö an* 
ftrebte. äßie nur ivcnige u>a[;rl)a[t ^hif^erforene, brachte er bie 
SÖorte ber ^eiligen Schrift: n^^?l ü^)^ n n^jm (2)u fottft barin 
[or[iteri %aQ unb ^cacfet) jur (ebenbigcn 5(ntvenbung. ©rfenntni^ 
bei? Scbö^ferö unb ber 9?atur, un[[en[ct)a[tUcbe Jt-ni'cfcung unb bie 
begeifternbe 9)iittf)cikiug bcr[elben an [eine ja[)(reicben, 3l)n ivabr- 
l)aft bewunbernbeu Bw^i^^vcr, bie[e 53e[(:^äfti9uni3 tvar [ür i()n bie 
alleinige (Srgööung, tic er [icb gönnte. Sc^u^er bekiftet ihmi [einen 
piel[ältigen, oft [e()r ntüt)ei^c(Ieu Sernfi^gefcbaften, raubte er ftc6 
[ogar tm (Sdbkif, um nur feiner gorfttung ©enüge ju (eiften, 
unb utu feinem ()err(ic^eu ©eifte bie unentbel^rlic^e 9?a()rung ge=^ 
iva^ren ju fönnen. 

^ie reic^lic^ aber fein ©eift unb fein ©emüt auc^ auögeftat* 
tet geJt)efen ift, an irbifc^en ©ütern lx>ar fein Sooö ein fef)r f(ag(i; 
c^eö; bie 9teinf)eit feineö 6()arafterö^ bie ftrengc UnVarteilicbfeit 
beö nun 33ereungten, unntig geeignet einen reichlichen (^nverb ju 
begünftigen, feine unüberwinblic^e Steigung burd^ bie iHninef)rte 
5hifc^affung unffenfcr)aftlic^er ^erfe feine ^orfc()ung ?u eriveitern, 
fein ununeberfte()lic6er Drang, trob ber eigenen ^JD?itteUofigfeit, Sil* 
mofen jtt i>evt^ei(en, unb jiebeu erfpavten Pfennig bem ^Dürftigen — 72 — 

ju fpcnbeit, ta^n feine ^aWreicbe JvimUie (eine 3Bitttve mir neun 
ÄinDevn, s»on ireUten fec^3 nocJ) cjan^ unyevfori|r [tnO, weinten an 
[einem ©arge), feine jervüttete ©efnnDbeit, aüe hieic Umftänre 
pifammcngenommen, brachten ee i^alj'm, fa^ feine iH'nvaifte Fami- 
lie axid) außer tcm 9]evlnfte iljre^ ^^tmilien^^anptei?, ihrer 9J?tt' 
teUofigfcit lücgen lu^Üivj troft(ot^ geblieben i»aren, loenn nicbt eben 
bier, in riefem ^aüe, tk äßa{;rf)eit Ter fvüber angebogenen 33ibe(' 
u^ortc fifb betbätigen nn'irben, am un'lcben e^ namlicb f)er^orgebt, 
ta^ „Die ^iacbfommen eineö Xugenbbaften itd^ il)re 'äiu 
fprücbe in Dem ^eru'n eineei jeDen eMern 3)?enfcben be* 
grünDet finCen werben, ba^ bie ^püfeleiftung ihnen im^ 
mer ]n Xbeil irerben \vixt, ebne ta$ fie felbft fie (xit 
ii> erben a n r e g e n m ü f f e n . " 

@(eid)nne Paö ^eicbenbcgangnip beö Xabingefcbiebenen am 
5. Slpril 1857 (V'iri iD"": N^j eine aUgemeine Tbrilnabme beu'igte, 
nm fie nnter feinem äjert)ä(tniffe in riefer 3taDt nint iemalo vor=^ 
gefommen ift, ebcnfo gab ficb Die nngetbeilte ^ereitiriKigfeit we- 
nige Xage Darauf hniD, alö eö ficb tbaifacbüfb Darum i)anDeIre, 
Die äßittu^e unD Die 2Saifen gegen 9?etb unD Xrangfal \\i fcfnlfeen 
unD \\i beaHi[;ren. 

(S^re unD Slnerfennung yerDient Die achtbare in-rfammlung, 
weldit von Dem gefcba^ten ^orftanDe Der biengeu ifraclitifcben Äul- 
tne^ÖemeinDe ^iifammenberufen, Die betreffenDcn ^Verfügungen ^ur 
2ibUH'br ]olibcx- mipficben Verf)viltniffe getroffen bat, fo \\W[V, ta'^ 
Die ^'^ortfoeuug Dei? 9iabbinatö^03ef)a(teö für Die Jöittme, fo ivie 
eine 5luöfteuer für Die unmünDigen ^öc^ter, tbcii^ auö Dem in 
Diefer (^JemeinDe gebüDeten OiemeinDe^Seamten-^^cnftonefouDe, t()ei(ö 
auö Dem ?;o\i\^e Der Chewra Kadisclia, tf)ei(i3 aber ancb anö Der 
ÖiemeinDejÖ'affa ^u bcftreiten fein unrD. 

Xie bod)ber^igen 53efiblüffe hierüber fiuD in Dem ''4>rotofo(te 
Diefer 03emeinDe entbaiten, unD geben ßeugni^ Davon, \va^ Der 
vereuugte Oiabbi \\iv (iljxe feiner ÖemeinDc, initf aller 
feiner © iau benei b rü Der in i[;rer 3)?itte, unD in fei- 
n e u Ot e ( a t i n e n ^i Den b o c6 ( ö b I i cb e n © e I; o r D e n g e- 
l e i ft e t , unD w e ( cb e V e r D i e n t e 5?l u e r f e n n u n g ® e i n e m 
( l) X e n V olle n '^l n D e n f e n ui 2 b e i l g e ir o r D e n i ft. — 73 SBciiu min riefe S^evfüguucjeu, aud) a(ö unit^vbaft ()ei-icrl)e# 
beuD, ja alö glan^cub bejeic^net ivevbeu bürfen, [o mufte t>abei 
Cocfc in OJürfiMt auf bat^ bemcffeue (Stnfommcu bcr ©ciiieiiibe, 
luib if)vev anbcvUH'itigeii inclfacben 33ebiirfiüffe eine engere Segrän- 
^ung beobachtet u>evbeu, al^ ^6 bic 33ev[annnlung fonft auc6 ge^ 
umnfcbt hätte, unb founte [ontit biefe l'eiftung bem @efül)(e bev 
(^'injefnen hd 3Beitem nicbt i^oüfommen genügen. 

@ö brauttte taljcx nicbt erft einer energifcben Slnregung ober 
ber 33ornaf)me einer ©ammtung. 2Bic mit einem Schlage t>ie(mebr 
fanben fiit r>ie{e 93eref;rer beö feiigen diahhi bei ben teftamentvv 
rifci) ernannten (Kuratoren ber l;interbliebenen äöaifen, namlic^ bei 
ben ^erreu 93?. 5(. Söei«^, 3)at>ib 5'feifcbl unb 2)a»ib ©am? ein, 
unb gaben biefen ^^erren t[;ren 3]>it(eu funb, junt 5(nbenfen be^ 
bo(^lH're[;rten Sserbtic^enen für bie uniurforgten fünf mi- 
norennen äBaifeu ein 6igcntf)um 5u begrünben. Die auf biefe 
^>eifc axi& eigener Slnregung angebotenen @abeu^ Se^ufö ber einftigen 
Q3erUH'nbung ]n ©unften ber ®aifeit, crI)oben ftcü (aut bem biefer Ur^ 
fiinbe beigefügten, nad; alpt)abetift1i)er Crbnung abgefaf^ten ä^erjetc^- 
niffe von ©ebern auf bem S^otaf^iBetrag wn fl 8700 S^c^t ^lau* 
fenb fieben ^Snnbert ©nibeu 5toniinal^2Bertl)e^ in Ungarin- 
fcbeu unb fiebenbürgifc^en ©runbcntlaftnugö-Cbligationen. 

Sym folgen bie 53oftimmnngen über bic 3>erUHi(tnng beö 
eben envü^nten 33etvagei^. Unterjci^net ift bie Urfnnbe von fo(* 
genben 3penbern: ^err §(b(er 9lbam & eol;n 

„ 33ing ?(ron 

„ Sifcbi^ X'imt} 

„ 33rüU 3gna|j 
53?ab. 53rüi( Katarina U'efV- 

^rüü ^^einric^ dC So^n) 
^err 5örül( Samuel 

„ Xeutfcf) ©abrief *S»: 3o[;u 

„ C^ngianber .^ermann 

„ 2)eutfcb 3gna^ & Sotni 

„ gleifcbi 3)vunr 

„ j^ifc^r Seopolb ,!»>crr öi'ift'mann & Sof)U 
„ ©om^er? 33rüber 
„ ©auö '^im'^ 
„ 3)iab. ©olbberger Ölifab. 

refp. ©olbberger <£. %. & 

iSo^ue. 
„ ^3erjfe(ber 2)ainb 
„ ,^->crjfetber ^^ermanu 
„ ^''irfcbler 2eou 
„ ^öeüfinger ?0?ori^ 
„ 6>r^og 93^ ^. & (6omp. 
„ <!pcri e. & ^. Stern — 74 — ^err ^ivfd) ©amuel 


^en 


• 9?ag{ ^ermann 


„ .^er^bovi^cr €imou 


u 


Cftvcic^ev & Ma\\t(Uo 


„ ^olitfc^i'v 9Bolfi]aiu] 


If 


dim^ Äail 


„ Sona^ Siijnumb 


II 


?)ioicnfolb Safob 


„ Äerii %[bcxt 


II 


^liu^ev ©erfon 


„ Äutjiicr (Sitae 


II 


'Spt^cv ©eijon 


9)Jab. ^ern ganm; 


1! 


«Stehicv ^ermann 


,!Öevr ^of)iicr ^^cinv. & trüber 


II 


Straffer, SJbnii] & 5(ufc^ 


„ JtJevn 3afüt) 


II 


Sc^unib SovciM 


SOtab. Ä^affoi»{$ Dtofalia & ec{;n 


II 


8teru l'öuM) 21. 


^crv Sönn> ©ottlicb 


II 


Stein 9?atf)an & Jofinvic^ 


„ !iiicf)teiiftcni 3itUiu^ 


II 


S^alt^er 2BiU)cIm 


„ Hmj 9)?ori6 


II 


Sc^ofberger @. 9ß. & 


,, 3)v. 93?aiii?eUo 2ßt(l)o(m 


3öf)iie 


„ 9??anb{ 3oac6ini 


II 


U«mann Äarl & i})l &. 


„ maixk «DJarfu^ 


II 


3öei^ 2(bolf ^. 


„ 3)hiuf 9)?orie 


II 


Sßei^ Ü)l. 51. 


„ 9?cu[c6Ict5 .fav( 


II 


äÖPbjäfif 93^iicv. S*niütnt0|iüli^eiltdje i(eknuad)un0 bcr iBcfdineibmißB- 

(Svtap ber l)ü^cii f. f. S tattI)a(tevci^2l6tliciUiiu] ju 
Dfeu, 9)Zai 1856. 

(§6 Ijat fic£) bev JaU eri]cben, ta^ in einer ifrae(itifc&en 
Äu(tnö''®emeinbe ein ueugeborneö Ä^inb an i)m ©efc^lec^tötf)et(en 
ber SIrt 'onU^t mirbe, bap bic (^ieburc^ ()erbcigefiif)rte Setenö^^ 
gefaftr nur buvd^ bie rechtzeitig angeivenbete är^itlid^e ^i(fe befeitigt 
vrerben fonnte. 

3)iefev Unfall univbe yov.^ugöiveife burc^ bie in mel)veren ifr. 
Änltuögemeinben beftel)cnbe Übung l)evbeigefüf)rt, nadb ml^em 
einem jeben 3fvaeliten, ber fid) ciu^ veligiöfem (Sifer f)iezu berufen 
glaubt, geftattet ift, 33efcl;neibnngiSc>perationen i^orijunel^men, o^ne 
bap er über bie ^ie^u nötljigen ärjtlic^en iTenntniffe, ober auc^ nur 
mit ber 2lutin-ifatiou beö betreffenbeu JhiltutvCyemeinbe'Q^ovftanbe^ 
ober Otabbinerig fid^ anöuiiveifen lu'rpflirf'tet unire. 75 — (^ö öenügt, lic6 auf Den evtval)iitcu öaü iu bjnifcu um 

Xf S'Mngmuj uutcvu.cvfcueu ^o^u, bei bev 33eid,ueiruu,.ove. 
ratio« für ta^ Seben bev ^)3ieuu-^eu vevbuuben ift, uub e^t bteiev 
Za^ U, geeifluet, in fauitat.poU.Mlictev 33e^ief)mu3 ^te W^u 
unb liuflu^"a()me bev ®taat..be§örben jur ^intaul)altuu,5 a^iütcl^er Uu. 
fäUe iu bev 3"fuuft auf ra^ fölfviöfte ivadMuvufeu. - ^a ubev. 
bieö mnt ifvaelitifd^en 5tuUue.®emeinbe.a>cvftaubeu unb Diabbi^ 
„evn l)iei)ev bie 33itte .yitcUt t.ovben ift, .^uv ^^tbfteUuug bte^ev 
Unjufömmlic^feiten 9)iat3vegelu ju tveffen, fo finbet man ftc^ be. 
ftimmt bie f f. Äomitat^^'33e^övbe ju beauftvagcn, f)ievauf bie 
ifvaelitifc^en i^uUuö.^^ovftäube aufmevffam ju mad)en, bannt fuv 
Die ^ufnnft bie 33efc^neibmu]«ovevation, wo möglich, buvcb jolct^e 
3ubünD«en aut^öcübt t.evDe, ivetc^e aKs 5(evjte obev SunDav^e 
bie bie^u evfovbevlirf)e •rtÄ(}i3feit unb Äenntniß benium, unb_ ()ieiu 
von bev betveffeuben Äultue.©emeinbe im (gittüevuel)men mit beii 
fHabbinevn aU qeei.^net evtaunt u^ovben finb. - ^ fiub lonad) 
Saien mm bev a3ovnai)me biefev Dpevation nid)t au.^aeH^lofien 
bo^ unvD Sebermann, Dev [ui^ Da',u bevufen fltaubt, vom 1. ^«U 
I 3 a« fic^ mit einem avjtlid)en ßciujnife übev Die evfovbevltd)e 
@e|d)irflid^feit bei bem Äutiu.^^93ovftanbe au.^^mveifen traben. 

Slud^ ift bavauf - al^3 befonbev. ,3cfäi)vli* - i)tngeUMe,e« 
tvovben, ta^ b.us üblid^e 5Ua^faugen beS ^Uite^ uutevbleibe.^ 

ioievon ift baö .^ugennefene @anitat^vev|onal Mt vevttanbi. 
aen unb eö l)at bie f. t. Ä^omitat6be()övbe buvd; ii)ve untevfteijen^ 
ben'cvgane bie 2luöfiit)vunö biefev Slnovbnung genau ju ubev- 

""'""^'^iefe a^ovfc^vift ift auc^ in bev, in ifvaelitifd^en itultu^fle. 
meinben üblichen 2lvt atlgemein funb ju machen, unb tt )tebei 
auf bie aUgemeine Sanftion füv Uebevtvetung voiitiicfcev ^ovfc^vit^ 
teu (faif. a^evovbnung -om 20. Slpvil 1854) f)i"Utu^ciien jo jnnu: 
baö bevjenige, bev o()ne 2lvjt obev oI)ne mit bem ^efa^igungö^ 
jeugni^e .evfel)en m fein, eine 8efd;neibung^ ^' Dpevation untev. 
nimmt, wie aud? bevjenige, wetd^ev ein H^'^^V^ t""'! ifl 
biefev Dvevation f)evbeivuft, bie buvc^ bie obgebac^te ^^ov,^v ft 
§. 7 unb 11 vovgefe^ene 2ü)nbung, unb im SaUe bev, au6 Die^v — 76 — 

Opevation Cuvcfi ein [o'd)eö 3nbiinbmim f)ert*ovi]t\]ani]encu @efa[)v 
für He ©efiiubt)cit ober baö ^cbni bec Cpevivten, iioct) iuöbe[on== 
bere bic ^efniiibduu] nacO fem aUi]omeiuen Stcafgefe^c ^u i]C' 
UHivtii^cu Ijabc. 

ltnd)lifmcrliiiiiii ötr ^'r^tll!tilnI. 3u ("scK^c bicü\^ (iilaffci^ unifc im 'X^dtl) 
Cfuer gtatthaltcvcii'^cbii'rc tic (icrfciiimlid'c i)ic^i^a HC- "id't "'ft?'" '»ngc-- 
njenbct. 3u 5»"^iifi"cic& iiitb in ciuiiicu (Mi\icui)cn T'cutfAlaitttMft bicfclbc feit mcf)- 
rercn 3a()i'eu au)jei- ©dn-aitdj. ^it Ditcrrcicb iiiiti;rblic& fic uufcrco aBiffciiö 
^terft in ®icn auf Jlncrtuititi^ beci Jflabtniiori' ßcrcivife uarii eiui^'hcUcm 
@utad)tc!i bci? kl. ^i^rcpbitri^cr Cbcrrabbiiunci iDicfcö Sofcv. i)i. Ö. Stern 
in QBien (;at biefe>5 @utarf)ten luncrfentlidit, unc itntcilieviit bie (Sdjtficit be^felben 
nic^t bcni iieriuiiften 3ixHnfc(. Jn bcbaueni ift c^ aber, bag tic .vöcrant^c^eber 
ber Sofcrifdtru (Mntad)tcn firi; ntd)t bcivovjen oiefitnbcu liaben, bie (intfdjeibuni:^ 
riicfficbtlid) ber Ü)Jc^i^a in bie JUcöponfeufautmliuu^ aufzunehmen. Siefe wäre fni" 
bie Oiabbinen in Uni'iarn ebne 3>i'eifel uiapiiebent i^euu-fen; Steni'-^ „,tod)ebe 
Si.^cluif" famen ben UH-nii:ifteu berfclbcn ^n @eftd;te. ^öierauei erflärt \id) , bap 
'Simon .ftunife, ^)Jabbincr ^u 3iffer, in feinem 1830 \u ^repbnriii erfdjie-- 
ncnen 33ud;e Otl; .*öeritb nid)t nur mit bem 5?Utcnaer ;1Jabbtnen 3afob 
Cttlinc^er ') bic i;crfömmlid)e ©te^ivi bcibelmlten ivifien tviH, fonberu and; in 
iHbrebe flellt, ba^ ber fei. ©cfcr, fein \!ebrcr, für beren Jlbftelüuuj geftimmt Iiabc'^). 

X)ic ^craus?|.]eber be>5 Scferifcfieu DladUaffet^ werben übcrbanpt baö *-Ber- 
fcicnft, baö ftc fid) nm bie jübifdie Literatur erwerben, nur erbeben, itjenn fic 
fein ertbcilteei Ohttarbten nnterbrncfen. J^ie 3(rbeiten becs fei. i^erf. ijKihcn neben 
bem balact)ifd)en and} reliijicueiiicfdtic^itlid.iet^ 3utereffe, nnb ift namentlid) in bic= 
fer 3iürfftri)t bie v^cflftänbivie Wittbeilnui^ feiner ©ntaebten febr wüiifdiemMvertb^). Über bic ucrfdjickucu Ijebräifdjcu iSfucmiuuijcn ber 
^rijal- m\\\ iltufd)cltl)iere, 

ein 'pl)\ioloi][\d)cx 33eitvag ^uv bibUfc^en 300(01310 von 
2)r. M. 3ipf*fr, ^Habbiuev in Stuf)lUHM|^enbuvi]. 

C@d;(uti). 

l^inc fünfte ^Benennung ift baö QBovt L^r^n (III. M. 11, 30) 
UH'Icteö Äimc^i mit limazo, caracol (beibe6 i\\ für 8ccmnfc^)el 
unb 3cf;necfen) giebt. 3)aö 3Sort iC^n bebeutet im 1f)a(mub ') Sd;. 3ion 1848 9lro 5. 

') D. «r. @. 17. 

•■') 5nf jnnijere Oiabbinen, bie in ben iner^ii^er 3at)rcn an ben lai^ci^;" 

..«j. ..;j.i iT-i..;( ..^1 X. ;j ...;„ «.;' .<. vi. .. ■ .«. i. . .-i... l\« . 
fel'i\ Worin fid; berfclbe ([(o,m bie -iDk^ija crfärt. !5)r. \1)J. Dnfcbaf ^>'eria, 
^abbatb nnb Doi'Vflfcier. ^Bien 184Ü. — 77 — 

CSabbatf) p. 24, a.) „Sanb''; ferner Ijcif^t eö Mid) „frümmeit,, 
(ibid. p. 54. b). (ÄiiHi* l)at eö and; Mo 53ebeiitiuii] „3ft)a(e", 
„8f6üffel" (3Iaaseroth p. 61.) h'ei 53eueummi]en, He alle auf tk 
§aitb^^''3?uf(^eltf)iere \\\\i(\\. 

(S-iuc fecfcöte Seiieiimiug ift baö t()ahmiMfc6e prn. ^m 9J?if^' 
rafc^ (V. M. 7.) f)ei^t eö une folgt: dl. i&ka^ax fragte )va? be* 
tnxtct bie Stelle : beiiie Äletber finb bir nii^t t>eraltet am Selbe. 
CV. M. 8, 4.) Shib fie ifineii beim nittt ^u enge geu^crbeu? 1:k= 
fe^ äBunber, lautet bie 5lutUHn-t, UMrb tiixi-i) iDa^ (Tn «Scfealeii- 
tbiev erflärt, beffeii ©ebaufe mit bem 'Jlsutfeu t}?^' Xl)iereö fut 
ebeiifalK^ vergrößert. (So ift befamit, ta^ bie iDtufcbelit ficb iiacl) 
aupeu burcB 5lnfe^ung )>on fobtenfaureu .^alffcbietteii mn-gro^eru, 
jebe neu btn^ugefommeue Sage ift baf)er großer, alö bie inu-ber ge^ 
bilbete, fo tafi ta^ "iBacbc^tbnm unb bat^ -Filter ber iWufc^eltbiere 
nacb ber eit)icbtenvibl if)rer OJel)äufe fic^ berechnen läpt. üd ift 
ferner befannt, t^a^ bk Äcbaltbiere in Sanb=^, ©ü^waffer- unb 9}?eer? 
3)?ufci)eltbiere eingetbeilt iverben. 

3)er in obiger ^abel be^ Chofes Matmoniin gebrauchte 2(u^i 
brucf Nirij! üb:^ be^eidniet bvu^ Süfinmffer:='iOhif(teltf)ier. Gbenfo 
irenn Maim (^. b. ecbauf. 2, 2.) angiebt, \^a^ ta^ i'rn in bem 
n"^*^" C \u ftnben ift, fo ift bier baö geuu^bnlicbe i>om SaUe 
gefrf)uningertc iWeer, im Öegenfatu' \\un Süpivaffer, aber nicbt 
tiW tobte 93?eer im engern 3inne ui mn-fteben. 

3rrtbümliit bat baber Bochart (Hieroz. pars 11. p. 727J 
unter biefem QBorte ba^^ acipbaltifcbe 93ieer, bau bo* feinem k- 
benben ^öefen 5(ufentba(t geunibrt, lunftanben , unb fteb ^u 
folgenber ^lufcrung gegen 93?aimonibeö btnretf5en iaffen: Sed He- 
braeorum doctissimis, fo lauten bafelbft feine 35>orte, qualis fuit 
xMaimonides, solenne est vix quldquam scire praeter sernio- 
nem et rilus siios. Alibi tarn peregrini sunt, ut eliain in no- 
lissimis impinffant et foede labanlur. ')3iaimonibe^ bat nmbrlicb 
niitt biefen ^I^oninirf verbient, am ireuigften inni Bochart, ber 
ibn fo oft ^itirt. teuerer bätte blot^ an baö im 3'balmub fo oft vor^ 
fommenbe ri""2M C? nvX:" -j^^^i benfen feilen, um iid) )>on feinem 
3rrtbume \n überzeugen, ta ber babi>tonifc^e if)almub biebei ficfoer 
ni(tt an bai5 aöphaltifete Weer gebaitt. *) ') 5)a^ »Maiiii. unter rc^'r\ C Ca«? iiiittcl(äiirifct)c ■Ulm- iH-ifianccn 
fivibc, bcnicrft frf)cu Vaiitaii iBrtrb. HI. €. G-tl. unter 58crufuui] auf 9(btc^ 
latif, 3)enfnv i'. %!'pt-. 1, I. ;)iürMirf)tlif^ tcr tfnilm. *öebeutuuvi tes ';"-"' 
glauben unr uuferm jiele()vteu jsveuuce nirfit (Hnftinimeu ^u tihfen. (5inc o,(\\cint 
a^erijleirfiun^ ter etufdjtäi^ii^en -Etelleu niu^ \n ter Ueber^euivntfl füfnen, ra^ 
t^'T!'' tlflJ taci tctte 'iPJeer h'^eirljue. I^cr !?luehurf ift von beu ^^aläftiueufi; 
fdjcu ©cff^eälefireru ^n ten babiUcnifctjcu iiberi^civiuiien. tletriiiene ift tic ticr^ — 78 — 

Untfu Den 9}?cev>3(tilDfvötcii j^lcbt ce aiut rcveu, Die eine 
aufievcvbentlidie (^vcpe, oft von 14 5»^ l'ani]e imb 7 ^-iip 3?reite 
fvreid^en, fc Tap gej^eit 14 tllieufiteii i(cnui(.tli(t '4^1au auf bem 
0?ütfen ()at>cn. Xie ^dit^nnMev foKeii fiel) amt eine 9lrt (£cfcif; 
fen auö ^e^ Schalen t^evfertiiicit. 2lu(fi beftcf)t eine ?(vt teö 
S^'ilt^fvötenfanfleö barin , Cap ftcib bie 3oeniatvofen am^ ihren 23ar^ 
fen auf ben 9^iiffen Der ^rfnlbfriUen ftür^en, biß ]ic biefelben 
übernniltii^t baben. .Xa, mc wix oben ^efehen, Die Scbilbfrötc 
aufb ben ??amen Ti führt, fo fönnten nur einen nterfunutiijen 
5hiff(tlup über folgenbe ^Stelle im 3;[ia(niuD finben. ;\ebamot() p. 
121 a. fteipt eö tvie foK^t: ?H. ?lfiba er^ibit: Giuft reifte ict) ju 
'^^Un unb bemerfte ein Sitiff unteri]eben, umö niicb febr fcfcmerUe, 
iveil ficf) i^axaii] 9t. 9.1ieir befand. ?((6 i^ jeDott nait (5apaDocien 
Ulm, fanb icb benfe(ben bort am ?eben. lieber rie SBeife feiner Jltettuni} 
von mir befragt, erunebertc er: ein (Mal "^i \i\\l\tc miit ^u einem 
anbern ®a{ , biß ic6 anö Xrocfene fam. Unter bem SBort ^:i 
fonnte bier, nicbt wie geunU^nlicb eine 3S?afferuH'((e , fonbern eine 
Seefcbilbhöte, ober ein miß Sdn(bfr6tenfcba(e i^erfertigtee Schiff 
»erftanben ivevben, bcm di. iWeir feine ?)iettuni3 i^erbanfte. 3ur 35ificrc|;c!iprc. 

3i?er fann e^ laugnen, ta^ bie 9?en^eit viel in ber (5rf(ärung 
bee biblifiteu 2iBorte6 unb iiinneö getl)an? t}i\$ fie taß Xunfel, 
irelcbeö über fo vielen (SteUen ber heiligen Schrift fc^ivebte, oft 
frficn erbeut, unb tic ^cfnxnerigfeiten burcb unanegefe;,te g-orfrlning 
unb bunt ^erbeifttaffung aller unffenütaftliitcr A>ebet glücflic^ 
bffeitigt habe'^ 

$ßer JvoUte aber im ©egentbeile behaupten, ta^ in biefem 
(S^ebictc frf^on allee gethau fei? ."^ommt bocb jeber 33ibelforfiter 
nur \n oft an Stellen in ber heiligen Sitrift, wo alle vorhanbe? 
neu (?rflärungen ihm nic6t genügen; ivo bie eine ^u ge^untngcn, fcmmlirfic Jlufrfiauuiii^ , lutcf; irclrficr tic Sal;(Kc „iiiditei, ivae* Veten hat, in 
ficf) cutbält (!}foKtnii. («coiv'- Jl- 1- 1^0)" tuiri; tic iicitcftcii J^iMidniiuv'» »id^t 
ijfftäiii^ct ivortcu. (vfirciibcij^ hielt Incrübcr im Cntiii IS-iO in einer 5i^nnc| 
ter 5lfat. ;;n ^^crlin einen i!i.ntva;V 2. !l?itter (Meo^r. XV. I, 77 P. l<"e ift niit- 
f)in mci]licl), ta^ fünrtijK }vcvfel;nnj^en tie ni.iini. ?Uu]aK'n im [Mic(,M"täHicl;fteu 
Sinuc ^u ^i}v(n fcrinijen irertcn. Uc^. — 79 — llbft Lm iu machen, fnnen «.^avffmu ba.m> iu x««,,,*,,,, cb 
f „ „i*. Wyn möchte, «efc o^c,• icnc Stelle buv* nuc o.genc 

;„ 8 tc uic^t ,u b n §«oou bcv (Sregcfc 9e,ä(,l. .Kvbc, um cmge 

tlLL ..u eiuom gUWlicOe« Oebaufn., une «n. nnov <s.U 

S,< er ot, u-a* ev fein Scbcn lang ui*t gcfe[,e„, bcgvent m' 
L, min lauge uid,t bcgviffcu uub pubet, ,vaä cv ;sabve laug 
lut gefugt; a et- fuc^t uub begveift, iu folAeu Co.uevmou«» 
ZeuteV, VJ H>uf. Scbavffiunigevc uub ^'^-f *»>5"-' ^^ 
ibm nicbt gefelieu uub begviffeu t,atte«. Söir %Unhm babev, b.e ».bei. 
fovi*uug umffe evft ve*t gebcibeu, iveuu i-onil)v gefagt ivevben (auu, 
was »i'ciftcv Utllaub wn bev beutfclicn J)ic6tuug fo |(*mi lagt; 
„3)aä ift Srenbe, ba« ift Seben, 
aäJenu« von allen Biveigcn iiallt." 
ffienn iebev ehnelne govfetet (eine glüeflie^en (Sutbeefuugen 
in tiefem @e biete in einen, bev SBilfenfebaft gennbraeten :3ouvnale, 
„,ie eä bev Seu.(51)auauia ut fein vevfpviebt, äuv allgemeinen 
Seuntnip bvingt, - uub gennf unvb bie .evehviiebe *-t'^'"™ "; 
neu SInftanb neHmen, bev 5Sibel<(Svegefc eine Subv.t 5U e offnen 
unb Sllleti, »aä auf ffiabvbeit Slnfpvue« madjen taun, m bie|elbe 
aufiuuebnieu; ') - fo Buute na* 3abven in biefen «lättevn em 
rei<*6altige« iWatevial beifammen fein, um uutev emev ütdm, 
gen üifbaftion eine bev ffiabvbeit ,«nä(f.ft ftebenbe SJibelevf la« 
vung auiufevtigeu. ^m biefev «ovau^fc^itfu.jg .vollen unv ,e ft 
mit bev evtlävnng einigev l,ö*ftfcD«nevigev Stellen ben ?nfang 
ma<*eu ttub Hoffen, eä u-evben un« veett mele begabte «ianuev 
bievin nadjfolgen. 1. Sine ungemein fdjwievige «teile ift joi. IJ, 
34 i.orin bie ©veu^en be« Stamraec; «aptitali beje,d>uet .vev< 
ben. „Slu gebuluu gegen gilben, an Slffev gegen ffieften unb an 

') ü)iit »iclcni 45tn-3mu3cu. — 80 — 

je hu Da tu Vit reu ^avDcii y^ci^cn £ftcii." '^In ^t'fuiDa Durc^ 
Den 3^uten gfiv'ii Cften? Äami t^?ap(u[)ali Denn au ^uiCa (\v(iu 
i,(\\, Da btefc^ Ccu |ur(iitftcu Ximl %\ia)'tma^ am toDteu ^)}ieeve, 
wäf)veuP tl^iphtalt beu uöitiicfeftcu -Kunl am Uvfpvuug tc^ 3oi* 
bauö iune hatte? 3>te{c [chfagcn Daher eiuc vtuDeve Sefcart yor. 
Sepluaginta hat ba^ 2öort riTn"'!»' gän^Itd) trcggefaffeu. — 2öir 
halteu Die l'efeavt Deö S^evteö für i'»p{(fommeu ricfittg uuD g(aubeu 
uic&t ^u irrcu, ireun unr uuter Dem 3uDa aui 3arDeu gegen 
Cfteu Die i'auDfcfcaft Deö 3air beu ÜJJenaffe r>erfteheu. 2)iefer §at 
befanutlich nach 4. 33. ^3?. 32, 41. auf eigeue J^auft eine SanDfchaft 
im 9?orDcu De^^ oftjarDeuifrfH'u S;fauDc6 erobert, uuD Diefc, ^um 5chu 
für Den fühueu 9Jhuh hi-} iu Den auferften 9icrDen mit einer fteincn 
©cfiaar üprgeDrungen \n fein, ^um (äigent(}ume erhalten. 5(ni5 »ie* 
(en 8teüen Der h. 8chrift. (5 S. 93?. 13, 14.) ift ^u erfehen, Dafi Die- 
feö @ebiet biö ^u Den ©renken De6 uorDcftlich tion ^aiaftina (eben:» 
Den 3SoIfeö ©efc^ur rcicfcte; eö mu^ Demnach cftiich i?cn ©efc^nri unD 
ireftiicb 5?om 3orDau begrenzt geivefen fein. ??un ift aber 3viir ben 
tXRenaffe nicht auc Dem 3tammc tllJenviffc fonbern, ivie auö 1 
Chr. 2, 21—22. i,u erfehen, eigent(ic6 auö Dem Stamme 3ehuba 
unb hieß nur Darum 35en ?3ienaffe, irei( fein 3Sviter Segub, 
Sohn be6 Ghe^ron, von btefem mit einer iWenaffiterin erzeugt 
worben \\\\x. 3>emnac6 gehört bie „SauDfcbaft ^sairö" Dem Stamme 
oubah an, uuD ??aphta(i grcnu irirflitt gegen Tften 
an 3 «bah am 3 a v Den. 

II. 1.33. ?-">?. 49, 21. gehört nicbt miuDcr in Den i'chnnerigften 
Stellen. Xem 33ibelforfcf)fr fiuD Die i^erfcttieDenen ^rflarungen, 
fbenfo Die t>on LXX. grmutmafnc, i\ ^^erDer unb a. recipirte 
^efeart befannt. Sföir glauben Dem :Iertc getreu rine fehr einfache 
(5:rflärung gefunben ^u t)abeu. 

33efvinntli(i) haben Die 5Jtntilopen, öiajeUen, (^emfen Die i^U 
genthümlif^feit, tav^ \k in :')\uDeln auf Die 2BeiDe geheuD immer 
$ßarf^en au^fteücn , ivelche bei heraunaheuDer Ö^efahr einen geU 
lenDen iHni erheben , iroDuvtt Die vererbe geuMvnr au^einauDer 
läuft, '^luu hatte Der Stamm ."»laphtali, fein 5?efiuhumam obevn 3crban 
bie Ulm 5(ntilibauon, ivo bie afiatifcl;en "i>ölfer, Svier, '<Mffvrcr unb 
5?ab^Monier am leiitteften in ^4-'a(äftina einbringen fonnten (t^a i^om — 81 — 

3ce S^ibciia«? atniHivt? ^cl• jiut'en fc^on fc^ivcvcr ju übcifcfcreiten 
Mwv , imb i'ibcilniuvt btc avabifctc "^S^iiik oftlidj V'On ^i^aliiftina rrn 
3>olfcv^ü;3cn Den C5tnfa(( von riofcr ^citc V'cnvcfivtc), mir \w fie bf- 
famitlid; uni-flicb immer oinbraiu3cn. Xicfcv Stamm foimte a([o fügltitft 
einer aiu^^cfteUteu öiau'Üe lH"r.-(liiteu nn'rben, ta\n bfftimmt, bcn gel- 
IciiDeii Q'Garmuißevuf für Die übriy^en Stämme ju erbeben. ITaI? 53tlr 
ift um [o vaffenber, un-il ?iap')tvilt öleic^ Der ©cmfe im Gebirge 
iuo()nte. 9(ehmen unr nocö ba^ Si^crt ICi:' in feiner primitii^en ^e< 
reiUuni] : flingenb ijeWcn, irovon "iC'u' ^ie flingenbe^^^ofaune, fc ift 
bie Uberfe^ung be^^ i^erfei"«: 

9?apf)tal{ ift eine au^gefcticfte ö^ajeKf, 

2)ic geüenben ^)iuf erbeben foU. 

III. .'>>icb 3. 22. 51Bir glanben ricbtig jn überfe^en: Xie ftcf^ 
anf b»u^ dnbe frenen, jnbeln ivenn ftc baö @rab erreicbfn. "^j 
a(^ Snbftantiv von h'>:iJyyj beipt: llmn\itag, Umfreifung, Um= 
(auf nnb Slblanf, i'^ergleicbe nc^pn. 

IV. ^iob 4. 10. überfe^en irir: 3)a^ 53ru{Ien bee icn^cn, 
ba«^ c'peulen bee ^-]-^antl}erc unb bie ^at)m bev l'ciicn t er Heren 
ficb. '>n: lAon iiyn irren, umherirren = luftleren geben, ift bor axa' 
mäifclie ^^litpael ftatt: )V^r\:. ?(ramäie*mfn fommen )a in ^^iob 
febr bäufig t^or. 

iBeitrnije )nr tlialmuMfdifu J|)rpft)forfd)uii0 «nb ^Iter- 
tljumskunbf. 

1, m^lTjTiiN^ av{htvria. 

2)icffö 3Gßort fommt nic^t nur in ber 55f beutung luni „äRac^t, 
?lufeben, Sürbe" inn-, UMe ??hiffafta unb i'anbau' glauben, fon- 
bern c^w^b in ber bei uue geUH^t}nli(.t)en 58ebeutung i^ou 9(utf)cntie. 
:3m ?Jiibrafcfi (.^c[;eel. 9lnf. unb 'iPreb. ?(nf.) u^crben nämlic^ 7 
'i'?amen be^3 Äönigi^ Salcmo berge^iblt: ^ebibjab, Salomo, .foftc^ 
leth, '^Igur, :5afe, l'emuel unb 3tbie(. «ij^ieju bemerft 0?. Samuel 
b. "''facbnuin, bie eigentlitt autbentifrfien unb i^erbürgten ??as 
men feien: ^\ebibial), Salomo, Äoheletb. 

2. ^t:DC^pED\S' 

33urtinf ift ber einzige ?evifograf, ber biefeö rat()fcl^afte 
3ßcrt anführt. (5r fagt: Legilur in medr. Koliel. 1, 1: n:-r p 

Bfn-Chananja 18j8. II. (j — 82 — 

^J:rc-^pCC\S'2 l'n: l-":- r>^-. Glossator non explicat. 5?td^ 
(eicf)t ift ^ne 20ovt in fTminynro) faiisle y-ilücfütt in t'cv ©icsie 
aufjnlöfen. (Uobcr baö vor;.if[cUi' ^"^^ [■ nnutov unten ^cn 9(rt. p'zrN.) 
3n ^ev [mq(icl)eu ^OiMbrafttftoKc fiifn-t ^M. Simon b. (5'lcafav an, 
bap Äobcictb'e ftobcnmal „eitel" auf bie fieben üi?elten anfpiele, 
wdctic Ter 53?en[ct) fitmut: „;sm crfteu l^'beucija()rc gleicbi cv einem 
j^üvften, i-(liicf(ic6 Hegt cv in bev 3Biege, ihmi §U(en gebevu nub 
gefoft; im uinnteu unb Dvirten l'ebeu'Jjahvc ift er i?em 3ctnveine 
p vevg(eicf)en, felbft nacß Ätoarfon ftveeft er feine .<öiinbe au?i; im 
ie()nteu ;5af)re f^^ringt er umc ein 33ocf ; im uiw.i^igften ift er wk ein 
trießernbe^^ Sicp, er puU firf) f^crau'o , unb verlangt ein :ißeib ; liat 
er ein 5fi>eib genommen, wixt er 5um lafttragenben Gfel; iverbeu 
iBm Äini?cr geboren, muj^ er ftcb une ein .^unb überall f)in nmgen, 
um 53roD unb 9?al)rung ^i erlangen; bat er ein hobc^^ 9Uter evreiilu, 
fo irirb er Dem ?lffcn gleicf? ! 'T)ie? gilt jebocb nur v»on ben ^bioten, 
uict)t i^on ben Jiborabefliffouen ; — bcr .ft'onig X-ainb blieb ^fönig 
autt im fpäten Glreifeualter (1 Siow. 1, 1)!" 

3. c^•^^N 

iTie ^öfliäii, baö ©efituun-nengeriitt Der 5ltl)ener, uvir 
eine mit ber bocbften @ciralt betraute 3?elunbe, loeUtev nicbt bloe* 
eigcntlictie ^^ccl^tC^facben , fonbern aiut allgemeine politifcOe ©egcu- 
ftanbe, ir^elcbe Die ©efammtheit angingen, unb if}rer 9?atuv nacb 
vor bie ä>olfvcrfammlung gelunten, übergeben untrben, um unter 
?lnuH'nbung ber J^nucn redulicber Q>evbanDlung geprüft unb cnt- 
fcbiebeu ^u Jverben. 3Me Oiifiner hief;en ^^f ii^M^'^n. 2)aö ©erietiti?- 
lofale l)ie|4 ebeufallö ^^eliäa. Unter biefer 3?enennuug untrben 
auc^ ä?olfi^gericl)tc überhaupt verftanben. 

3)ae SQBort yp-inüi unirbe nun früber von ijhn^ Sonne 
abgeleitet. Diefe ?lbleitung bat aucb bev im ^?lrutf f. v. ange^ 
fübrte ??(ibrafc(i. ^Itouere ^-orfiter venverfen biefelbc, unD finben 
rjXirua vcru>anbt mit beni bovifcben dh'a, iU^lfciverfammlung t'dig 
baufenrocifp, «P^/Vw fammcln. (^Öacbömutb, bell. XHltertbumef. I 8- 
48, 14.) 2^ie rUJaüc als ©ericbtötofale fcbeint in bem 2Sorte ^H. 
9Zati:)aui? n:\"^N vN'^p'H I^J/Tl n'r,-; er DurttuM"<:f'iiii»^f^"»- ®^^^ 
3ft. 9^atban von ben unter freiem ^^immel gebaltenen (^eridUen 
fagt, erflcirt ftd) bavau^, ^afi Die (^KnidUi^ballen , in iveUtem über 
?!Korb unb 2'obfc()lag gerii-^tet unirbe, in ber 3:.bat unbebecft ivaren, 
bamit bie ?}iid)ter nicfct mit Den iVcörbern unter einem ^wd'i' iva- 
ren unb baburd) beflerft ivürben. 

C^^b N^p'2^ CN 
!l)iefe fdiivierigen 3luebrüc!e finb feit aitt ^unbert ^abren 
@fgetiftanb vielfad>er, aber iveuig befriebigenbcr (^rflärung. C^u — 83 — 

ncuevci ofit fiaOcit [icb ^n\\\, JKapo^>pvt iiiib ^iM^attp bavan 
v^cvfudn. (vvftcvcv übovff^t Die 2"ßovtc n-iD":- CN rv N"^p^- cn* ti'^ 
(^l^ef. 86, b. iinD Mc *4^aval(c(ft.) foK3euDfr ^J[l?apen: Sou^obl Die 
5liLe|'pvacbc iinD Die Danacli eini]eviittete Scbveibung De? Sßortee, 
a(ö Deffen überlieferte Jertbefitaffeiiheit erzeugt ^Kegeln Der (ire^ 
gcfe (©cttet^w i^ortr. 325, ?(nm. ol). Xap CX ^Kev^el beDeiite, iriU 

3unj auö Dem 33ucbe 3e^ira bennnfen. ?(((ein Die n^^N Diefee* ^\u 
cbe^ ftiiD lüclu ^Itet^eht, foiiDevn (Elemente. ?(iut ift in Den frag- 
litten IfurlmnDftellen c\<w nidn von ?Kei]eln Die 9teDe. SBöre Diee 
Der ö'^ilf/ f*^ unirDe ee nicbt CX [onDern """^ beifen. 

UnbefrieDioit i^cn Der C^-rflärun^] feinet ^^rennDe^^ fuctt JRa^ 
poVf'^"! foIgenDer ^Inftcbt (Jin^vin^] ^n iHn-fdmffen. iSx fvift mit 
2I?olf ^eiDenheini CN alö malcr lectionis auf. !riefe 33eDeutitng 
De^ fraiiliiten ilnn-te^ fann er nun ^umr niclu nacbivctfen; aber 
er meint. Die inalres lectionis Der ciniftlitten Oirammatifer müf* 
fen jüDifd^en Urfprnnt^eö fein. (S\- erflärt Daber N"np*r!^ CN ^l'"" Die 
2lu6fprac6e Der betreffeuDen ^iiMbe i^erratbe eine Sefemutter, Die 
in Der ^^ronunciatiiMi 3?eafbtuni] ftuDet, ebne im Vierte i^er^eicb- 
net ^u fein; fc lieft man cyzu', ebne Da^ C^"'>"2'd' gefttrieben 

ftüuDe (E. Jlillin I. 108, b. ff). 33efreunDet man ftcb mit Diefer 
offenbar barten (^'rflarung , fo bleibt uccb immer unerfKirt, \va$ 
Pi'^.D^'" 'X "• beDeute, Da bier ihmi einer nialer lectionis natürlich 
lüd't Die ^1?eDe fein fann. JKap. bilft ft* bier mit einer pi(^.MiUfti' 
fcben 3S>enDttng, iuDem er fagt: n^\s...niDr:M ri\N c: CN LTp:' 

?«5Vitto mö*te Da^ 3ßort CX al6 „Duelle" auffaffen (393t(f. 
S. 92. 2(nm. 2), obne ieDcit Diefe 33eDentnng überjeugeuD na*-- 
iveifeu ^u fönuen. 

9?acb fo tiielen miplungenen i^erfucben UMrD ee* uh>1 geftat^ 
tet fein, Da^ CX mit «'/',"« nacb Der 9(nalpgie wn C2==jwi//« 
?u i^ergleiitcn. .Spicranei ergtebt ficb fclgenDe 5?lnffaffung: x'^p-i^ 'X "•, 
t\t ^efnng bat eine geffel, D. b. Die traDitionelle '']>ronuneiatioit 
\)t binDeuD, nait ibr mup ficb Die Sdn-iftauelegnng riebten; 'X "> 
n*!D?:^"^ Die reeipirte vi*reibung bat eine ^cücl, Die (irflarung 
Der (icbrift mnp fte ale normatii^ anerfennen. Xie scriplio plena 
umr nämlidp im 2. 3abrbunDert fc allgemein üblid:), Da^ man 
X. 53. Die ?lu^fprart;)e \^on Defeftit» gefcbriebenen e^^lben u^ie rcX 
nid>t alc* an^ Dem Jerte (H'iD'^) fonDern als? aue Der traDitio- 
neuen l'efeiveife (X"ip'i) fliepenD betraefctete. ec fonnte Die 9)?ei* 
nungeDii^ergen^ entfteben, cb fftr Die (Srflärung Der (^cbrift ^Wifra 
oDer 'JRafforetb binDeuD unD mapgebenD fei. 

6* — 84 — D(?apopovt (E. M. 115, a) utamnft in Drv (Ivflävnuy} Cicfcö 
2ßinte^. "Die i^crfuitc i^on ^(\(b^ ivfift cv mit :")iedn uivücf {^ni 
262). Sicft mau Die betvcffcuDc 8teüc i]ci\an nacb, fo übov^ciii^t 
man ft*, ta^ ba^ SBovt cevnimpivt ift. 9?icl)t ''•u'^N' [onDcvii i'-.'^^N 
= 1111 fna ift 5iu (cfen. ^"R. 3tmon b. I\afii'c6 cmpfabt feilten Scbü' 
(cvn fleil^iqec* (Stubium \nv ^faebt^eit |^"'.p' jn'nlin, ivo ec Dun- 
fei uni? füb( ift; ?)i. ,3iHtanna rrau^j ',nnäffM*t (^nf ibven Aleif? y.i<r, 
rjfnoccv = beim ^^aßeöliitte (Schein, r. 47) Xa^ WMfcben bev 
?efeavt biefe^ ÜJiibrafcf) uub bev bcei QBajifva vabba 19. ein 'i\>U 
bevfpvucb obnniltet, nnterlie;it icna(b feinem 3^^'ftft'^ ""^ hierin 
anrb woi ^^apopovt c3ei]en Zcbovx cChaluz II. S. 138) ^Itecfct 
bebalten. 3n bcv ^Pebeittuui} von ^abm unb fanft fommt übrigen'? 
iiinno^ 6ftei\^ im Ü3iibvafrli vor; (?(vmt ■':'^?«^ IV, unb i^am. v. 
11.) beiHiv 5(bam fiinbi(]te, hörte er eine faiiftc ^itimme ((^~:':\N' T'?), 
nac{) feiner Siinbe niui^te er eine ^üriienbe 3timme hören. 

(1 ] "" ' 1 Z' i\ 

6iu fc^wierijV'^ Sffiort, beffen 93ebeuinnq man biehfv nur 
aue bem ßonterte errat^-cn hat. Xa es? feinen niltitiemitifcben Ur- 
förmig an ber 3ttrne trägt, fo fann bie (S'tinnotogic Siafcbi'ö m 
^efaciv 42, a, angeführt bei Xef. S- X 2;ai). 8, 9. nicbt befrtebigen. 
^crnnttticb ift ee Tnrj/.fäov = spelaeuni= ^öhle. lieber bie 9Ser^ 
u;ecre(ung beö /- nnb c f. 9}?uffafta inner "^"CZ. Xie 9lna(egien 
für ein t^orgefeua^ N' finb fehr vibdeicb; iH'rgl. v 33. '^'-N' = 
ßoi^Xaiog = l-^atheiherr, i-Vu:^-'.i::i<=-AaT(coaxrog = SBafferfaU. 

7. c*:'mN 

3ft nictn? anberee a{^ afr/ßw,^, .^auptpüdncr, 33cr. r. 76. 
Xaö i\ira(Ic( ftehenbe D^H'^r'i ift Tico/.rjzrig] a^er^jacbter ber Staate^ 
pinfünfte. Statt :i ift C ^n (efcn. 3)ie t^on 3acb^ t>erfncbten (*men* 
bationen ') finb t(\brc unftatthaft. 

8. 'y^''\'2 

2)iee bie virfnige Scfeart. 2ln Craeuhim in hier nicf^t \n 
benfen. (§t< ift: *'rorxÄ)/c, ^anctreCner. Daher bringt Ter 'Mt^ 
rafch iu 1. 8am. 19, 13. ba^^ 5K?crt mit ben Iheraphim in 3u* 
fammenhang, nnb fpridn von beren cn^^: ober .s^öhfnngen. 2.>ergl. 
jKafc^i m ! •^^"- 23, 24. ÖVch. 21, 21. ') q?ritr. 1. 2. JdT. — 85 — 
ÖL r r c 6 |) 11 b e tt ). 

9trrtÖ, lö. 3äiutci-. — i^cv mit? Ucoit: »Bcvidjt bcö 5lii^fct;uiTe« au bit 
ytci-te ©eiieral^ä^ei-faiuinluug bec^ 5lrabfr ifracUtifcljtit Uitter)Kt^un3ö;93cceine3 
für ©inücrbc uub ?lifci-Iiait. yitv^'(ia(teii ^ii Stvvtb am 30. Dcjcmber 1857. 

Der c[;i-oinoertt)c X'luijfrfmtJ fi^u iücl;tiiui- beiu iBort(aute, foubeni bem ®ei|ie 
ba- Statuten beö ikreiiiiJ iliJed;mtiti? o;etrac(eii Um bie StuerfcnmuiijiSlrürbigfeit 
bicfco aßii-feiu^ auf baö vjebitfu-eube ^Iah^ ^n inneren, ^euiujt eine fur^e 5)ar; 
ftef(nn;5 ter 'i>ci-ciuötcuteu,^eu, \vdd)i bariu bcfteht: 

1. Die ^(ufbiui^uu;], 5Üufti9e greifpvecl;uuo( uub 5lufua(ime in beu 
®efellcuiH'ibaub 5lrabcr ifraeUtifc(;er ?ef)rliuoie ju bcferijcu. 

2. Bold)cn i}i(}i\i,t\i nn6oiuittc({cu ''^.>vcfeffiouii'icu , tie uad; oi-buuu^iJ'- 
^^cmäy uub tabef(oi3 ^uiücfijeleijteu "Üsv.iberjatneu ftrf; ctalUireu »offen, 5Ui' Qr- 
reid;uug xijvcß S^vcdc^, tbciU buvd; perföulid;c iHTmittUuu], tfieilei burrf; 93or- 
fdniffe bcl){lfl:id; ju fein. 

3. Jpicftgen iuuc;eu 3fi"aeUteu, bie ftd; einet Äuuft ober bem t'anbbau 
in l)ieftv]ei' ©eoienb Unbmen, burrf; Ö3elbiHn-frf)üffc au bie .§aub ^n »jef)cu. 

4. -Den l)ier beiäublirf;eu ifraelitifdteu ^elirliui^eu jur (Srlaui^uuij ber für 
il)i-en Staub uötfuijeu aUgeuieiueu uub befoubcrcn Q3crfeuutuifc uub Sevtig; 
feiten ju yerfietfcn, uub fie jur Jlnet^nun^ unb güf^vuuij ciuei? fitttiri;en unb 
uicfjfauftänbiijeu Sebenöivaubelö aufjumuuteru. 

3itv 35urd;fü()ruui( biefer testen 9lnfi>-ii)c imtrbe bejlimmt : 

a) SebetJ inn-eiueinutiiltieb übernimmt in ber (Sigeufrf;aft aftS Sd;u^- 
mauu eine i()m .^uiielinefene Jln^afU »on ge(irfiuo|eu .^ur Übcrttiad;uui;( unb 
^■Befc^ü^uu^; uub 

b) iDurbe eine @onutac('5fd;ufe or^anifirt, bie mit einem Äcftenanfwanbe 
üon 375 fi. 4 fr. für ba^ vcrfioffene SBereinöjaf^r 95 Srf;üfer aufna()m, bie bereiti« 
am 4. Oftober iv 3- ifire erflc, i)cä)\t bcfriebigenbe öffeutfirf;e ^^rüfun^ ablegten. 

3ubem ivir bem ijottoiefäflioieu Q3erciue ein bfüfjenbet^ Oebeifien feinet 
9Bcrfeö ivünfrf;en uub vofejeieu ; baö nueii^enuü^ivje Streben unb öemüi^en 
in biefer !Hid;tun3 afleu ifraelitifrf;en ©cmeinben nuferci^ Saterlauüeö ^ur dUi^- 
af)muu9 anempfel]len : fönueu ioir uuö bcuu borf; einer 33cmerfunc5 nirf;t eutf^aften. 

Sir üermiffen nämUrf; mit *^ebauern in bem fieurigen Setid;te ben bc- 
taiffirten !Rerf;uuuiiiJauöiiHni5, uneioofif berfefbe ofine Sh'cifcl ber ©eneratöer-' 
fammfnui^ tiorgefe^^t unirbe. (^ine 35eröffenttid;uuij beöfefben aber bürfte am 
aWeiften (geeignet fein, aut^nirtige l)od;f)er^ige 3''vaefiten ju einem unterftüjeuben 
Beitritte ju beivetjcn. 

^nd) wäxc es? iu ftatiftifd;cr JMufirfjt Ji>üufd;cu6n)ertl) ju erfe^en, tok 
oiele Sefirliuije in jebem 3af)rgange von beut '-öcreine unterftüjt, aufgebuugen^ 
unb tt>ie viele berfefben freiijcfvroc^en würben, tüelrf;eu ©ewerben iU \id) jutocn« 
beten, unb intviefern bie Xfidtiijfeit beö ^-üereinsJ in feinem 33eftreben tüchtige 
Saubtoirtl)e ,5U ctabfireu }id) betvdfirte. 

Sic üiel @ertn4)t aber ber »ere(;t(. 9tuöfc()ufi, ivie biflii^, bem iejtjje^ 
uauuteu 3>t'eii^e feiner ffiirffamfeit beifegt, belveifet bet Umftaub, ba§ er ein — 86 — 

iät)rU(i)t'i Stipciuimu ihmi 15Ü fi- viriiiicctc für einen tie f. f. böliere laubwirtf;- 
f4)aftltcf)e l'ebranftalt ;;n Uui^arii'cii.VlUcnbnr^^ bcincl)enten ifiaelirifd'eu oiü^liu^. 

L. HOROWITZ. 

^^^eaebin, ten 21. Jänner 1858. — 3n bem erften J)efte "sbxev geehr- 
ten .3cit|cf'i-ift ivnrce unter tcr liorreöponben^^iHubrif von J^errn 3- Xomier bie 
©rünbuni} einci^ '-Üerfict)eruui5i5vcreineö in ijorfctilai; ^ebrad^t, tvel(i;er bie 3>er; 
fergung yon l*chrcr=ai<itn)ea unb 2l'ai)'eu jum eblcu ßxeeäe ijättc, uuc f)iet>ei 
aucf; enval}nt, ivic eiu^cUie Öleuieinben fcltftftänbici bunt bie 2>erftci'ernng3uah-- 
iiie bei bcr f. f. ^nniv ^^Ifficura^ioni Öeuerali ba^ gleiche Jiel auftrebeu tonnten- 

I^urd) nu't^rialnii^e ^^efdiäftignU;:; mit teni *,HiTecurau^lvefen unb ben ^Be-- 
tiu^ungen cer cbbenatiuteu Jtaninicr vertraut, erlaube iri; mir tiiemit, auf 
lejtern >oon ^erru I. angeregten *4>»"ft burrt; ein unten folgeitbce praftifc^)ea 
'•öeifpiel näher einzugehen, ireld; l'e^tereij ale fpred;enber öeleg bienen bürfte, 
ia^ bie Oiealifirnug bet^ envähntcu ^^vrojecte^ für eiu^clne ©cmeinbeu ebenfo leidst 
bnrd)fül)rbar tväre, als? ba^felbe humanitättJocll aurl) ^ur würbigereu Stellung 
ber i'ehrer beitragen fcnnte. 

öeifpiel : 3ii eiuer ©emeiube befinben iid) trei iH-rheiratetc l^ehrer , für 
biefe rooflte mau bie i?erfid)cruug ^erart abfd;liepen, bannt nad^ lereu wann 
immer erfclgenbeu i'tblebcu, bie Summe von 1000 fl. ti^iÄ., ben iiinterbliebe- 
neu eineo ^eben berfelbeu oon Cer .ftammer aueigejahlt werce, fo betrüge bie 
»Prämie, »eldie hiefür, bei einen augcuommeueu X;urdifd)nittäalter iumi 30 ^al}- 
reu jäl;rlid) ^u eutrid)teu iväre, circa ?ö fi. iS^i., »cbei nad; ben erftcu lU 
.^a^ren uuD fofcrt uad> jebem iU-rftcheruugö-I^eceuuium, eine 'i>rämicn--üiebue= 
ticn von ö",, ftattftnbet. 

Sluf Diefe ■'Ißcife tinirbcn bal)er cen (i'rbeu eineä l'ehrer^, burd? bie 
jat,nlid;e 'l^rämie »on circa 25 fi., fei ee nun, bap berfelbe wann immer unb 
felbft Xagö barauf nacti gelöfter ^43erftdieruug mit leb abginge, bie Summe 
rcn 1000 ji. ^"3)h gcfic^iert fein. 

Da bie *^?ramien=Iarijfe für jete 100 fi. verficljene Summe bemtffeu fint^ 
\o wilde fidi bei einer ä)iehrin'rfid)eruug aud; tie ju entridueiice *i>ramie ent' 
fpred^tnb erhöhen, uub tiefe ebenfo be^üglid) höherer iHltereftufen, \. 3). 
bei 35 fahren mit einem -l^lue uou circa 15" ,j 

„ 40 , „ „ 30 7„ 

gegen ben ebiU angeführicii uaJi teui -'liier ycu 30 fahren bereduieteu *]?rä- 
niieubetrag bifferiren. 

*vHu^ biefen Daten ift erudnlich, tag bie 3iihlinig'5betrage für eine ©e- 
meiufe, uulche ifjre Sehrer uut rci>. bereu gamilien für ben 5lbleben>5fal( bcr 
(irfttrcn oerfcrgen wolltiu, nur geringe, unb Die crfcrberlichen »DJittel ^um 
^ueslebenfcfeiu eineo iplanee uicht fd)trer h^fbei^ufdiaffen UMren, ber geeignet 
ift, maudier gamilie, bie tu ben »erftorbeneu IH'^rer, ben 'iJerlnft il;re3 cie gan^e 
Sebcn^ieil mühfclig geplagten forgfameu >i>ater^ unb afleiuigeu Cfruafirerä be? 
»eint, ali Xrofi unb Jpilfe ju bienen. PH. G. — 87 — 

^ve^buv^, im jämtcr 1858. — ^(yc mit cffe»'-'" 'öeräeit entarteter 
>^eu-'(if)auaiiia ift uit>5 eublirf; ^t @eftc{;te ^efommcu. 3öare ct^ glcid) eine 
It)QiiH'it, bei bem erfteii Jliiblirfe bcofclbcu in einem profetifrften (55eifte you 
feiner Sufnnft ^n fprec{)en i"c barf id) bod; \ci^en , tici^ bcr Sönnfct; afler 5ßol)l= 
i:\efinnten fiir Kiuc laitju- l'ebenäbaner bur^ bag 1. SRonat^eft s»of(fommen 
v|ered)tfei-ti.u erfdieint. ^^d; luift eö ben .Kritifern von ^^Profefixcu überlafTen , fxdj 
übei- cen böiiern nnb miucern iBertt) bcr inn-fdnebcneu barin entfiattencn 9lnm= 
mern ait^^ufpred^ieu; id) crlanbc mir nur etnicje üöorte über bic von iterru 
lomler aiti^jefprcdjeueit i5orfd;läi]e für &ef)rerrierfLM\3«nvj. 

Die 3bee, bem iüt)ifrf;en 8c(;rer eine ebreni^oUe , forijenfreie etcünni?^ 
nnb *.8ernlui-(un^i yt lu-rfdiaffen uun^cn feiner iyamilie, wcmi ein traurtijeö @e-- 
fdjicf ibn einft nnfähij.^ mad)t feinem "öernfe vcr^^nftelKU, ocer unnm ber (Su^el 
beo XcbciJ ben 5eiueu bie näluenbe öanb raubt; biefe 3bee, fai^e id) , fle^t 
in gar feiner Öe5ief)nui] ^u ben ?8efd)roerbeu nub 5)hit)felii^feiien feinet (Stau-- 
beö, bie er binue(;men foll, ttiie jeber 5lnbcre bie *Befrf;lverlid;feiten tra^ien map, 
bic feinem Stanbe nnb 'öerufe fef;(en. ©anj irrii^ mu^ id; aber bie Sefjauj)- 
tmtg bee .öerrn I. neuueu, atc* ivenn tüd;tioien, efjrlidieu, i()rem SJerufe treu 
lebenben l'elirern, wn alten -Seiten bie i^ebnljrenbe 9lnerfennnnv^ iH'rfai^t unirbe. 
l'lU'^ualuutMinnfe ftnbet ]id) wol bier eine SDhttter, bie in ihrer 5lffculiebe bie 
Jfortfdiritte i^reä .tiiibeS einem »Riefentateute bcöfelben ;;nfrf)reibt ; bort tvieber 
eine Jlnbere, iiH'(d;e bie (55eifte>^traoibeit ibre«? Sieblinj]«? bem träi3en Söilteu beä 
Sebrerö in ben i2d;nb fct;üttet. .'■pat aber ber praftifd)e Jtrjt tüd;t mebr Oiec^it 
\n äbniidjer Ataxie? S)ie fdnielle iieilnU;! unrc ber fräftii^cn ^fJatnr; bie Stu^-- 
artnnc^ ber ,<lranfbcit aber ber Uui^efdjieflidjfeit becs i'lr^tei^ ^nc|efd;rieben. -Dem 
3iec()tt^antvalt »jebt e>5 nid;t beifer: ber ijlü(fliri;e 'ülui^ijang cineö OJect)teiftreitc^, 
ift für ben ©eirnnneuben ein ^öeUuni" ber Segitimität feiner ?lnfvrnd;e; bem 
Q3erlicrcnben fiiugcgeu ein ©eiveisJ ber Unanffeubeit feinet 5Berfed;ter^. 3u bie^ 
fer Q3e,^iebunv^ ift [a ber brain- v2d;u((ebrer oiel beffer barau, ba er bod; ju- 
mcift in feinem 33orftanbe einen bifliij bcnfeubcn 53enrtbciler nnb einen iiered;ten Se-- 
fd;n^er fi'ubet. Sei a(( ben f^ncfen ^-Beurtlunluui^eu (Sin^eluer, l^ertrant man im 
aldjemeinen bod; bem beffern ','lrjt bie (Mefnnbljeitöpfteijc, bem fd;arffinni!;(ern 2lb-' 
r'ofatcn bic güfirung bcttÄcr(;töangclcgcnt)eit, fem el)rlid)en »erftänbitjen Sei;-- 
rer bie Äinber an; nnb äffe brei liuip bie Söclt ^u finbeu unb' an^uerfennen. 
5l[lc gamilientJätcr, Jvcld;e bie Sugeubbilbnug fid; jur i'ebeui^anfgabe 
madjten; felbft jene, uuidte Urfad;e babeit über iljre unb ber ibrigen Bufnuft 
berubigt ^u fein, iverbeu ftd) gegen .öerrn I. gelinp 511 bem inuigilen Sanfe 
»erpflid;tet füllten, ba^ er eine ©ii^fuffion in bie Dftentlid;feit bracf;te, bie 
eine Sebeuöfrage entfd;eiben foll für fo vnele befümmertc l*el)rer, für ben bcflfern 
Seftanb bcr ©ernten, ja and; für inete befümmertc ®cmeinbcu; für foldjc 
nämlid), bie in ibrer befdiränften l'age nidit bie ^Rittet aufzubringen »ctmö; 
gen, bem braven Seigrer, ber lange ein üBol)ltl)äter il^rer Jliuber loar, ein for- 
gcnfreie^ Stlter ^n nerfdiaffen, ober feiner binter(a|l|'enen iyamilie md) .öcr^en^-- — 88 ~ 

rpmitX) ""^ ff'" i^fliffH cieniviB vcr^nftcf'cii. X:ie tfurcfit vcr ciuein fo itncr; 
cfiiifUc^en ^uftance ifi ei aurft, wcldjc 65ci!icinbcu mit einer cjcriuoicrn i\amt= 
lifnjafil tie (frridumu] oeii ScOttleii als? uitauäuifubar eifrfunueu läßt. Sie fof( 
Ceti 3uirac{)ä 5cu ^tt>ei otcr trci J^amilieii K'^üiiftii]cii , bie iic nur narf; fcfUfer 
lü leiftentcu Opfern ju ernädreit jennai^; luib trenn in ber 'iscLT,c anrf; nnr 
ein Scfirer unfäfticj ^n T^ienftleiftnncien n.>irb, wciä bann"? 

Ser iBorfciilvi^ ceei ^errn X. ^u einer wecfifelfeiiivjen ?Beriicf)frun;i i n 
ber Oirt, tvie er fte projettirt, bftrftc in ber Jluefnfirunv^ : alle ober b c d) 
bie meiften ©emeinben unfereo 3}a tertanbe-3 ^u bem tcrnf^rten 
Swecfe jn vereinen, auf unü&erivinblicfie Sc^wieri^feitcn ftopen ; @c(jtt?ic-- 
ri^feiten, bie ic6 nit^t nctbi^ erad)tc näf'cr yt Bc^eic^nen, ba fte bem (frfafir-' 
uen, bei reifem 9lac(;benfen iirf; von felbft v>crftef(eu. .iöerr ;I. fc(;eint irol feltft 
barau vjebacbt 511 (üben; in feinem bbeujwertden (iifer jeborfi ftef(te er Q3cr-- 
auefeenn^ea aU ^aftö, bie ncci) manrften 3iveifel ^ulaifen. 

9inn crft, -Cterr OiebaetenrI fcmme id) auf ben cic^entlicfjeu .Rem meine=3 
I)entiijen 55riefe^, fem irf) bie f leine Umfcinveintn.i vcrytfrfiiifcn ciU nirfu nber-- 
ilüiTiv^ erac(;tete. 

3m oJf're 184G traten bie fner au.^efteftren ifrae(itifrf;en öeftrer jnfatn^ 
meii, um über bie i^eei^^neten 'Mittel ^u beratfieu: bie burd) 9t(ter ober 
.\t ra n f f) e i t 5 it m U n t e r r i tfi t e u it f ä ^ i i^ 3 e ir c r b e n e n S e fi r e r, u n b n a d) 
bereu Ableben il<re Witwen unb äöaifen vor '3)fan>u'l \n bc 
XV ahv c n "? 

Oiarf) mehreren ^^eratfniiu^en fam man überein, firf; mit cen Sefjrern 
ader ifrae(itifc|tcn 3d;n(en in Uuj^arn in (icrre-^ponben; ^n fejen, unb )ie ^u 
einem 3^ereinc auf^ufcrbcrn, beifeu 3>i-H'rf eine liiec(;fc(feitii5e ^Ijfecuran^ fein 
fcflte. 3» ^fft ober l^re^urv^ fcüte bie 6cutra(;5;!eitun9 nä} befinbeu; baä Saub 
in Scfinlbe^iirfe jV-'f^ctlt- fcÜte in jebem Q3e5irf eine JviliaU'Settnnjj baben, bereu 
Sorfteber tie i^efc^!ic{;en lutcure ber ?ebreruntiiH'u unb Jöaifen fein feilten. 
Schreiber biefer 3citen unb J>err 'Jini 'Sa\d) »mirbeu pfcinfcrifcf; ernannt, bie 
erfnrbcrlicten Ginieitun^en \n treffen. Unfere briefli^'e Jtufcrberuujj nnirbe öon ben 
meiften Sebrcru freubi>^ be^^rupt, unb ber 33eitritt ^u^efa^t. ®ir liepen ?lnfrnfe 
für rämnttliAc ÖV-meiuben ^ur Uuterftü&uuv^ be-^ ^öereins brurfen: nnb e^^ u\ub 
beftimmt: ein jebcr Se^irf fcflte einen ober ^unn beycf(mär^iti;^te .Ferren abcrbncu; 
in ben uärfM'ten 6erbftfeierta;]en fcfften ivir in '^n-ft ober ^^.<rcpbur;( in einer 
(ileneralverraiumluu.T ^ufammentrcten, bie Statuten beratben, bie lancei.n"nri^lic()e 
Ö4enebmic(nn;t nacbfncfien unb bie in^rtleber n.\äb[en. 3cb nnb mein Jvreunb 
Q?afd> batten audi bereit;? bie Statuten vcrj^earbeitei, um ber Weneralverfamm; 
[uu^ einen fertigen öutumrf vcrutlev^Mi. Gublict' — — >erfdiiu>^ nd> baä 
c\.\\\\( i^rojeft. 

(i'rlauben Sie mir, .öerr Ofebafteur, über bai< „®arum?" einen bic^iten 
SÄleier \\\ Rieben. I;ieieni>}eu, iretd'e cie ^erfterenbe llrfad'e tt^areu , niesen 
ftdi ?ot ©Ott unb it)rfm eigenen ©ennffen red>tfertioieu. — 89 — 

ä)Jit bcm ÖJefa;]tcu Ijabc id; ba^ ^^jroicft mir ffclctartii^ fft5irt; jetier 
l*cfci- faim cij iii icixict ^antaiic mit glcifcf; iiitb 33(ut aiti^ftatteii. Da id) fei- 
nen Jliiv^ciibüif ^»veific, bvtp tcr ivacfere „33en-'6f)aiiauivx" \xbeu\Ü in uufenn. 
innerlaiirc freiitii] be^rüpt uiib flfipij? aefoKu tuirb ; fo bürftc er aitd; bcr tcftc 
i^enuittler fein, ein ^]>roieft nncber anfytnelunen, nnb nad) ben anterö i^eftal- 
teteu 3cit-' nnb Ädjntnmftäiuen ^u mcbificiren. 

3d; folfift fuilH- mid) ^^mt, ihmi ber ?aft ber jalire j^cbränßt, inni bcr 
Jlfliintvit im ?efnfadie yirürfv^e^o.^cn; i]cbeiifc aud; feinen 05ebi\utd; yt mad;eu 
yon einem ä[)nlid;en ^nftitute, ivenn eö iid) and; in nafier Seit realifiren fo(l- 
tf, id) u>erbe aOer mit grenben bereit fein, mit äffen mir yt @ebcte ftelienben 
ilf^ittcln ;in einer fcfd;en Oiealifirnn^ kiäntra;ien. »Dtit aftcr jr-icdM'd'ä^nnj^ i'terr 
Otebafenr C^)v crijebencr L. Horowitz. 

H. ,€»feit, @nbc Jänner. — gctojentc.^ Dcfret bc^ f. f. ÜJJinii^erinm^ 
für .^Titltn-^ nnb Unterrid;t an bie fjierortiije 3tattf)atterei--5lbtlieitmui bto äl^ien, 
am G-ten O^oyember 1857 3. """7, ,s- ad et. i"». 3. 34002. ift viel yt 
ividiriij, al& bap Sie ftd; nid;t bceifen foflten, baäfefbe 3f)ven t'efern mitjntf^eifen. 

®a^ Defret fantet: „3n ^ejncj anf ben Q3efnrf; fatf). 33otf^fd;uten von 
Seite ber fd;nlvfiid)tic(en ifraclitifc^'en Sn^^enb, fiat bae! ä)iinifterinm be^J Stnitwä 
nnb Unterrichtet ms einem befcnbern i?lnlape fol{|ente 33eftiinnnnujen ijetroffen 
unidtf aud; in bem ber f. f. Slatttuilterei^i'tbtfieilnnoi nnterftefumben iH-rn.ialtnnvji?- 
i^ebiete ;}cnan ^n bead;ten nnb ans?yifüf)ren ftnb : 

1. Die itunfnaf)me Per fd;ufpiiid;tii5en ifraelitifcfien jlinber an bem 
Unlerrid)te einer fatfiolifdjcn i^clf^^fff;nfe i|"l nnr bann yiläjjioj, ivenn iveber an>5 
ber babnrc^ yeranfapten Steiijerniuj ber Sdjiiter^aM, and; in anberer .^Mnficfit 
ft'i" 5^adittieit für bie (S'r^iehnu»] nnb ben Unterridn bcr fatliclifdien .<?inber yi 
bei crimen il^- 

2. aSo aber bie Sdjüler^afjf im iunfjättniffe yt ben €iäumfid;fciteu 
ber Sdntle ]\.^ i]rcfi ift, baj^ d im jvatfc bcr Slnfnabmc bcr ifracfitifcfien M\\- 
ber ciM ben nctfiii^cu Otanme für bie fatbclifcl,)en .ßinbcr manijcfn ivürbe, cber 
bie 3af;l bcr ifraelitifdien Jlinbcr \>erl)ältnif;mäpij^ fo bebeutenb i|t, bap ihre 
?lmvefenfieit in ber Sdjnle neben ben fatbclifdjcn .ßinbern anf bie ©efammter- 
fcfieinnn.j, nnb bie reli;]iofe .C-iaftnnii ber 3d;ule einen nacfjtfjeilieien ß'inffup 
\\\ üben vjceivjnct ift, c-^ aber v]leief;ivot)t .^tnäd^ft an bcr a)ti3i-(lid;feit ^ebric^it, 
nnn c>ji für nädtft ytc<feid; an Diittcln fefjlt, eine eichene ifracfitifd;e asolfefc^nile 
ui erriri)ten, crübrii^'t niditcs a!-ö bafjin \n wixkn, bafi bie ifractitifcfum Äiu = 
ber ncbft ben überall al\vfcnbert ;;n ertf;cilenben 3ieliijicnxMintcrrici)ie, and» 
Den nbri.^-n S^mlnntcrridjt iWax in ber fatf)olifc{;cn Sdjnfc, aber in ab^efon^ 
berten Stnnben erhalten, in locfdjcm gälte and; ab^^efonberte Sdnilrrüfunv^en 
für licfclben ftattytfinbcn baben. 

(iä inn-ftef)t ficb, bap bie 3fvaeliten febann ben fatf)olifri;en üehrer für 
ben llnterridtt ibrer .tinber bcfonbcri? yt cntlobnen nnb für bie Q3enülMnK^ ber 
5cbntlofalitäten, rcr SfbnleinridUniujöftücfe, Selu-nuttel n. f. \\\ eine an^^emei-- — 90 — 

iViie Q3er3Ütuii;:( 511 Iciftni haben, xvdd^c bedöitUrf) fcfi^iife^cii uiic für tie 3wei 
de tcr Sdjnlc 511 iH-nvciiten ift. 

3. Ob an Ccr ciitcii otcr tcr aiiCcrcii fatbclifd)cii i^olföfdiulc Cer cje-' 
uieinfame cter abcjcfciibcrtc Untcrrirfit tcr ifracUtifc{)cu [cl)itlpflid'tii;(cu ^uoienb 
cin5ufübrcit fei , bat im (vaflc ftd; crtijcbciiCcr ^'Inftäubc tie l'aiitcöftcüe einher; 
ücrncbmlicf) mit tcm JDrfciiiariate 511 bcftimmcn, foKte fciu (S'iuücrftänfcnif er-- 
jiclt ircrbcit fciuicit, io u>ärc tie (Sittfdjcituuvj teö 3)Huiftcrium^ ein^ufjoleu. 

4. ^ei tiefer ecriie für einen i^crei^clteii @c[;nhtnterri4it tcr ifracliti: 
l'ci)eu ;!^nv!ellb ift übri;]cn!? anf tic ©rric^'tnnv^ eigener ifraeliti fd)er iNclfefdnilen 
naditrücflidift ein^uunrfeu, nm tatnrdi, foiric tnrd; tie eben geftattete .^eitix^ei-' 
lige Untcrbrinijnng fcer fd^ufpfüiditigcn ifraelitifd;en Jlinter in fatbclifd;e 33olf^'' 
fc^ulcu, taö i)\CT unb ta ncdi ftarf verbreitete nnt fdiiver ^n übcni>ad;entie 
ifraelittfd;e ^:)>riöatfd;nhvefcn, auf taö ftrenge 93etürfnip jnrücfjufüf;ren. 

5lni^ 3Ärtbl*en/ Gnte 3änncr 1858. — @eel)rtcr i3err Otetaf- 
teurl @i^ unrt obnca gennp nidU univiKfcnimcn fein, wenn id; 3bucu nüt- 
tbcile, ta^ taö (srfdteinen tco 1. J^eftcl5 !j,bxc^ 33cn;(ibanania, tat^ fc »icl bei? 
*5clebrenten, ontereffautcH nnt yinjiefienten bietet, »cn mebrereu l'iteratnrjgveitu-' 
ben in nnfercm 3}ater(aube mit h3ar)rer grcube begrübt, mit ineler 33coieifterung 
aufgenommen unirtc. 53cfcuberc Scufaticu erregte ^in fd;oner mit @eift unb 
®efd)mai-f gcfdiricbener Jluffafe „3ii>" ®efd;id;te ber 3ubeu in Ungarn", bcr ju 
Jinntern ("vcrfcf)nngen anregen bürfte, wie and; bcr mit „8iierärifd)c Jlnjcigcn" 
iiberfd;riebcne 5?lrtifcl, tcffen Sci'tff^uiig num mit grcper Svainning entgegen 
fie^t. Ad vocem „?itcrärifd;c 91njcigen" fanu id; uid;t lynbin ju bcmcrfen, 
bap in neuerer 3ctt tie betrübeube erfd;ctuuug fid) fuubgtebt, ba^ Literatur; 
(Sr^cugniffe in jütifdien Jeitfdtriften eine güuftigc ja- belobentc S3eurtbei(uug 
erfabren , bic cei turd)aui^ nidit i>erticuen; fo \rirt, um nur ein 3?eifvicl anju- 
fübren, ta>5 i^cv Änrjcm erü-bicueue vcetifd;c ai>crf „J,'ti'"'^N niiri", 53ret^lan, 
©ul^bad/fdje 33u^)bru(ferei , in einem fcinft aügcmcin gead)teten unb inelgelefc- 
uen Crgane, nUi ein „fd;önce (ir^cugnip ber neueru bebräifclicu -^^oefie" bar-- 
geficdt; — bei genauer unbefangener Scftüre jcbod; crgicbt ftd), bajj tiefe 
iDidUnug abgcfebeu bavuMi, bap fic icwcl in ber 3^ifticn, ivie in ber vocti- 
fdjea 5?lnffaffung binter teu iUrbcitcn cincö ®cffe(ij, i^rau^c-- üRenbej, (Sfrati, 
Mobn , OJapciJort, Stern, Setterit^ weit ^urncf geblieben, aud) eine grcfe 
Slujabl grober ^crftöpe gegen bic bebräifd;e öirammatif unb 2vrad;e cutt)ält. 
Slugbrücfe unb ÜJcteunnfcn iric: """Viri N*?n ®- 16- riDDH rh^'b] ®- 18. 

CHTurn )r\mb ®. 2^- ni^EKsin? n^'^n ®- 79. CjT2^ ri^ H* ]%"ivb 

(er wirb fie bcfdiirmenl S. 101 r\Yi2^V^ niriiX baf. n^lj/n V^.ü S- 105. 

©. 117. riür°^ cybn ^rTi ®. 137 ünnnz: c^^rh nnx bv c^J2 
s. 139. -D^p]?}!^: 'j^v ^- '-^7. nHyc? r'^y'i 2 154. Id^^x^ n^npyz 

ibid. "m^'X "C'Kx*.: €. 119. ü^n^S^^ ^- l-iS. Dl:^"^ 3. 153. '^D"':«*? — 91 — 

''DN '^- 'JO. rnzn ^li"' uno nod) viele aiiicte , irclcf;e aimtfül)reu bcr Oiaum 
Cicfcr '-Blatter uicl;t ^^-ftattet, jinb ivatnUdt uicl)t i^eeicjuet, bcn beö öebrau 
id)ett fmibij^cn l'cfer jii bcfrieDiiieii; — cber jtnb fold;e titeüeict;t iiad; be« 'Bcv- 
fafferei 2liifid;t ales licentia poetica 511 betraittctiT? Otef. ^ccjt bie ^ecjri'tnbete 
(STipartmiij , ba^ unter 3hrer uiiift*tuicii Ofebafticu btc *öefpred)iuu:( literdri-- 
|"ct;er lyKuMtäteii eine flare, i^rünbltd;e, i]cbtCv]eiie uub n»abrl)citei^etreue fein 
iverbe. @d)liepUc(; ertaube id) mir uorf; bie ^öemerhiu^^, ba§ bie Otaciv „7m" 
oou ber Sic in .31)rem !öeu-(5bauauja <B. 33. in ber Jlnmerfmii:; fa^jcn „ob 
„rbv „triefen" bebente bcbarf nod; bec Unterfud;uu^" xiieKeidK per metat- 
liesin-' ^m1 >vie iipni] C'2 ?u erflärcu fei ') '? ? E— r. 

iladllicmcrliuuij öcr llcöakliun. (iiue 58efpredntUi^ ivirb in biefen *i3lät-- 
tern nur beujeniijcu ®erfcn cjeanbuiet, Uie(d)C ber 9ieb. ^n^'^cfenbet tverben. 
I^ie nen()ebrätfd)eu Sc^riftfteller mad;en tuir hierauf befouberö aufmerffam, ba 
iinr über bie (irjeui^niffe biefeö Siteratur^ivei^ee feit bem 9lbfd)[utTe ber "Bif- 
fürt ba-ottim anefütjrlid; ^n berid;ten ijebenfcn. CitcriinTfÖP iflii,^Pic]cii. 

5r. 0)figfr j\bral)am,, Otabbincr Der Siniai^oj^engemeinbe ]ü 

^^reölau. Urfcbiift miD ÜbcriVl3iiiu]cu tn 53tbe( in il;vem ^iJevl)ält' 

iiiffe ^nv iuuevu ©iituncfehuu] be^ ,3ub^ntl)umü. SveeiUui, ^evlai^ 

üou ^^'jauuauev 8. YIII. 500. 

(gortfe^nuij unb Sdlnp.) 
üßan feilte beufeu, bie c(efd)id;tlicf;e (vorfdntnci, einmal ertuadtt, wirb 
ivol nid)t^ eiligere^ .^n tf;un i^ebabt luibcn, als? ]id} mit aller Suft unb l'iebe 
ber »Helitjiouäciefdticfite, namentlicb ber ber nadi biblifcben 3eit, ju = 
^ufteuben. Sai? ja biefen i^elb nocb fo bradt! »DJupte ja bie füeiläiüie *3efte(lnn^ 
beefelbeu aIü eine reid;lid) lolinenbe l'trbeit erfd)einenl ^iJorurtbeile i^e^en 3nben 
unb 3nbentl;um fonnten (;ier am ^rünblidjften triberleijt uu'rben; innerbalb ber 
eigenen @lanben>Jv5cmeinbe fcnnte man hier maucbcr öinfeiti^fcit auf bie toüx- 
bi^fte 2öeife ent^evjeutreten. 3lud) finb bie (Sntunrfelnncj besS Ifialmubiemu« unb bie 
ber '-Sibelevei^efe an unb für fid; tl)eolo;]ifd) -- i;)iftorifd;e *4>i"'^bleuie, bei bereu 
Q3ctrad)tuns5 ber jüDifdc iyorfd'er hätte au'^rnfen feilen: „id; ^önne meinen 
Stufen feinen Sddaf unb meinen 'liUmvern feineu Sdilummer ('■^Jf. IS'-d, 4)," 
bi^ id) ^efnubeu babe bie i^acfel, bie biefen :Dunfel erbellt, unb et? mir ^c^önnt 
ift, beu ®mj, flar ^u überfd;auen, beu früf)ere 3fiten unb @efd)led)ter nat;; 
meu, biö fie bort anlangten, wc id) itub meine Öiegenlvart ftebenl" *) *Bei einer fünflii^eu Unterf. über Cil)ala5on linrb biefe 5Jemerfunsj 
unfere« n?acferu (iorrefpobentcn um fo mcbr ^u beuüfeen fein, als pn? ur- 
fprünglic|) „fried)cu, jtd) lauv^fam fortbeivei^eu" bebeutet; b. St. f. bei Jöurt. — 92 — 

®U'trf>iro( luitcii tic bcitcit Öhüütcr Der itcitcii fitftorifrfunt 2cfiu(c "tai 
reli^io!Kv^'fdud)tltf(}c ilionu'iU uiii- itebciUter Knüdrt, bai^C;]fii Incv^raftfdjc imfc 
Uteratin\3C|'d;iri;tlif()c Spc^ivilitatcii mit bcfoutercr iNCvliebc tHimnbcIt. 

t>\c\c fc()ciu6arc Jluemaüc ift aber leirftt aiti? tei- Icufei^ ^i evflärcit, 
\veld)c \ic xvn-foUjteu. Oiapop ort ift c[aiv^ v^ot-^n.ilirf) iiaticnafcr Sd'viftfteftcr. 
(Sc (äpt cf)rn.ntrtiiic öicftaltcii au-J iHn\viit;U'tieii 3vifv.-[)Uiitcrtini mit ihren ÜDcr; 
feil imb ihrem J*>irfeii auftreten, um in teu Äiufccru ber (5H\KUftHirt bae iübi-- 
fcl;e Selhfthciintptfeiu yi uu-rfeu uub \ü beleben, uub um bie iöaUnviffcr ^um 
Sd^lvei^en ^u briuiieu, bie über jübifriieo ^,'Uterthum vlfviuijfcträ^cub urtheifen, 
chue baofelbe ^u feuuen. 3^ie i^efchiditliriie Ireuo luiü er uitVH'rtc^t Unfitcii-, c^ 
thut ihm aber ivehe, uh-uu bie .tritif anbercr (Vcrfc(ier am bem Äraii^e, bcu er 
um bat^ ^awvt ciiter feiner .delbeu i-(eivuubeu, aud) uur eine einmiete ^lurnc yi 
reipeu »ai^t. ^Die i3au5e Ü}iad;t feiner OU'lehrfamfeit uub feiner Äcmbiuatioue: 
ijahe bietet er auf, um bie greunbfdjaft be^o Äaifcr«? SlJareus? ?(ureliuö 9ütteuiuu^ 
für ÖJ. 3c{}Uba ben ^^atriard)en ais^ i3efd;id;tliri)e .Ihatfad;e 5U retten! — XbeiU 
UHir nun bicfc nationale iJcnben^ relii3ioni^v3efr^Hrf;tlirf;cn tStnbien xnd)t fefir gün- 
ftig; thciis^ burftc OKipcport und) \nd)t hoffen, mit ben (5r;-(ebniffeu fclrftcr 
@tnbicn hervorzutreten, ofjne aui^cfoditen ^u »erben. 3h ;)iücf ficht auf bie bibli-- 
cl>e (SinlcitnUi^^unffeufdiaft, biefe (5h-unblaije ber OleligicuiiiV'frf'tdjte, hefcnnet 
er bieö fclbft. „3>var h>ibe iri; — fai^t er in einem '-Briefe — viel (Srei^etifdjCiJ cjc; 
fd)ricbeu; ei^ bleibt aber in meinem ^]}ulte üerfd;(oiTcn. M) hin allei-bini]i^ über; 
^eui^t, bap ivir ben ijettliclien ©eift, ber bie *]>rofeteu er[eue(;tete, befto mehr 
beuniubern, je fteipii^er linr bie ifunbe bees Criento bei bereu. JlUi^lei^unv^ benü^cn, 
uub je Cjenauer nnr bie (S'ntftehuuiV^itit fiiteö jeren i,n-üfetifri)en SluefprndjC!^ in 
beftimnien XH'rnu\'(en, uub id; brenne juunnlen lun- "öeijierbe, bie ijon mir ^c- 
uionneucn Otefnitate auö5ufvred;cn. (SUcirfjnHH beftnne id; micfi ftetcf cineo S3cf; 
fern, unb i^iefic baö etiüfd^wcii^cu vor, bamit bev höfc Seumunb mid) nid;t vcr; 
folge. 3ct; befd;räufe baljer meine ?vorfc(ningen auf bie nad;biblifdie 3eit, ittife 
jtvar nur auf baö »vas? gefrf;ah, nicftt auf bai?, Iva»? überliefert unirbe ')." 

2öeu ergreift nidu ba>5 ©efnhl inniger ivehmntvelter iheiluahme für ben 
35cnfer, ber feine hödifte ?ebcni^freube, bie (yc>'Kf"'"i^ i"it bitterem Scftmcrje 
befc(;ränfen mup, um feine ?ebeuörnhc nic^t ju ftören? Um ba>? .»öerbc bicfcö 
DVK>'>-^ ^" crmeffeit, brandjt man 9?aVo^?ort'ö biebcre ^erföuliff'feit uid't einmal 
naher \n feuuen 1 

-Die 'Iseranlaffung 5U bem augeführten .C">erzent*ergu|Te gab ber iabel ber 
gali^ianifclteu ^Ifabbinen, Den ein fiMiftbeutiellec«, fpiiter aher veröffentlief'eij @c(;rct; 
ben DfaV'cport'j? erfahren mnfue. 3» biefem Sdueiben jcigt 01apo).'ort nad; fci^ 
uer bie fleiufteu £vfci^ilitvit"i umfaffeubeu iBeife baf; bie von bcu (Sincu fo 
ivarm gepflegte, von ben ''Inrern fo fehr perhiM'rei^cirte *|silpu(methcbe fd;ou in ber 
babl;lDuifri)eu (Memara ihren Urfprnng ijabc. iverner vergleid't er bie OJidUung ber 
*l>aläftineufer nadi bem (^'rlöfehen ihrer l'lfabemicn mit ber ber heutigen rufftfc()eu '; Ä. yheut. III. 5. 30. •"- -^D'r: ydJiin n*^' hü;;: -^^i^n^. — 93 — 

3ittcii, tic iu l)a;viari|ri;ci- iU-frfHifti;-(iiii;^ (i'i-|'al\ füi' rii' vciitafhUinu^tc -^balarlja 
[urf;cu '). ■J'a- latii, reu tiefe yiii|!cnuiiifii licivicuicfcu, ift lcid;t crfläiliri). 
J>?apciicrt unMiift tcc (Stttfräftitiii^ bct^fclbeit ein cu-(ciicci ]d}v lc()vrcirt)ff 
®fitbf(f)rci(H'ii au einen iiirftt i^eiiannteit Isveitub , mit hier niaclit ee feinem jV'- 
pve^ten •'i>ei'^cn l'nft, iiiteui er firf; übcv bic refti^UvaticniMicde ^Bejuven^nnii feiner 
j^orfebnui^en nnt Stnbien ani?fpne!)t. ©ic 3e('ärfe feinec* Q3lirfei? ancl) iu veli^ 
>lioni?i^efr{n(i)tlicl)en Jrai^cu bcurfuntet er jetcrf) bort, uu-« ec* iluii ;ie;li^»"f if'' ^^^) 
frei ^n tHnrevjen, wie iu ber OU-fel;irf)tc bcr ,<laräcr -). 

in-'u bell (S-effeln, tie feinen (Vreunb in Ö^ali^ieu brücfteu, war 3 Uli 5 i« 
"in-rliu gän^iliff; frei, wie fe(;oii feine Uuterfne{;un>i iih-r 3^ilMe4)a-'3amini telreif^. 
Unb bod; Ijat er bai^ reliiUon>?i.3cfc{)ic(;tlifl;e 2tnbinui nur mittelbar flcfiM-bert. ü)tit 
nuiverfeüerm älMffen, mit einem fcluirferii 53licfe, einer ijröfieru ^^Üetat für bic 
tl'euern isermäet)iniffe Der 'i>ätei- unb mit einer ivärmern i.'icbe in feinen ©lau- 
beneinübeni ift ätimr frtjiverlid; Scmaub au bic 53earbeitU!ui jübifclter 9Utertliüiiicr 
oieiiaii;1i'ii, alij 3itii5- 'lud; l)abeu feine 3lrbcttcn bic iliiien ijebüln-eute Vluerfeunnni^ 
ßcfuubeu. i'i.ni feinem 1832 crfd;icucncn Sßcrfe: „X-ie »^ c tte öbienft lidu-ii 
25orträi3C bcr 3 üben, ftiftcrifcf) cntftMf!clt" nrtl^eilt mau in X^eutfdilanb: 
„X)er !)Jcic(n(inm bcij unffcnfffiaftlicl) beftcrrfri;teu 4)tateriaU\ ftcdt biefeo 5?ud; iu 
bcr beutfd;cu Literatur ben iV^iiniiatifebeu 'löerfcn ^afob (^Jrimmsj uuc bcu c\(c- 
cjraftfd)cu ISarl jKitterx^ ;ur Seite; bie 2d)ärfc unb Sid)erf)cit bcr .Rritif, 
bic ^rä^ifiou unb .Rlarlu-it beo Zi\)lv iV'Üatter bcu inri^lcirf; mit gricbric^i l'lui^nit 
''^oli; bic 2Bärmc in ber iH-rriicibigunj^ bcS 3abcutf)um>j unb feiner 5Beicuncr 
mad;t beu Scrfaffer juni ÖHnioffcn ©abriet SKieffert^ ^). 'vKlciu bic jübifdic 
l'itcratitr ift ifjm feine vortjerrfrijcut reli>iiöfc nub tljccloijifdje. !t)a ruibcu 
iu allen 5dd;cru |;iefd;riebeu, nub ;uMr meiil bcbräifcb gcfc^n-icbcu babcu; 
fo mu$ uac^ feinem 5)afürlialten fem iitbifd;cn Sc|)riftt{)ume ein alloicmciucrcr 
tM)araftcr öinbicirt iverbeu. „Xac i^lll fpicv^clt ftd; tu beu jürifdjen 9Öcrfeu 
wie iu beu uiel)t= jübifdtcn ab ')." 3^aber ift bei ihm nidjtber reliiTiionPv3cfd;id;i; 
iic^c, fouberu bcr .ftnltnr- unb lircrarin\iefdHd)tlid)c Wefidit'jpuuft iHnlicrrfdKUb. 
i^cnn er bie gcttei?bicuftrid;cn 'Vorträge bcr Bulben f^ifttnifcli eutuncfelt, fc boveift 
er, ta^ bcr jiibifcl)e ®eift niemals iu fc{)iuabltcl>e Uutbätißfcit i^erfant, iint baf; 
baß lebcubti^e, bclefn-cnbc unb erbaucnbe 3i'crr 5,u allen 3fi'fu iu lor -snuaincc\c 
flc^ött unirbc; er ^ci;it ivic mau i-;elcbrr bat uiu- \>m wem bie l'ebrc aiu^cgau' 
<[e\\ ift; er v^^'t ?'>•' äin-rfc auf, bic beu fyuai^ogalcu ^^^rebij^tcu ibrcu Urfpruui-; 
verbanfcu; ipo-S aber i^elcbrt nub i3cprcbii;it linirtc, iiub ivie fiel) ^u^a It bcr 
l'ffjre unb Cßrebigt im Vanfe ber .lAabrbuuterte ßcftaltct hAbe, baiTU fcftiveicit er 
futwebcr <\ani, ober er bfi^nfuiit ftcb mit Icifeu ?tnbeutnnoieu. äßeuu er bie jübi.- 
fd;e l'ileratiir 'oimi Vllerancer bi^ auf rie C*iie;3einrart liberfrlMut, fi^ erfc&eint ihm 

') Ä. fe"t)cni. L, 83. if. 

-} i. (?hem. V. 3. '2'M. 

■') etcrn i\oxl. 321. IV. 

■') 3ur Wei'd'. n. Sit. 3. '.'. -- 94 — 

bcr Xot tri 3>Jctiv]p'tJ (Srcrijo iiiarfinit, U\ifncitt tic iUnbicituii;^ tc? 2cfMr\\ 
tc? £d)ii[rf;au--?tntct; mit- rci^ Sabbatliäii^iime iiiicnvähnt tleibt. Cb !imi aiirf) 
riefe 3(iifcf)auuuiv5wctfe ifirc *i3ererf)tii3uiu] babeit nuicj , i'c unrt fidi todi tie jüti-- 
fc^c Ihcclcc;ic mit berfcIBeii niemals^ befriebi;i;t fühlen, 'iöenii tafiev niaucf;e jüti^ 
fcfie IfiecIco|Cii es? iicrfMiiiüier v>cr^iefu'ii , bei i'»lnlcloj;ifdieu uiib literävijefdjidnU-- 
d;cit Uiiteifudtniii^eii ftebeii ^u bleiben, fc »rollen triv itnieu tiefe unverfänijlidjc 
5Befdiäfti.iuni;i , cie jet-enfalUi aitc^ ihren 9hte.cn hat, bnrchaue nicht rcrlcitcn_ 
I)ie philclOj5ifd;cn nnb literärf}iftorifd;cu ?lrbeiten finb aber bereit? ic weit c^e- 
tieften, ba^ ba? innere .^jeilii^thnm eii^entlich theclcyiif-her, infcnberheit reliijicHe; 
c?ef(^id;tlid;er jvcrfd^iinj^ betreten werten fanu, nnt and) betreten un-rCen niHH, 
wenn cie jürifd)4ürtcrifd;c Iheclcjie ihre ^Infi^abe Icfen feil. 3^ie i'crbcreitenbc 3fit 
mit ihren ^l>raliminararbeitea nnip bod; and; ihre ®ren5c haben! „i^j^üvjt benu 
allezeit rer ^5fiüi(er, fiird;et nnb c^icjet er allezeit fein (irbreidi , am ;^n fäcn? 
9iid;t ivahr, iinntn er bie %lii^c geebnet hat, fc ftrent er 3)ill nnb wirft ^üm-- 
niel an?, nnb pflanzt iBeijen in Oteif^en unb Oerfte an ben be5eid)ncten Crt, 
nnb Spelt an feine Stelle (Sefaj. 28, 24. 25) I" — 3ni Sinne biefer ^etrac^; 
tunj^en fd)rieb fdicn 9iad;man .^r cd; mal fein von 31111; ebirre-5 'öndi, beffen 
Stnbium irir iiuu^en Xheolci^en nad;bräiflid; empfehlen. ?üid; in 3^eutfd)lant 
füf)lt man immer lebhafter baj Q3ebürfnip, bie cij:(entlid;c !)Jeliiiicnv'^cfdn*te anf 
eine ben Jorbernnvjen ber ©iffcnfc^aft entfprechcnbe 5Öeife \n bearbeiten. Dhiment-- 
lidi entwirfclt ber gelef^rte iinb geniale Sre'^laner SHabbine ?lbra^am ©eigcr 
eine nnermübliche Oiegfamfeit auf tiefem Giebiete. 

Daß nenefte (ir^eugni^ feiner (^•crfefutn.'; ift tas? nnc> ocrlicinenbc ®erf. 
2)a?fftbc verfällt in brei 5?ndn'r: I. @efd;ic(ite ber 5?ibet i>on ber JRürffchr aite bcni 
etile ^[^ in ben a)laffabäern. (S. 20—101). II. ©efd;id;te ber 33ibel pcn ben 
aWaffabäern bi^ ?ur habrianifrhen 3cit. (S. 101—231). III. Urfacf^en nnb ®nnu 
be ber abireid;enben lertciSreeenitcnen, (S. 231 — 499). iTa^^ -IJrcblem, ba^ fic^ ber 
3]erf. ;nr Öcfnng gewählt hat, ift fehr alt, nnb bie l!cfung becfclbcn Wnrtc cft 
rerfnd;t, c^nc ba^ man ^n einem befriebigenben fWefnltate gelangte. 5?ei bcr trcncn 
*^ictät, mit Wcld)er über bie 9Jeinhaltnng tc? 'öibeltertCi^ gewaclit würbe, ift cg 
nänilid) anfallenb, bap bie älteftcn "öibelübcrfefenngen, wie namentlid; bie LXX. 
vcn nnferm maffcretifdien levte bcbentenb abweid;en, unb unter eiuanber nir^it über- 
einftimmen, nnb bap fcgar bie reeipirten Thargume in mandKU, wenn an* nid)t 
wefentlid;en Stncfen, 9lbweid)ungen ycn bem nn? vcrliegenbeu lertc enthalten. 

Sdjeiubar ift bicfee *4>>'t'Hf'" «"f fi"' ben Jtritifcr nnb (S'vegctcn vcn bc-- 
fonbcrm SutereJTc, fo ba^ e« jcber, ber uic^t >Äritifer nnb (Jreget luni '^aä) ift, leicht 
igncrireu fcnnte. ?(lleiu bnrd; bie criginclle *,!cfnng, wddjc feiger verfncl>t, ge- 
winnt baefelbe eine t)che religicU'jgefdiichtlidK i^'bentnng, nnb fein Ihcclog 
reu wiffenfd)aftlic{)cm ©eifte barf taiuMt unberührt bleiben. 

Xenn mit einem fc geleierten ?lpparatc, wie ihn ba? iicrliegente 'iMid; enthält, 
ift bie Scfnng be? ^^rctlem? ucd) nid;t vcrfnc^t werben , aber auc^ nirijt mit fo 
heranöforbcrnber .Kühnheit. „3>ie 'öibel, — fagt bcr ^^crfaffer, nub biefc 3Öcrtc brü-- 
(feu in Äürje jnhalt unb Icnbcn; bc? ganjcn 3?ncl)c? aue, — ift unb war jn allen 95 3citcii ein fun^ Ifbnitiiici^ 'JBort, iiic^t ein tottci^ i^irf). €if vftctr ;\n af(fn ®f^ 
ft^lfc^tern, jie h'itiirtc fif, ftc präi-(tc iljrc i>c((c ö^fftnnunc) in brni fiifrijcn aC-crtr 
ans fie war tmnici ein nntcr ilmen ©eijcnlinirtit^ee, niri;t ein atniefd^lcffene? 33nri; 
fccö ?[(tcrt^nni^ , teijcn Sinn man iid) erfc(;Ucfen mütTc, nm tie ^Infcl^inmig einer 
tahinsicfc{;untnbeuen Seit fcnncn ^n lernen, iräf^renb mau chva babei feineu ab-- 
UH'ief;eut'cn IBei^ ciiuij. aßenn mau baf)er anberc ißerfc beö JUtert^uniö balb nad; 
ben Sbccn bcr ßtit, in lve(rf;er fte abvjcfa^t ivcrbeu, ^n beuten unternahm, unb 
bie lUH-rtragnuci ter eiijcucu nub bcr ^i'itiiiifirf'tcii S" vcrmeibeu beuiüdt nmr, 
fo umr es? umijcfeljirt bei bcr 33ibcl. 5)aö civi^e SÖort tjcfjcrt nici;t einer bcftinntitcn 
3nt au, cö fonntc nirf;t von ber 3cit feiner SJficbcvfr^iieibuu;-; abbäui^iil fein, c^ 
burftc cbcnfcU-icuii^ ani(cblic(i neuer 9:Baf)r()citcu nub (i'rfeuutuiJTc cutbetireu. 
3)at)er irnoi eine jebe 3fit , ciuc jcbe JUicfjtuu»;, eine jebe ^nbivnbualitat in 
bie iMbcl it)rc vjauä cii^euc ?(nffaf|uus;? bineiu; baiicr bie (Srlveiteruuc^eu , S'eu-- 
tun^cu, tinnfrfjfu uub Ü)m'bclifcl)en S'rflärnnv3öin'rfurf)c. "-Bei allem Streben unb 
ikvlauiien nac(; cbjeftiver 51uffaffuui-t Unit eine fclcf;e niAt i^cliuvjcu, uub aurfi bcr 
Uuijläubii^e träijt feine 5UUipat^ie in feine (irfläruuc(sijerfurl;c fjinciu. 2)aö uiaii 
uuu i^ro^e Uufiefierbeit bcr (irevicfc belvirfeu, um fc luHier jcbcc(j ^eivjt fict; bariu 
ric 53ebcntnn;] ber 53ibcl, bie Tillen Mki- ift. 4Bai? jeborf; iu fvaterer 3eit auf 
bem 33cben ber Ofrci^efe ijefd;afi, bac' mufUe iu frübercr 3t'it, iilö bie 53ibel ncd) 
nid)t feft abi^efrfUcffeu linir, burd' Übcrarbeituuij c;iefeiiefKn (S. 72)". 3n bicfer an-' 
i-(eblic(;eu Überar{)citnn;-( uub uaciUu-riiV'it tbeiüiieifcn ©iebcr^crficKuui] bcei üevte? 
erfennt ber 53crf. bie Smtrcn bcr „iunern (Sutlinrfchmg bc« Subenttntmc*," ben 
„inneru i^rcpartiijcn .taun.>f beci 3»beutl}umei" (S. 17). ^ic Dampfer waren bie 
Sabbucäcr ober nad) beut *-15erf. „3abcfiteu" unb bie *l>barifäer. 5^iefer ,^ampf ber 
Parteien baucrt ncrf; iu fvätcrcr 3fit fi-nt, unb mit Ujin bie niuarbeitun;^ ber 
tf}almubifrf;cu Srabiticu. 53ci bicfer ift „baS SBerf bcr Umoieftattnnoi fo gau^ilid) 
buvcljiiebruu^en, ba^ mau iu ben aucrfanuten ai>erfen beu .^ami^f i^cn 3nln()uu-' 
bertcu, baö ^craue^ebäreu einer neuen 3ci- '!">? fiiu''' ffl'r i.HTfd;icbcn i^cftal; 
teteu in-rivincieulieit i}ar nid;t mebr walirnimmt. (2. 157)." 

9Eir eutfialtcu unö vcrläuftv^ einci^ jebeu Urtiieils? über bie ?lu{iditen bci^ 
'■üerf., inbcm bcr 3nl}alt mebrcrer Jlbbaubluuj^eu, unic^e wir unfern l'cfcrn vor^u; 
Iciien gebenfeu, ein näl^erco (Sinjcfjeu auf bie iu icm *Bnd;c entbaUeuen ^)fc(u 
alitdteu bringeub crbcifdjcu wirb, iücrläufig Icnneu wir ;(Wci ^emcrfnugcn uic^t 
untcrbrüetcu. Sitii'irf;^ fr^eint cei uu^ für bcu wiffeufd;aftlid;cn S"rfolc( bc(? ''Jßiu 
d;cs bebenflict), ta^ ]id) bie „3abofitcu"-'AM)Vct()cfc wie ein rotber gaben burd; 
alle ibeile bciMclbcu ^iebt. 2lUr ftub uid)t im Staube, wx bcr baiMuenäifcbeu 9?c- 
Üauraticuj^eit einen jlamv^f jwifd)cn „3iibcfiten" unb ibreu ©eguern ,^u eutbecfeu. 
2^eim wnrf(id;en ?(uebruc()e bcr Sabbucäerwirren ftub bie „3flbofiten" ni(^t mebr 
am Oinbcr 1 3>cc^ barübcr ein ^Keftrcree in unfcrcr Stb^anblung über bie o,vc^t 
'i^erfammUtng uub Simcn bcm ^^rcmmcn. J^erner bürftc ce fd;wcr i\u red;tfer-- 
tigcn fein, baf ftc^ ber *i5erf. ber ilfübe überbeben bat, an\ bie vuM'Jiabofitifdjc 
©cfc^ic^tc bcr 39ibcl nä^cr ein^Ui^eben. .'üUr fcnneu uns? uir^U ycn bcr Über^eu- 
quui^ tvcuHcu, baf; ber iiJcrf. ciw^ biefem iBcge ba>? («cwa;itc manrljer feiner \M); — 96 — 

rctficrcii fclh't cifaiiiit hattr. Jic^ lifja- i'LnIauitoicti i'lue)Uiliiiu]cii lui'mcn ivir 
tfincit Jliiftaiit , tic „Urfriraft" ^ils? eine in tcr jüt. Xl^cclocjic fcfir bctcutfanic Öi- 
iuifiminii 511 bc^cirfincn. (ie wävc für ccn Staut bcr jütifc^cu 9BiJTciifdiaft in 
3^cntfc(ilant in ter Ifiat ein ntUmniec- 3fif('cii, »venu taä aöcif uicl;t eine 
liuuie nJeihc iriiTenfdmftlirfH'r Untevfudnuu-ien I}crvcnufcn uniitc. 3^ie S^avftcdiMUi 
ift aUiJiK^firf'i'ct; iiui" J?iit mit ivierer, nne S. 3G. (Sntc „fct)fiut 3?cite?," fint 
nnc |>iiirfilif^ie Jöärtcn aufi]efa!(en. 2^ie ^'(neüattnno; Uipt nirfits? ju Uninfef'cu ühio|. 

llnicftfö ms Bijimgoßr, ^rijulc uu^ lltcrrttur. 

»jcnebttt/ iSntc saliner. 3^ev SiMifaiTafcntrcdcr, .öerv 3iM"cvf' 
ie?;ii>cf!i, ijAt bei- ifr. .^auptfrf;ule 5 etücf fcftbarc l'antfartcn ^nm ©efrf;cufc 
(^emarfn, unb ift tafür ocn bcr ^oficii t. f. 8tattf)altciei-'?i('ttjcilun^ belobt 
ircrten. 

H. .^ir. l'elic beda Xorrc, $rof. am iliabbinci-C^cdc^ium ;;u ')>afcua, 
ale 53ibflfcrff(jcr unb ^rebigcv ijlcicf; rüluiilicl;) bcfanut, Iwt ]\vei jUcdch ficraue-- 
«ie;]eben, irclcfic er ^nm Sct;hiiTc ceö veri^auijeneu nni' ^uv (iröffnmiv] bc3 gegen- 
ir artigen Srfniljalire« in bcr SiMtagcge ju -^^abiia gcfjaücu bat. 3« ber am 12. 
2e)?tcnibcr gef)a(tcjicn Srf;htprebe ntft er beu fiuiftigen Oiabbiitcu unter Slnberm 
m: „9ßir baben S'ncf) au ff) bcn beben (S"rnft bci^ Q^erufes?, bcm 3br (iuc^ iribmet 
(im ^ex] gelegt, ffiir I^ibcu (Surf) gezeigt, wtlä) einen ftreugen l'ebenen.mnbe[ 
man v'cn beiu fcrtert, ber biefcn ^eruf ergreift, \vcld)t 5lu>?bauer in Stubien, 
n^elcbc 9Jube im ißenebmen , U'elrf;e *£efc()eibenbeit in beu ^ ■f">anb(nngr« , wd^c 
3uri"t(fba(tuug im 9?eben, wnd)c ®ittenreiuf)eit, tvelc^e vge{bftbef)errfc&ung , uni-- 
ite grcmmigfeit, li^el^e I^cmut, trcicben ß'ifcr, ivelriie drgebuugl" — ^u\ ber 
(Srcffnuugeirebe , gebalteu am 7. DloiH^mber, fagt ber g?ebner unter 5ljiberm ucn 
ber 3?ibel: „(So ift ba? 58ur^ bcr greiibc unb bc-:? Scfimer^ee, bcr Uufrf)ulb unb 
ber ?licx\c, bee Üktbe^^ unb be? Xvcfte«, — bae 3?ucb, Jvelrfieö mit bcr 5jBelt 
faft jitgleic^ entftanten bcrf> ncrf; immer jung geblieben ift, unb fo lange bau- 
ern u.nrb, it>ie bic 3Beltl" 

/-. 3u SÖicn ift kchcn erfrinenen: „l'cbgcbirijt auf bie bebr. epracl)c mit 
•i»e;iiebung auf eine von ^r. 3cÜinef gebaltcue ^^srcbigt. iüou 3faf Öirünbergcr, 
Jliabb.=(lanb" Sau &d\d)t bat anct) einen bebr. Iite(, »clrfn-r inbep 
md)t ein üob ber bebr. Sprariic, fenbern ein Seb :jefliner^ i.>crfvnirt)t. -Diefcm 
litel eutfvriebt ber 3ubalt bci^ ®ebic(;teäi. €b nun auc^ bir bebr. 'Bvv. ben i'erf. 
toben iverbe, mörf)ten unr be^n?eifelu. ©ic Öeftunnug beö ^crrn ®r. ift jwar 
fcfjr (cbeneivertb ; and; gercicl)t cö einem 3labtiuati^=(5anb. jur (Sbre, »renn fr ficf) 
©ewantbcit im bebr. Vlu^brurfc anvicignen ftrebt. iHbcr *err ©r. feilte iinffcn 
»e(d;e Sevbcrungeu man ijiut ^u läge au ein bebr. @ebic(it \\i ftcKen berecb-- 
ilgt ift. Crigiualität ber ©ebanfen unb vcetifri;e ökfäüigfeit ivcllen • nur 
bem aScrf. <^al^ crlaffen. 9lber wc ift felbft bie grammatifci)c Äerreftbeit? — 
rjh irirb nic^t mit 2 fonftntirt (®tr. 2). -'■" f^i"" H^cber burri) bcn St. 
fcnftr. nod) burrf; ein 3uffiv mit n"' verbuuben iverben (Str. (J). — 97 — 

Die 3ericOp = 3lo|e. 

(Anastatica hierochuntica Linn.) 

Sßcn 

med. Dr. ülorilj ijorfdic^ki}. 

^u Scni^O'D^ofe, ivelci^er hex bniiljmtc Sotantfer Ciime 
fccn öiet ipaffenbern ^fJamcn Slnaftattfa, Slufcvftclnnujöbhime, gege* 
6cn f)vit, tft eigentlich feine D?c[e •)• S)?an tarf fie baf)ev mit ber 
fo angenebm bnftenben Sentifoiia, bie bei ^encbo a^äc^ft, nub mit 
bev ©iracf) bie 2Bei6f)eit vergiic^eu ijat -), nic^t ven\)ec^[e(n. 

Die SInaftatifa, bereu inteveffante^ Seben id) befcbreiben 
ml\, ift eine 3 bi^ 6 3oÜ f)of)e ^^fian5e, \)u fi-eu^fövmige ^lü* 
ten trägt. 3ft [te jäftrig unb fruc^treif geworben, bann falten bie 
53Iätter ab, unb fie jiet)t fic^ 5u einer bürreu ."»^ugel jufammeu. 
^In einem furjeu (Steugci Rängen einige Saameufapfeiu. 8ie ^iefH 
bie geuc^Uigfeit ber Suft gierig an \i(b , ireöbalb iie Sinne in fei* 
nem ßittittter aU ^i;grometer venveubet §abcn fott. 3[)r ü^ater- 
lanb finb bie grofen Sanbebeneu ?(vabieuö unb ^\a(äftina'ö, wo 
bie g(üf)eubeu ®ünneuftrat)(eu fein anbercö ^.^ftan^enieben auffom- 
Uten laffen. SBenn im 5(uguft bie 6türme ber 2Öüfte freuten, rei* 
feu fie bie ju einer Äuget jufammengeroUte Shiaftatifa au6 i^rem 
(Stauborte, unb jagen fte meiieuwcit bcrum. 2Benu bie Stürme 
wieber fi-^weigen, (ä^t aucl) iu fic^ auf einem neuen 9^uf)c^3(a6e 
nieber. 2luf ber weiten 9?eife ^at fie (£aamenföruer faUen (äffen, 
an^ beneu neue ^vflanjen in ber 2öüfte entftefjcn. ^cibci f)at fie 
fetbft iin- Seben nocf) lauge nic^t beff^toffen. Sie jiel^t bie geuc^* 
tigfeit auei ber Suft an fic^, fenft bie SBurjeifafern in ben ru()ig 
geworbenen <Banb; frifd;er @aft riefelt burd^ bie ©auggefäpe, eö 
fct^iepen 53lätter an, unb abermalö blü^t bie 5hiaftatifa. 3)iefe 
9J?etamorpf)ofe mac^t fie 3af)r unb 3af)r unb yiele 3at)re nac^ei^ 
uauber. ©ie fte(;t nun wieber ba, ein bürrer Änaut im fiei^eu 
Saube! — 3e^t wirb fte wob( tobt fein bie greife ^htaftatifa? 
2>a erfaßt fte ber Sturm unb fc^teubert fte f;iu uac^ ben tb/aiu 

') Ucbcr Hc 58cuciimtUi3 „9flofc" f. Kobiufon ^JJaläftiua IL @. 539. 
') @irad; XXIV, 18. \\t\). 

BeB-Chaganja 18ä8. III. 7 — 98 — 

ßctväiiftcn Ufern bc6 Sorbaiiö. I)ie 35?ur^c(n [c^lcpen in bcn weU 
d)(n 33oben, fte tvinfcn genc^ttgfcit anö bcr Snft bce heiligen ?an* 
tcö, e0 freifet bclebrnbev ^art hixd) bie ^avtcn eauc^aDcrn, ?(fte 
nnb 3wcid^ ^'^^^^ ^^^^^ ftrecfen ftc^, tveiben Blatter unD 33(i"itcn, 
nnt Me t'on etimnen \nd gcpcitfc^te 2hiaftatifa b(iU)t loicbev [c 
frtffb nnb fc [cbön, ivic in ben evften Xviijen ibrev 3uqcnb. ^^iU 
gcr babni i?üv 3a^v§unbrvtni btc 5hiaftatifa ans? ^4-^viläftina nac^ 
(Snropa ge5rait)t. Tlan cv'^aljit, ta^ eine fo(d)e H^fUm^e, bie nic^t 
weniger alö 700 %\lm ait \\\\x , im 2öaffer il)re 33lüten nod) 
einmal anfget^an f)ai\\ 

.Öat nicfet 3[rae( mancöeö ^ifinUcfee mit ber Shiaftatifa? 6ei* 
ne 5einbe baben c6 vom f)cimifi-^en ^oben geriffen, bnnt 55?üften 
nnb über 53?eerc nacl) aUen ?)^;cbtungen ber ©clt gejagt; aber 
übera((, wobin eö bie Stürme getragen, bat eö frifcbe SBnr^eln 
gefcl^tagen, 33(atter nnb 5SIüten getrieben, u^eti e6 ;,nm ^Iräger 
nnb trenen 33enHaf)rer einer großen 3bee erivahlt wnvbe, bie t^ 
'oon [einem Urabn, bem ?5'i'i'"iibe Öotteii, übevfL>mmen, nnb feit 
3af)rtanfenben in 9teinbeit erf)a(ten hat. — ^s\xad luirD nidu nn 
tergef)n, eö ift bie 3lnaftatifa unter ben 9?ölfernl 

Bugrtbe ber tlckktiou. 

Xie [innige ^Betrachtung , we(c6e bn mand)cr{ci (5r[rfunnun' 
gen beö ^^[(an5en(ebenö a(ö bd iMel[agcuben, troftrcicben 55i(Dern 
iH'ruH'iit, UHU- and; bem SÜtertbume nid)t fremb. jn 'iPilDern nnb 
ÖHeidnii[[en, bie ber ^^f(an5cnUH'(t entnommen ftnb, reben [cfccn bie 
^l^ofetni v»on 3»[vaer^ fünftigem 33(üf)en unb ©ebeihen. „3d) xinll 
[ein wie ber Xf)an [ür 3[rael, es? blübe wie bie ?ilie 
unb [d)tage 2ßuru'in g(eid) bem Libanon; [eine 3t ei [er 
breiten [idi an^ , [eine Sc^önfteit g(ei*e ber bee« Cl- 
bäume, [ein 2)nft bem bes? ^ibancn'^ ')". (5in in brei IficU 
k ge[pa(tcnor 3H>eig, weld)er in brei Blumen au^(an[t, äfmlid) 
einer ?i(ie orer .ö»iiii»tfH', i[t au[ manfl)eu ^JD?ünu'n ju fef)en, 
we(d)e ©imcn ber .^a^moncier fragen liep -). X)ie S^'ber unb ben 

') i^c\. 14, G. 7. i.'tcii^l. oi'faj. C5, TZ. 

') (ialcboiii, bibl. ^Jhtmiv^iii. e. 19. ber beut[cf;cu Ucbcif. — 99 — 

Oliöeubaum fteUcn aiic^ bie ^Ilübrafcfeleftver alö «Si^mbole i(;veö So!-- 
fc^ f}in: |onc, un'il fte mit ihren 2öuv^c(n fic^ [c fcft au bcn 53o* 
bnt flamnicit, ^aj^ fio i^on bnu rcifu'ntcii Stvcme bev Suft uicfct 
fortgeriffen wntcn fann '); bicfcn, iveil er in unöevwelflic^er grifc^e 
immerfort orünt, uiib „feine Blätter nkbt abfaKen nicl)t in ten '^a> 
gen bei^ ©ommerei unb ni* t in ben 2ageu beö 'löinterö -)". Gin 
33i(b Sfraef^, beö oft verfolgten nnb beunoc^ nic^t i?ernicf)teten, fe^ 
ften fie nid^t minber in bem brennenben aber nid^t t^erbrannten ®e^ 
büfcbe, an^ ivelcßem ®otte^ (Stimme 5iJ?ofen berief, 3frae( auö ^JZij- 
vajim ju führen •'). ©elbft bie nüchternen Variier baben^bie Ci'rfrf;ei' 
nung auf biefe(be 9ßeife gebeutet •*) ! 

!l)ie in bicfen unb afinlicben S3i(bern an^gebrücfte .<poffnung 
ift fein eit(er 2Bafni, fein (Sr^eugniß nationaler (Sitelfeit. a^ielmef)r 
vcrbanft fte untrügiiitcn , g6tt(itl;en ^-l^erOeipuugen i^re 33egrünbung 
unb Serecbtigung. 2(moe ^), Scfafa^ ") unb 9)?a(eac^i") fpre* 
d)en biefe 5^^er()ei^ung mit fiaren 35?orten au^; am entfcbiebcnften 
u>irb biefelbe yon ^ercmiaö innfünbet. Unb unter irelc^en ^cxljaiU 
uiffen (ä^t biefer *]3rofet feine '*?^?itbürger t^a^ Sicötirort be^ ^^roftes^ 
unb ber QSerbeipung yerneßmen! — 3erufa(em ift iicrftört, ber Xem- 
pel niebcrgebrannt, ta^ Sanb ringeumher in eine (Sinöbe r»erjran^ 
t»c(t, ber ^eni ber 9?atiott nadb Sabi^ton t»erbannt, unb SWeö fc^eint 
ununcbcrbringtic^ »ertoren. 2)a tritt 3cremiaö fjeryor unb ruft: „2üfo 
fpric^t ber (Sunge, ber bie 6onne gefegt hat ^um Sictte bei S^age, 
tk Orbnungen be^ ^WouDe^ unb ber Sterne ^um 2id;tc in ber 
^}?ac^t, ber taß Mccx aufu>üf)(t, ba^ feine 2ßeUen braufen, ^'^err 
ber ^eerfcbaaren ift fein 9?ame: 3S>cnn biefe @efet3e vor mir uiei^ 
d.;en, foll and) ber (2aame 3frael\^ aufhören ein ä3o(f wv mir ju 
fein aUe ^age. S3enn gemeffen un-rben tic ^immel broben unb 
ergrünbet bie 6tüfecn ber (S'rbe hierunten, fo unnbe aud) ic^ l^eriver=^ ') mHv. ^5f. 92. 

-) Salt. 3cr. 289. 

') 3alf. 2. 5)(. 1C9. 

') 5lb. ©fr. 2. ü)(. 3, 3. 

') 9, 8. 

") 43, 1. 2. lt. a. a. St. 

') 3, 6. — 100 fcn ^n. oanien ©aamcn 3itaer« «m SlUe^ n-«J üe c,o,f>a„, io ift 

auf Mofo Scvha^uuä -«vut. n* !*^M, «. saaMa« 

Lmid«- Sovttaua ein ®.<,n,fta>,b trcftvci*cv Sc.va*»,,,,, ;vav 

^„ e iü i»". 2>".f" ''""■ 3"'"'- "^'^* «'■"™ '""«V " 

; „ ( „ giva* - «mfa^t eine teftimmto SOuafc ;,hm, Jagen, 

;. H Sage Sfvarf« finb muäölb« ".". Hn^ ,dM. ta « n< 

l.nf W ein einen heilige« Ii*.ev«: „3* -"«fc nut. ,.ev. 

rflvn (eben, u„^ ev.Uien tie Si-a«« ^'M»-; '" ;;; 

in ^e„ «ugen ter fvomn.en 6cf.viftau«itgung mn -ünu ^'.'j5';"'"' 

|,I„"en«9emeinbe, Hc nn.ev bem e^n^c to. *Mmen n* f.c6ev 

n-rift "ov Tot nnt SScniicbtnng '). 

Um tiefe ferfie 3>i«vrtd.t ^u triftigen xmt u. It.iv en_, e>iu. 
„evten iU IVlfSiedvev nieit nnv m, tie pvofe.ii*e« ^"^"^""^; 
^ vn nnel, an t.* 3.n.gnip tcv (Svfafivung nut ^'l^^^<^ 
ftievauf fceviefen fie ftefc, n-eil fie in tev Gehaltung is|..el * nut 
foU >Sec6t ta* SBalten tev gö.tlicben «oviehung evfannt n. 
e SRetion nt-ee tie «nutev te. ^K.evtinun. fetUef, *v 
^ L^ia 3bn *a.oK,, tcv bevühtntef.e n:.Hicln- ...cntie m 
,-eiuev 3eit n.it fen äBwteu: „SBev m untoev 3.'" at^nltete 
'£ tef ;u u-iü, l.e.v.*,e ,ni. tent 5inge tev ®dn-.,e„ un,ev„ 
rt-tt-eftant nn.ev fen ütnigcn i>ölfev„, H'iC n« «" "g ,9 
%m« etaate« M« auf Den f,eutigeu tag '•)" «■ ,"'""•'• 
ie.i alJ Jcnfev mi al.^ Xi>ttev ^otigci-"-. , leg. K.n™ «^6 ' v 
enföltige tie *i.mH.ifnng auf antevc 33ö,fev i« ;;■", ";'^' ^ 

,e.- auf ten ScfianvIaMev t«ef*icl.te traten al.- .»ua.l, u, t 10 

n„ eu gieid-UH-l ül-eelel- an.vten; - eine «etvn^t.tug, te t n 
f i i-entgt, te,u iütiicl.eu «ieif.ev Inn.tftinttuen, tev tlnu 
I atnng ;f ael« al* ein Sevf te. lei-eutigc« fecteo tauj.,..ilt ') .^cr. 31, 35—37. 

-') (Yiii. wc-'3^cat(i 111. IC. 

■') gir. 36, 25. 

*) ^f. 118, 17. , 

•■) gjafd;t baf. Sj<^r^ nc:r ^:{< n'^5< sS?. 

") e^ob. r)a--?cbab. II. 5. — 101 — 

^atM- 2lnf ijldc^e SBeife [oü 9^. Sofua bcn (^"l) au au ja \}cn 
^aifer ^afriau, ^ln• über bie (SvfjaUung „ber ^eerh' iumittcu bov 
2ßo(fe" icin Svftauueu geäußert i)ath\ auf beu mäcfcttv^ou S;)'wmi 
t)iugcn>iefni ijabnx, Der hk J^eerbe [c^ü^cub umgicbt -j. 

3)at^ l;it'r {ji-ri^orije^obene proinbentietle ?0^oment ift auit mm 
(triftüdjeu <>-or[fi)eru auerfamit a>crbcu. 'Bo [agt ^ er bor: „'3)ie 
Subeu UMreu uub ftub baö au^njejeidntetefte ^olt au] Grbeu; in jei 
nem Urfpruuge m\'C (fortleben biö auf beu l)eutit3eu %a<], tu feiueni 
©lücfe uub Uuglürfe, iu ü^or^ügeu uub (Vc^lcru, iu feiuer 9?te' 
brigfeit uub 6liol)cit fo eiujig, fo fouberbar, baf icf) bie ©efcfetc^te, 
bie 2lrt, bie ©rifteuj beö 3?o(feö für tm au^gemac^tefteu ^Beirei'? 
ber SBuuber uub Schriften f;a(te, bie ivir i^ou i^m wifi'en uub f)a= 
ben. (Bmu uoc^ uumvlleubete 'Jüfjruug ift baö cjröfte ^^^cem ber 
Seiten, uub c^djt tva^rfc6eiu(ic& bit^ jur (ejten (Sutuncfeluug bet^ 
großen noc^ unberührten J?uoteuö aller (Srbnationeu ^iuaut^ •')". 

X'ie ?el)re mm ber ©eftimmung Sfraelö jum eungen 'gort-- 
beftaube ift reiit an bel)erjigenömcrt()en 9Zu^amvenbuugeu. 5)iefe 
ftub nicbt nur auf ber Äaujel, fonberu and:! in ber 6ctnt(e, beim 
Unterrichte ber l)öt)eru Älaffen, mit aUem Sf^ac^brurfe [)en>cr?u^ 
I;ebcu. 2)er reifern 3ugeub möge fortan ancfc t)a^ 33i(b ber Sori- 
(i^O'Oiofe yorgei}alteu iverben. 3)ie empfanglid^e Sugeub wirb fic^ 
an beut 33ilbe ergöfeen, uub am Sc^hiffe ber 9teUgionöftunbe mit 
a^ater ^orfc^c^fi; begeiftert rufen: Sfrael ivirb nicOt untere 
ge^en, eö ift bie Slnaftatifa unter ben 93ölfern! ') Jlufari II. 32, 33. 

■-) (S\il)ct r. 6. 

') 2Bcrfe, gur «ß^il. uub ®efd;. 9. %l). ®. 150. — 102 — 

Dir (jrofjc Sijuoor/) 

i^il'tonfdjcr Dcifuri) über U% nftc 3nljii)iiiibni bcö ^IjnlmiiMöimis. 

ginn beö naitbiblifc^cn Subcutfinnu^ um(;iiUt, unvb nur luni einem 
ciujigeu etevne cvijdU: bie grofe a^eriammluug ^j ift bet^ 
ctcruö 9?ame. gaft SWe^, waö bem [pätern religiöfen Mm ^iuv 
el'0 fein cigeuttjümac^eö (Gepräge i>er{etf)t, irivb auf biefe l)od;gepvie.< 
[ciie «cnammluug ^uviufgefiUjvt. 3)ie (^laubenötveue, unHcbe bem 
Ovcijc bei- ^^laturfuUe, bev |riU;ere @c|d;lcc^ter bcjmibeite, fvaftig 
nnbevfte£)t; bie Seobac^tuug einer ftrengen religiöfen 3)it^cipUn, bie 
i'ic (eiligen 5l{tertf)ümer ivie ein ,3ann umgiebt; bie umrme Siebe, 
ivelcbe über bie e-rt}a(tung beö nationalen 6d;rifttl;nmec( \x\ui)t unb 
barin [orfcbt unb forfcbt o(}ne ju ernuiben; — alle^bieö betrachtet 
bie banfbare ^cac^ivelt alö ein 2Ber{ ber großen ^-Berfammlung. 5hic& 
bie (Sammlung ber (^eiligen 23üc^er [oll nic^t ül;ne il}re 53Jitwirfung 
ju Staube getümmen [ein. 9?ic^t minber i^erbanft ber und;tigfte 2:^ei( 
ber jübifi-^cn Liturgie il)r [einen Urfprung. 

*) Sic ticiicvcii mit) itcucftcit i?liifirf)tcn über fcicfclbc fiutcu fid) tu 

Soft'ö Slmtalni, 1839, 15. 17. 1840, 19. 

granfcTö 3cilfcl;r. H., 301. &. 

Äi-oct;iuarö 'Diovc @. 52. 102. ff. 100. ff. 

gvaufc(\^ 2)4cuat[ci)r. I., 203. ff. (l^cr^l. bcffcu „Yal. mib alcv. @cf;nft^' 
foi-fdjiuifl" im (ircff"itiiiiG'2!-H-cöraiinu bcö 33vciMaucr OiabHiicrfcnuiianJ. 1854); 
II., 200. ff. 

^crjfdb'^ ®c]d). b. 9}. 3fi-. IL, 380. ff. 

©ciöcr'ö Ur[c(;rift ©. 124. 
5l(ö \d) fcir uorlic;3ciibc Slbltanbluiu;; ff(;vicb, t^attc irf; yon beu ciufc(;la9iöcn 
Sluffaßcu bei? .^)crni 2)r. Cyväfe tu Ai'aitfdö iötciiatfdtnft (1857, Sännet' mib 
Scbcv[)c|t) ictuc .fteimtnip. 5)ie (äiiifirf;! in bicfclbcn ()at jcbod; iiicf;! bie ^c-- 
x\iu}]ti 5l)£cbifilalioit ber i.M.ni mir i-jclvouueueit »JJefultatc lierbci^efiif)rt. ©ofite 
ci bem OJcc. n in ber enväl^nten 'D{onatfc{;rift ijcfaden meine gcrfcljunijen 511 
beurti:)ei(cn , \o mcije er fiel; an ben @c;]cnilanb t)atten. 35ic n.niyenfrf)afttid;e 
iUm \nü\t baö liier, (i-rjcuijnip unb ^ict't barübcr il^r Urtf)cit <\b. ii. 

'} n^Ti:in HDj^ ri<r\21 «n^I'jr, synagoga magna. — 103 — 

<Bol(b [(^ö^)fev{[c^cv, uac^t)a(Hi^ev 9Bivf[amfeit unvb \M jet^ev 
i^cvne feil XxMt feiner ©eunmberui^ \olU\x. Mm mwi c\ibn\)xt 
riefe 33eii>uubennu-j, u>er ijat geredeten, ciefcl)ic|tUct3 begvünPeteu '}hv 
fprucf) bavaiif? ^tibet ja He ^^vaqe md) bev Seit ter (jvopeu ^ev^ 
famtniu'ui unb uacb ben Umftaubeu, bie \i)x SBirfen imb 3Sa(ten 
bey^ünftii^ten, ein t)iftonfcbet^ '4^roMem, baö fciiiev Söfmu] bavvt biö 
auf ben beutiijeu Xai\ ! 

2. 2)ie Slnadbroniömen, 

§hi^ bem ^f;a(mub, bev bit^bev a(ö einzige DueÜe für ben &e' 
geuftanb uuferer A-orfcbung galt, crfaf)ren wir, bap bie grope 93er' 
fammhmg ^^>rofeten in if)rer ^Oiittc f)atte, unb bap ber ^of^epviefter Si^ 
mon ber fromme 3)i{tg(ieb berfelben ivar '). X>iefe Shiöfunft fiingt 
nun fieiüit) fef)r beutUci; unb :prajii?, allein eö ift bamit fet^r uu-nig 
gewonnen. 3)ie l}iftorifd)e gorfc^ung fragt nun erft unpbegierig: 
you UH'ld^en ^^^^'^^f^'teu unb von ivelc^em ^ol)en^riefter ift l)ier bie 
Diebe? — 2Bäl)renb ber ju>eiten 2:em))e(periobe, in welcber iebenfallö 
bie gvofe 93erfamm(ung blübtc, war befanutUc^ ber 9iame Simon 
mef)reren ,§o{)cnprieftcrn eigen. 

3)ie älteren rabbinifcben (^()ronologen backten ficb bie jüngften 
^^^rofeten beö Sibeffanonö, ^aggai, «Secbarja unb ^??iaU\icbi, alö 
3;()eiluel)nier an ber großen Siinobe. @tmon ben ^^romnien gleiten 
fie für einen Settgenoffen 2l(eranberö be6 ?0^icebonieri^. 3)ie Un* 
möglicbfeit ber ßeitgenoffeufc^aft beö Sejtern mit jenen ^srofeten 
fonnteu \ic nic^t einfeljen, inbem ibuen bie ganje 2)aucr ber iperftfc^- 
jübifc^eu (^poc^e ju (Sinem 9)?enfc^ena(tcr jufammengefitrumpft n^ar. 
5?ac^ biefer Slnfi^auung fonute ©imon bie (ejten ^4>rofeten unb aucl) 
beu macebonifc^en Eroberer üon 5lngeftc^t ju ^ngeficbt gefeiten l)aben. 

2hi6 ber ^anb biefer fö^ronologie erbielten 3)aniel unb fei- 
ne ©enoffeu, unb mit il;neu alle 9iotabilitäten ber ^^erferjeit, @i^ 
unb (Stimme bei ber großen @l)nobe. 3)ie (S^re bc^ 95orft^eö bei 
berfelben nnirbe bem ©d^riftgele^rten ©fra jugebac^t. 

3)iefe anac^roniftifc^e 9}orftellung blieb 3al)rl)unberte l)inburc^ 
allein^errfc^enb. 2Bir begegnen berfelben unter geringen 9}?obififa= ') a)Jegif(fl 18, a. 5l()otI; 1, 2. — 104 — 

tloneu im 2'argum ju ^o^enlicbe *), in bev Orbnung bev ü}?ifc^' 
iialef)vev mib 5(moväer '^), bei 5Un-a^am t)a#Sein^), 5O?ajmonibe0*;, 
^5iba( Satomo l)a'93?civi ^), 3[af 3)'vaeli '^,), ßftovi ^a^garc^i'), 
Simon auö 6t)inon^), Dbabja bi Sertinoro ^), 2lbrai)am 3«' 
cuto '»), 3faf 9(bra5^ane( »»), ©ebalja 3bn 3acf?ja »"), 3)atnb 
®an6 '^), Wartung Sßeffch? '■*), unb inelen anberni ©cfenftftettern 
äftercr ^cU. 3)ie vabbanitifc^e §lpo(ogetif glaubte auf fo fic^evm 
93oben ,ui ftefjcn, i^a^ fie, bie ^araer befampfenb, mit ine(ev 33e' 
fviebigung auf Simon ben ?5tommcn t)inune^, bev einerfeitö ein 
Schüler bcunifjvtcr, an^ yon ben ofaraern aneviannter ^^rofeten 
UHU-, unb mit ipeic^em anbererfeitö eine Ueberliefevungöfette be- 
ginnt, beren einzelne 9iinge biö jnm SIbfcfchiffe beö !Xf)ahnub'ö 
aufgezeigt iverben fönnen. Stuc^ SUevanberö fc^oncnbeö 93erfai)ren 
gegen 3ernfa(em, nn'lc^eö bie Sage al6 Simon'ö SS>erf betracfctet, 
unirbe ^en^ovge^oben, um bie ^axaex in Schatten ^u fteilen. „(Sin 
fo grofeö ®unbev — fagt ^X 2lbrai)am ^a -- Sein — „lief bcr J^im- 
mel hix^i) tu ^äuptev bev Äe$ev, buvc^ Sinan unb Sofef ben 
Äivfeficv, nic^t beivevffteUiget ivevben ^^)!" 

3. 2)ie cvften 93evfui^e bev £vitif. 
2)ev evfte, bem tu Stnai^voniömen ber t^erfönimlicben 93or* 
fteiiung Uax louvben, ift 2lfavial) be' Otoffi. Sc^on bie vic^tige 
(Sinftd;t in ben jivifc^en (J^ntö unb 3((eranbev liegenben Bt^it^iiw'« ') 7, 3. 

") Jlcrcm (Sftciiicb IV. 184. 

^) ©. r)a-'.Kabbaia 9liif. 

^) 93crr. giir a)hfrl;na mtb äum 3ab. 

^) 33ctl; ha'-^cä). 2öien 1854. @. 5. ff. 

«) 3cf. Otaut. Scrüit 1848. IV. 33, l\ 

Maft UHV'Jcrac^. i'cnbcu 1832. ©. 19. 

«) Mtv. 5litf. 

') 2lbotf) 1,1. 

'") Sucf;. ed. Äraf. 13, a. 

") Äonimeiit. px 916. baf. 

"^) (Äcfjalfr^. ed. Umfi. 15, i. 

") Sern. ^a\\ ad an. 4413. 

'0 ®- fja-'Äabb. baf. — 105 — 

(äpt i^n bie Srvt^ünier feiner SSor^ciuijcr erfennen. ®(eic&tt)ol m6(^te 
er bie überlieferten S^ac&ri(^ten mit ber beglaubigten ß^itrecönung 
in (i'inffang bringen. 60 fie[)t er fic^ genötbigt, ju ber 93ermu? 
t^ung feine 3i'fl"'^f jw ncbmen, t}a^ bie 9J?itgIieber ber großen 
U^erfannnhmg nic^t ju einer unb berfetben 3^1^ gelebt «nb geu>irft 
f;aben. (So ift möglich, ineint er, ba^ bie @()re ber (Siniobafge- 
noffenfc^aft allen Ijeryorvagenben 9J?annern ber ^^^erferjeit jnerfannt 
)vorben fei. ©olc^ergeftalt glaubt er ben SBibcrfpruc^ ber ^dU 
reitnung gegen bie tl)ahnubifc^e 2^rabition tl)cihveife befeitiget ^u 
t)aben. 5lbcr aucb nur tt;eihyeife. 2)enn ba|^ bie tbahnubifc^en 
Cluellen felbft feiner ^^i;potl;efe nid^tt^ n>eniger at^ günftig feien, fie^t 
er flar ein. ßr fagt au^brücflic^ : „9iact; ber SÄeinung unferer 
Sßeifen, ^abcn fämmtlic^e 53?itglieber ber großen ^V'^"^^^ 
(5iner ßeit angehört y. Slllein im Sichte biefeö 33efenntniffeö 
erfc^eint bie <Succeff{onöl;vpPtl)efe ak^ ein unbefriebigeuber 9lotl)f 
bel;elf, ben 5lfarial) ivol nur be^^alb annel)mbar fanb, tveit il)m 
lieber feine 3)ertvaut()eit mit noc^ fein JKefpeft inn- ben t^almu* 
bif(f)eu Duellen geftattete, bie gro^e S^nobe für eine '^iUion ju 
erflären. 

4. 5)aö Urtl;eil c^riftlic^er 2^§eologen. 

2)afür ivurbe biefelbe erft im 17. 3al)r^nnbert 'oon ct;riftli* 
c^cn Xl)eoIogen erflärt. Söcgen ber ber 8\;nobe öftere jugefc^rie-- 
benen Slbfcbliepung beö ^Bibelfanon^^ mu^te nämlid^ bie 33ibelein' 
leitung 9?oti5 )>on berfelben uel)men. Unb fc^on 9tif^arb ©imon, 
ber al^ 3iater ber moberuen (S-inleitung^wiffenfc^aft betrachtet ivirb, 
ivagte bie 2ßal)r^eit alleö bc\ini in S^x^cift'^ 5" Jte(;eu, ix^aö ^on 
ber großen (5t;nobe erjäf)lt ti>irb -;. 

^ntfc^iebener alö ©imcn f^racb fid) beffeu 3^itgni'>fft' Safob 
Sllting auö. !l)erfelbe t^envieö bie grope SSerfammlung gerabeju ') M. enaj. ed. Sffiten. ©. 145, b. in« inn HH^ m r'HJDS' bj 

b'i cnnS 

^) Parum adeo vero similia mihi videntur, quaecunque de illa Sy- 
üagoga jactant , ut ea qnoqiie , qiiae de concinnato ab ipsa scripturae 
corpore traduntur, dubia et Incerta mihi videautur. Eist. erit. V. T. ed. 
lat. p. 48. — 106 — 

in ba^ Dteic^ bev (Srfinbmu]en '). 30m folgten ^^viebvtcb (Sbev^avt» 
JKau-) unb Äav( SluviinÜiue ^), ivelc^e Ter emui^Ov^e ma^ua 
cij^ene Stb^vinbdmgen ivibmeten. 5tviu blieb ber ©emä^vsmann bei- 
meiften Sibe(eiii(cituttgen biö auf bie neucfte ^nt. 9?uv einzelne 
gcrfcöer, nne 2ßo(| ^j initer ben alteren unb ^extljoit} ■') unter 
ben neueren, (jiclten eö für un^nlaffig, ber grofen @t)nobe bie 
®efc^ic^t(ic^feit abjufprec^en. 

5. 3oft'6 9}ermitte(ung6yerfuc6. 

3^ie fcfinmcfce 9Jlinorität bel^ielt D^ec^t, nne bieö auf Dem 
©ebiete ber 2Biffenfcf>aft nicbt feiten i^u gefc^el)en pflegt. Seitbem 
man namiicb anfing, bie in tf)a(nutbifc^en QSerfen jerftrenten l^ifto- 
rifc^en 9?otiu'n mit fritifc^em @niU \n prüfen, mußte ficfe immer 
mef)r tk @ennpi)cit feftfteüen: Die 9?ac6ricf)ten von ber großen 
@Vnobe fönnen unmöglich evfunben fein! „(Sin fo alter Slu^- 
brucf — fagt 3oft — ben bie alten -Jiabbinen, iiH'il raö, waei er be# 
^eic^nct, jeDem befannt fein fonnte, nic^t einmal ^u erläutern für 
nöt^ig finben, ijatk nic^t gerabeju einer ^'jiftion jugefc^rieben iver* 
ben muffen." 

„:Xie grofe (5i)nagoge ift, nne alle (Stellen ben^eifen, bie beö 
Gfra unb 9?el}emia; unb n^eil \u nicbt allein Sllleö bennrfte, fon* 
bern bi^ ]um beginne ber Schulen ineleö nad^getragen nnirbe, fo 
fiepen in ber ©efcbicbte bie ungenannten 9?acfcfolger (Sfra'ö unb 
yicf)cmia'6 bi6 auf Simon ben ©erciiten: bie ?0?anner ber gro- 
ßen <Si;nagoge. ^iebnrcb ift 2lllcö gerecfetfertigct <"•)". 

Der öerbienftöolle ©efc^icbtfd^retber glaubte alfo, bie ^\)pO' 
tljefe be' D^offi'ö bebürfe nur einer unbebeutenben 9J?obififation, 
«m $llleö ju rechtfertigen. Dap tk^ aber nicbt ber gall fei, be* ') Opp. V. 382: Synagoga magna enim nee imo tempore nee uno 
lüco vixit, eoqne S3Tiagoga non fiiit, rerum eommentum est Traditiona- 
rionira, qui niillum alioquin nexum Tra^adoötoK reperire potuerunt. 

') De syn. magna. Traj. ad R. ben. 1726. p. GG. sqq. 

^ Disputationes ad sacr. lit. et philo!, orient. peitinentes, Got- 
ting. 1790. 

') Bibl. hebr. IL, ü. 

') (linl. VI. e. 1730. 

') ®(\d). b. ifr. 03. I. 440; m^i. ©cfcf;. b. Subcntf;. I. 91. — 107 — 

iveifeii bie feltf)ev fo oft unoberhoUeu 53evfuc6e, bev großen 93eiv 
[nmmluuq il)vcn ^^^la^ in ber ©efc^iitte an^uwelfen. 

6. 3f itl^n'ftinnituiig i^oii Sw'ij. 

ll)ie 9?cif)e bicfcv 93er[ucf;e eröffnet 3u«J- 33on bev Siiccef- 
fiou6t)Wpotbe[e faim auc^ cv fic^ ni(^t ganj tvcimen. (iv (aßt eci 
ba[;er nuentfci^iebni, ob bie große Q^evfammhmg ficfe imu'vf)a(6 einer 
bcfttmmten iserioPe organifirt, ober feit (S'fra a(ö Schule ober 
Slnfeinanberfotge ber Sofertm gcanrft ijcibc. 

3)agegen l)ält er ei^ für unja'>eifett)aft, i}a^ bie S^erfamm- 
(nng nm 220 i^or ber üblichen 3''it^'^'rf'5ii'»y3 eingegangen ift '). 

3nn5 begriinbet biefe ßt'it^t'f^ii^'JiiniÖ "i^'^ nal;er. (S^ nnter- 
liegt aber feinem 3H^fift'^ ^^'^^ fv ^'iiif fofgenbem SBege m ben- 
felben gelangte. 

'3)k 9Jiifc()na -) entbatt bie 9totij, ta^ Simon ber öi"ontme 
jn „ben lieber bleib fein ber großen ä^erfammlnng" ge^^örte. 
(Sine befonnene ÄMtif nuiß bie ©efc^ic^tlic^feit biefer 9?oti5 aner- 
fennen. i§ö fragt ficb nnr, UH'Uter Simon I)ier gemeint fei. 

3nnä(.-^ft benft man natürliit an Cnia« I. Sof)n, Simon 
I., i}m acfcten .^ofienpriefterö beö ^weiten 3^eni^elö ^), ben 3fifgf' 
noffen beö -^.stolomauö Sagi nnb beö Selenfn^^ 9itfator. 

93on biefem Simon berichtet 3ofefn^^, baß berfelbe ivegen 
feiner ©otteöfurcbt nnb feines? 2Bo[)lu>oUcnö gegen bie ?Oienfc^en 
ber ©erec^te genannt ivorben fei ^). SÜtere gorfc^er, une nament- 
lich Otljo ^) unb Selben *^) fallen in ber Xljat Simon t^ni dixuio^ 
beö 3ofefnö nnb Simon ben p"""!* ber 9}iifc^na für eine unb 
biefelbe ^^erfon an. ') ©otlcäb. 9]orh-. (S. 33. 

■') 9ib. 1, 2. 

^) 9Jacf; dld). 12, 10. 11. töftcu ftff) fcic crftcu fed;o ^otjciU^rieftcr in 
fülvjcnbcr ÖJeUjcufofgc ai: Sofua, 3ojafim, (iiiafct;it, Sojaba, Sona- 
tf;an, 3abfcua. Scjtcrcm folgte fein Sc()ii Diiiaö (3of. 9Utertl). XI. 8, 7); 
C'iüaö Skc^folijcr wai- fein Scf;u Simon (2)af. Xu. 2, 5). 

') mtcxtl). baf. 

^) Hist. doct. rnisn. p. 13—99. 

") De ßucc. in Pontif. bebr. I. 7, 8. — 108 — 

9lf(ein eö (u'bavf nur eineö ^Bficfeö auf bie ^^atervei^e 
bic mit JKcc£)t alö aut()enti[Ll) betuvic^tet nniC, um cinju[ef)eu, baf 
bic 9)?i[c^ua utc6t an Simon 1.' gebac^t f)aben fönne. Simon 
UHU- ^oI)erpiiefter jiinfc^en 300 unb 292. Q^crfuc^t man nun auf 
©runblaijc biefeö §hi6gangöpunfteö bic 3ett bei 9?acöfoU]er nä^er 
ju bcftimmcn, fo ercjiebt ftci), ba ©imon 292 ftavb, für 2(ntigonuö 
ba^ 3ar;r 290, 3ofe h. 3ioefer unb Sofe b. Soc^anan 260, 3;ofua 
(>. ^^erac^ju^ unb 9?itt^ai 230, 3uba 5. 3;abbai unb Simon b. Sc6e^ 
tad) 200, ©c^emajaf) unb (Sutafion 170, Sc6ammai unb ^iüe( 140. 

2)ie Slbfurbität biefcr Scftimmungen xfi aber leicht ein^ufe- 
()en, ba bie ©enannten nac^ bcn unjn?cibeutigften ßnigniffen inet 
fpäter gelebt ^aben. 

2)iefer Umftanb, n^eli^en ©utmann nic^t beachtete"), »er- 
anlapte ^m\i, ben frommen Simon ber SOZifc^na tiefer l)inab ',u 
fuc^en. 33ei Simon II. ^) giaubte er in Uebereinftimmung mit bem 
breviarium temporum ftef)en bleiben ju muffen. Unb ba biefer 
jtvifc^en 220 unb 202 ^ontificirte , fo ergiebt ftcb von felbft, baf 
baö @nbe ber grofen 35erfammlung, ju bereu Ueberreften Simon 
gejä^(t n?irb, ungefähr in baö 3af;r 220 fallen muffe. 
7. Un^altbarfeit biefer ßeitbeftimmung. 

3uuä($ft bringt fic^ nun ^ter bie grage auf: miä)c 93er* 
bienfte öerfcf)afften bem jn?eiten Simon ben 9iuf)m eine^ frommen 
ober ©erec^ten? '^]t ta^, ivaö bie ©efcöic^te mm ifjm crjäf^U, ge- 
eignet, biefe Q^erl^errUd^ung ju red^tfertigen? — 2ßar ja baö jübi* 
fdbe 2lltertt)um mit ber 9}er(eif)ung glanjenber @pit(;eta befannt? 
lic^ nic^t freigebig! 9lun iveif aber 3ofefu6 i^on Simon II. nidbtö 
Slnbereö ju berichten, a(ö ba'^ berfelbe in bem junfd^en ben Söf)* 
neu beö Steuer:päc^terö 3ofef aufgebrochenen Streite für bic 
altern SSrüber gegen ^^rfan Partei na^m *). Sollte biefe ^artci^^ 916. 1, 2—12. 

») 9lVo!r. ©. 46. 

') 9tuf (Simon I. folgte beffcu 53rubcr @lcajar, bcn bic «Sage mit 
^4itotomäuö ^tjitabelptjuö in triejiidjcn 93cr!efit bringt (3of. Slltertl^. XH. 2, 
5). (Svlcajar'ö 5)larf)fol3cr ioatcn: bcffen Cficim aßen äffe (35af. 4, 1), ©i-- 
nion'e I. (So(;n Dniaii II. (3)af. baf.) unb bcffen ©ofiu (Simon II. (^af. 4, 10). 

3of. SUtertf;. XII. 4, 11. — 109 ~ 

nähme, meld^er .§cv5fe(b einige 33ebciit[amfcit bcijutegeii bemiU)t 
ift '), geeignet geu^efen [ein, if)n mit einem 9?imbui^ ^n nmgebcn, 
mit ivelc^em Der 2;f)almub feinen feiner SSorgängev nnb feinen [ei* 
ner ^^fac^fctger nmgiebt? 2)ie im bvitten SJfaffabäevbnc^e erjä^Ite 
(Sage i^on bem jnnfc^en i^m unb ^<to(emäu6 ^^^ilcpatoi ftattge* 
labten Slnfritte fann nur u^enig .^n [einer ^erf)errlic6nng beige:^ 
tragen fjaben, inbem in [einer 2^orfte((ung, baf ba^ 2U(erf)ei(ig[te 
nur t>om .§üf)enprie[ter unb nur am 5?er[öf)nungötage betreten 
iverben bür[e, bnrc^au^ nicbti^ UngeuuUjnlid^e^ (ag. ;5eber .^o^en- 
prie[ter un'trbe \c nnb nittt anber^^ ge[procben baben. ?(uc^ ftnbet 
[tcb im !If)a(mub i^on iener (Sage nicbt bie gering[te ©pur. Hub 
ob ba<? "sloh ©irac^'^ (50, 1—21) etmon II. geite, ift \db\t auf 
bem berfömmlic^en «Stanbpunfte [ef)r prcb(emati[(^. «So [d;ti?inbet 
bei näherer Setracbtung bie @(orie, mit nn'Ic^er 3«nS «"^ anberc 
neuere @e[c^ic^t[cbreiber (gimcn'ö II. ^an^t umftralt fein (äffen. 

/Verner i^erbeblte ftct) aucb Sini^ n'hi)t, baf auc6 feine ^\i* 
potbefc nocf; immer eine ^i'tcfe in ber ^Tteif^e ber (2d)ulf;aupter ^iu- 
rürfliefe. (Sine feiere Sücfe benft er fic^ axid) ivirftiffe .^nnfcben 2ln* 
tigcnu^ bem ©ocbiten unb bem erften 2)uumt»irate ber beiben 
Süfe'ö -). 5U(ein biefe *^lnnabme unberfpric^t ber unyerfennbaren 
^enben^ ber 93?ifc()na, eine unterbrccbene Ueberüeferung^fettc anf^^ 
^n^eigen. SfÖare bem 9J?ifc()nafammfer eine fofc^e nid^t ^u ©ebote 
geftanben, fo unirbe er ihmi ben ^^aaren, al^ Gm^fängern bor 
^^rabiticn, nur im 3((!gemeineu gefiprccben f^aben. (&^^ i\t mitbin 
5^on feinem Gelange, un'un ftd^ 3"'M *iiif ^^^ Sporte ber S[Rifcbna, 
bie beiben Sofe'ö bätten bie ?ebre „i>cn ibuen" empfangen, be* 
ruft, unb teuere 2Bcrte auf bie 5?a(^folger be6 9hitigonnö beliebt. 
dl. 3cna ©eronbi (1235) wnü ben ^^^lura( mit üie( großem 
!)?ec^te auf (Simon ben (5ti>iniiien unb 2üitigonu6 belogen unffen. 

(Snbiicb ift nic^t ,!,u überfef)en, ba$ Vion einer jivifc^en 240 
unb 220 tagenben großen U^crfammiung feine gefc()ic^t(ic(;e Sinir 
t^orbanben ift. 3ft es* aber benfbar, baf eine gvo^e ^erfammlung, 
ivelc^e fpäteren ©efd^Iec^tern ©egenftanb ber 3Seref)rung unb 53c* ') ®cfrt;. II. 195. 

^) @. 3<ortr. <£. 37. 5(inii. c. — 110 — 

unnibcvini(3 nmr, „an ^en Sfitgcnoffeu unbemerft ttorübergcgan* 
gen fei?" 

8. Xev ^,!apii:avftv( t'cv tbalmuMfcfeeu Jpiftorif. 

•Sc Jveiiig mm aucü Die )>cn 3«n5 i^erfuitte 3t'itbcftiinmung 
befriedigt, \o bat iid) todi Hcfclbe, c{)i-ouo(cgifcl> geiuMiimen, bei- 
SQSa^rbeit um ein 53ebentenbeö genaf)eiL ^iitte man fortj3cfa[)ren, bic 
Spuren bcr gropen Siniobc in bcr griecbifdnm ^ch \n nuten, i?ie 
2ßa[n-()cit iinire nic^)t lange nnentbecft geblieben. 3Bar ja fiten 'Öert- 
bolb in bie maffabiiifcbe ßdt biueingevat[)enl Leiber fcbhig aber bie 
ncuefte gorfc^ung ben entgegengefejten 2öeg ein. (Statt abUHUtsi ju 
geben, ging fte aufunirtö. Statt bie aiteften £luei(en für mapgebenb 
,^u batten, legte fie auf fpatero Äcmbinaticnen ju grof?eö ©ewic^t. 
So blieb fte in bie ^erfer^eit gebannt, unb fam ant-' ber Succefftonö* 
finpotbefe nicbt berank. 

^Xlcerhrürbigcr SBeife trug bier (ogar tk '']^t)\[o^cx^i)k ber (^e* 
fdiicbte ^ur Sefeftigung bce '^rrtbunico bei. ^'Üfan betradnete ec nam- 
lieb mit Dicitt alö eine 5i^^"bfvung biftorifcber i^cntinuität, ben glov* 
reichen 93taffabaertagen, \v>o ber befferc Jbeil ber -9?ation für 9teli* 
gion unb Päterlicbe Sitte einen ^ampf auf Seben unb 3^ob ivagte, 
eine präparati»e ßtit porangeben ju (äffen, in welcher bie (^kmüter 
für jene böitften Sebeni^güter entflammt, unb ut bem gropen Kampfe 
vorbereitet u^orben iraren. SBie [ebr freute man ]ui> baber, biefe t^or^ 
bereitenbe Atolle ber gropen Svncbe übcnveiü'n ^i fönnenl 9Bie 
bcfriebigenb mufue man cß finben, ba^^ faft leere ©efcbicbteblatt 
^irifcbcn 9)cebemiab unb ben 3}taffabäern aii^ eine Sßeife auefüUcn 
ju fönnen, tk bem ^4-'^'^iö»i^^ti6mu6 ber (Mefcbirfitc fo febr ,5u cnt- 
fprec^en fcbien! 

??ocb mehr. Xie 9Jtifitna beu\ibrt brei 'Sablfprüdn' ber gro- 
^en i^erfammlung. :i'?un liegt allerrings? bie 3]ermutbnng uaf)e, bap 
biefe Sprütte niitt obne 53e^ie[)nng auf t^k ^cit if)rer (Sutftef)ung 
fein mögen, unb nidn obne ^erübrnng'^punft mit ben 3ntereffcn 
unb 53eftrebungcn, loelcbe tk ©enoffen jener 3cit befitaftigten. Um 
biefe 53cj{cf)ungen unb 5Berül)rung^punftc mit ©eunpbeit, ober todi 
nur ntit 5Baf)rfc^einlicbfeit ()eraue*finbeu ju fönnen, müpte bie 5or^ 
fcbung ^ut>örberft über t}k ^dt, bev \k galten, yollfommen in\^ — 111 — 

fRc'me gefommcn [ein. T)ic[cv naturgemäße 3ßeg mix^c aber ni(f)t 
eingefc^Iagen. ÜJ?an glaubte i>ie(me{ir, au6 h-ei jiemlic^ aUgemcm 
Hingenten ®nomcn, bereu jebe nict)t mcf)v laljit aU brei Sßorte, 
mit ®eunp(Kit auf bie Urf)e6er berfefben jurücffitließeu ^u fcunen. 
)£)k Sentenzen muftcn fo lauge an ftd' beuten laffen, biß fie ^ur 
jcitgcmäßcn iDet^ife ber ^^erftfiten ^V'riobc u^urben. llnb nacöbem tk 
brei ®prüc6e ju brei ©efc^ic^t^fapiteht umgebeutet ivaren, beiDim- 
berte man ben Saptbarft^I bcr ti)a(mubt[^en ^iftorif! 

9. ©imon ber fromme. 

2)ai3 Strvtuitehi [o 33ie(er biene m\6 ]m Savnung. Der 
[(^i((evube &laiVi eine^ unUfüdiitcn ^^ragmatii?muö fübre auc^ uuö 
nic^t iirc. Um unferen u^eiteren Dperationen eine fefte 33aftö ^u 
geben, t^eifc^affen ivir unei uterft vcüe @eunff)eit über ben 6^0^ 
fienpriefter, ber in ben tbahnubiftten inueüen Simon bev fromme 
genannt ivirb. 

3ÖBenn (Sit^alb, ber ben mifdinifc^en Simon norf; für Simon 
I, t)ält, [agt, bap „Simon ber ©erecbte" in ber iWifc^na nicbt ai^ 
.•pobenpriefter gerübmt a>eibe'), fo irrt er offenbar febr. ©e^ 
rabe a(^ .^ofien^riefter unrb Simon in ber 9Jiifc^na ") unb in ber 
ganjen tbaimubifitcn Literatur ■*) gcrübmt unb gefeiert. Die Sage 
»er^errüiijt ibn alö ta^ ^t^cai eineö ^übeuprieftert^; bie ^nt fei* 
neö 'i^ontififateö tvirb für tu ^tveite ^empelperiobc ale bie flafft* 
fc^e ßcit ta^ ^4>riefterbienftet^ im ^eiUgtbume be^ ^errn bärge* 
fteUt *). 'i}ini ben 2^em).H'l unb ben ^iltu^ belieben ftcb auci; tk 
mannigfaltigen SÖunber, bie i'^on Simon unb feiner boc^begna* 
bigten ^cit erjäf)lt werben ^). ?Ule^ tk^ ireifet barauf ^in, ta^ 
man fiel) baö .^o(t^n-ieftertbum Simou'ö von ungen^öbulittem ©lauJie 
umftralt backte. ?Iber aud; fonft ift Simon ein ©ünftüng ber 
Sage. Cbue auf bie (Siufpracbe ber falt rec^neuben (5l;iono(ogie 
5u achten, laj^t ibn biefelbe bei Greigniffen mitanrfcn, bie burcb ') @efc^. IV. B. 307. 

-) %\va 3, 5. 

') Xof. mai 4. b. taf. 4, b. 9Jaf. 9, b. 3üiita 60, a. aiieß. laaii. 9. 

") Xü]. <Bot<i 13. 3oma 39, b. 

') 3fi-- 3oma 6, 3. b. 39, a. Xc\. SoU\ XIII. ©(cit. Jü9, b. — 112 — 

eine Ähift t»on Sahrbunberten i^on einanber getrennt ftnt, unb 
^erleifit ifim bann une juv 33e[cl)nuni| ein 5|.^üntiftfat v<cn t>ierjtg 
3af)ren ! 

9?un öerftef)t e^ ftc^ ^iiHir einerfeitS oon felbft, ta^ e6 t^er* 
qebHcfie ^nh? nvire, für jebe Specialitat ber Sage eine hiftoxu 
fc^e ^J{ect»tferiignng fachen ju ii^oUen. Slnbeveifeit^ mup aber He 
fu^nfte BUpffB eingefteben, taf eine ^^erfönlicfcfeit, mit'ber fid) tu 
SBcIf^fage fo ange(egent(id& unb mit fo ftcfctbavcv 3?orliebe be|c^äfti? 
get, eine gefcfcicfctUc^e, ja eine eminente ^erfönlic^feit fein muffe. 

^ejterer Umftanb unrD befontcre bem einleuchten, ber tie 
'Elativ: uub ^efcbaffenbeit bev tfjalmubifcfe ^iftonfc6en 9?ac6n(^ten 
genau fcnnet/'/Xiefelben finb nämlic6 nur bem geviiigften 'Hbeik 
na(i) aib} f4irtft(ic6en Clueitcn geftoffen. ©ropten 2!f)ei(6 liegt i§# 
nen tvabitionetfe (Erinnerung \u ©runbe. 2)ie tfiatmubifdpen (Sr* 
^ähiungen ftnb ber Stu^brucf ber im 9}?unbe beö Steifes* lebenben 
@ef(^i*te. I)a6 ©cbacbtnip beö 5>oIfe?, eine6 jeben 5?clfe^, belä^ 
ftigt i'tc^ aber befanntÜLt nicfct mit inelen Mftcrifcfcen 9?amen. (Jö 
genügt i^m, ba^ Jinbenfen einiger ?(u^ern>ät)Iten feftuifmltcn , Die 
auf ibre S^it mäcbtig eingeunrft unb fiit burcb' ibre 2baten bem 
©ebarfnniffc ibrer9?ation tief eingeprägt baben. Xie ^famcn folc^er 
^^erocn ftnb bann ber 9?ad6ive(t „^Jägcf an einem feften ^ta^e, 
tt)oran ]ic bangt aUe ^perrlicbfeit, Sprößlinge unb ^Jacbirücfcftge, 
and) a((cr(ei fleine (5lerätbe, mm ©eratben ber Werfen bi^ ^u ben 
©erätben ber Ärüge (3efa). 22, 23. 24)". 3)enn ber i^clf^geift 
yerfte^tj^bie @ef(f)i(^te feiner gelben mit allerlei 5(uefbpteu \ü unir* 
^en, in benen U'>enn auc^ nictn biftorifcbe , bcc6 bäuftg pfnic^olcgi^ 
fdH' Söabrbeit liegt. Segt man nun biefen 3)?a^ftab an ta^, \x>a^ 
bie ©efct)icf)te v*cn Simon I. unb Simon II. er^äblt, unb bie Sage 
t»on Simon'^bem 5'i"C*iiii»i'u bifl)tet, fo nnrb man ftcb tmmöglicb mit 
bem ®ebanfcn befreunben fönneu, ta^ Sc^erer mit einem ber för* 
fteren ibentifc^ fei. SoUte alfo nirfn ber S3erfu(t gerecbtfertigt fein, 
ba6 93erf)ältnif ber tbaJmubifcben Literatur ^u Simon III., bem 
^aömonäer, nä^er ^u betracbten? — ') gailcu(i;rcu. IX. XI. 3cma 6. a. ÜBaj. rabba, XUI. XXI. 3cr. 3c-- 
ma 1, 1. 5, 2. b. 9, a. 39, a. — 113 — 

10. (Simon bev ^a^monäov. 

2luf bem fun-fönimltitcu Staubpiinftc fauii i^oii einem [o(^ 
d^en i^cv6ä(tniffc cjar nicl^t oic Otcbc [ein, inbcm fid; mnt Simon 
bcm ^pa^monaev in bcn tf)a(mubi[d;cn OncKen cjav nic^tö fiiibct. 
3^'ic[cö etiKfc^u^ciijen ift ahn inel jn aujfaUcnb, ai^ t^a^ c^} nid)t 
(xUäxt jn UH'rbcn lunbicntc. 

3in elften 9)?affabacrbuc^c unvb Simon bcv ^ai?monäcr aU 
bt'v gvöfjtc mtter bcn gvoficn SöOncn lV)iatl)atia\^ bavgefteUt. (S'r ^:oiU 
cnbct bie ÜBcfvcimu] ^ivacfi?. (Sv \\t bev Sci;opfer einer glürfticben 
Seit, ein ':priefter[ür[t , bev fiel) im Ävieije nnb im ?3'vieben mit nn^' 
ftevbliit)em 9tn[)mc beberft. 3nbem bev ®c[cbie()t[c()veibev, ein S^it- 
gcnoffe, \)u ^ieijievmujö^cit Simon\^ [cl)ilbcvt, tveten il;m nnunK^ 
fiulict) bic Silber bev alten ©efc^nclnebücbev i^ov bie ©eele, nnb cv 
evjä^it, ta^ unif)venb bcv ^evv|'c(;aft Simonci ein Sebcv nutev [einem 
2öeinftocfe fap nnb nntev feinem J^eigenbanmc, l^on ^^liemanb geftört 
(1. tWaff. 14, 12). iBefonbevi^ unvb feine ©evecbtigfeit, feine 
SSoWt^ätigfeit, fein (Sifer für bcö ^cvvn ^ci(icjt()nm ^evyorgefjobcn. 
„(5v nntevftü^te bie ?(vmen feinem 33olfe^, umcbte übev ta$ ©efe^,... 
t)cvf)evi-(id;te baö ^eiligtt)nm nnb iHnmet)vte beffen ©evätt)c {.Va]. 
14, 15)." Unb folc^ ein ^^^nfftevfüvft, fo(c^ ein ä^ater beö ^atev-- 
(anbeö, fo(t anö bem ©cbacttniffc bev 9?act)n)elt gänjUc^i gefcf;wnnben 
fein? 3ft tic^ ami) nnr benfbav? 

©eigev gianbt entbecft ^n f)aben, baf bcv S^cvfaffev bcö evften 
9J?affabäerbnc^e6 „bev Oieic^ö^iftoriogvapi; bcv l)acimonäi' 
fc^en 2)«naftie," irav^j. 9}KH3(ic^i. ^Kiein bic offenfnnbigen nnb 
nnleugbaven 93evbicnftc «Simon'ö, — bic ^^oüenbrntg bev Unabl^üi- 
gigfeit ^nba'c*, bie (Sviveitevung bev Öteicb^gven^cn, bic Scfcftignng 
iric^tigev ^v(ä^e, bic ^cvf)cvv(ic^nng beö 2;emvcB nnb bic 9hti^übnng 
bet^ 9Jiün^vcctite^, — bleiben fetbft bei bev ftvcngften ^cnvt[)ci(nng 
gvoß unb cclatant genng, nm eö nnbcgveiflicl; ,^u ftnben, une Simon 
aus? bev nationcUen (Svinncvung, ivcW;e bnx(i) bic tba(nutbifcl;e Site* 
vatuv vevvafcnlivt unvb, fo fpnvioi? in'vbvangt un-vben fonnte. 2)iei? 
bleibt aneli bann unevflävt, unmn man, gan^ abgefeben mm bem 
evften 93?affabaerbuc6e, nuv bcn ^evic^t be^ 3ofefn6 tn6 2(nge faßt. 
2)iefev jiebt bcfanntlieO bie ©efc^ic^te Simons febv in's? ^nvje; 

') Uvfrf)nft uub Ükrfciiiiug fccc 93itc(. S. 20G. 

Ben-Chananja 1858. IM. 8 — 114 — 

)ra5rf(6ein(ic^ lac\ ifim He 9?e(ation bc^ erftcu ^IRaffaKiorlnicfje6 
nicfct ror. 2(bcr aiic6 tae, wa^ 3o|'cfue crviblt'j, bäm Mnvciitf üb 
[ein muffen, um bem ^riefterfürften Simon ein Utt^emn"ift(ic6e6 Sin- 
benfen im .v^^er^en feinet 3?o(fe^ ^i fiebern. 

Ubcreinftimmenb mit Dem erften 9J?affabaev(Mirf^e ev;,a()lt (13, 
42) nämliit ^iofefuö, e? habe mit Simon eine neue 9(era becjonnen-j, 
irae tnict bie 3fit^fftinnnung auf ben ^Wün^en, bie Simon prägen 
liep, unb ron benen ftct verftaünipmäpifi nicfn n^enii;(e in europäifcfien 
9Jlün^fabinetcn i^orftnben, t^oUfommen beftätiget irivb. Unb ein 
^ervfiter, mit bem eine neue 5(era begann, foll in ber ^olge gan^Iic^ 
t^evgeffen unn-ben fein? — 

Xk «öaemonäevfamiUc bfmte a((erbing^ bnvd) ihre jüngeren 
Spvoffen bie ^^opuKtritat ein, Jveltte tk ädern ©lieber berfelben 
mit \o t?ie(em Siechte genoffen batten. Xod) bamit ift baß Srf)ireigen 
ber tbahnubifcben CueUen i?on Simon burcbauö nicbt erflärt, 'üuU 
Sßeniger gerec^tfertiget. Xenn irenn ^obann ^^\n-fan, beffon Sobn, 
tro^ feine6 Übertritte^ ^um Sabbucäißmuö, to(b nicbt aufborte, im 
©ebäcfctniffe fommenber ©efcbiecbter fortuiieben; une fonnte Simon 
barin ui leben aufboren, nacbbem er aikn feinen "3i'i^}f"^fü'ii i'i'i 
©egenftanb ungetbeiüer 9?erebrung gen^efen irar? SÜ>ie fommt e^, 
tafi ber fonft gefcbicttefnnbige 9?. 3ofbanan für Simon I, ober II. 
ein 2i?ort auu-bigenber (Erinnerung bat, unb über ben gropen .^aß- 
monäer ftillfcbn^eigenb ben Stab briitfM? 

$(((e biefe Sctmierigfeiten 'oerfitirinben t^or ber (vntbecfung, 
tciii ber im ^^bahnub verberr(ic6te Simon ber fromme 
fein anbercr ift, a(e Simon ber ^aömonäer. (jortf. foioit.) ') JÜtert^. XIII. 6, 7. 

') 3>af. 

') Ocnia 9, a. — 115 — 

3iefiflioii niiö lUifleiiffOaff. 

®l)alimibifd)e ^pliorisrnm, 

Ör. iO. 3tp|"cr, Mabbincn tu 'Stufilirei^cnburg. 

1. 55?er Sfßtffenfctaft evunrbt iinb tie didu-\ion t^evfc6mäf)t 
gfeicbt bcm, bfv ^ebcnömittel [ammelt, of)ne ficfe teren (Srftaltung 
hivcb baö beivaftrenbe (Sa(j ^u fiebern '). 

2. 9Bev gelehrt ift aber nic^t gotteefürcfetig, ber beft^t beu 
®c^(üffe( pir Äaffa, eö feblt tf)m ber Sc^lüffel jur j?ammer, wo 
bte Äaffa beiuaftrt ivirt» '^). 

3. 2Bent oletc^t ber ®e(ef)rte, bem ©otte^fmctt feblt? ^eni 
ber eine §errltcf)e uferte errift>tet, ebne ein ^an^ ^u beft^en •''). 

4. 3)er ©elebrte ift im ^eft^;e ber ^uiift; ba^ Serf^seug, 
bie ^unft ,J|u üben, qiebt ibm bie SteHgion in i^k S^awt^ *)• 

5. 3)ie 3Biffen[cbaft ift ber 33aum, bie Oieiigicn beö ^aiu 
me6 2Öur^e(. 3e tiefer bu unir^elft, befto fieserer tro^eft bu ben 
©türmen ^). 

6. 3Ber SS?iffenfc6aft mit Ü?e{iqion t>erbinbet, hat einen feften 
•^an anfgefübrt, ber mtf ©ranitfelfen rufjt. Äeinc glut^ i^ermag 
ben 33an i\i unteruniblen. @efef)rfamfeit oßne ©ottet^furc^t ift ein 
f^ttjac^cr, wn 3:bon getragener ^an, ber fanm einem fcbumc^en 
9?egen unberftef)t "). 

7. S93iffenfc^aft mit 9te(igion gepaart, g(eic^t^bem mit einem 
®efte((e mn-fefienen Reifer. (£icbev rnfit anf bem ©efteüe ber 53ec^er, 
fein ,3nf)a(t ift ivoMbeu>a^rt *). 

8. 9Ber 2Biffenfc^aft o^ne Oteligion beftjt, gleicht bem 9^ei^ 
ter anf ungezügeltem ^ferbe. S'v läuft aKejeit ©efa^r, ju 33oben 
zu ftürjen ^). 

') Äabb. 31, a. 

') a)af. b. 

^) 3oiiia 72, b. 

Sl^- b- ^- 9kt6. 22. 

5) 9lt)Dt^. 3. 

") 9lK b. {R. Dktfi. 24. 

') 2)af. 

*) 2)af. — 116 — 

9. 2ßer tte erit)orbcncn 2e{)vcii nii-^t tu'fclijt, gleicht bcm 
Canbmanne, tcv feinen ?(cfev Vf^iißt, ahn an Die 2hii?[aat ^er^ 

(gortf. fofst.) 3ür (Emfritiin!] in hm JirjafmiiD. 

Die ßibclittterijrdiition bcr Uabbinen *). 

ör. iH. D II f d) n k , ifi a b b i ii c ii in a\} a. 

2)ie 3nter).n-etationeivei[e bcr Stabbinen fc^eiut baufii] [ebr ab* 
norm nnb fonbcrbar. Q^erncbmen unr bierüber einu^c bcn^oirat^cnbc 
nnb beunibrte ^^(utorttäten. Xer Äönii] bcr C^ba^arcn fragt Den (Sba^ 
bcr: 6'ucre Ütabbtncn babcn oft bcn geraten Sinn ber b. Scbrift 
bucf>ftäb(icb i^erbrebt iinb corrnmpirtj fte ()aben oft 5(nc^(egungen unb 
Interpretationen ]i<ii erianbt, un^lc^e bcr iH'rftänbigcn luib gefunben 
33cbentnng fc()nurftracfe ^nunber finb. Xaranf antirortete ber 2i>eifc : 
„':^?ae^bein linr feben nnD übcr^cngt ftnb^ ta^ bie 9?abbincit, tic 
größten imb böcbftcn Xtngc crfannt, bie fc^wtcrigftcn unb ticfften ') 3alf. ^u b. Spr. eal. 

*) •hierüber ftub in neuerer 3cit ;5lvci aiti^füfirlirfie ®erfc crff{;teneu: 
.§a(af{;ifrf)c (Srcjiefe. (fin ^Beitrag jur ®cfri;i4'tc tcr (S"rci-\cfciiiib ^ur iTJe-- 
tficfcclcs^ic beö Xhalmubet. i^oii 3)r. ■§. S. 6irfcl;fctb. 'öcrliti, Wi. Simioii 
1840. XII. 484. 3)er @etft bcr crftcit grf^riftauetccjuiujeu ober bie Ijaiigabi; 
fd;e Gregefc. (Sin Seitrag jur @cfcf;tc^tc bcr (Srcgcfc unb jut ÜJcclOobolcgic 
bcö 3)cibrafcl;. ^iuMi bcmfelbeu i'erf. 'Öerliu, «iniiou 1847. XXI. 54G. 3« ^'cr- 
g(cirf;eu ift ferner bie Okcenficu bciii erfteru ®crfcö von .öcri^fclb im Sitcra^ 
titrblattc bcei CrienU^ 1841, 9hc 40 unb 41. Weiger: Da-5 ^erl)ältui{j bc« 
natürlichen @(f;riftjtnneti ^ur t()alniubifc(;en ÄC^niftcentung. 3fitfrf;''ift V. <S. 
53 ff. 234 ff. granfet: lieber valäftinift(;e unb atcraubrinifdic iSrf;riftfor; 
fc^ung im ßrcffnunge^ncgramm bed jüb. tbecl. Seminare*, SrcvMau 1854. -^t 
J^r. 35 u f et; at vernicibet allee iRaifcuuenicnt über bie tfjalmubiic^c (Svegcfc, unb 
irt bemülit, ftrf; genau an tie Cluedcn ^u halten. 9ln feine X'arftcKung bürftcn 
leiclit ireitere (Srörterungcn ju fnnincn fein. 2)ie 13 Siegeln !H. ^fntaelcs luer; 
ben irir in einem eigenen Vlrtifel bcfvrerf'en. ttci. — 117 — 

9tat^fc( gcföft, fef)en, ivic fic fo oft bie ric^ttgften, fmntt^ften unb 
t'inleuditcnbftcn 3)eutuiu]cn gcc]cbeii f)aben: [o fonueu uub büvfeu 
nnr anbcmH'itit] nic^t bcf;aitptcn, ba^ if)nen fo öieteö v>on fic^ Älare 
uub OffcuUcqoube inii)t eingeleuchtet ijabe, baf fie eö nicfjt ebeu 
fo une jeber 9lubcic eiugefcf)cn uub cvfauut fjätteu; eö ift inelme^v 
TU foldHMi '^alkn imicxc ^^^flic^t uub Sc^ulbigfcit, ciucu ®vuub 
für \i)xc foubevbavcu m\\} abuormeu 2(uö(eguugcu ju fud^en unb 
ju finbeu. ü^ bürftc auc6 feiu, baf baö um(;ve ^erftäubnif tf)ver 
Sutevpvetatiou uut^ abgebt, uub uuei im erfteu Shigeublicfe uic^t vec^t 
fUu- ift ^). „^öuueu unr bocö uic^t (iiugueu — fvigt biefer jübifc^e 
SBeife nun Äöuig -) — ta^ bie 9tabbiueu umfviffeube ^euutuiffe tu 
ber Qlftrouomie m\\> ^h\0 befa^eu uub übnaU an beu 2;ag legeu, 
une foUtcu unr iljueu Uufiuu uub Uut>erftaub iu ber 2luö(eguug ber 
Sibel jumutfieu u>oüeu. Sie umrcu fo V'eruüuftig tvie unr, geun^ 
Hegt iu beu un$ uu- uub unberftuuig fcfceiueubeu 5luöleguugeu ber 
Diabbiueu tiefe 3Öeiöt)eit v^erl)!!!!! uub i^erborgeu, bie ju eutt)üüeu 
uub ju eutbecfen iiuS obliegt." — 9)ia}muni ^) fpric^t ftc^ t)ierüber 
fotgeuber 9J?vipeu an^: „Über bie Slu^teguugeu ber 9?at)biueu giebt 
ci^ eine ^uu'ifac^e 2luftcf)t, bie Giueu glaubeu, bie 5lu6leguugeu ber 
JKabbiueu feieu (Sregefe, uub uel)meu fic bal)er für uic^tö aubereö, 
al0 für u>irflid^e ©regefe an unb auf; bie Slnberu, beneu eine fol== 
c^e (Sregefe mit ben natürlicfcen 533ortyerftaube unverträglich uub 
juunberlaufenb erfc^cint, ycrl)öl)neu unb i^erfpotten gerabeju biefe 
Sluöleguugen. S5eibe ^akn Unrecht; beibe fe^en nic^t ein, uub be* 
greifen utc^t, ba^ bie 9iabbineu folc^e Sluölegungen gar uic^t al3 
natürliche (Srflärungeu ausgeben wollten, fonberu biefelben gleich-- 
fam alt^ poetifc^e ß-rjenguiffe ^iufteateu. j. 53. „Sine Schaufel foüft 
bu l)aben bei beiueu SBaffen", barauf bemerfeu bie 9iabbiuen: Sieö 
nic^t 2Ifenec^o, beiue SBaffeu, fonberu Döned^o , beine O^reu, mx 
ctu>a'? Unanftäubigeö uub Ungejiemcnbeö l)ört, ber ftecfe beu Sin- 
ger in bie Dl)reu. SSer tvollte ta glauben, bie jKabbiuen Ijatkn 
biefe (Srflarung al§ ec^tc unb rechte !l)cutung unb (SrHarung gwö^ ') Äufavi, m^d)n. 3., ©nbe. 
■") Ibid. m\d)n. 4., (Snte, 
') moxi, 3, 43, — 118 — 

gegeben? 9?eiu, |ie njoüten nur auf poett[tt)c 9Beife iljvt 93?ovaI 
mit bei- t). (Scßrtft belegen mit unterftufeeu , imb nac£)brücfücf)ft 
empfe[){en, uub \w immer bie Sfabbtnen [agen: „Sieö nicfct [o, 
[onbern fo/' ift cö auf biefc Söeifc ju neijmen. ©alomcn 33en 
-2lbrat in feinem „Kommentar ju Serac^ot" fagt i)ierüber 3">>(gnibee: 
„3)arum, fagen bie ^pcrrfc^er, fommt nac^ (Sfiefc^bon, 4. 33. 9)?. 21, 
27. :X)iefen Sero legen bie 9tabbinen fo auö; (S^ fagen bie, bie 
über i^re Seibenfc^aften I)errfc6en, fommt la^t unö DJec^enfc^aft 
i)a(ten. 9?ic^t bap bie OJabbinen bamit eine eregetifctie (Srflärung 
gaben, fie ix^oüten nur i§re moraiifc^e 2;enbenj, bamit fie beffer im 
@ebäit)tni^' aufben)al)rt bleibe, au einem biblifc^eu S?erö lehnen". 
Hub umbrlic^, bicö wax in ben bamaligen ^dkn um fo not[)Un'ni 
biger, aU eö nie einem anbcrn geftattet umr, ftc^ bie münblic^en 
2et)ren aufjufc^reiben, ba^er fotc^e mnemonifc^e 9Jlitte(, bie i^a^ 
9?eue auf ba^ SUte ftü^en, not!)n)eubig iraren. 

3)ie Siuöiegungeu imb Interpretationen ber Dtabbinen n.>er* 
beu überl)aupt in 4 i^iaffen einget()ei(t: 1. 3n folc^e, bie fic^ i^nen 
auö ber genauen unb griinbüctjen Süiaivfe be5 Sterte» ber f). (5. 
ergeben. Gö fc^eint jum Seifpiel ein §lui3bruc! ber ^2;^ora überflüf^ 
ftg, über nic^t ganj paffenb. 3)tcö gut für einen SBinf ju fünftiic^er 
^Deutung. ^ief)er gei)ören ancb bk Shavenbungen , bie auö bem 
3ufammeni)ange i^erfc^iebenartiger ©efel^e gemacht u^erben. 2. 3n 
foidie, bie an^ ber §Inu^enbung geiviffer von 3)tofe6 überlieferter 
3nterpretationöregeln fliegen. 3. 3n fotc^e, bie nur alö 6tütjpunfte, 
al5 mnemonifcbe ^J^iittel, alö 2tnbaltöV«"fte gebraucht un-rben. 4. 
3n folc^e, bie nur ^^In- unb ^inbeutungen für fpäter ju ftatuirenbe 
©efe^e finb, unb ebenfalls für mofaifc^e Ueberliefcrung gelten. 

I. 9uil)ere ^etrad^tung ber 1. klaffe. 

1. ®tel)en in ber §. @. jtvei 23erorbnungen neben cinauber, 
fo gilt bie 9ieget, baf man bie Seftimmungen beö 5tveitftel)enbeu 
©efet^e0 auc^ auf ta^ erfte an^utvcnben hahc, ta^ i)ai erfte biirc^ 
baö 5weite beutliebcr gemaitt trerben muffe, aber nic^t umgefet)rt; 
Sollen loir umgefeln-t öerfal;ren, b. l). t)a^ nac^ftel)enbe burc^ ba^ 
i^orftel)enbe @efe^ beftimmen, fo muffen tvir aut^brücflic^ burc^ bie 
l;eil. ©c^rift baju ange^^iefen unb »eranlaft werben. — 119 — 

^ätk j. So. bie l). (5. unö iiic^t angebeutet, baf auc^ ^^raiicit 
am ^^affaf)fcfte ntd)t6 ©cfänevtcö geuiepen bürfett, [o t)i\tk mau 
[o avgumeutireu müffeu: gvaucu [iub üou bcm ©ebcte, am 1. 
Slbcube biefe^ gefteö Uugefäuerteg effen ju müffeu, gauj gen^iß bt= 
f^jcufirt, unnl ftc überf)au))t üou ber Beobachtung eiue^ an ge- 
tinffe 3i'iteu gctntubencu ©cboteö befreit ftub, fomit bejic()t fic^ baö 
Überbot, au ben 7 ^affaf}tagen ©cfauevteö ju geuiefeu, uic^t auf fie, 
mil biefe^ ^-Berbot ') yor jeuem ©ebote ftet)t '^). 

2. ^abbt 3fmae( fagt: 6o bie f;. <B. eiueu uub beufclbcu 
2luöbtucf unbevl)o(t, fo ift bieö uic^t o^ue Slbfif^t, fie ivill uuö 
mittelft biefei- 2Bibev^o(uug ctwaö 9?eueö lehren. 3n eiuem foU 
dien %aUc ipflcgt aut^ eiu auberer, bamit in euger 93erbtubuug 
fteficubev Sha^brucf, iu bie 2Biberf)oIuug mitgeuommeu ju tvcrbeu, 
obgleich biefer uic^tö 9?eueö (e§vt. — ^'ö fanu aber au(^ uic^t 
auffalten, mit) ju einer 2lu6legung i^erantaffen , wenn bie ^ei* 
lige S. eiu ®efet3 giebt, ta^ fic^ i^ermittelft beö ©c^luffeö de 
minore ad majorem you felbft Dcrfte[)t, u>enu bie ^tabbinen fagen, 
ivaö ftc^ burc^ ben ©c^Iup de minore ad majorem bebuciren läft^ 
fann bie (;. ©. boc^ auöbrücflic^ geben ^). !Die f). @. fann auc^ 
einen 5(uöbrucf btoö ber (Su^f)onic ivegcn ii>ibert)o(en, 3. 33. 2)ein 
®elb foltft bu nic^t auf 3in^ geben, beine ©peife foUft bu nic^t auf 
9i>uc^er geben ■*). 3eber SBuc^erer, fagen bie Olabbinen, i^erfünbigt 
fic^ gegen biefeö jweifac^e äJerbot. Sßoju bieut aber ber bo))pelte uub 
yerfc^iebenartige Stuöbrucf 9Zefc^ecl; uub S^arbit? Blo^ ber (Su))t;üuie 
wegen •')■ Ob bie Siber^ohiug eineö uub be^felben Sluöbrurfeö bei 
jU>ei iH'rfc^iebenartigen , uebeneiuanberftet)enben ©efe^en eine SDeu- 
tung iut»oli)ire uub julaffe, t)ierüber fiub bie 9)?einungen getijeilt, 
3. S. „3)aö @rfte beineö ©etreibeö 2c., ba^ (Srfte beincr QBoÜe 
foUft \)ü \i)m geben y. ') iDeutr. 16, 3. 

') $efad;im 43, 2. Xa^afot. 

') ^(^aä)m 77, 2. 

S^efc^cc^ unb %atW. 

') Sßaba aRejia 60, 2. 

«) 2)entr. 18, 4. &)\\ün 135 , 2. — 120 — 

3. 93?it bcr ^-fjcorie, auö einem im ^entateud^e i>crfommeu* 
bell überfd'iiTigcii 5(iiervurfe, ein mm^ @e[e$ 5n betu^iren, fiteint 
bie ftel;cnbc ^sf)rafe ,5u ftrciten, ba'^ [ic^ bie 'Xljoxa in imb nai^) menfc^-- 
Hc6ev SBcifc auöbrücfe, )ve(cBer Umftanb auc^ uni-flic^ manchmal gel* 
tciib gemacht unrb. 53ei bcr ^vflic^t ben ju enttaffenben Sffat^en i^u 
befttenfen, fjcipt eö: 33efci)enf en , befc^cnfen [oUft bu i^n 'j. 

3)ie[cv bcpv^e(tc Sluöbnirf ]cU unö [el)ven, bap bie ^füc^t 
bev ©efc^enfung mic^ bann ^>(al^ g^'i^'K/ unnm ber SfiaiH' ane^ 
^nr 5>crmc()vnng beö »SegcHÖ im ^>infe nicbtö beigetragen f)ätte, 
UH1? aber 9i. (^'(ea^ar b. St^arja negirt; benn fagt er, bie 1(}ora 
brucft \i(i) waci) menfcblic^er 2trt anö. §(((ein bie 'Icfafot 33aba 
iffle]ia 31, 2. mad^u-n t}a eine Slnögfeiitung. !Diefe genannte ^^f)ra]'c 
fann \vof)\ bann [(tiagenb entgegen treten, ivenn tk nen gemachte 
^Inorbnnng bev Sleniunft iviberftreitet. 35er unrb einen in ent- 
(affenben ©flavien befc&enfen, bcr nic^ti? genügt? 9Ber uurb ei- 
nem Firmen SKmofen geben, ber iid) crnäl;ren fenntc, aber trage 
unb fanl ift? -) ^o aber bie (SniH'iternng nnb ?(nöbel)nnng beö 
®efe^e^, aniS 5lnlap beö 5(nebrurfcö, natnr- nnb yernnnftgemii^ 
ift, ba ivirb jene ^^^()rafe nic^t berücfficbtigt. 

4. 5föenn ein gan^eö Verbot ein ober mcl)rere 93?al in ber 
33ibel iriberbolt unrb, fo fann, nac^ ber 93kinnng ber ?)iabbinen, , 
bie ^n ©rnnbe (tegenbe SIbftcbt eine !,u^e{fac^c fein. C^nttreber bie 
'^boxCi mii biefem Ö3egenftunb mit einem \\vcu ober mebrfacften ^n^ 
böte einen anbern -4>J^^0 aniveifen, unb geben bem ^-i>erbote einen grö* 
fiern Umfang. „Xaö '^ki\<i), ivetc^eö ein Unreiner berührt, foU nid^t 
gegeffen ivcrbcn" 3. 33. 93c. 7, 19. 2)tefeö 3}erbot ]td)t nac6 bem Zf)aU 
nmb, ^4-^cfad)im 24, 2., überflüfftg tci, to. ef^ ja fcf^cn nnterfagt ift, 
felbft ben ßef'ii^fii unrein ^u geniefjen; er uenbet bemnacb biefeö 
Verbot aui anberii>eitigc ©enüffe an, bei ©egenftanben, bie fct'on an 
unb für ii(b widjt gegeffen iverben bürfen. Zoli aber ein gan^ ncueß 
Cbjeft in bem Umfang bicfec^ inn-boteo fommen, bann tonnte biefe 
9)tetcbe nii-^t ftattfinben, unb eö unrb eine Sjcrfcbärfung be^ frag* 
liefen 35erbote0 angenommen ^)- 

') ®eut. 15. 
^) mtoMi) 67, 2. 
') (i^aeiga 10, 2. — 121 — 

5. Ob jivei ©teden im ^cutatciu^ auf cinanbev kjogeii unb 
in 5Sevlnubiniii ^cbracOt iverbru föiiucn, warn [tc burrf; eine bajiiü^- 
[t'^enftcf)ciibc Stelle ihmi cinanbev i^etvcnnt fmb, ijicviUun- ftnb bie 
9}?cimingen i]ctl)dlt, j. ^. „3§r [oUt euere Äiuber (e(;rcn, banibev 
,^u reben, tveun bu ju ^>iu[e [ttu'ft, iveuu hi auf bem 9Bege bift, 
UH'un bn bid) nieberiecjft, unb ivenu bu aufftebft, unb bn folift fie v^er- 
jeic^nen an bie ^^foften beine^ ^^^lufeö unb beine Xijoxe, bamtt öev* 
m^^vt ivcrbctt euere ^^age unb bie Xao,e eurer £inber y. (So ftnb 
bie Sfnftc^Ueu hierüber yer[d;teben, ob ftc^ ber ^oljn bcr Sebenesvcr- 
(äuijeruni] ami) auf bie ^cieijvuni] ber i?inber bejiefjc, obcjleic^ fic^ 
baö ©ebot i>on 93?efufa bajiinfc^en beftnbet '^). 2)ie 2;^ofafol ^) niU 
fcf;eiben ftcb für bm bejaf)enbeu 5a((. 3ßenn brei mn-fcbiebcne ^-äüe 
bd einem unb bemfeibcu ©ecjenftanbe im ^^-'entatcuc^ inn-femmen, 
unb bcr mittlere "^aü \üi)xt irgenb eine normirenbe ^Scftimmuug auö# 
brücflict) mit ficb, ]o finb bie 93?ciuunv3cn gctf;ci(t ob ber erfte ober 
(ejte %al{ rücffic^tlicf; bicfer SScftimmunv] mit bem mtltieren %aUc ver-- 
glichen unb ibentifi^irt ivirb. Sei einem, einem 3iit1;tiuben ge[)örcU' 
ben jübifc^en ©fiaium fommen 3. ^. 93i. 25. brei ^-ätte öor. 1. 
ber 9tniH'rumnbte (oft ii;n auöj 2. ber ©ffai^'c fömmt ^u 9}erm5' 
gen, unb macbt fte^ feibft frei; 3. ein grembcr befreit i[;u. 'ib\t er 
fic^ felbft auö, fo ift er uatürlit^ abfohit frei, im erftcn unb brüten 
§at(e aber fann er bem i[)m 5luci(öfenbeu al^ Sflave ani)eim fallen. 
3eboc^ unrb ber erfte ober ber britte gaü bem mittleren gälte analovj 
genommen ^). 5tn fünf ©teilen läßt eö ber 2;f)almub unentfc^ieben, 
ob man baö fragliche QBort mit bem i^orl;erget)enben ober nac^fte^ 
l;eubeu ju yerbinben I}abe •'"'). 

6. ^Ocauc^mal geben bie 9iabbinen einem unb bemfelben ^orte 
jutei cntgegengefejte 33ebeutungen unb nebmen beö äßort in ber 
einen 33ebeutung ^um i^orf)erget;enben ©a^e "). Scutr. II. 

^) ©aMmtt) 32, 2. 

') SaW aWejia 95, 1. 

Äibbufcl;tn, 16, 2. 

ä) 3oma, 31, 2. 

«) ^ibbufd;in, 4, 1. 62, 1. ^nUai). ^. ?e(^. — 122 — 

7. !Dcr 2;f)a(mub geftef^t jmvcilcn ba^ ©ejit^ungcue feiner 
3)cutuug ju, uiib gicbt biefe in (Simangclnng cincö beffern, mit ber 
anöbx-ücflic^cn ^in^nfügnug : (So gebe feine anbere Slnölegnng. „Unb 
nic^t bleibe W^ yim 3i)?orgcn ba^ Opfer beö Überfd^feitung^^fofteö ')." 
^iev entftef}t bie Svage, t}a^ ja aiid) fc(;on in ber St'fte^nac^t baö 
»ont ^affaf^opfcr Übriggebliebene indit ganj geopfert iverben bürfe '^), 
nnb ber ;if)a(mnb nintiut an, bie i). ©. rebe von einem Sabbat, bel- 
auf ben 14. ^Xag fällt, iveil feine beffere (Srflärung iHn-[;auben ^). 

8. 3eber 33egriff ivirb nad; bem Xfjahnnb fo allgemein alö mög* 
li^ genommen, b. l). ber Umfang beö ^egriffeö wirb fo unnt alö mög^ 
lieb auögcbel)nt, iv»cnn fein ©rnnb yorl)anben ift, ba^ ein 93egr{ff vor 
bem anbern tm ^orjug befomme. „Söenn jemanb ein Qielübbe U'>etl)t, 
^erfonen ju fc^ä^en Pür@ott^)". Unter bem 2lnöbruif ^^^erfonen fnb* 
fumirt ber 3;^almub ^) alle ^^erfonen oljne Unterfcbieb ber £lnantität 
unb Ciualitat, ja aucb Organe, UH'lc^e t)at> l'eben bebingen, iveil, be* 
merft 3iafi^i, fein @runb yorl)anben ift, baf man ber Snbfumirnng 
beö einen j^alleö r>or bem anbern ben SSorjug gebe. 

II. Sion ben 13 3nterpretationöregeln (Middolh) ^}. 

1. i:::m bp> ^cv Sc^lnf i^on Unnnc^tigerem auf ba^ 3ßi($# 
tigere de minore ad majorem, biefe an unb für fiel? logifit)e ^<^Uip 
n>eife, unrb 'oon ber 1). Schrift abgeleitet. ®enn fie ben Spater üer= 
äc^tlic^ bebanbelt ^ätte, unirbe fie fteben 2:age eingefperrt fein, um 
ix>ie t>iel mel)r t)a fie bie (i'ljrfnrc^t vor ®ott perle,5te. 9t um. 12. 
2)arauei unrb auc^ argumentirt, baß ber ©egenftanb, auf ben man 
fc^Ueft, ttic^t rigorofer be^anbelt njerben bürfe, alö ber ©egenftanb, 
von bem man fct;ltef't, benn fonft f;ätte man bei 93iiriam tvenig- 
ftenö auf vierjel)niagiget^ ©efüngniß fc^liepen muffen *). ^5at aber 
ber ©egenftanb, von weli-^em man fd^lieft, einen eigcntl)ümlic^en 
Umftanb für fic^, ivelc^er bem (Bu^ttk ber Sonclufion abgebt, fo ') 2. 33. m. 34, 25. 

^) «Pcfac(;im 59, 2. 

^) ©. Äibufc(;iu 68, 1. Olibaf;. 36, 1. 

') 3. 58. 3)h, 27. 

■') (S-rad;in, 4, 2. 

«) @. ^. 33ccv\^ ©eftcu I. 233. ff. (Srcijcnad)'« Xijaxia^. «fÖ. 

•) ^aU Jlama 2, 5. — 123 — 

\mb ein ^i(f6:=@ubieft aiigeivciibct, icm Mefer Umftanb eknfaüö 
abge()t, uiib beunoc^ baö fragliche ^^räbifat bcfijt. SBirb aber ivibev 
ein Umftanb c3cUenb gemacht, ber bem ©ubiefte beö Dberfa^cö unb 
bem ^iiföfubjeftc eigen ift, [o fann ber (Sc^hif nic^t unnter gemad^t 
iverben. 3eboc^ finbet ein Unterfc^ieb ftatt, ob jur (^onclnfton ein ^ilfö- 
©nbjeft benü^t iverben nuip, ober nic^tj benn im lejtern galie, mnp 
ber eri)obene nene Umftanb^ Jvobnrcb bie ßonehifion ofjne Söeitev^ an- 
nnlirt nnivbe, JX)tct;tig unb yon Gelang [ein, im erftern jjalle aber, 
fann auc^ ein unbebeutenbcr neuer Umftanb alö ^inwenbung gebraucht 
werben '). Oft fönncn jivei ©egenftänbe fo aufeinanber bejogen 
U^erben, ta^ me[)rere @d;lüffe de minore ad majorem refuUiren, 
bie ftc^ aber aufi)eben, bann fällt natüvUc^ bie Sc^infu^eife ganj ixu'g. 
Sinb aber \)k\c Sc^lüffe nid^t einanber unberfprec^enb, fo iverbeu fte 
alle angeivenbet ^). 33ei einer rabbinifc|)en ®a§nng (äpt fic^ biet^ 
33et)uf3 ber (Srjveiterung biefer ©aljung, nic^t in Stnwenbung brin- 
gen. 3)ieö ift iu 9Jieinung 9i. (Steafarö gegen 9t. Sofua, S^tiba 7, 
2. unb man ift in ber ^ntfc^eibung iljm nachgefolgt. 2lud^ hd 
einer 'i2i"br\ b. i. bei einem ©efe^e, unic^eö @ott 9Jtofe0 münblic^ of)ue 
fc^rifttic^e Slnbeutung mittl)eilte, läßt fid^ )"p S3e§ufö ber (Sru>eite^ 
rung bicfeö ©efeije^, nid;t anivenben. öin ^noc^en yon ber ®röpe ei# 
neö ©erftenforneö i^erunreinigt ben 9?afträer, bie^ ift l^bn , eö lä^t 
ftc^ aber nicl;t i}avan$ fc^liepen, ta^ auc^ ein incrtel ©cibel 33(nt 
i^on einer Seicbe t>cn 9?afiräer verunreinige ^). 

2. nril' ri1i:i. äßortöergleic^ung ■*). Söenn bei 5n>ei ©ubjcf- 
ten ein gleid^er 2luöbrucf in ber l). 8cl;rift gebraucht wirb, fo gilt 
in gewiffen Sejiel;ungen eiu"gleic^e6 ®efe^ für beibe j. 33. 5Riba 22, 2. 
^iebn finbet ein breifac^er Unterfcbieb ftatt. (Sntweber ift ber 3lu^? 
brurf in beiben ©teilen gan^ überflüfftg, bann läpt \iä) gegen biefc 
SÖortvergleic^ung feine (Simvenbung crljeben, ober ber 5luöbrucf iwn 
beiben ©teilen ift not^wenbig, bann braucht gar feine Sinwenbung ge^^ ') e^ulin, 115. 

*) ^tbufd;in 14, 1. 6f;uUn 3;ofafot 23, 2. 
=») (SaUat 132, 2. 

®rä^, ©. 211. fagt fä(fcl;HcI;: IV'"} burcf; chicn ©niiibfa^, ber in 
einem cinjigcn @(I;riftöerfc anögcfproc^en ift. — 124 — 

mac^t p unnbcn, bic u^":\ ift eo ipso nuU uub nichtig, ober nur (Siner 
ber Sluöbrürfe ift überflüfftg, bann (äpt fic^ bagcgeii ctnu^ciibou. ©inb 
jeboc^ an @lucv bcr beiben Steffen gar jun'i 9ha^briufe überflüffig, 
obgleich an ber anbern ©teKen beibe not()ivenbig, fo läpt fic^ auc^ 
in biefem ^atte nic^tö einu^enben ^). (So Kipt ftcb anc^ biefe 3Bürt? 
vergUnc^nng mai-^en, wmux bte betreffenben Sfuöbriufe, uu^ctje ben 
3^erg(eic^ begrünben, and; nit^' [»nonim, nnnin ancf) nic()t gteid^ finb. 
®o j. 33. yergfeic^t ber It^ahnub ö'f)nfin 85 ben Sfuöbrncf „@f^(ac^* 
kn," n^efc^ev bei beni 93erbote i>erfömmt, bte 9Jhttter nnb baö ,3ungc 
an einem 3;age jn fc^Iac^ten, mit bcrfelben 53e5eid;nnng, uu'ic^e bei 
3ofef, obgleich nnr fmionim, yorfömmt. Sn^^^'-'if^'» ftnb bie «StcUen 
gegeben, in UH'lc^en ber ^Bovtyergleic^ gemacbt werben [oU, aber bie 
gieid^en ober af)nlid)en 5(n^^bnufe loerben erft ge[nd;t, ober ningefef)rt 
finb bie SBorte gegeben, nnb bie (Stellen, welche biefe Sßorte ent- 
fiaUen foUen, loerben erft ernirt"). S^'^^^^'i^^'n uu'rben \\v>n 3[nöbrü(fe 
erft mittelbar, b. i. bnrd; mei)rere 9)littelg(ieber, anfeinanber belogen. 
3- 33. ^^efac^im 71. Ob ber 3Sevg(eic^, ber anö ber @(eic^i;eit ober 
2lf)n(id;feit ju^eier 2(nübn"trfe entfteljt, confeqnent in alten SBe^ietiun- 
gen, ober nnr in bem einen fraglichen fünfte' gemacht unrb, im 
Übrigen aber ber fragliche ©egenftanb in feiner frül^ern Kategorie 
bleibt, ift ©egenftanb einer Sontroöerfe. Sc^ebnotb, 31, 1. 

^Dagegen u>irb ber Sßortiu'rgteic^ anf ben Umfang aller mög* 
liefen %h[k, unmn anc^ nif^t i[;vem ganzen 3nf)alte nad), angeiven- 
bet^). 3" i^ii^'cr klaffe gehört aud^ ber Sad^üergleid;, ivenn namlic^ 
ol)ne 9iürffii-^t anf ben Slnöbrncf ber QSergleic^ in ber <Ba^c felbft 
angeftellt unrb. ®egen ben ©ae^yergleid;, ivelc^ev ebenfall? trabi* 
tionelt, greift barnm feine (Jinivenbnng ^la^. (Sr u>irb in allen 
feinen ßonfeqnenjen angen^enbet. SBenn jivei biametral entgegen? 
gefeiUe 33ergteid)e gemacht tverben fönnen, i^on u^elcben ber eine 
erleic^ternb, ber anberc erfc^u>erenb ift, fo gilt ber Sediere'*). ^iel)er 
gel)övt and; ber Ortöi^ergleic^, b. i). jn^ei ©efe^e, bie in ber 33ibel ') Scbaniot, 70, 2. 
@ct;ct)uotf) , 7, 11. 
^) ©cba(I;im, 48, 1. 
') ScKiniot, 8, 1, — 125 — 

nebencinanber ftcf)en, ivevbcu i^rcm 3nf)altc xxad) mitciuaubcr »er. 
glicc^cii, 5. 53. e^aatueö mit' @ct;aufäbcn 5. 33. 9Jl. 22. ») 

3. Sei unvb auö j«)ei Objcften, unlc^e in bcr S3ibct auc^brücf^ 
Uc^ t^prfommcii, ba^ gcmeinfc^aftlic^e ^SZerfmat ()cvaia^gel)üben, imb 
iebe6 anbcrc Dbjeft, iveld^eö biefcö 9J?erfmal bcftjt, unrb unter baö 
betvcffenbe ®e[c^ fubfumirt. 

4. SBnttt in einem bibltfcben ©cfel^e jucvft ein t)5bcrev 
^Scgriff, b. i. ein 5?egviff mit unMii^er 9Jievfmalen «nb größerem 
Umfange, bann aber ein nieberer ^Begriff, b. i. mit mef)r «tevf malen 
nnb fleinevem Umfange, gegeben ift, [ü ijat man fic^ in bev ^>raris? 
nac^ bem ,^4t>eiten Segriffe ^u ricljten; v 33. 3Benn jemanb t^on euc^ 
ein Dpfer bringt von ^id) C(;öi)erer ^Begriff), luni Diinb unb ec^aaf 
(nieberer 33egriff ), eö barf nur wn (e^tcrer ©attung ein Dpfer ge. 
bracht iverben. 2ßoju bient aber t^a^ erftftef)enbe bby^ baf man 
ttic^t burd} irgenb eine @c^Uif iveife aud; af^nUd^e 3)inge bem ©efe^e 
fubfumire-), ivaö aber nic^t ju begreifen, ba boc^ baö bbJ me^r 
gcncralifut. 

5. Stebt juerft ein nieberer, unb bann ein r)ö()crer 33egriff, 
fo richtet man ftc^ in ber ^4?rarit^ nacb bem tejten böf)eru 33egriffe5 
bie Urfac^c btefer beiben Kategorien liegt in ber trabitionclten 9)?e. 
tobe, in ber Sibel ben friU)ern SUaibrncf lunmittelft beö barauf^ 
folgenben ju beftimmen. Söoju bient aber ber iHn-l)erftef}enbc niebere 
^Begriff? baf man nicbt burcb irgenb einen SSergleic^ äl)nlic^e gälte 
bem ©efe^e fubfumirt. 

6. SBenn ber 33egriff ^uerft al^ boberer, bann at^ nieberer, 
unb bann ivieber al6 l)öberer begriff l^orfommt, fo UMrb bem ©e. 
fe^e Sllleö fubfumirt, m^ §il)nUc^feit mit bem fpejiellen ©egenftanbe 
bat, b. l). wa^ biefelben «lerfmale an ftcb trägt. 3)enn (^ entfte[)t 
ein 3it>eifel, ob ber ©c^trerpunft auf bem mittlem fpejiellen ©egen^ 
ftanb liege, u>oburcb ber erfte allgemeine 2lu6bruc! befd;ränft werben 
foll, ober auf bem lejten allgemeinen Stuebrud, u^etcben burcb ba6 ©efe^ 
^ur gröjiern ?lllgemeiubeit gelangt, eö unrb ba[)er ber l))?ittelweg 
eingefd^lagen, inbem man i,\\\\x baö ©efe^ nicbt auf ben ganzen Um* 
fang bec* legten 53egriffe^ aut^be^nt, aber and) nicbt auf ben bei^ 

') Sebamot, 4. I. 

^) Xcin^'et 9Jarir 35, 2. — 126 — 

mittlem 33rgriffe^ befcfcranft, fonbcrn auf aike anmixtd, umc! 
ibm a()n(ic^ 'j. Cb Me Sibulicbfnt auf ^trci ober trei a}?erfma(en 
bogvüubet fein miiffe, ift ©ecjcuftaut) mm (5outrct>erfe , ha eö ftrei^ 
tig ift, Pb eö atö i:"lD1 ^^D ober afe ^i^Dl *u:"^C ^u betrachten fei. 
^khex gehört auc(5 Mo Kategorie v>on i:":C' !^^2' u"';'^, wo ^unfiten 
jivet fpejteüeu ein aügemeiuer 33egnff vpvfommt, uub eö unvb in 
biefem gafle ebenfa((6 aüeö ba^jenige bcm ©efcftc fubfumiit, waö 
bem fpejif Ucn 33egriffe abnlic^ -). 'iÜiancbntai itdn ber fpe^ieUe $e^ 
griff ganj uiiejt, uub tic \\vd aUgemeinen begriffe geben ibm i^or, 
biefer T^all n?irb ebenfalls a(6 brr^ lT^C' ^'^r befjanbelt ^). 

7. 2i?enn ber fpejieUe ?luebrurf, tic 33e5eii:^nung be6 uie= 
bem Segriffeö tcni a((genieincn böbern ^Begriffe uicbt entgegen 
gefegt ift, i{)n baber nicbt aufbebt, fouDern ibn, ber gan^ unbe- 
ftimmt ift, unb mehrere ^Deutungen juläßt, uabcr beftimmt uub 
erfiiirt, \o ergan5en m\b erlviutern t}k beiben 5?cgriffe ficb gegen- 
feitig; ^ 5?. 4. 9J?. 41. 40, bie Seftimmuugrn riicfftcfctlic^ ber 
(Srftgeburt. 

8. ©in ©egcnftanb, ber an^ bem aUgemeinen Umfange tritt, 
um eine neue (^efe^eebeftimmung auumebmcn, ^eigt, ta^ biefe 
©efepic^befiimmung bem ganjen Umfange ^ufömmt; 5. 5?. SBenn 
ein Unreiner ^-feifc^ i»on einem greubencipfer ipt, i^erfadt er ber 
.Saretftrafe. Xiefeö @efe^ gilt r^on allen Cvfern in bereu Umfang 
bie 5"^-eubeuopfer geboren, aber nicbt t>pn einer aubern klaffe ber 
Opfern, nic^t t»on ben bem 2)ienfte beö .^eiiigtbum^ geu'^eibten 
Xi)kxm. !l)iefe Kategorie unterfc^eibet fic^ ycn ber .Kategorie beö 
L:*:C' '"'2, b^"^^ ha^ §(((gemeinc i^on bem Speueifen getrennt^). 3Son 
ber 6. ?Kege( unterfc^cibet ficb biefe i^ategorie babunt, ba^ jene6 
ben Umfang enveitert, neue ©egenftiinbe in ben Umfang bringt, 
biefe aber nur ben neuen Z^nhait bem gan^m Umfange beilegt ^). 
3ft jeboc^ bai? aue« feinem Umfange berau^trctcube @efe^ in be- ') (Sntbin 27, 2. 

-) Dlafir 35. 

^) -S^chiotf» 5, 1. 

*) 2Wcnad;ot 25. 

•'■) üiai^i, «c^ebuot^ 7. — 127 — 

latenter, ba6 @e[e0 im ^üf^emeinen abcv in netjatbei* (^orm ge^ 
geben, fo bat tiefe 9?cvm iiicbt ftatt '). 

9. 2Beun t-er ©egenftviub eiuee* ©efe^eö aiiö feinem ganzen 
Urnfvinge beraub gehoben Mnvt, t^a^ Um einige 33eftimmungen yon 
bem ®efe^e6in(}atte teö gvinu^n Umfvingeö auC^bvücfücfe beigefegt 
werben, fo ^eigt bie^, i:a^ if)m ber übrige 3nba(t be^ vidgemein 
gegebenen ©efe^e^, infofern er evfc^u^erenb , nic^t jnfomme. <Bo 
j. 23. ^ebt bie f). S. anö ber Ätaffe be6 Slu^fa^e? tk 33ranbge* 
fc^umre berank, nnb verorbnet babei einige 33eftimmungen, bie bei 
bem 2{u^?fafte im 9U(gcmeinen angegeben ftnb, baber bie anbern 
erfcbwerenben 23eftimmnngen nic^t ^nr ?hm)enbung fommen. 

10. 2;ritt aber ber ©egenftanb eine^^ @efe^e'3 an^ feinem 
Umfange in ber Slrt fjerau^, bap ibm ein ;3ii^a(t gan^ nener @e^ 
fe^beftimmnngen beigelegt ivirb, fo unrb biefer ©cgenftanb t^on 
bem ®efe|ie^^3.nba(te frei, bem fein ganjer Umfang nnterüegt, fo-^ 
\vot){ in erleicbternber nnb erfcbUH'renber 53e^iebung, j. 33. in bem 
©efe^e vom SUi^fa^c be^ ^o\^\'^ nnb Sartbaare««. 

11. 2ßenn ein ©egenftanb an6 bem ganzen Umfange f)eran6* 
tritt, inbem ibm ein nener 3n^a(t ^on ©efe^beftimmnngen beige, 
legt wirb, fo bleibt er t^on bem ganzen ©efe^e^ == 3n^a(te feines* 
Umfanget fo lange erünbirt, a\t^ biefe ©rfhifton nic^t an^brücfücb 
in ber f). S. anfgeboben wirb. 3)aö Sc^nlbopfer, we(cbe§ ber i^om 
Slnefa^e ©ebeifte barbringen mnfte, bat gan^ eigentbüm(icf)e Se. 
ftimmnngen, baber bie b. ^- an^brücflicb anorbnet, ba^ bie ®e> 
fe^e ber gewöbnücben (Scbnlbopfer anc^ §ier in 5tnwenbung ^n 
fommen baben. 3)iefe Kategorie nnterfdunbet fic^ i^on ber 10. ba* 
bnrc^i, \}a^ biefe ^on einer Unterabtbeiiung, jene aber ^on einem 
©egenftanbe berfelben Slbtbeihing fpric^t. 

12. äßenn ein ©efe^ in ber f). «S. nicbt f(ar ift, nnb an 
nnb für ficb feinen §(nffc^Inf giebt, fo ^ergfeicbe man e^^ mit ben 
anbern banebcn ftebenben ©efe^en. 2)n foKft nic^t ftel)(en, fann ficb 
fowot)! anf ben 3)iebftaf)( von '^Vrfonen aU von Sachen belieben; 
ba aber bie baneben ftebenben 2i?orte be^ 2)efa(og^, bn foHft nicbt ') »Rafc^i, Sabbat 70, i. — 128 — 

morben nc, ]id) auf 9?crbvec6en au '^^erfeneu aueii^eübt^bc^iefien, 
\o UMvb bae; fraj,]liit)c SJßort tk\cn analoc^ genommen. Dtn et> 
unib an^^ ber "^oxm unb S-^lTinig beö ©efei^e^ [elbft bev <Siun 
eutUMcfc(t. 

13. Sßeun '^mi ® teilen in ber i). 6. unbevfpvec&enb [c^ei* 
neu, unvb ber 2Bibev[in-uc£) nur bort bnri^ fubjeftiiH' 2(niut)ten 
bef)oben, wo nic6t ein britter ^er^^ gefmibeu unvb, ber eine objef* 
tivtc Söfung yjfftattet. — — Slnmerf. Db mau einen ^Sovtinn-gteicfi 
nub i>on felbft auffteUen bürfe, oßnc cö trabitioueü überfontmen 
]n i)abcn, ift ber ©egcuftanb einer (iüntroöcrf(|^i^i[c{H'n diabbi 
9J?eiv unb bcn 'Jtabbincn *). Ob aber bie anbÄMBt^rpretattonö? 
fategorien aUgemcin angen^cnbct iücrben biufeif|tH|p; vb jctc ein- 
^lehie Shwenbung trabttioneK fe^n muffe, barÄt^^ftreiteu 9iafd^i 
unb bie 2^ofafot^ Suffa 31, 1. 9?acb (irfteveitj^fe^t iH>((e ^xc'u 
beit in ber Slnirenbung feber einzelnen Äategprüväi'acb Se^teren ift 
fie befcbriinft, b. (). e^ barf gar fein ipinbernif? entgegen ftef)en. 
'^ex Scf^hip de minore ad majorem unterliegt burc^au? feiner 
35efcbränfung "). S2ermittelft biefer Kategorien fauu nur auf ein 
neueö S^crbot, aber nic^t auf bie bamit i^erbotene Strafe gcfc^Iof? 
fen iverben ■''), aufier wo bei gef)üriger ©etracfctuug ta^ abgelei; 
tete neue 93erbot eigentlich bie ©runblagc unb baö (Sarbinaf-S^er* 
bot biibet. Wn ber ^locbtcr eine (5f)e ein'^ugebcn, ift nic^t an^^ 
brürflic^ i>erboten, e^ irirb aber \o gefct>(offeu : 3ft ba^ 3?crbot 
ber (Sbe mit einer (iufelin verboten, um wk ^ic( mef)r mit ber 
!Ioc(iter. 3)icfcr gaU aber bilbet eigentiicb ben erfteu @rab be^ 
SSerbote^, baf)er er auc^ bcrfelben Strafe unterliegt. •*). 5Bon einem 
cit^ilnec^tlicben )S(\li fann man niebt auf einen rein religiöfen galt 
fc^Iiefen. So v 33. ift man nicbt i^er^^fliitttet, mit ^iutanfe^ung 
feiner SOinirbc einen 2(nbern vor ©elbfcliaben ^u fctni^en, irorauö 
mau aber nicbt fc^liepen barf, ta^ eine äbnücln' Jiücffic^n anc^ 
bd 9?itua(ien ju beachten fei. ^). ''^on einer (Sutfc^äbigung in Straf- 

') Wba 10, 2. 

-) D^iba 19. 

••) S^nfn 7G, a. 

*) S. M.(\(i 3Jcifcr;iia üKaini. l\ b. iUTUiirctiii^itiuj ber t'cicf^cii. 

^) 33cracl;vt. 19, 2. — 129 — 

\ad](n ^pt ftc^ nidjt auf einen reinen cit^i(vec^t(ie6en ober auf einen 
anbern^traffad [cfcUefen '). 5htö einer biblifc^en (Srfc^irerunij läpt 
ficf) bnrf^ feine i2cb(u|3UHi[c auf eine äf)nltc^e rabbinifd^e (Srfc^jre? 
rung folgern. 9(il?a 7, 2. (Sben io lafit fiel; cin^ einer rabbinifct'en 
(^rfd^UHn'ung nicbt eine allgemein erfc^ioerenbe Storni folgern "). 
^l^crmiltelft ber ^^refetm- unO^ ,<pagio^wfen la^t \i<i) fein biblifc^ee 
@efc^ beftimmen ^). 3htö;-,b.iefrt'*T'arftellung irirb man leicf;t erfe= 
^en, bap ber Urtipuö biefer 13 Kategorien bic 7 JKegeln ber 
^illelfct)en (Sctnile ftnby^;«nb baf jene ]id) i)nxd) biefc felbft i^er^ 
ftel)en. (Sc^iiui fcl^^t.) ^Jlltcrtljumöluinbc. 

fü. 9?atOan (J^lrtr p^DmC) erfläct^aö 5Bort im^n pS. 
1:a ^Wuffafta nic^i iveip, 4ric biefe (Srfläi'll^g f)er5uleilen fei, fo 
nimmt er ju bem gricc6ifc(;en Trnoado^o.; . feiw^ 3»ftitcl;t- '^i(i( 
parabore (^rflärung unrb aber bunt; ben ^ifamincnfjan^ uic^t ge^ 
rei-^tfertiget. Sanbau^ pOantaftifcbe (Srflärung ift nocf; nnbaltbarer. 
. (*ö t)at ftc^ aber bloß ,cin fleiu^- ®c^reibfel)ler in bie betreffenbe 
^}}?ibrafct)ftelle eingefd^lied^en. 3)urc^ 2ßeglaffung beö oberen ©tri^ 
d;ee ift an^ bem ^ ein i entftanben. (5ö muf nämlic^ fieij^en: 
DlZ'HcN = v7rfnltvy.o~:, Übermäßig iveip, u>ie 9(rucb eci 
ganj richtig unbergiebt. 2)r. 53. 33ecr in !Dreöben. 

10. nrL:p!^N*. 
53ebeutet nicf)t @ommenvo§nung , \m ftcf) auö einer nafiern 
33etra(t)tung be^ ®orte6 mnt felbft ergiebt. 2)a^ Kx Unire für biefe 
iBebeutung gan^ überflüffig, unb bie ?}?ifc^na (9)?aaf. 3, 7. £)^ol. 
18, 10) l}atte ohne 3wetfe( yy ^•^n gefagt. U^iel nä^er liegt ba^ 
ber bie 9lbleitnug von vln-AÖTri^ = 5ßa(bb4?ivobner. 3)ie erlitten ber ') ©ittiu 53, :i. li()cfri)C!i Wl V^' 
■-) ;jDbaim 3,2. :'^ <::; 

*) *-8aba M.anu\ 5, 2. 

Ben-CbaoaDJa 4858. III. mi^" — 130 — 

2Battbeirof)na- UMnbcn nicfct aW^ ftabi(e ^ßcBumiijni bcti\uftct. (Srft 
iüx^ ticic (SvfCuun.j mvten tk in Ccii aiujcfühitcii ^Diifc^na'ö ent- 
ftaüntcu auf Hc P^^rp'N bcuujlidicu ^cftinnmnujcii vnt't t^erftaiiMic^. 

Statt: ift ' ober 2 311 (cfcn: (cvröyocafor, cu]cn[)aubtg giv 
ic^ricbcii. !öfr. r. 67. 

12. vX?n::iiN\ 
S. fc. Svtrb. mv (Sxnbhi 24, a. fctcint aTuifvli} in rcr 
33ebciitinig i^cii Jln-tiiftocf ycicjltec^cii meitcii 511 muffen. Sinn tcx 
bctreffcnDcn Stdfc: SUcnn tk Saume ylcid^ hn 5ß?cinftcc!en in 

9?cibcn ijepflanu finD. 

13. 1--^^. 
S. b. St. im Bitcx i)a^ljoi-oü). Xaö hinfle, bit^bev iiner^ 
flavt c3i-b(icbene SBovt ift u\c( uiitte auDeieö a(ei ßnäßth-, Scfciebö* 
ritttev, ^:;.U-ei^5vevt()ciIer. Diefev ebvcntitoi umivDc nu-fucvni @efc* 
6ee(ef)revn^bcii]e(c.3t, uievft 9i\ @ama(ic( IL, beut :sabnfnfev. 3n 
maucfccn Steücn fc^eint ber vovrjcvi]cbcnbc eigene '^Uwk am<y^ 
faüen ^u fein. ') Ueber bie Mblifrijcu uub tljalmubifdjen ßfueimungen bcr 
5d)öl- luib illurd)cltl)ierc. 

^igmiuiö firuiis iii Jlöicö.-gatäni;. 

So undfcmmcu ami) bic Giörteinnqen bcö v^vn. '^abb. Dv. 
3tpfcr i'tbei- bcn ii6erfc6vift(i(f> be^eifi)netcn (Me^^enftanb iebem ^>rnnbc 
ber bib(. unb tf)a(m. Spiacbfunbe fein muffen, io fiteinen mir bie^- 
felben bennocf) in manebev ^^e^iebunji "ifi't bie Aenevpvobe einer 
tiefern Unter iuiImuu^ befteben \n fininen. :3d) tjeftatte mir, foljjen^ 
i^enbeö barüber \n bemerfen. ') ^acf;tiä^lid; bcmcrfcii wiv , tae e. 81. n}ro. '..'. crtlärtc ®cit bei 
ecitfaito 9efuu^cu ^u ('abcit. l'oitf. fiält eö ebfiifaKei für gricd^ifd;, unb ubfiic^i 
„bcccdft". .^nt ex dtiw m ireyanr^c gctacl;t? — !g. mA) tcit 9ltt. \-lcrVC 
Maar. ed. pr. 39, b. ' '' — 131 — 

1. 2)ic ^^iitvaic^ftcUc xabb^ 51. gtaubc ic^ auf iiac^ftcfienk 
SSeife cinfa* \n\\^ ^yinuyn^ cvflävcii ^u fihmeu: 

,.-,-< ift clio^j ^^b^D ift scyllaea'^), Me eenuoöic^ucrfc; 
,s.,i-^ ift'liniHX'^), Mc Scöfctuecfc ; ^^^^]i; ift aplysia depi- 
lans'^), hn- 33cil)aarcr, eine ?lvt .<pafeufc()necfe. 3)ie erften bvci 2lv. 
teil bejeie^ueu unfcre alUix Jßeifeii mit bcufelbeu 9iamen, iKlcbc 
benfe(6cu in ten beften natuv.]efitic^)t(icl)en Reifen gccjcben U^er. 
Den*). 5Baei „h^irA^-" anbelangt, fo ift bie 33e^eid)nunv3 aüevbinij? 
nic^t äft()etifc^,' man braucht abn nur bie 35efd;reibung bev aply- 
sia (Jepilans ,yi lefcn, um biefelben l^oUfonimen gered^tfevtiöt iu 

ftnbeu ^). an u 

2. ec^abhü = Sßcflfc^necfe leite icb ^on ^^zil' = ^ffl ^^^• 
^ll?inbeften6 fc^eint bcv 2;ba(mub ba.^ 3öovt in biefem Sinne auf^- 
gefaxt ju f)aben, inbem er tnx ecbablul ah5 Heilmittel für @e. 
fc^unire cmvfic()lt '^). „«kuc^c Seute - fa^t SipVH^Ib unb gunfe ') — 
bilben ftct) ein,' baf ber ©c^letm biefer ec^uecfen bie SSar^en^ ^er. 
treibe". 'Mii) mn-ftc^evte ein erfal)rener praftifc^er 2(rjt, ta^ bie 
anc^eblic^c öeiluuy] unrflid) burc^ .bie (Srfabrung beftatiget iverbe. 

3. Tie ?)ief^tfertigung Äimd^i^ ") ift tm ^rn. ^Wx nic^t 
gelungen. Denn £imc^i fagt wirflic^ in feinem 2öuru'lbuc^e, baf 
l'Dp ein ^^Bogel fei, ber in bev 5ßüfte wobnt. »itimc^i 33atcr über, 
fe^t Xortugen^ Die 3ipfer'fi1^e tvvflarung bcö ,s-:i ift eben fo md)-^ 
tig al^ neu. 

') Dkn V. l , 519. 
5)af. S. 400. 
') 35af. ©. 419. 

*) 9l0cr eben btcfc ai.u->(ov3ctifrf)c Iciifccu;; fiat unfern »acfcvn »Dhtarbct-- 
tcr ine fleleitet. 2)ie Ülicnen ftnb nur in beu ncvbtirf;eu iinb füblicf;eu «Öceeren ^u 
finben, ibren ?Jamcn vevbanfcn fie chne 3iteife( ber mcbcrncn %itur9cfct;ic()t= 
fcf;rcibnniV 3)ie scyllaea linir ijcr ^iveifiunbert Z^abrcn md)t tefannt. ^ «cö.^ 

ä) ^tinins nennt bicfe 8cf)uecfe of!a informis (Hist. nat. XXJI.) 2. 
aud; Cam. Lus. 6. @cf. 18 ^tr. 3>cniitian uub Ülero fo((en if)re Cpfcr mit 
bem 2d)leime biefer ®c(;necfe iHn\iiftet f}abcn; Iitn(? fod bannt ücr^iftet tror-- 
ben fein. 

•*) Äiibtv 77, b. 

') 8cv. 2, 291. 

*) *8. (S^an. @.^4. ^ — 132 — 

<Sd)tti- unb i?fl)mbricfe mi Jofcf (Eomler. 
II. 

mt iradu-r ^Befctcbitjuujj t'r|clic irf; aiiö beii, ^weiten .^öcfte bicfcr qc 

ft^agte» «(attcr, bdf meine ju @,„„te« i^trlaiTcuer Scf^rcrfamiücu .^cinarljtc ?liu- 

tegung mc(;t iparloe* iHn()af(t fei. intern id; mm bie l>i,Uimn barübcr erfal). 

reuereil, bte ;)?eaaitn.ug ta- junnfmä^ig h>iu..teue.i ^iUnM;lagc aber eiujiu^' 

re.(i;ereu 2gäii.,er„ üt^erlaffe, gertatte irf; mir fu-.iic, „ufere juugeu ^^rä.arau- 

btfieu barauf aufiuerfiaut ju iuarf;cu , UMe briu.ilicf; uotfr.veubig eö für biefelben 

fet, ftnif,re«b bcr i^orBereituug^sfit für ißreu fünftijeu, md)tuiax «eruf beut 

4->eh'aifrr;e« beu erforberliiteu tvfeijj ^u^uuvuDeu. Sie 3citeu, iro eö teu i'(ufff;eiu 

^atte, ahi cb eine uugarifrr; = iübifc()e ®ff;ulc md)tä al6 eiue errat^fcfMile unire, 

unb u^o e>3 m beu uieifteu Scl;r.leu uur ^ef^rer etuet^ qcu^i|feu erna(f;f.Kt;eö 

9af , - biete ßcü ift, 01omo6 ^nüber. mt ber (Srf^ebuug ber OJealieu 5um 

^auvtge.jeuitaub bet^ lluterric{;te3 ge^t >ie (S-iufüf;ruug beö JHaffeufiMtem^ .s^.Mih 

tn ^anb. ®i[( nuu ein iübifcf;er Seigrer feinen %Maa in (Sfireu aucfüHen , fo 

muß er bic gäf)igfeit beft^en , in feiner JllaiTe auef, einen uniffau.eu !)ebräi|rf,en 

Muterrif()t ^n crtl^eilen. 

Ueberbieö fcfiteu bie eefn-a.iikx(aubibateu envägeu, Une uad;tfunlig e*^ auf 
ibxc tunrtige @te((uug einunrfen mup , u>euu man jk in ifneu tünftigeu @c= 
n.etubeu mit bem ?Iau,en ?(m (,a.3lre3 (p^n cy = 3biol) belegt.' Teun aflc 
^ic^tuug, iin-lfbe ber 3ube ber .«luuft unb ÜÖiiTeufrf)aft :n ^^(len geu^ofnit ift af(e 
Uuerfeunuug, u^ekt;e er ber fiebern 53egabtf,eit angebeif,en läpt, '^ält' i^u nicftt 
ab beu einen ?lm f)a--?(rej ^u nennen, ber fein fiebräifrf; VH-rftef,t, uub auf bem 
©cbiete beö eigentlirf; iübifef;eu 5ßiffeuö ein ■^rembliug ift. Unt irer einmal 
r«r einen ?lm ^a.Slrej gehalten unrb, faun in einer öenieinbe nir(;t bie M)- 
tung uub baö OJertraucn gcuiefen, irelcbe ber 3ugenblebrer genießen fcf( um 
nm 9ebei^lid;eu (5-rfoIge »rirfen .^u fonueu. Daber, meine jungen meunbe, irari,-- 
M, baß fetner i^ou (Surf; bie ^liräMraubie alö ?lin ba.-Strej iH-rlaiTel 

ein lUmt iilicr Mr ju iniuiöfiibc nnbliiiifi-rrijulc in iliipni.^ ^ 

mtefcttr li--ten J^ebrnar. - ^ic .^^ulb nnfereö erbabeuen .<?aifer3 
unb .*,-.errn bat beu ungarifff,en 3frae(iten bie fit(;cre 9(u^rf;t auf bie (»xmu 
bnng etueö ouitituteö eröffnet, in u^ekbeut fünfttge ;1?abbiuen ibre ?(ue*bilbung 
erfMtteu foüeu. T^er a((erböef;fte Wiüc. eine folrfie 9lnftalt in. l'eben ^u rufe«, 
tmirbe mtt ber beabiicf;tigteu ©nu.bung neu fünf ifraeliti)rf;eu 5)htfter^au^^& 
flauten 5u gleir(;er 3eit fuubgegeben. ^\ni biefen ^ef^ranftalten fiub bereitv^ u^r 
tn ^5eft^ unb lu leme-Moar, in i^ofter aUrffamfeit. 3iu Dbeubnrger ^iVr-- 
iraltnng^gebiele fdl, une luir muebmeu , bie ©emeiiibe ju ^üuffirrf/eu .Ooff-- 
unug f;abcu, bie a)infterl;aupt|ff;ule bei^ 2)iftriftci? in ibrer IVitte aufblnbeu' ^u — 133 — 

fcf)cii. 3)ie ^^^rc^ bin- et er ©cmciubc ift, um-uu wir .jut mitcrrirfitct fiuß, v^e-- 
uci.^t, bell 33cri^ ber jii- grünbeuben ü«ujier()auvt|d;u{e einer i()rcr @c^tvetter= 
qemei'iiben ätHiüveteii. 3m (SSrcj^tmirbcincr q3cr\va(tmu33Gft'icte Um bie ÜÖa(;t 
nur imid)(n ^r,\v(i «emeiiibeu Idnvaufiii: ^\m\dm ?U-ab unb ® ro^U^arbeui. 
Sebeufaflö trirb bie ^^JJeulaö ber f. f. iiraclitifriu-ii 2)hi|-\ert)auVtlcI)uleu tu mc^t 
;Vir ferner 3nfmift xu^fl^ahlii] fein. „3m leudtteubeu ^'lutli^e beö ÄÖ-- 
ni;]e* ift SeluMi, nnb feine i>nlb i:ilcid)t einer 2öo(fe bct^ epatrc- 
.^entS (i£pr. 2al. 10 15)1" 

eold)ers3eftalt rücfen unr mit jebem Xciic mä) ber ©rünbuUi? ber 
aiabOiuerfdnile naiver, üt^er bereu 9Jü^lid.fcit unb 9^otfnvenbi.ifeit Ui beu (Sm 
fid;ti.]en feit lau.^er 3eit fein Sweifcl otnvaltct. ©in Q3ebenten laf,t fid; lebcd) 
„icbt" feiten rürtTid;tlid) berfelben iH-rnel)men. Xüefe^ 33ebeufen l^erblent ater um 
fc reiflidier erwecken yi u^erben, alt^ ba^^felbe in beu mcifteu gäffe" "»"" '^"i*'-"''" 
unc adttenowertl^eit ®efuuinnoi feinen llrfprmuj tt.erbanft. 3f)re Sefer in Ilu^aru er^- 
ralfunMiH^l felb|l, ba^ bie ''M^\ic nnb b.u^ Stubinm be^ Xf)a(mubt^ Oei^cn^ 
ftanb bect ^i^ebeufcnr fei. ^Bir finb ütH-r^enat, ttört nuiu ofterö außcru, ba^ anö ber 
neuen 9}abbinerfd;nle .v^frf;irfte, u>ilTenfc()aftlid) oebilbete iöKinner l^ervorcjelH-u werben; 
werben aber biefelben and; tüd)ti.^e Xbalmnbifteu fein? ©erben fie au.vjeruitel 
fein mit aut^^ebreitetem ©iffcu in ©emara nnb ^oöTim G^afuijleu)? Serben fie 
fid) „innerhalb ber mcr (SKeu ber J^pcihd)^" felbftftanbi^ ju bewecjen »erfte()en ? 
T)er ^l?orau^fei^nu9 , ücu weld;er biefeö Q3ebenfen au^i?ef)t, baf nämlid; 
ein 9Jabbiner tüd;tiac t()a(mubifc{)e ,<lenntniffe befugen muffe, ftimme id; auö 
gaujem J^erjeu bei /ebne bebeutenbeu aiUberfprnd; ju fürd)ten. X()almubifd;e3 
Riffen ift bem ^T^abbincr aUeutljatbeu uneutbel^rUd; ; am uueutberjrlid;ften in 
benjenii^en l^aubcru, wo, wie in Un^^arn, jebe gröfcre ©emeinbe ä)Iit.jUeber 
jäf)lt, bie 3efc^)ibct() Cll)almubfd;ulen) frequentirt, unb fid; ju tüd;tiaen ^ikU 
tauten ber tf)almubifd;cn ®iffenfd;aft ()erau3ebilbct baben. ®ie fo(l ba ein ^h 
biner, ber fein tl;aUnnbifd;eö SBiffeu notbbürftig an^i .^cmveubien vifammengc- 
ftovVHit t;at, unb ba()ec bei mand;crlci iBcranlaffnutjeu ^>31ö^en ^eben mnp, in 
(*()reu Wirten? ©ap ber öiabbiner ein v:(riinblid;er nnb ßewaubter Ibalmubift fei, 
ift baljcr eine 9ered;te, unabweisbare ("vorteruns?. ^ 

^age^en fd;eint mir bie ^i3efori5nip , aU würben nuv^ einer beu Jsorbc-- 
rungen ber, äBiffenfe{;aft entfvredieub cingcrid;teten njabbinerfd;nle fd;wad;e 
Xf;ahuubiften I;ervcrgekn, gän^lici; unbcgrüubet yt fein, ^ae ^i^ei|piel beö 
iubifd;^'t()eologife(;en Seminarö in 33re»5lan beweift Imilauglid), 
ba^ ein foftematifclier «ebrgauvj in beu jiibifd;-'tbeclcgifd;eu aBiffenfd;afteu, bem 
3:t;a(mHb bie gcbftbrlid;e Sorgfalt nnb ^^Mlege fri)eufen fönue. 5ln.i bem am 27. 
3änner bicfc^3 Satire« anggegebeneu 3a(;re«berid;te beö ©cmiarö, Weld;e« mir 
vorliegt, ift ^u erfel;en , baf ber oberu klaffe ber ©eminarifteu im K^gange. 
neu 3al)re \mx bem ©ireftor S)r. graufel folgenbe tt;almnbifd;e O^orlefungeu 
gelialtcn würben: Xl)almub ftatarifd; : @ittin ijom inerten ?lbfd;uittc ab bit^ (Sube 
beö Xraftate; curforifd; : «UJegilla ihmi Solio 25 bi.^ öubc. ©ueea biö 5ot- 42. 
■ mituelte Sebre: (Sben f>V'(äfcr, ®ittiu, a«ifd;na, Drd;uug-'©craim ju (Subf. — 134 — 

(iüikitiiii^ tcö 3fJam6aiu jii lafeavot. 3c(; fra^c uiiii jctcit Sadtfitiibi^cu, ob 
biefc gciftinujcii nidjt djremvcrti) fctcn? 2)at)ci UH-rbcii bic Scminaviftcu im 
;X)ciitfcf;cii , 8atct«tfrf)cii, ®rtccf;ifcf;cii mib jyraii^öftfrf'cu, in a)?atl)cniatif, ^M?ftftf 
iiiib ®cfd;i(i;tc untcrrirfitct ! 

„9liie! bcit alicn ^^cidnbcü) fiiib borf) o^cin] viiibcrc Saiubaiiiiii ficryori^c-- 
qai^ciil" — i^icHcirfit. ?lbcr uu^ bic Ji^craubilbiiiuj braiirftbarcr iiiib tüd;ti^cr 
>)Jabbtiicii bctrifit, fo fprcd;cit mifcrc CSTfa()riinijeti iud;t fcbr 511 (Miinftni beg 
altfii 3ffd'iba»cfeii^. %xo^ bcr blübciibcii 3efc()ibvi 511 ^rcpbitrii uiib au an- 
bercu Crtcii, iviirbeii feit 25 S^t^ff» i» bic bcbcitteiibercii imc!arifct)-'jübtfd;cu 
Öiemciitbcii uieift niäf)rifd;c uiib aiiüläiibifd;c Otabbincii berufen. 5Bir ?l(tcfucr 
babcu uu^ bieju uod; uic()t eutfd;lie^cn n^eüeu; ivir ftub aber aud; uid;t im 
Staube, unfer OJabbinat 5U befe^eu. ®ie Sfjatfadjc, ba^ bic alten I^c\d)iiioti} 
iu Uiiijaru bic un^arifcben ®enieiubcu mit feinen Oiabbiuen s>crfa()cu, une ifircr 
bic ßtit bebarf, ift unleui^bar. ^aS auf baö Xbalmubftubium bejfi^lid;e ÜRip- 
troiteu SDtandicr ciccicn ein moberne«5 3iiftitut ift uuv^ci^nutbet. !Dafier unrb jcber 
einftd;t>Siie!le uui5arifd;c 3fraclite bic öirünbunci bcr 9?abbinerfd;u(e mit uvibrcr 
greube be^rüpen. 

©d;licplid; ertaube id; mir nodj bie Üliitttieiluu^, bajj bcr Q3efud; bc3 
3)rc5(auer Seminar-J aud; Dfterreid;crn erlaubt fei, uii* au^ bem uorjäfjri^cu 53e' 
rid;tc bcutlid; ju erfcf;en i|l. 3n bcm ^Cijeuuvirtiejcu ei-^mljaf^rc ftubicrcu fed;3 
Cfterrci(^cr an bcm «Seminar, ^k ifvaclitifdjc Äultuöijemcinbe ju ^ra^j bat 
ein jä{jrlid;e3 ©tipenbnm v^cu 100 fl. 53. iv für einen am Seminar ftubicrcn- 
bcn ^rai^cr beftimmt. 

.^clgrab, (Sube Männer. SBauu jid; in ^icfi^cr Stabt ^ucrft SfracU-- 
ten angcficbclt babeu, ift nicbt leid;t ju crmittetu; jebenfa[(5 fiub fcitbem mcf}r 
benn jtr»ei Sa^rbunberte i^erfioficn. :J)ie jübifd)cn 9luftcblcr Ovaren ^eutfd;c, baber 
aud; bie ältcftcn 0rabfc[)rifteu beutfd,ie Oiameu traiieu. Später crbielten icboc^ 
bie Sefarbim ober fpanifd)cn 3iibeu baö Ueberijeund)t-, im 3af)re 1770 wHjU 
tcn \id) biefclbcn ifireu crftcu 9iabbincn: Salomo Salem auö 9lbriano = 
pel, ber »on l}ier nad) 9lmfterbam oiiucj ')• ©Cijenwärtioi fiub un^efä^r 300 
fefatbifd;e unb 10 bentfd;c gamilicu ijicv anfä^i^j. J)icfelben bilben eine ©e- 
meinbev ben fabbatbUd;cn Ü)li.n\-(eno(cttc^bienft i.>errid;tcu bie J)eutfd;cn iictreunt 
von il^reu fefarbifdicu 53rübcrn. i*3obü)abeubc Jv^miilieu ijibt e^^ etUM breifuj; bie 
übrigen leben in ärmlid;cu 33crbaltuiffeu. 5)ie ®emeiuceau;^e(c;U'nheiten uierben ') SR. Satomo weit einer ber gelef^rteftcn ,i()a(mubi|ten feiner ße'it. 2)ie 
23eli^raber 6'emeiubc crfannte i(ni and) nad) feiner 'öcrnfnni^ nad; ?lmfierbam 
al>J ii)r 3eiftlid)ei< Cberbaupt nn. 3" iHmftcrbam unar er Ofabbiucr ber fefarbi-- 
fdien CMemciube. ;>n ber ^iuMrctc jii fduem l'eb Salem (*,'lmfterb. 17 73) rühmt 
er bie 'iU'K^raber al»? waiferc, i^ictteöfürduii^e iWiuuer. ^av< ?eb Salem hat für 
©icjeniiiei'. beuen y^rcpe 'öibliotbefcn juijäuj-ilid; fiub, feinen iieriui^en 9ht^cu, 
inbem bafelbft uad) rer Crbuuui'i bcr crftcu ^uu'i .ihcilc bci? maimonibiffbcu 3ab, 
liub jUHir bei jeCcr .)>alacba auvjemcrft i|"t, iu uicld;cn 5i5erfcu Scjtcrc befvrod;tu 
irirb. *^ln^erbcm ift von bcm ^erfaffcr and) ein I;a33abifd;eö SUerf: „2)ibre 
(^^elomo" erfd;ienen. Jltjl. — 135 ~ 

.on fünf iaOdid; .icUM()ltc.i ^^orftc()cru geleitet; bod; lä^t bic ?citu«ä viel, fe^c 
viel in uniiifclKU übruj. ®cbcr f,cn-|d;t babci bic uötf,t,,e 6-i..nd;t, uoct) bic no. 
tbi^c Oibumtä. 45ou einem ©cmciiibcavrf;ive ift feine 8vur lunt^anben. 

^ 9?or einiaeu 3al)reu traten einige jnn^e Sente ^ufamnien, nni ben ^Jen^ ^ 
t>an eineö ®c(;n(()anfe.^ ju ben^ertfteüi^en. ^a bie ®ol)ltl)ati.jfeit and; bei mi^ 
m öanci ift, ivie in aden jncifd.en ©emeinben , fo fam in fnr^er 3eit ber «e-- 
Jraa'iun. 1500 Stücf f. f. Dufaten y.fammen. m untrbe ein fel)r an|tanbi^_e^ 
itomc, 2d;nll)an.. mit ad,t l'e()r^immern anf,efüf,rt. 2)er Untevnd;t ber lev 
ertheilt unrb, befd;ränft fid; anf ba^ y^ebräifd;(efen, ben ©e,an^ ber ötbdau' 
cente, nnb anf bie Ueberfefemuj ber Sf)ora in ben fva9nclifd;en ^ar^on , n^dd;er 
ftd, ;n ber fpanifd;en @prad;e nn^efäf^r fo »erfjält, trie ber ©ialeft nn|erer ^m- 
ber in ^^olen ^nv bentfd,en @vrad)e. ®ie Sel)rer ftnb nnn^üTenb , nnb bie ed)«- 
ler bleiben eä nid;t minber. So tief fmb bie ©nfel berer gefnnfen, bie emft 
bic Traaer ber jübifd»en ®ilTfnfd;aft nnb Siteratnr waren! 

3ftber tnabe 13 3al)re alt, fo tinrb er i^om a?ater hk^ ®efd;art genom 
mcn ober er fnd;t ftd; einen Sienjt. ®a bie ferbifd;e Otegiernng bic 5lnrna()me 
jübifd,er öanbtverfer in bie 3ünfte nid;t nnterftitst, fo fann ftd; bie 3al;t lubi-- 
fd)cr ©elverbiilentc nid't verme()ren. _ 

2)ic inneren Uebelftänbe - nnb mit ber 3ett »ie((eid;t and) bie anderen 
- fönnten getjoben werben, wenn bie ©cmeinbe i^on ber Äanjet f}erab nber 
i(,r wal)re.^ ®oM nnb ffie^e beletjrt, unb änm ©ntcn anfijemnntert würbe, ©a-- 
bnrd) würbe ben (S-inftd;tic5cn unb 93ef|ergcftnntcn, beren c3 ®ott fei San! and) 
in nnferer 3}litte gicbt, bie 53a()n cjccbnet nnb aanuxlia bie bebcntcnbe 3at)I »cn 
öinberniffen überwnnben werben, bie eine «BerBctlemng nnferer tranrijjen 3n= 
ftänbe fo fe()r erfd;weren. ?l((ein — wa'3 mnp bei nnö nnb überf^anvt in allen 
)übifd;en ©emeinDen ber lürfei baö 93olf i^on ber Äanjel i)ören! ©ematria'ö 
nnb allerlei fabbaliftifd;e Spielereien, bic itBcrbicö ber xibcrwiei^enben S^ettge 
ber 3nl)örcr nid;t einmal »erftänblid; ftnbl — Öiner nnferer ©ematria^^rebiger 
fcefnd;te i^origeti 3al)r einen 9?abbincn in Dfterrcid; , nnb er?äl)lte bemfelben iUv 
genb iwn ben ©treitißleiten nnb 3erwürfniffcn in feiner ©emcinbe. 35er Dfter= 
reid;er nntcrbrad; i^n aber mit ben Aborten: grenet cud;, lieber Arennb, biefcr 
3erwnrfniffe! 2Bären bie «DJitv^lieber enrer ©emcinbe cinicj nntcrcinanbcr, wür-- 
ben fic cl)ne 3wcifel einen 9lad;foU3er für il)ren c)e^Jf»^i-^ä'^t'i3cn «Rabbiner fnd;cn ! 
Jpabe id; nnn bie @ri)attcnfcitcn vjcfdjilbert , fo barf td; ancf) nid;t per- 
fd;wei3en, ba^ in mcljrcren türfifd;cn ©emcinbcn ein beffcrer ©eift ^n I)errfd;eu 
beginnt, nnb baf an manchen Drteii, wie namentlid; in Salonirli nnb 9lbria= 
nopcl, VHntrcfflid; cingeriditete ®d;nlen anfblül)cn. i^ierüber, fo Wie über bic 
nencft'cn (Sr^engniffen ber l)ebraifd;cn S8nd;brn(fereien in ber Inrfei f}offe id; 31)nen 
in näd;ftcr 3nlnnft aitin'ü^rlid; berid;tcn jn fonncn. 5lnd; ,^nr ©efd;id;te ber 
©abbatliäer im Oriente werbe id; 31)nen einige biöl)er nnbclannle ©pcjialitä-' 
tcu mitt^eilcn. ^' ^*' — 136 — 

Ci(frarircf)p iflii^^piflni. 

Die £crebüd)ei' bcr ifr. iJolköfcljulc in Öftcrrcirij. 

1. 

eine, tie 3riMc(itcii Cftcrrci*.^ 51t ticfftcm J)aiif.jcfüt)le i^coicii uiiffvc aller- 
l}cd)]lc 9if>jicruii>j vcrpiii4)tciice, vcn ShiObiiicn uub l'cdrcrn mit freubivjcr 3ln-' 
cifeiimm^ begrüßte &abc , iiHMiiit unter anfcern, lao (Siuporblühen be^ 3ncjcHt-- 
nutenid)tei cr^ielenten 4>crcrtnuni3en unfer l)ol}cä Äultiio-Ü)?inifteriuiii nnferc 
2d;ute bebad;te, ]i\\ii bie im f. f. Sd)nlbüc^erverla^e crfd^ienenen unb fcitbcm 
«orfci;riftöiuäßi^ in aKgemeinen ©ekaucf; gcfemmenen Sefcbüt^cr für ifr. JBoIf^-- 
fciuilen. ©d)L>n bie (Sriilcn^ genannter ?efebücfier ift »on i}cä)\tCT 33ebentung für 
tie SteÜung, bie nnfere 2cf;ule baburcl) einnimmt, inbcm berfelben von Seiten 
beö StaateiS, gleirf; benen anberer (icnfefncnen, bie innere Q3ere({)tignn>:( 511er-' 
fanut ivorben ift, i()r eigene^ l*efebud; 5U ()a6en, nub mittelft bet^felben auf bie 
(Srftarfung einer jübifd;-;nationaIeu ©efinuung fjiniüirfeu ju fönneu. 93on uo^ 
grcperem Dingen unb grcmmen aber ift baö i?efebu(^ für iaS innere ©cbei^en 
ber Sd;nle j'elber, unb in ncd) ficberem @rabe für bie örfctge ber »Tteligionä-- 
lef^re, bie baturcb ein beu gauäen Unterrid>t burd)brin,.ienle-J Clement erbal-- 
ten ^at. Sfber Sdinlmauu, ber beu bibdttifdu'n 3Bert^ einee gefebucl)e« , yinial 
beä für bie untern 5i3clf-Jfd;u(en beftimmten, wo eei beu üJitttelpunft beä ganjeu 
Uuterric^tö bilbet, 5U n.>ürbtgen verfte(;t, unb beu (SinfUtp fenut , beu baöfelbc 
auf bie erfte (Sntiincflung afler ebteren ©efüble unb ber religiöfeu iu^befcubcre 
ausübt, unrb biefe &ahc mit gefjcbenem Selbftgefüble empfangen, unb barin ba^ 
rpirffamfte iDUttet gefnnten baben, baä ber Sd'ule geboten »erben fcuute, ber 
5.Hbfd)Wäd)uug bc^ religicfeu ©efüt^k^, irc^u baö geben unb leiber and; oft baö 
eltcrlidie i^ans gcuugfam '-üeraulanung geben, eutgegcnjuftuifen ; unb ba>S finb-- 
(idie, jur D^arijafjmnng geneigte, für afle^ ©rope unb v2d;cne empfänglid;e ®emüt 
mit inniger ''^^ietät gegen jene ^'erfcn!id;feiten 511 erfüHeu, bie fic^ um bie S'rbal- 
tnug nub Jcrtbiltnug bei< 3nbent()umö ober um bie ü)Janifeftirung ber ihm inne-- 
»rcbneuten mcra(ifd)eu Äraft unb (Energie unfierblidteu Oiubm cnvcrben Isäbcw. 
iDie fd)einbare Unabfid;tlid;feit te^ nad; beu angegebeneu beiten »JJid;tungen jie-- 
lenben ?efeftojfe^, bie .3itfäfligfeit, UHMuit bie abjiraljirten gebren fid; barbicten, 
bie in beu 2d)ü(ern burd) ba>5 ^ntereife an bem @efd)id)t(i(ien erzeugte epan-- 
unng, mad>en ten (iintrucf um fc tiefer, unautflöfdilicfier, unb laifen ibu uoc^ 
lauge über bie Sdnil^eit binau^ nad'trirfen. 

C^ilrägt mau ncct), bap ter un-itan^J grcf;ere Ibeil ber Sdniljugenb, h>äb- 
reut unb nad; ber @d;u(jeit, au^er bem Sefebudje feine anbere Seftüre mebr in 
fiel) aufnimmt, nub fein ganje^ iBiffen auf ba^felbe befd;ränft bleibt; ferner, bap 
nur ba^ Sefebnd' beut gett»anbtcn unb mit bem uctbigcn 5BifTeu auögerüfteten 
8e(}rer bie patjentne ©elegenbeit tarrcidit, eine Ü)Jenge gefdnditlidu-n iUiateriali?, 
Jvotau« iu ber äklf^fc^ule feine befonbere ^JiöjipUn gemad;t iverbcn fanu, bcjfcn — 137 — lacu.rcic^cr (Sutuncflu.uj ba. baviu @c.3ctHnu- ,cfübvt un-vbcu fomtcu. 

f^ulcu o^c^ i^K ®c,ucr fiuben .cvbc, infoKcu «c .U Ö-^';^-"^ ^^^^ ; 
't bic ^^oB,-cl,u(cu fou[c,Ticuell ^u n,acl,cu, au,c,cfKU uun- cn '" J;^"" J^J 
madKU fcii^öc 1 barau., ba^ unr uic(;t ju bicfcu ©c^ncrn ^.hUn «üb foufd- 
;:S S mn tarfcöulcu im ^utcvcffc ber (^r.altuu, uufcvcr aich,.u für .mu 
f , n Lrt cradnu ^^lucl, (.abcu unv uu.:^ in bicfcm Sinuc tu uuUTcm uod, 
ir'^^lMt^incucncu '..cvr.cn: „bic iüb. S^ulc n. Ungarn .k ,k .t 
- -• .- !," „.Äirn.rcdH-11 ^mi bic ©rüubc ln-0 uub foutra (nci fUi- 

,,u^il)cu i)am i i T)i3fu fton bantbec frud;tloö 

Sa 1 sitcmmüf, «u, «u-lH- m,t .Barme vScänr, jo.K. .„ .uMr,.ä. um 

i, ü'rW »cn il ..«ir » i» Hnmn,, iami. ti.KK.,-u u, ü„a m,.„ X>,aU 
; ■ „ «iutcnufK tH.;.,.i,n,U.,- «irtfamta. .r.a,„U .:"'"■;*'";.«"; 

""^""'er,frVc; Xf»*. .».<;> i'-«. «« ^"' «w„i,-«...t.c..äif*c„ 

«„,(, Kt öcntaU-fcn-r*«. «c|efcM,tr uk.r,„„pt, «tcr über im (»«m-'»'l"lf'"' 

' '.T' " , S« l- r «-dlru -vir rh.iäc .(.eile lc„ 3«(,al., .(,riö H. 

»""*"*' "'",!» ftltr a»4 i.. Dicriitct mit @ä,ulmäu«crn m'i" 

t ? , ^,t,rcrfm tct Sdinic sc»»™'*« äcilWrift um |o c()cr t(,uii, ^1» 
M*„*r"S: ;,;Vri', «ii«rr eUr ii.. «r„rrr «er Un UnM^U 

, ™ i „ Jlrirlnramiäen f« «= ."•fcri.jcn. i» »>i»li*t .«r Kr. f«.lrf|.o«clfa 
l"' ' ';,f ; ,n » *., ^r * Acf„* »rtc„ mf„Tru, lalT« Hcfr Seit.» 

. r;,:«;':;:;:;:.':* s\i;,-r» -».„« „ »■mf4.r» .-*■:. 3c-< >.-. »<. — 138 — 

awi einem ®u^e gcfloffeii, i?on einerlei ÜÄif(I;nncj unb ©e'^aU; fciefe« verrat^ gar 
halb bic 5n)cite 6anb, bie nicf)t in aflen ?cfcftüifen bie Spracf^e io fiüffig unb 
ben .3nf)alt fo angemcfKn machte. 3n niandjon ber ?cfe|lücfc überftcigt ber gei- 
ftige 3n^aU fc^lec(;terbing3 ben J&orijont beö 9lnffaffnngi?vermögenö ber @rf)ü- 
ter, für bie fte beredjnct ftnb, nnb ber ?e^rcr ift beim teften 9Bi((cn nicf»t im 
©tanbe, bie 9lntrenbung ber barin entfialtenen Floxal — )x>ai icd) ^aupt^adK 
bleibt — ben >^inbern naf^e .^n (egen; in anbern finb bie ^erioben jn (ang, 
gn »erf(f;lnngen , tofl von einge|"d)arf)telten Sä|en, bic ba>5 fiare, (ic^te 93er-' 
ftänbnip beä ©etefencn nngcmein erfd)»jercn. Sn 'einem ?efebnd;c aber, ba3 
«Schülern in bie ^anb gegeben njirb, bie er)l bie @d;n?ierigteiten be^ metfiani- 
fc^en Sefena überunuiben f;aben, miii)en bie Sefeftücfe fo gefjalten fein, bap fte 
ber begabtere unb aufmcrffame <Sd)xüa and) obne 93ei(n'ilfc be.? ?e(ircr^ togifcf» 
lefen fönnc. Sind; muß ber 2snbatt vielfad) geüdttct nnb geprüft ivcrben, ob 
er benn voKfommen ira^r, nnb irenn bie^, ob e^ angemeffen fei, ifin ben Äinbern 
in fo hartem Slltcr fd;on niitjut^eilen. 3n jinei Sefej^ncfen fommcn fogar 3lb-' 
tueic^nngcn »on ber Oue((e »or, »oranö fie gefc^öpft ftnb. 

9Bir irerben nn^ jcbo(^ nid)t lange bei biefen aUgcmeinen ©emerfiin-- 
gen anfbalten, fonbcrn jn ben einjelncn Ohtmmern übergcl;cn, nnb anc^ loben, 
wai ju loben iji, bamit irir nid^t niüfiger .labelfnd;t befd;nlbiget ttierben. 

a)Jit 9]ro 25 beginnt bie 9ieif;e ber fpccicfl jüb. Sefeftücfe. 3)cr 93erf. 
ijAt in biefer (Sr5äf)lung einen 3ug aui^~bem originale (lanitt; 21, a.) ivegge-- 
laifen, trobnrd; biefclbe nid;t nnr einer @d;önl;cit beraubt unrb, fonbcrn anc^ 
tfieilnn-ifc nnmotivirt erfd)cint. Se^rer nnb ©d;nler iuerben e^ fc^tvcr begreifen, 
h>ie einer ber ^oflcute von ber SBunbertraft ter (Srbe Slbra^am'ö ju erjäf^len 
njupte; — eine ©age, bie iveiter nid;t mel;r porfcmmt unb gan?; unbefannt ift. 
3n ber Oneflc ficift e« bagegen, baf ber *4.?rofet dlia in ber ©eftalt einer 
ber ^oficntc crfdiien, nm aU rettcnber (Sngel jn intennnurcu. Jpiflorifd;^friti= 
fd;e Scbenfen fönnen bod; ben 2>erf. nid;t abgcl^altcn fiaben, biefen 3ug in 
bie Srjä^tnng anfjunel)men , ba in D'iro 60 baö ©rfc^cincn beg ^rofeten @tia 
in anfierorbenttid;en gälten jugegcben njirb. — 3n biefem ©tücfe fd;on ftnb 
manche Sä^e ju lang, ixne j. 93. ber, in bem ber ^cfmann fpri^t, ber über 
)td)$ Seilen entbält, nnb ben .tinbern ivic eine lange Siebe vorfommt. ?lnd; finb 
^:i5articipia(-(5onftrufticnen, une: „tvegen biefed von ilim oft gebrand;ten bcbr. 
Si>af)lfprnc^)eei," ober (§infd;ad;telungen, irie: „fd;lid;en in ber 9lad)t, al& er 
fd;lief, fid; ein" für biefc Sefefiufe nid;t fe^r jn empfefilcn. — 

91ro 31. SIuc^ in biefer (Srjä^fnng blieb ber 93erf. nid;t ber Cluelle ge-- 
treu, ofine bap 'mit bie Urfad;e nnigten. ®enn nicltt bie Sampen brannten tm-- 
mer fort, trie eä ba I;cipt, fonbern ber ©egcn fam in ben £)i)lfrng , um bie. 
Sampen jeben 3:ag aufö Oieue füllen jn fonnen, wie ei ber alte Xempelbranc^ 
crforbcrte, ba axi^ fonfi bie ?ampen nnr biä am aWorgen ju brennen pftegten, 
nnb h^enn fte zufällig länger brannten, biö auf givci fogar ansigelöfc^t untrben. 
(Sd;abbat:^ 21. a; lamib 3, 9.) 5lnperbem ijl ber ane! ad;t Beilen be)W;cnbc -^ 139 — 

. . , , „, ,h baS c- von ©dnUcni tiefer Stufe auf^ef-ft 
©d;(ufia^ «iel, mel yi laiu^ alt^ tat? ei 

UHubcu tonnte. — , . i ^^,„. vv.i.ir.icn ift fcer Siil'^^lt 

ir'^s;rrr3,;r^» ^ .;;::u- 
gito 84 mit. 8o |i«k J» tnli" ■»""" " ■ ^ - j „„(,,„. 
M,,n ,W.-i,u-„ an,n 5vo.,fu«. ^ ^T'nZ^Xu^ ^^^'^"^ «"' '"' 

:,,„ ,„ einem H,a.framä<«, fr li 8 7 «.V 9« i» V«*«« "* "' 

einer fcfjr <,„,>rcd,c.*eu S.r«. «eljal u . J' ° ' ,^,i - „„^ ,,(„„ gnf 

„U , ». fclsc„U-„: ..m er "»" J " ' '^^f l^' ^^'^ 1\ , U et te« «iafe». 

ka.. ber u^eife OiabH and; beu :It)un-eu ,c(;ulbt9 ^va. , fuintc er. 
• nicijt retten. — 140 dho 105 ift ein treiflirfict^ l'oKftiuf, um tcr (S'itelfcit aiir törvcili(()e 
■üorsü^e, bic nur ^n oft in bcn ihmi tcr ?}atur bi\^ünftiijton Wintern anc\crc^t 
UMrfc, cnti^c^cn 5U art>citcu. — 

9Jro lOG. (Sin fo fcf)öne>? iid)t aurfi tcr Ic^tc ?lni't>rnc{) tei^ ?ft. Sediat 
«an 53cu Safat auf ifiu fclbft wirft, unb oenoinip ab[i\]t i^on bcr tiefen l'cbeu^- 
feuntniß ticfee: um fcie (irfialtuuij jübifcfu-r ?ef)re (anfivertieuten ^liannet^, fo 
ijAlkn unr eo benncrf; für )e(ir j^ciDa^t nnb unväba^oijifd; , .«linbern yi ü- 
gen, bvii^ bie CSfirfurcftt vor ö'ott brandje nur b er vor Ü)tenfrf)eu 
i^leid) ]n fommcu. 6rtvac()feuen ÜKenfclteu, bie 5icrftc[(unvi nidit nur fenneu, 
foubcru aud) üben, nub ber aRenfd)eu JlUi^e nicbr fc^unien, cil3 ®ottco, folc^c 
5ßaf)rbcit nnb in io feicrlicfier Stuubc ^u fa;-(eii, wie f-? ber ftcrbeube, f^unfccrf 
nub ^lUMU^ij] %ii}\- a(tc 2)iifdiual)=?ci)rcr getfian, ift becireiflirt), nnb' mufj xhmi 
tief einbriu;}ücl)cr 5Dirfunc< auf feine Sünder i-jeiin-feu fein; aber bem finblidic« 
©emüte, baä I.änfcfMiUi^ uofb nid;t fcnnt, cincf) uid>t fenuen fod, einen fo(d;eii 
Safe ein5üVräc(eu, fann feine fd)äb[id)en l^dj^m hahcu. 5>er ^in-rfaffer fdieiut 
and; bic^ ^cfüblt yi l^aben, inbem er in bem unber ettraö ju fauijen Sd)lup- 
fafee, ftd; bnrcb ein „baji fiei^t" corricjiren niuj?. 

aöenu fcbou ein ßn^ ani bem tliateureidien l'eben bee* »genannten ?e()rerö 
in einem l'efebud'e nid;t fe()(eu foÜte, ]o u\ire e>? nnfere^ 33ebüufcnö v»iiTc"^fr 
i^etrcfen, benjeui^eu 5U cr^ätilcu, une er an*? bem belagerten 3crufalem in baö 
feinb(irf)c Säger untubcrbarer QBeife gefontmen, nub fiel) i^ou bem ibm getvcgcncu 
S^itu^ feine anberc ©unft ftat erbeten, alö bie, jnr örfuittnug uub Jyortvfiau- 
guug ber ?efire eine Sd;ule grünben 5U bürfcn. 2)iefe 53emerfiing führt uuo ju 
einer anbern, ividitigeru, bie \inx bier auöfpred;cn ivo((en. 

^lad) uuferer cbeu gegebenen 3lnbeutuug, mup aud; ba^ Sefcbud; ben 
3n^ccf vor ?ütgcn fiabcu, ben Äinbern bicfer Jttaffeu bie jübifd;c @efd;id;tc, tiuMiu 
aud; nur in beu angemciuften nnb iveitefteu llmriü'en, bei^ibringen. ^ai iwcite 
Svracb^ unb Sefebnefi fpricfit aud; biefe Xeuben5 au^, inbem et^ ben inerten 
9lbfd;nitt mit „2lui? ber ®cfffnd;te" be^cidjnet. @o(( nun biefe JJbficbt, worauf 
wir, uäefjft ber jju erjielenbeu Kräftigung beö retigiöfeu @efü(;(i^, ben grcpten 
®ertb legen, errcid;t werben, fo muffen af(e grcpern gerieben, Womit eine 
JHiditnng abfcfUiept, ober Sdiantilafe a([er f)iftcrife()er Tfuitigfeit in einen anbern 
ilUittbeit iH-rlegt wirb, wac* bcfauutermafien in uuferer O'efdudtte oft ber Jvaft 
war, in bem Cefcbncfie ibre 91evräfcntauteu baben. ^^.n-iläftina, 5?abilouien, 2lf; 
rifa, @).-»auicn, i5''''i"f'"''iri' - .otalien uub 2)eutf4'laub löj'tcn firb eiuauber ai, 
tijQxii baö Übcrfommen weitcrfüf;rcnb, tbeilö neue ©al;nen creffuenb. 9luö jebcr 
biefer (Svcd;en, wie an^ jebcm ber Sauber (afTcn ftd; 2 — 3 ^crfcnlid;fciten ber-- 
aut^bcben, bic ibrcr 3cit bie OJicfUnng angcwiefen nub gleid'fam ba-3 3cutrnm 
Weit aui?gebenbcr Ärcife billen. ®eun nun bie bergeftalt ficrau^gcbobenen (Jr- ' 
,5ä(iluugcu and) dnouologifd; georbuet finb, fo bieten \ic bem ßebrer ben ftdterfteu 
Seitfaben, bic ^»auptbegcbcnfieiten ber @cfd;id)te baran anzureiben uub fo ben 
®d)ü(crn ein anfcbanlic()c>3 2?ilb fiin^nftctfcn. _- 141 — Sohl Sd)ti.«()»; t«siri4>" l-ii "* ''^; ,, ,„, j,,,, :„.,„„ -istri«« 

,„„,„, »m»' »'«vtirtc «.Uta (,„..,..n«u...M », »u 1,^ . . 

\nfvifa uub evanicii (9^^'' ^^^ '" ... .■,,-, ,;,.,,, ^Aatj tUahmitu 

,, «,,„, ,„,b «uvt«, ,,1,,1.™ «...Htn.. «-■> K u^ ^,J^ ^^^ 

„,„ «ante (1140), - *.nm«.«>» ^l« f''«' 'j,,,,;^,,.;, a» (.iu «»» UKt 

,',i,sb,,(,icv,n, «„* -:;^'-''*-"'-vr*:; ,«,S «)«• "'■* *•'' 

,„„-si„ä (iTiio), -;*■/";;, -"^tv," ,vf*.""*"« 3..hkm..h„w_.. .H- 

H,t<f,bvmu3C«cl,, «nt tc. „.«u-iu tu -''■'; j,„„„, ,„„„. „„t „« .1. 
K»« CS, taP unicrc Ji.«™. .1... ?=•"'""'"„,-„,„„„ „.» 'S«.!'«.!..!.", 

(,„„ .,,f.rK..c. ^«\'*'L7::;;': ; \!re;r,u ..,«„ ..11.™«.,™ •«.. 

fcnutcu teil «ct)i-cr m bcii otaiic URUi, cvu ^ ; ^^^^^^^,^. 

Xciupcl. tabula rasa fei, ,i .ev.uc^.cu o ^- - ^^ ^^,.^^^ .„.^mMC^ 

^" '"''^^"'' . .. ,,tfcrti.una W-^3 iUn-fafferö bcr iiibifcf,ei. ^efcftücfc f,evau. 

^- ^- vtv ^f '^>' ; ; ^,^ ,: ,,feftofte in teil ^cfcHiAevu ,uc 

hiuacu tonueu, i,t, ^^1^ ^ "; ^J^ ; ^^, .,,,,,„,tcu ^i fuvvomvcn. Willem 

UcucftcB aus B.)uaw^'5d)ulc «"^ f |tcratnr. 

■ gcnieiufce^orftaube.^ Ht -^x. .sluul Unuu^ — 142 — 

2(Itf anifd^a , 24. gcbcr. Ihifcr läii^ft i^rcjcftirtcr ginia^coicnbau niup 
auf tcffcrc Bciteii »erf(f)c>bcn iterfccn. Unter bcu geijcnirärtigcu Umftäitbcn 
ifi unferc ftciitc Ö5emciutc bcr iiropcn Jlufijvibc iticfu gciva4)feu. Wit 3Bc^mut 
niüfTcu irir mtö fairen: „Olorf; i]! tic 3t'it nic(;t gcfcmnicii, bie 3ctt, baö ^ait« 
be^ .§crru 5,u erbauen ('^a^ijat 1 , 2)". 2)cr S3cfianb uufcrer ncu^egriin- 
beten Sd)ule tft tutcp ^end;ert. I)ie ScftrerfteKe au berfclbeu tft uäd;ficuä 5U 
Bcfc^eu. 

— -Tie vor fur^cni erfc^teuenen jübifc^en giteraturbriefc ijon 2^r. 58. 
^eer (?IHG' ■§'■- -^^un^erj ivirb jebcr, bcr für jüb. Siteratur 3iUtereffe f)at 
mit iMeler -^efrietigung lefcu. 

•v^^cftf)/ im jyeber. Unter ten ^vn>iereu be^ fe(. Üielii-sicuelc^rcrä 3t r= 
no(b Älaber befinbet ficf) eine Jlutobiegrafie in f)ebräifd)cr 2i>rac^e , Jretc^c, 
irie ic^ bcre, in näc^fter 3ufuiift crfd;einen n.nrb. 

'lÖrti^ett/ im gebcr. 3cf; glaube, es? »rerbc 3f>neu tie Slctij ifilU 
fcntmeu fein, t:^^ unfer überlefirer, .^r. i1?ar 9?erubcrf, an bcm f^iefii^fu 
Ätraffiaufe Uuterrid;t ertf}eilt, uub bafür ihmu 5lerar befettet irirb. 

,-^. 33ei ?l. ?lfd;ec unb (Somp. in 33er(in uub nuter ber OJetafticn Wlov. 
Steinf^meiberö erfc^ciut öom 3abre 1858 an ein Otepertorium nntcr bem 
litel: 7''rT!^n -öebräif^e Siblicgr af ie. blattet für neuere unb ältere 
Literatur beä 3ubcutbum'^. 

(Se erfr{;cinen im l'aufe eines} 3afirc5 C 9Jummern, tercu jebe IG — 24 
Seiten nmfaffeu unb in ^^wci ^auptfieücn biblicgraf[fc(;e 3ufamnienftef(nni^cn 
ober furje Slrtifel eutfjalten nnrb, bereu 3n^alt fiel; burcf; fel^jeube afdjemeiufte 
Diubrifcn einigermaifen fenu5ei((;net: 

I. ©egenlriart: 1. 58urf;er unb ivlUiV'rfjriftcn. 2. jcurnaflefe. 3. (Sa-- 
talci^e unb *-Bib(ictbefi?uacf)ricfitcn. 4. S?evLMftebenbe liierarifriie (frftfieinungen unb 
Unternebmunoieu. 5. i^er^cic^miffe bcr Scl;riftcu Icbeuber ?lutoren. ß. 2)Jieiecf(en. 
IL i'ery^angenfieit: Beiträge ^nr @efd;ic(;te ber jübift{;en IfH^cgra- 
fie unb be^ jübifc^en 53uc^banbc(i>, 3iifiii'tntenfte[(ung ober 53efc(;rcibun3 »eu 
unbcfannten ober feltenen ITrucfiverfen , oncunabctn u. f. w., ihmi *^robnftcn 
einzelner Cfftcincu, von 2aniniluu;3eu uub 2>er^eirfiuifren, 2)Janufcrirteu in cffent- 
Jictieu ober *4Jrii'atbiblictbcfen ?iad;rirfucn über ^^»reifc, ?t u er b ie t uuge n unb 
©efuc^e u. f. tr. 

SBic hjerbcn hierbei, ^eipt ee ferner in ber Slnffinbignuv], bie iiauvtteubeu^ 
nirbt auö ben ?(U;ieu (affeub, beuncd) bem, uic^t in unbelveoilicfH- (^reu^en eiu- 
^ufci^räufenbeu Vauf bee lebenbii^en i^erfeftrs? uub ben gc'ffrf'ritten ber jverfrfiuu;] 
OJcc^nuUij ;;u tragen uns? bcmüben. ®ir iverbeu namcntlirf; ben 5?ii rf; baube l 
übcra(( befcnbere berürf ftrluigen , uub bie uuier5eic(;nete jvirma irirb fiel; bcjire/ 
ben , an(i) ben fi^ ^eraucftedenben j,naetifc^en *Scbürfniffeu 5U bienen , fe »reit 
bie erttäbnten fcf;nnerigen 5l^erf;)äÜuiffe eö 5u(affen. ^ie erfte .'Ptant'tabtbeilung fcf( 
io gut die mcgiicf; ben .^rei>? bcr neuen (Srfrfieiuungeu be-? 3abrcö crfcf;cvfcn. 

.i^iermit iveubeu unr nm ^unärfjft ^\n a((e ©elebrtcu , ^ürfierfammler, 
Äti;riftfie[(er, 5l3erleger unb ?lntiquar-'33ucf;^anblnugcn unb laben biefelben ein, 143 — «onbou, 3. «c»ia!o6 in ®ilua, ®. >*oUt in 31n„l.rt«n,, «.b.n nn« .1,.. 
.i.,«„,l ^."uScr *!,<*.„■„«, ein S.Uf,»cn t.im Oic,i,„o„,n„,cr„d, .et 

^id;tcr. (SU Q?citra^ur Äcnntui^ bcr ^^ocilc be. ^^^it.'^.ltcr a cm . 
Der crftc OBaub cutf,ält bic bcut|d;c Ubcrlc|u.U3 bcr tm ^anntcu «aube 8^3« 

®crfc.: 3)a. mofaifcf;=raHnuifd;c @erid;t.Krfaf,rcn uub ctvn rcrf; d; C^n 
Sou .^trfd; 3^. gaffcl, Cbcrratbiucu ^« ®r..Äanifc^a, ^cft^'t bc. f. f. Otar. 
uub tön. mmcn Grcpcu ödbcucu @clct,rtcu=a)Jcbatl(c. 

,. :Dcm bicMÄOri^cu i8crid;tc bc.^ '"^^'^^"'^'^'^^\? T,"Cc " 
<J3rcolau ,c^t .orau: „^k ^.cfujctfnfd^c ©cfc^.ctun, ^J^^^'^ ' ;;^^t;,Ho 

„, einer itaticuifd^cu üh.fc,uu, au. bc.n Sa.rc 1500 ^^ ^^'^^J^^'"''''' 

.. U„tcr^ü,uu, ,u einer -.-^'» ^-..c^ti^tcn ucncn ^^^'^^f^;^ 
An.(, (Mcbolütf)" 2ßcnn baö Itntcrucfjmcn nad; bcm von \-»irru -"■ "" 

•""■■ ;■•£".;:"£... .. .-«... <■ •»■■ •> - 'rsr ä; 

ö 5m n [ür thn t^un. ?ln [einem Sar^c Dieltnt bic gjabbutc« , ®a . 
Ä «b«ntfcDounfeScid,enrebcn. ^a. Olabbinat .erneut uunmc^t b c 9^ K 
^TXm. 3)ic ®cmcinbc tc,t ben K-,lcn ®t((cn au ben ..,. bu f)tn- 
terHicbeuc ©itu^e «nb i^re «n.erforgtcu I6d;tcr yi untcr,t«^cu. ') Sic m bcr iBcretoigtc ^jcfjcipcu? fteö. — 144 — 

preiöaufgnben. 
I. 

Gtncm mmxtc iübifitcr 2)uttinu3, ^tu von Dnu crfteii 33o' 
On. Cet^ gc,3cinrarttqcu ^^cftc^ ©iuiic^t naf;m, ütchit ^ic ^Uß- 
naliha'' cm lebr ^^aücntn Stoff 511 poctlfttcr ^I^oavbntuno 5" 1>m 
Xcridbe bat ^cl• maftion tiefer Blatter ^unn f. f. Xufatcu mit 
tcm ?rMMi.^en vu3cfcnbct, tiefen 23etraa tem Q^erfaffcr tee .^chuu 
mm ^inaftatita>&cmta ^v.iimnbm. Xaö UrtDcil über tie 
tnujeKu.reneu ?Iv6eite.i bat ft.t tev epcnber reo ^-'i-eifec; felbft 
^oxbeljaltnL ^ ^cmn 53enHnber alerten erfucf^t, ihre ©etirfUe 
biö uuit 15. swai r. 3. ^,,^.j,^-,.^.. ^^^^ ^j^, ^3j^,. ^ ^^ ^^^.^ ,^^^ 

p"'^"m8""8 .fiii- 3. ^." ac(anc3eii ,u laffen. Xk dUt. mvt ftcO 
beei(cn, he einaefaufeneu Briefe rc.u 3peuDcv imentfieoctt 5u;ii. 
lentfii. X5ebev 53ciüevber fnu leinent ©eticfcte einen 2)en^erö bei. 
^ntgcn, ire[*er and) in tcin mnfiegeft bei^nfegenben, mit tn 
^ameneunterfdnift be.i i^-rf. innfe^enen 58viefc6en enthalten fein 
muß. ^m l'aufe tet^ 9)?onate^. 3nni erhalt ter 3?erf. t>en Um ,?U' 
crfannten ^i^ieiö frei turc^ tie '^^cft. 3m 3u(ikfte tiefer tWonat. 
icfcnft u^ivt ta6 G^etictu abgetrncft. Xie übrigen ©etic^te ivcr. 
ten mit Ten rerfteBcrten 53rief(^en suvmfcjefentet. 

11. 
ferner h-ftimmt tie l^Tietaftiini t. $BI. ten '^^xn^ von fünf 
®tücf f. f. :Dnfaten für tie lH-friebi,]entfte ^^eavbeitun;] einer 
<5frd)id)tr iVr jiiöifrijcii ^nlibatfrirr. 
Xk oefctic^t(ic^c 3)arftemin^ hat iowoi tk ©efe^e a(ö 
auch tk 33eteutfamfeit te^ Sabhatet^ ,5n nmfaffcn. Xk u>a^r^eitö. 
getrenc ScbiiCernn,] Ter ©abbatfeier im JFreife ter Jvamilie tarf 
natürlich nicht fehlen. Xa tk 35e(e,3e nicht in extenso angeführt 
uferten foUen, nnt tk mmaf){ fcee etoffeö »on hiftorifc^em @e. 
ftc^n^^unftc \ü ijefchehen f)at, fo türften mi 2)rncf bogen für tte 
geivünfchtc 3)arftel{nng hinreiitent fein. Xie (^infenrnng gefc^ieht 
unter ten obenheseic^netcn aJiotaütäten an tie 9fetaftion i?. ^ 
t^infentung^^termin: 1. 9(nguft f. ?. 3:ic gelungenfte Bearbeitung 
UMrt m rieien 33lattern abgetrncft; am J. tUoin-mber erhalt Der 
^crf. franco Den "^n-ei^. — 145 — 

3ur Jltttimoiiiöesfraije. 

(Dffeueö Scttördjrcibcn an Bl :^ad)iüiirbctt, k0 ^txtn 
(»♦ §♦ ^apopott, COberrabbtuers )u präg. 

S^od) iv üv M g e r 6^ c r r I 
®te haben fic^ yevaiilaßt gefii()(t, für ten feit 5af)rf)Uttbcrteu ge:^ 
feierten, vlber tu neuerer 3i'it vielfach angegriffenen 2)?aimonit»eö 
fampfgerüftet in Die 6cl)raufen jn treten '). 2Öer u^cllte ftc6 beffen nic^t 
freuen? — ^Haimonibeö ()ätte fic^ fcl;iver(id; einen beffern SacOiiniUer 
geUHtnfitt, a(ö er an 3f)uen gefunben, uub 3fH"e ^fber fountc faum einen 
unirbigern ©egenftanb iräWen, a(ö beö i-terfannten grofen Se^rcrö 
nac^brücfiicbe 25ertf)eibiguug. -Die SSerfe be^felben ftnb fo nnc^ttg 
unb bebeutungi?v*o((, unb \)aß berfömmiiite Stubium berfelben wav 
nieift fc eiufeitig uub uuiinffenfc&aftUc^, bap unr unö nic^t barü* 
ber unmbern bürfen; ireun bie Elften über i()n unb über bic 
Stelle, bie ibm in ber ^l^eligionögefc^ie^te gebübrt, nocö uic^t ge* 
fcbloffen iverben fonnen. 2)er fei. ^irfcfc Sl^ajeö, 3^v üielbe* 
(efener Sanbömann, Ijat jwar in neuefter ^eit ber Si}?aimouibifc^en 
9lpolpgctif iUH'i aueifül)r(ifbe 9}?onografien geunbmet '^). Slllcin 
ber apolpgetifc^e ©taubpunft ift nicfct ber l)iftorifc6e. 2luc^ itjar 
dfjajeö nccl) ju fe^r ^ilpulif^, um tk luiffenfc^aftlicfie ^ritif un* 
befangen ,5u ftanbbaben, it>ie er benn anbererfeitö ber ^ritif noc^ 
immer einen \ü Jveiten «Spielraum einräumte, um auf bem ®e? 
biete bee* ^ilpule ju glän^enben Ütefultaten gelangen ju fonnen. 
!l)eli^fc^ ivirft ii)m mit 9?ec^t yor, t^ci"^ er 50?aimuni'6 SSerbienfte 
unb beffen Crtf)cborie m innbiciren ftrebt, „ol)ne feine ^4^erfon in 
ilirer Ijiftorifc^en , ebne Äenntnip bet^ mittelalterlichen Slriftoteliö- 
muö nic^t ju begreifenben Obieftiöität richtig ju trürbigen, unb 
in ibr ben @efe^lel)rer unb ben ^^l){lüfopl)en , fo tt)ie in feinen 
SQSerfen (ircterifc^e^ unb (Sfoterifc^eö ^u fc^eiben ^)". ') Semb. 3cfc{;ur. I. 3, 21 ff. 

') Xiiit. (e.aRofc^e., ?emb. 1840. 4. Xar«)e 3»ctd;c, Scmb. 1841. 4- 

') (Sa. ^aii. @. 343. 91nm. 

BeD-Cbaoanja 18i>8. IT. iO — 146 — S.'« miii <9tairaoniff« bfii ^Mlofopfieu betrifft, fo («inte 
■fcie XarfteUttttä fetttev 8el)ven ..«b «eiut.tiBCU .vol nt*^ let*t et» 
„n aefiicftcvt, §n,,b m.i-evtva..t .vevbn, al« bcv ^.lom.n 
«,„>f'" ^» mmmn-i vf«d,e(09i|<*e, .iu-tapMM-tf*c ttnb vc(.. 
g n'W'^io^lHf*. 3W.n, tvcvb.-,, Hm- eine, flavon ®«M.c« srnH- 
?, lH,ben fobalb MmU «it-ve ...,b bie b-t.u gcbovenben ^ml-I,,- 
lem. ";ue„be. .ov t,„* Ucge,,. Uebev «mmum'* a«eri,alt,.., 
!„„, „i.te.altevli*e„ 3,v,f.oteli*mu. entbält f*m, bn- vovl.ege,, 
"fte Sbeil beS «elelnenbeu febv .iel. laflegen fcbetttt mtv b, 
Siovf*..nq "bev «(amtonibcS be« (MefefeeMe^vev no4 «tctt 
L fie evfieu *evf„(*e fn,,...C8fto„.me.. W fein. 3* 9la><bf ^"• 
Z eltva« icitgentapc« ,u tbun, inbcm icf> bie von j6ne,, »tebcv 
m hri'ovbevgvnnb «oitclltc «iaimonibe^fvage an* nad, bt^fev 

all,* ift e. allevbin,,., b.,^ bcn, «v.pen ve,igio„efle|eSi,d,en 
aBede\iintm.i->S ben, «!.,*ne 3ho,a, ,cii feimn, (Jt,*™,™ 
„Iksett roUe 31«f,nevff(.tnfeil gtutrnfl u'ovfen t". ^*>'" b" ^'J^' 
be# «evf fiev^ trnvben ,ablvcicl)c ?lb!rf".„ten ba.o« ang.« 
, L JiL« »cf.t,ev„ bev *a„bfdnlften UHt.be «atntttn 
„i^rfcllen ntit bev S^ittc angegangen, biefe.ben "'. '--"7 ; 
t ,.«n an* befien an.b.flrfli*ev <S.;,,f*, b-t >'-/"* 
h,ig obev bo* bie vov,iigli*f.e Onelle be* ,bal,nnbt,*en @e e» 
lZb™...*n-evbe'^>, nnevfüllt Hieb; n.nn an* b.e e.fenu^ 
1, te. tba.n,„bif*en C«efe,e. fei. ^«. .Wo,e <'■"- ' ;;^^'' 
„ ,0 av bebenlenbe «nrffdnitte gen.acbt bat: |o ga e. t^* fe.n 
II ,.0 bie (%fei<ec.lebvev ben «i. Tljena nt*t l«9f"l'-9 ^'' 
Zi, mZ« " b anf beffen S(n^fvvtt*e ni*. be,onbeve* («e- 
!^t g Wtten. WIein tv.B be. fleißigen («ebva„d,e., ben 

In «M be,, .«ober nta*.e, ,vnvbe benn.* ba. aVvbaltn.l,, m 
*e be be ,n,n X(,a(,nnb ftebt, nieb, .üfenMn^ftl,* be ett . 
.d Se Vage, ob bie .ba.,„nbif*e Jottein ttnb €apng „-..f. 

i,(,nfl M M. tb- PilKI W '" ^" ;»'""""' '" - ""*■ 
Winfe Otfotl. Selrton 1850. S XX. ff 
') Uii-n. i. Vi. Vitti _ 147 — 

lid) tum mit» yoUftäuDij} im 'Dt. Xljova UMebevijegeben [ei, ift jivar 
rücfftittlicö eiuscdiev (Siit|c^eii?ungeu ()äuftg »entilirt ivortieu. ^iu 
m\\> iviebev fe!)on fic^ tk cifricjftcu „©cbifbträgcv ^D?aimuni'ö" fogar 
gcnctf)t3t ^,11 bcfemicii, baf? Cc'5 ^3J?dft.nc 5lii0)>vii(^ bor t^afmu^- 
bifcben ^cgvünhmg cutbeüve, ober mit bcm 3^fM(mub nic^t in 
einflaitcj 511 bringen [ei. Um tt)m fein 33er[efH'n yonver[en ju 
mü[[en, nimmt num in [olcf?en g-düen ju ber Slnna^me [eine 3u* 
füutt, bvif [einem lHnö[)3rncf)e eine t^on un[erm rejipirten Xnk 
ahreiitienbc tba{mnbi[c&e 2e[eart ju ©runbe liege. 9ln eine prin^ 
?{pieUe 2)i[[eren!, ju>i[cben bem "Ifnilmnb unb bem 9??. %l)ova 
jrnrbe bei bie[en ^^ert^anblnngen nictt im ent[ernte[ten gebadH; 
vielmehr galt leUercr allgemein [ür einen @e[e(3egfober »on ectjt 
thalmnbi[ttem igdirot unb Äcrn. 

2(llem 9ln[ct)etne naii) hat bie[er 5tober aud) wirfUd) [treng 
tbalmnbi[et)en Öluuafter. a^iaimonibe^ [elb[t erflärt in ber ©inlei^ 
tiing, ba^ ber gan^e ge[eMidH' '-^uMt ber babi?loni[d)en ©emara 
für 3[rae( binbenb [ei, inbem bte @e[ammtf)ett ^frael'e bie 2Iutc# 
rität bie[er ©emaia anerfannt habe. «Sollte in bie[er nn^iveiben^ 
ttgen (^rflävung nid)t [d)on bie [td^er[te 58ürg[cba[t liegen, ba^ 
ba^^ C>U'[e(3b!td) bie religionc^ge[e^lid;en 5Beftintmnngen bee« 1f)al' 
mnb'»> unge|'d)mä!ert entbalte? 

tawi fomml nod), ta\i bie ^.ninjipietle .s>nmonie ju>i[d?en 
bem Ibalmub nub bem W. Ibora mm ben größten rabbini[tten 
iMutoritiiten aller 3i"itni ein[timmig anerfannt ioirb. !^. ?lbraf)am 
b. Tavib, Waimuni'^ heftig[ter Opponent, [teilt bie[elbe nidjt 
in '^Mbrebe '). i?(nd; bie beut[d)en unb polni[d;en ^^Jabbinen Icug^- 
neu [te nid)t, uhmiu [ie aud; bie (5nt[i1;eibungen Waimuni'f* beneu 
bev To[a[iften unterorbneu unb uamentlid) 9i. '^atob "5 am nub 
"R. :s[af ben filtern l)öf)er [teilen alc^ beu i^er[a[[er be^ m. 3:i)orn "). 
6elb[t ber ihmi ?i{. ealomo b. !?(brabam anö ^Montpellier im ') MiUj. (i, 2. 

-) 3?. Bai. ÜLuia (i^LH-v. ^,11111 Cs. Bd). Bd)([. 3?. Jlama) ^itirt tif 

c"2?2~;ri p iH'^ p:'::2i rr^rnz "»h^J 'S- ^^^l mit aubcrcu aoovtcu 

b. 9?. (Sl'ajim "J^uljvarf), Jlifrl)ti^;\. lOI*. 3- 'Kai flJantt'anncßclii '^8. 

10* — 148 — 3a^rc 1232 auögefc^voc^ene ^am traf nebft bem SRore nur nocfc 
baö 33uc6 tfv SÖSiffenfcfiaft (>'-^n ,D). ®cgen biefe ecbriften aUcin 
war bie SIgitation ber Scfiüler ^"H. ealcmo'^ gerichtet. Xie übrt^ 
gen 3:f)fUe boe^ 9??. 3:f)ora cvf)te(teu gcrabc Daburct) ein ^oUgilti* 
geö 3cugni^ ibrer tf)a{mubii*en Crt[)oborif. Xie[e6 3cugnt^ be. 
[tätigt aucfe Slbiab Sar ec^alcm SBafilca"), bcv [onft gegen 
50?ahnuni'ei pbilofcpbifc^e ^^cnftvetfe mit aüem 9?acbbnicfc eifert. 
3a, bie ine^ (£inje(uc gei)enbc ^)erfte((ung thalmubifcb^maimcnibi^ 
f(^er ^artitcnie, ift bie piquantefte 3ßürje bee herfommlic^eu X^aU 
mubftubium^ geblieben bi^ auf unfere ^dt. Xamit befcbäftigten 
ftc^ nicfct nur bie eigentUcfccn ©Icffatoreu be^ 5J?. 3:i)ora im\ 
«Bibal be Xouloufe m (Sleajar Sanbau^ jeber getvanbtc 
3:^a(mubift übte gerne feinen (5cbarffmn baran. 

3^'ie prinzipielle 3bentität ber tbalmubifcben unb maimoni^ 
bifc^eu ^alac^a gilt aucb ber neuem ^-crfcbung a(6 unleugbare 
2;^atfac^e. „3ii feinen tl)almubifc6en Scbriften — fagt @eiger — 
nu'ic^t giJaimonibe^ aucf) feinen Singer breit wn ben <y^W^^^^^ 
^-Bcrfcfcriften ab, er fuc^t biefe- im ®egentl)eile recbt jU befräftigen ")." 
9Sen Umtto muf 9?. 9}?ofe ben Sßonvurf {)inuel)men, ^ f^' 
m ^erbe mancher tf)almubifcf)en (Sa^ung nicbt ^u milbern wäge- 
te 3), unb Sranfel ftnbet e6 tabeln^ivertb, bap er „5llle^, m^ S«-1li;\ sind; 2W. trat ftcf) bcffcu Hat betrugt, ta^ [ein ÜJl. li}-. tcn er am 8. 
;^i^(eo (28 !Jlci>.) 1180 vcdentete, ein meiilerftafte^, a((e frü^cveu ha(ad;Md)eu 
(5d)viftcu «.>eit iibevragenbeö 5ßerf fei. 5«actj atten .^anbfc^riftcn fc^rieb er fclbft 
iiacf; ivcüenbuiu^ ce^ ©erfc^ fo(c\cutcu ^cr^ nieter: 

' nnnp ninn cn^Ks ^^>c:. c^-L:p'^n :L:p^ cn^-^nx c: 
.nny: C21 ^p.^'i^N n^p pz.y cn^ '^Ss' n*':''^^ ^'^" 

(ÜTtuuf, Ot. lanbum S. 7.) X». f).: 

2luf te« aBifTeu« getfce bauten (gd^uitter Farben grof unb fleiii 

3if>ren(cfer wann 2lubre , ibneu lucate gleid; i(^ fein; 

O^tcH gteip Icbnt mandK ®avbe, tcrf; He meine ficbt allein ! 
3>ie 9lni>ie(nng auf 1. aW. 37, 7. muf jebev anfmerffame ?e[er betn 
erfien 93Ucfc cnttecfen. 

') 3citfc{jitft V. 87. 
') Ä. (S^cm. lU. 67. ff. — 149 — 

je dum tfiafmubifi^eu 5lutov entfiel, mib t)ieaetc6t nur nU $(n^ 
[icbt f)iny]eaHn-fen unirbe, ^ufammen9etrai]en bat ')." 

granfeCö XaM f)C[t feine ^ofemifcfee lenben^ geilen Wau 
monibeö, [onbern eine apcloy^etifcfie ju ©nnften beö 2:^almubö. ©^ 
fi^etnt ii)m nämlict) vingemeffenev, bie S^erantivortlic^felt für man* 
c&eei Sefrenibenbe ber ti)atnnibt[c6en 9iec6tö(e^re nid^t auf bie 
6c^u(tern ber ©efefeeöurfieber, fcnbern auf bie beg ^obiftfatorö 
ju legen. 5fUein (snftere un'irben eö jvol fcfeivcrric^ geftatten, baf 
man il;re Sluöfprücfce für f^ingeuun-fene ^Huperungen anfel;e. !Die 
3:^armubiften fel6ft Iniben ftc^ gegenfeitig o^ne 3iveifel am beften 
innftanben unb H)vc unö vpr(iegenben ^^er^anblungen beurfunben 
l)iniang(ict) ben legitilatorifceen ©ruft, mit welchem fte gepflogen 
ivurben. aßenn 9}?aimonibe^ biefelben a(ö ©efe^e auffaßt unb t)or* 
trägt, fo ift er in i^oüem Dtecfcte unb er erfüUt a(ö Äobififatcr 
beö Xijalmube nur feine ^4.^fli(^t. 9Beun er bie tbalmubifc^en ®e* 
fc^e nic^t eigenmäd^tig unb unUfürlic^ mobificirt, fonbern mit un* 
kftec^Hc^er 2;veue in i()rer Dbjeftiüität f;in[teUt, fo befolgt er nicfctö 
anberet^ afö bie 93carime, mlcbc biö auf ben l)eutigen 3;ag feber 
^sanbeften(el)rer jur ^Jiid)tf(^nur nimmt. !Der O^ornnirf aK^ugroper 
©frupulofttät in ber Oteprobuftion ti)almubifcter Saftungen müpte 
mitt)in bem 93?. ^f)ora gegenüber aU unberechtigt jurücfgeiviefen 
ircrben. S^ülein u>ie yerl;ielte eö ficb, jvenn biefe halJ} gelobte balb 
getabelte ®h-upu(ofttät benn bod? ibre ©renjen gel;abt l)att(, \mm 
9«aimonibe£^ ber ^^t;i(ofopl) 3)?aimonibei^ bem ©efe^eöle^rer impo* 
nirt, ja ße^terem ben gemeffenen 5Sefel;l gegeben baben un'irbe: 
„bic^ biebcr unb nic^t uniter!'' fo bafj (\n^ bem 93?. 3;()ora nic^t 
bie rein tbahnubifcte , fonbern eine inelfacb pl)ilofop[)ifc^ tingirte, 
bem Ibalmub ^uu^eilen opponirenbe ^alac^a ju xim fprac^e? — 
a)?ic^ l)aben nun mel^rjäfjrige Unterfuc^ungeu ^u bem Dtefultate 
geführt, M^ biefe fragen mit einem entfc^iebenen 3a beantuuntet 
werben muffen. (Sin 3;beil ber gejvonnenen 9?efultate ift in folgen* 
ber Betrachtung niebergelegt. 3c^ unterbreite tk]elbe um fo lieber 
3l;rem fompetenten Urtl;eile, M^ mir baburc^ bie nnafommene @e* ') ®er. Söm. ®. 107. — 150 — 

{egeu()eit geboten unrb, an 3t;ve eigenen [5'^>vi^i)iiiH]f« anjn* 
fnüpfen. 

3n fem le[;rreic^cn *?(vtife( '2l[c{;mobai i^sljxc^ 9iealUHh1evbnd^ec< 
geben Sie nämlic^ Uax genng ^n x^evfte()en, fap anc^ Sie, i)o<i}' 
n>ürbiger ^^evv, tie 5(n[d;anung bev maimoniMfit'on 5^'o>?mografie 
t{)ei(en, ml^e xxai) bem ^i^ovgangc 9i. 3Uu-af)vim Slben ©[ra'ö 
He 2)ämonen [tiUfc^UH'igenb in bau Dteicb bev gautafie iH'vUH'ift'). 
©alomon ^^arcl;on, ber Sevifograf, (^nlbigte berfelbeu Slnfi^au- 
nng in bev 3)(itte be^ jivolften 3af)vl)nnbevti^ -). 3)ev ](bv ovtf^obore 
9(rjt, 'S^oHaö Sta^ (geft. 1729), cmni(;nt in [einer Äoömografie^j 
ber 2)amonen ebenfalls nic^t. 2lUe für bie jübifc^e Sngcnb beftimmte 
^teügionöbüit'er nnb i?atecf)iömen t[)un in gleiiter 2Seife baefelbej 
felbft bie Ijoi-^ort^cboren Schriften Salcmcn ^4>lef^ner'ö nicbt anö- 
genommen. .3e yoüfommener biefe Übereinftimmnng aüer Si^^nlen 
nnb 9tic^tungen im Subentbnme ift, befto rn()iger nnb unbefangener 
fönnen nnr ben l}ie^er gefjörigen reltgiom^gefcbiittlicben ^iHnlanf 
an unferem betrac^tenben iBlicfe i>orüberiiei)en (äffen. 

2)er bei morgen- nnb ^ abenblänbifc^en Golfern einf)cimifc^e 
©(aube an 2)amonen nnb beren fet;abli(^e (Jiuunrfnng, ift uni^renb 
ber jweiten 3^empe(periobe burd) baö (Sinbringeu perfifc^er nnb grie* 
ct)ifc^er §Infii;anungen auc^ in ^^aläftina ju einer früfier nic^t gc# 
fannten Sutenfion unb ^Verbreitung gelangt. !l)enn, unnm auct> bie 
Sc^vift crja()It, t<\^ ein „böfer ©eift vom (Sn?igen" ben Äonig 
(Sani iH'rftörte (1. Sam. 16, 14)5 fo jeigt borf; ber ganje ^Verlauf 
ber biblifcf)en örjafjhing, ta'ß ijkx ihmi feiner bamonifc^en @en>a(t, 
une fcbon Sofefu^ gianbte"*), fonbern wn einer Äranff)eit^forni, i'^on 
Veriobifc^er 93ie(and;olie mit mauiacaliftl)en '!^HU-ori;cimen bie 9vebe 
fei. 5)enn \nd)t burcl) eta>aige 33efc^UHH-ung ober 33annung beö ^a- 
mono u>irb 'Baxü wn feinem Übet befreit, fonbern „unnin 5)ai?ib 
bie 3it()cr nal)m nnb fpielte, b^ UMrb e«? bem Saul leichter j e^ war 

') 9tb. (S\xa jit Sco. 17, 7. m. 100, 17. ;5icfi.''tc lui--Itjcra 2, 3. a>nil. 
3of. ^. 3«ct. eiim @. 83. 

') S. t. 9lrt lli; nnb 'T'yii'. 
') ■JDiaafc lobial). ecl Von. ©. 15. 
*) mtcxH}. VI. 8, 22. 11, 12. — 151 — 

iljni UH>I;l, uiiD 00 und; Dcv böfc ©eift l^ou il;m (3)vif. 43. 23)." 
Die (2(1;iift v]iel>t Mefe (Sv[cJ;cimuu) und) qax lüc^t für ivuiiDevbar 
unt) übenuUiulic^ nn^-, fie vebet bloß von ber (;cilen^eu Ä'raft ^el• 
Xonfunft, Die bei uiiferm ^^olfe, „baci tu :3evu[a(em fang iiiiD in 
^^abe( feine ^>ivfeu luute/' [dum im 5Utertf)ume |>l)v beliebt war, 
miD ^^u^ uiitev feineu <S61)neu ancf) in unfevev ^nt fo t;en'>0V' 
rai]ent'e ^eroen biefev Äunft jä()(t '). 

?lud) ift bei- (^influf} t^er 9}?nftf auf beu ?0?eufc^eu uub if)vc 
beilenbe itvaft you ben nabml;afteften s^terjten auevfanut "). iiinm 
böfeu (^eift nennt i}ie ^ibel viud; Den ©eift bev 3u^ift^'«c^t jivifc^en 
'^Ibimelec^ unD i)en Sid;emiten ^). 9Bo [ouft nod^ tie 24 ^üc^ev 
bev (}. (Si-f)vift Dämonen evu\if)ueu •*), ta tl)im \u Heö im Sinne 
Deö 33olft^i](aubene*, ol;uc febod; benfelbeu ju beftätigeu ober ijut ju 
(}ei^en. Die 33lütenjeit biefeö 93olf>3i3laubeni3 fällt evft in bie ^eriobe 
be'5 ^^iveiteu S^empeU^. Die Dämouenbefc^uun-ung war gegen baö 
(S'ube riefet^ 3i^i^V'^"iin'ö ju fo I)o{)em 2lufef)en gcftiegen, t>a^ man 
felbft beut Könige Satomo bie Ä>untnip bei^ Dämouenreid;eö uub 
bie Wiadjt über ba^^felbe jufc^vieb ^). 3m S^f^ahnub f)at nun bie 
volfötl;ümlid)e ^Infc^auung 2Bort uub Sluöbruct' gefunben; in bev 
bab\)lonifd;en ©emara büvften and) fpätere, ueuperftfd;e (^inflüffe 
uni()v!innet)meu fein. 3u feinem ?^-a(le bebarf eö bei ,3I;uen erft 
eineö 9?ac^UHnfeö, ba^ in bev tl)a(mubifd;en Literatur nic^t nur 
wm ber ®d;öf)fung uub (intfteljnng ber Dämonen '') bie Otebe ift, ') 2. mb. fe"cf)n in ®crtf). Sal)rt>. II. ©. 39 ff. !Dcm i^orbilbc ber 
CMcftbidjtc Saiü'ö foli^t irol (£(;acf f v c^ivf , inbem er beii [eelciif raufen Äcuiij 
'ücar biirct; bcii Slr^t in baö 3c(t ber .^tönigötocf^ter ßorbelia briuiieii, uub tjiuter 
bem 3cUe aTuifif ertöueu Ki^t. ,R'. Sear, 9lft 4, @ccn. 7. 

@. bie Sit. bei griebr. graijm. @. 302 ff. 

•'') Oiid;t. fl, 23. f. Oiafd;i baf. 

') 3.33. a«. 17, 7. 5.58. 9». 32, 17. 3efai-13, 21. 34, 14. «Pf.lOG, 37. 
2 6f}ron. 11, 15. 18, 21. 

'^) 3of. Slltcrtf). VIII. 2, 5. ajcräl. (S. a)Uf(. 242 ff. 

«) SlBot^ 5, b. Grub. 18, b. 33er. r. 20. a^ergl. 9kc(mi. ju Sev. 17,7. 
Äunifecr, Dien @. 73. .^^affeCtS Äufari @. 403. 9tuni. 2. — 152 — 

l'onbern auc^ von it)xev 9uitur unr iBefc^affen^eit ' ), i^rer 9}?eu9e ^), 
ihren 2(ufentf)aU6orten ^) nnr ihren SBirfuncjen "*), i[)rem Um- 
cjange ^), ihren 9?anien ^'j, ^er Äunft, fte ^n hefcbnun-en '), unt» 
i-^on t'er Seiten, Die [elbft Xmnonen abteilt, ben 9iamen ^oiteö 
ivrgeblicb miö^ufprec^en ^). 

^icfe Slnfcfcauuni] cr^oui^te eine nicbt C5erinv3C ^cihi IjaiiidbU 
fe^er D^egeln unD ^öeftimmungen, meiere in Den cafniftifc^en ^2Öer>' 
fen mir»eränbert reprcbnürt unnten ^). Bdbft Daö ttjalnuiDifite 
(^'herec^t blieb nic^t gan^ frei i^cn Dem (Sinfiuffe Der !l)amono(o; 
gie '"). Xie aUegcrifc&e ^inffaffnng fann Dviher hier Dnrcbau^ uicbt 
angeirenbet u^crDen. (5ö yerriethe aber gün^Iiite Unbefanntfcfcaft 
mit Der ©efchichte Deö menfc^licben ©eifteö, wenn man Die alten ') (Sfiag. 1. c. 3eb. 122, a. "Ba. Ü2, a. 'Diicr. r. Ofiitl'. 9. 

^) 33cr. G. a. 23er3l. 2)iog. fiaert. prooem. G. bic Scfire bcr ß^ialbürr: 
ilvo).())v nhi^t] tivai rov -/.ifja. Jafl cbcil fc :J()a(cö: rov xoö/iov f,inrv/(,)y 
y.ai duinovMv 7z/.t;^tj. (Daf. I. 1. G) uiib öcraflituo i-^H]. IX. 1, G). 

2) 33cr. 3, a. C2, a. >^cf. 111, b. Saiih. G5, b. iSiml. iü5, b. 
9libba 17, a. 

') m. ^=ScI;ana 28, a. «Bcr. G, a. G2, a. 'iJJcf. HO, a. j. 3oma 8, 5. 
*^abl. 83. §eraj. 10, a. 58c(^. 44, b. <S. eaiiban'-J ÜBrtrb. II. S. 45. §crcb. III. 33. 
J^ivVof'^'ltÖ: Tif^t ie^r^i- voßov. 

5) 3eb. 122, a. 33. ÜRc?. 107, b. «. !öatl)ra 143, a. ti(;iiliii 103, b. 

•*) ^cf. HO, äff- ÖJiit. G8, a. Wic'iU 17,1). £. ?8rccl;cr b. Xraufcciit. 
D. X^alm. ©. 50 ff. 

■) Süii>. G7, a. 'li>c\. 112, a. 

*) SDK\]ir. 3, a. 

") 53cr. 3, a. C. (ibajj. ÜO, G. »öcr. 54, b. ?Uf. baf. Ü». 9l6r. 239, 7. 
2abb. 109, a. C ßbaji. 4, 5. 6(jitl. 105, a. 9llf. uitb ?lfrf)cri baf. C (Ibaij. 
181, 2. a)M'lbr. baf. 2. >l>cf. 112, a. 3. 3)ca HG, 5. Ü)Jcä. 3, a. "X'Ci 109, 1). 
C (il;ajj. 181,2. Banl). 101, a. 3llf. baf. X'tica 179, IG. Cl^baii. 328, 45. 
3. 2)ca 179, 19. iinb <B. (Eoijcn baf. ^cr^l. SSaftla'« (im. (Sftad). '^'orr. unb 
Of. 3cit. (Swbcfc^ü^ .t. (5f)cm. III. 3G. 

'") Ocb. 122, a. (§. ija^Qicx 17, 10. rasj fdiuncricic nx'22 in Cer 
aiu]cfi:()rtcii itjalmurftcllc vcrfitrfit *i^iccl;cr al5 batj vcijxfc{;e gcrjici aufjit-- 
faffcii, fo bap (i baä Urbilb bc>5 Ü)iciifc^'cii bejcit^nicn irürbe. !Das! Iraiiöccb. 
2. 49. iHnm. iUcKcidjt »värc an go,-?»;;Iau^c^, fiattcrnbeö ^aar jit bc\ifcii. 
2)ap mau ftrfi tie 3)ämciicii fmarlciJ backte, ift aitö a)hbr. Otitt^ 9. ju crfc^cii. 
ÖBc^cn hN'^II" ri}<'22 »crficnt jcbod; bic Untcrfuc|mn^ ncd; fcrt^cfc^t jii 
rccrben. ä. aiid) ^cma 84, a. — 153 — 

@efe^eölef)rer Dafür lun-auttvortUc^ machen woÜte, t>n^ ]ic beu 
Slnfc&auuncjnt ifjrer ^dt ben Xribut nicbt fc^iilDii^ blieben, Ter 
mir tiH'iiivjen vitevblic^eu evlvii'feu unrb. 2hic^ t>ie ^^^^ift^fi-^pf}^" ^t''5 
2lltevt()umi5 beffbaftigteu fii^ t^icl mit ^ämono(oi]ie, Deren Spuren 
bei ben ©rieiten bi^ m ^^eftobu^ ()inauffteigen 'j. 2Bie cjrop 
aber Caö i?[n[el)eii Der Damonemvett bei ben qebilbeten ©riechen 
^ur ßdt ber aüeften S)?ifc^na(ebrer ivar, er()eUt am beften au^ 
3o[efu^. 2;'enn unibrenb berfefbe manebe Xbatfacbe ber biblifcten 
©cfc^icbte mit rationaliftifc^cn ^^emerfungen begleitet, um [einen 
i^riecbifiten Sefern yi cjefaUen, rect)net er an^ ibre itoKe ©(aubicj- 
feit, inbem er i(;ncn folgenbee 9)iarc6cu aufbinbet. „3c^ \)abc — 
[ai3t er — erfal)ren, une ein geiriffer (SIea;,ar auö unferm ^o(fe, in 
@egeuiv»art 5?eöpaftan'ö unb [einer Böljnc [o \\m [einer Obersten 
unb einer ^^^teuije i^on Ärie^elenten, 3Ute, bie von bö[en ®ei[tern 
be[e[[en umren, ihmi bie[en be[reite. Sein ^^er[al)ren babei UHir 
[pK^enbe^. <Sx i)c\Uc unter [einem Äugetringe eine i^on ben QBur- 
5,eln, bie Saiomon angegeben ^atte, bieit ben Ringer an bie 9?a[e 
be^ Se[e[[enen, lie^ bie[en an bie 2Bursie( rieiten unb 50g bann 
ben bö[en ®ei[t burcb bie 9ia[eno[[nnng t)eraui^. Xcr *J)?en[c^ fiel 
[og(eicb f)in unb man t;ättc [c^u^cren [oUen, er uvire trol^ eatomon 
unb ber wn ibm t»er[aften 33e[clnxHn-uugen niitt aneber ^n iidi 
[elb[t gefommen. Um aber bie 2lnwe[enben bnrcb ben 5higen[cbein 
SU überzeugen, ba'ß er 9)cacbt über tm bö[en &cift f)ahe , [ejte 
C^'Iea^ar nabe vor i>ic 33e[e[[enen einen Seiner r'oU 2ßa[[er ober 
ein 2Öa[cbbecfen unb bqdi^l bem bo[en ©ei[te, beim i?[uei[a§ren anö 
bem 3)?en[cben bieö umzu[toßen, unb [0 bie SiM'c^^int'r ju überzeu- 
gen, ba|^ er benfelben iM'rla[[en l)abe ")." Sodte @e[cbii^ten miv^ 
ben iHMi J}cn gobilbeten !^e[ern jener ,3i"it fii^" baaxc Mxm\,c ge- 
nommen ! 

3o[e[u^ unterbricht mit ber eben ange[üt)rten örzüblung 
[eine 3cbi(berung ber SBeit^beit 3alomo'C\ ^^on bie[em [agt er: 
©Ott gab it)m ancb i'^on ber ©ei[tera>e(t Ä'unbe 5»'" 5hi(3en unb 
frommen ber 93?en[c^en. (ir t)inter(ie^ 3«w^fi"[pvüc^e, um Jiranf- ') ^etm. gotteöb. SlUntf;. i?. Ö)r. §. 42, 12. 

') 3of. mtixti). vra. 2, 5. __ 154 — 

{;citon jn linfevn, mit '^e[d;nHn-mu]6fin-meln, u^omit mau ben bbini 
©eiftevu einen folc^on S^ninq antljuu faun, bap fte niemals une- 
^erfe(n•eu '). Die (Sm>at)nuni] eincö @a(omonifd)en Heilmittel? 
(nicf)eö ftnbet ii(b nun aml) im 'I^t^ahnub "). ^-^icfiaö [oü taöfelbe 
bem öffentlichen ©ebraurbe ent5i\]en (;aben. 93taimonibe0 polemifirt 
v]ei]en bie trabitioneUe (Siflävuni] biefer 9?ac6ric^t auf eine 3Beife, 
bie feine ®evini3fif)ätmni] ber fn'iberen 3::^almub=^2lue(ey3ev öinläng' 
lic^ beuvfnnbet, oljuc t}a'^ jebüd; babnrc^ fein Jviebe mit bem 
Slt)a(mub felbft gebvctten ober auc^ nur getrübt unirbe. 33e{ ber 
Dämouenfrage tritt ber ^riebenöbrud; auf eine greüe 9Beife ^en>or. 

Sin bem ^ericiite bor 5l)?ifitna yon ber ©c&öpfung ber 2)ä? 
monen ^) get)t er nämlid) ftiilfc^nnigenb vorüber. 9Bo von ben 
SäJirfungen berfelben bie Diebe ift, fubftituirt er entu>ebev Uhpcx-^ 
M)c Hebel ober @cnuit^^franff)eitcn ^). Die ^ermenentif u^irb mit 
biefer Umbeutnug atterbingi^ nidbt jnfrieben fein; jeCenfaltö get)t 
aber i}i[xau^ [)ervor, ta^ 9)iatmonibeö feine antitf)almnbifd?e 2ln* 
fc^auung von ben Dämonen in ben 2;i)a(mub f}ineintvug. Daöfelbe 
t§ut er aber nic^t nur im 9}iifr^na'Ä'ommentave unb im ?0(ore ^), 
fonbern auc^ im ^II?if(^na#2;f)ora ^). 

9Bo bie Umbentung burc^auö nicl;t anget)t, (ii^t 
er bie einfcMügigen .^alac^a't^ entu>eber ganj faden, 
ober er fejt ficfc ju nic^t geringem Kummer feiner 
©loffatorcn mit ber tf^almubifc^en ^alac^a in biref- 
ten Sißiberf^rnc^ ')! 

SBeubcn ®ie nic^t ein, ljO(fiunubiger ^evr, bap bie berü[;r* 
ten bämono(ogifcf;en ^alac^a'ö auf tie Hebung ber 9{e(igionö? 

') 3of. 9lUcrtf). VIII. 2, 5. 

^) 5l>cf. 50, a. ivo ;)Kiff[)i'ci («itat iicii 2 ,^im. 20, 3. iiicTjt C},an\ (\n\an 
ift; *l^cr. 10, b. Qjcrijl. mit Ü}?ajni. a)f.;Äi.Munt. ^ii ^in'f. 1. c. 9]af{;ui. "üovv. 
jum Ifjcra^jlcmui. unb @. b. 9lbr. Oiectjtöii. 413. 

') 9(bDtl) 5, 0. 

') 5abb. 29, b. (Sxnh. 41, b. ©itt. 07, b. <S. @cm. baf. mib ?aii^ 
l)au\i Sffirtrb. V. 1477. 

=) I. 7. 

«) m^. 12, 5. @. mciUi baf. unb 9t. 3cfai. W (i" ^^^^f- 112, n. 
CMcr. 2, 14., WC nyn nn ȟb i^n f'ir cinanbcr fubftitiiirt ivcrbcn. 

■) ©enifd;. 2, 13. ®. CSfiaicei !Datci;c Ü»cfe 8, b. 

, / ^yj(p^ — 155 — 

flebväuc^e inni i^evinv]em Selaiu^e fin^. 53el 33nu1()ctluiuj '$)ialmu* 
ni\^ alö (^cfc^c»?l('l)rcv föinmt eö ja iiidU auf Mc (^rö^c bcv 
Vraftifc^cu 'Diffiu-iM^ au, itjobiivc^ cv fiit> von fiii(;evfu uut» [pätcveu 
®c|eljc^>{ef)vin-u uutcijd;cit>ct, [oui?in-u auf Die junfc^cu it)m uuD 
Dem ^(;a(iuui} l)evrfrf)euDe 3) iiu' Vi]eu^^ Der ^4>viu5ipieu, auf 
rie 3>evfit)ieDeutunt bev tt)almutifi1;eu uub maimouibifc^en Söelt- 
aufitauuuii ! eine ^-iierfitiebeubeit, Die aber Durcf)au^ uii1)t fo uu- 
\Hufäui]Iid; ift, Dafi Dai^ (Gebiet Der ,5r)a{ac^a Dai^ou uubevüljvt 
bliebe! UuD uh'uu id) ^Sie an eine aütäg(icl;e 8itte eriuueve, Die 
DaDurc^ alterivt uniD, fo tl)nc id) Dieö nic^t um Diefer Spezialität 
unlieu, Die aKevDiui^ö uur uuteri]eovDuete 23eDeutuUi] t)C[t , fouDeru 
UH'cjeu dncx S3eiuevfnuij i^cu aUgeuieiuerem SiUereffe, Die ict) Davau 
ju fuüpfeu Ijabc. Die übliit't' Dreimalige 53ei]ie|]uui] Der ^^äuDe, 
im 3;f;almuD Damouologifrf) motiinvt ') , frfieiut fremDeu Uvfpvuugö 
ju feiu -). 9)?ainu>uiDeö, für Deu Damcuologifcbe C^h-üuDe uicf;tö 
cntfit^eiDeu , evunif)ut Der Dbfcniau,^ gar uicOt. 2)ie uac^folgeuDeu 
©efel3eölef)rer, Die gauj auf tl)almuDife^em StauDpuufte ftel^eu, 
fauftiüuireu Diefel&e ol)ue SeDeufeu ^). 3)ie t)ierbei vou beiDeu 
©eiteu befolgte Äoufequeuj bebarf woi feiuer un'iteru 9iect;tferti' 
guug. 2Baö foU mau aber vou Der ueuortl;oDoreu Deutfcl)cu Oto- 
mautif Deufeu, Die tcn Sünglingeu uuD Sinigfraueu Sfraeft? eiu- 
fcl;ärft: „2)reimal begief^e Die ^^auD beim (Jrumcl)eu ^)." 

3c^ bred;e f)ier ab. 9iicf;t al<3 ob icl; Däcljte, Der ©egeuftauD 
UHirc crft^öpft ^J ; fouDeru unnl mir Dae* ©efagte f)iu5ureic^cu ') (Babh. 109. a. 

') Sic äBorte beö $ltf)CluiU6 ; T^iv d'anofiai^afiivoiöi &£oi öidöaOti' 

Hßuvüv. (Deipnosoph. I. p. 2, a) erfldrtcu früf;cre ^fiilclogcu: Solebaiir 
antea quam sacra attingerent lustrarl ter se lavando (Schweigh. ani- 
mado. I. p. 30). Spätere ^^^(»iloloijcu jci^jcn aftcrbiiujö, bap 5(tf)cuäut^ nidtt 
ocu aöafrfjuitijcn fvrcd;e (1. c); bvaö ?Utcr bcs? fra9lici;cu @cbraud;ci? ift \\\6.)i-i- 
bcftcu^cuißcv alö ccuftatitt ju betracl;teu. 

■') O. lSI}aiJ. 4, 2. f. %. ®af). ba[. i'oufano 2)cr. 6()aji. 94. 

') Ji^orcb ®. 439. 

■') 3u jwci ?luffäfecu „btc üKaijic im Iftalmub" iinb „baö I'()atimit-' 
l'tubium bcr 3itfitnft" nu-vtcii »vir bic Oicfultvitc mifcrcr Aorfc()mu] üIht bae 
5Öerf;ä(tiup bc^ ü)f. 5(». i;um Kjcidiiitb unntcr ciitunrfcln. — 156 — 

fcbeint, um folgenren U^orfteUungen 6'ingang bei ^i)xm\ ju »er* 
fcöaffen. 

^ocfcnuutiger r)err! Sie ^abcn in 3f)rcm feJiten Senb- 
[(treiben an ben Herausgeber uub bie 5)Zitarbeiter beö in Semberg 
erfcbeinenben ^efcburun 3fH-en ftreng tbahnubifcfeen Stanbpunft febr 
[(tarf accentuirt, pf)nc ba^ 8ie ficb baburcß abbauen liefen, 
5D?aimonibei^ an bie (Spifec ber fübifcben ©elebrtcn aücr ^ntm ju 
[teilen M- 53ei ^cfoigung ber erfln[ti'*4n(puli[ti[iten ^Dtetbobe bleibt 
bie bierin (iegenbe 3nfon[equen5 unentbecft. 2^er nationale 
etaubpunft braucbt bie[elbe nicbt ^u beacbten. 1)er ei[rig[te Xi)aU 
mubi[t fann unb muf befennen, raf Ü)laimcnibeö ein benninbernö- 
irürDiger ®ei[t, eine ber [c65n[ten 3ifrben 3[raerö U>ar. 2)ie 
9ieligipnöge[ct)ic6te bleibt babei nic^t [te[;en, barf babei nicbt [teben 
bleiben. Sie unter[ucbt genau, \x\\^ ber 3;balmub unb \va^ ?DJai* 
monibee lebrt. Sei bie[er Unter[uttung unrb [ie u^eber von apo# 
logeti[c^en nocö i^on po(emi[c^en ^weden geleitet, eie fennt fein 
anbereS ^id , a(S tk flare, un[[en[cba[tlicbe (^'rfeuntnif ber Q^er? 
gangen[;eit, uneirol ibr ber ©ebanfe, ta^ eine [olcbc ßrfenntniß 
au(^ in bie gurcben ber ©egenivavt unb 3"f""ff f)offnungöreic^e 
Saaten [treue, allcn[alki [üfe ©enugtbuung geunil)rt. 9}or bem 
9ticbter[tuble ber ge[c6icbtiic6en, un[[cn[ita[tlicl;en (vinndbt i[t aber 
ber Sruc^ ;,un[c6en bem 2^f;a(mub unb 9??aimonibet^ nicbt weg^u* 
leugnen; nic^t pt leugnen, baf 9)?aimonibeö fic6 manche %\u 
[ctauungen beö Xbalmubö nicbt aneignete, unb t)k barauö flie? 
teuren ,^>ilac^a'e abrogirtc. Sc^on meine fleine bamonologi[c6e 
'4>robe muß bieö jebem Unbefangenen einleuc^tenb macben; unb 
bocb i[t bie[e ^robe faum mebr, aU ber erfte Schritt au[ ber neu 
ero[[neten Sabn tE)almubi[c6'maimonibi[cber Stubien. Denn ßbajeö 
batte bie[e 23abn faum betreten, ale er [ic^ beeilte, in tiW alte 
@elei[e jurürf^ufel)ren. 

Cbcr [ollten abnlicbe Unter[ucbungeu UH'gen ber bem Ibal- 
nuib [cbulbigen 9iücf[id^t lieber gar nicbt ange[tellt UH'rben? 2Bäre 
bier unrflict) „3eit ju [cbiveigen" unb nicbt „3eit ju reben?" — ') (S. 43: cb'Vn bji nny iv t.v )r\i2D cp n!?. — 157 — 

3d^ jmeifle fc§r, ob ©ie, fioc^nnhtigcr ^err, ber brennt' grünb* 
lieber g-orfcfjung, biefen ßiiiUHanb im (Srnfte er()eben werben. 3)ie 
f)erfcmmlic^e uunnffenfcf)aftlirbe 33ef)aubhnig beö 2;^a(mub6 erzeugte 
eine eben [o unuötf)ige a(? un()a(tbave tbalmubifcfn' 2(po(ogie, 
iüclct)e nic^t einmal f)inveiitte, bie Scf)(upvebaftion beö 2:^almubö 
gegen Sbren unb ^-ranfel'ö Xatcl ftc^cr .^n [teilen '). (5vft ein 
unffen[t-^aft(icf)e^, biftovifcf) := fvitifc^e^ ©tnbium ber ^aggaba nnb 
ber ^^alac^a lüirb nm bie hof)e )3raftifcf;e nnb re(igion^gefcf)irfn(icbe 
33ebentung bei^ "Ibalmnb^ ein ^oüunn-f errict)ten^ ba^ iebem 3ln= 
griffe trofien unrb. (5rfcnntniffe, 33egriffe, ?(n[c^anungen , bie ben 
3;^a(mnbiften fremb Ovaren, unnben ibnen fortan aiterbing^ nicbt 
jugefc^rieben werben. SlUein ber fromme (Sifer ber alten ©efe^cö? 
le()rer für bie (Srl^altnng ber 3:!^ora, ifire gereifte Seben^iveiöbeit, 
if)re unbebingte ^ingebnng für bie ^eilige ®ac^e i^reö ©lanbenö 
nnb ibreö Q^olfe^, il}re ftille ®ebnlb , ibre finblic^e 1)emnt, ibr 
fefte^ 33el)arren, il)r nninnunlfliite^ -^offen ftnb fo iMele Otecbte-- 
titel anf nnfere U3erel)rnng, ba^ fte be^ eitlen SSeil^rauc^^, al6 
uniren il)nen bie ®cl>i^e alleö menfct)liit)en SS?iffen6 evfitloffen ge* 
ivefen, U\d)t entratben fönnen. 3ni Sichte einee* umbrbaft unffen^ 
fcbaftlicben ^^balmnbftnbinmi^ u>erben wiv and) von ?J?aimonibe^ ein 
t)olIftänbigere6 , reic^ere^, fcbärfere^, genanere^, nrfprünglicbere^ 
53ilb geannnen. Seine 9iiefengeftalt u>irb ivie einft bie Sanl'ei 
boc^ emporragen, nnb bie iijni gewollte 33eitninbernng unrb feine 
nnfrnc^tbare fein ! ') M. 6f)cm. VI. 250. @cr. 33c>r. @. 105. Sliini. — 158 — 
3iir biblildieii llatur^cidjtdite unb Cöeograftc. 

med. Dr. JlUn-ilj {jorfrijrljl'.i) tu (sv..; Jlauifd'a mit '\>xci iW. Siüjjrl in ^.örumi. 

X i e 3 it ö ' *& ^ i- f * '■ *' "-"^ ^'- C Acridiuiu migititorimn.) 

(Sin crHttcvtcr {vfint ticfc;? icbx ]d)ÄlM)tn '^n\dtci, 
tft bie fieufd;recfeiifrefci!te 5>rciTe( (gracula 
gnilivora) , \veid)e \ic fjccrteiiivcife verfolgt. 
Cfen'C' Otatiir^eftincf^tc. 

(Sine funttbave Sautplacie, ihmi luel'i^cr ^^alaftina, [o unc 
mehrere *43roi>iti5cn be^ mittäc^Ucten Slfien'? iinb iltrtfa'ei heintgefucfet 
\xnx\}, fmb Die 3"g'<ÖeiM*recfen. gaft alle ?)ieifeiibeii i>recben bai^cn. 

„3ebem, ber cö ntd^t fe(bft cjefcben bat, miip bie intqebeuere 
^J^cnge biefcr ^uffften iu!i3laublict' yovfommeii. 2)ie ^"rbe ift barou 
mef)rere ^Weifen ireit bebcdt; bvu^ Ö^erainct, bas fie biivit ihr 
?aubs itnb ©va^fren'eii i^cnufadn-u, Innt iitaii ütcn i^on -Ißeitem 
iiitb man iifaubr, eö fouvagtre eine iinfidnbave 5hmce. 3)la\\ be^ 
finbet fiit) u>ett bcffer, u>enn man es mit ben l^artvuen ^n thnn 
hat, a(e mit bie[(n f leinen aber ^lUee* v>erhefrfnben ©efcööpfcn. 
$'?an moftue beinahe fagen, bai^ Aeuer fei in ihrem (befolge. X'a 
wo ihre Scbunirme uieberfaKen , verfrtninnbet in einem ^^Ingenblirf 
aKeef ®rün ber gelber, UMe un-nn ein ^nnhang ^nfammengeroKt 
unrb. -£^ie 5?äuiue nnb '!|.^f!anu'n ftehen bfatterloö ta, nub man 
fieht an ihnen nid^tc, a(ö bürre oHH'ige nur €teitgel, itnb [o folgt 
in fnr^er ^dt ber traurige ?lnbltcf bec^ 'Ii>iuter^ auf ben mannig- 
faltigen ')?cicf)thum beö Ariihling'^. JiMmn iid) biefe ^önifd)recten' 
luolfen iu 'Senn-gung fel3en, um über ein .'piuberniH, ba(? if)rer 
^Raubgier im ^IGege fteht, ober noch fdmeKer über einen uniften 
3?oben \n fliegen, fo faun man im bud^ftabliclnn i^erftanbe fagen: 
ber .t)iiiiiHel umrbe wm ihnen vevbunfelt. (Je ift ein QHiid , t}ai^ 
biefc ^-I-Mage nidu gar \n oft fömmt; tciui ee giebt nidnc, irai?. i'o 
geivifi ^^ungeröiunh uiil: .^tvanfheit nad^ fid^ (ich ')." — 159 — 

Ofmgefäfn- iim's5 Zsciin 770 mn- bcv cbriftlicbeu 3^'it^"t'^)"«Jni 
untrbf ^4>a(äftina ihmi ^ie[er ^l^fage heiiiujefudn. "i)??!! nn-ktov ^IRoi* 
fterfcbaft bat bcr ^h'pfct ;^ocf tkicn Stoff yi niiciii aiiöge^eic&:= 
liefen 35ilbe t^evav5eitet. „Wan ftobt ein vibüofe^ ^eev qefhuicitev 
Oioffe mit ?öu>env^ebip cinhevftüvuien. 5(t(eo ®rün tev vcijcnDcn 
©egnib tft »erfc^tvnnben, nnD \x^olm tcx S(icf fällt, ge>va{)rt man 
nict)t^^ ad^ (51eni>. 3)a9 i^ieft Inmgevt unb gittert, bte geflügeUcn 
9tpffe mit bem ^invengebip ftaben rie fetten 2'rtften abgemäbt. 
3)ev ^imcv ftebt im 2ßein5erge unb ireint, er fict}t Die dlcbc 
('(ättevlce, gefnicft, bie geflügelten 9ioffe mit bem ?öivengebi^ f)a* 
ben feinen aöein getnmfen. Xer 2lcferömann jammert, bie geflü^ 
gelten ''^ioHe liaben feine üppigen Saaten gefreffen. 2Uut ta^ 
burftige, lett^enbe 3i^iir tranert, rie Cafen Der 3Büfte Iwt ein 
geuer ?er?elnt, i:>erftegt ftnb bie Onellen, ber iBanni ift entrinbet, 
t}k nacften M''^'U]e ragen uMitterlid) empor. I)aö' ^al)llofe .V^eer 
ber trilDen @i\)U mnbnnfelt tic Sonne, tie l'anbfttaft bullt ft* 
in '^hubt." 5ffier fann bem 'i^ofeten all feine flammenben 
Scfcünbetten nac^evJiäblen ? Xer ^^^infel 3?ernet'ö i^ermodite biefe 
3Serf)eernng nicbt trener, nicbt lebenbiger ^^n malen, \m basi be^ 
geifterte 2Bort be? beiligen Sefjerö. jttorl^ Dorfdirpi). 

S^nien ==. CIN 

?lnffallenb ift e^ nnb meinet 3Biffcn^ nod; gar nidn angc^- 
regt, umrnm ber biblifd^e ^?ame CIN* pon ben ©rieeben in Sinia 
nmtranbelt nntrbe *). '$ßai^ fann bie Urfadte biefer ^)?amen^ver- 
änberung geirefen fein? 3)a^ ^anb beipt in ber gan^n 'i^ibel 
9iram, fogar bie einzelnen "Tbeile tragen ben i'oruamen '<»lrant, 
^. 53. 2(ram 3i'^*i K.; bie Spracln- beifU: ^Iramifd^ n^':^"l\' (2. .v?onige 
18,- 26.) UH>raui^ \n erfeben, t}ai\ bie in biefen Vänbern UH>bnenbeit 
3?ölfer ftd> felbft fo genaiuii baben. JGie famen nun bie (Mviecben 
an} ben '3(amen S^iia, ber ba^i in ihrer Spraebe gar feine et\>^ 
mologiftte 33egrmibnng I)at? unirtc (VII. 63). X)ic 3l0ftamimiih:| tcJ ^Jiameus? I'lmi TU'X iiiarf)i rö K-i^vnf 
lid;, ba^ bfvfflbc 2:v!_,i't uiit iurf)t I'^j/x lautet. l^rJi. — 160 — 

3«^ glaube in 5. 33. 9J?. 2, 9. 5tuf[c^hi^ gefunden 511 f)abcn. 
Die 3i^c»nier, f)ci^t cö bafelbft, nannten ^en ßbevmon: '^VIlV (S^rion. 
53ei ben ^^f)öni^iern fann alfo bae Saub 5lvain, „baö ?anb am 
S\n-ion" = „\)a^ Ü>n[ci)e SauD" geheißen ()aben. ^i^on bcn ^1)0- 
nijieru, nn^ctc bcfanntlitt incie mcrgenlänbifcbe 33encnnungen nad^ 
@vicc6cn(anb gcbvacfet unb ivedte bcm crftcn einbringenben @riccf)en, 
bem (^■rcbcvi'u Sllcvanbcr, mit 2(uenaf)me r>on Xi^nie, ali^baib [icfc 
angefcbioffen ijabcn, tarn bie 33cnennung ju ben ©riecben; baium 
ift bie 23enennung bei ben ©riechen anc6 abjefti5?i[cfc rrvnia b. i. 
rj yrj avoia ta^ [mifcfee ?anb, eigentlich baö Sanb am (Sin-jon. 
@ö ifare a(|'o bie 9?amen^i^eianbevung -oon 3(vam analog mit ber 
3Seränbevung i^on ^Nlü"' j^°!N in ^^aiaftina. 

^ieran moiten iriv bie Shtffinbung beg C\'^mm }^":n veit)en. 
2Bo ivar ba6 ?anb ber CSf^jttim? T>a^ bie :^n ^:z in unb um 
(5'f)ebi-on gejvcbnt baben, ift jcbermann befannt; ta^ aber ber 
eigentliite «Stamm ber (5bittim~ auperbalb ^^silaftinae geivcbnt ^aben 
muffe, ifi ni(^tminber geii>if, Um6 namentlid) auö 9iic{Her 1, 26. 
berüorgeöt. SQl?p iimr nun biefe^ ?anb? Wix glauben, t^a^ ec* 
(5c(ef\n'ien ^unfcben bem ^ibancn unb 5?(nti(ibanon getrefen fei unb 
glauben bie^ folgenbermafen ^u begrünben. 3m 1. Könige 10, 29. 
fteben bie c^nnn T^'i mit ben CIN* ''D"'?^ in Q^erbinbung, nmö 
fc^Iie^en la^t, bap bie Ö'bittim in ber 9iäf)e )>on Sin-ten geu^cbnt 
()aben muffen. 1. 33. 93?. 10, 15. unrb nn, ber ^tammrater ber 
(5()ittim, neben Stt'^i-^ii/ '^»'"^ ®tammi>ater ber ^^böui^ier, genannt; 
wa^ ivieber fd^iie^en lä$t, bie («bitttm baben aud; in ber 9?äf)e 
v»cn 3i^^t>"/ ^ifft^ mnfcben Sinüen unb ^4>f)LMiiiien, geivobut. ©eben 
\vn nun auf bie (StiMuoiogie beö 9?amen^ nn ein, fo ftammt eö 
von nnn = nnn. ©rubb.: (Sd^arren, graben, untergraben, er* 
fci}itttern unb gittern ; unniad) nn : (^'m ©egrabenee == (5'ine ^cble 
bebeutet Ovober vermutblicb auci) ber 9?ame beö 33ucbftabeni? n"'n 
^oble, iveit er, i^ermutt)Uc^ a(ö Slbbilbung ber feble, bereu i^or# 
^üglic^er ?aut baö 6^ ift, bie ©eftaft einer ^bi)k t)at. SSergt. 
Fauces im ?at.). C^betf) bat a(fo feinen 9?amen i^cm 5öo^np(a^e 161 ttt einem ^oöf-- ofer XieflanDe (fo mc 3100011 »ott Der Jägerei 
unP 5-{fcf)crei). gaffen mir nnn aUeö ©efagto ^nfammen: fo ift 
i?a6 D\nnn |>nN ta^ ^obüanr ^wifc^en v5i?vten unb ^^^önijien, 
a(fo (^ölefm-ien, ivclcfee^ gviecfiifcfi rj xmhi avo,u, ^or;Ifi)rien, ge. nannt >»urbe. Stößel. 3iir -BiT)erej;c()eCc. «CH atabb. S. ^. f iffDinami iit .^ctefenttH, ^;!rcf. i«. Siöfjri in ^^liiuii, in. €l)rtnfl)cfl 
tu ,3ä^bcieni) itiib %\x(\^. Dr. i'. CruDfoljii in ffiormef. 

V. 3)ie Slbftammung Ocö SBorteö '^btl' mm hb fo ge- 
nannt mcgen Oev e^nvalfovm bcö @ctnerfcn9ef)anfeei - yergl' 
n^nsu.« yt,„ 2,^;. __ p^.^,^j^^^ unbejjveifcrbar auö tev «Benennung 
^n 2ßcnOe(tin^pen ober Sc^necfengange im %m)?ü oarom. C^Si^^ 
'?;?^ .^önig 6, 8, u>o bie geivöfjnlicfic ?(nna()me, a(ö iväre ba6 
- ^n-apofition, unb \^k Uebevfeeung: ,?Xuf SenbcUre^^en" ^u 
bencbtigen tft. ??acf) bem beutfc^en unb bebraifc^en ®prac^gekauc^e 
mnj^ bic Uc6ev)e6ung (auten: Unb aßenbeUin^pen füßren u f m 
5?erg(. mdit. 20, 31. 

VI. 3)ie ?(b(oituug be^i nocf) nicfct gcnügenb crflarten notoi^ 
iHMi nrvj, baö im ^^(ramäiftton ncL- lautet ftefie %x\\^ i ©t. — 
.Öitnna* a>ivb tk\t S^cnenuung fef;v richtig nur bev U^NT i^u; n^Dn 
beigelegt, ^ie 3öoite T^^i^ pn '^? 1^^1 muffen überfe^t »werben: 
.Äie loften m ?f n f cf) au ung bienen ^imf(^en betnen 5(ugen/' 
fuv bteie 2(uffaffung fpiicLU autt) bie 5(na(ogie mit ber 33enennung 
n^^J,' ron K'^* „©cbauen" unb tu gan^ äftniic^e 2lu6brnd^tt)eife 
J-? U31> n^-n „@ie — Vu btaue ©c^nuv — foU euc^ jur §ln. 
f($auung bienen." 

VII. 3n fen älteftcn irie in ben neueften Kommentaren 
mxt ^-h :^^w 3ef. 5, 1. n>ie cnn 'u; erflart. (^6en fo ^n i^HJ^D 
^af 38, 12. ^^-r, c>' Xaf. 34, 5. unb un^a^tige ä^ntic^e etetten. 
2ßaf)renb biefe 2{u6brurfeiKi|e im [)ebräi|c(;en ©prac^gebrauc^e 
begrunbct tft, nac^ m^m beim Slat. constr. adjecl. baö Suffix 

Ben-Chananja 1858. IT. i i 162 — poss rem ^;Be(timmuiu-(euH>vtc a\u](\\i<\t ivivD. i^fvv^l. 'znp "'" 

eben i"c aUe afMilicben Stellen. 

Xiefev 3vvacb.]ebvau* nuip immev aiuieirenCet iveiTeii, 
mmx l^io ftoffUcfce Sefcfcaffenbeit einer acliU anc^m^t iKiTen 
fo((, UMö int .s^ebväilctcn i?nvcb Tic eiqcniliclH^ aDiective mxm nutt 
.^efcbeben fann, fcnDevn nnr Dnvcb Den Stat. constr. 

^■ilfan nui^ 5. ^. üw^i- ''^^-^ ^'"'" ^''"^^' ftcinevnen la. 
fein. ^lHn-.]l. 'p- HDD- PHD« ^cfai- 30, 20. Xie .stille reinem 

qolDenen @n^bilbec^ -). 

VIII ^ie fein- ütninevi.]e 3teUe in ^se]. 30, 6. zy. P'^'- i<'^.- 
Dürfte am beften 10 evflavt irevDcn: Z^mxc ^^ beim ©ran,en 
be^ euhriuDcc n. f. tv. ?ln Tiefer Stelle ^verben namltcb Dte 
(5kfaln-en einer 3«üftenveife .^efcbilDert, nnb nnter Dieien .^cbul^rt 
n^cbl rem Sannim Die crfte ®teUe. fifd}mai.ti. 

IX ^;^falm 7, 5. übcvfe^en trir: 3ßenu ic& i^er^ali Dem, 
bcr mir mit 53öfem uiblte, nnb btntrcgraffen iroUte ^cn, Der mi.t 
Wfoiift bebnicft. -•.-r.x- mnr T" ©vnnbbbt^v: ^if^^m. ^icim 
lieat ber ^Begriff ^ee Stncüeben^, ^intveö\iel)en.^ \cwo% alö mic^ 
m 5Injieöen^. e. c r>: '^r: nnb V"'" 3:ev S3egriff: ^ort. 
'4cben gefit im a^tel uim 53eciriffe: gortraffen über. 

X W- "5"/ 12. nnb 13. überfefeen ivir: ©enn er (Per 
■^•re^^Ier) nid^t uivüeffehrt , fonbern fein Scbivert nn^t, feinen 5?o. 
^rn fpannt «nb ihn rid>tet: fo bat er fiir ficb bie l:cbeötvcrfjengc 
bereitet Die ^Wc für Den ^^crfolgcr gemacfct. p^l brennen, 
mit .e>i^e .erfolqen. So Drücfen 2^ere 13. 14. nnb In. benfelben 
©ebanfcn Dnr* l^erfebieDene 5?ilber anö nnD Der poetifitc ^ertb 
bee^ ^^falme in Dnrcb ben 3?ilDerreiiftbnm nm fo größer. 

" XI ma(\el 2 6. über fetten irir: C5r irarf (nne) ab, nnc 
ber (Märten fein l'anb. D-r, „(^ku^lt üben" bat Den Do.vdten •) m<id) bicfer SluffaiTmig mü^tc ^•]*" itclcicn tvcrtcn. Utö- 

^-) 3^ocb mac^t id)cn öiralt (?liuM. icM. t. Mr. e*r. 6^ ?ln6^^ 
S 291 b.) taiauf aufn.cvffam, ba^ im »>octifc6fn ?luet>rurfc rae iiunv aud, 
tem cvneu guhtauti. aiu^eKiiun SU ircvbcn l^flc^t. ^eciUMclc: ^IM- ' '- '^ •^"''^'^• 
3, 8. (i-jcrf,. lü, 27. 18, 7. 2. «. San.. 22, 33. «f»- — 163 — 

33e9vtff: m mt rem ^u^mtlmmv cntrciHnt oDer i\>,t Cflgeii. 
tlmmn i^oit [ctiinn ®utc innDväihjcu ; luirft tcm ^u^nteit iöegriff 
f)cißt f^ a(|o: )vc.3ftopon, abftoßni mir abmi^n. ^^evg(. ^icf, 
lo, 33. ©arten ftc(;t für Smimc (toUin. pro parle). 

XII. :3)ai. 2, 22. überfe^cu unr: :3)u rafft, une ein ^(fu 
ta.3, meine ©afte mm Ter ^^un^c ^ufammeu, ra^ am 3orntaae 
^fe C^UMiien fein g-liuttünq nn^ Ueberreft Meibt. n':i^ s,on n^:;'- 
^nttreiliBen ?(nfent^a(t abslraclum pro concreto, ^ie ^eit.reilta fteli 
2Inr6attenkn. 3)ie fonft ,?« ^en Jeften, ak^ &äftc^ na6 3ernfa(em 
famen, unu-en {qt auö ;vurctn i^or rem .^ctnCe CaDin oefiüd)tet 
unr mnpten beim Mk tcv .^auptftaCt ^e^ Unteniano fintrn. 
^ XIII. Xai. 4, 9. überfeinen unr: (Miurfiicber finD t>ie vom 
Äceunn-te, ai^ ^ie mnn ^nn^er ©etörteten; ^enn jene ftof^en ^ccf^ 
iMfitn, ^nrc•f)bofirt bei fer (i-rnte Te^ ^c^tafbtfelreji. r.n^Jn = n.V-'n 
UH'tcfeeö 1. «. ^33?. 47, 24. für ernte .jebranctt mvt. nb m 
nnb ancf) ec^Unttfetb, une mcbtn b, 18. ^^er Sinn nnire alfo- 
^te .om ec-^n^erte ön-törteten ftopen, i. e. ftarben fctne(( tafiin 
m anf rem ec&Iac^tfetre förnte gef;aften unirbe. 5,ößfi. 

XIV. 3efaja 5, 17. UnD ec^afe irerben luelDen \vk m] 
if)rer 2;rtft, nnD auf ben Ruinen ber Uepptgen unnben S3cffe ii<i; 
näftren. D^-^:i ftebt f)ter für C^":;, lievijt. -^rD-IJD ; ^ir^'^ln • 

XV. Daf. 15, 5. 3fremta 48, 34. ^k befannt, beblentc 
man fut im frühen ^ütertfnime Ärieg^ivagen, rie mit Drei Ä^ämpfcrn 
rerfeben »raren. Xer Sluöbrurf r^M^V ni-.iy Dürfte nnferes? (Srac^. 
tenö anf fo(c(;e binfenten, rergt. ^(oc^t^ ung. itommentar jnm 
^^entateud) 2. 33. 14, 7. 

XVI. l:)a\. 25, 2. „'J^enn H ^aft eine i^^fte in Stetnftan. 
fnt mn-ivanbelt, eine ivchibefeftiotc 3tabt in ^Xrümmer^ ber %x{[a\i 
ber ^Barbaren - tk ^:ßi\k ~ nie iuirb biefer Jmeber aufgebant V 
Die ^3?abir niy bebentet oft: feinbfelig beivac^en, überivac^en 
^icfur ipric^t bentlicf) bie r)ebräifc6e 3?e5eicenung eine^ feinblicb 
©efninten burc^ ly, rergl. mx^a 5, 13., ^\. 139, 20 «)?un 
qlanben unr aber feinen oefäf)r(tc^en Sprung getftan ,^u fiaben 
10 unr nnter 1^>- eine ^^(rt Sarfntftnrm, eitabeUe,' geftiing öer.' 
fteften, u^e(cf)c bie 33eUH'gnngen anewartiger ober innerer geinbe 

IP — 164 — 

übcvwacfetr, um bot fincv etUHiii^eii ^n^afiou >?oii ?(upcn cDcr 
finem vevolutionavcit ^^cviuttc im ^luicvii bic ivivffamon ^>J?itte( 
vec^tifitiö ergreifen yi fonueii. Xtefe, bei einer neueroberten ^;^ro. 
^inj befouber^ bringeuDc ^:ö?apre9e(, n>erben bie jeweiligen Untere 
brücfer 3[rae(ö ^u benü^en nittt ermangelt Iniben, unb bic glüct* 
Itc^e ©c^reifung einer [olcfien Seftmig »var bie ^i^eranlaffung biefeei 
?obgefange^. armtbcii. 

XVII. 2. S. d)l 33, 20. übeije^e icti : 3)enn (^ [teht mic6 
ber m(n\(b nicbt, fo lange er nocf) (ebt. 9?act) ber geivobnlic^en 
Ueberfei^ung foüte man n^nr erwarten. (&^ wirb Mer ber @e* 
banfe an6gebriirft, m nur ber (Srbenmenfd? @Ptt nicöt iö^aimi 
fann. 3ft bie Seele ^t @ott ^urürfgefebrt, [o [cbaut [te ben (Swi^ 
aen in alle C^'ungfeit. <?fin)fol)n. mU]m\ uiiö lüifTfnrfOafl, 

Oll)aliiittMrdie :Xpl)orbnten 

Dr. ifl. ^ipfrr, ;^a('Huni in ^Ifcdjni^. 

(("soriKtfuiui mit SrfUiip-) 

10. ^^ßcv niiv beö ^Rubiiieo balber nacb 'J'Siifenfttaft ftrebt, 
wer nicbt nü^en, fonbem nur ale CMelelnter gelten mit, ber gleicM 
ber Xrohne unter Den 3?ienen, Die uwl miifiig berumfdnvärmi nnb 
fummt, aber feinen .^ouig gicbt. (^alf.) 

11. (^iner '•Mc\c, Die mit dornen umgeben ift, gleictn ber^ 
ienige, beffen 0>ciü wol ^Biffen gefammett bat, Deffen .^er^ aber 
.f>ap unb l'^acbnidn nalnt. (,\btD.) 

12. 9öer iid' 2l>iffeniitaft eigen utacbi uuD niitt befliffen 
Ift, biefelbe ^u i^erbreiten, gleidn eiuer Dnfienbeu ^\^{vrthe in ber 
5Süfte. 'ißer wirb i^on bereu ^l^oblgeriiobe erquictt? (?K. ha^ 

©cöana 23, n.) 

13. 3)er CMeift bee 5[öeifen gleicbt Dem waebfeuDen O.^ionbe, 
ber immer flarer nnb beüer wirb, bio fein l'icln in Xage^helle 
übergebt. Xer Iboren C^eift gleicht bem abnebmenben 'Mow^c, — 165 — 

i^ej)en ii(bt mit jerew Xa,]i irüber wivt , biö ce >iäu,}ltc6 (difc^t. 
(8ab6. 152, a.) 

14. 3ßev Der ai^eifeu ÖJcfcUiitaft bemcfct, ^leicfct rem, bev 
oft in Da? ©eiPÖlbe eiiiee (^civür^hamevö tcmmr. Xie £(eiOei 
Deefelben buften i^on aöof;l)^cvucb, nH^iut ev aiicb itidne eliii^efauft 
bat. 2Bcr mit ^Iboreii unu]e[)t, ijleidu Dem, Tei in Der aßerfftätte 
ber @ärber einbeimifcf) ift. (3a(f. Spr. 13.) 

15. aSer Die 3ünv]cr Der aBiffeiifcfjaft uutcrftüit, gleicht fem 
'^obeii, Dem ein ?)iüfenftocf entfeimt. [Da].) 

16. SBer @otteefuvct)t benebelt unb im ^er^en Stvglift birgt, 
gleicht nmm Äruge, ber außerlicb glänu unD mit §ifd^e gefttüt 
ift. (a3er. 28, a.) 

17. 3)ie ^otteögeiebrten finb bie 2(ngen ibrer ©emeinben. 
Ußer wirb ^k Scbönbeit einer a3raut rütnueii, beren Singen fc^ie^ 
len? aßer iinrb an ibrer @c6önl;eit weifein, wenn i^n fc^on il)x 
Oluge ent^ucft (2:aan. 24, a.)? ßntxü^t )ur tljttimuMrdjeu ^pi-adjforfdiuug unö 
^Itei'tljumskuuk *). 

14. s^I-jI ^b^ 
leite id) von yuvlo^ ab. So beifit ein rniibet^ Scbiff. X)\e gcbale 
ber Slnpfcfcilbfröte ift eirnnb nnb f)ei^t baher bei^inne: Tesludo 
oi-bicularis. Dn^ aber viele ^cfja[tf)iere nacb ber g-orm ibrn 
-icfcale benannt uu^rben, immit bie ma^c beö yavTilog, ^n mU 
cfcer viele ^:poh)Venarten geboren. Sind; rücfficfctlic^ ber ^Sebentnng 
beö biblifd^en nnb tbalmnbifcben aßortee 

15. 31f 
mn^ icb micf) gegen S^ren ge|d)aWen 9}?itar6eiter, 9^abb. Dr. 
3ipier, erfUiren. ^ap t.w fraglicbe aßort nic^t vEd)ilPfröte ') ja tcni S. 81, 2. erndrteu ©orte erbiirft Jpr. 3a«- ®t«n tue ^r- 
6/.4;rrtr/,j,,o*' === 5>fffc, .öuttc. Q3teluid)t tiattc audi l»onfauD tieft« ^iiiort im 
Äiniie, £. obeu £. 130. Stiim. ^{jj, — 166 — 

beCnueii föniie, roie i]eaH^bnltil) aiu3cncimmt'ii mxt, erftettt nicfet 
nur am ?[)?aimmu'ö (Shileituiu] ^u lebaiotl) , fonberu micb aus 
v»evütioreueu Tbalimibftcde» ^), auö beiuni bennu^jeht, ta^ tiefet 
Ilncr iHMi beul UufuiiDicjeii (eic6t mit bem Jvofdi »envecbfeU wer- 
Ten fönne, \x\w von Der Scbtlbfröto ficBerlicfc itidbt gilt. ^W 
bcree> hierüber in meiner 3'''*o{ogie bee l^balmubiS, bie in Äiir^em 
Die *4^re)'|V iH'rläpt. v^öi^v nur fo 5?iel, bap 2iJ nicöte anbeve^ ift, 
ai^ bie gemeine Äröte, Die |tc6 nur burc^ einen breitern ^bx- 
pei- unD fürH're ^"^-ir^e ihmi Cent <'^roi'c6 nnterfd&eibet. 2)a0 3Bort 
ivirD i'on m-^' „vinüt wellen" abgeleitet, Da Die Äröte fidi auf; 
bliift unD bann roie angefttuunien auöfteht. 

Dr. {?. Cnii)fül)it, *^rfbi)^er in ©oniie. 

Xie Benennung einee tl)a(mubi[c6en Traftatö mit Dem über* 
fcbriftlicben Qluöbrucfe ift fcfion von Di l'ipman^vipeller you H-D'^ 
©cirebe hergeleitet ivorben. "Der iH'relrilicfie OteDafteur btefer ©lat? 
ter [jai Dafür erfi neuefteiiö eiiie 2lnalogie aue Dem Vateiniffben 
uattgeiviefen "). Q3ini ftreng grammatifttem 3tanDvunfte lapt ftcb 
jebocl) öi.'*{genbeö gegen biefe Grflarung einun^nben : QBenn M^ 
Qöort lum "jr: ober "{ZD abftammen unD baci r^ alö A-eminal-- 
bilbung genommen iverben ioU, fo mü^te Der st. constr. PID?: 
nuD nicbt nnrD :, nub Der ^lural n^rc": unb nicbt n'n^D:^ 
lauten. 93?el)rere neue 2;fialmubauögaben luiben jid) aucf), yietleicbt 
am biefer Urfacbe, gegen Die altberfommliclDe 3öeife Die Umün^ 
berung erlaubt, bei Der Öierbinbung Deö 2Öortee Nrirc*^ mit 
ber fpejiellen 33enennung Deö betreffenben ^raftateo PrD*^ ^u 
fdu-eiben. ^^lllein in Dem Innern Der alteften Sitriften, n?elc6e ') Xä). 5, 1. .fifttuib. 15, a. ,ßitt. 80, a. 

^) "Jiivciit. ©iiil. in b. h. 2. unb &c\d). b. £({)iiftauö(. @. 70. 2tnm. 3 : 
„@tit 2vaft..ii hcifn in bcr Urfpvarfie nZD*^ = Öunrcbt soii ""Oj iücbcn, mt 
mau auc^i im ©riec(ii|d;en nh/.tiv jvcbfu unb /.aranU/.iiv ij\¥, ijköiv = bie 
Otebc »cKentcu uii^t, unb n>ie im ^ateinifcfecn textus uon te.x^ere urfprült^lid» 
ein ©chjcbc, bann eine 3ufi»i»n'c»K^iiu9 »on SBorten uub Säfeen bebeutet." 
Giue arab. iHnaloijie f. bei Stcinrctnieibcr, (ärfcb unb Glrnber II. 27, 3G4. 
9lum 28. V^t"^. — 167. — 

nteftv M btefe «?a*afor . Xttel qeüeu, findet man lücöt nur beu 
St. cüiisir nnrD^, foubciu aw^ Ctcn ^;^(ura( . n^iro:^. ^^ciPe 
^"^oi-meu bmdinx, Daf ^a^ n va^ifal genommen weiten mu^ V). 
Daö QBort ivii-b ra§er füqlt* >jon nzDü ab^uteiten fein, unü 
ee Gebeutet: baö ?u S^ernebmeuDe, mpfür Dac* Ivevfommiictu' %x<iV^ 
tat, 3^ortrag auc6 Me am]emenentte Ueberie^nuc] bliebe. 2)a 
jeb<>d) i^pn c]rammatt[c6er ^eite aucb bte 33ilbnngÖ9e|e0e beacfctet 
ipevDen uiüffen, fo niiu^t fict Die ^emevfnnt] auf, U^ u>{i-. (^^on 
niDH) Die ^öiplnlform ^ox uuö baben, unb Da^ mitbin NTODÖ 
9e(efen nunben muß. 3)afier fcöreibt ancb Ot. 3t-beeiia &aon in 
H'inem bevübmten 33nefe nnxrD^ -). 

£. Skrciiiha, tidj]. <Äciitor itiib .^^arccfict an bcr ifr. 
J?aiuU-- itiib OJealfcfnile .^u Clrat. 

3m 5Bev. r. 2{bfcl)n. 16. beißt et% ber Strom eu))brat fei 
nn, ,: -w 'T^-^, x^,^, ^„„^j, ^^^.,^^ ^.^.^^..^^ .^^^ edäutevuiui 

') 2)ic Q3ei6efiartu„3 bcö n fem. in. ^^uval fomn.t sti^ar an* in. atten 

tt^?""! :"•' '^-^^^ ""^ *^' "«-' ^^" ^UH-inUbigcn ®ovtn-n, .oie HDD 
n nD2. ö. Gfuv §. 18G, e. rvürffe t^onc. e. J300 

©rüntcln'i^^^lnK '"^'^' ""'"' ^"'"" ""'"'"^"^ '*^'"^" ""^ ^^'^^"^^ 
n--^^L,?^'' .!.'' '"'"'" '^"•"^" ^^'^"'^'"' ''^ '^' "rfpnnmichc ^^onu 

^r^tb^l^."^^- '' " "• ^^^^- '''' ' ^^" ^'" «^- '^' '^^-^ ^^«^^ 

b^e *aIbaM4,c ,-orm nh^dL- eabb. 3, b. drnb. 53, a. ^aan. 10, b. Äib. 49 b 

1^^:. '.'.; ^'" ''^'■^^^^"^ ^'^-^^ ^^- ^"^ '' - •'* >-'■ I--- -- 

»"u n^Ji gebtibet. I . .. ' . ^ 

ba. ^If -r'?r""r" ""Z'^^"' ''^''-°- ^'""^"^ "'^ 5U eine- Jcit anf, >uo 
ba. ^prac^^cruW ,c(,cn fcbr getrübt a>ar. ^cjtcrc Aonn fintct fiä^ i„ h-n 
altern Que (en ,ar nic^t; (Irftcrc ift olmc Suunfel erft bnrcf, 5tbfd;re bcr in be 
Xbalmnbtert gebrnngen. Ö. .<iama 102, a. 

3. Ob n2DH 5. 58. m. 27, o! „.ernefnnen" bcbeute, ift idn ua^Uct) 
ja jo£(;,t ««tx^afn-lc^cnlicf.. Oienerc @i,rac^for,-d,.r uer^U.cl,e„ ba. arabifd.e n^D 
ic^toet^en nnb Jrpt:;. ^.ermit übereinftimmcnb nberfcfeen fd,cn bie LXX 
Ctom». gnDliif» »aie 

_ 4. bie «Iftiofcrn. ^ur ^}i^,idnmn^ cfnc^ paffiuen OSes^rifr-f^ fc^r nupaf- 

lenb dcmä^lt. ^^^^ >^ 168 — 

burc^ folgenbe SQ3erte beö 3ofefu6: KaXshai dt 6 ^iv Ei^cfoceti^i 
Q'OQu , (Trjixttivsi ds ijroi ay.iÖurj^dv rj dv&oq ^). ^n 9tü(lfi(f)t auf 

Hefe (Stelle fagt D^ofemnüüer : Xer 9?vime %x^\x fcü nac^ Sofefuä 
gruc^tbarfeit ober auc^ 3^ifti^fii"i^9 bebeuteit, unb jebe biefer Se« 
beutungen ift ber ©efcfcic^te bee %{u\it^ angemeffen '^). "Av{yoq tpirb 
|ier alö gnic&tbavfeit aufgefaßt, roouacfe 3ofefuö a\\ mc gebac^t 
^aben mü^te. SluöbrücflicD auf ert ftcf) baf)in aucfc Dritter ^). 2)er 
CAidua^o; bleibt gan^Iic^ unerflart. iBeiDe 5ovfc6er ftaben aber bie 
SBorte be^ ^ofefue mtfyerftanbeii. 2)erfelbe giebt mimlicö für ben 
5Zamen beö Strome^ n~:i: ^ivei ctimologifcfce (ärflärungen. 93er' 
unglücft finb mm allerbiiigö beibe; aber im 8iime beö 3ofefa0 
fiiib fie beniioc^ feft^u^alten. 2)iefei- bacbte iiamlic^ an y^L jer- 
[treuen unb an rr^L b(üf)en. Sluf Se^ereö fpie(t o^ne Sweifel 
auc6 ber 9J?ibrafc6(e^rer an. ^x (oft n~;D in nnri: rr^D auf, 
unb überfejt bafier (TJn'N = tvuv&riq = fcbön b(üf)enb. 2)a0 
ttv&oq beö 3ofefue ift mit ben altern Ueberfe^ern a(3 33Iume ober 
53Iüte anf^nfaffen ; \^n\\ 3febai'moö Hegt ta^ f)ebr. y^Z \\\ 
©runbe. 93on ber ■Jvncfctbarfeit (y.uonocfooiu) ijat ber S'uptjrat 
nac^ ^^^i(o feinen 9?amen ^), unc beim ber (äupbrat in feinem 
untern Saufe feine Ufer unvflicb febr fvudnbar mac^t ^). Sinc^ er- 
folgen bie SlnfcbiveUungen beö (^'ii^jln-at regehnafig unb aümalig, 
ntäbrenb bie SlnfitanHUmgen beö ivilD branfenben , reipenberen 
©tromeö unregehnapig eintreten, unD Teebalb öftere Unglücföfata- 
ftropben verurfacf^en a(ö bie be6 OHipbrat *"'). (Sin alter ^aggabift, 
dl. ÖeiM, benüu Üe öigentfuhnlicfefeit Der beiben Sii'iHingöftrome 
jn folgenber l'ebre : „?0?an fragt ben (iiipbrat: umrum laüeft t\i 
beine Stimme nidn boren? ^Darauf antunn-tet ber Strom: 3c6 
fann fcbiveigeu ; renn meine ißerfe geben itnube >Jon mir. 2(n 
meinen Ufern fpriefen 8änm(eiu in brei^ig Xagen, i^ränter in brei 
2;agen fröbliti (mpox ! — Aragt mau aber ben ligriö : nmrum 

') mxexti). I. 1, 3. 

-) Sib(. @eogr. I. ®. 189. 

^) ertf. V. 9lf. X. S. 725. 

^) Leg alleg. I. ed. ^ffiifct S. Iü2. 

*) StJittfr am aiiv^. Orte. 

*) OJittcf XI. 2. 1012. — 169 — 

laiieft tu Deine Stimme l)öreu? fo antnmtet Derfelbe: m tväre 
tod) meine Stimme eif)örr imO mein SÖunjcfe erfüat md'enl 60 
fprec^en micf) Me vaufc^enbeu 233a(^bäume, \vät)xen\) fid) Me fc^weig. 
famereii Dbftbäume auf ibve ^'5rucf)t bevufeii/' ^ievauf bemevft 
9i. ^uiia: „3:ie Cbftbaume tragen gen)ic^t5?oÜe ^nid)t', bai)n 
Um ©c^tDeigfamfeit. 2)ie 2Ba(D6äume bringen geringfügige^ (gr. 
jengnif ; ba^er i()re (ante ^ra(erei ')." 

«Wuffafia giebt Mefem SBorte griec^iftfcen Urfprung mit Dem 
^emerfen, t}a§ nr|>rüng(icte ?amta Imbe fid) in 9te[ct verwanDeft 
Serer 33nrtorf uod? Sanban bejeic^nen i\iö fraglicte jffiort nä^er. 
(gö ift: tpaho, = He Äinnfette am ^^^ferfejaume. Ueber m oor. 
gelegte SKef f. oben @. 84, 6. 3nflänhc in Oerufafem. 

f ur^ nacb bem ScbUiffe beö a)?är^befteö finb um hm ©cferift^- 
Itürfe au€5 ,3ernfa(em uigefommen: 

1. ein in f)ebraifc&er Sprache abgefaftev SInfrnf Der beutfc^. 
iiraeiitifcben ©emeinbe l^üm 18. (Bd^ebat (2. mvnav) i %, mxtev^ 
mmt \mi 3oc&anan Jpirfi^ (bem @cbrtnegerfof)ne beö [el 
l^onboner Oberrabbinen), 93?ofe^ Sacftö nnb 3[raer Sefig 
^anetorf, nnC l^er[el;en mit fem Siegel ber eben genannten 
(*}emeinbe, beren ^ovfklm- bk Unter^cicbneten nnb ; 

2. ein anf biefen 5(nfrnf beu'iglicbet^ (snüficat von Simon 
earcbi, i^ormaligem ))labb. m 3afobftabt in tnrianb, ber ge. 
gentt?ärtig in 3eru[a(em u>ot)ntj 

3. ein an nn^ gevitttetet^ Scöreiben, nnterjeic^^net i^on „Se^- 
iig ^oanöborf, ^^orfteber bee beutfcben ^etßanfes, genannt 
3lf)abat() 3ion, jübifcber t)ragoman bei tem .^errn f. f öfterr 
©eneral.gonfnl, ^errn ©rafen i^on ^a^umani, nnb Xireftor 
beö 5iotf;[*i(b'i*en ^anbwerferijereinö". 3:iefe3 Schreiben ift 

') Set. X. a. a. C. — 170 — 

mit l'^t-m. Siegel bcv oben ernHibuteii ©emeiubc m\t te^ eben ge* 
Hanuten 35eveiuö yevfeben. 

2)ei- ©egenftanb, ivcvauf ficf) tiefe Scbviftftücfe begießen, ift fol* 
gcnbev: ^eri- 3pKV1) cc^unn-^ in ,3cvu[alem erlief am 25. 9?oyembev 
V. j. nacfcfte&enbe ©vflävuug: „3"^ ^nteveffe bev Sßabvbeit fü^Ie 
ii^. mic& yevpfiiiitet, meinen (^3(anbenebvübevn im Cccibent anju^ei' 
vjen, l}a'^ in neuerer ^dt mehrere ^4>er[onen babier, bie ficfe „beut^ 
fcbe (^"cngregation" nennen, eine Slujforberung an bie ifraelitifcben 
©emeinben Deutfc^tanbi^ erlaffen l)aben, Hierin iu be(;ufö ber (Sv* 
baunug einer beutfii)eu ©imagoge, ber Aörberuug ber Stqrifuitur 
unb Slnfaufö i^ou @runb|Utrfen bringenb um Uuterfti'i^uut] bitten. 
3)a biefe vorgeblichen ^wcde aber uicbtige nnb falfcbe S))efuta' 
tioncnjlnb, bie nimmermebr \nx Sluefübrung fommen fonueu, iveö- 
balb fie and) beut euergifcben unb ebien 2Birfen beö Sir 9)?o|'eö 
93Zonteftore fern bleiben mußten, fo n?arne icfe ernftlict, l)iefür im* 
nü^e ©elbfanimhtngen ju unternehmen, iviünfci)e inelme^r, bap aüe 
berartige @efucl;e unberücfficbtigt bleiben, äöem für bie 9?otl)= 
leibenben 4>alafttnat^ ein UHrrmeö .öer^ fitliigt, möge ftd) mit feinen 
53eitragen an bie 5lbminiftration ber 2lrmen=@elber für bie Sfrae- 
liteu ':palaftiuaei in 5lmfterbam numben, u^obei er rie Ueber^eugung 
getvinut, bap bie (^Ktben in iinirbige ^>inbe fommen." ©egen biefe 
Örflarung, uu'lcbe 9h-o. 1. b. a. 3- b. 3. abgebrurft ift, proteftirt 
nun ^err ^aueborf anfig 9?acl)brüctlid;fte. Xer ?hifruf fejt auf 
eine erfc^ütterube 2öeife aui^einauber, w\c prefür unb brücfenb ber 
3uftanb ber beutfdieu ©emeiube bleiben müi3te, io lauge eö berfel* 
ben nid)t gegönnt ift, \}m Jamilien unb ber ©emeinbe bie erfor^^ 
berücken ©ebäube auf eigenem ©runb nnb 33oben ^u yerfdiaffen. 
2)ie Unterjeic&neten v>erfi4iern, i:a^ fte bereite S^ani) am SBerf 
gelegt, nic^t iueit yon t(u 9?ninen be6 Xem))el0, in ber ©cgenb 
beö Delbergeö V), ein grofeö <Stürf iawJ^ fäuflid^ an ficb gebracht ') □TT']" "in 3cdK 14, 4. im Cücii oentfalcmt?. Dcrfclbe l)vit fei-- 
neu SRanicn »on ber e(;emaH9cii ^vopeii JatU feiner Oetbdume. ©e^cuJcartig 
ift beren 3al}l nxd)t fc ^rop; baoiej^eu träi^t ber Serg and) 3Beiiiftcrfc, 3itrö; 
neu-', SKanbet--, 3)atte(- mib 5cii?cnt'ii'"'f- 5ln bcm tceftlidten SlbfaHc be>3 
tßerge^, bem Xempelber^e gegenüber, nahe beim gupe, ift ber beuti^e jütifctie 
©ottesacfer (tRobiufon'ö ''iialäftina II. 1C9). — 171 — l;aben, um i^a\äbft moi Söohuhaiifev aU5 anc6 bie ber mijiM. 
tiiiteit qmnbmcten ©ebaubc« auniifüiuTn. O^er Otabbincv Savcbi 
bem^t, Daß fic^ Der in befUx ^ecBtöfonu aiuiaefertiflte Äaufinnv 
ti-ac] in icinni symben bcfinbc. :3)ei- ^l^orftaiib bittet' mm Me eu. 
vcpmtc^en ©(aubcuögenoneu rle(;entaca, Der (55emetnbc tu bev 2[uö^' 
f^nmg iln-tH^ 3?orf;abni6 bc()ü(flicf) ,511 idn, unb bieiXbe bd ben 
i>oi-5.inc(;nu'iibeu ^^aiiten jirp,5niütto mib im ^hib(icff auf reu mU 
ijeu ^eiol;uev jcber äßol;(tl;at ^u uuterftüßeu. 

3)em S^orftaube ge.]euiiber, bn im Tiaimn bcx aainen Äöv. 
pevicbart baö SBort fuf;vt, behauptet ^err Jofef S:*tvar3 Die 
i>üu beuiielbeu ivrfolgteu ,3nn-cfe feieu „uicbtu]e unb ^aljcbe .®üe. 
fulatioueu/' ^5r. Sc^unir^ f;at ikl) um Die 33eic-f,i-cibuug Cee l)ei. 
Ugeu ÖauDeö ^Jerbieufte envcvbeu, rie um- ^i. unirbigeu MÜmi- 
inib ev eifieut firf) bei |Vtueu 33vübevu tu (^uiropa auc^ fouft elueö 
ernten 9{ufeö. 2Öeuu aber ^3nt. 8ct;u>. lli-tf;eir in prafttfcteu ^ra. 
geu ui*t reifer ift alö auf bem ®ebiek bn l^iteratur.]ei(ijic^te io 
»vareu nur uic6t geueigt, auf feiu ^'otum ©eiinc^t ju (egeu 3e^' 
beufaaö mnt un^ bie ^erufuug auf eir 9J?o)eti a)loutefiore 
nic6t am recöteu Orte ^u fein. Der ebte 3?arouet Oat für bie jü. 
bijc^eu mmi)mv beö getobteu ianbc^i über^aum uub für bie 
3erufaremö iu'ö 53etPubere inel, fef;r ine( getl)au. ,^ie ^fraetiteu 
aüer Sauber joüeu il)m bafür gerue ibre a)aufbarfeit uub 9}erebruug 
2Ber unrb aber bebau^teu mikii, ba^ mc,\ nnui uic^t'burc^ 
Sir g^ofeö 93?outefiore gefttiet;t, .uicbtige uub fa(fd3e Spefulation" 
[et ? - 2)aö jübiidK e).nta( iu 3eru|a(em ift feiu 2ßerf 3)?oute. 
ftore't^^ ift be\icn ©rüubuug uub (Sri;a(tuug ni(bt gfeic^mot ein 
]d)v ^eiliameö, fegeureicbe^, @ott ivo^rgefaUigeä ^erf? — 3m 
Saufe beö öergaugeueu 3af;reg f,at ba^ Bpitai 573 
traufe aufgeuommeu. 3)ie 3af;I ber Orbiuatioueu 
befief [ic^ auf 21,000. ^ie 6rf;a(tuugöfofteu betrugeu 
1 0,000 SvanfM ^). @g ift befauut, ba^ biefe Sfuftaft frommer 
33ruberaebe ii;re erifteu? ber gamilie 9iotbfcbi(b i^erbauft mU 
c&e ft(^ bei ben Opferu, bie fte für bie ^nben im Drieute briugt 
offeubar i>ou eiuem f;ö(;eru ©efic^tö^uufte leiteu (äft, eiuem ©c^ 

') 8li-c^. ifrafl. 2lfärs()fn @. I58. — 172 — 

nd3ti5puiifre, von u^elctu'in axiv n^oi aud) Die ^van i\ Hammel 
ibre cjiopartige Stiftung in'ö £'ebeu rufen liep. UnD wem foüte 
Die Silhuu]^ Q^evei^luiKj , Die (Sirnlifation Dev ^övüDev im 9J?orqen* 
laiiDe iü(tt eine lieiiicje 5lugefei^enbcit feinV 

3jßaö nun Den Slufiuf Der Deutfcben ©emeiuDe in ^«vufalem 
betrifft, fo-.finr iriv iveit aitrVrm, unc^ über Den ®ei]euftaub De:3? 
(elben ein (Jnburtt)eil cinuima^en. QiUr l^eijen jebocb Die irol nidn 
unqegrünbete Hoffnung, ba^ es bem berübmteu ^^reunbe 3i*>n^r 
^rn. $i ( b e r t (loi)n in ^^ariö, gefallen UHnte, bie Stngelegenbeit 
in biefen 33{ättern nafter ^u beleucbten. 33ie(e feiner i'aubeleute 
würbe ev ]id> baburcb ^um wärmften Xanfe Derpflicöten. Das ifrtteritifcfje Jltntri&efiüeren. 

C^rlttß ber I). k. k. ilattljalteret-^btlieilung ju <öfni-}3eftt) 

Mdt} 185). 

Xie ^at)lreic6en 'Diängel, welche be^ügliit) Ter ?3'ü^i"ung ber 
ifuielitifcfeen @eburt^^3)tatrife(n ixmbryenommen jvurben, unb be- 
ren "^^olgen nicfct feiten au] bie poiitifcbc 2lbminiftratiou t)emmenb 
eimrirfen, haben biefe f. f. tanrceftelle ycvanlai^t, biefer 'Ringele- 
yjeu(;eit eine befonCere Slufmerffamfeit ^u^itunrnben, unb \nx ^efei- 
ligung ber bieefäUigen Un^ufömmlicfcleiten entfprecbenbe ^JOiapregeln 
^u ergreifen. 

2Bic ecs bie biötunige (irfal^rung beunefen bat, unb ihmi ben 
eingeleiteten bieöfaüigen ^X^erbanblungen beftätiget ivurbe, haben 
bie iÖiängel, \vcid)c Innfictnlicb ber @eburte'9)?atrifeln ber ^frae-- 
liten ft) baufig iHnfcmmen, ihren (^runb hauptfädUicb in ber ^u 
geringen Ueberivacbung ber befteiunDeu gefciMicben '^Inorbnnngen, 
unb namentliit ber in Ter 3i»"ful^iV''iH"rorbnung bee int. iSbei^ ber 
ehemaligen l. i. 3tatthalterei für Ungarn vom 4. 3uli 1851 ent- 
haltenen mittelft i'. &. '^. i^om 3- 1851 3tücf XVI. 9iro 153 
!unbgemad)ten bieefäliigen Q3eftimmungen , unb e^ finD bemnacb 173 Tic uunmcbr 511 ciijveifeiiCcn 9)?aprcqclii ',iif6itcvft Dabin ^u vicfc- 
teil, Daf bcit obii^eu i^efe^lic^en ^cfttmmuuoicn , UH^(cf^en mit Den 
iiact)ftef)enbcu (). 0. Q^erfiicjuiii]?!! nur eine ontfprccbenDc (^'daute' 
rung itnb otuc bcn mtttU'vnnnlc lun-tiefommcncu ©vforbcnüffcii ait- 
qcmeffciic i^evfctavfuuii inn-ltobon unvb , — bie i^ollfto ö^oltuiu] 
iiiib ftrengfte ^Beacfetung gcfidun-t unb v>cv[itafft unn-bi'..- 

Um auf biefen 5Begc ein ?){efn(tat ;,u orfangcn, mcicDci^ nn^ 
tev ijleicb^eitiqcv iBefcttigunq bov bcroit^^ inn-hanbencn ^Wangol an* 
für bte 3«fi'"ft unrffam fein fo((, umvD im Sinne ber obigen 3i^'' 
fnlav==9?evcvbnung fnemit 9iac()ftef)enbef' mnfügt. — Xie genaue 
Äenntnif^ Te^ 3»ft^iiit^f^^ in iredteu ftrfi aüentbaiben bie ifv. ©e- 
bnvtii^?5D?atvife(n bevmalen befinbeu, ift bie ^^ci\i^, v»on irelcber ana^ 
bei ber ■)tege(ung biefer -?(nge(egenf)eit ausgegangen unn-Den mnti; 
bie ,v?cmitatSbef)6rDe hat b a ß e v y v 2U ( e m eine g e u a u e 1^0 n 
(Gemein be \n (yemeinbe vorgehen be ^eiMfion bev ifv. 
(S^ e b n r t c m a t V i f e l n 1^ v n e b m e n \n 1 a f f e n, bann aber au^ 
ben (5vgebniffen bev ^^olfö^iblung, Cev Äonffviption fiu- 3cf)u(5iUM'- 
rfo, bem ^Steuevfataftev, ben -^-vippvotcfcKen, unb anbeven äbnliiten 
^Sebeifen eine "i^vitfung Ter ^Watvifehi n^enigftenö in Sticftp»"'^^''» 
\n y»evan(affen, tvobei au* Die 33efcf)neiDungf^'^^rPtofol(e Der ^vi^ 
Paten ^n fRatijc \n veben unD mit ben ^\l?atvife(n ^u vevgfeicfien fein 
n^evbcn. XicfeS ©efcfcaft UMvb in jebem "iBeuvfe einem poü-^ 
t i f c6 e n 33 e a m t e u, au ( rfu nt e i n b e u^ a b v t e v !^ a b b i n e v, b e v 
i e b cf) f e ( b ft lu V ft ä u b ( i d) n i (t t bev f n t v I i v t e i)}l a t v U 
fefrtfübrev ber betveffenben (Gemein De fein bavf, bei 
;^u geben ift, ju übertragen fein. 

X'a feriter im Sinne ber (). c. 3ii'f»('t^'2^f*^t^i^t'nung öom 
12. 'iÜiai i\ 3. 3- 12,291, gegenwärtig nnv "il^evfcnen, Jve(*e ftcf^ 
bieefaUS aumelben, unb bie ^evtigfeit baiju bartbnn, eine 3?efcbnei> 
Dung viornebmen bürfen, \o ftnb aUen auDevn ^erfonen bie priöa^ 
tiv^c geführten 3?efcbne{bercvmevfungen ab^mebmen unb ben be- 
fugten ^IJtatrifelufübrevn ^i übergeben. Xie gegemvartig ^ulaffigen 
^^efcbueiDer unterliegen Der na*fc(genD v>erfc^ävften Stvafbcftim> 
mung bee §. 12 Der be^n^'nen 3i^"f«i^iv;33evovDming ihmu 3rtf)vc 
1851, wenn iu bio 5(n^eige Cev »oÜ^ogenen SefrbueiDung untere 
(äffen. — 174 — 

Xcn ^cbamiiu'ii unit nobft Dcv Strafe ^pe' obicjcn §. 12 
(it. 6 für 'iß>tcrtn[)o(nnqci[ä((c biföfaüiiicr 'il^flicbti^ciiehunijfn ber 
5?evluft ifive^ GMeunnböbefuguifK au^ubroben, uiib joDev M^i cine«5 
folcben ^Stvaf'l^cvfafnTiiö \nv t5nt[fbciDuii9 mit tn\ nitfprccfccnDfn 
Slntvage bicbn \^ov\nU\]m fctii. 

Um reu im (n'U^]i'ncii §. 12 bcr 3''^"fi'f^i^'=^^i'^"t^t"^i'"iM -^"-""^ 
4. 3nU 1851 ciubaltcncii ctvafboftimmungrn mcbv ^liattDvucf ^ii 
t>ev(ei(;eii, iiitD i]UMcf)5ntt9 Dicfdbcn mit fem Strafmapftabeii Der 
poütifcbeu i^pll5iiu]CiiHn-fitvtft i^om 20. ^(prii 1854 (!'. &. 35. t>. 
;5. 1854 St. VIH. 5hp 102) in Ucbcreiiiftimmung m bringen, 
fanu bic im obigen §. mit 4 f(. feftgefe^te ©elPftvafe auf einen 
nad) ^nneffeu Per i^prge()enbeu politifcfcen 53e()örPe ]n i^erbaugen- 
ben 6tvafbetvag ron 4 bi^^ 10 f(., ofer im A^iüi' ft'i" 3^^^^(""^1^' 
unfäfjigfeit, auf eine im Sinne üev obigen i^ollJiugöi^ovfcbrift fem 
©elbbctvage entfprcc^enbe 2(vreftftrafe Pevfcfcärft u^erben. 

3ufcfevne jui) im bortigen ^i^envaitungegebiete 3uben#(5^e* 
meinben beftuDen, iveicbe in (Srmangiung einei^ ;)?abbincr^ bic 
bieefaüigen ©efitafte felbftftänbjg befovgten, ebne einem auewar- 
tigen 9f{abbinate ^ngetbeilt unb von einem fodten be^üglicb biefeö 
^efcbafte^ übcvunntt ^u fein, io nnvb u'^egen nnvevu'iglicöev ^\u 
n^cifung fodtev OU-meinben unter bie -.?(uffi*t uuD fircf^iicte ü^ei^ 
tung (im^ aui3ivartigen ?)labbiner? ta^ t1?i3tbige ^u t>eran(affen 
fein, ivaö fcDann aucli rücffiittlicb ber ein5e(nen in cferiftliiten 
©emeiuben jerftreut an^inienben ^fraeiiten unb bereu ivamilien 
^u gelten bat. Ueberbaupt ift bar auf \n feben unb ^u 
b e tr i r f e u , t}a^ im ganzen 3? e r n^ a ( t u n g ö g e b i e t e bic 
tfraelitifcbcn @ laub en^geucffeu fammt unb fonberö 
b c n b e ft e b e n b e n 9i a b b i n a t e n in f i r cb ( i cb e r 33 e u f f) ti n g 
unter ge er buet, pon Meutern in fteter QSormerfung unb 2(ufficbt 
gefübrt, unb baburcb bie Sd^nnerigfeiten, un'Icbe bieber am flacben 
Öanbe bie gübrung i>o((ftanbiger unb unfaffenber @eburt^ s '^Siia- 
trifeiu bauptfäfbiicb perbinberten, grüubiicb befeitiget iverben. 

eoKte ei5 für uptbivenbig befunben irerben, tci^ pon ben 
33orfteI)ern ber obgefcbifberteu ifr. (^^emeinben bie 33efcbneibungi?* 
protcfoUc in beglaubigter ber ifcmitatcibeberbe im Jl^ege ber betreffen- 
ben 9?abbinate aUmcnatlicb eiugefenbet werben, fo ift foicbee anber — 175 — 

anju^ciqcn, uiiD nuiu uniT nicln cvmviiu]o(n, tu Diofrv 3?c5if(nnig 
ras? ?(ötfni3c ^u i^cvfügcn. 

3^^cnl man [oiiarb Die Ä^milat^be^övbc beauftragt iu Der au- 
gcbeuteteii ?)itd?tuug baß (SrforDerlicbe \n v^nawiaiicn , Damit Die ?1ic; 
iMftou uuD -^^vitfuug Der i[r. ö^ebuvtematvifelu uacf» oben angeDeu^^ 
teter STnüfe beiverfftelltget, uuD bei Diefer (Molegeubeit .^ugteicf) Die 
3ivfu(av;3?erovDuuug ypm 4. 3iilt 1851 mit Den fnemit feftgr- 
[e^tfii ^I'^oDiftfaticucu Den m t»erfammeIuDeu ifr. ©emeiuDeu mn* 
gelefeu, ge^in-ig erläutert, uuD ftreugfteuß eiugefciiärft iverDe, unrD 
Demfelbeu uuter (Siuem beDeutet: über Die ben^erffteüigte iVrfaut-- 
barung Diefer 33eftimmungen, fo \vk ancb über Deu (5rfo(g Der \n 
reraulai'feuDeu 'Xeviftou uuD '4-^rüfuug Der (Meburtßmatrirelu, uuter 
Slufüljruug Der adfäUigeu 2Baf)vuef)tuungeu uuD eigcueu 33emer> 
fungeu, läugfteuö bis? (§.\\tc 3tnü f. ^s- ^ic ,Hu?eige bteher ]n 
erftattcu. (£ürre8j]iiiif)rn5. ®ro1i1tDav^ct^, 17. j^-ct^ntar — i^crcbitc OJcba fti cii I Sln-nit aud), 
wie cö frficiiit, 3ln- ßcfrftä^tcr „'^cii-'(5fiaiianja" für bic fvenimc O^cntciiitr hier 
eine ncrf) uii6cfaiintc ^u-rfculirfifcit ift, unuifrf;te irf; becti, bafi er, bcr aUeö fcii-- 
neu uitb nnJTcit fcf(, bicfc Wcmeiiibc bcitncc^ ntrf;t ic^ncrirtc, um (M(etc(;cci mit 
@(cid)cm ;it vcrojcltfii , ivceirCi-icu irlj mirf; and) bcftrctc, tiefe«? i8Iätte(;eu iu 
feiue 531ättcr^ahl fiiuciu ^u fefiuiui^;;!c(u ; vieKeidu fiuteu ficf) turrfi tiefet Iciiale 
53etief)uien 3f)reö 53. --(if). uiehrere irürtiv;(c Jluhäuijcr be»> n.nffcufc()aftlie()eu 'M- 
bcutfmm»? t)ett*cgeu, ifim ein '!|.5(ä5(^eit auf ifirem i*cfe).Mtlte cter iiar iu ifirem 
'!8üd;crfd;raufc ^u ijcnneu. ?5auc;eu trir nun au. 

Daö ©emeiutelebcu ift tncr, »vie iu stielen ©emeiufccu iu ^Jieberuuiiani 
bffc^affen. J^ic ©emeiute liat ^»vei ^^.^arleicu. Die ciue, ftrenci haltcub an ?(((em 
traö fierfcmmlid; unt tcu Steintet beci ?Uten an fid; tiät^t, ftcfit ter auberu fcj^c; 
uauuteu (tärtifrfn'U ':].^artei, bic baö 3cit»iciuä^e aber iu af(eu @fireu auftrebt, fdircff 
t^egcuüber, nnt bat iu bem i^or uid;t (auijer 3cit f)ier ftattvjcfiabteu ^^nirtei-- 
fam)?ff, ber bic ??cun.\afil beö '.i^crftaubcö ^um 3»crf 'lattc, bie fogenanntc a(te 
Partei beu 2ie^ bai'cu cjctraßcu. I^ie ^iejic^en *)3arteieu bilbeu ein febr ftarfe? 
(5fiac^ uub irirb ba^ ein großer unb ftarfer @cift fein muffen, ber tiefee (if)ac« 
eutunrreu unb inbueu unb biefer J^i'ifterui^ „ee irerbc Üid^t" ivirb ^njurufen 
ben SKutb babcn. 176 jcjt t^ftit tic ©enieiuDc mit tcm ©cbaiifen um, tcm ©eme iubc -- ®in- 
fcnimeu eine fiebere iiiib ffftcve 53afi? 511 j^etcn, alö bicö bi? fjeutc bae 5BriefeI; 
gelb mit S'Ji^tttef? ; ^yci-faufcii irar. DJan (;at tic Giiift^n c^ctiHMtiieii, ba^ bic 
alte 5>Jaiiicv, bic ^lit-^j-ia^f" i'O" ©cmciiitc 51t tccfcit, auf fc()r uuftf(;crcr unb 
and) ungcvcrfitcr 3?afie( tn-rußct. ©iu vcic{;cc* aber fargc^ .^aui^ fiMifumirt ijcivi^ 
iteui^ci- alö ein avmci- OKift.icbcr ; in avmc ©aftgcbcf jatjlt fouad; in beu 
(Sd^afe ber ©cmciiifc vciftältut^uiäfici ^efjufarf; mefir, a(ö baö reiche aber fargc 
ober fonftujcgcu ivcuiv^ foiifumireubc -^am. Denn J^äufcr, bic inbiffercut ftnb 
gegen bie Spcifcgcfcßc unb nidjt fcfrfjcrc Jlürf)c fuiUcn, bcncn aber bcd;, ivic fte 
^n fagcn pflegen, ifir rsubenif)um tficucr ift, Iiabcn cS fcf^r in((ig , benn biefe 
^afilen nirf;k^ in bcn ©cmciubcfcl^iat} ! CMcrccIit, billig unb (teuerer ift e^ ba^cr, 
bie nctf;igen Sluelagcn ber ©enicinbc burrf; ^Tievartiticn nad) 9lrt unb (S^lüffcl 
ber bireften f. f. ©tcuern ^u becfen '). 

öin f)errlirf;cö ^nftitnt ift bie i^icrflaffigc ^auvtfc(;u(e, baran fic^ aud; bie 
■iDtäbcveni (ili und) bie :i()a(mub-'®c(nile anfe(;lic^et, in einem \W(i etocf bcticn 
©cbiinbe, \vc aufer ten 3?anmlicl;fciten für bcn Unterricfii, ein ©cbettcfal mit 
Sefer, ein .tcnfcren^ -- Simiitcr für bie ?cf)rer unb ein 3immcr jur *öibUctf)ef 
ftf^ befinbcn; in Sejtcrcm bcfinrcn ftrf; bereit'^ mehrere päbagogifcf;c, bibactifi^e 
unb (erifaüfrf)c aSerfe in hi'bx., beutfii)er unb nng. i5prarf)e, f(f;önc Sanbfartcn, 
ein ®lobuc\ bie *^Uirträtei 3- 3- äl'Jaicftäten, ad^ anc^ melirerer jübifcfier (5ele.' 
britäten, enblirf; ;;u>ei ecbulfabnen; a((ce< (5'igenibum ber Scbulc. .dicr iverten 
?00— 250 hinter, iiHniintcr oO—ÜO ?(rnie, uneutgcltlirb unterrid)tet. .^tier ipirb 
ait^ (Singen unb 3cifbiicu gelehrt. 5>ie armen Äinter erbalten Sd;ulbüc^er, 
Bdjrtii: mit 3cid;ncn''JWequiftien uncntgeltlirb. 

X)A^ Sebrcrpcrfonal beftc^t auö 5 Seigrem unb eine i^elircrin. *^ln ber 
3pi&c bc3 <>!cbrferpcrt^ ftcbt ber fe()r i^erbienftöcflc nuD gcad;tetc -Sör. )Vrifbri(^ 
Ärauf, eine fcltcne (Srfd;cinnng unter bcn jübifd;cn Sebrern in Ungarn. (Sv ift 
ni^t nur ein burd; unb burd; gebilbeter unb gelel)rter IKann, fcnbern, 'wai' bei 
jübifc^en Sebrcrn feiten ber ?^al! ift, ein tluger, vraftifd;cr unb rontiuirter 
®d)ulmanu "), unb fanu iid) bic ÖiemeinDc ^n ber Stquifition bicfeö aßannei^ 
@lü(f trünfd)en. 9iad; .t)rn. Ärauf; ift ber belicbteftc unb gcarfileteftc -^x. JKanepurg, 
Se^rer cer 3. .^Jaffe. 5)a an beut läge, h?c icl) bie ®d)ulc bcfurlne, gcrabc 
fifcicrtog irar, fanu id; i^cu bcn i'eiftungen mit Q?eftimmtbcit niditi' üh](^h bcd} 
®c fold)c Äräfte treu uur jinnvoll tvalten, 
^ann ®utc^ nur unb Sblee ftd; geftalten. 

(Sin 5»eiteei 3nftilut, raö jum 3lnbcnfen ber ?(llcrböri)ften 3lntoefenl)eit 
3.3. faifcrlicfieu ^Jtajcjtätcn am 27. 2Jiai 185? gegrünbct unirbc, ift bn? jübift^c ') Xiic ^ertfieirigcr ber berfcmmlicf)cu ^cfteucniug madieu geltenb, taf 
tic iäbrlidic ;)icvartiticu bcn Wcnicintefrictcu nirbt fcücn ftcre, nnb rap bic 
3ßol)l^abeubcrcu bcn ivcrbcrnngcn ber (Mcrcrfnigfcit unb "^idigfeit Durd) .frei-- 
nnffige Beiträge Wcnüi^c Iciftcu. Heb. 

'') Da^ biefe Üigenfd;aftcn unter bcn iubifd;eu i!cf}rern in Ungarn fo 
feiten feien, fd;cint uue< eine genjagte 58ef)aHptung. l^cl). — 177 — 

®aifenf)au^. »crtn ^irr(f OBatfen if^rf volie S^nf^flc^m^ uuD fräterfitn Unter. 
n(f)t unb iktfcrguiig finbcit, bii fu ffd; fflbfi einen ffiirfun.i^frei^ fc^affen 
ttnnen. 9Jt(f;t nunber ;ivpfartt;i ift ba^ jiibifrfK eintaf, ba? bie (Sftelrra- 
fabifc^a itntcrr^ält. 

9?o(r; mn^ trf; 3(;ncn unr 3(.rcu l'efern i^cn einer fe^r wert^en ^^crfcn- 
ftt^feit berieten, bie fiier in flifter aurücfae^c^^enficif ein fromme« unb f^efcfiet-- 
reneg «eten füfirr. d, [ft nc,i ber ^„mane «nb fromme gtabHner .^r. 3frael 
Son>, geiüefener Oiatfciner in günfftrd;en, ber firf; mit einer ^i^cnfton i^cn ßOO fl 
bte t6m feine geii^efene e^renircrtde ©emeiube »ierteljäf^ric, rorauei bc^Mt ocm 
9lmtöleben ^urücfge^ogcn unb fiier unter feinen Äinberu ben 9?eft feiner Xacje 
bte tfim ber .^err bcö gebend beftimmt, ju lurieben gebenft. 3>prf; ift in le^ter 
3ett ba? reine ?eben btefct^ frommen fe^r getrüfct irorben; eö ^at bem ©ebieter 
über geben unb Tob gefaHen, furje 3ctt mcf) fUiii^,{)Ma jVeier ber gclbenen 
^^oc^^ett, ,u- ber mx ix^ett unb breit feine ^rennbe unb ^inber ^erbeiacftrcmt 
waren, fetne tbeure (Sf)e^ärfte tf^m ^^u nehmen, ©ine tiefe unb fc{;n^ere Söunbe 
für fo einen alten 2)rann. 2)?öge biefer trürbtgc ^aUi in ®ctt unb {Reliqion 
feinen Iroft fuc^en unb and) jinbeu. 

Unb nun 3^2n jnr.N' pinN' äum @cr;Iuffe einige aOSorte über bag 
grofe ?ic^t, ba^ ^ier bur^ 27 3a^re geleuchtet unb am 2. Jänner 1858 m^ 
hd) erlote^. m ift bieg ber in u^eitej!ett Greifen berühmte unb tief betrauerte 
Dr. ffriebricf; @rop, feligeu SJubenfenö. 

5?riebri((; ®rof5, Dr. ber 3Kebi,in unb (S^irurgie, :ut()aber unb 2)ire!tor 
ber 9lugenfranfen.-.f»eilau|la(t für ?lrnte, ü)htglieb ber ftäubigen S^ebi^tnal.dom.- 
mttfton ber f. l mebi^in. gafuUdt ,u $e|lb , ber ®efer(fcf;aft bentfc^er ?(erjte 
m %\m^, ber f. f. ©efeHfc^aft ber Slerjte unb be« ^oologifc^.-botanifrf;en Sl^erein« 
^u 2Bten, >^erman. (äbrenmttgtteb beö Wiener mebij. Unterftü^ung(5t?erein^ i^ri. 
marar^t bcö t|rac(iti(rf;cn .tranfeufiaufe.? in ©roßtrarbein, 3n^aber beJ f f 
gofbenen «erbieuftfreujci? mit ber .frone, irurbe geboren 1798 in ©rofttarbctu 
>ro fetne ^Kutter noc^ UU. 3m 3a^re 1819 erbicü er t^ae Diplom al« IDoftor 
ber 5p^i(ofoi^^ie. 3m 3a^re 1825 trurbe er ^um ^oftor ber Webijin unb ber 
e^trurgie promomrt. 3m 3a^re 1830, hi^ ^u tiie(cf;er 3ctf er auf er Ungarn 
gelebt, fef,rte er in feine 5öaterftabt ,urü(f, um iiä) ia für elrige Seiten ein 
5)enfmat ^u )eften, ein 3^^lfma( , ba^ feine giebe ^nr .tnnft irie^ atr SWenfcb-- 
bett beurfnubet. 

(Ir grünbete namücf; bter am eigenen 2»?itte(n eine .^eiranßalt für 9Irme 
bic me^r einem freunb(icf;en Suft^aufe mit Orangerien unb buftenben Slumen.' 
a((ccn ghd; aU einem .tranfenbaufe , unb hat ba »ä^renb einer 27.jäfirigen 
qjrart^ nic^t «.weniger alö 50,000 arme .flranfe nnentgeltlirf; bezaubert. 

9lm 27. Wai 1857 beebrte ©eine aWajeftdt ber Äaifer bie Stnfialt mit 
einem 9tfferböc^ften 53efucf;e, unb iu-riiel). bem ©rünber unb ©r^alter berfelben 
baö gotbene 5J3erbteuftfreu^ mit ber Ärour. 

©0 nne er al€ Jlrjt unb a)?enfef; gelebt, fo Uik er feinem Stamme 
unb ©lauben treu als Sffaelit unb Ijattc er, feinen ploHlit^en Sob ijorfier 

BeD-ChaDaoja 18,)8. fl. 12 — 178 — 

a^nent , ftrcng aiijifcifiict , ihn ürcni^ nad) tcit iiiDifrfjcu ©cbrdut^cn i|u 
beerbtgcu. 

Ter von if)m VH'>rau«gcfc^ene vlc&Uc^c lob fifcK]tf ;,ur '33ftrü6nt^ tcr 
Statt unt tcr Unuiei5fiit am 2. 3ämicr tiefe? ^abree. I^ie ct)remrcrt^c @c-- 
meintc , tic ifn ©efühl i>cu 3lc^tuuc|, Siebe uiit (iifeuittlirfifeit für ibii burc^ 
fntfpred)cittc SÖcrte auetrücfeii h^cfftc, berief bici^u teil ehnrürtii^eii ;)Jabbiiieu 
au? 2lrat, ■^nt. 2tciiif)art, um am 5. jäuucr, tcm iöeciräbniptaije, am Sari^ 
tti 5yerbUd;eHen 2Borte fcce Xrcjiee uub bcr 3Bcif)e ju fprc(f;cu ' ). Uiit c I ivic 
ȟrbiij fiat biefer f!errlid;e iHebner feine Slufgabe ge(cft 1 !l^ie taufenb unb 
abermale taufenb Su^cver au? a((en Stäuben uub ^cnfeffteueu, tic bicfier ^c; 
fcmmeu n:>areu, um tiefem u^ürbii^eu '-öerblic^eueu tie k^te (Ihre \ü crweifen, 
trareu vcn ter Seicfjeufeier tief ergriffen. I}er l'Tietuer verftaut e?, a((e Saiten 
ber .tter^en aller 5lntvefeubeu auf eilten Xou ju ftimineu, n^aö ber Jöerblit^enc 
a(6 'iKeufc^, Strjt unb 3ube irar; aKes warb tierrorgeboben uub i]ctt>ürbigt. 

„<Sr bat ci ntc^t ?lnDcrn g(eic| getfiau — fprarf) er unter Stuberm — tic 
la n'arten, bie fic ftcfi al? 9lu((eu beu (i'iuen auft{;(iefeu, um etwa? Jiu gelten, 
unb cft fclbft bies rerabfäumeu; uut aurf; teucn nirf;t, tic bie •<?chen bes 8f; 
bcne burd; ficd)fafirenbe ®üufc^e uut bcdifiicgcube önttt>ürfc, aufiatt auf ter 
Stufeuleiter cruftcn ißirfeue uub iva^ireu i5crticnficö crreid;cu mcc^tcn. 5)cc 
gan^e Segen feiner ineljäbrigen ffiirffamfeit ift tem reidjcn 58orn feinee eigenen 
.^er^eng entftrcnit ; um? er ;]circrteu . ift er unter ©cttcf ^Bciftanb au? fi^ 
fctber gewerten, feinen ®irfung?frei*, bat er fidi fclbcr gcfdiaffcn, feine Stel; 
(ung felber begrünbct. Unt fc wie er uic^t gen?artet, bie fremte ©nun ibm 
einen ^Ia§ gu nü6lid;er Ibatigfeit angett?iefen, fcnbern fclbil eine i"cgen»D(le 
Stnfialt gcfc^ajfcn unb jttfc tarinuen felber eine e^rensoflc 5tnjieüung gegc« 
ben; fo bat er \nd)t gewartet, bi^ bie ©elegenbeit ^um SBcbltbnn ibm ent-- 
gcgengefcmmen; er bat ter (citcuben äfienfcbbeit bie ©dcgenbeit gegeben, feine 
2Bo^ltbaten ju empfangen." 

„(Sr bat bnrc^ fein ^Beifpicl gejeigt, tA^ ber .jfraelit bcd; fteben fann, 
o^ne ^odjgeftedt ^u fein, baß er bei feinem engen Seben^freie einen toeiten 
®irfung8frei? baten fann, ba§ mau retd)en Segen t'renben fann, c^ne reic^ ^n 
fein, »cbltbätig ebne wcblbabent i,n fein." 

(St frfifc^ bie {Rete mit folgenben Sorten: 

„aöol bleibt bcm Sohne .T^frael^ bienicbcn cft tic 58ürgerfrone cerfagt, 
bt« et ein SBürger te^ Wimmele nnvb; boc^ bie Ärone, mit ber ber Äönig aller 
.<tcnige bie Seinen lobnt — 2)u i}a\i ftc i?erbient, unb 2)u trirfi fie ftnben. — 
Sffiae auf Ifrben glänjt, ift Staub; biefen Staub baft 3)u abgefcf)üttelt , ser= 
flärter ®eift, 

: nri^M' nbv 

fo fcf)n.nngc ^id; auf unt ivertc feiig." 

5io«n. Üranß. 

') 9?of bem 9iabb. St. liiclt ber Crtörabbiner l'anbe?berg eine l'ei-- 
tfjenrcbe. ^eibe Hieben finb gebrucft erfc^icncn. Hell. — 179 — Cittc BpaöogeiteinttJetliung unb eine HabbinertnUaUafton 

iu Stfllien. 

mmo, ir.. jditner. ^n- STforgen te? 15. Cuinncr 1858 cntfanbt^ 
lernt ^effttcn Strafileu im ®eyipn|a&e ^it bem Scdeinc fntütcrt brcimcitrcr «ler- 
nen, bte einen ^crrltc^en lem^^cl belcn*tctcn, in bcn eine c^^m^e 33erolferi.nq 
mi (Srilenniak nrcn.te, um nrf, ,or @ctt ,u fammeln, ,u »?er6rübern Beifie 
©elubte .eretnt ,.. tf^m emporfte.gen ^u kffen nnb für bte inelcn, aebxaäncv 
Ol,fer ia (Srfa^ ^u finben. 3U(e .^erjen fcfilugen mit jener irafirfiaften »^reube 
bte nur ba^ OBaftre. baö @ro^e in un^ erregt. - ^rr Gtne 6et.«nberte in ber 
Jo^c ben mmn^ beg genial nnb n^ihf^aft ffturtlerifr^ entrrorfenen einaiaen 
«ogen«, ber nnö an bic Seiten flaffifcl;er ?lrd;iteftur erinnert, ein 9(nberer ba« 
@aulentt>erf, itetc^e^ H^ o^df ,on ber fieiligen ?abc trennt, ber ©ritte bie 
ser|rf;iebenen aTrarn.orgattnngen ber «enteren, bie, trenn and; »ou bem ©tife be« 
Xempelö ahveirf;enb, bennorfj ilirem i^(a§e auciemerfen finb. 5{nbere trarfen ver- 
gnügte Shefe auf eine in bie religicfe Irac^t gefreiDetc, an<5erträf)(te mmv 
r^on .umgangen nnb Äinbern, - bereit, auf einen Sinf, in er^bene r,armc- 
ntfc^e ©etänge ,n ^erfüeßen - nnb freuten fid;, Scfnten, 53rnbern ober meun- 
ben unter benfelben ?n begegnen. 3)a lieg fidf;, «n ber @^tref(e beö ©otte«- 
i)m\c6, etne laufte ntelcbifc^c 8ttmme t>erne^men, nnb man faf; ben Seelen- 
Jirteii^ bte gcttlt^e I^ora ^altenb, ernften Sd,ritteö eintreten, um jum erftenmale 
ben ©otteöbienft im lempel 5« .ernd;ten. 3^m folgten mefj^ere JSabbincn nnb 
mele anbete fromme icf;lo,Ten n^) mit ber {,etl. Xboux an. 3ln ibrer Seite 
n^urben brennetibe ^-acfeln getragen, unb fo betregte ^ tn .3ng .crtoärt« ge- 
gen btejetl. iatc. :snmfd)cn ertcnte eine mit ber Orgel meifter^aft auöge- 
rufirte JD?elcb,e. 2)ie tt^oölgefc^nlten g^cre ber Cnntglinge nnb ^inber fT;elen 
^ugtetc^ etn nnb rtft-en tk Seele mit fid; fort ,u ben erbabeubften 3beeu -ui 
tnbrnnfttgem ©ebete erfiebte ber Seelenbirt i>cn ®ott alle Seg.tnngen unb>c 
trurbe b.e beilige (.'eremcnie i., fd,cnfter Crbnung, mit grc^tev ©enantgfeit 
unb er^abenitev SiMtrbe i^cn er. (Sbrti^üvben , bem 9?abbinen Aerrn Satteö 
wrrtd;tet. - 3tfle »erliegen bag ©ctte^^aue, t?on l,obev «egeiftmtng ergriffen' 
tnnerlt^ befriebigt .on ber ^U-at^t be<5 Xem^^eKi, ber in feinen (Sin^elnfteiten 
bte feltenften arc^tteftotii|d,eit Bdjä^c anmifi unb allen 9(nfcrbernngen beö 
Uraelttt,-d;en 9?itne auf^ 33cnfommenfte entfi,ric^t; Ui C burd; bie erfcrberliebe 
Xrennnng ber STcdnuer .cn ten granen, bie, in einet ^trerfmägig eingeri*teten 
©alterte, mit aller «e.i,tentlid;fett bem ®cttegbien,le t.ngefe^en bein^obnen ren- 
nen ojne bte Sinne be.^ Wlmf^cn bnrcb ben Slnblicf i^rer Sc^öttbeit .on bem 
©ebanfen an ®ott ab^un^enben ; - fei'e burd; bae «eftibule nnb bie inelen 9le- 
Ben^erjtetnngett, bie biefe Jlrbeit jn einem fd;ä6eneirert^en Äunfttt^erfe macfien-- 
et e. ettbüd; burc^ bie ?vorm beö ®otte.bienfte., bet, „nter «eibe^altitng 'bet 
crfcntmhc^en reltg,ö,en ©ebräuc^e, in aller JReitt^eit beg utf^rttnglier;en ©lan,- 
ben«, _ben (SrTovberniffen bee Seitgeiftee angesagt tx^urbe, unb iu beffen Plbfial- 
nmg nd) .öerr üiabb. Sattce une al« toafjvn q)iener &ott(, seigre 12* — 180 — 

Wh\ nu iMflinli^fir^-i imc ('lu'ii)o iiinicfjnibfe j^cft laut in tfv Staube 
l((f ©i.'iiiii'iiiiiilniViii>V'^ 'tiill, ;m uniri;n Jril iiiiinr Srrlr, mit tfiii Srfjcibrn 
bc« Strnifk*, tri tir »iium- irl)opfiiih^ ('fli'iifl;tft, firl; ;;iiiii irtjcvirr (jiiii'tcbränf^t 
fiiblt mit ti1(^ *i*ctiii|iiif) t'r^^ (Mcbftrt? Irbluiitci riiipinitiii. jii bciii vi'iri;!- 

t^i'Krn, irftliil; iifKl)imifttni mit (UhmiiK irirl) bfiriirijtctcii JcniVfl x^rrfanmtcltfn 
firfj tir nieiftcii itiifcrcr (Mlaiil'ciii^iciiolTni, mir viflc ccii tV'ad^htriicii Stäiibdi 
cci (Mficdfrl;!!!'! iiiiD 'JDlajiiftiatiti- aih^chniiiv' "'i'frfoiicii aiiDcieii Whiiibcii«i, bic 
tfUr X()oiliial)iitf an rriti /"^cftc fldabni uu-ircii. C?^ bobürttc t^-ofifr .ftiiiift, bic 
fo fdjöii aih^coiMictf, 10 cinfariu' uiib cort; |o fi-hcbriibc j^finlidjfcit, bic licbli- 
(i)t» U)(flebifii bcr Ctf^övc, bic liiiniiüiiiirlKii Jöitc bcr faiiftcftcn ^uftniniciilc, 
fMf l)citu'ii (Mrbi'tc iiiiD 2f*niimh^cii dov ;)?iiblMiicn iicHihrciic ^it irl'Üciiii. ^(riic 
iihuJjtirti'ii (Sinbnidc mif "Hcivci^miiicn , bii' bic Jljclijvoii niil ilncni (icllliflKU 
'iJiniOiio, mit ^oiilfc tcc .ftiiiiilc mit Ocioiitfri-< bcv cil)abciib|'lcii mitcv if)iicii, 
f'fi 1)iiiftt, lucvor^iibriihicii un'if!, UM'rbcii mchi otcc uicniticr in bciii "'J.'fapc iic- 
fiil)ll, iilv. iiiijcrc i2cclc iiuin- otcr un'iiinci ta|iir rmviaiuilirf; ift. 

?a^^ unifhimüc, biioi ciiir'lii|iiciri)ftc UVittcl ahi, bcffcii tir :)}cli(^ion firt; 
citiciit, Ulli ^it criivciicn, ;(itrcfl)t^iiu>ciKii , ^n bcj^cii'tcni iiiib nn] bcii %k(\ bc« 
CMiitcii ;iinicf;iufül)vcii , — c<i ift bae 'Wort, bicfco HH>Mt()äti*-(r (Mct'ri;ciif, bo« 
Wütt Irin rvluilH'iiflcu l'ciiicr (Mrfrl)cvic ocvlichcit. V\( Wabe bcr ''^crcbfaniffit 
ift eine tri hniHMiai^ciiftcn Aäljiiitfitcn iinfcvci? ©cclctihiitrii , bcr bciiifcn ifl, 
tn« xv'tiic ''lljort bei jebciii , fei «s ficiibiiicin ober tranrirtcm (*iTci;Uiilfc, ^n vcr-- 
füiibrii. .^err VattciS fprart; ;mti erftemiiale ^ii feiner (Mrmeiube iinb Init mit 
feiner trcffliri;cn '•^(rcbiiV ifbec* .^^er^ frentii^ t»eben lUHhulM, iebcm VIiuk llnäufn 
crt^rcfüt. 'JUir ioU](n liier fiir'i.^ erfte bcr T'arleivini^ nnb Cintundchini^ feinet 
(•Mlauben«<bcfciintni|Tei'< nnb feiner ^Uiri^tnih^ alt'* ©cclcndirl. (*<r iroKc fo 
fvn-arf; er beii Uiitcrrirl;! , alo* Oiiede aller "■iMlbniu^, aU'i .*>aiivt;;iel, vor 
yificni iu'p Vliit^e fiiffen, er bereite fiel) vor, ben Uiu^laiiben ^ii behinivff", aber 
oiict; iV'iV'ii bell i^anatiiiiiiiu^ ^n itrciten; er fei cntfrfjloffcii, brn Uriilanbcn iiiifcrcr 
^■Hätcr itni leben %\Tc\i^ aufrcrlit \\\ erhalten, iverbe aber fteti^ baliin ivirfcii, bnß 
in bell liuficrii }Voriiieii bciJ .(liiltitcf beut ^ivilifirten 3citt^ctfie iiiib bcni aKiiciitci- 
iieii J^onfrlnitte *Herl)iiiiii>^ ^V'*''»!;!»"" nn-rbc. «"r »verbe beut \Hrnieu ein ,^art(if(Kr, 
ein beforßter ^iiater fein, bic ^Ksitivc iinterftnljcn laffeii, bir ''JUaifc befdnttjen, 
bfi! ^JJiüfjii^iVii'i^'"'' W Virbeit anfmiiiitern , fo laiii^e ci5 beffcn .(Iräftc i^cftatlcn, 
er »oerDc ben (Mei; tabeln, iiiib brn Ilh-irlirn bic l'iilbtluitii^feit an'e* .^^cr^ IciV'H. 
er iverbe aber anrit ben Üliifibraiirli von ^-IkiträiU'H nirtn bulbrn, bir \n »vcifcn uiib 
i^crcrl)tcn ."Miftitntioncn folltcn aiiiV'Hicnbct iverben ; \ü fc^tc er feilte '|?f(i(f,itcii 
flar ane*ciiiaiibcr, iiub tiiarlitc babnrrh bic •V?offiinih\ in niu^ rc^^, bafi er bact 
llihiftcr ciiicc« 2celciif)irtcii fein u>erbe. Juni Jltema übcriiclienb, baci iliu 

(jeutc auf bic .Handel rief, fvracl; er vom Jciiivd, nnb crflärte iiii^ vor i'dleiii 
bic ^flotljU'cnbii^fcit CMott (^civcifictcv ".»Inbaditflätleii. «r rimvirtritc bicfViÜ Üf^cma 
mit .^ülfc bcr Wefchidtte, aber ohne iiniiül?,rn VlufUMub von (Mrleinfamfeif, iinb 
jcii'itc nm, \v\( alle 'JnMfcr ,^ii allen Jciten iinb aller *?rten, bic ITlotlnvcnbiiv 
feit ber CMottccihäiifcr auerfeiineiib, ^ii bereu (*rridituih\ mit imaebeneren rvfcni — IHl — 

hnlniiii-ii. ".HhT fir Vliiloiital »illci 'iu'Ki'r ti'0< ivrc-luilli'»,', t-ii- »u'Mi'H'i''' Wi-lt- 
i^i'liliifliti' iU'iiihili' ihm iiiihl, er ivib |iMiii-iii 'i<oiiratV, imi lii' *i<i'Un'u<tit!uiiih^ 
lunit i'iitlnubti'ii^n- ^u iiuuüiMi, i»^]<w cim- v''il^MoVl|i|ilif ;l(irl)liiiKi, \u\t bi'UMi\i 
in i'iiifi- !)Jcil)i' aiicirt'"ti'lHiti'r lOjViVlior iHii^itiiu-iiKilioiuii, tof) tic iiifii|d)lifbi' lUa 
Iiir aiifi'» iiiifiorliiinMi .Hiiltih< bobart, |iir ti-ii tci ji'iiiVii iiiiciitlH'l;vlifl; ift. (">r 
lihiltiiMli- iniii'r iiiil cni vocli|ii)|ii'ii Ä^ubni iino iiiii VlutS^ü^^fli aili< teil lifil 
2.d;riftcii, unc tic (Mctti-iMhiii|i"i-, iiiiior alUii lliiiflanfoii tcei Vi'bciic, titr bcu 
IWciilihiMi tii- iiaii'i'ii Wohllliati'ii iMill;ii'lti'ii. (vi v^ab tiiiiu frei von ^^U-tau 
u-iii' IKivi', niiftc iiiib biiiti'iito ^-iUnldtriftcii libcr tic .^öalliiiiy^, bio tor (MKni 
biiH' IHM- ci'iii ViUiU'l^il'ic ('»ii'flci.^ ^11 lH'olMtl;tcii l)abi', iiiib fd;lü(j bif Jllcbc luil 
niiciii iiibiiiiiftijV'i' ^"»'i'bi'lc, uiil bcii bi'ifii|U"ii *5ciKiKMiniiifd)cit für ti'ii (dürften 
iiiib bvu"« "iUilf; alli'Ci fül)lti' fiel; von fciiirii ^ilUnh-n iirf cr^irificn, niib VlKcr 
VliitU'ii foltiti'U belli bl•^^ JHcbiU'rC, bac< froiiiiii \\t\]n\ •\,Miiiiiid iirrifbtct Unir. 

,\fl) taitii mit bicfcii Uu-iiisifn Worten offenbar bic (SnlUMitcliuii^ birjcr 
'i<rrbii^t uiiht iia* ''iHMbicii|"t UMeborivbeii , bir in fo frijöncr Vlnfriiuinbcrfolrte, 
mit to vid .UKirhcil iiiib Wdohrfamfcit iV'l,'»^lf''" uiorbcii. UntcrfliHU UMirbf il)r 
iiiiincr "ilW-rili norh biini) bie i^liiiflichc I^iilaiiuilion , bir 'D(obiilatioiuMi bor 
ötimuif, bir aiii5briufinui|lcii, von OflciUalion freien (Mi-fjoi, in beiien (ul; S^((f 
Valleu aKt "Dicifu-r beuuibrt Ijat. 

r^ie *iNrebii^t nuir ^ii (Silbe nnb ein |ieiibi((ei- (Mi'iaiu^ be|fl)lof) biefe»5, wol 
erhaben ^n iininenre /\efl , ba>> alle •V>er<eii ber (Vreiibe nnb .^iiüffnnnti öffnete. 

Dl. A. lliiliücui) '). Der fJibcluutcnirijt in bcv ilr. l'ülhö|d)ulc. 

„.Hein ."inbeiUhnm ohne WifTenfri^afl nnb l^rfenninip, 
lein Anbenlbnm ol)ne lU'l'eotfiirfhlivU'n 2/iiiii." 

Dr. i\. titn. 

/\- T^ie ,^eitt)eiiiafje *)leortviiiifa;(ion nnb (SrliH-iternim ber alten We 

iiieiiibefi1;iilen Uiiiianus bie bebeiitenbe \Hn,vil)l ber in ben U-i^len 3al;reii neu 
Ireirlen ifraelitifilien •iHilKM'fl)iileii, cie 'iU'|e(3nni^ bcrfelben mit V'it''iiU'tlifel) »je- 
bilbeten Vel;rerii, bie alliieiiieine Ciiiiiiil/rniii) j^UH-erinafÜtjer Vliifri;annnrt»Jmittel 
nnb uifll;obtffl)--lünfcffione(l abtiefapter Vefebiic()cr, bie offentlicl;e tl;cbrctifrl;;Vral^- 
lifcOe .Vjeranlnlbnnrt iiin^ier lleluiräfle, bie (Srneiinniii^ ber ioeülieljen ifr. Sfl;nl 
aiiffel;er, bie immer fteivienbe i'l;eilnal)iiie ber Wcinnnben für 'cSfi;nlen nnb M 
ijenbnnterrid)! (U'l'eii bem Tyrennbe bei> ,Sortiilirittec( nnb ber 'i?ollc(anfllaiiiiii( ben 
fvredienbften 'iU'UH'ii\ von bem erfrenliiiien bnrd; bie un-ifc '»ori^falt ber l)ol;eii 
!Xeiiiernnj^ beförberlen Vliiffcltuntiui bei^ ifr. 8ft;itliuefenö in Ungarn, nnb erfiilleii 
tenfelben mit ben frl;önfteii .*i>offnniirten für bie nädifte .{nl'nnft. ') \iJad) bem ,,lMliU';if(tiv isiitclilir' von ''fihilivV ^i^ jellinel — 182 — 

2c(( aber btcfcr lunuicpilaii^^tc *i3aum ber (ir^tchuiiii ititc ce^ Unterri(i)teÄ 
and) in ber Xhat bie gciiuinfctitcti Iierrlidjcn ("^riirf)tc bringen, icii cie S(i)u{e 
anc^ wirflirf) ifirer tjcbcu uub ivic^tigen Slnfgabe eutfprc^en, foUe« burd) biefelbe 
tir Jauiilie treue Vlnfsängcr, ber ©emeinbe c)jfcnrif(ige nnb glaubciiöfefte ©lieber, 
unt beut vEtaarc inaadibare Uutert^auea beraugcbilDet ivcrben , fo muffen aud» 
bifjcuigen ^ebrobjcfte bie ii)uen gcbüfirentc Scrgfalt imc »-Beriirfficbtigung er; 
fialten, cic in ber ifr. 2d)ule bk eeele cee >Hcligicni?unterric|ue? bilfeu, nnb 
ebne bereu Alenntuip @eiueinbe unb ©otteöt>ienft einem tranrigen akrfall ent- 
gegen geben lin'irbeu; ivir meinen bie 58ibel nnb bie ©cbetc im Urtexte. 2)ic 5Jer- 
uaclUäpiguug biefer für bie religiöfe 33ili)nng fc iinctitigen Unterrid;tsgegenftanbe 
ift ein aflgemcin becanerte»? Uebel, uuc Ceffeu fdileunige Slbfinlfe ein nnab-- 
ipeiöbareä ^Becürfuip, fc ivie ber innige äDnnfd) aller berer, bie ncc^ Sinn für 
Oieligicn nnb ^ubenttinm bainn. 

®ol muffen bie traurigen Oiürtfc^ritte bee bebräifc^eu Unterrid;tee ben 
gefteigerteu 5lnforccrnngeu ber Öiegenlvart au bie 430lfi^fd;ule in ben für'^ Seben 
ucrljUiencigeu JieuntuiJTeu unb J^ertigfeiteu , fowie Cer leicer ucdi immer jid^t-- 
barcu ^^Ibuabme bea bäu«?lid;cu ^eremcnieUeu l'ebentJ jugcfd^riebeu n?ercen; bocli 
eben Das 3tnftreten tiefer mäduig fdieineubeu (Gegner, eben bae Sicbtbanverben 
tiefer immer ^unebmenben j^ranfl^eit folUe fämmtlid;e ifr. l'e^rer jur l'lnffiinbung 
fiegreidier äöaffen, gur *^ln»enbnng jwecfmäpiger Jpeilmirtel anfporuen uno an- 
treiben, ai'aä ift aber iiiljix in tiefer 33e5iebuug gcfdiebeu ') ? 

Jöaben ifr. l'ebrer bie ^Oebung mit lunbeffcrung tei^ bebr. Unterriditco 
jnm lliema wed>felfeitiger ^i3efpred;uug uub Q3eralbuug gemadit ? 

iBnrbe ter Ginfiiljrung metbotifd); abgefaßter Q3üdier, ter XUutveutnng 
eiueö jwecfmapigen l'ebrgangeo, einer erfprieplidien, ''hift enveefenben Unterrichte-' 
met^cbe ba^ äöcrt gerebct? 

3inb bie Sebrer beö liebr. Jadiesj fid; tes jnm iserftantnip ter ©ebete 
unt te<5 Gk^te^bienftesj erforberlidien l'eln^ielei? nnb ber biejn noibwenbigeu 
ivüd;eutlidieu Uuterrid)ttMiuuten5at)l fiar bewußt ? 

SSäf)reut allen Uutcrrid)t>3fäcbern, vcm *-öurt)ftabteren bio juc \jiteratnr- 
gefcf)id;te, i''cm Oiumerieren biö gur l'cgaritlimenrecfuiung, eine fjcilfame, il)xtii 
^SilbnngiMUcmenteu entfvrccbeube Umgeftaltnug ^u Ibeil iintrbc, iüäfirenb jebcr 
angebenbe ?ebrer feine ^efäbigung bnrcli tbeoretifd)e nnb j.n-aftifd)e *^^rüf^ngen 
and icbem anbcrn Scbrgegenftante beu-iäbreu mufi, wiibreut bei allen übrigen 
Sc^robjcften eine für alle Sct)nlen ter a:)tonard;ie allgemein gütige, bei ^cr- 
feßnug ter Sduilcr bcfonberö u>ünfc{)eni<trertbe (iiubeit nnb ©leidibeit angcftrebt 
würbe, iierrfdien bei beut bebräifdien Unterricbte leiter ncd; tie unerbörtefte 
aöilltür uut bie traurigfte ©(eicbgiltigfeit ■). ') (iin^elne öiabbinen nnt ^elirer haben fti^ in it)rent Äreife nm fcic 
Jpebung te>> l^-br. Uuterrid;teö niri)t geringe iunbicniie erworben. &ti. 

^) Unfer ebrenwertlier Ücrrefpcnbeut i)at fid; von feinem eblen ©ifer jum 
©ebrand'e etwao ftarfer 5iu$brücfe Inurcißen laiJen. ß(ö. — 183 — 

(So c|el)ijrt md)t ;,n ben ®eUcnl)eitcn , tap bei Dem I)efcrdii"c^en Untct- 
xid^tc an einer uub berfelfccn (£cf;ule in einem hir;;en 3citraume bie t^etero^en- 
ften Süifidjten gettenb i-(emacf;t hjerben; mit bem ftattjinbenben Q3orfte£)er-', ötab-' 
6iner-' ober Scfircrit>cc^fe( erfciben bicfe ^efji-i^esjenftäubc and) cft nnr ijnm dlad)- 
thciic ber 3ui;(cnb auffa((enbc ü)2cbififationcii uub OfJcbuftionen. 

58alb bilbet bat^ Ueberfe^en ber ©ebete einen liH-fcntlidien unb ttiicfjtigeii 
i()cil bee f^ebr. Unterrirf;teei ; balb unrb es aU übcrfiüffti^er SaKaft über 93orb 
geworfen. >^eutc ivirb bie ftrenghjcrtüdje Ueberfe^un^ bem Sefircr jut l^eiUgften 
^IJlfiicfet i:|eniactit ; mcrtjen njirb biefelbe al^ ein bem bcntfd;en @prad;unterric^te 
nad)tl)eilic(ce. *l>erfafncu verircrfeu, uub bnrd; eine bicö beut Sinne ent|'pred;enbe 
Ueberfefeuut^ iHTbräuj^t. ?lm crften bcö ü)ionatö tverbeu bie grammatiklif^en 
Üte^jeln nnb Q3emertunvien bei ben ^affenben Stellen Jrät)renb bcä Sibeluntct« 
ri(^teö cntrt)icfelt, erflärt, angeitenbet unb eingeübt; bod; am (Snbc beöfelben 
»Wonats ijat man fd)ou bie Unäuläug(id;feit nnb Unjn^ecfmäfigfeit biefec Äon- 
^cutraticuömetbcbe eingefeben unb erfannt, uub bie (S'infübruuc; einer rec^t üctu- 
miuöfcn ©rammatif ift fcglcid) bcfdilcffeu uub auiiecrbuet ftiorbeu. 

3m 53crlaufe beei ®interfurfe^ irerbcu alle Stellen nub 3tbfd)nitte ber 
Q3ibel, ebne Uuterfd;icb, ebne 53erücffic^tii3nng ieß garten Stlterö ber Si^üler 
gelebrt uub c^elerut; bod; im Sontmerfnrfe, päbagcgifc^er unb bibaftifd;er 
©rünbc t)alber, iricber aii nnsnläfftg erflärt uub auf eine red)t geheimnis- 
volle 5Beife überijegangeu unb wcggelaffen. Olidit feiten iverben bie bebr. 
Sebrgegenftänbe bem am irenigften befähigten l'ebriubiinbnum übergeben, ja 
bänfig werben bicfelben nid;t einmal ber 9lnfnabme in bie ^rüfung^prcgramnu 
nnb Sc^utjcngniffe gcixnirbigt. — 35ap ber tiebr. Untcrrid)t bei einer folcben 
ftiefmüttcrlid»eu 33ebaublung nnr unter fold;en 2)?ipvert)ältuiffen unmöglich ge- 
beibeu fauu, uub cap bcmfelben jnr ^Belebung unb Stärfung beö religiöfen 
©efüblö eine jlrccfmäpige Unigc|laltnng nnb ikrbeffernng ju Xljeil tüerben 
mup, bürfte ivcbl faum von einem Sac^ucrftänbigcn unb 5^rf'>"annc bezwei- 
felt »erben. 

®ie ijoifi ötcgierung, bereu weife Sorgfalt anf baa l;eilfame ©ebeiben 
alter vatert. Sd;ulen, ebne Unterfc^neb ber .^cnfefftou, gerid;tet ift, l)at nun mit-- 
telft eineö bi-^b*^" (S'rtaffeiS mebrcre üKabbinate nub Sd;uIv*oriläube jur "Seant-- 
wortnng ber i^xao^c aufgcfcrbert, ob eö uid;t swedmapig Ware, in beu ifrael. 
S(|)uleu bcbr. Xevtbüd^er cinjufül;ren , an bereu Seitfaben ber l)cbr. Unterricht 
ertt)filt werben föuntc. 

Seber Sac^verftdnbt^e wirb wol eiufebeu, bafi bie iiä alliier verbreite- 
ten verfd;iebeueu 53ibcl= nnb @ebctbucl)auögaben bie Sdiulbiö^iplin ftörteu nnb 
ben gortfdn-itt ber Sdjüler b>^nimteu, ia^ bie Si^uljugenb nod; immer jebeö 
jwcrfmäpigen l'eitfabeuö entbebrt, um }iä) bnrd; f)äuöü(^e Sclbfttl)atigfeit in ber 
"^cbr. ©^?ra(^c ju »eröotifommnen, uub ba^ ^jlanmäfiig gearbeitete, »om jübi^ 
fd;en ®ci|lc bnrd;Wef)te Schulbücher überl)an^t, neueö Seben nnb frifd;e 8nft in 
bie ifrael. Sclnile bringen nnb ba^ @ebeif)en beö bf^'^«'fd;cn Uuterrid;te^ be^ 
förbern würben. — 184 — 

iaiim Sie mhi baficr meine i?crcl)iteii ölfaitbeuebrücer unb ©eruf^^e- 
uoffcn tiefe ireife 5111- 'i^erteiTcrmui tet^ (;)et.n-äifd)fu lliiterricbteti anfporneute 
3Äapreijel ber (). Otegieniii^ baitfbar aiterfeniteu. i^ereinigcu linr uufevc ijciftigcii 
.<?räfte, um tiefe hcd)]t tind)tl^e Sravje ^um .^3eile ber um mimtxankn ifracl. 
3ugeitb itiib jum frommen beö SubeutfimiiiJ !,n Icfeii, bamit bic (levrfic^eu 
ai>orte ciitei? berühmten Jtultiu-fnftoiifen^ mib *13abagogeii und) id bcr ©egeu-- 
Jvart iii^ eiuft Belvätireit : 

,/5vciiimigfeit aU^ j'samilieulietc iiub 5iiy;(Ieirf; als Wotteöfui-oit ivar al.? 
tie Sßvur^el jüv bie (vr5ie(;iiiig be» ciujedieii 3fraelireii, fo mc ber ganzen 9{a-- 
tioii cjepflaii^r, mtb ftc hat ihn eblen rtr»*tc gebraut." 
X;ics wolii 0ctt : 

ÄCtofemet, im (ye6ir. 5)a2! jübifd;e Sci)ulwefeu bat in bell Icjtcu 
3al;reu in Cefteireid; übeibauvt unb in Ungarn iu"i5 "Befcnbere einen erfreuli-- 
d;cn, tne(»erfpred;eubeu 3lnffe{;untitg genommen, ^ic Scbufe ift nic^it mebr bie 
üeraci;tete 3Wagb, bie jeber Saic (^ofmlad^enb tabeU ; fie nimmt afimälig in bcr 
cffcnttic{;eu !Jlnerfennung beu 3iaug unb bie Stellung ein, ivcl^e i(;r bie Sioi- 
lifatiüu aü ®eniuij ber SWeufc^ibeit eingeräumt ()at. — öreilicb ergeben norf) 
manrtje *).iefnmifteu cen balblautcu (SiniiMirf, bap ftcf; ber t;cilfame öffelg, ber 
i-erebelnbe (Sinjtu^ ber Srf;ule auf ba;? yraftifdie i'eben nod} immer nicbt jeige. 
aBie tfjoricbt I alö cb ©aat unb (Srute je gleiri;jeitig crfc^cinen fcnuten I genug, 
ber jiro^cnbe, lebeuofriftte Äcim bürgt im« für eine >?ercbelte, gefunbe 5rud)t; 
bec Scbcn, in »eldKui biefcr .^eim gebeibet unb reift, ift ein fergfam gevfieg-- 
ter, uub io ivir ber ^i^rlanjc nur it;re iner OJal)rnngt?ftoffe: J'CU'i'tigffi''' ^i^i, 
SBarme uub 2uft in gebörigem iüerbdltniffe uiiD ÜKape ,5u ertbeileu unffeu , fo 
fcHuen luir einen glücfiicben Gvfclg ertvartcn. 

21 ( 3 Jen d'tigrf it bejeidineu ivir beu Iliau beä ^immelei, Dae belc; 
bcuDe aScrt &oüci in bie Seele beß Jlinreo übertragen, aU it^irffame^ 33il= 
buugömittel jur 33cfcrberuug arfiter Ofeligicfttar, jur ©ecfung uub (Sr^euguug 
eiueö beffern Ö3eiftCi? in ^ixacl. 

Unter bem Siebte verfteijen »ir bae Sid;t bcä ©eifte^, baä ceu *4>f>ib 
ceö l'ebeni? eiufi erlend'ten foll, bie (>•ntl^^icfe^llug ber Selbfttbätigfeit, toelcJ)? 
man von ^micn berauo ivirfeu lebre, xmt bicfc fc (ciie, ia^ fie eine allgemeine, 
i). (). alle gäbigfeiteii bilcence, eine barmouifd)e nuP ter ©eifteenatur ent- 
fvrcdienbe U'ierbe. 

!Bie iL' arme, ivei^'e bic bcrrUd;ften 'Blüten Per gciftigeu -^^fianje ber- 
»or locft, ift bie i'icbc ccö Scbrer^, bie jum i>er5en tcö ÄiurciS fprici^t, unb 
alle beffern unb ebleren ©cfül^le in biefeui envectt. 

93c; ber t'uft cnblid; »jcrlafffn linr unferc f[gHrlid)e Oicbcli^eife, unb 
meinen bie materielle, frifd)e i^cbcnöluft, bie in beiteren, bcflen unb üd)tin. 
Oiäumen u^ebet, ni^'t in jenen bumpfen, jünfteru Sit-Hingjellen ber früfjeren Sin^ 
felfd)ulen, ix^elcbe auf bie GntuncfcUing bet< Äör).Hnö eben fe nad'lfjcilig wirf-- 
ten, als? auf bie it^ ©cifte?. — 185 — iuWfa,,,, Stt.iiitu in Uli.,.,™ k,, , ;, ""'«ruf, iiiib lUKe tt« 

;iii früheren fetten, alei bcr ücftfc ©et» h,-,- .-..f;,; .- „ t — 186 — 

mim^ 511 fammcln ') ; oon ftebräifdiem ®iJTeit aber, son rcUijicicr gtfenntnip 
il^i er bar uiib blanf bei feinem 5lu?-', irie bei feinem ©in^n^e ^). Sol&en 
Seilten vertraut man tcn Oicli^ion^nnterricf;!, tcn Urqnell ced ^eifti^en Si^tcö, 
taci initimu sapientiae. taä etn^i^e *8anfc, welctiee mit feinen, itenn aud) 
vjelceferten «"safcrn ta? 3"tentf)nm ncäj jnfammen bätt , bie ®iiienfd)aft 
tee A^er^en-:^, u>elAe cUn fo flar erfapt, al-j tief uuc iuni,i fml^fllnten »er-- 
ren nnt§. 

'i3ei tcv *i3ctrad)tun.3 tiefet^ .jcfalircrcbenfeii JuftaiiCeä träumt fidi nns 
uimnflfürlict; bet ®arnnnv(öruf beö >:)>rcfeteu anf: ""in CJ-'H """i'-'N":; vnv 
Cyi^^;^ 1"'";'t:'f<!;"' C^>n"2 t^efaj. 9, 15)1 eollen ba^er unfere Spulen in 
bem ÜRaße bcr 9}creblmti( nnc iBcrbeffernn^ fcrtfct;reiten , in ivelcbem fie fic^i 
biö je|t erbeben; ttcflcn wir nid)t an bie SteUe ber früf^eren O^erbilbun^ ber 
Sn^euc ben jnbifferenti^muö ber UnlviiTenbeit c^efe^t feben: fo mc^e eine ^flianj^- 
ftätte angeleimt werten, anä u>cid)er wir bie giicten alterer Sebrer curd) nene, 
iintrbige Sc^öpUnoie erfe^en fcnncn ; jcboc^ bnr* feldic Sdicplinge, bie auf 
beimatlidjem Q3cben, b. b. ani bem Gebiete bcr ÜJcUgton unb ©laubeuelebre 
grcpgc50C5cn würben; man möge ein Sebrcr. Seminar, ein iübifd)e? '^äia-- 
g cgi tum cvridKcn, in welrtu-m tücluige, iürifrfje l'el^rcr berangebilfcet werben. 
3u einer feieren l'ebranftalt fcK aupcr Den Ölanbeu^-- unb ^l^niditen^- 
let)ren, auper cer bibUfdien @efd)i*te fammt ibrer religicfen unb moralifriieu 
Dhifeauweubung bie «ibel feibft in ibrem Urtertc unb Oefammtnmfange gelefirt 
werben, bcbraifdjc CMrammatif unb bie wicbtigftcn .ftemmeutarfteKen, jebcd; nur 
fold)e, Die nidit 5U weit in'ö tbahmtbifcbc ©ebiet ftreifen, bebräifdic Stiliftit 
unb i'iteratur. 

Örfduirt nidit, (ieber l'cfer! e? ift fein (Sigantcnwer!, ?u bem wir t^ict 
aufrufen; l!cine finan^iede .traft foK nid)t in einem gemeinuü|igen ÜBerfe er. 
mv\t »»erben; fein ^^^runfgebäube, baä am 9lftien gegrünbet werben ip((; fem 
'Utaditfaat , mit Äatbeber unb S3a(bac6in »versiert: e.^ feil inelmel)r eine ganj 
befd)eibcue, in i()rcn «Säumen befd;ränfte SBcrfftättc im ©eifte beö §ercu wer. 
Den; eine einfad)e etube, wcldie nur öin Q3ud; , aber ba.^ Öu* alter Sücöer 
in fic^) bewabrc; eine befd)eiDeue ÖJäumli^^fcit, in weld)er bie nhaicne Iniieixi, 
beg 9Wenfd)cn geteert werbe, immer üoKfommencr ju werten, beller im ©eifte, 
reiner im ©emüte unb frommer im ©tauben, ©ebet in einer feieren ©tube, 
im Greife wißbegieriger Jünglinge einem gottbegeifterten Spanne bie (Srmäd^ti. 
gung, bat^ ?id)t beö ^er^euö unb beö ©eiftct^ unter feine jünger ?u verbreiten, ') lieber bie ^Infnabmebebingungen, von bereu Erfüllung ber (Sintntt 
in Die ^^Jräparanbie abbäugt, fc^ieint nufcr Ijcrrefpcnbcnt nidit gut unterriAtet 
',u fein. *^"- 

■-) 3)iefer »Baffuei bürfte fd)Werlid) cem ^iicrwurfc ber Uebertreibnug ent- 
geben. ^'^- — 187 — 

m i^r gerbet bic «efnebiaun, crlau.n, , ,a^ ciefc, clcftnfd^c mt f.cf, Une 
e.n crlcucötcnter gcuc-taff ..ithi., ,H-.Oreitcu unrt ■). Salomon üoUak 

^^rc^burfl, mär, 1858. ^,rf, füf,(tc fteta ein inniqc^ äJütlcifc für 
u-ieni^eu UH^(cf,c in cer ««a.tgcucf.n.cu -a^e nd; bcjünbeu, äffe laqe einen 
^orrejpontcnsarttfcl tc^reiben ,n „,ü,Tcn, bcren erftca ^ct bei ibren. (^rn^acbe 
te» m.,en t,t: ®teb „.ir, o ®ott, n.ein SdUa.lirfu-. ! oj„„ f,a irf, 3b«e 

nm - iinta3(,ci;es bnm^en. OJemeinbcn, 3cf;n(en, SKabbinen ta, 
nnb tu het alerte inbaü,-c(;.H-r, fte ^eben .cn Jyeter ,n giter. 

UnD »rac fein 33erftanb ber iöerftänbi^en nebt, 

(ärjen^t oft in (SinfaU ein Sfribler^^enuir 
üKir ben®ortan..Criutcn: ©cmeinbe, Scbnl'e, 9kbbine, un.rben ancb bie 

bcmtbet, nnb eine .elveth^e fcl;n.er5lic6e gnttänfrinnu, n.ancbe. ?ln^c febnfnduia 
-^ ben 5Icfc^r.,,n u, (...p.n f^ieien I.^, ^ci aHc. ^cLcL ^ 
^ bnt ..br(,a,t eMen ^.eftrcbnn.eu .ebüteter ,U,Hncn ,n ^cHen .cm ga«. 
,eu ^er^^n ^enet.^t m. mü,Ten nnr bic nnb ba ü«iptranen Ijc.cu aL» 

; IoWh be, bcnen Q^Kbung, ©efinunn^, aBort nnb Ibat in enn.em öaber 
SUtannne^cbcn, nnb baber bie 53nnrbeit be>- IVarben bie ölnn.bfarbe nicbt e. 

6-^; vMb eine Jeit, in ivelrf.er ec{;oIaftifer einan^e.■ in ber ÜRetnuna ae- 

rr:i:c:= ;;^i'' ^^^--^ - ^'- ^^•^' - ^'-- n.. "^: 

beTöi .-'Jf . '" "" "'^""- ^"''"'"^ ^^'"^^^"^ ^-^^^^'f'^^^» ^- ^*"«Bcr 

tne« Crtbcbcren, nnb ter nnrerjefcbobene 33e,,nff ron H,p^ „„, ^,- .; 
btlbet bie «Parteien. ' ' ■ ^-n,« 

bnna h!fe"t/' "l" '^' '"' •^""'' "''^'^'"'' ^" ^""•^^'^' »^n,Ten,-c(;aftarf;er 33il= 
fi ' r^ -'':,^^^"^'-^^ ^^"^^^ Oiapoport, ,n ben ü)Jacbmirim ^n geboren- 

etu ©ere^rte - nnb ter uMbre ©elebrte ift in ber dfe.jel befcbeibe« - re- 
ermr ,m getmgen .fam.fc ftetc Den. ©egner bie 2)Jc^ac^feit be^' 9ierf;t.; bae 
Mt »on bem ^nrro^ate nici,t 5n ertrarten. ^ae ©nrrcgat ergebt f;ente ncrf, 

i,v^ $i> '• ^^^ ®'" ^'^^^'^"'' ""^ ^^^'^^ " ni^* '> ^f^^abt nnb beaeiftert in einer 

fdmren ein n f ^^ "" ''<! ^" ^-^^^^ ""^ ^"^ f- f- ^'^«1- a«nfterbaup" 
Lffen ' ' ^^'^9^^"^^^1"^f'- '^-^l m4't an ^ebr- nnb «erneifer febtcn Hfö. — 188 — 

auf tcr .ftau^cl mit faum hc.^mmcm CSifer feine Stimme .3^0^11 feie -^aar. 
iorfeu ter Stauen; n>alnenc ter anedanntefte ^ottbec,eifterte NinN" ^'^"J'^'' 
ter 3eit, ter in @ott rnbenie öhathani Scfci-, fcai^cn nnr tu jemem xefta. 
mcute ;u feinen Xij^teni ivra*. _ 

(Se ift möalic^, tap Sie, cjcid^äjtef -^öerr ^Jiecattenv! mit tem ^tofte, 
te« id; miv l^eute .jenna^lt habe, nid;t .3^"^ ^UT^^'^^-" H"^' ""^ j;^'" ^"^ 
vefpcnbeu^ nur teptvc^en tie Jlnfnalune jcftattcn, n>eil bei" „33en. fel;auau,a 
im IScntrnm fi^nir, nad; beicen Seiten vnfc: -'I^' \n^^ T^-" "^- -^^, / 
aber nun einmal begonnen ^abe, fo erlauben Sic mir nod) eine parallele. 
äJor fahren n^äbltc eine kr^orragenbe ©emeinte Unöarn^ einen Otabbmen, 
Der mit 'tbalmutiid.cn nnt jiibifd;.tbeolo9ifd)en ÄeuntuiJTe and; eine umTanente 
ptnlofcpl.if*e 55ilfcun.3 oerbaub; batjer er and; ein „3citc5emäper" genannt 
mu-te 3lüe ükbbinen Ungarne ber entgegengcfe^ten Sarbc erbeben lid', IVra-- 
d>en unb fdiriebcn nnumtt^nnben unb cffen, nm eine ibnen 10 mipUcbige ai5abl 
ut bintertreibeu. Der Äanbibat nne feine ^li^äbler - fo .iele Unannebmlid.. 
feite« i^nen aud; bereitet u>aren - batten f.d, ce« i^crtbcil, ibre Gegner jn 
fennen, }ic fonnten tcn örunb ber Cppcfiticu eben fo«obl tu bcm ÜKaugel 
n^eltlicben iöiiTcn. nnb nH-lttid,er 3eitlage, al. in einem frommen jwar aber 
Übel vet,lanbenem (Sifer fnd;cn nnb tarfteUen. - Die Stimme bieier cbrli^en 
Siferer Ut mit ber 3eit ®e»id>t nnc Alang »erloren; unb 10 leben nur ^KUic 
mand,en'>JiabbinatöftnM befejt tfteil^ mit inlanbifd>en, tbeile mu andauril*en 

qebilbeten SOJännern. . - ■ , 

^^lun trifft e.^ n* beute ^um ^^eifpiel - i* fage: ^nm ^öeiipiel, um 
ieber «ejiebung ben gaben abjufcbneiben - m eine ©emeinbe 5U ibrem 
geiftlidKU Dberl,aniJte einen Ü)Jann ju n>äblen im >öegriffe i», ber eben )o 
befannt ift burc6 triifenfd.aftlic^e 93ilbnng, ime anerfanut burd) lerne milbeu, 
ber 3eit anvafienben religicfen 3lnfidnen. ©in l>tabbine einer 9lad)bargemeinbe, 
bem n^obl einige pbilofcplnfc^e «iltnng nid;t abjnfprec^en ift, beflcn SBulen 
in ^öejug auf Sdnile unb Äan^el anerfanut »irb, ber and. burd; ajermogenö-- 
«erbältninc ftd) in einer nnabtjängigen Stcüung befxnbet: biefer Ü)knn, ein 
üiapovort in mimatur, fuc^t fene äßaljl burc^ - l,eimlid.e x'lgitation 
IM l;intertreibenl Sofien Sie mir nit^t geftatten, einen lold)en aJJann ein 
■Surrogat ccn einem N'-«::!}^- N~!?i m «e»""'? 

Sd.lie^lid) bitte id; Sic, bem l)od;n.. .^öerrn ^Bejirförabbiner, 3lbr. ^od.= 
mutl), meine volle J9oc^ad;tnng jn bejeugen. Cir ift mir mit einer >^eipred.ung 
ber «efebüc^ier für ifracl. «olföf^wlen in Oeftcrreid; juvorgefomiuen; nnb id. 
banfe ibm um fo ber5lid.er bafür, ba id; eingefteben mup, ic^ t)atte bei man= 
d.em Sefefincfe feine tahooUe 2)2ilbe in ter a3efpred;nng nt^t eingehalten. So 
ttürbe id. mvo. 102 in ftiliftifdier nnb Icgifdier ©ejietjung ftrcng getatelt fta-- 
ben. äBie »ill man begreifen, ireun er5äblt nnrb : „3a, einige hö\i ÜKeuid.en 
madjten fic^ biefe Uncinigfeit ju 9in|en, nnb tracl^teten, bie Sö^ne nac^ bem 
Xobe t^rc« Sater ö nm i^r säterlic^e.^ (Srbtbeil jn bringen. DaiuMt 
Ijötte ber Q}ater" (?) — ®fl*« ^'-''^"' ''^^' ""^ ^'^'"^^ ^"' '^^""^" ^'''"'' — 189 — 

mh trenn man ifinrn cr^adlt, rap Mf tti|>rnn<^lirf)c -TTfUtficilnnc» iurf;t ciumat 
auf bie ®cfinc einen (Stnbrncf ntarfUe ; tarn fte iraren ja and) no^ iiacf) tcm 
Xcte i(t 'Bateti? uncine ? ^ A 

@t.=^ec-?fercf, mim miri iUeKcidn ift ce* bcr gcfc^ägtcn iRebaf. 
ticn liiert itii>in((fommfn, tin-nn irf; Ü6ei- tic 3uftänbc unfcrcr ©enictnbc, ttc 
freiließ nici;t ^u beu ^ifilrfie^ftcn beä i^atcdanbe-^ (^cficrt, iM.Mt 3ctt 51t Seit 
Wüt^ctlitnacn ntacr;c '). Tic iiibiirfic !8eoclfcrun;i, ciuc^crctl;nct jener ber unilir. 
gcnbcn Crtf(r;aftcii , beträjjt 14(i ^^amilien, bie ^ivar ^nm c(io^en 5 heil unter 
bcr ^a^nc bci< iUcrfur biencn, tretjcn aber niri)t ireuiije ftcJ) mit refciuMnic 
fcefaffen. 3>a(j a(te l^prurtdcil, ce ici ber ^fraclitc bcm 5lrfcrbau abliclb, finbet 
bn nn? bie fef;(aiienDfte Sirerlcv^nnci ; ivc feine äuperen .^emmniffe ben (frtrerb 
»?cn ©vnnbftüifcn erfr^nueren, ba win c^ beraube nie yerfc^mäficn, fiintcr bem 
WH( hcr^Uiief^en. 3)a\.^cn fjatte ic^ bie Ueber;icU;Vtit^^ uvifirenb meine? Jlufent-- 
kaltes in Icj^fana unb in ber l'om&arbir. 3^a aber bie Jlyunfiiltiir tu Tcfter-- 
reiff) einen fn'ibcr nie iK'ibnten !?iniTf{;irnin,^ nimmt, unb nnfere b. fHcgienm.! 
bie 3bce ber «cfrcinnv^ ber ^i^rcrnftion vcn jeber becncienben i*aft nnb bie M= 
lafTiinoi einer natürlicben .^cnfnrren^ j^fanmä^i^ i>erfc(gt, fc läpi ftd; mit fcder 
3ut>erftr^t entarten, bap bie (Srirerbcfä bigfeit l^cu @runb unb 33cbcu - tremt 
au^ mcmcutau aiifgefjcbcn — irieber rejüitnirt unrb. (Sin tx^n ber IRatur fc 
reic^lic^, bitrd; mcnfefjlirfie *8etriebfamfeit aber fo iveuig gefegnetee ,fircn(anb, 
irif ba? *8anat, bebarf ter .^iänbe gar ,;u fcbr. 

Seil ber Uebcrnabme ree fjicf. 9tabbinate? bnreli beu ffjrh^ürtigen f^erm 
Tav. Cp)?cni}cim — \^mmh -^n ^^amuih — ift in unferem religicfen geben 
ein \wm €proffcu itnb .keimen eruniefn. 9Ji*t bfc? in feinen gebaltreit^en 
©ttnagogat-a^crträgcn irirft .«pr. Cvpcnfjcim erfrifr(;enb unb befebenb: aud) bie 
S^ule, ivelefie vcn brei faebfuubigen ?cf?rern gefettet ivirb, erfreut fft^ feiner 
uuauögcfejfeu Xficiluabtne. 3ft c^ boe^ fein geriugcg ^i^crbicnft, ba^ eublid; bcr 
3nbiffcreutie>mue, biefer uagenbc Jßurm am Scbcnebaum unfcrcr ()ei(. «Wcligicn, 
ein für af(emaf ^rrftcrt würbe! (§i fei aber ;ur (Sbrc be? jluftu^; l^crftanbeö 
criräbnt, ba^ in ircnigen Picmeiubcu bie Jlbfieliten bci^ Sccfenbirteu fp t^at.- 
fräftig untcrftüjit tt?crben, al^ Ijier. ®äre bccf> cnblief) bie „brenncubc gragc" 
n^cgcn 53cfc^ung bcr Äaiitcrftcflc erfebigt! Seit bem Slbgauge xmicrei unucr- 
gc^lit^eu ffiei^e batte fteb feiner bcr rcn äffen dubcn ber ffiinbrcfc ^crbeiiirc.- 
menbcn 9löpirantcn be? atfgcmeinen 58cifaffö ju erfreuen. 5yebcr bae fcutimeit-' 
taf-'mt)ftifcfK ©egurgef bcr attcn (>fmfanim, ucrf) bas^ mcnctcne .fiierabfcicrn ber 
niobcrnen 'iU->rbctcr munbct unferem muftfafifef;cu fMaunten , man Unff eben ex 
Omnibus alirinid; inel(cid)t bap Die ^BalU nacf) erfolgter ?(nfftellnng bcr Orgcf 
uidjt fc i.^icle 3cl)nncrigfciteu bieten irirb. 3iing)^ ijl anrf) ein ^ren^cr-i'crciu 
cutftaubcu, um bcffcn ^Begrünbung ftcf) cic gcräufcbfoö (S^fcc( ivirfcnbc unb furcfi 
fcitenc .^er^cui^gütc bcn^crrageute jvrau Scnc ^rennb eine uui^ertvelflirbc ') obre ^Beiträge uunbeu i\m ftct? anllfommeu fein. iUJi. 190 ?liirco(c errang; tic 2)(tlctbatigffit , fiefc? altf (?rbc rMraete, tft iic(^ immer 
rege uiib ernuibct iuri;t, um riefcm fegciireidK« lltitentfhmfu tic aii?*i^ebeüntrftc 
2Birffamfeit ^u ftd;crit. 

■So f(f;retten nnv hier, im fcnicit Cftcn, vxflmälig i^crivdrtp, mit e? jiefu 
;it f>cffcit, tag tiefe .Hcmmuue unter @cttes 53eijiaiib utm iivvtiKU 3H^ft(lf int 
,^ran,^c ter itngariirf;eii ©emcintcn cmvcrblübra irerte. ßr. 

'Xricfch , im ^Tihx\. .^Mer tvurte turrf; tie CSuergic ce? iradern ^^prn 
5?crftcf)er(5 3- i'- eine 3-flai'ftvK f)c6raiirf;:tentfri}e 2d;ule beim 33eginne biefe--« 
Scmeftcre crganifirt. 33ei ter 3nftaniritng ber .^errcu ß-e^rcr bielt bcr ■'o^n 
33orftc[)cr eine rec^t gelungene Jtnfpratfie an bie 33erfammlu«g mib aw bi( 
•t>crren Cebrer. 3" tiefen fagte er unter anberu: „Sie iiperben ei^ iriffeu, to.^ 
bicfe unferc v£ef)ule eine iütifr[;c ift, wt yor altem bie ©rnnbfdße ber jübifdjen 
Oteligion, unb bie Cbliegenfieiten, ircle(;e biefclbe unö ptvpeift, burrf; einen 
jttjfcfmä^igcn 3?ortrag unb burcf; Seifigen Unterricht im Urterte ber 58ibe( ge- 
lefjrt unb gepflegt »erben foften. Sli^t minbcr n?erben Sic bie 9luforberimgen 
bcr 3c5tjeit fenncn; taf)er 3^r aBiffcn unb 3fiveu ?^leiß auc^ äff jenen für ba<5 
bürgerli(f)e geben ;;um Ibeil unerläflir^en unb ^um Sfjeil nü^fi(f)cn ?ebrgegcu-' 
ftdnteu tribmen, iveld;e irir gemeinfdjaftlid; mit 3liuen beftimmt unb al^ 
obligat in unfern ?ef)ri.^(an aufgencmnieu f)abcu. I^abci mcgeu Sie ni^t oupcr 
9id;t \(^'c\x, bo§ nnr aud; auf bie äußere 3ln?bilbung unferer Äiuber gro^e^ 
@cnnd;t fegen, unb Sie werben ftcf;^ baber angelegen fein laffcn, 3^re Si^üfcr 
aud; außer ben Untcrrid;teftunbeu ^ur Crbuuug, iwx 3}eiiiltd)feit, unb aud) baju 
au^ubaften, baß \\t ficf) audj im Umgänge einer ricf)tigen Spracfjc bcbicncu 
unb angetvcfmen. Dies affee unrb bie rubrer Sreflung als* ?ebrer gebübrcnbc 
2ld;tuug bcgrünben unb bauernb erfiaften." 

^eff(), im TOär^. 3)a? in ungarifd;er S^^rac^c erfc^eiucnbc protcjian- 
tif^c Äircf)en; unb Sd;ulblatf füfirt ^xo. 9, in ber Ueberftc^t ber ucucften 
t^cofegifd;cn titeratuv, a\\6> tie feit 1854 erfefjicnenen 3|H^ei ^änbe v^ou •'pcr^; 
felbe ®cfd;id;te au. Der 1847 ^eraueigefcmmene *i^ant fd^int cci» ^crrn 
3)aru nid;t befannt geworben \v. fein. 2)erfelbe begleitet bie Vlnfü^ruug bee 
•§crjfclb'fd;eu Sßcrfeö mit folgenber Semerfuug: „3Bir fönneu in neuerer 3ftt 
unter ben jübifc^eu ®elef)rtcu eine große wiffenfc^afttid;c jRcgfamfeit Jüabmcb-- 
men, unb ein X^eil ifncr iBcrfe ift fo roid^tig, baß d;riftlid;e Xbeofogcn , tve- 
nigftcne folcbe, bie \iA) mit beut 3lftcu leftameute angelcgentlidicr befd;äftigen, 
nid;t t:>erfäumen fcKtcn, \\A) mit biefen SBerfen, bereu ?ettürc ibueu nur nü^lic^ 
fein fann, befannt ju mad;en. 3» biefen au0gejetd;neten fficrfen gehört auc^ 
bie »orfiegeubc ®efc^id;te, bie t^rudit 18-jä^rigen mufifameu j^feißeö." Sebt 
gut! 35ic Un^jartcifidjfcit, mit welcher baö .^irc^cu; unb Sc^ufbfatt feinem 
i'eferfreifc bie ffierfe iiibifd;er ©elebrten empfieblt, ift nur ^n loben. "Deutfc^c 
StbriftftcKer fd;enfeu feit längerer 3cit beu (Jr^eugniffeu jübifc|ier (^-orfdier ibre 
»of(e Slufmerffanifeit. ^c fagte ©frörer fd;ou im 3a^rc- 1838: „3"iit @lü(f 
für mid; l)aben neuere iübifdje ®elebrtc fefir gute unb grünblid;e Unterfuc^uu-. 
gen über ba« SJllter ifirer gotteöbicnftlicfjeu 58üd;er angeftetft; id; begnüge mi^l, - 191 >ur,.„.^'' ^^f '"■^i*""^^" ?•"• ®'^^f ""tn-^^^ fmtrn^Kn !T?a6bi„er. fü.b feit 
;urjen ,„ .ollem 3u9e. ^mx Ä.niilaicn mrUn .orlduna aena.n. im 

') ®ff(^. iV. @. 41«. — 192 — 

gjcfcrm sertreteu. 5(uei tcm Ä\n\( Cfv Seo|tftcu nennt man ctncn .^anbitatcn. 
3)ie übrigen a(^t gehören tficilci ^m f)tftonf(I)=tkcIcgifrf)cn, tficil^ ^ii bcu rc- 
ma.ntif(f)en Stfinlfn. Tic fRcmant'ü, bic bcrUncr )orco^ aU and) fcie franffurter, 
ift nämltcf) in atfcn itncn grimttirnngen repräfcntirt. ^ci ber SSabl »erben fid; 
wafirff^cinlirf) Wrnrrcn , aber bnrcl;ane feine *l\irteicn bitten. ?im ängftiic^ftrn 
fd;anen bic ^iblrcidjen m'enntc ter I^erafc^a in bie üBablbeivegnng. ®cnn itb 
rc^t nnterricf)tr( bin, ftnb tic 9(ngcfebenfteu nnter bcnfelben entfrf^Ioffen , tif 
ÜTtctien ^n fteffen, baf! ter ;n b ern fenb e Rabbiner t> er b er lieber = 
mittefung ber i>ofaticn an tenfelben i^cn Seiten besS ^Borfian-- 
bc0 befragt »3 erbe, cb er geneigt fei, tcn 5*crtrag in ber Si)i\a = 
gogc in beibcn jvcrmcn, — aU J5erafc^a nnb a(^ ^Uebigt — ^u 
nberncbmcn. 3)ie einfad; bejaficnbc 5(ntn^ort fpf( in biefent %aU( genügen, 
n;.ci( mau ijcrauöfc^t, ba§ ein JHabbiner nidn? jnfagen werbe, trae er nic^t 
f)(xiten fann. — 3>er leb be^ bratien Singer irirb affgemein betrauert. 

Ile«e|le0 ms ^r)M^o^t, Jdjule unb fttcratttr. 

^. .^r. Dr. .^irfAfetb, 3?abbiner ^u @;^eni^ , ift naä) ?^mtffirc^?n 

berufen »crcen. 

— Jiic ifract. ©cmciube i,ü Äcrmenc bat, »ie un? ber ?cbrer cf>r. @a-- 
fomon Sofeu beridjtet, ein f^cuci^ Sd;ulbauö erbaut. 

_ 3)ie »ierte .ttaffc an ber ifraef. .§auvtfd)utc ^u ^oIb-'3«eic--a3afär]^cfö 
»irb näcf)iieu6 eröffnet irertcn. T*ie bortigc ©emeinbe ift öPtt ber f). Statt-- 
f)afterei-Slbtbeilung belobt n^crceu. T)ie Leitung ber (Schüfe ift proy. bem .^rn. 
3g n. Stcru übertragen. 

— 5)er verftorbenc flabb. ^u Äoritfd;an Ine^ 5narbad;ai ®a«fe(. Bufttic uiib ,:Bcinpra«nflpn. 

^u S 80 Die baf. gegebene ©rflärnng ber fc^tuierige» Steffe :\of. 
19, 34. finbet ftd; in leb. ba^Stre^, Sernf. 1845. ©. 108, b. -Ör. C^cf. ©(^nmr, 
hai atfo baei JRecbt ber ^Moritat auf bicjefbe. 

^u S 123 9lum. 4. Unfer gelehrter unb geebrter Jvrennb, •'^v. ^xcl 
Sam. J)aiv l^nuattc in ^i:^abua, ma"d)t un^ barauf aufmerfiam baj; .^r. Dr. 
Dufc^af ftc^ übereitt fiabe. Dr. @r. fpricf)t sub 3 nid;t m\ ber ©eiera fd;atra, 
fonbern vcn i^injan 9lb. 

^u © 150 ?lnm. Xier 9lame ?lram fcmmt and; bet .^omcr (31. IL 
783) nnb .^efiob (Xl^ecg. 304) »er. ©trabo (p. 42) fagt: -rov? /«(> v<p 

L.uW.. 35agfefbe bmd)M 3ef. ?ntertb. LG, 4 feuere S.ndKr erffam 
bie giamen.dnberuug au^ folgenbem Umj^aube. m bie ®ned;en Jfram mit 
bie baran ftticnben Äüftenldnber be^ a«ittelmeerc.^ fcnnen lernten, bejanbeu U 
b fe unter affvriirf)er .Oerrfrf;aft ober bocb unter aiTmi|rf;em ^influffe. ©ab 
ber ^ame 5lffMien , u^eld^er, tine fd;on ^erobot bezeugt, in ^«rieu abgehirjl 
n^nrbe. 6. b. Sit. bei Q3aur. 9lm. S. 06. Öeilttge juui Äprilljcfte bco „iSeit-Cljoiinnia." (ßrnincnuujcii nn ScOiuaö. 

IV. 

^c^fff 25. 9J?är^. Wie hinu] noc^ immer iii ^er ^tefigen 

®emein^c taö 3:raucic]efüf)( um if;ren ,^u f.ül; faf)tnqogauqeneu 
uiiiHn>](i-tct;ltcteu Obcirabbinni fdöiv (^d>ivab, wie tief em^ 
pennten niib Uax evfannt bie ©cbu^ere beö ^i^eviufteö wirb, ^at>^)n 
gab Die i]eftein, an feinem ,3ar;vvMtötai3e, am Slnlap i-ev 2luffte(* 
Uiiu) t'e>5 e^iabmaleö 'j, auf Dem )vneM)ofe t-tatk]efuu^ene ^eier. 
ltrf;feit un,5n>eiDeutii]eii Beui^uip; eine Seievlic-^feit c^leic^ vuf^mlicfj 
imt» et)reniHUl füv bie ©emeiube wie für bae 3inbeufeu beö mmx^ 
.3eplici;eu relitjiöfeu Oberf;auptet^ berfelbeu. 

3n ijroper mml)i verfammeUeu fic6 @emeiubev]aeber iebeö 
^(itcrt% etanm unb «erufeii in ber neunten 9)?ori]enftuube am 
53iabe il^reö iH'ren>if]ten gü^rerci unb Öe^rerö, mo um 10 U^v ber 
'f;r|ame (^)emeinbei^Prftanb unb bie ^^äupter ber p"n eintrafen. 
Die geier bet^ann mit 3Je,5itirunc] beö 49. ^4>^falmeö burc^ ben Äan^- 
or ^rn. e. ^riebmann, morauf eine ^ebe beö ©o^neei beö 
Verblichenen, ^^rn. Ph. Dr. Dai>ib @c^)t)a5, folgte. (So tvar 
nef;r afö eine beim 2lnb(icfc unb beim mxljbxm eineö tranernben 
so^neö natürliche, (eic^t begreifliche Üiüljrung, ivelc^e fici) funb gab. 
£ief erfflnittert nnneu alle 2lnmefenben, unb fein 2luge blieb tj^rä^- 
tenieer, al^ ber ^Kebncr in ergreifenbem, nic^t nur bem Slaim, 
onbern auc^ manchem geübten Äan^elrebner jur (S^re gereic-^enbem 
ßortrage bie 33ibelfteUe 1. 5B. m. (S, 28. 35. 22 auf baöeben errief. 

') Sic m^ und cittivm-fcnc ©rafefc^rift werben »vir luifcreu Scfen. fpä^- 
■r nuttficilfit. MV tete Dettfma( anwan^te, auf biefc^ Xenfmal, „unter welcfcem ein 
^m ruht, H^ fclber ein C>n7t< n^2 gewefen." 

3tt univttqev, Dev $eicv angemcffencn ®etfe fprac6en fobann 
He Ferren ^UeDiöev 33a* unD ^tabtv^Slffcffovcn Safumann 
ttttb 33via. 3Ba^r, tl•etfcn^ unt» u^avm ivar inebefoubere ber ^ou 
trag bec* ?c^tgenannten uub böcfcft gelungen feine mit v^inweie 
auf "^^^^< 'C ^"1"!'^ aueigefüfjrte (5f)aracteriftif be^ in @ctt ruf)en^' 
t)cn ©c^tvHib alö ]tt^-Ti^ p^^C. ^^Jn, ^^"ip- 

2)ie |)erüorf)ebung, ivie ber «8erb(icbene y'^"\ für jebe ?eben6^ 
(agc unb tebe .<pcr^en^ftimmung , für jegUd^ee gefc^ic^tlid^e unb 
taglicfcc (Sreigniji ba? be^eicfcneuDe unD treffenbe 3ä?prt in ber ^et* 
(igen 3(i)rift gefunben, a>ie er in genialer unnacbaf)m(icfeei 3Beife 
bie belebrenbe itnD erbauenbe n^m ale rinfKitlicfcee ®an^e^ i^on 
gcf(f)macfi^DUcm 33au unb anmutlnger ©lieberung eigentlich erft ge. 
fcfcaffcn bat, wax aüen ^crern au6 ber Seele gefprocfeen, unb man 
fotttttc in ibren tbränenfeu^ten 91ugen bie ^'jrage lefen: ob fie 
benn ie ivieber biefen Terafcba'^ 9(ebnlid?e^ boren 

werben? . , 

3)en 8cbtu^ ber i^-eier bilbete bae C^^rn «^'::^ ?N', mlM 
ber obgenannte .'öfvr Kantor mit bem ganzen 5lufgebot feiner fünft* 
lcrif*en ^äbigfeit unb allem elegifcben Ximbre feiner fc^önen 
Stimme bccbft weibet^oU unb ergrcifenb vortrug. 

©etübtt unb ^ugleicfc erbeben füblten ficb alle .^orer, a(^ fte 
bie Stätte bcei etiMgen B'vicben^ l^crlie^en; unb e^ banften gett^if 
bie un^abligcn ^rcunbe unb U?erebrer bee* gottfeligen Sc^irab ben 
cf)reniKrtben .t^rtu^tern ber ©emeinbe unb ber p"n v>cm ^er^en 
bafür, ba^ ibnen bie ^^ci^'v (^^elegenbeit gegeben, ben Tribut treuer 
iUcbe unb 5?erebrung ben ^anni ibre^ tiefbetraucripu Cberrabbineti 
in itürbiger Söeifc bar^ubringen. «• 

<5|>cfrt>, am 3abruit&tage Scbwab'ö '). Diefer Tac 
tt?irb ebne 3weifel ein ©ebenftag für unfere ®emeinbe bleiben. 
Denn niemale wirb bie ©emeinbe t^ergcffen, um? ibr Scfcnutl 
gewefen ift, wa^ er für fie gewirft, unb m^ er um ibretwiUer 
gelitten bat. 3)er erfte 3af|r^eitötag würbe mit befenberer Selen ') iBon tiuem aubcrn Äcrrcft'. ttci. nuat begangen: fteute i^ormittagö fanb bie feterlicfcp Seöung m 
®vabma(e6 ftatt, mld}n^ nnrfltc^ grofartig genannt ^u »verDen 
»evbtent. Dr. 6c6n)a6, %h,biqn 33 ac^, Me 9tabbinat0.8rffefforen 
2Baf)rmann mxt ?^rt(I fncbtni bei Tanf^amt 5?cief)rnng unfere^ 
unt^erge^(tc^en eeefenfitvten aBort unb Jlu^bntcf m geben; Kantor 
griebmann eröffnete nnb fc^Iof rie gcier, ,^u ml(fyn (td) ^un. 
berte mx 33eief)rern be^ 53eibric^enen eingefunben fiatten, auf eine 
uia^rr;aft ergvetfenbe 2Be{fe. 

®pa i* 3f)nen nun nc(b über bie geöaftenen 9?eben bertcfc. 
ten? — @c&i»ab'0 2ßorte trarcn übemnilttgenb. m festen unei, 
aie ruficte ber @eift feineg großen Spätere auf ihm, intern er ju 
un^ fpracfc. 1)aß btcfer mann ^on entfc^nebenem 55erufe ftc6 i^rn 
ber fübtfc^en Xfteologie abgeivenbet hat, bebauern Q^tele mit 9ie(6t. 
Sebr mbl im eö une getban, »rn unferm ^üabhinat^-^ 
Stffeffcr «riir nic^t nur bie ^Berrieufte, fonbern aucf? tic @enia(itat 
«nfere^ »erekoigten 9tabbiner6 mit ©efc^icf unb ^icbc geivürbtget 
^u fe^en. ^Jamentltc^ muf id) ^ru. 33ria bae* ^ob ertf)ei(cn, taft 
er e^ öerftanben bat, ben 3)erafc6a'ö ©c^irab'ö ®ere*ttgfeit jvi. 
berfabren m faffen. 2Ber Scbwab ntc^t gebort Ijat, tann rielleicbt 
bem ©ebanfen ^Ranm geben, ta^ une ec^wab'ö 2)erafc^a'6 beä. 
fiarb fo febr begeifterten, weil wix noc^ „Aurücf" unb für bie «J^re.- 
bigt nocb nicf)t reif finb. 2ßer unfern i?ercn){gten Dtabbincr gebort 
f)at, imi> ung beffer i?erfteben. €c^unib'? 2)erofc^a'ei ivaren tief 
burc&bac^te, geiftüoll bi6)3onirte, fireng einbeitti(^e, Siebt unb 2Bärme 
an^ftralenbe ^U-ebigten, in benen eine meifterf)afte (5regefe btc 
©teWe bee oratorif4^rn ec^imucfeg vertrat. SBäbrenb ftd; aüe 3u^' 
flörer burc^ biefe(ben erbaut führten, mufte in'6 33efonbere ber 
tenner ftc^ am 6c^fuffe einer ieben 3)erafd)a gefteben: beute f)ab' 
id) mebn \va^ gelernt ! 

Docb genug, ^d) mafe mir ntcbt an, bie geiftigen 6c^ö^fun. 
gen bes O^eremigten and) nur nacb einer Qeitc bin gebübrenb 
icbilbern \u fönnen. Une, feinen ffeifigcn Suborern, werben bie 
2ßeibeftunben, bie er une bereitete, unperge^Iic^ bleiben. 
933ir fc^au'n ifim nacfj, wir abnen jenen grieben, 
Den ©Ott in feinem .^immef ibm befc^ieben. 

3. «. — 193 — 

Die o^^B^ 8i)iio()e, 

j^iftoiifdifr i)fifud) über öas txfu 3aljiijmtbfrt ks Sljalmubtemuö. 

11. 9iä^evc ^Segrüntung. 

!l)ie 3bentitat ©imon'ö tcö ^aömonäcrö uub 6imon'6 bc6 
j^rommcn gef)övt ju benjenigeit Gnttecfungeu , ivelc^e nur au6ge;= 
fpvocfcen ju ivevben brauchen, um ftd^ ber 3«fitiw"^i"^3 "^'^ ^^^ 
55etfaU^ tn ^uubtgen ju erfreuen. 2)enn nur im ?t($te Mefer 
©ntterfung unrb e^ jebem unbefangenen 35({cfe f(ar, ivarum t>ie 
6age ben frommen Simon ju ifirem Lieblinge erforen, unb i^n 
jum erften nnb ^or,5Üg(icöften 9?e))räfentanten bcö ©Uin^eö ber ^ivei* 
ten 2:empe(vcriobe gemacht bat. 3)ie fic^tbaren (Srfolge, i^on benen 
(Simon'^ 2;§aten begleitet ivaren, ergeben benfelben über aUe feine 
3ßorgänger. 2)ie einmütbige Slnerf ennung , bie ibm gesollt UMirbe, 
warb feinem feiner 9?ac^foIger 5U 3^bei(. Scbon fein belbenmütbi:= 
ger @obn 3of)ann ^in-fan öerfd^erjte tic @unft eineö S^beile^ ber 
SfJation, inbem er fic^ in f:paterm SUter ben ©abbucäern anfcBiof. 
(Simon ber ^aömonäer unirbe ber iDaöib ber jn^eiten XcmpcU 
^eriobe; unb je tiefer feine 9Zac6fo(ger in ber cffcntüd^en 50?einung 
fanfen, befto gianjöolier würbe bie Ärone, bie auf feinem ^au^pte 
ftralte. 2t((eö tie^ wirb ber intnitii^en ©efc^ic^töbetrac^tnng befto 
fiarer unb un^weifeifiafter, je me§r ficb biefcibe in bie bvamaligen 
3eitt>erf)ä(tniffe vertieft, unb bie 33e;icbung ber t^aimubifc^en Duel«^ 
(en ?u benfelben fennen gelernt Ijat. 

2ßaö bie 9tic^tigfeit unferer Gntbecfung in ni^t geringem 5fJ?af e 
beftatigt, ift ber Umftanb, ^a^ biefeibe — nicbt ganj neu ift! 
<Sc^on b' 9loffi afjnte; ba^ aud^ ber ^aömonäcr «Simon ber ^^romme 
genannt würbe -). 2)a er aber auf feinem Stanb)3unfte in ben 
t?ou if)m benüjtenJClueUen bie jwei »erfc^iebenen öiemente, ©e- ') @. oben 3. ^eft @. 102 ff. 
^) M. En. cap. 22, 

BH-thUMja 18S8. Y. 13 ~ 194 — 

fc^ic^te uttb Sa(^(, widjt uiiteifc^eiDen fonntc, [o irav er geneigt, 
ben fia^monäifcfeen -Simon ^n cincv 9{it ihmi XoppcK3ängcr beö 
ältevn (Simon ,^ii madu'n, nnb ^wd fiomnif Simons aniunef)nien. 
59Biv Ijabcn bieö nic^t nöt()ig, inbcm bic ?(nnaf)me viel na^er liegt, 
i}a$ rie cfcvonologifc^c (Snnncvung getrübt unuDe, [o ta^ j'f^on 
3o[efu6 in i^crlcgenBeit irar, für ben in ber Q3o(f6fagc perlierr? 
(icfcten frommen Simon ben gefc&icfctliduMi .^"'iohenpriefter \n ftnben. 
(^^ronologifcfce JRürfftc^tf« mochten feine 2ßaf)( anf Simon I. ge* 
(enft haben, une u^o( ancb ä[)n(iLte ^Kücfftitten bcm ^^crfaffer bei? 33rc* 
i^iarinm Simon IF. empfahlen, inn-geblicteö l^iall^en nnb Sncben! 
!Dte Sage nntertpirft ficfi nicht ber (?hrono(ogie. Sie geht auc^ 
gar nicht taxani au^ , \:k ^olgc bfi" ^diQW \\\ (ehren. Ohne ftch 
nm 3fiten \\\\^ i(y\)itn jn hefümmern, ()ä(t fie über ihre ^eroen 
©ericht, inbem fte ben (Sinen mit ?iebe ergebt, ben SInbern ohne 
Schonnng ernieCrtgt. Unb ane hoch oCer irie tief eine hiftorifche 
513erfön(ichfeit in Ter ^JJeinnng fe^ ^^olfeö geftanbcn habe, erfahren 
unr ron ihr oft beffer, als ron gelehrten ©efchtc^tfc^reibern unb 
C^hronologen. 

Da nun Simon ber ^ae-monäer au? bem ^^ricftcrgefchlechte 
^ojarib'ö ftammte, fo irirb Cie .^in^i'thefe , al? bebeutc „3aorif" 
fo riel ale 3^^bf>fitt^ oCer 2lbf6mmling Sabofe, tion rornhinein 
unhaftbar. 'Ißenn feiger gegen bie geu^öhnliche Stuffaffung beö 
„3abbif" geltcuD macht, ira^ hä aller ^Verherrlichung, in Ter Si- 
mon ftralt, feinc?u>cgö 3uge befonberer ©erechtigfeit t^on ihm er* 
;5ählt iverben 'j; fo hat er überfehcn, ra^ Der jüngere ^ebraiSmuö 
nicht ben ©erechten, fonbern ben frommen „3abbif" nennt. 9luch 
i?on rem vigi^ptifchcn 3ofef erzählt Die Schrift feine 3»ge befonre=> 
rer ©erecbtigfeit; unb roch unrD 3ofef fc^lec^thin ber 3iii'bif, 
r. i. ber fromme, genannt"). 

12. Die grohe 3?erfammlung. 

Der fo lange ohne Grfolg gefucfcte fromme Simon märe 
nnnmehr gefunben. C5r foll \n ben „^Xl^ännern bcv großen 3? er* ') Urfd)r. lt. Uebcrf. t. 5?if>f(. S. 30. 

^) 3cnia 35, b. ,<letu('. 111, a. mit an a. a. St. — 195 — 

fammüiui}" gefrört babcn. i^abni nur Äuurc luni einer 511 jener 
3ctt abgebviltenen großen 93erfamm(nng ? — Sllleithu]^ I 3)aö erfte 
iWaffabäevtntc^ berichtet wie folgt: 

„%{^ aber faö 9]oIf Hefe 3)tnge (Die 2:f)aten Simon'ö) 
horte, |>iac^en fte: SCedten Xanf foKen wir Simon unb feinen 
Söf)nen eni^eifen? .Xenn er unb feine 33rüber nni? Cvi^ ^anö fei? 
nee^ 5Bater»5 {jabnx ftcf) tapfer ge!;eigt, Die ?^mxtc ^fraelö befiimpft 
miD fon ifnn abgeirefnet, nnD ibm Die Freiheit begrünDet. UnD fte 
fcf)riebeu anf eherne Jvifeln, ivc(cl)e fic an «Säulen befeftigten auf 
Dem Serge ^ion. UuD Dicfe^ ift Die '^Ihfit'^ift ^f^' Srfn-ift: 91m 
achtzehnten öüil Des hiinbert ^ivei nuD fieh^igften ^ahree ; Diefe^ 
ift Daö Dritte %\^\: Deö .sSo[;enpriefterthume Simons in 3fvael, 
in einer großen 3Serfamm(ung Der ^riefter unD De^ QSoIfe^, 
unD Der Häupter De? 3?o(fe? unD Der 9(e{teften Deö SauDeö, avirD 
une funb gethan. Sintemal häufige Ä'riege int VanDc auögehvoc^en 
finD, haben ficf) Simon, Sohn Deö 5J?attat()ia0 von Den Söhnen 
3aribö, unD feine 33rüDer Der ©efahr hingegeben, unD Den ^i'ii^bfii 
unfieö ^^olfeö QßiDerftauD geleiftet, um if)r ^eiligthum unD ®efe§ 
^u erhalten, uuD mit großem ?)tuhm ihr Q^olf t^erherrlicf;t. UnD 
Sonathan i>erfammeUe fein Q^olf, uuD iinuD ihr .^oherpriefter, unD 
wurDe ^u feinem 9?o(fe t^erfammeli. llnD ihre gfinDe befcfrloffen, 
in ihr ?anD einzufallen, um Daffelbe aufzureiben, unD Die ^auD 
nach ihrem ^eiligthum auözuftrecfen. Da ftauD Simon auf, unD 
tämpfte für fein 9}otf, unD u^euDete einen grofen Xbcii feineö 3.^er^ 
mögend auf, um Die Äricgsicute feineö 35olfe0 zu ben?affnen, unD 
tf)nen SolD ju geben. UnD er befeftigte Die Stäbte 3ubäa'ö unD 
Sethjur an Den ©renken ^ubäa'ö, wo rorDem Die Sßaffen Der 
geinDe gelegen u>aren, unb er legte eine 33efa§ung >jon jübifc^en 
30?ännern f)inein. Unb er befeftigte Soppe am 9J?eere, unD ©afara 
an Den ©renjen SlöDoDö, wo Die geinbe juoor woljiiHcn, unD er 
fe^te 3uDen Dal)in, uuD üerfaf) fte mit 2l((em, wai> ju {f)rem 3Öol)l* 
beftnDen nöt§ig iv>ar. !Da nun Daö 33oIf Die Xijatm Simonö ge- 
fe^en, unb Den 9?u^m, it^elc^en er feinem SSotfe ju fc^affen beDac^t 
gett)efen, fo [}aben fte i^n zu i^rem 2lnfitl)rer unb ^o^enprtefter 
gelvä^It, wdi er biefeö 2llleö getf)an, unb um ber ©erec^tigfeit 
unb Streue wxüm, bk er feinem 9]olfe be^vahrt, unb iveil er fic6 

13* — 196 — 

beftrebt [)at, [ein 93clf auf |cbc 9i>ei[c ^u erbeben, llnb in [einen 
2;agen geUmg e^ buvc^ [eine .i>inbe, ^k ^^eircu aiiö ibvem ?anbe 
ju vertilgen, unb bie in bcv Stabt 3)ainD6 ju 3evu[alem, ivektc 
[td^ eine 5Buvg cvric^tet, auö ber [te au^^cgen unb %lie6 ving6 um 
ba6 ^ei(igt§um beflecften, unb eine gvofe ?]ieber(age anrichteten 
an bem heiligen Orte. Unb er legte iübi[c6e 9J?änner f)inein, unb 
befe[tigtc [te ?ur Sicfcer^eit beö Sanbeö unb ber (Stabt, unb er^ö* 
f)ete bie 3)?auern 3cni[a(cnt^. Unb ber Äönig 3)emetriuö be[tätigte 
if)m gieic^[a((6 ba^ ^o{)eprie[tertf)unt. Unb er machte iön ^u einem 
[einer ^-reunbe, unb t'erfterrlic^te Um mit grcf^er &m. Xnm er 
()atte gef)ört, t^a^ bie 3ubcu öon t'm Römern -^^'finibe unb 33unbe6* 
geno[[en itnb 33rüber genannt lüorben, unb bap [ie ben ®e[anbten 
Simonö efireuYioü begegnet unuen. Unb ba^ bie 3uben unb if)re 
^riefter be[cb(o[[en, bap (Etmon Slnfüfirer unb «öoberpriefter [ein 
[oÜte in ^ungfeit, biö cm ivabrba[ter ^^xo\ct auf[tef)en un'irbe. 
Unb baf er if)r ?^e(b^err [ein unb 6crge für ta^ ,§ei(igtl)um tra* 
gen [oHte, inbem er 9luf[eber über [eine 2ßer!e, über \^C[6 ?anb, 
über bie 3Ba[[en unb über bk ^^[tungen befteUte. Unb ba^ er für 
baö ^eiligtbum 6orge tragen, unb 2Ü(e ibm geborenen, unb bafi 
in [einem 9?amen a((e Urfunben im Sanbe ge[c^rieben n^erben, unb 
baf er in ®p(b unb ^^urpur ftd) ffeiben [elfte. Unb feinem üom 
5?o(fe unb t^cn ben ^^rie[tein [oÜte e^ erlaubt [ein, etww^ biei^on 
unijiufto^ett, [einen 58e[el)len ]n iiMber[prec^en , eine 3Ser[ammlung 
^u berufen im ?anbe c^ne ihn, \i(i) in ^?urpur ^u üeiben, unb 
eine gclbne Spange anzulegen. 5ßor aber immer bagegen banbelte, 
ober etww^ biei^on umfte^en un'trbe, ber [ollte [c^ulbig [ein. 9(l[o 
bat baö gan^e 93clf be[cblo[[en, [olc^eö bem (Simon 5U beftätigen 
unb \n tbun. Unb Simon nabm e^ an, unb loilligte ein, t}at> 
,^ol)eprie[tertbum yi überncbmen, unb gelbberr unb 3?olf^oberbaupt 
ber 3iuben unb ^riefter ^u [ein, unb ?Ü(en i^or^ufteben. Unb biefe 
(Schrift befal)len fie auf cberne 3^afeln eiuäiugraben, unb biefe an 
ber 9)tauer beö .^eiligtbunit^ auf^uftellen, au einem fic^tbaren Drte, 
bie 9lbfc6rift bayon aber in bie Sttaöfammer ^u legen, bamit 
Simon unb feine Söbne [te bättcn ')." ') 1. 53. gjjaff. 14, 25—49. — 197 — 

3)ie 3Ba§l 6imon'ö suni ^^vieftevfürften \mx alfo baö 2Bevf 
einer awaycoyri fityaXti = hHij PD^d I 2)enn t>af elftere Sßorte 
i?er griecbifc^cn Uebcrfe^uui) anß tejteren bcö Urterteö gefl«>[fe" 
[oien, faiui nicbt bcju^eifclt u^erfen. Unb [o f)ätteu ivir tienu auct» 
He €|nircu ber i^rot^cn ^^orfammUuuj entberft, luicb bcuen mau fo 
(auije gefragt iiiiD gcforfct^t ijat. 

13. ^Tev 18. eiul. 

Oh Me 3ßa()ber[ammhuig [elbft fi* eine grcpe nannte, lapt 
[id; aücrbingö nic^t mit yoUer ®etxn^l)cit i)ef)auptcn. 6ö ift näm* 
lic^ noc6 ftreitig, ob He augefül)rte 2Bai)lurhinbe bncfcftäbUc^ fo* 
pirt, ober aU freie JRe^jrobuftion beei (Srjäf)(er6 ju betrachten fei. 
3eneö ()at in neuefter ^nt Gwalb ^), biefeö ®rimm ") ju t^ert^ei- 
bigeu gefucfjt. So iMel ift iube^ geunf, ta^ ber 93erfaffer beö 
erfteu 9)iaffabäerbnc(?e^, ivetc^ev unter 3ot;anu ^^rfan ober furj 
nac^ beffen 3^obe fclirieb, bie 93erfammlung a(6 eine grofe bejeicft;^ 
uet habe. 

3Bäreu nun a(;nlic^e große S^erfammlungen an bev Xageö* 
orbuung geblieben, fo ijättt bie 2Ba()(yerfamm(uug @imon'6 eine 
eigne, fie i^on anberen ä^erfammUmgen unterfc^eibenbe Benennung 
eri)aüeu. 2)a aber in ber ^oia,c bie ^^olföüevfammUingen aufier 
^raud^ famen; ba Simon'ö (Snfel, 3fnba Striftobul, fogar baö 
föuigli(^e 2)iabem anj fein .^au^t fejte, oijiu ttor^er eine SSev- 
fammiung einzuberufen ^) : fo fann eö ni($t auffalten, t^a^ bie 3Ser;: 
fammlung, ivelcfee im erfteu ü)?affabacrbuc^e eine gro^e @i;nagoge 
genannt wirb, in ber ?$olge xaz' i^oxrjv bie grofe äJerfammUiug 
genannt u>urbe. 3)er 9?ame beburfte feiner u^eitcrn (Srflärung. 
3ebermann iintfte, ta^ bie Sßa^h^crfammluug barunter t^erftanben 
tverbe. Süö fpäter ba6 erfte 33uc^ ber 9)^iffabäer in 3?ergeffenl)eit 
geriet, i^ergaf man jugteid^ auc^ bie 5Ba^tyerfammlung ©imon'ö, 
unb rücfte bie von berfelben üor^anbeneu ^Rad^ric^ten in bie ^e\t ') ®ffd;. IV. S. 387 bcc 2. Sluög. 
') @xeg. §nbb. 1. 59. matt. 14, 49. 
») 3of. Slttett^. XIII. II, 1. -- 198 — 

9?ebemta\^ l)'man\ '). Unb inbem mau nicBt mehr mi^k, ba§ bie 
grope SiMiobc un'geii bev gropen 3^ih( if)vcr 9)?ugüeber i^reu 
Flamen crftielt, [uc^te mau ftd6 iftre „@rofe" burcö töre großartige 
SBirffamfott ^u erfKircn. Vk ^Berfammluug \x\\x gvoß, [agte mau, 
ivcil bunt [ie bic cliemalige @röpe f)t'Vy]eftoat unirbc -). 

(Snnuologifct) ift uuu biefe *2l6Iettnug ]\vciv uicfct ju n-cblfer- 
tigcu; utc&töbfftoun-uiga- [Ltehit ftcb baviu ciue Öriuueruug auöju- 
[prt'cini, ive(cf)e Ter Inftovifcftou (53vuub(age buntauc- nicfct cntbebri. 
Xnin in Dcv 2.luu umv eö jeue i^erfammlung, irclcbc iu bev ju^ei* 
ten 3^empe(:pcriobe Die alte ©röfe reftaurivte. Hub [o [iub wir, 
ot)ue etue? 3vrtt)umö oDn- eiuer Ueberetluug gejeiht tt)erbeu ju 
föuueu, berecfcttgt auö^ufprec^eu: 5)ie aJJauuev ber gvopeu 8»- 
uobe, tencn in ber tbalmubifc^eu l'itevatur eiue [o uac^^ 
f)altige fteilfame äöirffamfeit jugefitriebeu ivirb, [iub 
bie 9J?itglterer ber großeu ^^erfammluug, iveicfce am 18. 
Giul be^ Csaftreö 17 2 ber l;eleucibi[iteu Slera, 140 ante, 
iu 3evufalem <Simou beu .^aömouaer 5um erbticfceu 't\ixief 
fterfürfteu unilUte. ') Ooma G9, b. m. iHntb c. r. Q3gl. ®rä^ iu gvaiifel^ Ü)hufd)r. 1857. 
8. 31. 

') 1. me^. 3, 7. 3i9l. b. 3cma 09, b. ©et Sluäbru-i H^H^ t)ürfte in 
crfletcr Stelle fo üiel a(^ övopeo, l)ot)cg 9tiife(»cn bctcuteit, f. (S'riib. 13, b. 
a«eg. 13, b. 3cb. 102, a. @an^. 14, a. 

25ie llnrcüe(niäpu]feit in ber 3(rtifelftef(uu^ bei "^'"jm 'L2 if^ bi»bcc 
tiicf;t beact;tet inevccii. (Sumtb bef;aitptct i'wat , bap iu ber aKifctjuafpraclie ber 
Olttifcl nie jugieicf; bei bcm ©ubftautine unb Slbjeftiyc )lä)t (Jluef. Sfirb. G. Slnög. 
@. G52, -Jlnm. 1); alteiu 5al)lreicf;e Stencu betoeifeu bie ©ruubtoftgfeit biefer 
58ef)auptuu^. ä. s- 'S- iliaafer. 1, 7. 2, 3. 2abb. 17, 4. ^oina 4, 3. @uffa 
4, 10. Zaan. J, 7. Act. G, 0. 9leb. 3, 11. Olaf. 8, 1. 33. 33at§r. 4, 3. ÜKibb. 
2, 5. 3, 1. 4, 4. .ficlim 8, 6. 7. IG, 3. 3ab. 2, 2. 9Bdre uuu biefer 
Sj-Hiirfn^ebraucb fcuftaut, fo lä^c bie 5J3ermuttuiU9 nahe, bap niviu urfinüuijlici) 
M"''l~i;~ T im st. constr. la^, U'>eburc^ bie 8tef(c 1. ÜJicg. 3, 7. au Jitarf^eit 

mib ttsräijuauj iieuniuue. ';?ineiu biefer ©ebrauc^ beö 3(rt. i\t nic(;t touftaut, wie 
auö ©cm. 7, 8. (Schieb. 10, ö. ler. 1, 8. 5, 4. ^ahh. 10, 2. ©rub.'o, 4. 
10, 12. ^ef. 5, 5. Scina 5, 5. >ftet. 8, 4. Sota 0, 3. 9, 12. ®itt. ö, 5. Seb. 
4, 4. ieui. 3, 8. 5u erfebcu ift. Db bie mifc^mfct;e Svract^forfe^uuij t)ier uod; 
eiuc @cfe^mäpiii;feit eiitDerfcu UH-rbe, niüffeu Unr baftin^efieKt feiu laffeu. — 199 — 

14. Die ^:pvofeten. 

2)te beibeii enge ^ufamnieiibäugcnt'en (Sntbecfnncien, nac^ wel- 
eben bie gvofe 33er[amm(ung beö !X()aIimit>ei mit bev beö erften 
93?affa(Hierbiic6eö, fo une bev tl)a(nuibifct)e ^^of)epvieftev Simon mit 
rem i)aömonätfcfcen ^^^rieftevfüiften gleichen 9^imenö ale ibentifc^ 
}u betrachten ftnb, [teilen ^n SlUem, wci^ nod^ in neueftev ^nt 
über tic ^erfammhmg m\\^ über Simon ben Jvommen gefagt 
imirbe, im entfcbiebenften SBibevfprnc^e. (i^ ift baf)er natürlich, 
raß bie l)erfömmlicfae Slnfc^aunng nic^t fogleic^ i£)re ^4^ofitionen 
anfgeben, nnb ftct) ^uvütf^ie^en unrb. Um fo me()r liegt e^ unö 
ob, unfeve ^Infc^auung juinn-berft gegen jeben ©inwnrf [icijer ju 
fteUen, um bann beren SBat;ri)eit unb Diicbtigfeit im ganjen äJer* 
laufe jener ßdtm nac^juu^eifen. 

3unac^[t bürfte auö ber unmittelbaren ^-Bevbinbung , in n>el* 
cfce ^4>vofeten mit ben 9)?annern ber großen S\)nobe ge[e5t tverben, 
ein (SiuUHtub tjer^uleiten fein, ^o fiubet ficb eine Sv«v ^''on 
^4^rofeten, mit benen bie 2ßäl;ter ©imon'ö beö ^ai^monäer'6 ver- 
fetjren fonnten ? 

SBollten wir bie Dtic^tigfeit unb ^altbarfeit unferer (Snt* 
bedung von neueren fritifc^)en 9iefultaten abl)ängig machen, welche 
felbft noc^ ber '^eftätigung bebürfen, fo ivürben unr biefen ©in* 
ipanb burc^ folgenbe 53etrac^tung ju befeitigen »erfuc^en. 

^at)x ift eö allerbingö, ba^ man fc^on im t^ahnnbifc&en 
3eitalter bie Dieben 9)?aleaiti'i3 aU^ bie te,^ten Ä'uubgebungen ber 
^rofetie betrachtete '). 2Bal)renb ber fi;rifc^en S^erfolgung flagte 
man jebenfaUö über bie (Sntbet^rung beö ^rofetifc^en äBorteei; unb 
bie äßa^l Simon'ö würbe auebrücflidb für ))roviforifct) erflart, 
„biö ein juüerliiffiger ^^irofet auftreten würbe (1. 5Ö. 
ÜHatf. 14, 41)." 5lllein fc^ou ^:)?acbmann Äroc^mal fa^ fic^ 
burc^ feine tief einge^enben S'^^^fc^wiifl^» ö^uötl^igt, bie tt)almubi? 
fcfce ^3iac^ric^t i?om (Srlofc^en ber ^4-^rofetie ba^in ju befc^ränfen, 
bap jwar bie 9iei^e tier öffentlich rebeuben unb wirfenben, atlge* 
mein anerfannten ^^^rofeten mit ^JWaleac^i gefc^loffen würbe; ta^ ') ^oma 9, a unb bie ^ßarartelji. — 200 — 

aber taö 2ßort teö .^ervn ftc^ auc^ nac^^er einiehten ^n^n\va\)U 
ten im <Btiüen funb t^at, uub ta^ Hefe ©otteömänner ntc^t unter* 
Ue^en, tie ifiucn geii?orbcncn Offenbarungen auf^u^eicbnen 0- Soldbe 
profcttfcbe Slufjeicbnungen auö ber ^nt ber (S^rerberrfcbaft tt)iU 
Ärocbmaf im ^rcfeten gec^arjab entbccft fiaben. 5Q3p(f 9)Uier 
gab fcbon öor jtt)anjig 3a§ren ju üerfte^en, baf er bie [ejten <Stücfe 
beö ^euija'ö (63—66) für f)a6monäifc6 halte '^). (Sivalb, ber ba* 
öon feine Äunbe ßatte, bcfennet bccb merfanirbiger 3Öeife, ta^ in 
biefem „Sln^ange", une er bie eriva^nten jefajanifc^en (Stücfe 
nennt, „bie ganje Strt ber 3)arftenung fc^on merflic^ ab' 
n?etc^enb ift", voa^ barauf binbeute, ta^ „in ber ßwi]d)en' 
jeit bie ®ef(^ic6te im @rof en fi^ n:)eiter enttt)icfe(t fjaben 
muf ^)!" 2)ie gefuc^tcn ^rofeten n)ären alfo mit jiemlidb leicbter 
Wtiif)c gefnnben. Uiib anire auc^ Hc S^icbric^t iton ben „120 3i(* 
ten, unter benen me§rc ^4>^"ofeten waren ■*)'', aiö t)iftorifcb anjufe? 
^en, fo n?üpten anr nid)t nur Ort unb 3a^r unb ^ag ber grofen 
SSerfammhmg , fonbern aui^ rie ^af)l ibrcr 9}?itglieber genau an* 
jugebcn I Solc^ergeftait fiele e6 aucb niit)t me§r auf, ane fogar 
bie ©ugot^ ober 2)uumr>tri, bereu QBirffvimfeit unter bem @o^ne 
8imon'» be^ ^aömcnacr'ö, Sobann ^in-fan, iE)ren §(nfang nimmt, 
mit ten ^rofeten in SSerbinbung gebracht a'^erben •^) I — 3ofefu6 
ift in re(igionegefc6i(^t(ic^en ö'vagcn fein ^ui^erlaffiger tf^^rer, hu 
bem er nic^t feiten feine Kombinationen an bie «Stelle überliefere 
ter 2;^atfac^en iei^t. Scacbniug yerbicnt eö aber immerl)in, baf er 
tro^ feiner 93?einuug, ber 33ibeIfanon iei fc^cn unter ^^Irtarerreö 
Sangfjaub gefcbloffen a^orben, bennoc^ aucb i^on einer fpätern, iWax 
nicbt genau befannten 51ufeinanberfolge ber *;|}rpfeten (nooqyircov 
duidoxT]) fpric^t ^), unb fogar bem 3o^ann Jppvfan bie (^abe ber 
^^rofetie beilegt ') 1 ') mcvt 111. ff. 

^) (Snü. jum Sefaj- <B. 11, b. 

') ®ic $rof. b. 91. «. 409, 47Ü. 

') mti. 17, a. b. 

') a«. $ea 2, 7. 

«) ©egcii 2lp. 1, 8. 

') mtexti}. XIII. 10, 7. — 201 — 

SBir geben über aUe biefe Ä'cuieftuven tmi entfc^eibenbeö 
Urt^eil ab ^). Uitfeve a)?etmtnq von bn i]xo^nx (B\mo\^e luib ©i* 
mou tem grommcu ^angt Kivon iiic^t ab. !Dcnn i?ie aitc d)tiicbna 
ter 3Säter|>vüc^e mü bie ?Kepvä[entauten bev 3:§ora in ben i^eiv 
fc^tebeucH (Sppcöeii namhaft ntacbcn, nnb ot^ tft mit Der ?lnfetiian^' 
berfolge ntc^t genan jn nehmen. So läßt aiic^ 3nn5 bie gvpßc 
^Serfammhing im bvitten 3a(;rl)unbevt ante if)ve 3;f)ätigfcit cntfal. 
tcn, ü()ne bcö^a(b bk f)erfömmltc^e a^cvftcaung vom (Svröfcben bcr 
^vofetie anf^ugeben. 

15. 3ofe ben Speyer. 

„3ofe ben 3o«?ei- — bevicbtct granfel — u>av eine ^ci-yonw 
genbc ^evfönlicbfeit in ben Xa^m beö maffabaifi-ben Üieligtone^- 
fampfeö. (gv ftavb a(ö mävtmx, nnb bcfiegeJte ben CMlanben Dem 
vevrätf)evifc^en öoftcn^rieftcr Sllfvmnö gegenüber mit feinem 23aite ')". 
a^er^ielte ftt^ tin^ nnn anvflic^ a(fo, fo müßten ^ofe'e ä^orgängev, 
Slntigonnö ber Socbite nnb cimon bcr ^-romme vor bem mafra>- 
bäifc^en JRe(igionöfampfe gefebt (jaben. ,3n i)ic vcrmaffabäifcbe 
.Seit müßten mir bemna* and) i:k große ©mtobe verlegen. ^oU ^ ) 2)od; mc^c f)tcr Hc «cmcrfmtij .jcftattct fein, ia^ c^i ^„r (SrHämui 
M rraghc^en jctajani|cf;en ©titcfc^ faitm ein befterc^ ^ülfemitfel cjcIhm, türftc 
al^ baö 1. Ü)JaffaKiei-burf;. a,\j(. 5. Q3. rKfaj. 63, 8 iinb I. ü)Jaff. 1, 39^ 
3, 4q. ü1; 3c|aj. 04,4. luib 1. JÖJaff. 2, 19-27; 3c|aj. baf. 9 nnb 1. ä)?a». 
3, 40. 1, 31. 5Bcfciibci-c «(nfmcrffaiufcit iH'rbieiit bie ©rUHi(;uitn9 bcr Srfjii^eüu 
Opfer 66, 3. 17. 3u bcti älteren mftorifrt;en unb profetifcf;en Stiiriften'ftnbet 
ftcl; iami Urne Spur, wni baöfclbc bei ben ©orberafiaten gar ntdu, unb bei 
ben %i,jjtern nur fetten yorfam (öreu^er ©^mb. lU. S. 340). Q3et ben 
®riec(;en lunrbe e^ in ben 33ac*uömi)fterien nnb ber (iere^ geopfert, ^a^ 
^4)>rein foft fo^ar ba.^ ättefte 3riec()i|ri)e Ifjieropfer ^ctoefen fein: Sus graece 
dicitiir VC- Olim .vü,^ dictns ab illo verbo qnod dicimt ^ver,, quod est 
immolare, ab siiillo enim genere, immolaudi iuitiura priraum sumptuin 
videtur (Van-o R. R. IL 4, 9). ®ie an^jef. ©tetten finb niitttin cuö 1. SKaff. 
1, 50. nnb 2. 3)?aff. 6, 18. 31. ja erflären. 3|t 06, 17. dm an ben Äultnö 
ber C%eö jn benfen ((Sreujer IV. 510)? - .r.ter banbelt eö fi* offenbar nic^t 
um ein ^t>per!ritifc^e3 {Rdfonnement, fonbern um bie ricf;ti9e Oiealerftärunq be« 
betreffenben göttlichen SBortc«. 
') aWntfc^r. I. 405. — 202 — 

cbevgeftalt nnueu unr qenot^ii^et, alle OJefiUtate iinfever ?^ovfc6ung 
aU^ unhaltbar aufyicjebeii ! 

SlUt'in /^-vaiifel (uu für [eine XavfteUuu^ fein anbeiee 3«'"d' 
iii^, als eine ^ei^euDe im 9Jci^vai\t M, teren [)iiun-ifci)er ^barafter 
erft uac^j^eunefeu uunten müpte. UuD o^(]eit, biee iräve i^efiie^en, 
[d mü^te noit füv bie 3bent:tar reo mifcfinifcfceu jiofe mit Dem 
reä 9)?ibrai'c6 ein ^ültiqee 3^'iU]iii^ beicjebracln irevten. Xieö Dürfte 
aber nm [o ivcnii^er cjefcbebeu fonnen, al^ ber ^])3?irrai"dv inbem er 
(einem 3ofe ben Xitel :)iabbi i^orfe^t, beutlicö ^eniiq ^u i>erftel)eu 
giebt, i^a'^ er einen anbern, einer viel [pätern — etnna ber babri- 
anifiten — ßt^it an9et)örenben 3oi'e im 3inne bat. 2)en 9?amen 
ber älteren, v>i>v ber 3fi"ft^vuni} bee ^iveiten Tempelt^ lebenben 
Slutoritäten unrb uamlicl) gar fein Xitel vorgefe^t; iie iverben 
einfa(i bei il)rem 9?amen genannt. 9)?erfun'irbig ift ee, l'ai^ ^oft, 
u>äl)renb er baö Kriterium be^ 9iabbititeli? in ^ej^iebiing auf bie 
9-)?i[(tna (S'bujotl) 8, 4. gelteuD m.attt, unb hier ba^er einen jün^ 
gern ^o\i finbet, gleittirol in ber 93Hbrafd) - Jegenbe ben Xitel 
überfielet, unb biefelbe auf ben altern jofe be^ie^t -). ®egen ben 
Scfclup ber Segenbe ift allerbing^ ber Xitel aufgefallen; barauf 
ift aber fein ©eivic^t ^u legen. Sluc^ in manchen 9)?ifLbna - Sluö- 
gaben fiel \>a^ Oiabbi an^, ums fiel) fel)r leicht au^ bem Umftanbe 
erflart, t^a^ ben 2lbfcbreibern ein jofe ebne Xitel auö ben ^^ater* 
fprücfcen geläufig umr. /^-ranfel ibentiftcivt ]wax ancb ben 3ofe 
ber ($bujotl)''il)iift^nia mit bem altern S^nobiaUjaupte ; t^^ 3rrige 
biefer 3bentification ift aber fc^on aue bem Xabel \n erfel^en, wei- 
ther bafelbft über 3ofe auögefprocben unrb {N''";'c' ''D*'')- Ciin fo 
t)arter Xabel l)ätte 3ofe ben joßu'r 1., ber alö (tapibäifiter 'Ißxief 
fter gerühmt ivirb'^), unmöglid) treffen fonnen. Ciin gleicfceö, ta- 
Celnbeö Urt^eil traf in fpäterer ^dt allerbingö rK. 3et)nba, ben 
'ÜKifcfcnafammler -*) ; gegen biefen hatte ficfc aber fcbon bei ^eb^eiten 
eine Cppofittün gcbilbet, bie, fo i^orficbtig ]ic auc^ in ihren Sleuperun- ') 33er. r. 65. 

•) @efcf;. b. 3ubentf). ®. 125 

') ©f^ag. 18, b. 

') % 2abb. 1, 4. — 203 — 

^eu war, ftc^ boc6 ^mveilen l'uft ^u marfieu \i\i(o^te '). 2)ie Dtü^e 
über ^o\c Un Sce^er I. Micbc aber viuc^ bann miflevecbtfevtii]t, 
wemi iiuaii fie [einen 3t'it^t*noffen in £>cu ^Dhtnb le^en u^oUte. 

2)aö iüa()ve 3i-'italter ,3ofe bcn ^oe^ev't^ ift Dagegen auf bie 
flavfte SÖcife auö bev Uebevliefevung pt evfenneu, ivelcbe bie Öin* 
[eßuug bei- ^4^aare ober 2)uumt)ivi cnin) auf 3ot)ann ^^^fan ju- 
vücffüf;rt -). 3"iM l)at auf lejteru UmftauO ^uevft aufmerffam ge-- 
macfct ^). ?Bou c^rouobgifcben ^^orurtf)eilcn befangen , Me^t granfei 
rie "Xl)atfac6e in 3wfiffi/ i^bnt jebocb gegen Die 5?eUH'iefteUen eine 
gegrünbetere liiniyenbuug machen ju fömien, alö bie, Daß biefelben 
einen anbern, al^ ben bei 3w"j angegebenen «Sinn ju ()aben fc^ ei- 
nen -*) ! !l)ie 33eiveii3fteUen fü^rt auc6 3oft an; bemerft aber ta- 
gegen, i>a$ in Slbotl) I. bie ^4-^aare vilö a(tf)erf6mmlic6 anevfannt 
werben ^) ! ©eltfame ^Berufung ! — 

9Banu tk 't\^aaxc eingefejt würben, wirb in ben Cnetlen ge- 
nau angegeben ; tk 9?amen berfelben werben Der 9teif)e nac6 genannt. 
3Bai5 berechtigt ju ber Sinnainne, t)a$ jene 3fttbe[timmung ber 
9iamenrei§e wiberfprecfce ? (Sine gefunbe Äritif fctüeft umgete[)rt : 
3o^ann ^i)rfan Ijat bie 2)uunwiri eingefe^t, 3»ofe ben 3065er war 
alfo fein 3t'itgenoffe. 3ofe'ö 9}orgänger, ?(ntigonuö, war mitt)in 
ein 3fitgenoffe bee ÖJaterö ^mfan'ö, Simon'ö beö ^aömonaer'ö. 
So fann aber and^ bie grofe 3Serfamm(ung feine anbere 
gewefen fein, alö bie, welche Simon jum ^riefterfürften 
waf)(te. ^n Sage, t>a^ 3ofe'ö So()n ^i)rfan'i5 (Snfelin, bie 
%o<i)tn beö 2l(eianber 3annauö, geef)etic^t l)abe ^), fte^t a(fo feine 
djvonofogifc^c Sc^wierigfeit entgegen, unb ©eiger ') I)attc fo jiem- 
lic^ )liic(i)t, als er ^o\c ben ^oe^er unb 3ofe ben 3ocbanan unter 
Slleranber 3annauö (eben liep. ') @. 2lbi-. JliccOmal in ija^^ahii E. 85. 

') 3er. Ü)h 3ii)eni ffiibe unb 1. Sota 9, 11. 

'■') ©otteest). 33ottr. <ä. 37. 

') mntid)x. I. S. 409. 

'-) ®eic|). 124. 2tnm. 3. 

«) «. ©at^ca 133, a. 

') ?efcb. !nto. 21. — 204 ~ 

16. !Die ^avafU'Hfirung iex ^cittix. 

SÖlr i)abm hndt^ bavaiif f)iiu]cbeiitct, bap wiv nn^ beö 
„2apibarfti?I6 ber t§a(muDifc6en ^iftorif" nicf)t fonberUcfc ^u freuen 
vermögen. 2)er Sti)I wirb auö bem ©eifte feineö Url)e5erö mit 
§lbftc^t erzeugt, äßer of)iu Intention, ®e[c6ic6te ^u crjäf)(en, Sleu- 
perungen faüen läft, n>elc^e ben ^c^arffinn eineö Slnbern auf bie 
@^ur gennffer Xf)at[ad)en fü()rcn, ber ivirb ivol ivcgen ber fünft* 
üollen Mrje feiner gefd^ic^tlicfcen 3)arfteüung ntc^t ge^riefen iver? 
ben fcnnen. 9}on einem Sapibarftole ber ti)a(mubifc&en ^iftori! 
fanu eben fo lüenig bie Oiebe [ein, aie» i^ou tt)a(mubi[c6er ^iftorif 
überhaupt, ^iftorif ift bie bem 3;f)a(mub gan^licfe frembe 5?uuft 
ber @efc^ic^töer^af;iung. !X)ie im 2;f)a(mub ^erftreuten ©efc^ic^ten 
ftnb, im bereite auöeiuanbergefejt unirbe, ^^opuläre 9)?ittf)eilungen, 
l^k an^ Der ClueÜe ber Xrabition fliegen. 3ßie fie fein gelefirteö 
ClueÜenftubium lun-rat^en, fo ijabm ik auc^ burcl;)auö uid^t baö 
©epräge funftDoifer ^öiftoriograpi)ic. 2)vimit irotten nur aber nic6t 
behaupten, t)a^ nur bie erjäf)ienbeu Stücfe im 2;i)ahnub ^iftortfc^en 
«Stoff eutt^alten. 3}ie(me§r befennen tvir gerne, ha"^ bie tt)almubi* 
fc^e Literatur auc^ in i^rem nic^t erjä()lenbeu Xi)ük jaf;(reic^e 
8(nbeutuugen enthält, bie im ^ic^tftralen ta^ 2)unfel mancher 
i)iftürifcf)en 3pejia(ität erleuchten. 2)en gefdbicbtticben ^iutergrunb 
Derfelben aufwfiuben, ift jeboc^ ^auftg feine leichte Stufgabe. 

Ginen folc&en ^intergrunb hat aber jebenfaKö bie (Srinne? 
rung, iveicbe tu 3fit ber grofen ^^erfammfuug mit ber ßeit be6 
Äonig^ «Öijfia ^) unb mit ber babrianifcbcn SO?arti?rerepccte -) pa^ 
ratteliftrt. (Srftere ^^^arattete ift nic^t nur beöfialb treffenb, tvei( 
bie 9(ation in beiben (Spotten, bie neben einanber gefteHt iverben, 
anö brüt)enbeu ©efabren gerettet unirbej fcnbern aucb iregen beö 
religiöfeu 2(uffc^wungeö, ivelc^er beibe (Spod^en t>er§crrlic^t. ^ijfia, 
ben fcbon bie I)eUige ©efc^ic^te alö einen ber ^errlicbfteu Surften 
fc^Ubert, weiche SDainb'ö Sfiron 5ierten, ivirb befouberö in ber 
tfiatmubifcben Literatur a(6 9ieftaurator ber %i)oxa im tveitefteu ') ©er. r. XXXV. 

■') mir. XdjUi. 36. — 205 — 

Umfange bavgeftefft. 2)te 3:age ^ijfia'ö unb eimon'e; beö ^aö:= 
monäer^ blieku au6 gleichem ©ruiibc auf fer 2;afel nattonalev 
(Srinnenntg eingegraben. 

^>?oc^ treffenbev ift bie ^^araöefe junfc^en ber öa^monaifc^en 
unb baxto(i)bi\i\ci)m ^dt. 2)ev ^reiö, um bcu gefämpft univbe, 
\mv bort une f)ier berfe(6e^ auc^ bk 2;cbe6i^erac^tung ber ?i)?är. 
torer Ukb \>k]€lhe bort unb f>ier. 2)urc^ ben ungreicfccn (Srfolg 
u>trb bie ©reic^^eit be6 SöoKen^, ber ?hifovfernng unb i^tngetnnig 
nic^t aufgehoben. 2)te 3Sertranbtfc^aft ber f^rtfc^en unb'römifc^cn 
9J?ärti;rerjeit fonnte in'6 53e[onbere im @ebäcl;tniffc be^ SSoIfcei 
nicl)t yenoifc^t iverbcn. @ejt man an i^u Steife ber i)amomu 
[c^en epoc^e bie 3citcn, benen tk gro^e (2i;«i'^^ ^i^^er jugeune:= 
fen n)urbe, fo ift tk ^^aralieüftrung unerfiärlic^. 3)enn ivie fonnte 
man jivifc^en ben ruhigen ßcikn (Sfra'6, (Simon'ö I. ober @i* 
mon'6 II. unb ben ftürmifc^en 2;agen beö §abrianifc^en i?riegee^ 
eine Slcfinlic^feit unb a^emnxnbtfc^aft entbecfen? — 

17. !Dte ^Benennung ^'nefet^. 

9lnf bie n^irflic^e 3eit ber grofen ^B^note hatk fc^on ber 
9?ame nor fuhren fönnen. 3n ber (5bronif, ben 33itc^ern (Sfra 
unb 9?e^emia anrb, wo »on SSofföPerfammfnngen t}k 9tebe ift, 
no(^ tk artf)ebräifc^e 2ßurjel ?lpx gebraucht 0. 3)ie Q^erfamminng 
felbft ^eif t nic^t w:j, fonbern bnp -). Sßürbe bie grofe @V"c*^e 
ber verftfc^en 3fit angef)ört f)aben, fo unire fte ''n: Slp ober al^ 
(enfalla nhn: nD^Di< genannt worben, unb bie ffla^mlt ^tk ik 
i?unbe oon ibr unter biefer Benennung erbaften. 3n ber in 9?ebe 
ftebenben Sebeutung hcbknt fic^ ber 9Q3ur^e( DJr nur ber nac^^er^^ 
ftfc^e ^ebraiömu^. 2)af auf ben b*iö>»onäifc^en 93?ün,5en nic^t 
.f'nefetb, fonbern l^n gebraucht nnrb, bat feinen @runb barin, 
U>eit bier nur ihmi bem mitregierenben Senate bie 9Jebe ift, mc ') I. (S^roit. 15, 4. 19, 17. 2. i&ijmi. 29, 15. 34, 29. (Sfr. 3, 1. 
9Jcf). 8, 1 13. 9, I. 12, 28. 

') 1. ßfjvon. 13, 4. mit a. u. @t. (in. 2, 64. 10, 12. 14. ^dj. 5, 
13. 7, 66. 8, 2. 17. — 206 — 

fc^Ott ©etger richtig bcmcvftc *), a>af)icur Die Ä"uc[et() eine tjvöfere 
3Sü(f6oertretuu>3 «nifa^t -). UiiD wcii Me ?aicn, wclcbe ^u t»ev 
Stanbmaniifcfcaft •') gcf^örtcn, ftcb ^ii ßcanffcn ^ciim ,yi gotteö* 
Dienftlic^en 3^^^f rff ii 511 i^erfammeln *) pflegten , ivurt'en [ie ^DMt* 
glicber tex 3?evfamm(uug ') geuamit. Sie bilDeten \}ie 9totabcIn 
ibre6 33e5ivfe(?, bereu ($ifev in ber ^Beobachtung ber veligiöfen 
Sa^ungeu anevfamu mar*'). Daö ?ofa(, u>o fic^ tiefe 9?otabehx 
verfammelten , Mef U^erfammluugöljaue nD^rn "':2. Xiefe Seuen^ 
nung ber iSiMiagoge ftammt mithin aue einer ^dt, wo ber Xent- 
:pel ^u 3crufa(em nocfc in i?o((er SBIüte ivar. ') Urfc^rift @. 122. Slnm. 

') Ä. ®rtmm ^it i. !?. 2Raff 14, 28. 

') pD.'r.n'i Xaan. 4, 2. 

^ PDjrn "»jn iBccfjcr. 5, 5. Satnig 3, 2. 

'') 2)tcS ergiebt ft^ aus einer forgfdltigcn ^^Jrüfung lex bcrreffenbcn 
Steffen. @eiger'6 5?efcf)rdnfHng auf ^^rieficr ift uic^t <it(f)f)a(tig. T>\i Sorte 
n^nn^ ^b) Sab. 1. c, beiretfcn, baf nicf;t x>cn ^^rießern bte jRetc fei. — 207 — 

3nr i]cfrf)irOfc rliifrrs la ö:(jiji)(cn. 

pxoh am einer nod) IjanKitriftliriirtt Keberreijun^ mxh 

(Erkläruuiij kö $«ieitcn ßw^u bcr Altcrtlnimcr htB 

JFlatiiuö Jofcfuo. 

med. Dr. itlorflj ^orfdjcljkn ')• 
Sy?ünbinig brö feitftcii i1?i(aviue^ uiuocit ^;icluftum ^j. eie umv btf 

') Uitfpr (\dcM(v ^ifutib itnb ?n(itar6ctter, Dr. & c r f cfc c h f n , — gc6. 1788 
^u iötrfcftctr iii ^Böhmen, feit 1811 mUifdjcr 3tvU in @r/g.Äanifc^a - 
i^at feit tetner 3iKU'iib rtc Stuiiccn, ivcl*c ihm fctnc J^ac^fiubicu imb fpätcr 
feine if^r ausgebreitete ^^ravi^ frei Ue^en, mit .ieler tiebe ber jülifrf;ea Qk. 
Ul)id)U tnfouber^eit bem ^cfefu^ jugeh^enbet. ©d^ou 1826 erfrf;ien in %}xaq 
eine Ueberfe^un, De. 12. «nc^eö ber ?Utertbumer. 3>ao 13. 53„c(, erfcDien 
1843; ba^ I. Sud; 1851. 3Mefe. hat ber 9Jerf. beu aifane« feiner eitern. 
muß fentem^cfin-a^er, .^rn. mürn ©cfta. unD rer ©attin re^f, J^r. gamtt 
^cf;a. ,,eK ?acfenbac^er. ,etr,Dmet. ^le Uebcrfefenn, .^:, mrnc mit .erbten. 

•tc^t anf bte Searbettung beö 3ofciug. L^r lieferte aucf, .crfc^iebenen -,cnr. 
no^eu bem ,4U-ftl,er Tageblatte", ber „.^rcatia", ber Jüi,. l b. 3 " bem 
b'etr r ""I/"'^"'" ^^^^*^'" •'-•'•f'^one 23eitrage. Unfer geehrter grettnb 
l^eft^t aber nit^t aüein frhr auegetehnte naturgefc^id,t(id;e nnb fiiftcrif^e J?ennt. 
mffe fonbern anrf; einen ,ebr gefnnben öumor. (Sin ^öc^ft gelnngene^ (gr^ctig. 

Z itlf.T"' '"" ""^'"^^ "^^^^"" ©fia^ati'. gjetfeberic^te' 
n „ht. 33 . b. rneut." 1848 (170. 290. 433). Dr. 3n(in. f^nrft, ber JHebaftenr 
be. Oriente" na^m cen SNeifeberirfjt, beffen U'ahrer lieber gar nirf,t fd,n.er 
^. erfennen tit, für baare >nj«n,e, naf erbat ftc^ .on bem „Ueberfe^er" n^eiterc 
3lurtd,lu)fe über ben ^4^rcfeten ^abbatai'ö (baf. 171. ?l„m, 1)!! 5* fantt übrt. 
nen. bieie 9(„m. nid;t fc^Ue^en, ol^ne bem eble« ©reife für ben mebrjdbrtqen 

ber Stfmad^tige bieten betrabrten 'Veteranen ber .t>eirfunß nnb ber jnbif^en 
ffiiffenfc^aft b,<l jum fernften 3iele De. .nenfd;lid,en feben.^ erbauen, ^nn^^ 

^^n^n-'- ^ «Co- 

^ ^^»'-^e J»xta Pelusiinn est regio nomos habet Pharbaetiten, Btt- 
bastiten, famten (Plin. H. N. X, 10). — 208 ~ 

3tcfiben^ tev alten ^ftavaonen ^), u>o^iu ben größten aller ^rofe* 
teil [eine <Senbung füfnte "). :'I)te ^^^ivafraften 3onat()an unb Dn- 
feIo6 überfeöen ]V^ an allen (Stellen mit D^'üNL: ^). 1. 3)er e(5i)pter ^ete^^veö ("iD^tOID), Oberfter-^üc^enmeiftev 
^l)arac^, fanfte i^cn ben 3[raeliten ben 3ofef, nnb t)kit ihn [e^r 
in (Sf)ven. @r lie^ ilnt in ben SBiffenfc^aften unterrichten, geftattete 
i§m beffere .^oft, alö il)m nadb feinem bienftUcticn 35crl)altniffe ge- 
tnil;rte, nnb mad^te ifjn jnm 9}envcfer [eineö ^aufeö ^). S3Bal)renb 
biefer 9?eranberung feiner ?age betrug nc6 3pfef nicbt nur mit 
bem inm angeborenen S^erftanCe, fonbern er geigte auc^, ta^ \vai)xc 
Älnglieit ftcb auc^ in bie mi^licbften 9}erbältniffen be^ Sebenö ^u 
ftnben UMffe. 

2. 3)enn bie ÖJattin idwc^ ^nn\, feiner ungemeinen <Bd)ku 
f)e{t unllen, unb ivegen ber befcnberen ©efcbirflic^feit, mit ivelc^er 
er feine Slufträge bebanbelte, entbrannte in ikbe , unb glaubte, 
utenn fte i§m biefe geftanbe , ibn um fo leiiiter ju unerlaubtem 
Umgange ju i^erlocfen, ba er burc^ feine ^errin in günftigere Um* 
ftanbe i^erfe^t ^u U'>erben Ijoffen bürfte, Sie reebnete jwar auf feine •) 3efaj. 30,4: )^']W jyjin '^H ^2- 5)af. 19, II: ntt' G"'^''^J< "^X 

nj?-iD ^^V"' ^':^rn jyii. 

') i^f. 78, 12. 43. ]V)i mm- 

3) Sc anä) bie LXX. XXchcv tie Üie^Un] @ijl)j?ten^ ]Ut 3ftt Sofef« 
fiiib tnbc^ bie neueren gcrf(I;er getkiltcr ÜJJeinunij, inbem niancf;c, ftc^ ouf 
ct3i))jtif(^e Beutsniffe berufcnb, nic^t !Jaui6, fcnber« SWem^jT^iö für ben bamali? 
i^en Äönigöft^ fialten. ?lu aÄemt^ftis bcuft aucf; ^^ilo. Ueb. 

') (S-i ift befannt, bap bie ®iffcnfd;aften ber alten (Sgi^^iter in ben J&än« 
ben ilircr *|sviefterfafte iimren, unb fcf)r i^eheim ^elialten unirbcu. ^SitBai^craö, 
ber ftc^ 22 3afire tu ©cji^V'teu, cfingcfäftr 556 y. Sfi., aufluelt, n?urbe nur auf 
(SmVtfe^hmg beö ^ots/frateö, J^ürften gu (Sanier, an ben Äöniij §lmafiö mit 
vieler ÜJiü^e unb nadj fe^r garten ^rüfuujeu enblic^ tu bie ©cfieinniiffe ber 
*Pricfter gu ®io^^?oUö eingeiuet^t. @ö h.iar alfo eine fefir grcpc 53cc|iinfiigung 
ffir ben SfUwen Scfef, in ben 5Biffenfc{;aften uuterrt(^tet gu ivcrbcu. '^lurfi 
fonntc bieö ftc^cr nur auf si^eriiH-nbung eines? fc Hjidjttgcn iStaatöBeamtcn , toie 
^Pottitp^ar it?ar, gefc^efien. 93eranlaffung im^u bürften iraßrfdjeinlit^ Sofefö an- 
genelmieö 5(eufere unb fein fcefoubercö ®cnie gegeben liaben. — 209 — 

UnteriDÜrftgfett a[6 ©flaöe, nic^t aber auf [eine unter jefcem 9!^er=: 
J)ä(tniffe unerfcfcütterlic^e ©ittlic^feit. @ie mut^ete i^m tk SSefrie-- 
bigung if)rer glü^enben Seibcnfcöaften ju -, er aber nneö i§re 33itten 
jurücf. för [agte, eö vpare ber [c^unir^efte Unbau! gegen ben, ber 
if)n erfauft unb ju folcfeen (S()ren gebrad^t f)atte. (Sr ermaf)nte fie, 
t^re unIben !2eiben[cf)aften ju bejä^men, unb niemals ju t)offen, 
baf er \t)x 9}er(augen befriebtgen merbe. Steber Jvürbe er ta^ 
?[euperfte leiben, aU iijx ju ©ebot ftef)en. (So jicme jwar bem 
©flauen nic^t ber ^errin ju iinberfprec^en, in [old^eu 2)ingen aber 
fei Unge()orfam yi entfc^ufbigen. hiermit fioffte er, fte unirbe i^ren 
Sßunfc^ aufgeben. 3ofefö Siberftanb l)ingegen erfjö^te nur i^re 
glü^enbe Siebe. 2)a t^a^ @el)nen nad^ 53efrtebigung fte noc^ f)ef? 
tiger erregte, bcfcblop fte mittelft eineö anberen S^erfucl^eö Sofef 
JU befiegen. 

3. 6ö n?ar ein ?5efttag, unb bie ®itte verlangte, bap and) 
bie grauen öffentHc^ erfd^ienen. @ie fc^üjte bei bem 93?anne Un? 
päflic^feit i^or, um nur altein ju ^aufe ju bleiben unb 3iofef ju 
beilegen. «Sie rcbete i(;m jejt mit fü^eren SBorten ju. 6ö it)äre 
beffer geivefen, er fjättc it)ren früt)eren 53itten nachgegeben, unb 
i^r nic^t iviberfproc^en. 2(u6 unüberunnbtic^er 9?eigung ju i^m, 
i)(itU er fie, bie ^xm, i^alnn gebracht, i^rer 2Bürbe jutviber fic^ 
gegen i^n ju benehmen. Sßoüte er i^ernünftig fein, fo möchte er 
jejt fein üorigeö finbifc^eö ^ene^men uneber gut machen; ober 
jvünfc^t er jum ju>eitenmate gebeten ju iverben, fo gefc^e^e eö jejt 
noc^ inniger, ©ie ^aU eine Ä'ranff^eit ge^euc^ett unb i§n tni 
i^reuben eineö gefteö t>orgejogen. Sollte er i^rem üormaligeu ®e^ 
ftanbniffe mißtraut ^aben, fo möge er alö S3en)eiö ilirer Slufric^? 
tigteit eö l)innel)men, bap fie auf i^r SJerlaugen noc^ jejt befiele. 
dx möchte fein ©lud genießen, ivelcl;e^ fc^on jejt i§m ju 2^^eil 
ivirb, ivenn er if)rer 9ieigung fic^ füge, unb noc^ 'oiel ^ö^ereö er^ 
Unarten, ivenn er i^ren 2ßünfd^en ©e^ör gäbe. ?5ürc^ten hingegen 
folle er il)ren ^af unb i^re Stäche, u>enn er feine unoerlejte ^eufc^* 
§eit tm ©unftbejeugungen ber ^errin üorjöge. Sie werbe if»n bei 
i^rem 9)?anne anflagen, i)a^ er fte not^jüc^tigen ivollte, unb ^o- 
t^ipl)ar iverbe i^ren 2ßorten me^r aU ben feinigen ©lauben bei- 
meffen, obfc^on er mit 9Bal)r^eit umgebe. 

B«D-CliauaDJ9 1858. V, j_4 — 210 — 

4. 6o fprac^ bie ^xan unt iiH'inte. Slbev weDev ihre X^ranen 
noc6 if)re 2)i-ot)uiu3eii machten ^cfef ii>anfen. Gr wiberftaub it}iYm 
%[d)m uuD fürchtete i^r 2)rü^cu nicpt, auö Sc^eu ^^or einem fol- 
ct)en ^iicrbretteii. SSaö immer ^erbeö bet^orftünbe, woUu er e6 
lieber ertragen, alö biefer S'i'^in etiyau ju geunihren, tvoyen er baö 
53en)u^t[ein trug, ba^ eö ^u [einem SSerberben auöfc^Iagen muffe, 
(Sr maf)nte iic an \}k ^^fildct , t}u fte i()rem 93?anne [Intlbe. Üv 
befc^ivor fte biefcr ^'■fiicbt ijetren, fid) lu^i uuijcu'igeüer Seibenfcbaft 
nicfct l)inveifen ju laffen, beren flüchtiger ®enu^ nur bittere 9ieue 
Hvic^ ]i(i) jiel)t, unb baö begangene 33erbred;en nicfct uneber gut 
mac&en fann. Ueberbieo — fagte er — ift immcrunibrenbe '^urc^t 
entbecft ju irerben, ber einzige 2D[)n geheimer 3ünben. Xie ^reubeu 
ber (5'l)e l;ingegen fönneu pl)ne @efal;r genoffen uunben, unb mit 
reinem ©eiviffen erfcbeint mau vor ®ott m\D vor ^Dtenfiten. Unbe- 
flecft iverbe iie größere DJtac^t liber il)ren ©atten Ijaben, al^3 ivenn 
man fte eiue^ fo fc^änblic^en Q3ergel)enö jei^eu fönnte. (Snblicb ift 
ein fittliiter Sebenöumnbcl metjr UH'rtl), alö ta^i briicfenbe S3ett)uft# 
fein l)eimtic^er siünbe. 

5. 53Jit biefen unb no(i) al)nlic^en Üiebeiveijeu verfuc^te eö 
3ofef, if)rer heftigen 23egierbe ß'inljalt ju tl)un, unb fte üon i^rev 
[ünblitf)en 2eibenf4)aft ab-, jur 3?ernunft ju bringen, ©ie aber 
nur nod) \vütt)enber, tvoUte burc^ ®etvalt ftc^ verfclwffen, waö fie 
burc^ 3Borte ju erlangen verju>eifelte. ^oiej, entrüftet, f))rang miö 
bein ©emac^e, unb überließ il)x fein ^int , ta^ fte erfaßt l)atte. 
X'ie n^egen biefer §lbuvi[ung auf^ Sleuperfte gebrachte grau, auö 
gurcbt, ;>ofef möitte biefen Sluftritt if)rem Ü)?anne er^äljlen, faßte 
ben (Sntfttluß, ifni bei ';Potl)i)}l)ar fogleic^ falf*lic^ anjuflagen. (So 
u^otlte bie fc^UH'r 2?elcibigte ftcb räcben. Sie bielt ec für fing unb 
für eine %xa\i ratl)famcr, mit iljrer Älage viyoryifommen. <8ie, 
beren ?eibenfc^aft unbefriebigt ivar, ia'^ traurig unb rerftört ba, 
unb ftellte ftc^ anfgebracbt unb beleibigt, alö njare i^re (Sbre an? 
getaftet i))orbcn. 3(n- ^D?ann trat ein, ivunbevte fic^ über i§re 
^Stimmung unb fragte nacb ber Urfacbe. 3)a begann fte {l;re Älgge 
gegen 3ofef: „3ögere nic^t, mein ©atte, biefen ntcblofen ©flaöen, 
ber bein (iljebett fc^änben tvoUte, tt>ie er cö verbient, yi jüc^ttgcn. 
(ix ijat vergcffen, in tveU-^em Suf^ii^t^^ ^^ i" ""K^" "^^^"^ ^^^' — 211 — 

uiiD mit wie inelev ®ütc bu Um Ü5cr[)äufteft. Der Unbvinfbare ! 
anftatt evfeuntlict) 511 fein, wollte er fctauMicf) gefeit beiiie ©attiu 
ftc6 in'rgefjeu an biefem 5"t'fttage unD in beinev §(bive[cn^eit. Sßte 
befcfcciben n^ar er cf)ema(ei! eö nmr aber nnv 93evfteüung , auö 
'giivc^t 'oov biv. Unb iimö mac^it i[)n je5t [0 füf)n? iveil bu {f)m 
nnt)ev[;ojft unb uni^erbient eine ef)venyoUe ©teUung gabft, ivet{ bu 
i()n mit nnnmfc&vänftom 3»t^"^^"cii iw «i^aufc fcba(ten unb tvalten 
laffcft, u>cil bu i[)u über bie altern !l)iener [elieft, be^f)alb erfrecht 
er ftcb, Unertaubteö gegen beine (Sf)efrau ju unternefinien". 5lfö 
fte geeubigt f)atte, jeigte fie iijm ba^ .f(eib, afö f)ätte er eö ju* 
rüifgelaffcn, ivafjrcnb er if)r ©eunilt antf)un UH>Ute. ^^?ot^ipf)ar, ber 
nur tcn 'Koranen, ben 3ßorten, unb umö fte if)m ge^'tgt f;atte, 
trauete, unb von gel)euc^e(ter i'iebe [einer ©attin yerblenbet war, 
unterfuttte nid^t weiter. (*r (obte [eine ^rau, unb ftecfte ben an^ 
ge[cfculbigten 3o[ei in ben Ä'erfer ju ben Q3erbrec^ern. 5?on [einer 
(S^ef)a(fte aber befani er eine be[[ere 9J?cinung, nac&bem fte Se- 
wei[e i^on 9teblic6feit unb Äeu[itf)eit geliefert hatte. 

1. 3ofe[ überlief fein ©d^idfal beut ©wigen. S'r t>ert^eibigte 
ftc^ nic^t, unb erjäf;lte auci) nic^t genauer ben ^^ergang ber ©ad&e, 
fonbern ertrug mit 9iuf)e feine %(\i(U\ unb ergab fiel) ber traurigen 
9?ot^wenbigfeit. !l)em 5ltlgütigen, ber mächtiger ift, afö jene, bie 
i^n in Letten fc^higen, ber bie 3Baf}r[)eit unb bie Urfac^e fetneö 
traurigen ?oo[eö fanute, it)m, be[[en gnäbige 33or[e§ung auc^ ba(b 
fi(^ it)jn erwieö, i^ertraute er. 2)er Äerfermeifter bemerfte, baf ev 
mit ^{eif unb 5Xreuc bie ibm übertragenen @e[c^d[te yer[af). 3^m 
gefiel ber [c^öne Jüngling unb er loderte icüni 33anbe, linberte 
unb machte einigermapen erträglicher fein f)arteö ©efc^icf. ör er- 
laubte i[}m be[[ere 9Zal)rung, alö bie übrigen ©efangenen l)atten. 
SQSenn bie (Eingeferferten t>on i^rer garten 5lrbeit auöfc^nanbten, 
erjäl)lten fie gewö^nlic^, wie Seute, bie gleic^eö Unglücf tf)eilen, 
bie Urfac^e it)xn ©efangenfc^aft. 2)er 9}^unbfc^enf, ein Siebltng 
beS ^önig^, ^atte ficf) t}u Ungnabe be6[elben ^uge^ogen, unb würbe 
ebenfalls in ben Äerfer gewor[en. ®efe[[elt, wie 3o[ef, war er 
mit bemfelben etwnS freunblic^er, weil er i^n für ben ^lügfteu 

14* — 212 — 

unter teu ©efaugcneit f)ic(t. (Sr cx^äijlu i^m einen Xxanm, unb 
ivünfc^te t>cn i^m, unnm er eüüaö ^u bebeuten i)ätk, tie Sluele- 
guug beöfelben. 9Zic^t genug — [agte er — ba^ ic^ burc^ bie Un* 
gnabe beö Äönigö in biefe mtpUcbe Sage geratf)en bin, [o u^erbe id) 
noc^ i>on 2;raumen beunru()igt, bie nur t^om ^immel fommen muffen. 
2. @r fagte : 3c^ faf) im Xraume eine 9iebe mit brei <B^c>p 
lingen; an jebem bcrfcibcu §ing eine jum keltern t»ot{fommen reife 
grope Xraube. ^^ preßte fie auö in ben ^cfal, meicbcn ber ^ö* 
nig in feiner ^anb t)idt ^). D^ac^bem ber 9}loft geläutert war, 
xnä)k id) it)n bem Äonige ^u trinfen, ber i^n mit 2ßof) Ige falten 
naiim. SBie er i^m bieö fo er^äblt batte, hat er if)n um bie 2)eu=^ 
tung beö Jiraumeö. 3ofef entgegnete, er möc6te guten 9)tut^eö 
fein; innerf)alb breier 2;age u^erbe feine S3efreiung erfolgen. 3)cr 
Äönig n>erbe ii)n ^urücfrufen unb in fein 5imt einfe^en. X)ie j^rucbt 
ber iRebe — fagte er — ift ein gottlic^eö ©efc^enf. Streue unb 
i^reunbfc^aft ftiftet il)r Saft unter ben 9)tenfcbcn. 2)er 9ßein n^äfc^t 
bie gcinbfc^aft n)eg unb tiern.Hanbelt geivobnlic^ bei^ S^riuferö "^Jtip 
nmti) unb ^Iraner in g^'t'ube. 2)u fagteft ferner, ben Saft an brei 
Scbo^iingen ^ängenbcr Strauben f)ahi ber Äönig au^ beinen ^3äu* 
ben genommen. Sßiffe, ta^ bieö n?a6 @ute6 bebeutet,; benn bin* 
neu brei S^agen unrft bu aui^ bcm Glenbe, baö bic^ bnlcft, erloft 
iverbcn. 2)oc^ uunin einft i^a6 @(ücf, baö ic^ bir »erfünbe, ftc^ 
»ermirflic^t i)abcn ivirb, fö gebenfe meiner; unb im (^enuffe ber 
greil)eit ]ut) nic^t i^eräc^tlic^ auf ben, ix^etc^en bu alö ©efangenen 
jurücf laffeft. 9?ic^t alö Sc^ulbiger ivurbe ic^ l)ier in j^effeln ge^ 
legt, fonbern an^ 9iecbtfct)affenl}eit unb Ä'euf4)t)eit mu^ ii^ bie 
Strafe eineö S^erbrec^erö ertragen, iveil ic^ burd) 9Botfuft benje* 
nigen nittt bcleibigen n^oHtf, ber micb Ijkxijn t^crbammt ^at. Wlit 
biefer Sluöileguug feinet ^Xraumcei wwv ber 9)tunbfi1)enf ganj na- 
türlich jufrieben, er erunirtete nur ben 5lu5gang. 

itatl)bfmrrhung ks Ufbnfcijrrs. 

2)ie Grjä^lung ihmu 93funbfcbenf ift eö i^orjiiglitt) / n>elc^e 
neuere Äritifcr i^eranla^te, baö l.S. 93?. einem iveit fpätern Sier- ') Oll ber ^cili^cn Scfirift (;ä(t t»ct »Wunbfc^euf Un ^ofal in bft ^anb. — 213 — 

faffcr .^u übemeifeii. ©ie [ageu: 3m ^erobot 2.33.71. fjeift c^: 
„SBeil eö in ifyrem Saut»e ((Sgi)pten) feine SQSeinftörfe giebt, fo be* 
Menen fte fid^ (bie (Sgttptcr) etnoö ©cträufet^, ba^ au? ©erfte be- 
reitet wirb"; fcfglic^ gab eö in (Sgi;pten im b^ben 2l(tertf)ume 
gar feinen SBeinban, unb ber ^raum beö ^)J?nnbfc()enfen fei bie 
2(rbeit eineö mi [pätereu (ScbriftfteUer^. (So bebau^^tcn biefe Äri- 
tifer. ^wax entftünbe nacb einer friibern (Stelle im 2. S. 34. beö 
^erobot ein SQSiberfprucb, tvo er erjäbtt: „"^ie egtt))tifcben '»^riefter 
yerjebren nic^t^ von ibrem (Sigentbume (niimüc^ von ibrem ©rnnb 
unb Soben), benn fie [peifen bie gefocbten Opfer, erbaiten tägfic^ 
inele ©anfe unb Dtinbfleifcb. SÖein ivirb ibnen ebenfaüö yer? 
abreidbt". 3)iefer SBiberfprucb im ^erobot lie^e ftc^ jwar ba- 
burcb au^gleicben, t}(i^ ber 2Bein, tvekter ben Q3rieftern gegeben 
tt^urbe, fein egwptifcbeß ^anbeöerjeugni^ wax , fonbern aii^ ber 
grembe eingefüf)rt untrbe, fo mt noc^ gegeniiuirtig bie ebelften 
SQSeiugattuugen auö QBeinlänbern nac^ nörblic^en ©egenben, wo 
feine SOSeinrebe fortfommt, r>erfiibrt uu'rbcn. 33ebenft man aber, 
baf junfc^en 3ofef unb ^erobot 1300 3abre liegen, mid^c JKe^ 
Solutionen finb in ©g^pten iväfirenb biefem langen 3fitraume 
i)orgegangen ? 3Bel(^e 35eränberung in ber .Kultur beö Sobenö? 
Ä'onnte bk ^u Sofef'ö 3eit noc^ blübenbe 3Seinfultur in (Sgvpten 
biö auf ^erobot nic^t gan,^ »ernac^lafigt ivorben fein? 

2)er SBeinbau ivurbe im {)ö<i))Un 2l(tertf)ume in ^^ilaftina 
betrieben. 9?ic^t0 ift unibrfc^einlicber, ai^ ba^ bie beuacb^^^i^'^f» 
©gVpter ftc^ über ^^eluftum 9tebcn aii^ jenem Sanbc t>erfcbafftcn. 
Daö ^lima ßgwptenö ift bem SQSeinbau günftig, unb bie ^äbbiU 
bungen i?erfcbiebener SBeinpreffen , bie man in ben ©raber^öblen 
unb in anberen iöauiverfen ©gvptenö, bie u^eit über baö ßfitalter 
Sofefö f)inauöreic^en, finbet, liefern ben fc^lagcnbften Sen^eiö, ba$ 
im grauen Slltert^umc fc^on bie SBeinfultur in (igi;pten ^eimifc^ 
irar *). Somit ift bie (Stnu^enbung ber neuern Ä'ritifer, bie fie 
gegen baö 5llter beg 1.^.9)?. auö bem J^raume beö pf)araonifc^en 
50iunbfcf)enfen f)erl)olen n?olleu, auc^ nur ein — S^raum. ') 93rgl. ^cngjlcnbcrg, bie S3üct;cr üWofiö @. 15 f., lüo bie fjie^ct 
gehörigen Selcgc gufammeiujefteKt [iub. Ucb. — 214 —- 

(So oft profane ®eiftev e^ geunigt Ijciimx^ t>ie (Sc^tf;fit tn 
fjcUigen Urfmibc ^u crfc^üttcrn , iinb ihre Sßa()rf)eiteii j,u lun-bac^ti^ 
gen, finb fte ^u Sc^anben geu^orbeu. ^)yia\i bvirf bon ^Wapftab 
men[ct;(td)er Si^erfc an bicfei? göttliche 53ucl; nicf}t anlogen; benu 
ira^ ber befc^ränfte menfc^dc^e ^erftanb ju erfaffen nict)t vermag, 
tft if)m, bent (iinjtgen, Unbegreifdiiten, 3tt(mäct)tigen, möglic^, (Sv 
f)at bie ^vibevftvebenbften Gräfte gepaart, treibt mit beufetben gan^e 
SSSelteu bnrc^ bie UH'iten ^^immetöräume, nnb erbiilt [ie in t)armo* 
nifc^er Drbnnng. lieber X\}xn^ nnb Sibon t)at er Sßerniifitung 
anögcfproc^en, an ifjrer (Stelle beftnben [ic^ armjeüge gifc^er^ütteu. 
Setbft baö an|cf)einenb Unbebentenbfte, it^aö biefeö beiiige, nnöer^ 
g(eicf)(ic^e 5?nc^ aiter 33üc^er mit [o üebenöanirbiger (Sinfai-^f)eit 
erjäl)lt, ift \val)x; nnb uhiö bie 5>ergangenl)eit nocl) nicbt beftatigt 
^at, bem wirb bie 3»f»iU't ^^^ Siegel ber 3Baf)rf)eit anfbiücfen. 

3ntereffant ift bie bereite angcfut)rte Stette ^erobot'i3 S. 2, 
34., iveil bag im 1. 33. m. 47, 21. erjar)lte: „l)?nr i^a^ ?anb 
ber ^^riefter fanfte er niitt; benn bie ^sriefter Ratten ein %(\U 
gefejteö t>ün -^U^avao, nnb [ie \?er5ef)rten if)r ^eftgefe^eö, irelc^eö 
if)nen ^t)arao gab, barnm lunfauften [ie ibr Sanb nic^t", bamit 
übereinftimmt. 

(So manc^e6 ^^robnft beö ge[egneten 53oben^ ^^^alä[tinaö 
bürfte im Slltert^nme nac^ (SgDpten gemanbert [ein. 3n gan^ 
ß-gi^pten mid)^ leine 33al[amftanbe (aniyris gileadenlis). 2)eu 
S3al[am an6 ©iteab brachten bie Äarai^anen babin. 9hir jn 5}Ja' 
tarie, einem unbebentenben 2)orfe 5ir»i[cben Slaixo nnb ben 3tninen 
i)on ^eliopoliö befinbet [ic^ bie 5Ba{[am[tanbe. >^öc^[t )vat)r|c^etn* 
Itc^ ^at ber 4')obeprie[ter Cria6, a(ö er ben iübi[c^en Stempel jn 
^eliopolie^ erbante, fte an6 bem f)ei(igen ?anbe mitgebracht nnb 
bort()in »erpflanjt, wo [ie noc^ genügen Xageö hiUiüirt wirb. 215 — 3ur J')(f)rrrf:r!)c|*p. 

xviiL mf]i\)\[\\L 

9^ eil 
iVliruljam <j o d) m ii i I) , ^Bcjirfet-- JHabbiiicr. 

^otnc eiitjiße Sutevpvctatiou ^c6 3?. ^Samuel bcii ^ll^nv, Mc- 
fcö gctfti'cic^eu wk iüijimx, in feinem ^ommciitav jum ^H-utateud^ 
an feine §lntovität ftc^ binbenben, ja in iMelen Stücfen nec^ fvei# 
mütf)igern nnb bie ^rabition noc^ u>eni<]er, (\l^ ber il)n an )>l)\lC' 
füV(}ifd^er ©Übung übevvagenbe 53en -- ©fva , refpeftirenben (^regetrn, 
ift in bev 9ieujeit mit [o inei uniH-rboIenem 53eifa(( aufv3enommcn 
ipcrben, alö bic jn ben ba(3 &ebci ber Xi}'pf)i(in entf)a(tenben 
33i6r(fte((en. 9?a(^ biefer (Srflavunvj nämlic^ follen bie inev im 
^entateuc^ l^ovfommenben ^evfe (2. 5B. m. 13, 9. u. 16, 5. ©. 9)?. 
6.8,11,17.), i[)rem einfachen unb uifpiünglic^en 2Bortfinne nacb, 
nic^it baö Einlegen ber ^()'pl)i(in, une eö bie ^^vabition überliefert 
hat, anbefef)Ien, fonbern bilbliit) ju üerfte^en fein, taB man bie 
@ebote ©otteö überf)aupt ftetö 'per Singen f)abe. 3)icfe 5(uffaffnng 
ftnbet ftc^ nic^t nur in nief)reru unffenfc(;aft{ic^en unb fritifd;en 
(Schriften fc^arf betont unb vtlö untrügliche^ Kriterium ungetrübter 
unb yon ben S'fffi^In ber !Irabitien unabf)angiger (Iregefe aufge* 
ftellt — fte ift fogar in einer Sammlung unferer befteu unb ge* 
biegenften ^^rebigten, bereu unarmer ©laubenx^eifer, mit ec^t fonfer^ 
itatiiH'r ©efinnung i^erbunben, nicbt abgefprüd)en iverben barf, iinnnt 
auit nic^t fc^lec^tu^egö an#, boc^ U'»enigfteuei aufgenommen. 2ßaö 
SSunber, ba^ biefe ^lii\ui)t eine Sct;aar 'oon 2luf)ängern gefunben 
unb in ber ^n-ari^ in fo aui^gebel)ntcr 2öeife jur ©eltung gelangt 
ift, ba^ man l)eutigen SlageiS in mamtni ©egenben unter fünfzig 
ber 6c^ulc entumcOfenen Änaben faum sel)n ftnben iyerbe, bk 
%[fpi)Hm erhalten, unb ivenn erhalten, fte anlegen. 6elbft unter 
benjenigen, tu ixod) leiblich innerhalb be^ 3ubentl)umö ftel^en unb 
.©peifegefe^e, biefen 2;§ermometer angeftammter Dteligiofität, beob* — 216 — 

achten, (\icht c6 inele, bie biefeei ®ebct gan^Ud^ ignoriren. Unb ob 
auc^ mannigfaUtge (itnflüffc [tc^ t^ereinigen, bie 3:^f)'pf)ilin immer 
me^r miö bem ?eben ju t»erbvängen, fo iviib auc^ eingeräumt 
irerben muffen, ba^ V'cn ber (Singangö erunif)nten cregetifc^en Sin- 
fc^amtng, ii^elc^e bie 2;^'pf)ilin nict)t aH ein buc{)ftablic^ mofaifctiee 
©ebot anerfennt, nnb fie nur a(6 ^^^robuft ber S^rabition erfc^eiuen 
läft, ber erfte Slnftoß ausgegangen fei, baS ^^flicbtgefüf)! für biefeö 
®ebot, baö fonft eines ber ftärfften im 3ubentbumc unir, ab^u-- 
fc^wäc^en. 

Unb ber Schaben, ber barauS entftanben, ift füriva^r fef>r 
grof, unb eS brcf)et bem 3iibentf)ume bie ®efabr, ein auf bie 
ganje jübifct)e -KeligionSübung eiminrfenbeS Öebot ^u t^eriieren! 
1)enn alS folcbeö anirben bie 2;()'pf)ilin i?on ben ^>J?if(6na ^ ^ebrern 
angefefjen. 3u 5. 33. 93?. 28, 10. rt)o cS bei^t: „unb bie 936lfer 
ber (Srbe unnben fe^en, baf bu ben ^Jamen ®otte6 trägft", be* 
merft {%x. SDJenac^otf) 35 h.) di. (^liefer, ber @ro^e: bamit finb 
gemeint bie Xt^'pi^iiin, miä)c bu am .Raupte trägft '). 51(6 fclc^eö 
U^urben fte auc^ biS t»cr cinigeii Xie^ennien i^on alten ^fvaeliten 
boc^ unb in ©§ren gebalten, unb fte ivaren ibre treueftcu Begleiter 
auf aUen SBegen unb Stegen. 5U6 folc^eö würben fie bem Sar* 
3)?i'^wa^#3üng(ing im 9?amen ber 9fie(igiou ,^um Stngebinbe unb 
©c^mutf übergeben, mit bem 53ebeuten, ba§ er bamit bie beiiige 
93er))flicf)tung auf bie ?hieübnng ber ganjen 3:bora übernebme. 
2)enn une ber 3frae(it burc^ baS (Scfjema täglich baö 5Befenntni$ 
abzulegen i)at, i}a$ aucb an i^n ber 9?uf beS ^^immeiS ergebe, an 
ben einigen, einzigen @ott im ©eifte p glauben, fo feil er auc^ 
burc^ bie 2:b'^)l)iliu bie 'Xl)at manifeftiren, ba^ auc^ bie 'i^flic^t ber 
praftifc^en ^^luSübung ber göttlichen ©ebote für ihn biubenb unb 
t)eilig fei. 3eneö [)ei^t: D^ÜU; n)Db)2 b)V ^?^p bie 5?lncrfennnng 
göttlicher ^orrfc^aft, biefcS: mü» b)V r\b'2p bie 5(uerfennuug ber 
^erpfticfituug göttlicher ©ebote; beibeö jufammen erft: b)l! n?2p 
n^Di^i:' C^^W :^)2b^ bie gau^e unb yoUftanbige ?(nerfennung bcS ') !Dap fie mir li'XT '-^IV H^'Cn. iiniaiint hnrb, fiat, wie Sofaftiat 
jm- (£tc((c ridjtii} t'cmcrft, feinen @runb barin, baf nur biefe ftc^tbar, itä^rcnb 
bie T» bvJ n^DH unter bem .ßtcibc c(etrac|en Jt?irb. — 217 — 

göttlichen Sßiaenö ') (Sev. 14. b, 15. a). 9öer aber — ^eift eö 
ferner bafelbft — t>a6 (Schema lieft, unb bie ^^'p^ilin nic^t an- 
legt, legt t^or @ott ein ©eftänbni^ ab, baö er in bemfelben 9}?o^ 
mente Sügen [traft '^). 

$lllein fo fe^r aud^ jene ber ^irabition miberfpredbnibe (5r# 
fliirung bem ^reimut^ 9?. ©amuel'ö jur (Sf)re gereicht, unb m 
noc^ großem feinem ßfitalter unb bem ^ubentOume itberl)au^t, ba^ 
bie ^reiljeit ber 3[l?einung^äuferung in ber nneingefcf)ränfteften 
5ßeife feinen Sefennern geftattete; fo erfreulich eö ift, baf ber 
Slutor biefer 9J?einnng, ein ^ercö in ber tf)a(mubifcf)cn Literatur, 
fomit ben ^eipeiö lieferte, baß tiefet (Singet)en in bie ^>ilac&a 
ftc^ mit ber freiftnnigften unb unabl)angigften ©))i"^i<^f'^i'f<t'i»H3 f^f)^' 
gut ^»erträgt: fo bürften fid^ bennod^ gegrünbete iöebenfen gegen 
biefe Interpretation er()eben laffen. 

(Sine Unterfnc^ung hierüber bürfte \^a^ 3ntereffe beö ?eferö 
in Slnfpruc^ p nel)men yerbienen. ^enn einmal ift eö fc^on an unb 
für ftc^ üon f)öf6fter 2Öic^tigfeit, ben urfprüngli(^en ©inn be6 gött* 
liefen Sßorteö ju erforfc^en, unb bann f)anbclt e^ ftc^ t)ier um ein 
täglich auö^uübenbeö ©cbot »on tieffter ^ebeutung. 

Daf bie 9«ifc^na (bie bocfc auc^ ben xip^D bw )12WB p^ly 
fannte), in bem urfprünglic^en (5inn ber betreffenben Sibelfteüen 
ba^ ©ebot ber 2;^>^ilin erblicfte, unb, für eine anbere Sluffaffung 
gar feinen $Raum ftnbenb, ber ^^rabition lebigtic^ bie gorm berfel* 
ben 3uit)ie6, ge§t am un^ivcibeutigften ane* ^^r. @i;n§ebrion 88, b. 
^er»or, m eö f^eipt: .-nin nm bv ^^vb nD ]^b^D |\X I^Nn 
Dl^C b. f). ein (Svnebrial.'9J?itglieb, ba^ baö @ebot ber 3:^>l)ilin ') Sntetfffant uiib (^c^cid^ueiib jitc<(ftrf; ifl bie in %x. ©ittiu 40, a. t*or- 
fomntciibf, and) n^m ^a(af(;a crfiobcuc T>ccifioii, bap, lücnn ein ^^crr feinem 
©t(avten bie If)>{)iUii anlegte, er i()n bamit anfö 3iibentf)um »er^fi[i(f;tet nnb 
eo ipso bie jjrcifieit i^efct^cnft ijahc; be(?o(leiet)en hjenn er ifm jnr "Xijom gcrn- 
fen. iDiefeltieu jlvei ÜJionicntc finbeu \inr in ber 93ar--ü)'?ijlinif)--4ßeif)e. 

-) 35af)cr ber 9]anic n^DH, ^ve'ü fic alö etwaü jnnt @ekte 3nijef)ori; 
ge« angefcficn »rerbcn. !t)er ^Unral PpCH '^«t barnm maöfulinare gorm, nm 
ftc ttcm ©nttnngöbegvif Dll^DH ®ebete, jn nntcrfff;eiben. (Sttenfo tverben btc 
^falnien D'^biin, jum Unterf"cf;icbe »on m^nfl ^obUebev üt)crf)au)?t, fo genannt. -- 218 — 

in 5lbretc fteltt, unvb nic^t alö »ST:;*;} jpl bofianbelt, Jt)ei( in tic* 
fem '$aüc wcbcr eine fubjt'ftiv»c 3)?einnug flcgcu Me ^\)?ajorität, 
ncc^ ein 5[ßibei[pniit) Qco^ai bic auerfmmtc ^vabitioii ^m ©eltmig 
fcmmcu will, [oiibovu gvöbliittc^ 5?cvfcinicn bc^ einfachen 6ct)vtft* 
Jvovtc^, baö firf; i^ou [elbft it^ibcrlcßt uiib baf)cv i^ou 9(iemaiibcm 
acceptivt wixt. ^Seirciö genug, baf bie 9)?i[c^na für bie bilblic^e 
5(uffaffung bev bezüglichen Sßerfe — bcnn ba6 ift tt)af)ifcf)ein(id^ in 
beni rmnn p p'^^n j\S' gemeint — nicbt ben entfernteften §ln# 
[)altpunft fanb, unb beien 3Siber(egung bem ©pvac^gefüble über* 
taffeu fonnte. Hub nnr gUuiben mit m^Üem jKec^te. !Denn gegen 
biefc 9(nfic(;t laffen fic^ i^ier (Siuiüenbnngen, bvei t^on rein fprac^# 
liebem ^tanbpunftc an^, erbeben. 

1. 3ft eö nic^t benfbar, t)a^ ber ^^n'ntatenc^ fic^ cinee nnb 
be^^felben bilblicf^en 9(uöbrutfeö iMevmal, unb je zweimal beinaf)c 
unmittelbar nacl) einanber, bcbieuen u^ürbe. 2tef)n(i^eö t?erftöpt 
gegen bie äft[jetifit>en ©efe^c ber Spracfje unb ift im ^^entateuc^ 
ebne 33eif)3ic(. 9hut) in ben anbern 3:f)ei(en ber ©c^rift ftnb Wk' 
berbolungen ber 2(rt auperft fetten 5 unb wo fie fic^ bennoc^, wie 
in ben ^^falmen unb (Sprüchen, t^orfinben, f)at bie i^ritif barauf 
ju antiüorten. ©erabe nmgefef)rt. §lu^ ber SSieberf)o(ung finb wir 
berechtigt ju fc{)(iepen, ta^ bie (^cbrift bamit ein fcnfreteö ®chot 
)>ox fingen l)ab{% baö fte nun, ber 2Bic^tigfeit unb tiefern 33ebcu- 
tung wegen, bie fte ibm beilegt, wiebert)oft, wie wir bie^ bei an* 
bern, gleich wichtigen ©eboten wieber ftnben. 

2. CDaö jweimat barauf fp(genbe "[n^n n^liri -^y cnunn 
-jnyil'Zl beweif't, t)a$ ta^ i^ort)ergef)enbe DHItL'pi auc^ buc^^ftäblic^ 
^n yerftef)en fei. 2)enn ami) biefeö im bitblic^en Sinne ju nef)* 
men, wie bieö Slben 6'fra ^robuö 13, 9. fonfequenter 35>eife i^er* 
(angt, wäre nit^t nur of)ne 'i^saraUetfteUe in ber Schrift, fonbern 
and) eine (jöitft gewagte unb unnatürlicfje 5J?etapt)er. (So f)iefe 
fcviet, a(ö wenn Scmanb fagen würbe: ^sräge meine SBorte ben 
9}?auern betneo .r->aufe6 ein ! 3»bein finben wir ja beim Dni.*?2 HDD 
auöbvücftid; aubefoblen, an bie 2!f)üre ein 3^enfjeic^en ju mac^ien,, 
woran iMeKeid^t bie fpatere '^"Oh'fufa erinnern foll. Äeineöweg^ aber 
ift c^ benfbar, biefe^ ®ebot bilblic^ auffaffen ju bürfen, unb bafjer 
auc^ !It)'p[)i(in nic^t. — 219 — 

3. Sin aikn inci etcllen fommt ba^ 333ort n\s unb ^mu 
mal |nD] \m. dtnix bebeutet aber niN, uh> cö in bev 8(^vift 
vovfommt, ein gegebeueö, [td;tbavc^^ 3)'^''^d)(n, baö nitivcbcv ,^iiv 
33eUHif)vf)cituii(3 eiiiev tjor^cv t^cvfi'mbctcu 2:f;atfact;e ober ?efn-e, ober 
jur (Erinnerung bieneu [oU. 2ßcnn a([o baö ganje ©ebot nur bitb* 
U^ ju i>evftebeu it)äre, nne fönnte eö aU „^eid^ni" augefe^en 
ircrben? 2)ie ganje *4^^ra[e enthielte einen (ogifc^en ^ivtd] beun 
einerfeiti^ [oU ja i)a^ bcr bi(b(ic6e 9tu6brucf bebeuten, ba^ ivir un^ 
bie Sef)ren cin))ragen, unb anbeverfeit^ [olt biefe bi(büc^e (SinprtP 
gung ^inUMeber alö ^vinnevung^.^eiiten bieneu! !l)a?fe{be lä^t (id) 
von jllwl fagen. 

4. 2Q3enn fic^ fein äbutic^eö utofaifc^eö ®ebot mein- i^orfänbe, 
ba^ ba befietilt, etjvaö 5Iufgefc[;riebene6 an \i^ jum Denfjeid^cn 
ju tragen, fo loare bieö, u>enn ami) noci; immer fein genügenber 
@runb, ahn boc^ ein §(n^a(t^Vunft, eö an ber einen (Stelle, iro 
eö i^ovfommen fott, bilblic^ aufjufaffen. Stllcin biefe^ ©ebot ftebt 
gar nic(;t [o vereinzelt ba, une eö [c^eint. Unter ^m 35or[c^riften 
für bie 2(nfertigung ber Äleibcr für ben ^^obenpriefter ftnben wir 
ein gan^ äf)n(i(^e^, unb in einer 3hi6brutföweife, bie feinen ^\m' 
fei geftattet, \^a^ eö budbftäblic^ m nebmen ift. 3n ben Steinen 
te$ (Sfob unb ß^ofc^en unaren bie 9{amcn ber (Stamme, im 1^''^ 
ein großer ©a^ eingegraben. 2)ort une ()ier am ^opfe unb 2lrme 
ju tragen; bort tvie ^ier ftnbet fif^ berfelbe Stuöbrucf pIDl .^ivei- 
mal. ß-robnö 25, 12. 29. !Dap bort bie eingefc^riebene 2)einfe 
eine anbere ivar, ift natürlich, iveil fie bort einen anbern ^wed 
hatte. — 3ßenn nun ber ^oEie^n-iefter an feinen Äteibern bie 9?a* 
men ber ju^ölf ©tämme 3frael6 unb ba6 'HP VJip aU 5Jia^n* unb 
2)enf^eic(;en feinet ^oben 33crufe^: bie Vertretung unb .^eiligung 
feineö U^olfeö, ju tragen batte, umrum foKtc nictit auc^ je ber 
Sfraetit baö gefc^rieben an ftci; ju tragen l)aben, uniö if;m täglich 
unb ftünblic^ feinen t)o^en Sevuf vergegenu>ärtigen fann? — 2ßic 
unr Jveiter fel)en iocrben, univ eci auc^ it^irftic^ im altjübififcn 
Volf trieben Sitte, inelleid^t burd; ^a^ ©ebot ber 2;b>^iliu üeran* 
la^t, irgenb einen nncbtigen ©pruc^ auf bie ftet^ mit fid; gefül)r# 
te (gc^reibtafel ju fc^reiben, um il)n of)ne Unterlaß »or Singen 
^u Ijahcn. — 220 — 

@eftü;(t auf bie angefüfirten 2lrgnmente, [eften ixnr gar nic^t 
ein, mit Jt)c(it)fm dlai^te man baö ©c^riftivcvt iimbeuteu bürfe, 
U^enii füv bie einfache, fc^Iic^te Sluffaffung baö eprac^gc [e^ , ber 
3iifamincuf)aiU3 , bic (erifa(i[({;e Sebeutung ber SÖövtcr imb bie 
2(ebii(iit'fett in anbeven mofaifcfeen ©efe^en [pvec^en? §lbcn (Sfra, 
ber bie Ü)?6g(ic^feit (nlblic^er Sluffaffung [prac^lid; jugiebt, wiber^ 
legt biefe 'iOJeiuung mit ber uncfctigen Interpretation^ -- Siegel : baf 
bort, tvo bie buc^ftäblic^e 2(uffaffung beö ©c^riftworteö im 33e* 
reiche ber S)?5glic^feit liegt nnb gegen ben natürlichen 3}?en[c^ett* 
öerftanb nyin b)pw nic^t »erftö^t, wiv ^on berfelben nic^t abge- | 
fien bürfen. I 

2Bir JvoUen nun bie ^eiegfteUcn, auf bie 9i. ©antuet unb " 
2l6en dfra if)re Slnftc^t grünben, efma^ näfier betrachten. (S6 bürfte 
fic^ bei näberem ©inge^en in biefelben ergeben, baf fte lange nic^t 
fo fcf)lagenb ftnb, mc fte für ben erften 2(nblicf e^ ju fein fc^einen. 

(Srfterer bemerft ju (*robuö 13, 9. n^-i^ Y^WQ p^)V '€)b 
-jni? bv cn^nr ':ii2W pyD "|-i^ bv ^ihd i^nd i^tdd jnDT^ "p- 
2)iefe ©teile beix^eift gar ^\d)t^i', unb 91. ©antuet t)at fie mifüer? 
ftanbeii. 2)enn ba6 cmnD be,5iel)t fic^ nic^t auf "pb bv , ba bie 
alten Hebräer ben Siegelring ntc^t auf bem ^erjen, fonbern an 
ber ^anb getragen. 3ßgl. @eneft6 38, 18. Jp. Sieb 8, 6. 2)a0felbe 
gel)ört inelmebr ^um ?ir>eiten ©a§, unb finbet fic^ im erften, al6 
oft i^orfommenbe Oiebeftgur (Repetitio) u>ieber§olt. Die ©liebeiiing 
beö ©a^eö ift folgenbe : ^^11 ^V cmnD cmnD ^nb bv ^J^^^- 
93gl. 9tafc^bam ^robuö 15, 6. ber bafelbft burc^ genannte JRebe^- 
ftgur, bie jur ^legauj ber §cbr. ^^oefte geleert, eine von ben lieber.- 
feiern überfe^ene, aber ganj i^ortrefflic^e (Srfiärung giebt *) ; ben- 
felben ©enefi^ 49, 22. wo burc^ bicfelbe gigur ju ito^eletf) 1, 2. 
eine originelle, febr bearf;ten(?an'rt()e örflärung gegeben unrb. 

3utreffenber fdjeincn bie i^on 5lben ©fra (Srobu^ 13, 9. an- 
gefüf)rtett Belege ju fein. 9?ebenbei fei eö bemerft, ta^ fic^ bafelbft 
ein meineö SBiffenö nngerügter ©c^reibfebler eingefc^lic^en; benu 
bie angefül)rte ©teile: "l^::;n rp? m^ ^V cn^p finbet ftcö nic^t ') a5iefc rtff;tigcrc 9tuffa)Tuiuj ber «crfc am i). ?. haln tcf; meinem 
.^erni (gt^rtager, bem gclcfjrtcit 3. ©a^rmanu, ju tjerbaufe». — 221 — 

in ber Schrift. Stt ©pr. 3, 3. 7, 3. fjeif t e6 : '^^b m^ ^V cnn?, 
unt» 6, 21 : "pb bv C"i^p. 3)iefe ^i)xaie foU nun beii ^aupt* 
bejvei^ für t»ie bilMic^e Shiffaffimg beö mtlto ^y cnnnri liefern, 
ba eö unmöglich im buc^ftablic^en Sinne : „fc^reibe eö auf'ig ^^^", 
üerftanben ttJerben fami; benn bie juerft angeführte ©tette : n^l^ "»D 
Dm jn beiveift bo^ gar 9?ic^t$. !Dort ift bie 9tebe baöon, baf bie 
S3eobac^tung ber gegebenen Se^ren bcm Jüngling jur ^intc unb 
jum ©c^mncf gereichen iverbcn, nic^t aber »om Denfmal nnb förin* 
nermigöjeic^en, ane mx nnb p"l3]. 

Slilein unr fteKen anc^ bie, ivenn anc^ aKgemein recipirte 
Slnffaffung genannter !p^rafe in Slbrebc. Unter nr ift f)ier nic^t 
bie lindere ^rnftumnb, fonbern bie Schreib tafct, bie bie Sllten 
auf bem ^erjen ju tragen vPli'9ten, ju verfielen. (So ift i:a^ 
nid^tö Slnbereö, atö baö oft in ber 9)iifd;ua »orfommeube Cp:iD 
(bei ben ©riechen mml, hd ien diömexn Pugillares genannt). 
SSgl. 9Jtifc^na Ä'etim 24, 7. wo meljrere Strien biefer Sc^reibtafeln, 
ganj fo, ixne fie bei ben Dtomern gebräucbli(^ ivaren, vortommen. 
93erg(. Slbamß röm. 2ntert(;ümer, überfe^t t)on ^}lci\jex @. 948. 
!l)ergleic^en ©c^reibtafeln, un'nn fie au^ ^olj maren, \m bie mei* 
ften ber Sitten, t;iepcn fc^Iec^ttveg m^, i^gl. 3ef. 30,8., (Stiabafuf 
2,2.; auö ^rj |P^3, »gt. 3ef. 8, 1.; an^ Stein, ntn^te baö 33e^ 
ftimmungött)ort G"':nN ^inaufommen. 

^öc^ft iva^rfc^einlic^ pflegten bie ^rofetcn ben Sluftrag ju 
erhalten, fnrje, in^altöreictje, ben ^ern einer ganjen 9?ebe ent^al-- 
tenben Sprüche i^reu ^orern ober Jüngern in bie ©(^reibtafetn 
ju i>erjeic^nen. 2)a§er in mn'^n gljabafuf 2, 2. baö n 3)emon^ 
ftratiiMini nnb ber ^^hiral, umö 3onat^an unb 2lben @fra ungenü^ 
genb erklären. a)?an(^mat l;atte ber ^rofet ben Sluftrag, auf feiner 
eigenen ©c^reibtafel einen fotc^en Spruc^ jur ©c^au jn tragen, me 
3ef. 8, 1. — Unfere 2lnnal;me erhellt auc^ eine bunfle Stelle in 
3ef. 30, 8. 2)afelbft Ijd^t eö : bv^ cnx mi^ bv H^HD Nn nnyi 
jnnx ci^^ ^nm npn idd. 9?ac^ ^imc^i märe Dnx tvie cn^JB^ 
anfjufaffen, ivaö aber fc^ivierig ift. 3)ann ift nic^t abjufe^en, ivoju 
baö jn^eifac^e Schreiben auf mb unb ^DD, ba erfte^ eine 3^afel, 
lejteö eine 9tolle bebeutet. 2)ie @ac§e aber vert)ielt fic^ fo: ber 
^rofet i)atU ben Sluftrag, bie \)or^erge^enben 333orte nny; DH nm. — 222 — 

ober nac6 SacBö uri-; aUnn, ^uerft tu bie Sc^reibtafeht feiner 
^orer, bamit \ü ee iviffen, [cbcxun in eine tRoUe ju fc^reiben, ba* 
mit ee ber Bufunft alo 3t^iig»ip ^i^»i'. Unter CHX m^ ift ntitf)in 
bie Sitreibtafel jn i»erftef)en, bie bie ßiit)^^^"^'^* SeüiJ'J'^ ^^ fic^ 
trugen. X^er gan^e 9lft mupte burc^ einen fcicfcen ^Borgang öon 
braftifc^er Sßirfung fein! 

(Sbenfc erflärt fic^ ine( etnfacfccr nnb natürlic6er 3trem. 17, 1. 
[22? ni!^ i'V nir^nn -i^:::^; pc^i^i br.i üv:^ nmnD mirp av^n 
cr^n^nnT:: n^^ip ^i. 3)er bilbücfeen ^ilnffaffimg ww n)b bv n^nn 
Cib tt)iberfprtc^t ba6 1 Sopufatiünm i>on m:"ip^v, ancb untre bvtei 
53i(b burcfi n^^r jlCiini 'rn Lry mit ctuvtö ^n greÜen garben 
aufgetragen. (So ift aber nichtig 3(nbereö, alö eine Otüge bes« ^^ro- 
feten barübev, t^a^ feine ß^i^fitofffu in iljxc <2d)reibtafe(n mit beni 
i^nn 'CV — Stilits — i}eibnifc^e 9?cti5en unb in bie >!pDrner ber 
SUtäre beibnifc6e Silber mit bem ']^'^W pc^* eingegraben f)aben, 
um bie Grinnernng baran \tü^ gegenu>ärtig ju f)aben , nne man 
an ber ^^vnft ein ßn<i)en geliebter Äinber ju tragen pflegte. 3^gl. 
Diapcport'ö geiftveic^e (Srflärung 'ju Wd:^ Tis in bem 33orn^orte 
jum &ai'^(it} @. XII. 

5Iu5 ben angeführten Stellen, bie fic^ gegenfeitig beteud^ten, 
ge^t ei^tbent l;en^or, baß ber 5pl)rafe "|li^ n'.b bv CzriJ eine auö 
bem t'eben gegriffene, taglic^ vorfommenbe Srfdbeinnng jn ©runbe 
tag; unb e6 ftel;t gar 9fic^tö im Sßege, biefclbe bucöftäblic^ ju 
nel)men, bap ber Jüngling ftc^ bie 2ßeiö§eit0lel)ren in bie Schreib* 
tafel einjeic^ne, bamit er felbe ftd^ t^or Singen t)ahe. 2)a6 6pr. 
6, 21. i^orfommenbe "[2^ b^' D'lli'p ift alö prägnante Jorm für 

nbi<r] Dnmn vbv nn^j iii'n' nii?n "iii'p aufjufaffen^ ebenfo 
"jTi^yni'kS bv Cll^'p, mil man auc^ in ben jÄingen bergleic^en 
3ettel ju tragen pflegte. 33gl. ^k angeführte Stelle t^on Dtapoport ^). 
a)?it^in fallt ber ^en>eiö für bie bilblic^e Sluffaffung bea cnnnDI 
mn(i i'y, baö meber eine ^arallelftelle für ft(^ ^at, noc^ einem ') 93ertt;eau in fnuem Äommeutar ju ben @pr. ®. e. 6, 21. hemtxH: 
„Sin fü^ncr turcf; 3iifammcutt)ei-fnn^ tcr ^njei Jöiltct 3, 3. a. unb 3. b. , obsc 
7, 3.a. unb 3.b. entftancencr 5luöbrud". 9la^ unfcrec 2luffaf[ung baijeijen iji e« 
eine ganj genjö^nlid;c prägnante gornt. (Stcnfo ifi bvtö auögetaffene pll^ ift 
;5erem. 31, 33. ju crgänjen. — 223 -- 

au0 fem Seben gegriffenen 9)^omente entfprec^en fönntc, in 9iicf)t5 
jufammeu. -SiUein, zugegeben, faß unter "p? mp bv cnnz nic^t 
faö jvirnicj^e Schreiben, [ouDern fie geifrigc (Sinpragung gemeint 
fei, fo wirb foc^ eingeräumt a>erfen muffen, faß eö lange nicbt 
a(ö 55e(egfteUe für H'n^ py cnnnn fienen foiine. 3Benn aber 
ficfeö nicCt biifiic^ genommen werfen fann, fo mu^ auci> cmi^'pl 
buc^ftäblic^ genommen werfen. 

2)ie i^^ifdbna Ijat faf)er voüfommneö Otec^t, fie jwei Gebote 
j''!'Dn nnf ull^ ali^ buc^ftäblic^ mofaifc^e ju veifte[)eu unf fer 
3^rafition (efigiic^ fie gorm ferfelbeu nnf fen anf^ufitreibenfen 
3nt;a(t, worüber fer Xnt [ui) nicfct feut(icf) anöfpric^t, jn^uweifen. 

iSflan erlaube nnö noi1; f)icr yim 8ct,)hiffe, auf ein überfe^e* 
ne^ 2)?oment in fer finnbolifcben 53efeutung fer 2;f)'p[)i(in auf- 
merffam ju machen. 'iÜtaimonifet^ ju 2. 53. ^y)l. 13. legt fen 
^auptaccent in fer 53efeutung fer "l"' bil! nbE}:^ auf ^i^H 13^3, 
geftü^t auf faö in 3:r. 9)ienac6ot(; 37, 6. erwa{)nte r^^'U; r\2'l)iW 
:ibn ly^D. SlUein fort f)anfe(t eö jtc^ nur iwn fer ©teile am 
21rme, wo fie (''^Dn ju befeftigen feien. 2)aö «Sc^riftwort giebt 
unö farüber eine inel nä^er liegenfe (Srflarung. 

2)ie ^\vn fer örlofung cin^ (E'gppten ju abftra^irenfen l^ifto- 
rifc^en 3Sal)rl)eiten i^on f)6ci)fter ^ÜBic^tigfeit, faß menfcfdicöeö 2luge 
JU furjftt^tig, um fen ?0?oment fer ^ülfe t)or§erjufe^en , unf 
menfc^lic^er 5irm ju ol)nmäi^tig [jt, fid) ©elbftl)ülfe ju i^erfcfiaffen, 
foüen furc^ ]^bü^, fie "J^rj? p2 unf "jl^ bv ju tragen finf, an- 
fc^aulic^ unf ftetö gegenwärtig gemacht werfen. „Unf eö fei fieö 
jum Bt'ic^ni an fer Jpanf unf jur 33infe jwifc^en feineu 5lugen, 
faß mit ftarfer ^anf unö ®ott au^ Ü}?ijraim gefül)rt". (£'rof. 13, 16. 
(Sine troftreii"f)e, in 3fraelö ©efc^ic^te ftc^ nicjit eintnal bewäf;rte 
2el)re, fie eö wal)rlic^ üerfient, furc^ faö tägliche einlegen fer 
2;i)'pl)ilin in'ö ©efäi^itniß gerufen unf bef)er3iget ju werfen ^). ') Sluä biefcr ba^ ganjc ©cfefe umfajfeiibett, ja bo^matifc^en 33cbeutun^ 

bct /"»^DH läpt ftc^ bcr in 33cr. 44, b. ücrfcmmcnbe , ater md) fefit fcefrem^ 
bcnbe ))a(äftiiieufifd)e OcBraud; crftäreii, xu\d) 5lblcßcn bcr pScH, bcn Scgenö-- 
f)?ruc6: "i^pn l'l^wb V'2yi"i< ju fprc^cn. (S. S^cfafat bafelbft). ®ic bag 
bogmatifc^e W'p feine Tu'nnN* Hns ^at, fo foflten anc^ j-i^cn eine HDI^ 

nnnx^i:' traten. — 224 — 

itcrl)bfmerkmtg bcr Heboktton. 

Unfer \x\ greunb l)at fic^ buvc^ i?orfte^enbe 33efprec^ung um 
btc 2Iuffa[fuug beö ^^f)i;taftenen==@ebote6 ein uicf)t geringe^ Sßer:= 
tienft evunn-bcn. 2)af 5. ^. 9)?. 6, 8. unb 11, 18. nic^t trc))ifc^, 
foubern nur cigenKid^ genommen iverben fönne, I^aben [elbft (^rift* 
Uc^e ©^riftauölcger ancrfannt. 9)?anc^e bcrfelben, wie Otofen? 
münei* unb in neuerer 3fit S3aum garten, jief)en im ^eutero* 
nomium bie eigentliche !Deutung i^or, ivätjrenb fte bie 2Borte beö 
ßrobuö Mlblic^ auflegen. 2)ie neueften jübif^en (Sregeten erüiiren 
fic^ cinftimmig gegen bie tro^if^e 5iuffa[[ung. Seon t>a 93iübena 
(geft. 1648) i)at Sejterer mit i^ieler (Snt[c^iebenf)eit baö SSort ge^ 
rebet. ©eine ©rünbe, ju benen namentlich bie ^erüor^ebnng be^ 
Umftaubeö gef;ört, ba^ in ben biblifc^en Schriften, in benen fonft 
t>on Äleibung unb ©c^mud nic^t feiten bie D^ebe ift, bie ^l)i;laf# 
terien nic^t eruü^nt iverben, [uc^t Sieggio au6fü[)rlic^ ju iviber* 
legen. 3)ie einfc^lägigen rabbanitif^en SSeftimmungen iveigevt jlvar 
auc^ er [ic^ anjucrfennen , ivaö' if)n aber nid^t öerl)inbert, in ber 
^au))tfac^e unb inni eregetifc^em ©tanbpunfte bie faraiti[^4i;pi[c^e 
Sluffaffung entfc^ieben jurücf jutt)ei[en , unb bie rabbanitiftt ^ eigent:^ 
lii^e alö bie au^[(^lie^lic^ fc^riftgemäpe barjuftellen. (@. Exam. 
ü-ad. @. 38. 150 ff.). 3n gleichem ©eifte fpric^t ftc^ Sujjatto 
au6 (5Jnfc^t. 2. 33. m. 13, 9). ^r. ^ahh. ^oc^mut^ ^at burc^ 
feine Sluöeinanberfe^ung jum Slbfd^luffe ber ?^rage in eregetifc^er 
9tu(fftc^t einen bebeutenben 33eitrag geliefert. 

!l)agegen fc^eint unfer \x>. greunb bie religiöö^^raftifd^c Seite 
beö ©eboteö nic^t üollftanbig beleuchtet ju ()aben. 2luf ber Äanjel 
ve{(|t eö atterbingö §in, ©eift unb Sebeutfamfeit beö ju befpre^ 
c^enben 9ieligion3gebraud^e6 mit Senü^ung ber Cluellen nac^brücf* 
lic^ ^erüorgel)oben unb beffen SÖic^tigfeit ben 3«^örern mit unge# 
^euc^elter SÖärme an'6 ^erj gelegt ju ^aben. 3n einer tt)iffett# 
fc^aftlid^ * tf)eologifc^en Slbl)anblung biirfen aber auc^ unc^tige unb 
(^arafteriftifc^e f)alac^ifc^e SBeftimmungen uic^t i?crf(^unegen tverben, 
am wenigften folc^e, ivelc^e in ber ©efc^ic^te beö befproc^enen ©e- 
brauc^eö fein unwefentlic^eö 9JJoment bilben. ©o burften bie %hUc 
nic^t unerival)nt bleiben, in benen t)a^ Oteligionögefe^ v^om einlegen — 225 — 

bcr ^^f)i>Iafteiicn ^i6))enfu•^ 2lm mcrfirürbigften ift in Mefcv ^ücf* 
ftc^t bie Seftimmuug ber 5J?ec^t(tt)a. :2)ie[clbe begleitet näntlid; bie 
2ßorte ber ^^ova: „Unb eei fei bir ^itm 2Saf)v^eitf)cii an beiner 
<^anb unb ^um 1)entma{ ^unfc^en beinen klugen, bamit bie Sef)ie 
®oitee [ei in betnent 3)hinbe (2. 33.9)?. 13, 9.)" mit folgen-- 
ber ISrläuternng : 2(u6 biefen SQSovten frf;lie|^en bie (S^efe^ei?(e^rer, 
iia^ Jver bie 3;;f)'))f)ilin anlegt, fo t»erbienftlirf) fninble, une ber in 
ber 3:t)ora lieft. 393er unrflitt in ber Xijoxa lieft, ift bal)er nidjt 
per))flic^tet, tk Xi)'philui an;,ulegen (9J?er^. jnr (5t. 33., 17. X 
D. (?l). 38). 'M. eamnel 3b n 6bofni ba^^ohcn, mUi)n im 
11. 3af)rf)nnbert ®acn ,^n (Snra umr, erflört «mmr biefe ^Seftim- 
mung für cbfolet, inbem er \i(i} anf feine alteren ßfitg^in^ffen be- 
ruft, bie trc§ ibrer Scfcbaftignng mit ber Ribera baö ^Il/pbilin- 
®ebot für ver^flic^tenb gebalten baben. 21. 3faaf b. ?lbba^ 
^"0?are auö ^DJarfeille (12. 3al)rb.) legt aber auf biefe 53ernfnng niitt 
baö geringftc @en>ic^t. 3)ie Slutoritäten — fagt er — auf bie 
ftc^ 3bn (^bcfni beruft, lagen blc^ bem etubium be»? 3;balmub^ 
üb, unibrenb bie ^Wec^ilt^a nur ba(S Stubium ber ü^l^cra mit ber 
bieipenfirenben Äraft befleibet {X. O. ^. ba]. 3?gl. tic ©loffat.). 
2)ie Äenntnip biefer 3::i)atfact)en ift für ben frommen 3frae^ 
Uten, ber geirolint ift, bie äußeren ^"Religionöpflicbten pünftlic^ ;i,u 
üben, burc^auö nicbt beirrenb; bagegen ift biefelbc für bie reli^ 
gionögefe^icbtlic^e (Sinftc1)t l)öc(;ft an5tef)enb unb intereffant. 2(uf 
ta^ (£rf)rifttvort geftü^t, fiebt bie 53?ec(;iltf)a in ben ^f)'^f)iliu ein 
Denfjcic^en, ba^ an ©otteö ©efel^ erinnern foll; fte fd;liept Ijier-- 
au6 mit alter llnbefangenl)eit: „3Bal)renb bu bic^ in ba^ @efet^ 
fetber i^ertiefft, ift bir ba6 3fi<^en eiitbef)rlic^, ba bie (Erinnerung 
an baöfelbe nif^t erft in bir geu>e(ft ^u unn-ben braucbt". (®. 33ef. 
^■)?of(^-9ho. 21 unb X. O. 6f). 38. bie 3}erl;anblnng über bie jum 
©ebrauc^e ber ^f)\)l. gel)örenbe J?apacität). 993er fonnte bie^' bni 
@eift lebenbiger, i-^on gebanfenlofer ^[ßerfbeiligfeit u>eit entfernter 
5)Jeligiofttat tterfennen? — Sej^eicbnenb für bie alte ^raviö ift e^ 
and;, ba^ 9?. 3o<^iinan ben 9?af(^a, ber inelfad; gefeierte Sdjiu 
ler 9?. 3ebuba'ö L bc^ ^^atriarcben , an^ biätetifc^en SfJücfficbten, 
— fein .fo^f fonnte nämlic^ bie raul)e ^uft uic^t ertragen, — 
«?al)renb be6 50Sinteri5 bie ^aupt^^i;lafterien gar ntc^t anlegte 

Beo-Cbananja 1858. (■ 15 — 226 — 

(j. 5?ev. 2, 2). ?R. Sccfcicl ^ci(pviii ^cvicf)trt tk^ in [einem @e^ 
le^rten-Scrifoii cf)iic 53cbciifcu. Dr. ^D^. l'inveiimin^cv, ter 1855 
in granfeCö l>)?onat[c^vift eine (^(^avaftevifttf 5R. ;u'ii)anan'ö brurfen 
lief, glaubte (^ ))cx\6\x^d(\cn ut muffen ! ! 

2)ie 33eMelninf] i^ev ^iH)\)iaftevicn auf bie (SrfiUluui] h't? &(- 
fet^eö mit Äopf unb ^cr? fc^eint in ber ^f)at ^uevft 3?act;maniC»ee 
beutlic^ anögefproc^en -^u ()abcn. 2Bie 5Sincr tiefe $>eüe()nng fc^cn 
im ^^^fenbolonatban 2. 33. 9}?. 13, 9. finbeu fonnte, ift uubegveif* 
(ic6. (5ben fo un^niv] foK3t auö bem 3:()ai\]um ^um ^oobcnliete 8, 3., 
baf tie ^^f)\"t(aftei-ien alci 2(mulette betvait^et unirben, Da bafelbft 
gav nicbt v»on ben ^^()i)Kiftei-ien bie 9tebe ift. 

Stuf eine fiöc^ft eiijentbümlic{)e SÖeife bat fiel) bie ueuovtbo-^ 
büve beutfcbe DÜMuanti! im ber @i}mbo(ifivuni] ber 3;iVvbilin m-v^ 
fliegen, ^irfd) fagt: „Tic Sie^uol) nmgiebt ba^ .•öaupt biö ^uiu 
^intevfopf, ivo bann ber --~" bilbenbe Änoten a\\^ bem (inbe bee^ 
.S^iutevfüpfe^, bem Sifee beö ©ebäcbtniffe'o, auütliefü (^>oreb, 
§. 273)". (§:m^} \o beben ?Uter^ f)atte ftcb a!|o bie itvanieffovne 
;iu cvfvenen ! 

®cl)lüfliit bemcvfeu wix nur nocb, bap bai^ ^-inn-baltnip ber 
^l)i>lafterien ju bem Scl)ema in ben beiben ©emaren ak^ offene 
grage be^anbelt ivirb. *^lbba §lrf (fa, ber benibmte Oteftaurator ber 
tbalmnbifc(;eu Stubicn in ^^erfien, laö baö eitema, bevor er bie 
Xb'pbilin anlegte (j. 5?er. 2, 2. 3)af. bab(. 14, h.). (5;*^ ^iemt bcv 
2Biffenfc^aft nicbt, berlei Spej^ialitäten \n ignoviron. 

lieber bie t^tvmologte von jr^n a^erben unfere SPeiträge 
i^ur tbalmubifctien ^S^raitforfc^ung unb Slltertbumöfunbe bae ^ui- 
l)eve bringen. — 227 ~ 

3!ir ö;iiifciUi!i(] in öcii 2f)nri]inö. 

Die i^ibcltnterprctation ber Habbiiten. 

Dr. m. Diifdiak, 9Jabb. in &<i\)<i. 

für irgeiib einen ©ctanfen iüifjcrt ftci) ijan? befo^^cl•c in tci ^ag^ 
(^ata. 2){e ^a^jßaba, ^iefel• unc^tij^c ^\m(\ tcx 'Xi)i\ü^Uit bev 
9l(ten, bffctniftigt fiel? a) mit tcx geraten nnt> natürlichen ?(uffaf^ 
fang tcv 33ibelj b) mit ber Shic^Icgmig uuD ?(nu>enbung bcrfclben 
anf 2U(e(3, \x\\& mtn ta^ überlieferte Ö3efe^, nort) Me ^l^erbin^ 
tung bei? tratitioneüen ©cfe^eö mit tem Sctriftterte betrifft. ?luf 
tem ©ebiete ter ^aggaba l)cvx\(bt iH>llfcmmcne Freiheit"), jeber 
(Sin^elne fonnte nac^ eigener (5infid;)t l)aggaMfc(ie (Slemente vrotu- 
jiren, niemanb wax , \\m in ber ^alacöa, an eine Slntoritiit, an 
eine 33ef)6rbe, an eine ©d^nle, an eine Sebre ober au einen ?e^rer 
gebunben. 2)ie ^aggaba braucbte nic^t, \vk Hc ^alaeba, über:= 
fümmen, gef)ört, fonbern nnr gefagt jn fein. 3)ie cinjige 9lutori* 
tat, u>e(c^e ben ®eift unb baö SBefen ber ^aggaba bominirte, umr 
bic Stimme ber cffentlicben ?J?einung, bie Stimme ber Sitte unb 
ber Sittltc^feit. !Die $htffaffung ber 33ibel nac^ bem geraben unb 
natürlicben 2Bcrtt»erftanbe f)d^t tOlfD, iralirfc^einlic^ t^on 12WC> 
au^jie^en, entfleiben, mii man bahci ta^ 2Bcrt ober ben Sa^ ifjrer 
^ülle entfleibet, um ben Sinn unb bie 53ebeutung berfelben ju ,^ei' 
gen ^). STie Sluölegung unb 5lnn,>enbung berfelben auf neue (^alle ') @. eben ©.116 ff. 

^) (Sin .gaij^afctft bejiefit fiä) focjar (33aba ^a\m 54) auf bic @c))Utai 
giiita, \vtiä)t tii ©tc((c '2'C'^"' jy^^l i" bcibcii :J)ccalo9cu I)at, uiib wie incte 
i^aij^abiftcn bat bicfc JlgabaflcKc »incbcr in Jlnfj^rurf; ijenonuucnl ®. Äorf;bc 
3ijc{;af 20. .^cft, bic JJcntuug btcfcr Sli^iba von .§rn. SHabb. ^oroipi^ in 
9Bicn, ber jcbod; an ben Xcü ber ©cptnaginta nirf;t bactjtc. (S. ?cmb. 3efrf;. 
II. 1, 24 ff.). 

') @. m. vvah. (Sinl. in b. Ij. @rf;r. §. 108 ?(nni. \U\i. 

15* — 228 — 

\vn\) T^°)1 genannt, t^on Wll, [neben, foifcben; irenn nämficf) tie 
3nteveffen, ^ievf)ä(tnitTe , ©cfühic nnb (^mpfinbnngcn, u^ovon btc 
©cgemvart be^errfcbt mxt , in ben Zeit bev (). <B. hineingelegt 
JV'Citen; ober ~'D, ivcnn bic ^^aggaba, ba6 ^^Jietaftfifc&e, ta^ 3«* 
fünfttge, ta^ ©efieimnifyoUe betrifft. ?(m meiften ift bcr Dernfc^ 
im X^almub i^ertveten , n>ei( tk ^^ev^altniffe bei ©egenuntvt ben 
meiften (Sinflup üben. 3f)vc größte ^^ftege iawt bie .^aggaba, a(e 
ta^ jübifcbe Sßolf bie andere ^^reihcit r»cr(orcn hatte nnb nnter 
baö 3oct; bcr eflai^erei gerathen www Xa unirbe Hc b. S. baei 
^?anier, nm ti.W fic^ bie ©cbrücften fc^aarten, t^ai böcftfte ^^ebenö- 
gnt, beffen Scrt^ ^u t^erberrlicben, beffen 5i3ürbe ^n i^ert^eibigen 
man fic^) bemühte. 2)ie ^aggaba iimv bahcr ami) ta^ ^e(b, anf 
ivelc^em ftc^ ta^ Xaknt frei entfalten, ber (i)eift nnbefttriinft ent:^ 
ivitfeln fonnte; u^ä^renb bie ^a(ac6a @cbäd;tnit? nnb Scbavfjtnu 
"poran^fe^te, irar in ber .^aggaba ber \vnntc nnb nnbrfd)ranfteftc 
S^jielraum gelaffen, 33e(chrung au^ bem ©otteöuun-te \n fi^^^öpfen, 
t}k f(. (5. mit alien nur möglichen 9tei;;en an^utftatten , baö ®C' 
müt^ mit 3;rcft nnb Hoffnung, gefchö^ft an^ biefem ?ebenebornf, 
jn erfütfen. 9)?an fe^te ben ganzen Sd^cii^ von latent nnb .f ennt- 
niffen nm fo lieber an biefe ©eifteethätigfeit, alf^ bie ^eiftnngrn 
ni(tt \o f)ert>orragenb, mc in bcr ^alac^a, ^iu fein brancbten, nnb 
leicfeter ^um ^3?uhmc nnb '^um 2hifehen führten, llnb fo füllt benn 
ber ^aggabift mit feiner ^vintaftc nnb mit feinem @ciftc bie 
f). ©. an^ nnb ivenbet }k \n feinen S^V'crfcn an. 3n ben beiben 
Xf)almuben ift bae ^clt bcr ^aggaba reicf)liit bebaut. oHnüten 
ber ^alacf)a nnb ber .^^iggaba beten ftch fo viele 53erührnng6'' 
nnb 9lnfnüpfnng^punfte bar, t^a^ bcibc 33eftanbtheilc ihre gemein^ 
f^aftli^e 3Scrtretnng ftnben mnftcn, cbgleidh fte eine entgegenge^ 
fe^te ^if^tung haben. ?!)?anc6e .r^alarfia führte ^n meralifcbcn 
^Bctrachtnngen nnb ^n barvinf paffenber gcfcriftan^legnng ; manche 
Xiöfnffton \n gefcf)if^tliiten ^emerfnngen nnb örläutcrnngen, u^el= 
fte theil^ bie Ti^fnffion felbft, theil^ bie babei anftretenben Lehrer 
betreffen. 33ei (^Gelegenheit pflegen ancf) verfrf;iebene Sagen, 53ci 
tractnnngen, 5?lne>legungen, irenn and; nnr Icfe, angereiht jn wer- 
ben. 53einahe lein 3^raftat ber babilonifc^cn ®emara entbehrt ter 
•Öaggaba. iDemnacf; fcnnte cö feine beftimmten 9?egeln nnb 9?or^ — 229 — 

inon für Me ^a^iiiaba i^ebeu, un'il [ie eben freie 5(uelet}inu] itnD 
5?luuH'nbmi*5 ift. 

^B>ei( mm Mo baqqabifcben ?üa^(eiinni]eu i^oUfcnimen frei, 
Ulli) bunt feine Xrabition qeqeben UHiren, baruni burfte burc^ fie 
bem natürlitten *i}.lNortfinne nidjt ?(btn-ur& (jefci;el)cn , unb eö tvav 
®runb[a<5 '^'^€ '"^'^ N^*"' i<y"^ j'^*. 2)ap biefer @runbfa$ \^ou 
"iDianitem ii]norirt uMirbe, ber bie haqy^abifcfce 5(ui$U\]ung mit ber 
ftreui] balottifitcn 3nterpretarion in eine ifatecjorie fteUte, evheUt 
ai\^ ©abbat 63, a, wo ficft 9?. ^al}xxa ändert, er fei 18 3af)re 
alt, l)abe ben y^an^en X[)almuD inne, unb Imc 5um erften 5!)?a( 
yon biefeni (^ruubfa^e. Soeben ber g-reif^eit bei ber t^ag^abifc^en 
Sluölei3un!,] fanu eö auc^ feine Siegel bafür von unbcftrittener ®nU 
th]te\t ijeben. !l)ie ^^ergfeic^ung unb Üieiaticn ^iv^eier neben ein- 
anber ftef)enben 8teUen im *^^entateuc^ , bie für bk .i^atac^a ent* 
ft"^nebene 9form unb Otegel ift, ift für bie ^atggaba ©egenftanb 
ber Äcntromn-fe ('^erac^ot^ iO, 1.). !Demnadb finb alte l^aggabi=^ 
fd^en 2(ut^(egungen ber l). (S., infofern fie ben geirö()nli(^eu SBort^ 
ftnn verlaffen, nur alei 5lnlef)nungen ju betrachten. 2)ie 32 9Jtibot 
beö 9t. (Sliefer beö ©aliläerö finb iTategorien, bie in ber Jüngern 
^aggaba unberücffiittigt blieben, unb triefe baöon finb nur afö 
geiftige Spielerei \n betrachten, 5. 33. bie 2lbret>iatur (Dlotarifon); 
ber 3^^t;tenix>ertf) ber 53u(l)ftaben (©ematria-Öeometrie) ^), ivelc^eö 
©ematria juu>ei(en auc^ in Der Jpala^a alö mnemonifc^eö ^ülfö- 
mittel biente (p^-iH = 271 9?iba, 38,2.). 2)ie afp^abetifc^e a^er. 
UHinblung n"nL:,s\ c"n%x, U"nnx unb bie Sluöfegungen mithülfe 
beö 2;argum (6t;u(in 139, 2.), ober mit ^ü(fe eineö Stnflaugeö 
(\i\^ bem 5(ramaifc&en, j. 53. HJn, fernen, ^ur (Srflärung beö a^er- 
feö ^ofeaö 8, 10., aii^ bem ©Drifc^en IDrn 2. 33. Wi. 12, 4. 
nnrb 5uu^ei(en angetvenbet; !^2T"' ivirb auf baö Strabifc^e ^urücfge- 
fül;rt, u^o eö ba^ 9)?ännfic^e einct^ 93ie§e6 bebeutet 5 IT^b, fie^e, 
nnrb öfters für im^ griec^ifc^e fV gehalten 5 baö D^i? ^iob 7, 
u>irb ©abbat 63, a. mit ,^unb überfe^t v»on hduog, gefräpigj 
et§vog, JDefc^er in ber 33ibe( "iin fiei^t, Jvivb öou vdag, Sßaffer, ') <B. m. pxaU. Qu\l. in b. f;. (Scfir. §. 218. 5lnw. 1. mit) Suiij fvn. 
^pejie @. 368 ff. UfD. — 230 — 

abi3e(eitet, weil bev (Stf)roq am Sßaffei- u>äc^ft. *]13 HC = wju^?/, 
Sraut, (9?o[cfc. ^a[c6. 26.). §{uö tem ^^öni^ifc^en wirb "n?3!'i 
(©ota 42, a.); an^ ^cm ^erfifc^en "inOwS* (»gt. 3^argum 3ob 31, 
26. 9)?ey3t(a 13, a.) atv]c{ettet. ^Uk tiefe Slu^tegungen finb nur 
freie (^etanfen, bie bem natürlichen unb geraben Sinn feinen 
2l6bnic^ ti)nn wollen, bafier q^ anc^ ©rnnbfaß ift. 3üiö ber ^ag^ 
gaba (äpt fic^ feine praftifc^e 93taprege( folgern. 

m. ^fJä^ere ^etrac^tnng ber 3. unb 4. Älaffe *)• 

!l)ieienigen 33orfc^riften «nb 5lnorbnnngen, welche fid) rein 
unb uuüerfalfc^t im 93olf6teben erf)alten ^aben, ^aben in feiner 
Interpretation i^re Sßur^el; wenn iic aber bennoc^ im S^balmnb 
auf Interpretation jurücfgefübrt unb haiivt würben, fo gefcbal) bieö 
erft narf)tragliit), alö in fpatern ^dUn and) bie ^^rabition in ®e* 
fa^r fam, ber 9}ergeffenf)eit anfteim ju faUeu, unb man burc^ mne* 
monifcße ^DZittet bem ©ebäcbtniffe ju «öülfe fommeu wollte, ^ier- 
f;cr gel)ört in'<3 ^^efonbere alleö, ba>?jenige, nw^ ^ae> reine Sßer- 
ftanbni^ ber biblifc^en SSorfttriften betrifft, j. ^, baß "lin = 
2nnt< ift, ober HtT'LC'L:, ba^ ein ©elnuiö ai\^ 4 Slbtbeilungen be- 
beutet, wa^ au5 bem Äoptiftten unb Slfrifanifc^en aber nur alö 
„§lnlcl)nung" hergeleitet wirb (Dtofd). ^afcfc. 4, 2.) "). 

^ierl)er geboren aucö alle Säumigen unb Q^orfc^riften, wel* 
cbe auö ben ^agiografen unb ^^rofeten hergeleitet werben. 3;n 
folcbcn fallen wirft Der If)almub felbft bie Jrage auf: 2ßie wußte 
man i^on biefer Sa^ung unb Slnorbnung iwr ber Slbfaffung biefer 
^üc^er? bie 5lntwort ift: riefe Interpretation ]d nur „Slnlefi* 
uung" (Toanit 17, 2.). 

S:ie <2cbriftt>erfe, welcfce 5ur 93iotiinrung rabbinifc^er (Saftun* 
gen unb §lnorbnungen angefüt)rt werben, finb ebenfalls nur alö 
2(nlel)nung6punfte ]\i betrac&ten. 3n praftifcfcer 53ejie^ung ift aber ') e. eben @. 118. 

-) Ü)(rrfniürtij] ift, bvi^ 0?. ülfiba tcn Untcrfclneb gtuifd'eu rein trabttic- 
iicdcii unb folrticu OJcfeßcn , »clciie j?crniittclft Siiterprctation bfbujirt werben, 
gar uic^it gelten läpt. 5llle ®c}(p fnib nac^ \i}m trabitioncd, unb af(e @efe|e 
nuiften auf bie Iteilige (*c(;rift jurficfgcfütirt werben fönnen (9libba 45, a.). — 231 — 

^cuuod; ein Uutevfc^iei? jivifi^en benjenii^en vabtnuifc^eu Sa^ungeu, 
wcidjc ^llvrf) eine biblifi-^e «SteUe itntevftüiit n>erben, unb benleuii^eu, 
u>o bicö ntttt bcv %\U, t}a e^ mit (enteren nicf)t \o ftvenge \n 
iiet)nu'ii ift, une mit elfteren (3ubii 3)?in5. resp. 4.). 

Slüe ^^ev{eitinu]en anö bcr £)vt[)Oi]rafle beö Sßorteö, miö 
ben ^ofaten, aui bev iH'vänbevten Öefeart i3cf)öven in biefelbe ^iv 
tegorie. SBenn eö f^eipt : Siee nic^t [o, [onbern [o, ift biefe ^i)xa\c 
nur a(ö mnemonifiteö 9}?ittel ju betrachten. 3)er 3^^a(mnb [oü, 
iimö bie Scfeart betrifft, gar nic^t antentifc^ fein, baf)er if|m bte 
5!)?aforeten oft entgegen finb {Xo}. 9?iba 33, a. ®abb. 55, 2.). 

®c^(üplic^ ift t;ier noc^ ^n erjvaftnen, tvaö 3air Sac^rac^ 
(geb. 1690) über 33erac^ot 19, 2. fagt. 3)iefe @teUe f)at namUc^ 
ju ber 9)?einung 9hi(ap gegeben, t^a^ bcrjenige, tx^etcbcr eine rab* 
binifc^c Sa^ung mn-U^t, gegen t)^^ biblifc^e äJerbot fünbige „bn 
foUft nic^t abunnc^en von bem, umö fic biv fagen, ved^tö ober 
linfö". So fc^eint antt an;? 9J?aim. (^Ocamvim 1, 2.) ^eroov ju 
ge^en; benn bort f;eipt e(? : 3Ber bm (Sntfc^eibiingen beö ^o^en 
©eric^teö nitt>t "^oUt^c (eiftet, ber übertritt t}a§ 5^erbot: „bu foUft 
nic^t abiveid^en k.". ^IRögen feine ©ntfc^eibnngen Se()ren betreffen, 
bie fic^ bnrc^ 'Xrabition fortgepflanzt, ober Se^ren, ^velc^e fic^ vev* 
mittelft einer ber 13 Kategorien bebnjirt, ober enblic^ 5hiorbniin* 
gen, bie fie al^ blo^e Um^ännnngen, ober ©efera, 3^efana, 3)iiu* 
f)ag eingefübrt tjaben, cö ift ein biblifc^eö @ebot, if)nen ^u gef)orc^en, 
unb ein bibUfc^eö 3Serbot, \k unbeachtet jn (äffen, hierüber fagt 
9^. 3air ^olgenbeec Wahn, fanu nic^t (äugnen, ta^, nac^ bem 
flaren unb gefunben SBortfinne, bie fragliche 23ibe(fteUe nur üou 
einem folc^en rebe, ber fid) gegen eine (Sntfc^eibung ber f)öd^fteu 
^e^örbe in 3erufa(em wiberfejt, feineöwegeö aber von bemfenigen, 
ber gegen eine rabbinifc(;c 6a^ung fünbigtj ?0?aim., unb vor i^m 
ber 3:^a(mub, fönncn biefe ^ibelftelte nur alö „5(n(ef)nnngövunft" 
für ben "Sali benüjt ijabm, ba jemanb gegen eine rabbinifc^e 
6a^ung fünbigt. Unterliegt boc^ ber ganj fpejieü in ber Sibel 
auögebrücfte %aü, ber %aU umnlic^, t)a fic^ jemanb gegen bie 
oberfte ®eric^töbe()örbe wiberfejte, fo vielen 33efc^ranhingen ! 2)er 
fic^ 3ßiberfejenbe mufte faftifc^ Slnbere jur SBiberfejtic^feit ani- 
mirt, er mupte bie Dteife jur (Sntfc^eibung biefeö gaüeö erlangt — 232 — 

l)i\bn\', Hefev mußte ein ©cfe^ betreffen, bci^ mit i^aretftrafe »er* 
pönt univj ^te ö^ntfc^eiDumj mußte t^om 6of)en ©eric^te in tev 
@uavtevl)al(e cvKiffen n^ovbeu fein! 2Bte ließe fic^ bemuac^ unter 
Mefeö &c\e^ tk Uebertretung einer rabbinifc^en Sa^unv] fubfumi- 
reu ! So fprec^eu auc^ Die Diabbinen in if)rer f)iperboItfc^en 2ßeife : 
„^er i>on einem ©eijigen ein ©efc^enf annimmt, wcv von profa* 
neu ^ini]en f).nid;t, wcv eine 3)?e^r()eit i^on 3fvvie(iten ^ifilt, wer 
am '^abilonien nad) *4^a(äftinvT geijt, fünbicjt gegen ein biblifc^eö 
@efe^". iQafl!]nöiTcf)c Dicf)fuii(]m, \ I 

5Dtts keimaliige <Sd)ema. 

^J^rcfcffcr ül. ,Slöp>cl in 'i3riiiui. 

UeberfaÜt am 9)?orgen 
SDZid^ ein bangeö Sorgen, 
2)rangt ftc^ viuf Die grage: 
„SBirb am heutigen Jiage 
Shicfe bein 2;[}un gelingen? 
Sßirb nic^t 2:rug unb IM, 
!Die bic^ aü' umringen, 
(Stören §eut' bein ©h'icf, 
33re(^en aU bein Streben? 
SBirft tu iro^f beftef)en 
2(U ben itampf im Seben 
Unb nic^t untergeben?" 

Slugö lii) am bem 58ette 
(^ir pr ©otteöftätte , 
2ßo ()inein bie frommen 
3um ®ebete fommeuj — 233 — 

'di\i\' ^a im *^evetne 

„©Ott ^el• (Siujii] ' ßiue 
«gc^üU nw^ luic^ \m i^ov!" 

Uiib 6ei ©otteö 9?ameii 
Sor^' unb Äumuu'v jief)en 
^in, u^o^er fie famen; 
Stufen nocfe im ^(ief)eii, 
8timmenb unDcr Sßillen 
(S-iu in ©ottet^ %^vd^: 

„©otteö 9iii{)m unvb füüeu 

m(x Seiten Äveiö!" 

(So l;ab' ic^ mein ®nt 
5(a' auf ©Ott geftellt 
Unb ic^ gef)' mit 9)?ntf) 
Sln'ö ©efc^äft ber 5ße(t. 

II. 

Btts Bdienta in ber lladjt. 

UeberfäHt mic^ 53angeu 
93ov ber 9tac^t, ber fangen, 
5ßov ber 33öfen Streichen, 
;l)ie im ^inftevn fc^Ieic^en: 
„5(c^ une viele traf 
Unglücf unb SSerberkn! 
2lc^ u>ie oft im Schlaf 
diawb unb Sranb unb Sterben I" 
Sßie baö 5lug' ic^ fc^üe^', 
(Set)' ic^ ©c^recfgeftalten , 
^acf unb ^enl unb 6viep 
^?ir entgegen teilten. 

^a in meiner ^eiu 
3ft eö ©Ott aUein, ~ 234 -- 

^cm id) iiidne Seefe 
^5offninu]eiiM?(l cmpfVl){e; 

^iif tu (Seel' empor: 
„©Ott tier Ginjic] ' ^inc 
^(bü^t micfi nad) une t^ov!" 

Seinen bd ©otte^ 9uinu'u 
gurc^t unP 58iingeu ^te()eu 
^Ötn, u>o()er fie fanion, 
din\cn wod) im 'glieben, 
Stimmen I? uuDcv 3BiÜcn 
■ (iin in ©otteö ^srei^^: 
„®ottt'i3 DJiibm uurr füneii 
^lilev Seiten j^vei^^!" 

Stef)t mm ©otteö 'ißJarfit 
lieber mir 511 2Bact)t, 
Scfcliep' mein ^2(iU}' icfc ju 
lIiiD entf(tlaf' in 9inf)'. 

ni. 
Das Jd)ema in kr Sierbellunöe. 

3ft ^ie (euc vitunb' einft Ta, 
UnD u1) (iei}' bem "loDe nal;', 
3)iic^ erfaffet tiefe Xrauer, 
S)?eine Seele ban^^e Schauer, 
93or tem @xab , tem ftnftern S^uxi'S, 
2?or ten Stürmern, Die Da naiven, 
5?or Der ^öHe ^lotf; «nD ®ranö, 
S3or Den SfJiartern unD Den ^^fai^en, 
5?or Der böfeu (S'ngel[tt>aar^ 
2)ie ic^ fef)' in leDer JKicfctnni], 
Stellen meinem 2Uige Dar, 
3i)feincr armen SeeC SJernic^tnng : — 235 ~ 

3)a ergebt niid) (iin ©eKinfe 
Ob t»em unlbfu ®if tgfUHnl^e , 
5?ur ein 33(icf auf ©otteö @üte, 
®iebt (Svquicfinii} bcm ®enuitt)e, 
Unb im ^^cffnmu]ö[c^eiue 
9iuft bie ®eet' empor; 
„©Ott ber (Siujig ? 6ine 
@c^üjt mic^ nac^ n>ie yor!" 

Schnell bei ®otte^ 9?amen 
5lncjft unb 8cba«ev }ief)en 
^in, tvo^er fte famen, 
9iufcn noc^ im '6'lii'f)i'" / 
(gtimmenb nnber SÖilleu 
(Sin in ©otteö ^reiö: 
„@otteö 9iu^m wirb füllen 
SlUer 3eiten freies !" 

@o empor i]ef)oben 
3u bem ipimmel broben, 
©c^liep' mein Sing' icb jn 
Unb entfc^Iaf in 9tuf)'. ber in ber ifrae(itifci;en Äultuögemeinbe ju ©rop^iJanifc^a 
heftehcnben frommen 3ttft«iic|cit» 

93on 
C, i^orottillj. 

(Sinen Bebeutcnbcn Scitra^ ^it tec SSelt^cfdticfete biJben bie SriebWfe, 
iro faft jebec Seictjcuficiii ein (crifo^rafifct)er 9lrtifd ift. 93tn aHcr SQ3cf)mutl) 
aber, \vtld)i tiefe ?eftüre ber ©rabj^einc über beu Sefer bringt, bietet jic bod; — 236 — 

and) il)rc tijrifd; erbcbciifccu ÜKcmentc. 3iUr vert^cffeii auf Olu^cnblicft', tap iiiitcr 
jenen Steinen tie nicrfcJien ©cbeine geliebter Sßcfcu rn()fu-, wie lefen t)en il;reui 
cinftii^tu 5Dirfen, iinc Cie (jinbilluni^äfraft ftedt ne in luMler ihäti^fcit vor 
unüie Seele. Selbft tie Oiaiiien un-ö fouft nnbcfaunter »^jerfcnlicfifeiten werten 
uuö hier intereffant, intern fic unä aU ^croen bcr ©iijenfciiaft cbcr fcer QioU 
teefnrdit nnb In^enb barcjeftcflt werben. 9tber bentlidier al» Seiti)en|ieine unb 
-Tenfmale rcbct iaS überfcfiriftlidt genannte 9)er5eic{)nip »on bcm in-rcienfte 
TviluiKjcfd'ietener. 

3n tem -iemcn-3--£aale ter @r.-Äanii'4'i>ncr ifrael. .^nliu-jvjemeinte bc- 
nnten jid» 5Wei prad)toell aneiieftattete tafeln, woranf tie Olamen, tf^eil« '•üer- 
fiorbener fic^ befinten, tie tnrd) 33erniäc^tnijfe ^u eblcn 3wecfen \id) in i^rer 
©emeinte verewigten; tl)cil^ nod; Scbenbcr, cie an^ *)Jtetät fnr geliebte ^crfo-- 
nen, tie ihnen uoranoieeilt fint in tat? \Hcid) ter Seligen, nulte Stiftnni^en 
fiivnlirten. 

Sie frenntltdje ^-Bereitwilli^feit aber, mit welcftcr ter tcrti^ie elirfamc 
.^nltuövcrftant bnrd; Jpru. 33al. (sn^länter nnferm örfud;en, nm »Diittl|cilunj 
bcr i'cgaten^Xabclle, entgcgcnfam, oerbieut eben \o unfern 2)anf, irie ten ?lller, 
tie nadjfclgente» 33er5ei4inif mit tbeilaabiue Icicn. 

33cn5icn 3frael nnt tejTen ®attin Oiadtel (vjeft. 1844 u. 18-iS) ftifieten ein .vla= 
Vital von 3000 fi. — fr. 

bcjTen Sinfenertra^ jälirlid; an Jl'rme vertl;eilt wirr. 
53i4)ler 3cf. (gcft. 1831) 240 „ — „ 

3äbrlidi erliält ein p~ G fl. nnt eine arme Q3rant G jl. 
2)obrin ;jof. (vjetl 1856) 1000 „ — „ 

3)cr Bin^frtra^ wirb jd^rli^ an wcl;U(;ätiv)e iu-reinc 
rertl>eilt. 
kleiner 'D?. Jpirfd; (geft. 1835) 500 „ — „ 

Jer Si'i'Ji'rfrvi^ Wirt jäfirlid; vertheilt an iHrme. 
l>3ntmann i^Jcf. unt feine grau Sara (cjeft. 1855 u. 1824) 200 „ — „ 

3ineiertrav} für ?lrme, 
jpofmann »Dlofe^ (geft. 1855) 1000 „ — „ 

Zinsertrag für Slrme. 
>^irfdnter Dktlian (geft. 1851) 1000 „ — „ 

iücm 3iut<crtrag werten an teffcn Sterbetag jäbrlid) 
$lrme gefpeift unb befd)enft. 
?afenbad; Siofalie 400 „ — „ 

35ec (Ertrag ge()ört ter ifrael. 5)Jätd;enf(^ule. 
?e§nerÜ)Jartu^ u. tejTen(ff)cgattinöf)aile(gcft. 1836 u. 1849) 2000,, — „ 

3ini5ertrag an verfdiietene ouilitute unt Sdiulvrämien. 
l'elpnct 'Sernbart (geft. 1852) 1000 „ — „ 

3inöcrtrag Wie bie lejtgenannte Stiftung. 
Sötpenftein 2»of. iöi (geft. 1824) COOO „ — „ 

3iu^ertrag: QBcdtenbeiträge an iRabbinen nnb üllrme. — 237 — 

gcireitfleut l'cafi (y:icft. 1831) 8000 fi. — !r 

3iiiöertrag an arme i^crlvaiittc , uiib alle 3 ^di)xt 
240 fl[. jur (5tiiii^nniiii< rtite»> aniten Otabbinatg-- 
Äautibatcii. 

Scwemlfiii ?Vaiiiü (gefl. 1814) 100 „ — 

3iu(?crtrai} für ?lriiic. 

l'clrtiis^cr ?lmaUe {ijcft. 185G) 1005 „ — 

3tii^ertrag für Slrnic. 

Vc\v\) (Ifraim (geft. 1840) 450 „ — 

3iu^crirao|: *|.^räniteii luir^ reit erfiiiUnüfiiitjU» 

aWutcr 3nacl (gcft. 1823) 100 „ - 

3iu?crtrag für 9(niic. 
^iU'daf DJarfuc* iiiifc tcffeit iSfieiiatliii ^-J^ahitc (fiiib ncd) am 

Scteii) 3200 „ — 

3iii^crtrag ^u vcrfitictfiicii niilbcii 3iiH-iffii. 

nicfciit'erji 5'«'-M"- (iicft- 1834) 400 „ -- 

3üi?ertraij ^itiii *^cftcii tcr 3ri)iiU'. 

Oicfciifiib MM (gcft. 185G) 300 „ — 

,,. 3üiöertrag: 3»Üitittcii uitb ÄrijuUHaniicu. 

'S((;lcfiUi]er ^öabette (gcft. 1851) IGO „ — 

oiu^ertraoi für ?lriue. 

SirapiT Va^ar (gcft. 1851) 1000 „ — 

3iii8crtraii für ?lniic üiic 20 fl. jahrlirf) ,yir (frluil 
tiiiuj ter CrgrI. 

iarfmucr ?. ä. (geft. 184C) 1000 „ — 

3tnöertrag für Cvitftttittc mit ^ii 9 v£cf)iiUnäitiicu. 

iUgror (inieftiiK (geil. 1830) 300 „ — 

3iiis?crtrag für Jlriiie. 

m('4 ^^twod) (gcji. 1849) 1000 „ - 

3iii?crtrac5 für 20 arme ^IBitlveit. 

ai>elf 3of. ®am. (geft. 1807) 4571 „ 25 

3iu(3ertrag : CMelt-- uiib .^boljivertlieilinig piDT >2'1K 
mit jäfirlid) 28 fl. 24 fr. einer armen 33rant ant* 
ter iNerwanbtfelKtft. 
^vd) füit mit fleinern l*cgaten \i\. nennen von Vllt Jianelte, ^j^arcn 3faf, tyidjler 
SvriuU, '-i^öbm Aamii. '<lactenbacl; .Äaihariiie, l'nbliB l'eah, Wia))n •'ötn- 
riette, l'cilaf .^cvl, *15rager »Dcaner, ^iMilaii .t->anni , 5c()leifer ^latltaii, 
Sdjwar^ Sah) nnt Stra^er libanna. 

fflcfcgiut fei eine C<1f meinte, ivelrlie fo viele ivarfere 'l'iitvilierer anf^n^ 
U'eifen bat, tie ibren freMnmen VelH-ni^unuicel mit .*>antlnngen tcr Scljltba-- 
tigfeit befdjlic^en, nnt fvmit nimmer ivclfcntc 9?cfen anf ibre ©rabcebügel 
l'fianjcn. — 238 — 
nttdjbcmrihuiiß brr t\rbaktion. 

®ir btUcii tic cfirfaiitcii 51>crftc^cr tcr ifracl. Äu(titöc(cnifiutcn uuferf« 
i^atcrlaiilc^, itiie ähilirf;c ^Ccrjcidjiiifff ijcfäKi^fi ciii^ufcntcu. ©ir 5,c((cu bur(f> 
bic i>fröfffiitlidHUU5 terfclbcn tcii frtMiiineu Stiftern ten gcbüfirciiteii Xribitt 
mifcrcr Jpcc(;ad;titug; aud; gcirä^rt cö uiiö eine Jraf)rf)aftc ©euugtfjuuug, tt?cnu 
unr uuei überzeugen, lag ter Scf)ltf)ätii3fciteifinn uoc^ immer fräfti^ »urjcü 
in 3fvacl. 

(Offener ßtitf an „ßcn-Cl)ttnttnja". 

^^rcc^Mircu f;aben lun- grcpcru !l5rucf»erfcn tcn 4?crtf)eil ter Stnv^t nub 
einer t entließ an ter Stirne au^ijevnägteu Tenten.^, tic ani fcem Xiteltlattc 
unifanvjrei(l;er ®cl)riftu>crfc niefit ftetö fo flar ju eutnebmen ift. — 3^icfe3 mc^r, 
aU ter i\"'"9f Äaufprei«?, lu-rfdjafif't if)neu |.3eu''cf)nlicti ikrbreituuß ; tenu tic 
!8erec(;nuni3 fiir Ocftininite \!efefreife — unb tie l'crfaiTcr itcn leuten^arti- 
felu tfahai tiefe 53ererf;uuns] — fiatet in ter Oiegel it)r ßicl viel fieserer. 
Sint aber tie (5rfri;einnngcu ter 33rcrfntrcn ferictifd;, Une 9Bcd;en' unb SJcc-- 
natfdjriften, tauu muffen fic, um iE)r 3icl ?u erringen, fid; entiveter in ein 
©cbiet von allgenieinerm C^itereffe ergeben, cter mannigfaltigen Sn^atteö fein. 

3I'eun nui? irgenb ctUMi? 5Jctb ,tf}Ut, \o x\i et* eine vcrictifdjc Schrift 
im 3uterefTe tees 3utenlbume>?, ivclcbe geeignet Wäre, eine »rcbltbatig bclefjrcntc 
ffiirffamfeit auf tie ©efammtl^ett aui?,5uüben. 3ur ?öfnng einer feld;cn ?luf- 
^ai^ baji tu, „53cu=(S^anania", ten fd;cnen 5?eruf; tic Söfung tiefer 9lnfgabe 
cr»vartcten tie ©länbigen von tir, nub itrecfteu tir i^nm ®i((fcmmeu freubig tic 
.<3ant entgegen; unb fo wie ber eo^n Safaie einft bem Dlamenoträgcr, fo rief 
man bir ?n : \n-^";i ilIT'N*! 

9kd;bcm bu nun einige Schritte vcnvärtö in bie CeffentUdjfeit getrau, 
mögejl bu einem treuen 5rf»"t>e, beffen ©tolj bein Oiuf^m ifl, gcftatten, tid; in 
teinem @angc ein Wenig anfjubaltcn, um tid; auf tic ©ej^altcn aufmcrffam 
ju niad;en, tie tnrd; tic genftcr fd;auen, um bid; vorübergcfien ju fcf)en. 

Sprad;-- unb eregetifd;c ^fcrfdiungcn, Q^ibclinterpretatipuen, bogmatif^c 
(frcrtcrnngen unb ?lebn(id;cö finb für tcn gadigelebrten fc iutcrcffant, ta^ er 
fid; gern and; veu feinem fargen (Sinfcmmen cttrag abfparen wirt, um ftd; ju 
feiner gci)ligen 5Jlabrung bie neueften (irfcf)cinuugen auf tiefen ©cbicten anju-- 
ff^affen. ;j)ag 93ol! fjingcgen fü^lt nur tunfei baö 93ebürfni^ nad; gefunber, 
geiftiger 9iabrung, cö mup bei if)m gewecft unb gefcrtert werten : eö gebt ni^t 
in ten SJnc^latcu; wir fd;iefcn if)m tic ©elel)ruug inö J>auö. 2)iefe mu^ ci 
aber anfvred)en, c^ barnac^ begcfjrlid; machen, unb ibm nüjlic^ werben. 

„'■öen - Sbiiuanja" war fcineöWegä ein Äunfijcugfc^micb ; er Ijat feine 
Snfirnmente für bie fjö^ere 2Red;anif augefertigt : er war ein f(^lid;tcr (gt^miet, 
er arbeitete für .^^m^ unb .*>ütte. .ficc^jicnö mad;tc er @d;Wcrt unb ?an;ie, um 
für <Hed)t unb 4öal)r^eit ^u fämvfen, nub ^anjer, um bie 58ru|t gegen tic 9ln-- 
grifff ber ©ottlofcu ju fd;ü^eu. — 239 — 

^id; tnti li'cit ciitKnit biU>on, ,^u füvrf;tcu, ba^ tu, mein fc^r acfdjdjtcr 
iiub imiic;fto|clW^tcr „58eiulS(iaiiania", niciue cljvlid) ijcmehitcii äBoitc nü^bcu; 
tt-ii, uuti meine licbcf}ci^cu ©cfiumiii^cu für bid; tu 3\vn]d ^u Jiiclicu btd; 
Innpcacu füf)lcu wcrbcji: 3Uö bn, uod; ein ivacfcrcr Ununnfitättnnhijcr, fo @d;c-' 
ue« riii" bie 3ufuuft i>frfprad;ft , (tattcft tu frf;cu ctucu (|:l)rcuvla5 tu ntciucm 
■Ocr^cu. 3c{; i'ci-fcuuc ivctcr tctu vcfultaU^oKc»^ 0"fti*3f<^' Streben uub ©trfeu, 
UL'ri; bciu btebercö OJiujjcu uari; ©cuiciuuü^t^feit. 

ißer ici^ betueu Jlrtifcl über 3ubiffercutii?uiU(?, oijnc 5U erfeuucu, mc 
tAtwoH tu für bie iffiürbe beiuer 3eiti3euoffou iie^eu bie rcligiöfeu OJomautifcr 
in bie v£rf;raufeu trittft? 'Qöer (aö beiue Öh-uubleftreu ber 9?eligicu, cfnte 5U 
frfcuueit, a^ie fchr tu berufen bifi ;iU einer Stü^e für bas5 ^ubenthum ber @c; 
«leuunirt? '©er ivirt in ?lbrcte ftelleu, bafi in teiueu bisber errrf;ieucueu .*>efteu 
faft nid;t ein IHrtifcl ber X)rufffeoiuni3 uuuiürbiij un\r ? G^ ift iebod; jueiinp, 
tci^ bie h^iiTenfd;aftUd;eu 9Utffä^e ber erften vier ^"»efte für gcf)u aui?i}crcidn 
bättcu. @ö iräre gu Uniufd;cu, bn fvrädieft nicbr \n bcni au^crlefeucu 'IhAk, 
als? ^u ten ?üi^erlefeueu im 9]clfe. 

'JUo jene ^sriu,;(efftu teiueu ®eiü, iveoieu ter uufriuMicu .*3ü((e, iHnfd)uiäbte, 
vieibü tu if)r, ten föftlid;cu iUebeufaft in i^clbcue Wefäfie ju ßeben. ®i(lft 
tu alfe, ta^ taö ^clt uipyic von tem l'ebeut^fafte, beu bu if)m ju bieten ver-- 
niacjü, fo rcid;e i^m benfelben in einer öolbenen Sciiate. 5lnt Sube ijat ti 
benu tod; gcniV'Vt, ii'cnn and; nur fleknft burd; ba^ gtän^eube @cfä^, uub Ijat 
ea \n uiviH'u beiicnnen, ivirb ftd; bie l'uft, Uncber ?u ni^n^fu, fdjLMi nic()reu. 

5>u luifi ein T^epct errid;tet für bie ^rcbufte bcinei? ©eiOec* unt beiuer 
©eiftesii'cnimubten. ®ut ! bann mu^t bu beu Äunben jurufen : Seib if)r @e- 
lehrte"'? fo fommt beretu, uub faufet, if)r unntet cud) nic^t betrüijen; feit xtjr 
aber l'aieu, fo gc^t \i>eiter, ober fud;et bort im SBinfel unter beut ®eruntt'e(. 

911^ bu cinft beu ©tab( in bie ®üit ivarffl, um ibu für beu 9(mbcö reif ^u 
mad;cn, battcft bu bamalö eine 9(f)uuiU3, mau »rerbe etnft beu (Stab! \u fiebern 
bcnüjen, um beu ®cift mit tem ^crijameut in ikrbintuug ,5U fegen uub teinc 
llu|lerblid;feit ju tiftireu ? 9Barum, mein „53en--(§f)ananja", ijaii bu bie fVebcr 
nod; «id;t beiiüjt, um bcm ©olfe eine vodftäubigc ©figje von bem geben jene« 
iS'bleu gu bringen, beffen 57amen bu fübrft, uub von tem uui? fo fd)öne "Ko-- 
mentc aufbeivabrt ftnb ? '). 

3?efaffe tief;, mein gelehrter „Q3eu=(«hauauja", nidjt immer nur mit bci.- 
uc.^ ®leid;en li^^pn i^lX n: "j^v ?affe bid; av.d) gu bem «olfc ijcxah , eä 
hat eben fo giiltige Slnfprücfie auf bid;, wie ber 9lrme ein 0icd;t f)at, ju ver-- 
langen, ta^ ter *1?eid;c ifm uiftit i>erf)UUs]eru laffe. OJidjt *8rateu uub fonft 
Vecfcrbiffeu unfl ei^ foutern *8rot, aui?gebartene^ , gefuutet« ^^rot, tae* i^m 
nad) ter 9(rbeit >oo()lfd;meitt. Q3erufe tid; uid;t auf tein 9lUiVhängefd)i(t , U'or-- 
auf befagt ift : aj£onatfd;rift für jütifd;c Ifjcologie. Söäre ,/:Ben--L5ha"^i'i^i" 
ein 3)(efferfd;mieb gelrefeu, hätte er feine ®abe(u gemad;t? 

') ^icö )r»irb in einem fefjr anfpred;euteu 3iifammenhange gefd;ef)en. ficb. 240 ?limni tiieincu frcimtltcfiilcii @riip itub tic 3}erncf)critucj , ba§ iü) fiter 
im S'lanifit adcr teincr Stbcmicitteii fprcrfie; fclbft tic uic^t auöaieucmmcn, in 
bereu Sutercffe oKcin tu tic^ fo fori^fam abniüfift. C ^oroint^. 

33rültn, 16. 5H>rU. ^cutc fiarb bicr SUct? Cscittclce, I)üftor bcr 
iOietijiu uub (Sfjirurgic, JWetaftcur tcr cffi^ieffeu mdfjrifc^cu Santeg^eituug, 
ÜKitglicb bce grcpcu ®cnieinbc -- 9üt3frf;uffcs tcr fcu. 8autcebau»?tftabt 93rüuH, 
ber nifbi^iuifcf;cu J^afultät 5,u ®icu, bcr (liflerifc^-ftatiftifcficu -Befticn bcr f. f. 
niäbr. \d)k}. ?lcfcrbauiicfc((frf;aft, bcö Scrucr-'SBcrciuö, mcf^rcr c^clcfirtcu uub 
Ijumauitärcu @cfc((fd;aftcu bcö 3»= uub Jluölautee. 2)ic :fiicr erf(^ciHfnbcu 
„91cuigfcitcu" briUljcu fclijeubc furjc biografifc[;e ©fi^^c über beufelbcu: 

„Dr. §l(oi6 3cittele0 wat ju 93rüuu am 20. 5uui 1794 gcborcu, \\>o 
feiu 5Patcr als *l>ripatniauu lebte. Gr ftubiertc bae« ©»mnaftum iu 58rüuu, 
i^f)ilcfcrf)ic tbcilc iu Q3rüuu, tfseil^ iu ^rag , uub SOtcbijiu iu ÜBicu, wo er 
om 9. September 18 19 juui J^oftcr ber 3lrjueiunffcufc()aft tnemotjirte. ®äf)reub 
feiuer Stubieujicit betrieb er mit 33orUcbe bati Stubium bcr gitcratur, ber ^bi= 
loict^^ie uub ®cid)id)tc, foivic ber eurcl?äird;cu ®j?ra(f;eu, baruuter uamcutUd; 
bae ber i>auifrf;eu Srrac(;c uub Literatur. — 3ii bic 3fit fciuc^ 5lufeutf)altc^ 
iu 'SSicn (1813 — 1820), Wo er mit (iaftcüi, 2)ciuf)arbftciu, BebU?, gauucii, 
3)(cgd;clee, Ü^eit, ©djucflcr u. 51. iu iuuigcr 'i^erBintuucj ftaub, faÜcu fciuc 
inclfad;eu vcetifd;cu Shbcitcu, tfieilö IArifcf;eH, tbeilö cvnfd^eu ß^arattcr^. 5m 
Sa^rc 1818 f(f;ricb er uiit SaftcHi bie ^arobic ber bamalö ÜWobc getüorbcuen 
Sc^icffa(?tragcbicu : „3)cr iScfncffalpftrnnun", ivctc^'f^ Stürf in i{,au\ !l?eutfc^; 
laub beifäfligc Jluerfcuuuug crutclc. Olari) fciucr ''l^rcmctiou braci)te er ben >>erbft 
uub 9Binter »cu 1820—21 in Sciv^ig uub ^öerliu ;,n, um bic bcrtigcu mebt5i; 
uifd;eH uub aubere it*iffeufd;aftlid;e 3luftalten fenucu ;;u (erucu. 33cu bort jurücf; 
gcfefirt, uabm er 1821 fciucu bkibeubeu ?lufcutf)a(t in 93rüuu, »o er aU ptal- 
tifrf^cr 9(r^t biö ;unt 5. 1851 tbdtig limr uub rübmüc^K Jlucrfcuuuug faub. (5r 
war incljäbriger Slr^t bet^ trcfiltbatioieu Ü)Kuiucr--a'crciuci<, '^ibififu« bee Xani^ 
ftummcu-3niututei u. f. W., auf alle vcfuuiäre Sficmuncraticu für biefe uub äfiu- 
licf)c ©icujtleiiluugcu ftetö i'er?id;teub. 2)abci VH-ruadjlä^igte er aber nie ben 
•Hultuä ber 9Kufen. @c a,ai er im 3. 1824 ben erficn Saub einer Ucbcrfc^uua 
beö Galbercn berauei; für bat^ Theater fdjricb er: „©ic Ü)iad;t bee« 53Iute8", „9(ug 
uub rbr", „ber i!icbe üiuibn uub Saf)rbcit", „bie .<?au^gcucflcu" — Suftf^^icle, 
bie fämmtlid; auf bcm üTneucr .öcfburgtbcatcr uub aud; aubcrträrt? mit 53eifa[( 
gegeben unirbeu. eeitCftcber 1848 rctigirte er bie „cfü^icKe 58rüuuer 3citung". 
(iin fd;trercei fcn^crlicbcö fieibcn, bae ifiu feit 1850 quälte uub ibm bie fernere 
9(ue!übuug bcr ÜKebijiu uumcglid; maditc, batte ifni feiuem urfvrüuglid;en 93e; 
rufe entgegen. — Cin ibm ftarb, u^ic bic „53r. 3tg." ftd; auöbrürft ein adge.- 
mein gcaditctcr (Sbrcumauu, ein Iciialer lmtrictifd;cr Uutcrtbau , ein fcnutniß-- 
reidjer grcuub uub ^'ftcgcr tcr Literatur uub ®iffcufd;aft. — 241 — fcfjeii 8tuöi>!i iii 2lnj]arn. 

Die £el)ratt|ialt für Kttbbinatö-ÄanMkien }\i €irett(laM. 

i^or m\^ lit'ijt : (Srftcr Scriit>t i?cv feit [ett)ö unb einem 
^albcit 3cif)re beftef)ent'eu iinb feit [ec^6 9J?ünaten von ber l)c^en 
f. f. @tatt^a(tei-ei?2(bt^eihing ju Oebenburg anerfannten prot»i[ori* 
[d^en !2ef)ranfta(t für jRabbtnatö*,!^ anbibaten ^n (Sifen# 
ftabt. 93eran(a^t bnrc^ bie erfte, öon bem boc6irürbigen Sejirfö* 
fc^uf == Snfpeftorate am 7. 3änner 1858 in berfelben ftattge[}abte 
offenttifbe ^^rüfung. 33eröffent({c6t öom Xitueftov bev Slnftalt, Dr. 
3frae( ^ilbcö^eimev, Diabbinev. 2Bien, Detta üom 1858. 8. 35. 
^tv ^\\l)alt beö Sc^riftc^en6 ift : 1. (Sröffnnngcn-ebe jur ^rüfnng, 
perfaft nnb gefjalten i^on bem Stnbenten bei* Sinftalt 3ofef 9?obeI 
auö Xoti^. 2. @ef(^icf)te, Otic^tung unb ^m'd beö Snftitnteg*. 
3. ©egenivvirtige <B<i)ükx^aU. 4. 2)er §of)en Dvtö genehmigte 8e§r^ 
p(an mit einigen a^oibemerfnngen. 5. ^^rogramm ber Prüfung 
unb 3Serjei(^ni^ ber in (sie) berfelben i^orgefommenen ©egenftänbc. 
6. 3fit9ttif[t'/ t'en !l)ireftor betreffenb. 

Sejtere feffeln 5unäcf)ft unfere Slufmerffamfeit. 2)ie|e(ben ftnb 
unterzeichnet wn: 9J?i(^ae( ^id^ter, ©c^uIbejirfö^Stnffeber, ^. 
3)? a genauer, f. f. ©tu^Mc^ter unb @eorg 3)egenf)eim, 
^robft, ©tabtpfarrer unb 2)ireftpr ber (Sifenftäbter 9?attona(?^aupt* 
fc^u(e (©. 33—35). 2)er ^err ^^robft 3)egen6eim „ergreift mit 
SSergnügen ^k @e(egenf)eit, bem ^rn. Dr. ^. ba!5 rü^mtic^e )x^ot)U 
r*erbiente BfiiQni^ über feine ausgezeichnete Sitbung unb ^äf)igfett 
im ^öf)ern ?ebrfac^e, une auc^ unermübeten g(eifi im Unterrichte 
zu geben, welche lobenöwertfie ©igenfc^aften ftd6 ganj befonberö 
bei ber am 7. Banner 1858 abgefiaftenen offentticfeen ^^rüfung 
ber burcf) it)n unterrichteten unb i^ortrefflic^ eingeübten mebr al6 
30 StabbinatSjoglinge im fcfjönften Sichte zeigte". 2)aö f. f. Stu^I- 
rid^teramt beftatiget, „ba^ ^r. Dr. 3. -^-r u>elcf)er mit f)OÖem 

Ben-CbasaDJj i8S8. Tl. j[5 — 242 — 

(Sta«f;aaevei==(Si(affe i^om 28. 3uni 1857, 3. 13,765, evric^tcte 
^U'it^atfc^ud' für ?Ra5btnat6'Äan^t^atc^, bcf}uf6 bereu f)bf)nn ÜjaU 
imiMfci)cu Sluölnlbmig , tu bem bcurtgeu ©c^ulfuvfe ^ii (Sij'enftabt 
eröffnet ijai; bei kr abgefjalteneii erfteu (Scmeftral-^rüfiiUi] eine 
berartiije, ^-»raftifc^e 9J?etf)obe an ben ^ag geletgt habe, baf bie 
3ögHnge biefer (Bd^uk ^ir größten 5Befriebigung ber ^rüfung^- 
gäfte, in jebem Steige überrafttenbe 33ett>eife, foivol if)reö a(^ 
auc^ if)rer Se^rer g(etpc^ bcurfunbeten". 

2)a6 Ibhl «StuMricfeteramt fügt fiin^u : „9?acE)bem nun biefe 
cbgebad^te (Sc6u(e ftc^ eineö regen 3«fP^"»<^f^ erfreuet, bereu 3^9* 
(inge auf eine f)umane SJBeife bebaubelt irerben, fo junir, \}i[^ bie^- 
fal(6 ber ^Bebörbe nur jeber^eit ?obe6verftcf)ernngeu jugefommen 
ftnb, enblic^ aber biefe @cf)u(e fowo^t ben unffenfc^nftlic^en a(6 
aucf) beu ftreug religiofen Slufovbirungen t^oKfommeu eutfprid&t, fo 
fanu ta^ Stublriitteramt uicbt ninf}in, bem Sn^aber biefer ecbufe 
für fein eifrige^ Sßirfen unb feine cbermä^nte 2^^ätigfeit bie i^ollfte 
3ufriebenf)eit i,n erfeuneu ^u geben". :5)er ^err (Sc^uibe^irf^^^hif* 
feber „bezeuget auf @runb fecfcejiVbriger 5®af)rnef)nuing , baf .^r. 
Dr. ^. ber ftrengen Drtbcborie feinet ©laubene angehöre, unb 
biefe 9tii"^tung nicbt nur in ^^empel unb ®emeinbefcf)u(e, fenbern 
i?crpig(ic() auc^ in ber Um botfbeftorbiicfe gefiatteten unb'am 7. 
^sänner 1858 unter bem erfjabenen 9J?otto : „S'ürc^te ©oft unb 
ebre ben Äönig" ^ur erften Prüfung veranlagten 9tabbiner*33i(== 
bung burcb gortfcbritte in ber böbern bebraifcben IMteratur, une 
auc^ bejie^ung^weife in allen v^orgetragenen ^ebr^iveigen alö ^id 
feine6 raftlofen ©trebenö befunbet t)ahc , ta^ man nid)t anfteben 
barf, bemfelben hierüber ein ämtlicfceö 3f"gi^'^ ^'i ftfllen". 

2Bir freuen un6 aufrichtig be^ fcböneu fö-rfolgeö, jvelcber un* 
ferm ^tollegen, bem ^nftitutö = Inhaber Jpni. Dr. ^ilbei^l)einier m 
%^iU geworben ift. 2luc^ atollen nnr burc^aud nic^t uutcrfu(i)en, 
ob baei löbl. f. f. Stul)lrirfHeramt unb bat^ bocbnv 53eürf6fttul' 
Snfpeftorat in (^ifenftabt wirfUit fompetent feien ]n bezeugen, ta^ 
bie bortige Öel^ranftalt für 9iabbinatei'5?anbibrttett „ben ftreug reli* 
giofen 3lnforberungen t^ollfommeu entfpric^t", unb i'(\'^ ber ^ufti* 
tut^#3tt^aber „ber ftrengen Drt^oborie feinet ©laubenei angehöre". 
T)oc^ föunen wir bie Semerfung nicht uuterbrücfen, ta^ ben diab^ — 243 — 

Hnen «0?ofe6 ^er(ö mib 9J?eiv 3lf(^fena[i (geft. 1744), auf 
nnlcöe ftc^ ^r. Dr. ^. knift ((S. 28), niffctö in t)ev 3Be(t ferner 
(ag, a(^ Wn* ©cbanfe, ficf) af)ii(icf)e 3c"9«MT^ .^" l^erfc^affcn. 2Bie 
et^ frf;emt, lag m^ep bem ^rii. 3nftttut6 * 3iif)ii&ev lüc^t it»euig 
^arall, feine ftrenge Ort^oborie urfunbüc^ nad^jutveifen. 2l((ein bic= 
fen 3*t»ecf f)attc er cf)ne 3u>e{fe( \nd beffer erreicht, n>enn er einige 
ftreng^ort^obore Dtabbineu jur ^^^rüfung gelaben unt» biefelben um 
ein (Sertififat über He ort^obore 9?ic^tung uub ^lenbenj feineö 3u* 
ftitutcö erfuc^t §ätte. 

3Sir woUen inbep biefen 5}?ange( rabbintfc^nnt^cborer 3eug^ 
ntffe nic^t ivciter urgtren, unb baö Gtfenftabter Suftitut a(ö ftreng* 
ortfiobcr ge(ten (äffen, u^ofür e^ ftc^ mit fc inclcm ??acbbrucfc unb 
niefit of)ne Oftentaticn gcftenb machen w'ül Wiv amnfc^en wm 
^erjen, ba^ auc^ bie rabbanitif($e 2((tortl)oborie in Ungarn bie 
(Sifenftäbter Sebranftalt a(ö ^^robuft iftrer ©runbfa^e unb if)rer 
©eftnnungen betrachte. QSorau^fe^enb, ba^ bicö irirfUc^ gefc^efien 
u^crbe, muffen nnr bie ?ef)ranftalt aiö eine (kntft erfreuliche 6r* 
fc^einung begrüben. Unb ivenn unr biefe unfere 2(nfc^auung näf)er 
motit»iren, fo gefc^ief)t bieö nic^t nur beei^alb, iveil unö ber ©e^ 
genftanb einer au6 füfn-licbern (Erörterung fa()ig unb bebürftig fc^eint, 
fonbern auc^ ber UMct;tigen ^Betrachtungen ivegen, ju JiH'lc^en ber 
loorliegenbe S3ericfit Sßerantaffung giebt. 

31(6 erfreu(ic^ be^eic^nen wir .^unäcljft ben Umftanb, bap 33{* 
bei unb (jebräifcfie ©rammatif ju ben Unterrict;)tögegenftänben ber 
?lnfta(t ge()ören (©. 28). 'X)(\\n befc^äftigen ftc^ nur einmal bie 
Diabbinen ernftiic^ unb eifrig mit ben fteiiigen «Schriften unb mit 
ber (Sprad)e, in ivelc^er biefeiben aufge^eicbnet finb, fo it)irb t}a^ 
jübifcfc^religtofe l'eben unter bcm 33eiftanbe @otte6 ivo( in näc^fter 
3ufunft eine befriebigenbere @efta(tung anne()men. 3)ie bcutfcöe 
unb poinifc^e 9((tortboborie f)at namentiic^ in ben leisten iner 3n^v* 
bunberten (eiber 33eibe6 yernac^läfftget : bie f)ei(ige (S).>rac^e unb 
bie ()ei({ge ©c^rift. @ie ^at feit bem 15. 3a^r^unbert feinen (Sre* 
geten t)on 53ebeutung auf5uu^eifen. <£ie (ie^ bie (Sc^riftauötegung 
auf traurige Slbwege gerat()en. Der ()ei(igcn «Sprache fc^enftc fle 
fo wenig Slufmerffamf eit , ha^ Oiabbinen, bk ficfe auf ^ebräifc^e 
©rammatif verftanben, ju ben fettenen 2lu6na()men ge()örten ! 

16* — 244 — 

Of)m 2BtCerfpruc^ ju erfafnen, burfte ©efeiiiuö in [einer 
®e[c^ict)tc ^er ^ebr. Sprache (8. 105) berichten : „SSHit bcm Sin- 
fange beö 16. 3af)rbunbertö ging baö 8tnbium ter ftebr. 6:prac^e 
ju bcn fö^riften über, wnb tie 3uben, bie mit einem Gliaö Se- 
üifca t)en J?u(mination6))unft evrcic^ten , treten üon nnn an fcift 
ganj in ben Hintergrund". 2luc^ ^u^^atto geftef)t ju, baf „bei ben 
3[raeliten bie ^ebräifc^e ©rammatif nacb bem 2'obe ?et)ita'ö un- 
gefabr ein 3af)rf;unbert ftajionar geblieben ]ei ^)". Unb ob auc^ 
Suj^vittp, funbiger unb i»ü( ciii^ gerechter a(ö ©efeniu^, ben 9?ac^* 
folgern SeiMta'^, — 9J?ofeß ^4-^royen5a(e (1535), Svilomo b. 5J?e= 
(ec^ (1550), (SmanucI bi ^öeneiH'uto (1560), S^fob imta (1605), 
«Kcnac^em Son^ano (1620), 9)?enaffe b. Sfrael, 2lbram b. jRafaei, 
6amue( SeiMta, Saiomo 3ebibja 9?orji (1630), (Ealomo CIiwc\)ra, 
3uba ^ö\x> 9?eumarf (1680), Xa^ib 2l{tarag, 5üeranbcr Sü^Mnb, 
Safomo (5o§en ^anau, beffcn ^^lagiariuö 2I(oiö eounenfei^ unir, 
Sfieuben iemta, 3afob ^affani, ^Benjamin Simon ^^eintvi (1760) 
unb ben neuern jübifc^en (?)ramiUvUircrn, — (5^erec^tigfeit anber;= 
faf)rcn läßt 5 [0 ift es* boc^ unbeftreirbar, \^a^ [elbft grofe £on;* 
pbäen ber ^alac^a 33löfen gaben, [0 oft fie grammatifc^e Silagen 
befpracben! Sä§e, ane HII'"" m^'d^ •'•JD? "^.i^;' n)urben gerabeju 
a(ö [prac^ric^tig »ertbcibigt '^). 9Iuebrücf(ic^ ivirb gelebrt, ba^ in 
ben betreffenben 53enebiftionen uin jipi^ punftirt «werben muffe •^), 
n?af)renb bk erften Elemente ber ©rammatif ]W forbern. Sllö im 
»origen 3a^r^unbert in Hamburg ein I)efiiger Streit wegen ber 
Se^ung beö 5[cceute6 auf baö 2ßort ''jIN* au^brac^, nat)m ber 
hierüber befragte dl. (§ject)ie{ ^aubau in ^^rag feinen 2(nftanb 
^u erflären, bap er fidb mit f)ebräifc!^er ©rammatif irenig befaßt 
babe -'). "Bix braueben übrigen^ ivol nicfct erft ^u yerficbern, ba^ 
biefer ?)?ücfblicf 9?iemanben berab^ufeßen beabftc^tige. ^-Bielmebr n>irb 
jeber gi-ünb(icf)e Kenner ber erfhiftüen ^4^iipulmett)obe gerne ein^ 
räumen, ta^ grammatifc^ * f)iftorijd;e 3tubien biefer nur rem -4.^1* ') ^roleg. §. 32. 

•) X. 'Baijal unb 5R. 9lbr. 473. mit. 

^) g. 3». 3lDr. 676. 5(itf. 

*) gi. 58. 1. I, 2. — 245 — 

quanten jugewenbeteu 50?etf)obe ine( ju fkcfe erfcßeinen, alö baß 
fie ftc^ eruftUc^ mit beufe(6eii beff^aftigen fonntc. 9?a^m ja unter 
if)ver .^anb [elbft t}<[§ ^ibeU unb ©iMinmatifftubium (le^tere^ burd) 
SaUmon 6p an au) eine pi(pu(iftt[ct)e 9tic^tung ! 3e unleugbarer 
aber biefe l^^atfac^en fmb, mit um [o größerer ^Sefriebigung »er* 
nehmen im, baf i^k ortftcbcre 9tabbtuer[c^u(e ^u (S. iftre Pforten 
ber 53ibel unb ber fiebräifc^eu ©rammatif geöffnet l;at. 

Sejtere (e^rt ^r. Dr. ^. Uvitt ©efeniuö (©.33). (Sine ^xu 
merfung belefjrt unt^, ta^ ber grammatifcfce UntervicPt auö beu 
9ßerfen 5?imc^i'ö unb 5lben Gfra'ei bem ©ebrouc^e beö ©efeniuö 
vorangegangen fei. 3)ie 2)ibaftif bürfte ein [olc^eö 33erfaf;rett \v>ol 
feltfam ftnben, unb i^?m ^rn. 3nftitut^#3n^aber ratzen, fortan 
mit einem für ^Infanger gefd^riebenen (Siementarbuc^e , alfo mit 
bem ©efeniuö ober einer ä^nlic^en ©rammatif ^u beginnen, um 
bann ju ben älteren ©rammatifern überjugef)en. 2ßir geftatten unö 
nur f)erüor5uf)eben , ta^ nad) bem, nmö 3ore 2)ea 246, 4. über 
bie GT72 nDD gelet)rt tmrb, n?irf(i(^ fein geringer SStutf) baju 
gehört, ben ©efeniuö in einer a(tortf;oboren 9tabbinerf(f)u(e ju gc* 
brausen, ^r. Dr. ^. fc^eint bieg felbft gefübU ju ^aben. (Sr fuc^t 
baf)er fein SSerfa()ren ju rechtfertigen. (Sr habe, fagt er unter 2ln^ 
berm, „biefe ©rammatif wegen i^rer vielen tec^nifc^en Sluöbrücfe, 
mit benen Dberfiäc^Iic^feit, ber Itnfenntnif gegenüber fo gern fid^ 
bvüftet, gett>äf)(t (@. 33)". 9Bir meisten eö in 3tt?eifel jie^en, ob 
ftcö ^eutjutage Semanb mit ber Ä'enntuip grammatifc^ - tec^nifc^er 
Slu^brücfe „brüfte". 3)ie 3;f)eo(ogen, gegen welcbe bie (Sifenftabter 
©c^ule fo eifrig polemiftrt, freuen [ic^ if)rer 33ibelfeftigfeit tinb 
if)rer ©eumnbtbeit im ^ebräifcben Sluöbrucfe. 2)ie ncuort^obore 
beutfc^e jRonuantif verunglücft leiber fo oft fte ben SSerfuc^ ma(^t, 
^ebräifc^ ju fc^reiben. ^r. Dr. ^. fc^iiept fein beutf^eö 93orn)ort 
mit bem t)ebraifc^en Sßuufc^e : pnr ...\-i!^np "112^1 M bi<V 

T ^ y ^ ... c^'ii'npn mrn n m n* rün . . . . c n ^ ! ! 2)ie 

S5?af)rnef)mung , baß ein Se^rer ber f;ebr. ©prac^e an einer tfiab- 
binerfi^ule nid^t im 6tanbe ift, fi'inf 3ei(en f)ebräifc^ forreft ju 
fc^reiben, muf ben ^unbigen aUerbingö unangenehm unb fc^merj- 
lic^ berühren. 2)oc^ n?oUen wir'ö mit ^rn. Dr. ^. nic^t genau 
nef)men unb unö vielmehr ber ^onjeffton freuen, welche er bev — 246 — 

®egenn?avt gemacf)t ijat, intern cv bic f;e5väi[c^c ©vammatif in 
feinen !2ef)rp(an aufnaf;m. 

(Sine licet) merfun'ivbivjcvc ifcnu'ffion ift bie 5Iufua^nie beö 
,,bcnt[c^en Untevric^tcö", ivonnUev bcv 93ev[. bie J?cnutmß ber 
beutfc^en (B):iva(i)c , etmaö ©eogvafie uub ®e[c^ic£)te, etamö ^Ok- 
tfjematif unb ciu>aö Öatein yevftel;t (®. 30). (So ift (ei;i-rcii^ ju 
beobachten, une bte S^vägev ber Drtf)t)borie, tvo^ i(;vev 3)uu-ime, 
eö muffe Sllleö iinb ^ebeö beim §(Üen bleiben, benncc^ aUnuiüg 
nad^geben unb \id) gegenfeUig beöaöouiven. !l)ie angefetjenften dlab- 
binen ber 9}?enbef>?fo^nif(^en 3t'it evflärten bte ^4>^^iifi^f'-'«'^' ^^i'^^t'^- 
fe^nng 93ienbeleifct;n'ö für veIigionögefaf)i1iL^. ^ib^tc if)nen etnni 
beren ^ttl}nU ^ebenfen ein ? Ü)?it iilcbten I ®ie (iepen fic^ auf 
eine ^^Mfung beö 3nf)a(tei? gar- nic^t ein. 3}ie(mei;r fprad^en fie 
mit rebüc^er Offeni^erjigfeit an^, bap bie 33erbrangung beö |übifcl;:= 
beutfc^en 3)iatefte6 unmittelbar bte polnifc^en M)xcx unb mittelbar 
tm 2;i)a{mubunterri^t auö ben 3iigenbfc^u(en i^erbrängen würbe. 
2)er (Erfolg ijat biefe ^eforgni^ i^cUfommen gerecl)tfertiget. Slüein 
eben beöi;a(b unirben bie 3eüt'ibpti) mit alter Strenge vor bem 
Einbringen ber neuen ^ilbungöclcmente beuml)rt. 3e gewiffer ein 
3^l;eit ber 3ngenb bem ilt)almubunterric^te gan^lic^ entzogen wurDe, 
befto erllufim-r foUte biefer Uuterricl)t für bie eigentlii-öen Xljalmub-' 
jünger bleiben. %m ftrengften lun-fuljr l)ierin bie ^^rcßburger Se- 
f4)ibaj aber auc^ an minber ftrengen 2;i)almubfc^ulen würben 53il* 
bung unb Sßiffenfc^aft bod;ftenö gebulbet, in feinem ^aüe feeförbert 
unb begünftigt. ßejtereo foU feit einigen 3al;ren auc^ in ^repburg 
ber galt fein. Söelc^ einen rapiben Jortfc^ritt l;at tai)n i)k Dr* 
t^oborie gemacht, inbem fie altmalig jugeftet;t, bap ein gewiffeö 
Wtn$ erterner ^ilDung für ben Diabbinen not^wenbig fei, unb in* 
bem fie felbft beftiffen ift, ben fünftigen Oiabbinen biefeö 33ilbungö> 
ma^ ju verfc^ äffen ! 

3nbem wir biefen ^rogrep ber ftreng rabbauitifc^en Siiule 
fonftattren, fiub wir weit entfernt, ben alteren Otabbtuen nal)e ju 
treten. SBir wiffen il)ren @ifer, i^re Ä'onfequenj unb if;re (Strenge 
nacö ©ebü^r ju würbigen. 5(m wenigftcn fommt eig unö in ben 
Sinn, bie 9ieinl)eit i^rer Slbfic^t ju bezweifeln. 3ßenn wir auf bk 
neue progrefftt>e 9Beubung im Sager ber Ort^oborie aufmerffam — 247 — 

maä^m, [o ivoüen ivir bamit etuevfeitö. burd^ augeufälligc XhciU 
\a(i)cn nad)mi\(n, t}d^ bk '5ovbevmu]cn bei* ^dt tvo^ allen ®ibev= 
ftaiibeö boc^ eiibUc^ juv ©cltuiu] gelangen 5 anbercvfeitö ijabni \m 
babei ein I;i3I)ereö ^id t»or Singen : 2)ie ^erftellung unb (Srljal* 
tnng bei* 9inl)e unb beö gvicbeuö in inelen jübifcfceu ©emeinbcn, 
namentüit in Ungarn, unb hui baburd^ lu-rmitteltc @ebeit)en beiv 
jenigen Snftitntionen, beuen ta^ veligiöfe Seben 9Za^vung unb 
Pflege yerbanft. 

iS^ ift nämlicfe binreic^enb befannt, i}a^ feit einigen 3al;ven 
in iH'ifct'i^benen ifraelitifc^en itu(tn»3gemeinben Ungavnö bei man- 
nigfachen 5lnläffen, alö @V"^ig£*9f»^^^"^f" / gotteöbienftlic^en (Sin* 
vicl)tungen, 9iabbinev* unb 3}ovftanbi?ivat)(en, Streitigfeiten au6ge== 
broc1;en finb, ml^c Ijänfig jnr Äenntniß ber 33et)5rben gelangten 
unb bie S'utfc^eibung berfelben erl;eifc^ten. 3)a fic^ nun tk öineu 
mit üieter Dftentation bie Ort^oboven nannten, bie Slnbern bage? 
gen Dou jeitgema^en Dteformen fprac^enj fo geiyann allmalig bie 
Slnfc^auung Oiaum, ciU wären t)u ungarifc^ - jübifc^en ©emeinben 
you verfc^iebenen religiöfen Parteien jerflüftet ! — Oieligiofe (BpaU 
tungen unter ben Sfraeliten in Ungarn werben alö unleugbare 
3^^atfac^e betrachtet. 

(Singett>eil)te unb 2^ieferblirfenbe unffen freilid^ li^»gft/ ^'^'^'^ 
bei ben fraglichen ©trcitigfeiten feine religiöfe 6))altung ob? 
walte, unb ba^ bei all ben in 9tebc ftel)enbcn ^{eibungen yon fei- 
ner •2)ifferenj im Äultuö, fonbcrn lebiglic^ von einer X^ifferenj 
in ber Kultur bie 9iebe fei. !Der ©ad^fenner fonnte niemals 
auc^ nur einen 5lugenblicf jweifeln, baß bie (Sineu, ol}ne alle re* 
formatorifc^e 5lbfic^t in SSe^ug auf Dogma unb ^ultuö, blof Ue? 
belftänbe befeitigen wollen, bie itjuen mit jRed^t alö ^robuft ber 
Ungunft »ergangener ^dtcn erfd^cinen, wä^renb bu Slnbern felbft 
in jenen Uebelftanben ein gel)eiligteö ^erfommen erblicfen. !l)ie 
neueften (Sifenftäbter Äonjeffionen ftnb geeignet, auc^ beut minber 
Äunbigen bie Slugen ju öffnen, unb i§n bie Sachlage in i§rem 
wal)ren Sichte erfennen ju laffen. ;l)enn wenn ein renommirter 
9iabbiner in ©alijien bie ^ebräifd^e ©rammatif unb bie beutfd^e 
@pract>e nod^ Ijeutjutage per^orreösirt 0, Dr. ^ilbeö^eimer aber 

^§^S^^UI, 69 ff. — 248 — 

Mefelbeu in feinen Se^vpKm aiifiiiuniu ; \o unvr Doc^ fein ^efon* 
nener fo (iebloö fein, Sejtevn für einen fcfclecöteni 3uben ju t)aU 
ten a(ö ben ©ali^ianev. Q3ielme()v mirD anerfannt werben muffen, 
Dr. ^. itei)^ auf einer I;obern 33ilbungeftufe ! 2ßenn ber 33eric^t 
ber Otabbinerfc^nle ju (Sifenftabt im Q^erijreicfce ju ben ^^rograni; 
mcn beö jübifc& ^ t^eolocjifcfjen Sominarö ^u 33re^(au fel)r armfelii] 
erfcfeeint, fo nnrb 9?iemanb ben ©runb biefer ©rfcfecinung in ber 
Ortbobcrie ^ilPe^f)cim'^ nnb ber ^öftt'voborie 5i"^i"ffl'^ fuc^en. 
2Öirb ja ^e^terer für i^a^ ^anpt ber fonfert»atii''en jübifc^en Xfjeo- 
lügenfd)u(e in X^eatfcblanb tjeftalten ! SIKein Dr. granfet ift ein 
i3e(ef)rter 93?ann, ber auf ber 6^öhc ber ßdt fte()t. Dr. .^ilbeebeim 
fteltt fiit felbft ein ^öiift bcbaucrlic&ev^ Slrmute^eugni^ an§', inbem 
er mit rübrcurer 9?air»etät tu lateinifc^e ©rvirnmatif ^u ben ?iiea{' 
gecjenftänben jäf)It (S. 33.), nnb ben 1er t beö hei ber ^4>rü' 
fang gel)altencn bomUetifc^'ien ^^ortrage^ mit t^en SBcrten be^eicfei 
net: „lieber ben 53eruf eineö lÄabbinerö (S. 32)!!" Sllfo nicbt 
einmal ben Unterfc^ieb wifc^fn 2^ert nnb X^ema fennt biefer 
Ütabbine, ber 2^irettor nnb ^4^rofeffo'r aUer Sßiffenfc^aften an einer 
Dtabbinerfcfeule ift ! 

SBir hoffen, biefe nnfere 33eurtf)eilung iperbe nic^t jn ftrenge 
befunben werben. !l)a Dr. ^. nnb feineö ©(eichen unrflic^ ta^ 
^erbienft baben, bie 3Iltort[)oborte um einige (Schritte t^crtrartö 
jn bringen, fo i^erbienen \ie mit 'Jfacbfic^t unb ^c^onung beurt[)eiU 
ju werben. S^rcten aber bie ^erren alö »8cbriftfteUer auf, unb ge- 
ben babei 33(6ßen, welche geeignet ftnb, "lie jübifc^e 'Xi)eoIogie nnb 
SBiffenfcbaft unb mhtj'm aucb baö ^ubcntbum berabjufe^en , bann 
würbe ein nac^fic^tigeö StiÜfc^weigen nic^t ben fo fel)r wünfc^enö- 
wertt)en gortfc^ritt forbern, fonbern ben 93erfaü. 

Jpr. Dr. Jp. l)iit eine eigentt)ümlic^c Dibaftif. (5r berichtet 
anefübrlicf) über feine l'ef)ranftalt für ^Kabbinatöfaubibaten, obne 
anzugeben, welcfce *iBorfenntniffe beim (Eintritte in baö 3nftitut 
geforbert werben, ©elegentlid) erfaf;ren wir, bap 9Burft'i3 @pracb= 
benf(ef)re bem eigentlichen bcntfcfeen Unterrichte ^u ®runbe gelegt 
werbe (S. 33). QBelcben gebilbeten 3uben muf e^ aber uic^t 
fc^amrotf) machen, wenn ber Xireftor einer jübifc^ - tbeologifc^en — 249 — 

Vet)vaufta(t öffentlicj; i>evfüubet, ba^ iit berfelben bie ßlementav^^ 
geflenftänt>e bev SSciföfc^ule tjelelirt ireiten müffeii ? — 

SKevfivüvbig ift baö 23cr^ältniß Dev ©ifeuftdtitev Schule ju 
teil f(a[ft[($eu Spi-ac^eii. Sateiiüfd) unvb [o ine( i^clef^rt, a(^ „^uv 
eU;moIogifc^eii inib gvammattfcbeu Uiiterfiic^uuij gar inclcr Mefev 
Sprache ciitnomnieneii §iuöh-ücfe tu beu ?[Ribva[c6im uiib beit 
2;^armnb crfovbevlt* ift (e. 30)". !Dev Untevncbt im @ne($i[c^eu 
bleibt aiu^gefcfclpjliVn. 9hin in'rftef)t cö ftd^ ,^u\n- i^on felbft, bap 
it>iv bie ^(nforbeniiigen ijo^evev 2üiffeufc^aftlic^fcit bem ^vii. ^. 
gegenüber ni(i)t gcltcub macbcn u^crbeii. ^Kteiii uitcnr>ogen f)ätte 
felbft ber ^r. 3)ircftpr iiicfct (affi-u fpüeu, bap bie (Se^Jtuaginta 
bie äftefte 33ibe(überfetiinig fcij i)a^ 3ofefuö — au^ irclc^em bei 
ber Prüfung ein Kapitel in lateiuifrbcr Ueberfe^ung gelefen n>ur? 
be (!) — fo ivie ^-|3i}i(o, ber für bie f;eutigen 5IÜegoriften fo \md)' 
tige ^^ilo — griecfcifc^ gcfcfericbcu fjabenj unb \^aj bie S^erglei- 
c^ung mit bem ©ricc^ifcfceu für bviö 33erftaubnif ber t^ntmubifc^en 
Literatur bei ireitem frucbtbarer fei, a(ö bie mit bem Satcinifd^en. 
Slbgefe^en baöon, i)cit ftc^ ^r. Dr. ^. burc^ bie 53et>orjugung ber 
(Sprache ber Dtömcr »or ber ber ©riechen in eine 2lrt l^on Dp- 
pcfttion jum Xbalmub geftellt. gotgenbe (Erörterung I)ierüber 
bürfte unferen Sefern in mef)r benn einer Dtürfftdbt fef^r nnUfom- 
men fein. 

9^ic^ ^D?aßgabe ber ivol)(ivcüenbeu ober feinblic^en Sejie^uug 
nämlicö, in ivelc^e ta^ ®riec^eutf)um jum 3ubeut§ume trat, fü^l* 
ten ftc^ bie 33efenner beö lejteru balb von bem ©eifte unb ber 
Sprache ber ^^eüenen miicfetig angezogen, bali^ gen^altig ^urücfge* 
gefto^en. 3ßier SQSenbungen laffen fic^i in biefer Oiücffic^t beutlic^ 
u>af)rne§men unb unterfc&eiben. 

Tie 3ftt ber erften Sßenbung liegt jtinfc^en Slteranber bem 
93hifebcnicr unb ber i)a6monäi[c^en Dieftaurationöepoc^e. 3)a^ erfte 
Ötuftreten ber <2ö^ne ^a^^an'ö im t;ei(igen Sanbe machte auf bie 
©o^ne 3uba'ö einen tt)of)ltf)ätigen (äinbrucf. 3)ie Slnmut^ unb 
Stnjie^ungöfraft griec^ifc^er Silbung mußten ba^er im fo leichter 
überrafc^enbe 3::riumfe feiern, juben traten a{$ griec^ifc^e Schrift* 
fteUer auf; bie Sibet iinirbe in'ö ©riec^ifc^e überfe^t. — 250 — 

SlÜcin aKmdüg wuxtt i?aö ©viec^entf)um Ter eicjeiien 9Zatio? 
nalität gt'fäf)rlic^. ©elbft ^viefter [agten fic^ von ber [vommcu 
Sitte ber ä>äter loe, um fiep bev griecbifd^en 93?cbe in tk Slrme 
ju it>erfeii, iinb [o tie ©uiift Der f^vifiteu 93Jac^tf)a6cr 511 geixnit' 
neu. 3)ie[e (Srfat)rung \ni)xk in bei fja^Smonäifc^en OieftauvvUioni^' 
jeit, iveic^er alleö g-rembe unb 2(uö(anbi[cbe an unb für fid^ üer<= 
i)a^t fein mu^te, eine entfcfciebeue 9teaftion gegen baö grie($ifc!^e 
(Clement i)cxv>ox. 9hir bie große jübifc^e ©emeinbe ju !?Jleranbrien, 
ttJetc^e üon bev ft;rifc^en 93erfo(gnng nit^t berüi)rt nnn-ben \\\\x, 
i)bxk nicfet auf, in ber (jeUeniftifctjen Otic^tung ju verf)arren. 3iu 
3)futter(anbe niupte baö g-vembe beni 6ini)eimifc6en unb 9?ationa^' 
len ^s(a^ machen. (Sin förmliche»? Verbot gegen \:a^ ©riecfcifc^e 
ift n?ot lieber in bem Kriege junfc^cn ^\n-fan unb Slriftcbul ') 
wod) ühexijanpt uni^renb biefer ganzen *4-^eriobe auögefprocbcn ivor- 
ben. So war bieö aber and; gar nic^t nötijigj bai§ lebenbige ^^a- 
tionaIgefii£)l ivar eine mächtigere Sc^u^uu'^r gegen ta^ ©riec^en^ 
t^um alö alle 3uterbifte. 3(uc^ wcix ber Pflege ber griecbifi^en 
Literatur ber Umfang nic^tö iueniger-aB günftig, welcher atlmälig bie 
nationalen Stnbien geumunen. 9)fitten au^ biefen ^'er^äitniffen Ijerauö 
bericbtet 3ofefu6: „2Bie meine Sanböicnte mir bviö 3f"9'iiß geben, 
baf ic^ mic^ in ber imterlanbifc^en 2öiffenfc^aft (y.arä tyji' tntiäQiov 
naiddav) auegejeic^uet i)<k\>(, fo \:iC[.bt ic^ miit auc^ mit ber griecbi- 
fc6en Sprache »ertraut gemacht, unb if}re JKegein grünblic^ erlernt, 
obfcbon mir ein gciäuftgeö ^^prec^en berfelben burc^ bie Sitte mei- 
net Sanbeö unmöglich ivirb. ^ei unö finb nämlic^ nic^t biejeni^ 
gen geehrt, iveic^e bie Sprache oieler SSöIfer erlernt l)aben, unb 
burc^ 3ifi^tic^ffit ber Sßorte bie JKebe auöfcfcmücfen. 2)iefe ^^efc6äf;= 
tigung, meint man, ift nic^t nur jebem freien, fonbern anc^ jebem 
SfUwen .^uganglic^. gür gelel;rt gelten nur biejenigen, iveld^e bie 
©efefee grünblic^ üerfte^en, unb W ^ebeutung ber ^eiligen Schrif- 
ten 5u erflaren m Staube ftnb -)". )^u\i^ wal)r§eit^getreue ^e-- 
fenntni^ c^arafterifirt bie ^miU SBenbung, welche mit jR. ©ama# 
Ite( n., bem ^^atriarc^en (80—118), i^v (Snbjiel erreid^t. ') ®rä^ m, 537. 
») mixüj. XX. 11, 2. — 251 — 

2)aö 3utientf)um ijatte ftd) in5un[(^en fonfolibirt, mit t^er 
griec^ifcöe ©tuflu^ ^orte auf, i3efat)vt'rof)eiit) ju erfc&eineii. Slubevcr- 
[eit^ füf)Iteu tk ©inftcbtigcn immer md)x , \vk uotl^ivcnbig Me 
Äcmitntß kö ©ne^ifc^eu fei, iiibem baburc^ allein t>cv Umgang 
mit beu f)eri-fc^enben yornef)meu 9tömern ermöglicht Jt)urbe. 3n 
ber unmittelbaren 9?a^e beö ^^atriarct^eu unirbe eine bebeutenbe 
Shijal)l lunt Änabeu in ber griect)ifL^en @i)mnaftif H^jV r\':2Dn er- 
jogen 0- ©^ unirbe geftattet, bic l)eiHgen (icfcrifte-n in grieAifc^er 
(Sprache unb Scßrift ju [i-^reiben "). Slfi;laö; legte feine griec^i* 
fc^e ^ibelüberfel^ung Oi. C^liefer, 9i. 3ofua unb 9i. 2lliba vor, 
unb er unirbe von biefen ©efeij(eölel;reru tvegen feineö gelungenen 
SBerfeö gelobt. Wlaii ivenbete auf t)k Ueberfe^nng ben ©c^rift? 
tjerö 1. $8. 50*?. 9, 27. in folgenber Deutung an: „®ott i)at bem 
Safetl) eine fcfiöne Sprache iHnliel)cnj biefelbe ivirb fortan auc^ in 
ben ^ütteu Sem'ö il)ren 3Bol)nft^ l;aben ^)". 9i. 3el)uba, ber 
9)ti[c^nafammler, erllarte ftct) ofen gegen ben im l)eil. Sanbe üb- 
lichen fi;rifc^en 2)ialeft, inbem er enHveber bie l)ebraifi"^e ober bie 
griec^ifc^e Sprache alö Umgangöfprac^e gebraucht «»iffnt wollte ^). 
9i. 3onatl;an aii^ Sleutl)eropoli^ (33etl) ©ubrin, gegemv. 53etl) 
!Dfcfcibrin) backte nic^t fo erflufiy, unb cfearafteriftrte tk ^aupt^ 
fprac^en feiner ^dt auf folgenbe SBeife : 33ier Sprachen — fagte 
er — oerbienen von ben 9Jtenfc^en gebraucht ju ioerben: ©riec^ifc^ 
jum ©efange, romifd; 5um Kriege ^), fi;rif(^ jur Plegie, 
fjebräifc^ jur iöerebfamfeit '^j. 9Jac^ einer anbern Sefeart ') 58. Äama 83, a. 5)ie3 fc^eint un« fcie .eiujig richtige (Srflaruug, 
bur(^ tDdd)e bic Sorte ber aRif(^na Sota 9, 14., wo elrenfaf(3 n"'J"I"' HÜ DPI 
ju (efcu ift, fcrftäiiblid) iperbeu. Daö jcr. (gabt». 1, 4. crwäf;nte ©^jf'i^öcrfeot, 
tve(d)cö ber Oicinerfcinb Ot. (gimcn i. Social icx\ä)kt , fc[;etnt a)3ofr^^jt; ju 
fein. 2)er Jtugbrucf rr^jl^ rii^Dn »irb übritjeuö ani ^Ki^tierftäiibni^ aud; an 
unre(t;tem Cvte gebraucftt. 2)itrcf; biefe einfad;e SUtffalTung fcf toinbcn a[(e ®(i;toie- 
tigfetten, iuel^e man in ben cinfd^lägigen (SteUen gefnnben ^at. 

*) 3». 5Keg. 1, 9. 

3) 5Die «Belege f. bei @ra^ III. 127. 

') 58. .Sama 83, a. 

^) 2"lp^ 9i. 2)aoib iDetfau tjat ba3 aßort mifcerfianben. 

<0 3. ä«cg. 1, 9. — 252 — 

lauteten bie 5Öovte Ot. ;5oiuitf)au'ö wie folgt: 'Drei »Spvad^eu 
giebt eö : Die vömifc^e taugt jum Ä'viege, ^ie griecfcifc^e 
jur 33ereb[amfeit, bie (;ebräi[c^e jum ©ebete '). -Diefe 
2(u6fprüc^e [cöeiiieu einen ge[cf)icf)t(i($en ^intergvunb ju ftaben. 
!l)ie 33en>ol;nev ''4^a(äitina\i biltcten namlicfc in i?en evften ^aljv- 
l)uubevten ber c^iiftHc^en 3<'itrec^nuug ein buntfvu-bigeö ©emifcfe 
i>erfc^iebenev ^Nationalitäten, ocbe biefer S^ationaiitaten mcci'tc ben 
Sunfc^ 9ct)fgt Öaben, ii)ver Sprache ben Q3orvang eingeräumt ]n 
[ef)en. 9i. 3e[;uba erfannte nur bem ^ebräifcfccn unb ©ried^ifc^en 
Berechtigung ju ; 9?. 3onati)an wollte and) baö Sateinifcfce unb 
6t;rifc6e berücfftdstigt iriffen. 5D?inbeftenS erflärt ftc^ nur bei bie* 
[er Sluffaffung bie 33epei)ung, in weiä^e JH. 3onatf)an [eine ®pra; 
c^enc^arafteriftif mit bem ©c^riftiu'rfe ^\. 31, 21. bringt, inbem 
er ben lejten «önniftic^ auf folgenbe 2Öeije beutet : 53irg fie (bie 
bir t»ertrauen) in einer .^ütte t^or bem Streite ber Sprachen! 

So »ie( ift jebenfaUö ffar, bap bie @e[e^eötef)rer biefer ^po^ 
d^e, n^elcbe bi$ ^um (Sr(o[d>en beö ^^atriardjatcö (429) reicfct, bie 
griecbifc{)e Spracfje achteten. Ü^on bem fleißigen ©ebrantte berfef* 
ben geben bie 2ßörterbücber unb bie neueften gorfcfiungen 3eitgnif, 
benen ftc^ unfere „^Beiträge jur t{)a(mubif(^en Sprad^fov* 
f^ung unb Slftert^umöfunbe" anreihen. 

Die (ejte, reaftionäre 2Benbung gegen ba6 ©ried^ifc^e trat 
nac^ bem (E'rlofc^en beö ^atriarc^ateö ein, )vo ber 33erfe^r mit 
romifc^en ©rofen aümalig feltener iruvbe, unb ein ben 3»uben 
feinbfelig entgegcntretenbei? (Element \id) ber griecfjifc^en Sprache 
bebiente. 9f?un erft fing man an, ta^ 93or^anbenfein ber griec^i* 
fcfcen 58ibe(überfe<^ung a(ö ein Ungiücf ju betrachten ^). 9?ic6t6? 
beftoweniger beftanbcn bie griecbifc^ rebenben jübifcben ©emeinben 
im üftrömifc^en ;)teic^e nocf) mebr benn f)unbert 3a§re nad) 2luf* 
(ofung bfö ^atriarc^ateö barauf, baf bie 3^1^ora{eftion in ber «St?- 
nagoge mit griec^ifcber Ueberfefeung begleitet iperbe. Die anti? 
^eüenifc^ ©efinntcn ivoUten bieö nic^t jugeben. Der Streit fam ') mtt. Xei)iU. 31. 

^) ®. bie Selege bei 9?. 9lfaria{> V 9icfn ^ap. VH!., @ra& (HI. 478 ff.) 
ifat ^ier offenbar bie fiiftorifÄe Sutwicfelung cerfannt. — 253 — 

t)or 3uftinian L, ml^cx ju ©unfteii bev griec^ifc^en Uebev* 
fe^ung entfc^ieti *). 

2)ie ^^alac^a i)at ftc^ nun bie 9(n[c^amnu3 kv brittni 2ßen* 
bung angeeignet; fie räumt nättft bem ^cbraifiten bem ©riecfei- 
[c^en bcu SSorjug üor aüen übrigen 6prac^en ein -). ?}?aimonibe6 
füf)rt natürlich biefc tbalmubifc^e ©ntfc^eibung an, bemerft aber 
baju, ta^ ta^ ©rieciiifcfce nic^t mdjx eriftire, inbem baöfelbc ge- 
fvilfc^t uiprben [ei, unb ftcf) t)er(oren habt ^). a?ie(leic^t umr 9J?ai* 
monibeö bat)on unterrichtet, bap t^aö griec^i[cf)e Sctrifttbum , mU 
(fyc^ niHt ju [einer ^dt im bi)jantini[(ten Dieic^e ein ruf)mk»[e^ 
3)a[cin [ii[tete, faum mef)r a(ö ein Schatten ber ehemaligen fia[' 
[i[(^en i2c66p[ungen ber aiten ^eiienen gelten fonne 3n ber %t)a{ 
[auf bic griecfei[itie Literatur [eit bem 2lb(au[ be^ eiiften 3^i^vf)un# 
bcrti^ immer ent[c^iebcner, unb nur einzelne glanjenbe 5[Romente 
i^erf)iU(ten augenblicflic^ bie ®eiinff)eit ii)rcr (Sntfrä[tung unb 2hif^ 
löfung. Xamit i[t inbep nic^t gerec^tfertiget, tt)a6 3)?aimonibe^ 
über tai' Grlo[c^en ber ef;ema(igen „rätf)[e(ha[ten" griec^i[c6en 
Sprache [agt^), unb ivomit er offenbar nur feftfteUen iviU, bap 
baö i^ermeintlic^e ä^erbot beö ®riec^i[tt)en )roI jene rätf)[e(f)afte 
9(uöbrucföaHn[e, nic6t aber bie 2ßerfe ber griecbi[(^en ^biiofophen 
getroffen ijahe. Xie (S()rc ber (enteren mupte um jeben ^4-^rei6 ge^ 
rettet tverben. 3)enn abermals, une einft in ben Ziagen beö lieber^ 
[e^er6 2lft)(a^, hatu 3afetf) feinen 2öo()nfi(ji in ben ."pütten «Sem'ö 
aufgefc^Iagen, ia fein (Sinflup unir jqt ju einer ftö^ern Sebeut-- 
famfeit gelangt, iviemoi in ben jübifc^en (Schulen bie griec^ifcbe 
Sprache Weber gefproc^ien ncc6 yerftanben irurbe. 

X)iefe Unfenntni^ n^ar im fpanifc^en, ncrbafrifanifcbcn unD 
»orberafiatifc^en iWittelaiter feijr t^erjeif^lic^. Slber hei ben 5a£)(reic^en 
Hilfsmitteln, ix>e(c6e bie ©egenn^art ^ur (Erlernung ber griec^ifcfcen 
Sprache befi^t, bätte .<pr. Dr. ^., \v(\m auit niitt auf bie Stimme 
ber 2Biffenf4)aft, fc boc^ auf bic beö ^^balmubS §6ren foÜen, ber, > ') ^ov. 146. 3unA @. 9?. S. 10. 348. granfel ^Borft. S. 56 ff. 
') «Wcü|. 9, 6. 

■') 5B. b. «^^tuaft. 1, 19: in^vi ^nn^':i c^iyn p '•jr ypit^j n:^: 

SRtf^nafomnt. «Sota (Sntc. — 254 — 

wie it>ir gefe^en haben, bie gvteditfcbc ©pracjie fo f)o^ ftcitt. 2Bir 
ftiib UMvflic^ begierig, une ber ^ör. 6^. biefen biveftcn SQSiber* 
fpruc^ gegen beu 2^fia{mub rechtfertigen, ober au(ii nur ent[c^u(bi# 
gen U'»erbe. 

öine fefn* banfen6u>ert()e 3"9^it^e be6 »oriiegenben 33eric6tci3 
ift bic „(Sröffnungörebe jur ^hiifung". 3e nacfefic^tiger ir*iv biefeö 
^^robuft etneö „(Stubenten ber §{nfta(t" ^u beurtf)ei(en geneigt 
finb, befto tabeln^n^ertber ftnben mx bie 2(nmaf?ung, mit welcher 
ber junge 93erf. [priest. 2öir fwben mx^, ruft er [einen £ommiU' 
tonen ju, jufammengefunben, „um bem i^on ben ©türmen ber 9?eu* 
5eit burcüuninlten 3?oben unferer Irabition feine aiten frifcfcen 
©ijroffen \n entringen, uub fie für bie 3"f«n[t 5" pftanjen, für 
eine ftürmifc&e 3i'f«nft/ bie ben uralten (Stamm nnfereg ©tauben^ 
ui erfc^üttern brobt, n^eit unfere eigenen, treufcfen 33rüber frei^elnb 
bie Strt über ibn fcbunngen, um ungeratfiene 2(u^u>üf6fc unb Slb- 
arten barauf ^u pfropfen". I)ie 2ßa[)rbeit, fagt ber 33erf. weiter, 
n?irb t^erfannt, „unb nur menige 3ii*feJ unferer ©lauben^* 
brüber leiben ibr ein ioiüige^ £>{}x ((5. 1)". 2)ieö unb Sin- 
bere^ ((S. 15) flingt fo ^iemlic^ ivie eine 9J?efira. ©oUeu in (Sifen* 
ftabt 93?of rim erlogen »erben ? — 

Sßon ben feltfamen (Srtrav>aganjen ivoÜen unr nur einige 
au^n^ä^(en. CDie ^Ibora, fagt ber 33erf., „ift feine blofe ?ebenö* 
regel, nein, fte ift ba6 Seben felbft, fte ift bie (Sprache beö 2eben6 
((£. 9)". Sinb benn „Seben" unb „Sprache" ibentifc^ ? 3n ber 
(Schöpfung, meint ber 93erf., bat 5ü(eö feinen „fpe5infc6en" 58obett 
((?. 11), unb ba^ Seben ift ibm „atonüftifc^ (®. 15)"! 

53ebenflicber a(ö a(( bte^ ©erebe ift ber übel angebrachte 
©ifer ber difenftabter 6c^u(e, bie 2ütortf)oboren an Drtt)oborie ju 
übertreffen. 2)ie S^rabition, erfabren nnr ©. 9, „entbäit feine (Sa* 
nitätöregeln, bie ftcb mit ber ^one wenben". !Dieö iterbiilt ftc^ 
aber ni^t a(fo. SSielmebr le^rt bie 9((tortboborie au6brücflicii, baf 
bie rabbanitifdbe 2:rabition aüerbing^ „Sanitateiregeht entfjalte, bie 
nur für manche ©egenben beftimmt finb, unb „fiel? alfo mit ber 
3one ivenben ')". 33on ben „«Sanitätöregehi", welche 9t. ^iöfiaö 

') 3. 3?ea 116, 1. — 255 — 

bi (Siföa fo müf)[am auö bein ^fjalmub jitfammengetragcn 0, 
ftnb bie meiften ber 9?ergeffenf)cit anf)cimgefat(en ! ©in gleid^eö 
@c6icffa( haben vif}(veic^e im !If)ahiuib niebcvgcfegte biatcttfc^e OSov- 
[(triften. %nx fünfttge 9tabbiucn ift es? auö "oieUn ©rünben von 
nid^t geringer SBic^tigfcit, Herüber genan «nb grünblic^ nnterricf)^ 
iet 5u fein. 

2)en ©(an^pmtft bcö ganzen ^eric^teö follen aber offenbar 
bie in ber ©röffnung^rebe gelieferten eregetifc^en ^^^roben entf)al* 
tcn. 9luf \k richten wir junt ©(^(uffe nnfere Slnfmerffamfeit. 

•J^-rt ber (5-röffnung^rebe ift epv. <Ba{. 24, 21. 2)ati Sßort 
c:'!:' unrb ()ter nnter .^^inunnfung auf 3a(fut '^) mit miD^n "'^it^ 
crflart. (So be,5eid;net nämlicf; bie (Sifenftäbter <Sc&u(e „bie '^oxU 
fitritti^männer in ber 1f)corie •*), n>e(cbe einer 93?obe, einer belieb* 
ten gorm ?u gefa((en, bie v^älfte beö 3nba(tö -*) ftreic^en (©.18)". 
SBir nefjmen .l^rn. «ö. t^orläufig beim 3Borte, nnb (äffen feine SBort- 
erfiärnng geüen. @o mxb aber and) ein „©cbone ^a(ac^otf)" be* 
vecbtiget fein, ^u prebigen : „Ib. 3«f)t>i"f^! 5?on ©tnfe ^u ®tufe 
mu^ ber 93?enfc^ ftcf; em))orarbeiten 5U bem Dteicbe be^ beUern 
?ic^teö, beö fc^önern Söirfenö nnb ber reinem ^khc. 2)eö Xf)iereö 
!Ibätigfeit ift »on feiner ©cbnrt an befcfcioffen in einem nnb bem- 
felben engen Greife. %xf)ve tJoUenben ee nic^t, nnb t^on ben fpä= 
teren @efc^(ec^tern ii^erben i^ie früheren nit^it übertroffen. 3n ^i^'^ 
fem ©tiüftanbe muf baö S^bier emig fern »on ber @ott()eit bleiben. 
33etm 9)?enfc&en ift nicötö abgefcbloffen ; fortfc(;reiten ift fein 
33eruf. 33ei fortfc^reitenber Silbung nnb ßinficbt entfaltet ftc^ nn^ 
aber immer mcbr ber 3nl)alt nnferer göttlicf)en 3:f)ora, fo ba^ 
nur if)re beiligen ©laubeni^amf)rbeiten, ibre fittlic^en ©ebote unb 
ibre troftrcidben 33erl)eißungen immer bentlicber anfjnfaffen vermö* 
gen. 3Sie bürften mx nun l)ierin einen ©tillftanb mai^en, n?ie 
bürften tvir meinen, nnr l;ättcn in unferen religiöfen 3}orftellun=^ 
gen unb (Sinfic^ten nic^tö mebr ^n reinigen, }u beri{^tigen unb ju ') % (S^abafd; 110, 9. 

~) @pr. 9G1. 

=*) a3on -ji^n = gefielt , alfo fortfc^reitcn ! ! Rcb. 

') S?0»D«? Ret). — 256 — 

t»crüoUftänbii3en ? 9?cin, 3eit(cbcuö muffen wh Sc^iUcr ber ^vofe* 
ten ©otteö bleiben, an if)ver v^^anb in Dem ©ebiete bee^ JHeligiofen 
fortf erretten, um juv SSovtveffiic^f eit eineö @ott gen)ei()eten Sc* 
benS ju gelangen. C~'>m p ^'^■itt' l!? nDü^ro mz^n M:^ün bj 
N^sn ^). SQSer fo fovtfc^veitet, ift feiner eivigen (Seligfeit ge- 
tvif. Saffet euc^, tf). 55r., burc^ He Schmähungen, Me if)r pnüei* 
len i^on ben ^^rebigern beö 9tücffc6ritte6 gegen bic beö gortfc^rit* 
teö t)cvnef)met, nic^t irre mac(;en. :3m Xlnilmut) fte§t gefc^rieben: 
©Ott bltcft mit befonberm 9ßof)lgefatlnt auf bie Stätten, wo bev 
gortfc^ritt ge))rebigt wirb -) !" — 2)ap in bem, ivaö biefer ^re- 
biger fagt, »iel melir walnc unb gefunbe JReligiofitat liegt, alö in 
allen überfc^menglic^en ^4>l)rafen ber neuürtl)oboren beutfcben 9tü* 
mantif, brauchen mx bem religiöfen Sefer nic^t erft ?u fagen. Der 
S3etreiö an6 bem ^fialmub ^u ©unfteu beö gortfcfaritte^ ftel)t aber 
mit bem ber (Sifenftabta- Schule gegen benfelben auf gleicher Sinie: 
3enev it>ic biefer beruht auf einer burc^au^ nnllfürlic^en unb fal* 
fc^en Stuötegung ber jitirten ^^balmubfprüc^e I Ueber^aupt fennt 
baö eitle Spiel, weld^e6 bie jKomautif mit ben Sluöfprüc^en ber 
Schrift unb beö 2;f)almubö treibt, gar feine ©renken. 3Ber fic^ 
baöon überzeugen mU, lefe S. 19—24 beö öorliegenben S3ertc^* 
te^. ^ier erfahren mv , ta$ dl. Sc^efcbetl) nic^t nur be^wegen 
"l^"^J ""iD genannt unirbe, iveil er ta^ Unglücf Ijatte, blinb ju fein, 
fonbem auc^ be6l)alb, \x>nl er fein 9Jlann beö Sic^te6 unb beö 
g-ortfc^ritteö nuir ! niry> bv ': ift nac^ ^rn. Dr. ^. eine „5ßer* 
binbung i^on Sßefenbeiten I" — Sehen benn bie ^^erren nicfit ein, 
ba^ fie burc^ it)rc abgefc^macften l^euteleien ben Xljalmub nur 
^erabfe^en ? SKelcbe 5}?e!nung müpte man yon ben !Xl)almubiften 
f)aben, u>enn fie ifjren ©ebanfen unrflic^ feinen paffenberen 2lu6-^ 
brucf hätten geben fönncn, al^ ben, ber ihnen von ihren falfd^en 
3^eref)rern aufgebrungen unrb ? "^ft bäö eitle, felbftgefällige Spiel 
mit SQSorten unb Silbern geeignet, bem ©elfte unb bem ^erjen 
ber 3»f^i^^*f^" fi'ic gefunbe ^'la^rung ju geioähren ? 3?erträgt ftc^ ') 3r(eg. 28, b. v^ 


-— 257 -— 

bte (^baxiataimu, tie mit [olc^em Spiele (Sffeft machen mli, mit 
bn Slufgabe ^er ^retigt, if;rev 33cftimmung, if)rev 2Büvbe, i^rcr 
^eidgfeit ? — ^Bürbicjet Mefo }s;i\\i](n (Surer 3(ufmerffamfeit, meine 
iungen unb tfuttigen 2(mt6genoffeii. Ueber(affet bie Slenbirerfe fcr 
geiftitjeu 3mpotenj. 2Öer ivaö 9?ec6tee gelernt bat unb ivaö gjccfctes 
(efiren wia, bebarf iftrer ni(f)t. 3) er ^|hcfpt, bem ein 3:raum 
gea^orben, er^dfife feinen Iraum, nnb mem mein 9Bcrt 
geworben, rebe mein SBort ber SBabrfteit; maö foü baö 
6tro^ beim torne? 60 ift ber Sprucf* beö (5migen 
(3er. 23, 28.). 31 n her iinf) (Qeßrftcr. 

€ine kulturiiiltorirdie parallele. 

53ou 
Dr. 5. ßätk, aiabbiuatö-'Äantitatcu in Gronau. 

<Seitbem (Snglanb in 33eft6 3nbien6 gefommen, begann ftc^ 
aümäiig ber "^hhd ju fläreu, ber feit 3iif}vtaufenben iinbaltenb bie^ 
feg ?anb bebecfte. 3» 'lUni 3fiten war e6 baö Sanb ber (5ef)n^ 
fuc^t für ade QSoifer, unb f;at mit nicfet weniger Sntcreffe ^erobct 
ben 3Sater ber ©efc^ic^te nnb bcn weiterfcfeiitternben tWacebonier 
Slferanbev, alö bie 9?eifenben beö 9:»?itte(altera , an beren «Spi^e 
5}?arco ^c(p, angezogen '). iDie ^^orfiimngen ber neuem ^nt, inö- 
befonbere bie eineö (Solebrcofe , Saffen, 33opp, ©arcin be ^iaffi^. ') Dlad) iSittcr (J?lficu I, 64.) ift „3nbteu glctt^fam bae! Stalten te« 
Cricute, tcr itni£»erfa(f)iftorifffie ^lunft a((er trie aJat-icit bin.- «üb ;ttvitrflrtrfeit = 
teil .Gräfte, tfv ?(uftcbchiiU3cit mit 5Bctoec|Uttgeu ber 93e(fcr, bae 3icl ber (Sr= 
oberer, cei Sammelplae ber aßeUfd;iffer, ber Slusijaiigevuntt einer aBettinbujirie, 
ber uni«erfeailen unb retc^fien *;kct;uftcnfpcnbc ber (Sbelfietne itnb ©elt^ür^e, be« 
^."^crtf^re ber maunigfalttgfien ?Ut, uact) aUen OJegicnen ber (Srbe, bnrd; aUc 
\ Betten, für aUc 3oncn". JU5. 

Ben-Cbanaoja 1858. Tl. j^7 — 258 — 

©d^Iegel unb Slnberer f)aben biefeö Sntereffe beö Stltert^untö unb 
9)iittela(ter6 "üoüfomuun gerechtfertigt, inbem fte nn<3 überzeugt, 
baf Snbtenö reicher unb üppiger 33egetatiou beffeu geiftige ^^ro* 
buftionen auf umrbigfter SÖeife entfprei^en. 9Jiit ©tauueu blirfen 
mx auf bie rteftgen S^efultate, bie fte in Ä'unft unb ffiiffenfc^aft 
erhielt, mit tiefer @f)rfurc^t unb S3emunberung erfüllen unö bie 
ttefburc^bac^ten unb bennod^ finblic^ naiven 3been, auf benen it}x 
Dieligion^gebäube ru()t. 

Sßeil aber ta^ ^auptc^arafteriftifon unb Kriterien ii}xcx 
9Seba6, ^uranaö unb ©pen ber tieffte reUgtöfe @rnft ift; ireit bie 
tjeiügfte 5lnbad^t bei Slufd^auung ber ©otteöiüerfe, bie ba^ ganje 
?eben in alten feinen SSer^wetgungen »ibrirenbe (Sbrfuc^t Dor ber 
©ott^eit ivie ein golbner g-aben ba6 ganje bunte ®ea>ebe {£)rer 
reic^()a(tigen Sßerfe burc^jie^t : ift man leicht auf b<-[^ 9hiaIogott 
hd ben Hebräern gefommen. Sßunberfam treffen wir aimüd)? 
^rinjtpien unb ©(erneute in ber Äulturgefc^tc^te beiber 93ölfcr; 
uumberfam fpric^t ftc^ il)rer Seiben «i^ciligfteö über if)ren Ur* 
fprung ganj analog auö; no(^ merfwürbiger ift in iijxtn ^oömo* 
gonien unb fpätern 9ie(igipn6' unb ©eifteöiverfen eine nitt>t ^u 
üerfennenbe 2lel)n(ic]^feit ju finben. 5inbeutungöiveife f)aben beben- 
tenbc (Setebritaten, mie : Sof)(en, .f att^off, (Sroalb, Suttmann unb 
3ol)anfen fc^on barauf [}ingeunefcn. Snbent bieö aber nur anbeu- 
tungön^eife gefc^eljen, fniben fte ben ?efer biofi auf eine Slnalogie 
aufmerffam gemacht, eö feinem 2ßiffenöburftc übcrlaffenb, bie Ur* 
fac^e, 9lu6bet>nung , Slrt unb 2Öeifc berfelben ju erforfc^en. (Sin 
ber ^orfc^ung un'trbiger ©egenftanb, ber manc^eö 3)nnfe( in ber 
Äultur fomoi ber 3nber a(ö ber Hebräer erteu^tet unb für bie 
SÖiffenfc^aft fo man(f;eö 9?ü^{iitie in feinem ©i^oofe birgt. 9?ur 
barf eine fotc^e gorfcbung fttt» feine 9hi^fc^reitung über bie ®ran- 
i^en ber 9Ba^rt)eit unb Sßirflic^feit ertauben, barf nic^t burd? mige 
^«pot[)efen, Stnna^men unb Sdilüffe bcm 2tffojiaticn^i>erniögen ju 
»iet 9?ec^te einräumen, \m e6 bei benen j. S. ber ^aU ift, tt^efc^e 
bef)anpten: bie fjebräifcbe monot[)eiftifc^e .foömogonie fei au^ ber 
inbif(f)en gefloffen ober ba^ ifibifc^e fimiambt)u entfpräd;c bem l)£U 
ligen ^ebvaifc^en Xetragam u. a. m. X)a6 33obenlofe folc^er 5B-. 
fiauptungen iverben ixnr Jreiter bart^un. — 259 — 

3ur 2(uffinbung ter Stnafogten in tex inbifc^cn unb fiebrät* 
[c^en Stiütnx eignet ftc^ am heften eine fuUuvijtftcvifc^e *4^araUe(e 
3n)i[c6en Reiben, ml^t ben bc^'tpclten dingen bev ^enntnipnaf)me 
biefer 2lnaIogien, alö anc^ ber in einem geunffen 3fitp"nfte ein^» 
tretenben 2)it»ergenj bietet. 2Öir fagen eine f nltur^iftorifc^e 
parallele, nm ben Segrijf ber Äulturgefc^ic^te in berfeiben wn 
bem ber ©cfc^id^te ju trennen, benn eö ^anbe(t ftc^ ju unferem 
3ii?e(fe b{o6 um i>k geiftigen (Siemente, beren ^iege ju ergrünben, 
beren ^inbf)eit unb 2ßac^6t§um mx jn »erfolgen tiaben. llnb tvenn 
a\x(f) ^egel unter ©efc^ic^te ,,bcn ^^ortfc^ritt im 33en)u^t[ein ber 
(5rei§eit" öerfte^t, ivenn and) ^erbart bet)au))tet: bie ©efcbic^te 
fei baö (Srjengnif einer forttr»ai;renb im äßac^fen begriffenen gei* 
ftigen Ä'uftur unb fo ein SBerf, an bem !)J?ofe^, ^ie *4^rofeten unb 
bie anbern großen 93?anner ber 2>af)rtaufenbe gearbeitet; fo ift 
boc^ eine 33egripr*ern^e^felung nic^t ju i'^erfennen, inbem fte beibe 
üon ber 9?aturgrunblage abftra^iren unb in \f)xex 2)efinition bie 
©eifteöauöbrücfe jur 33et)anb(ung nehmen, bie in ta^ ®ebiet ber 
^^ulturgefc^ic^te gehören. 

1)ie erfte '5orm ber 2Birffamfeit bcö ©eifteö (iegt in ten 
religiöfen 33egriffen. „SÜIe 93erfc^(ingungen ber menfc^licbcn 3Ser* 
{)altniffe, Slileö, umö SBertf) für ben ^JJcnfc^en ijat — fagt ^egel — 
finbet feinen (ejten ÜJiittelpunft in ber D^eügion. @ie ift 5Mnfang 
unb ßnbe »on Slitem, mc aucf) bie 9J?itte, bie Stlteö belebt; fie 
befc^äftigt ftc^ mit @ctt, ber fic^ ^wcd unb @nbjii>ecf ift; bie 
5Sö(fer ijaben biefeö religiofe ©efü^i alö Sixxä unb (Snbju^ecf an- 
gefeiten, alö bie wa^re Stürbe beö eigenen Sebenö". !Die erften 
religiöfen 3?cgriffe liegen beutlid) unb flar gejeicbnet in ben Ä^oö- 
mogonien aller ^^ölfer. 8ie finb bie erften grüc^te ber 33efünnen' 
beit, beö «Sclbftbeunilitfeinö unb ber 5ffierfuug ber 9teflerion, nac^^ 
bem biefelben eine geraume ßeit in unmittelbarer unericecfter ©e^ 
fü^l6anfc^auung »erlebt. 3ebe fulturfiiftorifc^e ^Betrachtung muf bie* 
felben alö enge öerivacbfen mit ftc^ felbft anfeilen. 

9?ic^t minber barf in berfetben ber (Sinflup ber geograftfc^en 
§age ganj unenväl)nt bleiben, benn ivenn tro^ ber atlgemeingitlti- 
v^n (5inl)eit beö ©eifteö eine folctje 33erfc^iebenl)eit in ben geifti- 
C gen unb ftttlic^en Einlagen, in ber geiftigen unb fittlic^en (^'ntwicfe- 

17* j — 260 — 

hing ftc^ m\^ bavbietft, [o fömini \vh nlitt umbin, ftteiauf ju 
rcfleftiren. SQßenn and) a((e 9J?en[cfcen Xbcilmbrnn a\\ bem-.?Jii6^ 
fluffe bei? göttlichen @eifteö ftnt, fo unit tocb Die getftige (§x\U 
UMcfehmg revfelben ftete^ fon 3fit inib 3^aiim abbvingig fein. „T;ie 
?(aturi5erf(^iebenf)eitett tvcrten tu t>er[cf>iebenen 58i{tnngempglid^* 
feiten mcbift^iren". SS?enn aiub Der gviecbifc^e ^immel feinen .^o^ 
mcv, -^inbar, (JuripiDcö unb 5?lviftcte(e§ fcbuf, [o unterftüjte todb 
Die 8(tönf)eit ber 9?atnv tafelbft Den ^ilPungegving ber @viec6en; 
in ber ©tutbi^e beö 2(equatPVi^ aber ober in bev erftarvenben Ä'ältc 
beö ^olt> mxt bev ®d]t bunt bie 9?atur evfcblafft ober evftavrt. 

5öie [ef)v auf biefen (iinftn^ in ber (vntnncfelung bei* bebrai^- 
fcben .^Tuftur ?Kü(ffict)t \n nebiuen fei, bat öu>a(b ') gan^ treffcnb 
bavgetban. „9Baei ben (5inf(up beö Sanbeö (^^a(äftina) auf ba^ 
geiftige Seben bev (£inwobnev betvifft — fagt ev — fo muf te bie gün^ 
ftige (Sonnenlagc beö ?anbe^, fein Uebevfhi^ an fveiunUigev ^-vucfet* 
bavfeit beö Sobenß, ivelc^ev niif t einmai, irie bev 5(egt)^ten6, inc( 
inübfamev Äunft bev 9)?enfc^ni bcbavf, Den ^Wenfcben biev fvübev 
alt-' an ineien anbevn Cvten übev bie evften fc^weven Äampfe mit 
bev ivbifcben 9?otb be6 ?anbe§ erbeben, feinen @eift bem sBoben 
entfeffeln unb ibn \n fveien 3?eftvebungen nniben. 1)a^ ta^ fvu*t# 
baxc ^'anb abn eigentlich nickte a(^ ein bveitev Äüftenftvicb ift, 
welchen bie n^eiten Oeben unb Scbvecfniffe Slrabiem? umgeben, bat 
gewip burcb ben ficfitbaren ©egenfa^ i^on 5}?ange( unb Ueberftup, 
2!ob unb ?eben , fvüb ben @cift ^um tiefen ?uutb enfen;^,.übev bie 
revbovgeuen 5}?äcbte beö Seben^ evivecft unb ^um veji'n^^^ife ge> 
gen bie ©otter geleitet". '^ ■^'i^"-^ 

2ßei( unv bie .^uituv bev 3uber alö UH'mger befannt V'or^ 
auefelu-n, glauben tvir bem iÖunfcbe ber yerebrten ^Rebaftion unb 
ber ivertben Sefer nictt entgegen gebanbett üju baben , irenn umv 
biefelbe in unferer ^4^ara((e(e ;inm 9Infangi?punft nebmen unb \n> 
n^eiien ein tiefere^ (Eingeben in riefelbc iin^ erlauben, '^ie Die 
Strablen im Äveife ibve iU-veinigung im Ä^iittelpunfte ftuDen^ io 
iroUeu mv and nad) Ä^räften un6 bemüben, ben einzelnen ''M- 
fc^weifungen einen nü^Iic^en (5entvalpunft ^u geben. 
\ 

•) ®cf(^. t. 3fr. I. 287. - ^ — 261 — 2)ev 'DZame 3^^i^l cvftteint uievft bei «^ovobot 11110 ^efa= 
taio^ '), tre(cf)e ifn-e 9Jacf)victUon ihmi beii ^^^erfcru [cfcöpftcn. 5öei 
Otcfeu finden unv tm 9?amni 6^i^I)u, u>e(c^cm baö iuMfc^e vSintf)u 
cntfpvic^t. Sinbfni ift tev ©rci^ftuß iiac^ 2Beftcn uub bebeutet 
(See; Me geiidbtigfeit, ivelcfce auti bcn ^cfjläfeu bev (Stefanten jur 
Svuuftjeit fltept; 5Uiß im ^ülgcmctueii. 3n ^ebväifc^en ClueKen 
ftnbeu mx beii 9?amen nn ^), n^edteö nnif)r[c^eiiiüc^ afö ^-Iiifname 
imcb bevfelben 2huifOvjio ^anj ,3nbien bejeicbuct, wie Li-^ fiomerifc^e 
Ai'yvTTTo^ bell 9?i(f(ii^ mib gaiij 5h\}i)pten bejeic^net. 2)avin fem- 
nieii alle 53ibelevf{ärev überein, ^<\^ ^'\T{ 3nbieu [ei. 9tic^t alfo 
ift e^ mit bem biefem uniac6ft ftef)ciiben '^^2. %\ ber (SrHarung 
iiiib 2)eutinu3 btefcci Nomen propr. bit^ergiveii bie bebeiitenbfteii 
©ele^rten auf baö (5ntf(^iebeufte. 'I^ie (5ineu ^) übetfe^en ^'\T\'C> 
WZ '^) „i^ou %\\^mx biö iiac^ Sietbicpieu" uub ftimmeu barin 
mit ber LXX überein, meldte ebenfaffö Jtüionla überfe^tj bie 
2(nbeven *) „pon 3nbien \i\^ nac^ Sivabien". (S6 liegt nic&t an 
uni§ , bie ©rünbe pro unb contra auf^ufuc^en ; nnr macben nur 
auf eine äl)ulic6e £outroi>erfe im Tbalmub ^) aufmerffam. 

^T'ie ^euemunu] 3nbien ift jebccö nur in ben fremblänbt* 
fcben @d^riften; bei ben ein^eimifc^en ©c^riftftellern ift auf er 
©ambubwi^m *^), ^l)arata*fanDa ') uub 55§arata-'t>aröl;a6 ^) m (Spoö 
5[Raf)a'5Bl)arata bie bebeutfamfte Seuennung §[rja't>artajt)j^j^ejirf 
ber 3?ere^ruug^n)ürbigen, wie 5[. 993. "o. Schlegel inter^n-e'ttrt^Daö r r ') ^ecat. gragm. 

^) @ftf;. 1, 1. 8, 9. 

=•) ©c^uttt^ef (S. 10. ©efcniitö 71, 20. 

*) Scdjärt %i}Oi[i^. IV, 1. 2)?icliae(ig Spiciteg. I, 143. 

"■) a)Jegi((ah 11. a. 

*) Ober 3anii)ut»ipa, >ic\\ S)civvi bie Jpalbiufel unb 3ambit bie gruifet 
tcr (SH^cnia jambii, bie Jpalbiufel, awi Cer biefeö tiibifc^e @en?äc^ö unhxd- 
tet ift. ßrt. 

') %\)di 931)arata'3. ©iefer ift bev Stammtjatecbet Äitru^ unb ?Panbuc. 

'-'J Vita. 

"^ ^) (Srbftnc^ S3^arata'g. "^a ßeb. 

») {Rantag. H. 3, 23. ^ — 262 — 

alte ©efe^bucfc SJ^anuö giett Dafür folgenbe (Sf)araftenfttf ') : De- 
puis la mer Orientale, jusqu'ä la mer oecidentale l'espace com- 
pris enh-e ees deux est designe par les sages sous le nom 
d'Arya-varta (sejoiir des hommes honorables); tiefe Sct^orju- 
giing teö eigenen Sanbeö, tuvd^ Die innige ®ec6fel6ejief)ung mit 
tcffen 53en)of)nern bieten nnö auc^ bie Sibei unt> rie nacbbiblifc^en 
(icbriften an manchen ®teKen tax. Die 53ibe( übevgiebt t>aö f)cU 
(ige ?anb Den 3fvaeliten a(ö baö befte unb »ortvefflti.tfte nnb bie=^ 
feibcn umien yon beffen .^eiligfeit unb 93oUfcmmenf)eit fo ganj 
buvc^bningen unb übeqeugt, ta^ 3a^i1)unbevte nicfjt vevmo^ten, 
ein fülc^et^ iöenn:ptfein ju i^ernicbten ; \m ber 3nbiev fein 8anb 
für ta§ Dieine, .ipeilige unb Ue^^pige t)a{t , beffen (Simv>of)uer i)eu 
lig unb rein fein muffen , fa^ 3fraef nac6 ^^alaftina , tt)ie 
nacfe bem l'anbe, baö einzig für ba^ ©otte^rclf beftimmt ift, ^a(t 
ee für I)eiUg, beffen ^ejüol^ner für i?erel)rungön)ürbig ^). 9?ur im 
i;ei(igen Sanbe unb in feinen 53en?ot;nern fie^t ber 2;()almub bie 
3iol(fomment;eit im 2eben, Die S^oÜfommen^eit im ©tauben, unb 
fo ivie bie Sßeifen 3nbienö i^r Sanb sejour des hommes hono- 
rables nennen, ^aben unö bie SBeifen beö X^almub bie innig 
unb tiefgefühlten SBorte ^interlaffen : Spieren murbc ber liebeüoüe 
Seiname „(Srbt^eil" beigelegt: bem 3Solfe Sfrael, bem gelobten 
ßanbe, bem göttlichen ©efe^buc^e unb bem ^eiligen SIempel. 

^k ©ranjen, fo in 3nbien une in ^i^alaftina, geben ftc& 
von jVlbff, ba ©eibe burc^ natürliche ©rünjen von ben übrigen 
Sänb^n gefonbert finb ; in ^Beiben ftnben UMr bie i^orjügli(^e .Ipocß'' 
acl)tung x^or ben ©ranjgebirgen im 9?orbei^ bie burcfc il;re 9Ll?ajeftat 
auf ta^ empfängliche ©emüt ber Orientale« befonberS einbrürflic^ 
ivirfen. 3)cr Orientale yerfenft ftc^ gern in bie StnfcBauung ber 
9?atur3 il;re ©röße ben?unbernb, verliert er fic^ gerne in bem 2111 
berfelben; babei finbet feine (^antafte reic^lic^e 9?a^rung, feine 
Siebe jur 9tul)e wirb nicbt geftört; ja bie ©röfe ber 9?atur unb 
i^rer ^l)änomene, in benen 3lllen er ©Ott fie^t, feine 33oten wirf- 
fam fic^ benft, vermag it;n ju alt bem ß'rentrifc^en unb Ungtaub* ') II, 2Z. Ucbcrfcfe. von i'cifetcur hei ion^^ampi. 
edjctalim I. 'p\h »Ji. (Sl. III. 3altut ''Bar. Gfct». \- — 263 — 

üc^en anjueifern, tvoüon bev mef)r t»ie raftlofe ^^ätfgfeit (iebenbe 
Slbeublanber [ic^ feineu begriff machen fann. 9Bic ba^cr ber ^\y 
tnalmia in Subieii x^ere^rt uub mannigfach in fiebern gcpriefeu 
jvuvbe •), fo auc^ ter Libanon uuD .l^ermon in t»er 5öibel '^). 2)aiu 
fömmt noc^, bap 53eil?e anö if;ren gropen ©c^neemaffen verijätt- 
nipmäfig bie kbeutenbften ©tvome beö Öanbeö näf)ven imb fo bie 
3uöexftci^t ber 53ei\)oi)ner in bev trocfenen Sa^reöjeit finb, ein nic^t 
minber bebentenbev @runb juv Q3eve^ning. 

Die 53efc^affenfteit beö Sobcnö {)ai in 3nbi;'n bie gropte 
'i)J?vinnigfa(tig!eit , bie ^^vobnttion unb 9}egetation bie gröpte Uep== 
pigfeit unb @c^önf)eit, alieö ©vope unb «l^evrlii^e fc^eint bie SRa^ 
tuv in biefem ßanbe juni Stuöbrucfe bringen ju tt)oUen. %xq% bem 
bebeutenb geringeren Umfange [)ai anc^ ^aläftina eine fo((^e SSer- 
fc^ieben^eit ber 33obeubefc^affen^ett. ,,Ungea(^tet feinet geringen 
Umfangeö — fagt @watb — i)at baö !2anb eine fo grofe 93er? 
fc^ieben^eit ber ©egenben unb Sagen, bap f)ier ein 93o(f ftc^ frdf* 
tiger behaupten fann". 

T)ie für unö jvic^tigfte (Srfc^einung in Snbien jeboc^ ift bie 
3^erfc^iebeni)eit ber 3?ö(f erfc^aften , bie bafelbft ^errfc^t. Stiele ftnb 
eingenjanbert, UMe 9J?ongo(en, Warfen, Suben, SIraber u. a. m. 
^u ?5eftfe^uug "o^^n SB'kUu gef)t über ben ^iftorifc^en 3fitp««ft 
f)inauö. !Diefe machen ben bebeutenb größeren %^t\{ auö, bUben 
ben ^ern beö Sanbeö unb finb bie 3nbier, »on benen alte unb 
fpätere ©c^riftfteüer gefi^rieben; fie jerfaUen in jn^ei grope 5?laf# 
fen, in baö eigentUcbe ^ulturöolf, auö iveld^em bie brei obere 
haften gebiibet finb. Sie ^aben faufafifc^e ©eftc^töbilbung, nennen 
ftc^ bie 2lrj[a0 (a^ere^rungöwürbigen), ijaben in i^ren reichen ©ei- 
fteöiverfen bie ©prac^e niebergelegt, axi^ ber ber geniafe 8opp 
bie meiften ^uiturf))rac^en abgeleitet. 3)ie anbere 33ö(ferfä^aft, bie 
jweite ^auptfUiffe, ift iwx Sprache, ©itten unb ©ebrviuc^en t)er' 
fc^ieben, fte()t jum 3^f)eile auf ber tiefften Stufe ber Kultur unb 
ift augenfc^einlic^ eine »erfc^iebene 9^ace. 6ie \\i nac^ 33ef)aup* 
tung ber meiften einfc^lagigen ©c^riften, urfprunglic^ im Sanbe r Öiittec n. Slfren 586. 

*) 5Pfatni 133, 39. 13, 29. 6. 3ef- 18. U, 3ff. 14. 8, 29, 17, "^ — 264 — 

gemefen ') \un\ bem «Simöcvit- oDev ^ultur^olfe, baö ])f>aUx t>om 
S^orbipeftcn eingeuniubcvt, in t»ie ^eii^e jiin"trfcjet»iängt mib unter- 
jocht ivoitfii. 3iu ©anjen l)abm mx i?ie (*r[c^eiuuug eiiie^ aftben, 
eia^eivanbeitni , Üteligiou inib ©cift l^erbvt'itent'eu Äu(tiirt)olfeö 
unb einer paffit^en, ©inbrücfe empfangenben, aUcntl)a(ben tueic^en- 
ben 33ölfer[i-^aft, bie aU §(iitoc^t(;onen ju betrachten finb. 

1)ie llrfi^e biefeö Äulturyolfe^, ta^ nnr allentl^alben fidj 
t)erbreitcn (aiic^ bie Urgefc^ic^te 5[egi;pteuö iiub Slmerifaö \vici]t 
foic^e (Siniüanberungen nad^ -), überaK fi(^ feftfe^fu unb tro^ ge- 
ringerer 2(njai)( bie :pa[ftye SSolferfd^aft v*erbrängen fef)en, biiben 
ein Problem, t^ad ju ineien ä^ermuti^ungcn 5(n(aß gegeben. 2)ie 
Slngabe biefer Urfi^e in ben eigenen Schriften bietet bei ben 3n* 
biern unb Hebräern eine merfumrbige $(el)n(ic^feit unb biefe füi;rt 
unö auf bie 23crmutf;ung, 9)?itte(aften unb jipar ben [übweftiicfcen 
3^^ei( a\^ Uifi^ bet^ nac^ allen Seiten tvanbernben Ä'u(tur5.>o(feö 
an^unef)men. §((ö SSertreter biefeö anögeuninberten Äulturüolfö giebt 
unö bie 33ibe( (Sber an, beffen 9?ame [c^on barauf fjinbentet unb 
beffen 9iac^fommen Hebräer, Slraber unb 3nber (Dpf)ir unb (Sf)a; 
wilai), ivie weiter beunefen) finb [o vertl;ei(t, \}a^ von ^4>eleg bie 
Hebräer, von %\it(\n Slraber unb 3nber abftammen. 

3n ben älteften ClueUcn bei ben Snbiern l;ei^en biefe Urfi^e 
baö t)ei(ige Sanb in ber 3Biifte. (Stefiaö ^) nennt eö Trtrjf tov ItQov 
XOQiov TOV ir T1J doiy.rJTCi), er wcint baniit bie ®egenb um ben 
beiben Seen Sl^mafa-Saraivira unb JKavana - ^raba , benn biefe 
finb bie geijeiiigten Orte beö inbifcben Äultuö ^). .1)ie 9{aniai;ana 
perfekt bie 93ianafa an bie ©piöe beö Ä'aüafa, beö ©i^eö bev 
©Otter ^); ber i?ai(afa ift im ^V'^^'^^^iV^^' ^''^'^f)"' mn-fe^t bie Üia? 
mai;ana "auc^ tk f;eiiige @anga unb fagt , baf \u vom ^immei 
f)erab in ben See 5D?anafa fic^ ergieße unb in vier Strome fic^ 
jerfpaite '^). ®an5 mit biefer Slngabe übereinftimmenb, ift bie ^e* ') ©. Saffcn iiib. 5lU. 

^) @. mm Äulturgcfd). 

') 3ub. c. 8. ' ■ 

Sfiitter, «tfieii II, ßöO. < 

^) 0}anm« I, 209. Srt^lcgeli! tat. ?lu«g. ^^^ 

") ßclebrootc in %]'. Otef. X, 440. ^ ( — 265 — 

fc^retbinig beö (Sbenö, be>3 lUftfjet^ bor cpttmnbünbcteu Äultuv- 
meu[c^l)eit. !iBoit bort ftvomt bev llrqueU imb ^eifpaltct ficö in viev 
©tvome, von bcueii naci) 33ef)auptiiiu] vieler @e(el)rten ber baes 
©clblanb 6(;aUMlaf; umfließenbc ^4-^i|tton bnu ,3nbuö M, ber ©i^on 
bem ©angeei entfpric^t ") , alfo junfctieii i^m DueUencjebteteu bee 
3iibuö iinb ©augeö eiuerfeiti^, beö ßii^f)rati3 unb ligriö anberev- 
feitö [inb bie Urftt^e ber Jt?ulturyo(fer ju finden, bte auö mibe; 
fannteu ©rünben biefelbeu \>er(affeii, um beii Süborteu unb Süb- 
ttjefteu burcl; baö Uebergeiuiitt ber itultur ^u uuterjoc^euj ein 
Uebergeivic^t, baö [i^cn 9?oal; genügeub gejeic^uet, inbem er beu 
9?ac^fommeu fel;amt^ [ic^ beugen fal; unter ber Dbergeumlt [einer 
trüber. 2)ie[er 9?adbfomme (Sl)amö ift bei genauer Unterfuc^ung 
b i e v^fftüe ^ölf erfc^aft, bie il^veö Ä'ulturmaiigelö wegen überaU n^ei- 
c^en unb bie ^uperioritat beö Ä'ulturi>olfeö fic^ befeftigeu [e§en muß. 

SSenn ivir, wix bii^(;er bet)au^tet, in (ientra(a[ien biefe Urft^e 
ber ÄulUiri'>6lfer [uc^eu, ftimmt aucb bie Xt)at\a(i}( bamit übereiu, 
ta^ fie alle itjve %l)nm ale 9?omabeu bejeic^uen j (S!entra(aftcu l)at 
juvu- nur ivenig ®trid;e, iveicbe 21cferbau unb 3iiHo^ttifiiii?t)^'iitMi 
in Stäbten beförbern, bagegen befto me^r graöreic^e üriften^ ivel^ 
c^e bviö 9?omabeuleben unterftit^en unb bie 5(n{age jur Äultur 
nicbt uuterbrücfen. 9}on ha auö ergoffen fic^ nun biefe Q^ölfer nae^ 
aüen Seiten f)in : nadb 6üben 3nbien fultiinrenb, nac^ Sßeften 
ben ©runb ju ben femitifi^en ^^olfern (egenb, nac^ Dften iS.f)ma 
feine Ä'ultur gebenb. 

3tvifc^en 3nbien unb ben femitifcfjen 93ölferu beftanb ein 
noc^ fernerer 33erfef)r, junfc^en bem Dften unb biefen war ber 
grofen (Entfernung wegen jeber a^ertel)r abgebrodben. 2)tef ijt He 
©runblage ber 2lef)n(icbfeit .^wifctjen inbifd^er unb t)ebräifc6er Kul- 
tur, bie jum 3:i;eil in ber (Einheit ber Urfi^e ju fucfcen ift unb 
bie, wie weiter barget^an, in ben (^oömogonien am beutlic^ften 
^ert)ortritt. (Sortfe^ung folgt) ') @. @tfd) unb ©ruber tie betrcffcnbe 5lrtiffl. 

') @. ÄcnuHcut. ja (kkiu). 2, 13. aRidiaeH« ®n\M- <S. 297. ^a 
S^crf. (S. 93ertt)eau: Die ber ;öefcf;reibmii^ teä s^arabiefeö @e». 2, 10—14 
'ju ©runbe liegenbcn geogtajifcf^en Slufdjauungen, 1840. Ucö. 266 UerfiicO einer iiniltönÖficOeu JJimfyfe 
Öes 8af)ttr. 

5ßon 
39na^ SUrn, (B^üliireUo: in Jpolb -- üKegö -- Säfärfielp. 

I. (Sitileitung. 

®t?rü(I)e ter 3?äter. 

^ein 33uc^ ^at üieKeic&t [o tjerfcfciettenartige ©eurtfjetlwngen 
erfahren, n)te tier (So^av. 2ßa^re^^ t^ie (Sinen fid^ ju ber 33e# 
{)auptung »erftiegen, bap baö blofe mec^antfd^e Sefen beö ©uc^eö 
f^mvat^ctifd^ auf bie (Erreichung beö @eelen^ei(ö wirfe ^), ^aben 
bie 5lnbern, unbarmöer^ig ben «Stab barüber bred^enb, biefeiä ?id^t 
alö ^(cubwerf evKärt. ©eftü^t auf eine bie i^ritif nicbt fe^r be* 
friebigenbe Stelle im 3uc^afin ^) §aben fte baö 8uc^ ju einem 
unterfd^obeneu 3)?ac^it»erfe geftem^elt. 

S. 2. 

®leic^ nac^ feiner 93evöffentlic^ung im lejten SSiertel bed 
breije^nten 3al)rl)unbert$ mürbe ber @ol)ar aU ^au^jtfonb tahba' 
Uftifc^er SQSiffenfc^aft, aU Slrager aller ge^eimrviffenfd^aftlic^cr ^^ra- 
bitionen »ou ^Sielen mit grepter (S^rfurc^t begrüpt, unb i^on S^e? 
fauati, bem erften benfelben beuü^enben Slutor, mit ben e^renbe* ') Hf^U^JP by,D:2 ])T2/br\ pn^i liWU' D'TN in tct «Borrebe gu 3». 
Qf). Siigatto^ n^ün "Tino @- CO unb in vieUn faf>bali|lifc^en Situr^ieu. 

*) ^ie fcctreffenbe SteHe befinbet fi(^ nur in einer einzigen ßonj^antino-- 
j)olec Qluögabe (unb in ber Sluögabe be^ 9]erein3 f. jüb. 9l(tcrtf). Ccnbon 1857. 
@. 88. 95. Kfi.) bee 53n^e^, iro jie ber a3crfaffer ber 9lri ^iofiem auöftnbifl 
nia^te. ferner ifl in ber (Srja^Iung »on fc »ielen aBeibeni bie 9iebe, ba^ bie-- 
felbe meljr einer graubaferei, aU einer I)ij^orif(^en {Relation äijnlii^ ^i^t: „Ss- 
f(^icfte ®efci)enfe burc^ feine grau an bie grau beö (R. SRofeö, unb tiefe ^*M 
grau verftc^erte i^r bann fpra^ fte mit fl ödster " - ' — 267 — 

ften^Rameii jitirt. 3[af ^cn Sicco, 55erfaf|er be^ 5i)^cirat^ (Snajim, 
[oU bei- (Srfte gtMvefen [ein, ber, an Der 3iec^tf)e{t beöfelben jtvei* 
fetub, Unterfuc^ungen anftellte, tvelc^e jenem Verlebte nnc^ fe^r 
ungünftig au6gefal(en [ein [oüen. 2)er rechte ©türm aber bracfe 
er[t lo^, m 3[af be Sattel gerabe i^or 300 3a^ren baö SBerf 
burc^ ben !Drucf veröffentlichte, unb einerfeitö [c^on bebenflidbe 
9iic^tungen ber fabbaliftifc^en <Bä)uU im 3ubent§nme [id^ bemerf- 
bar mad^ten, anbererfeitö aber nac^ bem SSorgange ^ifo'6 unb 
5lnberer c^ri[tlic^en @elel)rten [ic^ beö[elben bemächtigten, um eö 
auöjubeuten. 2)a trat Seo bi 9Kobera mit [einem 2lrt 3f?o^em 
ber Ä'abbala im Slltgemeinen, im bem @ol)ar in6be[onbere entge* 
gen, obivol er lejterem [eine Sichtung nid^t entjog (t)ergl. b. @nbe 
beö 22. 6.). 3e me^r nun bie [c^äblic^en Sßirfungen biefer ©c^ute 
auf i>aä iübi[c^e ^Jieligionöleben in [olgenber ßdt jnna^men, befto 
unt)er[öf)nl{c^er ivarb bie Stimmung gegen ben @ot)ar, [o bap 
man in neuerer ^dt bie ^4^[eubografie beö[elben [o eöibent ernne* 
[en glaubte, bap ein neuer ©c^riftftetler (Dr. ©rä^) eö granf 
alö 5^erbrec^en gegen beut[^e i^ritif anred^nct, baf bie[er fic^ un* 
tcr[ängt, bem ©o^ar ein ^o^ereö Sllter ald bie ^dt 3J?o[ed be 
fieonö oinbijiren ju ivoHeu. 

§. 3. 

(5o bleibt bem @o^ar S^i^tö übrig, al6 jur ^o^ern ^ritif 
[eine Sufluc^t ju nehmen, welche von feinem S^orurt^eile, von fei^ 
ner vorgefaßten 9)?einung, von feiner Slutorität beirrt, nie vom 
objeftiven etanbpunfte ftc^ entfernt. 2ßie [e^r bie ^ö^ere ^ritif 
in öeurt^eilung beö So^ar im Oiücfftanbe ift, iveip ieber, ber mit 
bie[em %i)dl ber iübi[c^en Literatur fic^ be\a^t. 2)enu ivie bef[cn 
2ln§änger jebeö [einer 2Borte aU £lninte[[enj be6 ^ö^ern 2Bif[eng 
erhoben öaben, [o ^at bie neuere Schule, um bie[er gefährlichen 
9iic^tung entgegenjutreten, beö ®uten vieüeicöt ju viel getl)an, 
unb einen Sichtung gebietenben X^eil beö jübifc^eu ©eifte^leben« 
jn ]ef)x ^erabgett)ürbigt. 

§. 4. 
^ 9Q3irb nun auc^ 5^{emanb [o eitel [ein, jtd^ at^ bevotlmäc^' 
^ .tigten SQ3ort[ü^rer jener ^öl)ern ^ritif an[e^en ju wollen, unb bie — 268 — 

'Svage über Giufteömig Dee @ol)ar gcuügenb ju (ofeii fic^ unteiv 
fangen: [o fann t}od) Me öftere lln^ genauere (Sichtung feinet 
3nhaltö ^D?omente ^u läge förbern, tk t,nv 2luff(ärung ber feit 
3at;rf)unberteu nic^t jur (SrIeHgung gefommencn Sot;aifrage bie- 
nen finmen. Unb ba bie baö .i^au^tiverf umgebenben fc^iüerenbeu 
Sivtjter baöfelbe ?iumetft um ten Ä'rebit gebracht (;aben, unb bie 
Supplemente, t)ic in ben 3^ert gefommenen ©loffarien, ineleö ent- 
l}a(ten, bae, ba man eö bem <Bol)ax felbft jufci^rieb, bie neueften 
Urtl)eile über benfelben ju rechtfertigen fcfceint; fo möge eö unö 
gegönnt fein, über mancf)e ^^artien beö 33uc^ei? etti>aö met)r ßictt 
3u verbreiten. 2ßenn \m ben neueften ^yorfc^ungen tc^ ^pcrrn 
Dr. SieUenef, bie t>om bibüograftfc^en ©eftc^töpunfte von grcpem 
9Bertf)e finb, in mand^em ^!|!?unfte entgegentreten, fo bel)erjige ber 
geef;rte Sefer bie 2Borte Soetö in ^DtiDrafcb l)afot)ar, (^inl. XIX: 
„SS?ir föunen unö nun einmal bei imaginären ?}{efu(taten nic&t be- 
ruhigen unb glauben' baf)er ber 2Baf)r(Ktt eine größere ß^re ju 
erifeifen, unmu nur t}k iici) überftür^enbe ober bie ftcf; 5U ijod) 
yerfteigeube Äritif auf einen befc^eibenereu Stanbpunft jurücffül)- 
ren, alö trenn ivir une> 2)?üt)e geben foUteu, \u burcb ©c^einbe? 
weife auf if)rer iUuforifcöeu ^ö(;e ju ert)alteu". 

IL 3)ie (Sintbetlung beö 8ol;ar. 

miUlai) 28, b. 
§. 5. 
2)a0 unter bem 9?amen Sot)ar befannte S«c& befte^et auö 
folgenben 6tücfen : 

1. «n^y^^yn nicd, baö S3uc^ ber ®ef)eimntffe, 

2. {<n-i NllN, bie grofe, unb 

3. N'iOii ^<^^N, hk Heine SSerfammhtng, 

4. inin'D, baö 33uc^ beö ©lanjeö, 

5. j""!!*! "»n, bie Urge^eimniffe, 

6. n^^Z^n D, ba^ ^uc6 ber ^^lüafte, 

7. Heinere ^ruc^ftücfe unter ber Sluffc^rift jn"':n?2 u^^^^^,^ NHDD^n, 4 — 269 — 

8. ^^J^^n:: vN^yi, tn treue .^trt, 

9. nyv) nno, tie @ef)eimniffe kr %{)cxa, 

10. ci5y:n ^m^, ber i?cr^etm(ic^to SJ^ibrafcf), 

11. C^E^rii'^T N2D, bcr i^ortrag feö 9[(teii in ber Sibra 

^'OJifttpatim, uiib enbltcfc 

12. Npi:\ bcr «ßortrag bc^ ^ünglingö über bberfc Xbmata '). 

§. 6. 

Xie orftcn vier 9?ummein bilbeii tic ältere Serie ber Samiib 
fitno, iiiib entfiafteu ben ©efammtfoub ber itabbaia, \mol ber äU 
teren 3;rabitipnen, a(^ nuc^ ber neuem ireiteru a^erarbeituuy] ber.- 
fefben, [owof bereu fpefuIatiiM' 3:f)eorie, a(c auc^ bereu 5(V))[ifiV' 
ttou jnr ^rftiirung ber ^eiligen Schrift. Xtc jti^ct folgeubeu Stürfe 
fiub um()r|c6eiu{icf; 9?arf;a6muni]eu uub llmarbeituus^eu äiterer ednift. 
uunfe im fautafti[it)eu ©eff^macfe beö ^"Üiittelalterti, imi^ bilbfu 
bemuacl) tni llebergang ju ben übrigen, u>elci)c l^k eigentlirtjeu 
2lpcfr\>^^ficu beo @of)arfanonö ftub, ba fte aus? @up^.^(emeuten nuD 
©(offarieu be^felbeu beftefn'u, unb fein mv^uy^ alter iM t^a^ 
11. 3a§rf)unbert [ein faun. Diefe aufgejafetteu Xijeik a[ii> foüeu Mer uad; ber 9teihe 
i^rem ^auptc&avafter md) ]Hi]ivt iverbeu, um Dunt Aeftftcüung 
if)re6 aterarifc^eu 3ßertf)e(? inelcu Uuricfetif3feiteu unb [(tiefen Ur. 
t^ei(eu »orjubeugeu, beuen feibft g-ranf niif t übcrait entgetjeu founte, 
wii bte (iteratur()iftcri|c^e ©eltung btefer mn-fcbiebenen (£tt)riftftücfe 
ntcfct gefiorig firirt war. (mmm^ foKU.) 

') T'icic ©tuffc fiiiD itiiicifii .5f»cf)ulirf;eit ®obaraiu\jabfn ktgcDrit(ft : 
tu teil alten erciuDiientcr ^lue^^abeit befxubeii ftrf, wd) ^u1<^mcntc aiu^ tcm 
*yurf)e *af,ir uub mHxaid) ?)futh. - ?(uper biete» itivb b.« int @o^ar cut = 
iHiltrne ÜlJateriol ireiter;U-|i'ouneu in 2cfiarrf;abalrh, eoBor Sct;tr(iaff§trtni, 
t^r(;a unb tu bcu alten nnb neuen Itfuntm uub eufplcmentaiUH'rfeu, lie aU 
telbftt^änbige ^;Uccen fiir jc^t aupcrf^alb bcö Ärcifc« biefcr ?lrbeit litten. r — 270 — 
Qin ^prt §ur rechten ^eit 

»Ott 

Dr. ^. öufd)tth, 5Sejtrf6raBt>üiet gu @a>)a. 

i^ic gffiattett mir tvoi, in bem (^cfr^ä^tcu „58e«-'(5^anauia" einfit ®f-- 
gcitftant) t« Sltiregitti^ jii {rtitgcn, tcffcn fflitfjtigfcit nid)t ^cif gemt^ bcn from- 
mcn ©(auhiiöBrübern an taö .(-»^ij gdfi^t n^crbcn fann. 

2)cr 2cb bc3 ^crru üfiabbincrö Scir ©c^njab, bicfcö in a[(cn .Rreifcn mit 
Oiec^t bcrüfimten unb betrauerten gropen ©ottesigele^rten, f;at feiner Seit bei afteti 
©faubenögcncffcn bic innigfie nnb anfric^tigile Sfieihtal^me erregt, imb Scber ^at 
junäc^fi bicfe 2f)ci(na^nie auf bic jammcrubc ÜDittrc unb bic jagcnbcn 2Baifen 
übertragen. 5>anf ber .^cc^ficr^igfcit bcr ©emcinbc ^u ^cftfi, bie, iro cö gilt 
gu fielfen, eb(c (Stiftungen ju begrünbcn nnb beilfame SBcrtc ine geben ju 
bringen , a((en ©cmeinbcn jum 5üor; unb 5J(uftcrbiIbc bienen fann I @ie l^at 
auc^ bei bicfcr traurigen ©ctegenfteit ibre Cpfcriviftigtcit bcfunbet, inbem fte 
für bie tranernb 3urü(fgcb(iebenen grcpniütf'igc @crgc trug. 9licl)t(!ibejicti>cnigcr 
^at eö (Sri^aunen erregt, baf ein ^cfiber Cbcrrabbiner uacf; fo ineljä^riger 
Jlmtöucrtoaltung, c^ne iöermcgen gu fiintertaffen , ücn bannen fcfiieb, baf man 
ba!^er für bie brobtoö get»5orbe«e gamitie ein Unterftü^ungö;(5omit6 confiitniren 
muftcl 25enno(^ itar ti fo. 

Sin gleid;e8 8ooö fiatten v^or ungefähr 15 3i>f>rcu bie -Ipintcrlaffenen 
bc« ©rofrabbincrö bce 3c»tralccnfi)lcriumä ^u *l>ari^. 58ei feiner 33cerbigung 
mu$te für bie jurücfgclaffcuc arme g^ii»i'ie eine Sammlung reranftaltet ir>er= 
ben. — 3n meiner 9iät|e, in ber flcincu, mitteflofen ©cmcinbe ^oritfc^an, 
flarb »or iner SJJonateu bcr greife {Rabbiner. 2)ag büftere 93ilb einer nun heh 
telnben äBititJc tritt i'»crirurfö»c(( »or unfere ?lugen. 3)ie bortige ©emeitibc 
mac^t af(e Slnftrengungcn, um im laufentcn jaf^rc bie ^otl) fern ju Ifialten; in 
bem näc^itfolgcuben O^brc ftnb bie aBittrc unb bie üBaifcu auf bie 2JJilbtf)ätig-- 
fcit guter SKcnfc^en l)ingewiefen. 

^cftb unb Ä'critf(f>an I irel(l;er Unter|ri;icb I 5)ennc(^ fiarbea bie 
OJabbiuen beiber ®cmeinben o^ue i^re 9i5it»eH unb Saifcn »crforgen ju Hxu 
nen. 2)er Xcb fiat ba auf eine frappante SÖeifc auegegtic^en. Xraurigeö 
S008 I — — 

X^enre ?lmt«brüber! Saffct unö ba« Sc^icffal unfcrer geliebten 5(nge^c= 
rigen ju -^er^en ncfjmcn I 33ebcufen irir bcd;, iraö ibrcr ^arret, »?enn ttir 
früf) ober fpät nac^ bem ÜBiKen bcs .§errn unferm irbifc^en QBirlungöfreife 
entrüeft toerben ! fflie frfitt^cr muf unö bic @rbe bunten, bie einft unfere fierl^ 
fliegen Ueberrefte becft 1 

/ ^ — 271 — 

3)tc ffiittpcn bcr (»taatöbcamtcn crfiaüeu Unterjifi^im^ an« ben ©taat«-- 
!affeit; btc ffittn^e bc(5 ^aubtrcrfcrö faim bitrc^ ®efcf(en tai (»enjerbe fortbe-- 
trctbe«; bte Jtaiifmannölritlre faint ba«i Qicic^äit mit ^ilfe crh>orbcnfr (Srfah= 
rang weiterführen: iraö aber fcHeu uitfere aBittt?en t^un? SRau fauii freiließ 
^unt I^eile ibre ©rij'ieuj burc^ SlfTefuran^.-atiftaUeu fi^er tlcflen : btefe^ ifi je-- 
bo^ ben tocnigjien {Rabbinen mö^ac^. ^ai fargc (Sintommcn ber mciileit 
reicht faum ijhx, auftäubig jii leben, ?itnta( bie Sebendbebürfitine nnb ^crbe- 
rungcn io f)0(^ gcftfioiert ftnb : ttobet bie «Kittel, an feieren Slffefuran^en I^eil 
jiü nebmcu? 

(Sine l^ereini^nng p einem fclcben ßtüedi thut im?, i^cure Üiniii^ 
MdU^cn : bringenb Dtotb. @o lange h?ir noc^ irirfen fönnen anf @rben, »rof.- 
ien »rir um »erbinben, nm oorjiifcrgen , bap uufere fVrauen unb ^inber nic^t 
einil in bie tranrige Sage fcmmen, ?n betteln, ober für ftcfi betteln yt laiTeH. 
(Sinbeit mac^t ftarf nnb bringt Sfiefenix^erfe jut l»o«enbnng. 3eber {Rabbiner 
einer ©enieinbe nnb jcbe ©emeinbe eincö ütabbinerö tiefere einen Stein juni 
33aue, nnb mit ©otteg Seiilanb »irb ber San auc^ üoflcnbet. Sin (Sinfanf^.- 
nnb ein jä^rüc^er 33eitrag bilbcn fd;on ein Sümmchen, ba? bnrc^ ben 3nflnp 
frommer Stiftungen an^ milben .§änbcn ju einem t^cnbe anlradifen trirb, beiTeu 
Srrrägnip ju bem angeregten S^vedc i^ertrcnbct unrb. Diimm, o „^tii ^ (§.bc[= 
nania", bi efc beilige Jlngelegen^eit in bciuc >§anb ')• 3>ie einzelnen Oiabbinen 
unb ®emeinben, bie ft^ bem frommen 33nube anfc^liepen, follen fic^ bir brief-- 
lic^ erflären, bu mac^fi in beinen Spalten ibre «Ramen befannt. 9?a(fi einge. 
b^oitet 93etinl(igung ber bo^en «cfjörbe trirb »cn ben Seitretcnbeu ein leitenbe« 
l^cmitö er»räf)lt. — 2)o(^, »oju mit einem •');i{ant öorgreifen ? ^d^ babe blop 

augeregt, niz'v^i Vj^bv n:ji2 ^n^ Hu^j/'^: ':ry ':\-i^N^"l CUJ r-l--' (Corrcsppiihpn^. 4?ncntalifcf)e Ütacftrtc^tcn. 3n gdge nnfercr aufforDemug ') hatte 
unfer gelebrter grcuub, .^v. 9(lbevt («cbn in l?ari«i, bie ®ütc, nne in fei-- 
ncm ir. Schreiben »om 14. 3lpril über manche iübifct;e O^erbältniffe in 3eru-- 
lalem eine Ü)?ittbeilung ^nfommcu ^u lafTcn. X>a6 r>vn ben «crftebern ber ^ \» -!.? ^""i' ^"^ ^f'J'ifi'-iti^ be? i>ou uuferm rt. JVreuube ae- 
machten a3orlcf,lage^ na* Gräften mit^utrirfe«. 3n 2)entfc^lanb be b 1>t 
etnigeu ^abreit eui ^^erc.u, ber bie gefung ber ,u O^ebe fte^enbe« Slufgab an 

!e£ rSt "" "'" ""' '^^' ®^'^*^^^^ '^''^^^"' ^"^"'^"^'^^ ndc^ftenfunferen 
') S. eben S. 172. ^^^- — 272 — 

©emeinbc "T" b. t. J^of(aiib uiib 3)fittirf)(iUib o|emaf|nf, fceit Stnfauf »ort ©runb^ 
ftücffit Betreffenbe *;)3rcjcft „ntup" narf) •*^rii. (Softn'ö eijKiifii ©ortfu „crft 
an Ort itnb Stelle itiitcrfurf;t »vcrreu". Uufer i^ccfnter Sicuiib geteuft 
in itit^t gar ferner 3itfmift nnebor Den Orient ju bcfud;en. Unfere l'cfer bürfen 
bann einen ane*füf)rUr^cn Serict;i ijon iijm erlrartcu. 

®ef»r erfrenlicl) jtub beffeu 9iacf;ri(6tcn über baö glüdli(^c ®ebeif>eu ber 
itDU ibni gegrünbeten jübifc^cn Scf;nlcn int SJecrgenlanbe. .^r. C^cftu fc^reibr unei 
f)icrü6er une fclgt : „^ie erfjule in Salonif, bie feit vierjefin SWcnaten an 
örn. l'irpmann einen anöge^eicfmeten ^^elircr beft;;t, hat nun einen ^tt^eitcn 
l'efjrer sjcrlangt. ^u ber Werfen beä .*>rn. l'aparb, ehemaligen 3ögHngö ber 
^iejtgcit (*:ßarifev) X^atiit«b--3;^ora;3c^nle, riaben wir berfelbcn foglci(^ eilten 
feieren ;;ugefanbt. !Die <Sd)nic, ivcle(;e im (Sinvunftänbuiffe mit bem (S^aef;am 
53afrf;i gcgrünbet nnb eingeric(;tct h^nrbe, ^ählt gcgentvärtig frf;en 200 Bögiiuge 
«IIb irirb nac^ juijerläffigeu DJac(;rirf;tcn in fuv^er 3eit 500 jäf)len. Die (gelitte 
in (ionftantino^jel ^at ncbfi bem 2)ircftcr, .^rn. SSrunötüid, gleic^faUö 
einen ^ttjeitcn Sefircr, Arn. ©ilafieim. ®egenn>ärtig trirb bafelbfi eine Wiäii 
n;enfcl;ulc erricf)tet. 3rf) hege feinen 3n.H-ifel, ba^ mit ©ottcsJ .^ilfe, che ^c^n 
ja^re t^eriilcffcu finb, eine hcrfjft günftigc ©enbnug in biefen ©egenben eingc-- 
tretcn fein toirb". 

^x. 3- ®teru in 33clgrab, ein «?c(}lnuterriclitetcr, für ben gcrtft^ritt 
unfcrer *.8räber im Oriente fe^r begeiferter üJfann, mclbct uns: „<Bo eben er- 
halte ic^ eine in fpaniclifchem Dialefte abgefafte 58rofcf;nrc anö «Salontf, 
tveld;c ftber baö 2ßirfcn beö bertigen iU-reineö UT>V "iOn (en.nge Siebe) einen 
au^fü^rlirhen 5Bericf;t enthalt. J)er ^i^evein hat betrdd;tlicf)c (Sinfünftc, h5elt6e 
theilö ju Unterrirfjto^lvccfcn, theilö ^ur ^^erbcffernng beä @anitätei>vefeniS »er-- 
n?enbct iuerbcn. 2)er Untcrricl;t unrb fefir jinecfatäßig crt^eilt. lürfifc^ unb 
franjöjifcf) ge^crca ju ben obligaten Sef)rgegenftäntcn. J^er @rünber tiefet 
Vereinet i)1 .^r. $lfc[;ei: äüso, ein cnrcf; t^alnutbifdK ©elcfufamfeit, ireltlic^e 
^Silbnng nnb ben 53eft8 ^eitlirf^cr rMfuer gleid) aus^ge^eid^neter JÄabbiuer. 2)ie 
gamilie Äoyc hat im Oriente einen flangs^oKeu Dfamen. Das? i^Dl"' J/H] i^i^» 
9t. Sofef Äcoc ift ein üortrepd;fö 3öerf '). 2)cni ^$n\. Äoüo flehen jitr 
Seite bie .^erreu Dr. 2>KM*e<? ?atin, rraflif(f;er Jlr^t, nnb @al omo (Sliaö 
Rirnaubiö, f)ianif(i;er .Äonful. 

9(uhängcr (gabbatfiai Bebi'e* ftnbeu }id) in Salonif bi^ auf ben 
heutigen lag. Sie ftubiren @ef)ar nnb Ihalmnb, bie SBerfc giathan 'i{\ä)ic'- 
nafi'et UUD Slefjemia •^ajun's, nnb behauv^tcu, @. 3ebi habe bie Hebung ber 
3eiemcuialgefe^e erlcid^tcru JcoKen. 

Ou Slbrianopel fo(l ber jugcubunterric^t fDrttt.tät)renb in einem er^ 
frenlirfien ?(nffrf»ruugc begriffen fein, .f^ier ift eö .'?r. ^ifa, ber ftrf) um bie ') I)iefe0 ®erf ftnbe irf; bei ben ^Bibliografcn nictjt ücrjeid;net. 3V*. 
bitte S^xn. St., über ceffen ^utjuli au?führlid; ^u berid;ten. Rcb. " \ — 273 — 

^ ghjccfitiä^iijc (Srjiefiung bcr ^Usjciib Hcitn-nbc !i?cibicitf!c crUnrbt. 3c^ I>cfff, 
Öfiucii fiicrüber uärf;fteitei aii^füf)rlirf; berirf;tcii ju fcimcii". 

®ffeg, SKai 1858. ®cr „53citi(Sf)attanja" hat fic^ bae irürfciijc 3tct 
j^cfc^t, iiebft Jinffcnfrf;attUc{;cu 5tbi)aiib(uii^cii aud; 3}ftttf)eiütitoicu über ®cmciu.' 
bfjuj^äiibe feine (Spalten gn öffiten. SWcgen @ie bal^cr, f)orf;»«»"bigcr J^crv '3ie= 
ba!teitrl Uiicf;iic^enbcr ©figjc ein 3Btnfelrf;en in öftrer oicfd;äjten a)Jonatfc{;vift 
jjetüä^ren. 

3u bcr tönigl. Jfreiflabt (Sffcg ivoftnlc in jyolgc aOcr^. ^ricitegiumö 
bcr Äaifcrin 3Maria Xf)crefia »cm 3a^rc 1777 nitb in ^clc^c tcS »Mjm 
Äaifer 3ofef I. im Safere 1791 ert^eiücn Xolerang^dbiftcö bie ganiiUe (Bin- 
det. Sm ^afjxe 1802 cri^ielteu üom Äaifcr i^raiii t)ie Xolcrang auri; bie 
Jperrcn 2) i r » b a d;. unb bcffcn (Sibam *;M* « i f c r , 1 803 5. .f r a n ^ unb 1817 
21. ?. ^rau^. !S)icfe bi(bcu bie jübi|"d;cn ©tanimciulrol^ncr. 3iu 2taf)re 1826 
übernaf)nien mehrere frcmbc 3fvaelitcn ftäbtifd;e 93encftjiicn, biiitcn ein Q^et^^im-- 
mcr nnb vergrößerten bcn griebfiof in ber Unter|labt, >ro ftc faft alle h^c^ntcn. 
(Svü mit bem 3af)rc 1845 iruc^ö bie ßa^ ber fjicr unb in ÜJetfaln — wo 
f^oit feit 1821 ®ern^. Cberfo^n toferirt war — irobncnbcn ^fracütcn ju 
einer J^crporation an. «Sie miet^eten anf 12 3a^rc eine Scfalitdt gn einer 
(Si^nagogc, itdfiUen Kuratoren nnb grünbeten eine 55ecrbigunge - @efe(lfd;aft 
(n"2T Ntt^np M"i:2n)- ^abn blieben fte nid;t fteheu; ftc fiiblten bcn I)rang 
nad; ©effcrem, unb fegten jtd^ ein ttjürbigcö ßid: fte it?cütcn alö eine aucr- 
fannte Änltuögcmcinbe aubereit 3fraclitcngemcinbeu gleid; fein, um fd;Dnerc 
^cPrebuugeu öcr»inr!f(id;cn ju fönncn. Sie fud;tcn nnb fauben bei bem lebt. 
?Wagi|lrate ibre 9lncrfcnnnng nnb bie drncnniing einee Äonimiffän? in ber 
ikrfon eine« Ü)tagi)lrat^ralbc>?, unter bcffcn 3lcgibc ein i^erftcficr mit 33ein^cru 
nuter bem Flamen „(Scd;fcr" gcttäfilt lourbe, h)c(d;c 9Iorm nod; ^eutc beftcf^t. 
3)cr 33orilcf)cr 5DJarfnö (Spill er, ber nod; gegemuärtig baiS si^orflcberamt 
bcHcibct, unb bcr 58eift|er Med. Dr. Wlot. Meiner »erfaßten @emeinbc-- 
■Statuten ai\^ 29 §§., Jreld;e bie i}. bcbcrblid;e ©cnc^mignng er()ielteu ')• 

^C^tf)cltf, ^ai 1858. 3)ic biefige ifrael. Jlnttui^gemcinbe gäfiU 135 
Familien, ber aScfirgabl iiad) ivof)lf)abcub unb jlrcbfani für Jlunft unb aSiffcn^ 
fd;aft. 5)er 5üorjianb, am praftifd;en nnb iüiffcufd;aftlid;en iDiännern gufam- 
mcugefcjt, ifi bemübt, ben nod; uni^^oflfonimcneu äujlanb auf bcu ertrüufr^ttcn 
Staubpunft ju bringen, ivaö fid; and;, trct^ mand;crlei v*;-»inberniffc ücn Seiten 
einiger ö'inftc^t^lcfen, ju rcalifircn beginnt. ®ir finb im 33cfi§e ciucö neuer; 
bauten pradjttcücn XempcU^ unb cinc^ glvccfmäpigen Sc^ullofaleö für vier 
Älaffcn, verbunben mit einer 5Käbd;cn-'3nbuftricfd;ule. Daö ?c:^rperfo«at ifi 
reblic^ bemüht, bae ifim gcfd;cnfte 2?crtraucn gu tec^tfertigen. Sciber vermiffcu 
ivir icbod; auf bcr Mangel bae erleud;tcnbe, leitenbe unb Icljrcnbc SBcrt : unr 

^ ^ 

') 3)ic verfproc^eue j5'?i"tff^"i'9 cr^varten wix. i^cb. 

BeD-ChanaDJa 1858. Tl. 18 — 274 — 

fjabeii feinen gciftUctjcn £)lHnf)irtcn. 58ci adet CSinftrfjt nnb Oi.n"cvtiH((iafcit bcö 
Icitcnbcn Änltnövorfianbeö fd;cnt er bcrf) tcn .fani^f mit bev ^^>aitei, bie geijen 
einen „^rebitjcr" cl').^cniren nnirbe. 

(Sine in bem erften ^efte beö öefrf;ä,5ten ,/-8en-'(^f)ananja" entfialtene 
Oictij über ben aielioiicnsinnterric{;t i-^eranla^t auc^ mirf; ^n cinic^en 33emerfuu- 
jcn '). WUn fann Sc()rern bie (Srläntcrnncj ber Oteligicnögebräucljc nnb aJeü- 
gionggefe^e , bd bem 93ibeainterridjte, bem Unterrid;te in ber bibl. @e[cl;id;te 
nnb ber Ueberfe^nug ber ®chctc md)i (}eip ßennc} empfef^len ; nocC; brinijenbcr 
aber erfff;eint Ci?, ba^ bie gc^rer ibr eijjencö praftifr(;e^ geben im (Sintlaucjc 
brinijen mit ber Sef)re, bie itjrem Ü)cnnbe entfliegt. Dus> 53cit>icl beö ?e^rer3 
irirft mäff;tii5er anf bie ^inber, aB jebe anbere Umi^ebuncj. Der geliebte 8c()rer 
iinrb ]Q kid)t bem jungen ÜJ?enfc[;en ein 3beal für fein ganjeö fünftigeö Seben. 

X Uoörr. 

Mu€ bem @ro^tpavbetitei' ©cnpaltungSflcbicte. aßieirol bie 
igtrapeu f)ier nicf;t fe^r cinlabenb finb ^n 5l^ergnügnngi?reifen, gicbt eö borf; be(< 
53emerfenölrertf;cn fo SOiauc^erlei, u^aö eie, Ä>err OJebaftenr, entf(f)äbigen bürfte, 
für bie Unanne^mlirf;fcit, micf; auf einer f (einen 9Jnnbrcife ju begleiten. ®it 
mae(;en ^nerft i}ait ;,n SWafö, ber ein,5igeu a)?uttergemeinbe in bem cfiemaligcn 
(^»^auäber Äomitatc. @ic ift eine ber ältefien, wie ein in^r mel}reren 3vil)>"cn 
5nfä((ig entbecfter ©tein auf bem jüb. ^jriebfiüf benrfunbet ; iväf)renb bie an- 
bern ©rabfteine nict;t über bai3 Sttter tum 170 3a^reu {jiuanereic(;en. 33i6 ^ur 
jüngficn öicorganifiruug unfcrer i.toUtifd;eu 93cr()ä(tniffe ftanb bie l)ieftge ®c; 
meinbe unter bem jetreiligen 53ifd;of ocn (Söanäb, nnb ixntrbe mit vieler Jqxu 
nuuiitiit bc^anbelt. '!^ic 3nben fiatteu fiier niemals5 eigene ©äffen, ivaren bf^ 
fi^fä()ig ; fte irofmcu alfo "oon je()cr auf eigenem ®runb unb *-8cbeu, lpelrfK'3 
Siecht if}\\(n auc^ nccl) nugefcl;mä(ert blieb. 

Sic ©cmeinbc jä^lt an 380 gamilieu nnb beftfet feit 1850 eine brei; 
flafftge i?clfi?fe(;ule, an liielrt;er Jpcrr ©tein(}arbt ak^ birtgircnber Cberlefjrer 
mit beftem (5'rfolge iinrft. 3)afi aber gcrabe t)ier, wo eine ber gefeierteften Slu; 
toritäten anä ber alt;ert!)obcren Srfjule ben aiabbinateftufjl inne fiat, ber ijc: 
ln\\[]d)c Unterrirf;t total barnieber liegt, ift eine 5lncmalic, beren {Srflärnug um 
fo leid;ter unrb, ba bicfc @rfrf;eiuuug Iciber gar nic^t i^crcinjclt baftel;t. 25er 
cvferUMlIigc JtultUt^--33or|lanb fielet fiel; iu feiner lobenoU>ertf)en nnb tfuitfräftigen 
Strebfamfeit gefjemmt. 

©em ef)rltd;eu OJefcrenteu eutfädt oft bie geber, auö ^md)t, burd; ein 
übel iKrjtanbencö ®ort eine g''^'"""-' '," näbren, bie er fo gern nieberbal-- 
ten möd;te. ') ?lni^ SDiangel an i)?aum fonneu (vir biefelben nur in einem gebräujv 
tru ?ln^;inge geben. Hc^. ^, 

-j ÜBir bitten um bie jlopic biefer ©rabfd;rift. IJcit. — 275 — 

^tlü)lir>ci^enhuv^ , 7. ÜKai 1858. Sictn-r „33cu--(5f)aiiauia"! 3)ie 
aBüriiic, mit lveld;cr bu birf; um ©djuUutcrcJTcu fümmcrft, Kift mic^ fiof-- 
feii, bap btr eiuiije @d;uüiad;rtcl)tcu am unfercr ©c^eiib nid;t uinrinfornmcu 
fein werben. 

3u JlHpol)iä^--9h)6f, einer 18 uiib mit bcu ucnefter 3cit i). O. i^r 
^iii3et()eiüeu gilialcit 42 gamilieit ilarfeii ©enicinbe, befielet eine breiftaff^e 
.ftnaben-' unb Ü)?äbrf;enfrf;u(e, irelc^c mittelft 1). (irlatjfö ber (jod;!. f. f. ©tatt= 
^alterei=?l6tf)eiiung ju Dfeu, bbo. 13. ^tiet l 3., 3. 3G97, baö Dcffentlirt;-- 
feitörcff;t cr()iclt. 2)iefer @rf;ulc fte^eu 2 Sefircr vov unb unrb biefetbc ihmi 
49 3L^3't"a«-"" 6efnrt;t, barnnter 7 unentgcltUcf;en ltnterriff;t crljalteu. 
2)ie I. Äiaffe jäf;lt 20 Mmbcn 15 a)}äbd;eii. 
II 8 „ 1 

ni. „ „ 4 „ 1 „ ' 

(Summa . 32 Jtnabeu 17 Ü)(äbd;en. 
Unter iileid;em 3>atum ijelaui^te and; baiS £'effentlid;feit^rcd;t ]in bic 
vncrKaffiije ^Uvtbeu; unb ä)iäbd;cnl)anvHfdju(c ju Sovaöbcröui) w\i bcr 1). 
@tattf)alterei i)evnh. 2)crfelbeu ftcl)en 4 Sefirer üor unb unrb befud;t von 
112 Bcßliuijcn, barnnter 18 nnentgcltlic^eu llnterrid)t genicpeu. 
2)ic l. .klaffe gä^lt 27 Knaben 24 ÜJJäb^cu. 
II. „ „ 1-1 „ 13 

in 13 „ 6 

IV. ., „ 15 „ - (Summa . 69 Knaben 43 ?Kabd;en. 
!Daö (Sd;ulwcfcu bcfanb fid; in bcn jübifd^cn ©emeinbeu unferer @e; 
o;enb biö auf bie ncuo|lc 3cit in einem fe^r uuerfreu(id;eu 3itfti>iibe. Um fo 
Ieblid;er ift eei baljer, ba^ Soi?aöbcreni) unb >Käi.iehiäi^;91i;«^f aOen übri^jen ®e; 
mcinben ein fd;cncö Sltufier ju a^ihiw bemaltet »raren, unb m^ trc| mancherlei 
J>iuberui|Tc ben (Sieg ber guten '^K\A)i ju Xage fcrbertcn. Sei einem uenUd;en 
Jöefuf^K am 25. verigen 2)?onatö in ben Spulen ju SouasSberöni; unb Ä.;9lt?ef 
f)at ber {)oc(;u\ Jperr f. f. @d;nlratf) Dr. ä)Jif(;acl Si^nai, biefer unermübUd;e 
görbercr nnb Ujiterftü^cr beö 3ugenbnnterrid;tei^ feine lu-^nfcmmeue Sufriebcn-- 
f)cit mit bicfen bcibcn Untcrrid)t^anilalten auögefprod;en. 58ebenft man, unc 
ftrenge nnb prä^iö bie ^vorbernugen biefeö großen $äbagogeu fiub, fo mu^ man 
biüig genug fein, einzuräumen, bap ©emeinbeu, »rie R.'M\)Q.t unb 8ct»a0bereui^ 
bie eine au 3a:^( fc arm unb bie aubere aw 5ßorurtf)eitcn fo rci^, öieleu an-- 
beru ©emeinbeu a(ö SWnfter bienen fönneu. Um bir, lieber „Sen^-Sfiananja", 
nur üWii von ber DV'ferlvifligfcit nnb ber gciftigen Strebfamfeit angnfü^ren, 
fei f)ier gefagt, ba^ in il)ren ©cöulcu (Sc^ulbiblictfiefen gcgrünbet untrben, für 
bereu ikrgrcperung uuabläffig gcforgt tinrb. (So fe^lt an feinem ber neuem 
5;^■f)nnittel in beiben (£d;nlen nnb jtnb bie <Sd;uflofale I)cl( unb geräumig nnb 
jiuecfnuipig eingerid;tet. — SBaö id) aber fielen ©cmeiubcn cmvfefjlen möd;tc, 
ifi bie an beiben (Sd;u(en be|lebenbe (Sinridjtuug, ba^ je fabbatf)lid; abtved;fclnb 

18* — 276 — 

\>o\\ bell fiif)ioicni l'cfjvftu tu bcii *4-^rüfmti^öfälcn religiöfe 33crtrage gehalten 
iverbcn, fcic iiictjt iiitv \^on bcii .tiiiberii, foiibcrii and) i>ou bcrcn (Sltcrii füti^ig 
kfitrf;t UH-ibcii. (Stil fo(rf;cö SJiitunrfcii »cii @ettc bcv (Sltcru »cvttcnt iral^rlid; 
Shicifeiuun^. ^ic f). ©tattfiaücrci f)at baij ®{rfcii etiieei bor ftrcbfamftfii ai^iit-- 
(^lieber bcr Jft. -- D^vefcr ©cmeiiibc biirrf; folgcitbeö 58clobuiKHt^bcfiot ;^ii univbi- 
gcii gcnt^et. 

3ai)l 7144. 
5lu bic 5)trcf^icii bcr tfr. ©rfjulc iv Ätip.-5)ii)ef ,JiU (£tuf)liiHn^cnbm-g. 

Siibciit utaii bell 93ericl;t ihmu 8. i^ävj 1. 3-, 3- 18, über bie ©d;iil-- 
feier(irf;feit ju .tät.v;?l^ef gitr lt>ofj(gcfaf(tgeii iteitiitiii^ iiuiimt, ei^^ält bic T'U 
ref^ioit bell JUiftrag, bem ®f^iilffcuiibe 9lbraf)atii ^fraiifl bic h. i\ 9liier- 
fciiniiiig für feine bcm Uiitcnidjteivcfeu jugciveiibete Icbeii^lvütbigc gürforcjc 
befauiit ju geben. 

Ofen, am 13. ©iär^ 1858. 9lngnf ra. p. 

53cif^iiele einer fo(d;en „Icbeneuniibigeii 5"''fi-^i'3i^" Unb burd^auö mA)t 
feiten. Sie 3a(}l ber (Scl;n(frennbe nimmt i^on Sag ^u Xag ju. ÜBie fciiutc 
CS anel; aiibcrö fein? llnfcv crf)abencr STccnavc^ hat burc^ (gcinc 9?egieruugä; 
Organe bem 33olfeifcf;u(wefcii jugerufcn : ~T!t< \'ni (eö U^crbe ?ict;t!); ba^cr bcr 
af(gcmciuc ©ettcifer, ©cfcutc uiib Unterricht, 58itbung nnb ^rjicljnug onf eine 
immer I)cl)erc @tufe ber 33D((eitbnn9 ^u bringen. 

i^cit ber 'fiiefigcn ■ftauvtfdnt'c iverbe irf; näctificn^ beric{)ten. 

•C. Scligmnnn, (Sr^ulbireftpr. 

^emc^tjat, im ^ai. Onbem irf; mir vorbefialte, in einem näcfiftctt 
§efte biefer gcfc^ajtcn llJcnatefcfirift bas i^crf)ältni^ bcr SWitglicber beS fefar- 
bifc^eii nnb bciitfcf;eu Diitn^ im (£ff;o§e ber f)ieftgcn ifraet. .tnltii6gemciiibe ^it 
einanber jn befpred;eu ')- bccfirc irf; mirf; 3biicn, beu naeT;fü(genben (Srlafj ber 
bieftgen fjcrfjtebL f. f. @tattf)a(terei mitjnt^eilen , in ber .§cffnung, ba^ fitf; 
über bcn fragltcl;cn ®egcnftanb bie (Stimmen mcfncr jüb. Srf;ulmänner iverben 
vernebmen (äffen, nnb baß'sjtjr 9U(cm (Sie, ^ocfln. .^>err Jlicbafteur, m\i 3f)ee 
9lnfirf;t tjicrübcr nirf;t loerbcn vorenthalten. 

^cn ber f. f. ferb. = banatcr (Stattfjaltcrei. 

®a bic fogcnaniiten fpanifd;cu ,3itbcu baö i§.ebräifrf;e ricf;tigcr ans?fprc- 
c(;cn, alö bic bentfcijcn Silben, nnb mctjrcrc ©cbctc ber crflcrn fxrf; burrf; Olcin-- 
beit ber ©vi'^itf'c uiib turrf; ©cbicgculieit beS Su^altci an>.\^eifl)nen, fo finbet 
man bcn ?ef)rtcr^^cr mit ©cnebmiguiig bct^ l)obcn Unterric|itöminifteriuiii«( an,ut- 
nH-ifen, bei bciu bcbraifrf;cn (£prarf;iintcrriffite bic ricl)tigcre 9lneifvrafbc, irie 
felbe an allen .viocfifftnileii angenommen ift, cinjnfüfiren , nnb bcn ©ebctcii bcr ') iBodtcu (Sic nirf;t bie ®itte fiaben, Cs^reii 58crirf;t, um loelrf;cn loVtv . 
rcrf;t fel)r bitten, mit einem l^iftorifrfjcn OJitcfblirfc auf bie bortige ®cmciubc 
einzuleiten? Heb. 277 ^fraelüeu fpamfc^cu mib )^ortii9ic|tid;cu Ur|>ranaeö in 3ufui.ft mein %ifnurh 
lamfctt ju iinbmcii. ü)Jan erwartet ii. f. ii>. 
S;enieöüar, am 5. WUr] 1858. 

5-üt ©eine (Si-ccf(cii,5 fcfu J^crni f. f. ©oiiinn-iicur : 
©rf;mttiburij. 
9tn btc ^trcfjion Der f. f. t|racliti|d;cu a»ii,lt>rf;auptt4)u(c. 

tta£l)licmcrl!iiitij kr Ucöakiioit. 

" fVf .b„cf;c» Ä„,bcn. kfucf;t unrb, btc «crfd;icbcnf;cU bcr 5l.u^ftn-ad;c aLt 

^TlTmT f'^*^'^^"^^"^- ^-•^"«^"•- ^- f^^^^ft i" ^cn,cir fcf;ci„t 

cfr-cfh.ir^'fn^'V'^'' ®'^''' ^"''^"^'"^' ^^^"' ^'' f^ ©tattf;aUcrci-(S-rIa|Tc. ju 
S I l,.f' fi 'f ""^^'^''^^"^"^ f^"^^ ^^^^ t'trrf; fcl;c u,n.cfcntHcI;c Pavian. 

V u Tic "üL^' :;r 'r '" ''''^''''' ""^^^''^^^ reinem 3t.eifcr^aUcu 
oie l;atte eine (SpocI;e, tn bcr mau fic eine cnO^D Hn'^-^ -^vj „cnnen 

iX';s.trr" '''''-■ ^^^^ ^^^ c^';'^.f,;nbi4e:z 

ciiie 3eicl;aäten ^attn emuirtcfen bar,cr mit {Rerf;t üon fiier an.^ bic intJd- 

^; t;t:t!r'''Tr'^^" ^^^ ^^^ ^^^^^^ <^'cmeLbcie;i''^irt 

ai<!cl)nn9 mag »rol argerlttf; ,ein; allein bcr ©raub biefer lluferlaiTuna Iic,t 

.t, a „ i tir '\ ' T' '' ""'"^^ fricbfic^enbeu Subi^ibnaütät, bic 
IZ @ m ilbU'f ''"' ^^^^""' ^;er.orä«r«fen. äöä^reub ici, mit bcn f;ie- 
«r ,! ?f f ''"'"\;f ""^ '"^^'"' '''' ''^ f"«""--" 3]pr,4;cr untern d;. 
nu« nnb an.fu^ren, .p«fommen ein.erftanben tin, «nb in aUem Xijnn nn^ — 278 — 

Saiycii \nd)t6 fclje, a[6 (Sifor iiiib QJfi^eittcniiuj für ba^ JUtübeifornuicue; Wa^-- 
renb id) bic lobcitöun'hbivjc 9U'u^ftltcI;fcit bcuniuberc, mit »eldier man i)m beu 
.ftitt fiicfit, um fclbft bat^ morfd; ©cmorbcne braurijbar ^iimadjcii: ^iebt eiJ boc^ 
atid» Scittc, bic in 'ü}t(t .ft'iirjfidjti^fcit meinen, css fcnutcn inelc 2)in^e (}ier 
anbcr^ nnb — beiKr fein; unb in ii)tet Xabclfu^'t untcrfc^ncbcu fic fc^ar bem 
IjciU^cn (Sifcr — profane ÜJIotiöel 3a, fte entblöbcn fid; nicl;t, bie offenbare 
^ietat aU eine blope Decfe ju »erbäcf;tt^cn, unter njelcf;er ©efinnun^en liefen, 
tie gar uid;t jenen D^auica i?erbieuen. 

Äanni l;atten unlänjjft bie frommen ©»nago>^en-''-Bertreter baö an fict) 
ijelvip unfrf)ulbicje „ £ dinlf lopf cu" wieber ein^ufüf^reu üerfuc|u; aU fid; ein 
3ctergefcl;rci erl;ob, lvelcl;eö taß monotone ©efiai^per faft uubörbar machte, ali 
wcüii beu S;(;occu burt^ baö Klopfen ein Schaben jugefügt tm'irbe. (Sin olter 
fe()r gelefirtcr Otabbi fagte mir, bat^ J?lopfen überhaupt fei uidit ganj cl)ne 
ritueüe SJebentnug, Jine ja bat? ^amanflopfen beweift. 3ii meiner frieblieben-- 
len OJatur und id; mid; in biefe Jllopffedjterei gar uidit einmifc^en. 

Unfere luacfern Äultnövorfie(;er f)abcn einen ^bafan cngagirt, ber jtc^ 
<xli ein UHibrer ^d)üii beirät^rt. (Ir foflte in früher 3eit fc^ion einmal auf beu 
*i3retern fingen; er ift aber nid;t „5n 5}ret" gefomnien. ^on feiner Stimme 
lä^t iid) fagen ];':2Wj n"i~12 T,p; er l)at Diojart nnü Straup, Jpavbn unb 
Sanner gleidjfam im ^ali. (Sr t)at bic fc^önc (Sigenfdiaft, ni(^t mnftfalifcl) ju 
fein, bat)er er einen (S^or u>ebcr einüben nod; leiten faun. ^md) fein Ünga-- 
gement alfo fd;lagen irit baö fünbf;afte ©elüfte nac^ einem (S()orgefang in f^ie- 
figer ®emeinbe gan^Ud; jn ^öoben. 2)ie 5tnfnaf)mc eineö (i()afan, ber n?eber 
felbft componiren, nod; ^ic (iompofitiouen ler lempeüonfe^er benüfeen fann 
unb barf, ift für bie 3ngent) üon moralifd)em 9Jn^en. 3)cr (Stiafan ift nämlid; 
gezwungen nad; bem ©et^orc bie fc^iönften Cpernftücfc gu benü|en. @o werben 
bie jungen Seute abget;altcn, in ba\3 It)eater ju gef;cn, ivcit fic Cpcraricu in 
ber Synagoge umfonft ijören fönneu. 

ilHil;reub man f;ier religicfc 3crnpel ()at nnb iid) yir (irriditnng einer 
iDhifterfduile fo ]d)tvn entfd;Ueßt; nefjmeu (Sinigc bod) bie 53acfen iicU Ceö 
l'cbee für eine ''^>eftl)er Änltuegemeiube, wo man fid; beeilte, eine ÜWnfteranftalt 
in'«S l'eben jn rufen, n^cld^e ol^nc 3»üfifcl jene „ÜJJängel" f;at, bie unr io 
gern „öermeiben" möditen. 

\!iepe id; mir c-3 alfo beifcmmen, bie l)icfigcn 3Hftanbe ju loben, wür-- 
reu bie iHntagonifteu bieö nur lad)erlid; finben, nnb iuellcid)t gar in einer ^4>''- 
leniif mit mir anjnbinben fndieu. ::j,d) bin aber üiel ju friebliebenb, um ci 
baranf aufommen jn laffeu. 

iHnftatt mid; mit bergleid;en 9lngetegcnf)eiten jn befaffen, forbere id) 
■Dirf;, mein fcl^r gelehrter „Q3en'6l)anania", auf, mir in einer '|>rinjipienfrage 
»öefdjeib \n geben. — 3m 3al;re 1847 l;abe id; in einer 9lnmerfuug jn mei- 
nem ^.Benjamin t^ol^n <B. 77 bic 53ar mijioal; al^ eine 3cremonte bargcftell^. 
bic t)in Änaben blop in titualcr 5öcjiel;nng fclbftftänbig erflart, inbem fic ben 
(Altern bie Oicfpcufabilitat abnimmt. (Bin nenerlid;er Vorgang jcigtc jebod;, 279 — bap mctue «uffaffung ,cn bcr tcia^tcu Bmmonie nicl,t bie aimcmcine ift 
3)a e. aber «on bcr gröptcu 3Bid;tt9fetf tft, ben @inn ber i«bifrf,cn C%feg9c: 

fünft mib 33ctcr;eib ^ebcn ')• 

5ßicn, im 3)?ai. ®cr 3:^crcflcn . Jlreujcr . ißercin jum ©c^uIunternAt 

famfct fetn bicöja^rigeö ©cba^rcu burcf; bcu ©n.cf .crcffcntlirfU Sic «(„^ 
gaben ,o„3iG5 ff. 47 fr. ft„b b„r* bic rcchnäfigcn (5i„„ar;n.eu «ou^ beii 
376 ^hti^hebcrn - ^umcift ©an.cn - fc nne burcf; jeitn^ciliöc bcfonbere Sei? 
trage berart gebecft, ba^ ftrf; o6enbrein ein ©albo.iBortrag t>o« 257 ff 25 !r 

Zt rf'^^'t l''' '''^ ''' ^''''''''' ®^^^"^^'" '^» ®^'^^ uub^reiber; 
ßr Vri^l f„„f ebfc« Sor,lcf;cri„nen in bie angcnef;n.e Sage festen, am 
6f;anufa^.5et^e 130 arme .«naben n„b ,00 arn.e mJn mit Lumen .«(el 
bern ^.t »ertorge,^ fo richtet fic^ „nttnatürlirf, «nfer frenbeftraOfenbe. «Inge nacf, 
ic"c f,errac^en @tabt, r,crrad; and; babnrc^, baf in iijr f .iete tlrf.af 
mentc^enfreunblicfie ^icr^en |({;lagen, «nb Mm rnfen: 

^Wlfl/ 11. aWär?. 3m 3. ^eftc biefer ü«onaticf;rift @. 132 hält ein 

^crr feorulvonbent ein ^^laibc»er bcm ju grnnbenbe« 3iabbiner-€eminar »riber 

J^'r"^'rVl"'^'"«f""""^'" ^" ^^^^^"'fc^'S^bcnfen gegen ba.felbe. SBir 

f l'^\r '''•' ®^'"''^'" ""^ "• ''' ^'''''^'^ '^' eorrefpcnbenten erifii- 

ren ober o6 ^u müM) in «„fern ©emeinben lantbar tverben. Sü i-esteö ber 

fn kl ! ®'^^"5^^'^"'' ^*^' ""r änpcrlirf,e ßT;rerbietnng .er bem ^tf^almnb 
nr @,^a„ tragen, bu- .f„n einen af(erge()orfamften Äniv mact;en nnb bann mit 

St rrf'^' '"' "^" "'^''^ '^^^^^^^"^ ^"^ ^^^^^^' -'^^ r^c in B^^^t" 
^aSiL'^^^^l '■-'"'' ""' ^^^ ^^^nm>c„bigfeit t^atmubifd;er Äenntniffe ber 
ft.d /\ r''" ~ '"'^^ "" '"^^^ ö^"9uet, biefe iebenfen , «er. 

CMC Mute mtd; «or meinen grennben; „,it meinen geinbeu Jrerbe id; fc^on 
allein fertig irerbenl" ^ 

UnaarnlLtLf.""r '"1"''^ '"^^''^' tf;atm. .^enntniffe feien barnm i„ aflen 

©i^n^n'S j; :''T T ''""^"•''^" '"^^'^"^^'''^ 5"fammengefioppelten 
Z \T ®'^'"'"^"' ^" ^f^'^i"'- 5Bi,Ten|ff;aft gegen.iOer, «löfen geben n>«r- 
ben nnb bann nid;t in et;ren nnrfen fonnten O- Sie .^(öfen an nnb "r fi^ 
— 280 — - 

U'areu i'cf)ou jum ü)Htuef)nicii ; Unerlaubte^ für erlaubt unb umgefcfirt, Uurcineö 
für reiu uub umgefctjrt ju entfc^eibcn, icärcu Äleiui^feifcn, tic nic^t ber 9tebe 
tvert:^ jxnb : af(eiu bie S^re, bie Siutorität, bie SnfaUibtlitäl, bie 
fönuteu leiben, bie ®lorie unb ber Dlimbuö bcr Ferren Oiabbinen fönuteu 
fcl;n.nubcn, unb ad), tafur wäre 3J«iuierf(I;abe I Unb bie ^cid)e felbft, ^crr 
Gorrefp., bie Ijeili^c <BAd)c unferer {Religion, bie bod; auc^ bur^ fold;e 93löpcu 
leiben tin'irbe, nid;t ^»ar an i^ret (S^rc, ober an i(;rcm innerften SBefeu, an 
il;rcr aBal)r(;eit unb Cauterfcit, an iljrer baä Seben ber Sfraeliteu normirenben 
'üRadjt, fca« iji 9iid;tä? jäljtt gar 9lid;tö? Unb bie get:^eiltcn aKeinungcu, bie 
taburrf; entfielen ivürtcn, unb bie (Sinfu-it uub ©Icidimäpivjfeit unferer 8el)rc, 
bie baburd; gefpren^t unb «eruiclttet werben Jvürbe, ift ?lid;tC'? 5äl)lt gar 91ic^tö? 
?luöf^lieplid; bie öl;re ber J^erren »Jtabbineu fo(l fortan ba«5 ^liallabium beiS 
3ubcntl)umö werben? — D, wie gan^ anbcrö fpra(^ ficfi ein alter Xl)almub- 
Seljrcr axiö: „•»jerr bcr 3Bclt I e>3 ift biv offenbar unb bcfannt, baß i^ «i^t 
meiner ßlire wegen, and; nid;t ber (Sfire nieiucei J^aufe5 wegen alfo gctjaubelt 
i)aic\ fcnbern b ein er öfire wegen, bamit nic^'t in 3frael getfieilte 3)lcu 
nungen }id) ftäufen". 

9lbcr wag ücrfc^lägt'^, ob tüd;tige tt;alm. .ftenntniffe beä giabbinen aivi 
tiefem orcr jenem SKotiwc'für uolf)Wenbig crad;tet werben? SBerbe er ja bod; 
in jebent jyafle ritualitcr entfd;cibeu? ©ebr inef, gcef)rter §r. (SorrefponbentI 

lyür'e Grftc uiöd;te id; ^ijnen baö ©egent^icil pcij beut 5urufen, wat5 
jener (5f)afarenfönig perncmmcn : „^Tieine .ipantluugen wären mir Wo(;lgefällig, 
aber nid;t beine 9lbfid;teu ; in 9icligioneifad;cn aber muffen biefe bie 9Burjcl, 
jene bie 5rüd;te fein", tfür'-ä Breite w'x'A id; (£ie fragen: SPenn bie 2)ilet= 
tauten tl;alm. 2Biffenfd;aft , bie, wie iunlorene ^poften anö beut alten ^^alanr 
ter „gcbarnifd)ten ÜJiänucr" — |''D^"in ''bV- — '"^^^ V^^^ ""^ ^^'^''^ gefnn- 
beu werben, and; fdtwinten werben — unb bie berrlidjeu JüKMlditcn bafür 
finb im beften uub rafd;eften 3uge — uub ba<5 erlof^'cne (gpäl^erauge uid;t 
meljr bie 53löpen ter Oiabbiner entbccfen würbe, uub i^re (Sf;re ba^cr uid;t 
mc^r comprcmittirt werben fönnre: tonnten, bürften fie bann uid;t, uai^ 3brem 
3Woti»e, taö !Sl)aluiub; Stubium an bcu 9tagel bangen unt nad; Saune unt 
aOiltfür fafuiftifdic fragen entfdunrcn ? Xne Gf)re ber !)iabbiuen bliebe ja nn-- 
angetaftet unb nni'icrle^t! iDiögen bie frommen ©emeiucen ftd; nod; fo fcl;r in 
ihrem religiöfeu ©ewiffen gefränft fül)leu ; möge jübifd;er ®eift baö f4>iltcreubfte 
3^iug, möge gegen jübifc^cö @efe^ uub jübifd;e Sitte «od; fo fe^r gefeblt 
werten: ijl bie (St)rc bcr üiabbtuen gerettet, ift 9Uleö gerettet 1 

3j}euu Sie, ^r. (Sorrefpcnbent, tnr4> 3l)r nntcrftellteö äßoti» für tüd)tige 
ttialm. 5öilbung unferer 3ufuuft fc^abcn, fo ^beu Sie fid; au unferer glorrei; 
d;eu 5Bcrgangenl;cit bamit nod; nicl^r vergangen, tap Sic alle tiejenigcn, bie 
im ©ottcöworte unb beffen ^Deutung uub prahifcber Stnötegung forfd)eu, JJi- 
lettantcn t bal mubifd;er ©iffcnfdtaft nennen. £), wer näl;me eu^. 
ben Staub ihmi ten klugen, iljr ^eroeu unferer 33crgaugeu^eit, bie iljr au bem 
§tn-- unb Slneban unfercö Sc^rifttljnm^ rüftig gearbeitet unb ein gut I^cil 281 barau öerttent fjabt, c^uc je auf einem >Ra6Hncr,tuM qcfencu ,n i^ahai l,öret 
..re @^i nennen enc^ Dilettanten, unb i^r .abt teb^äc^ au ^ ^a^ 
^^ora.^tubtum Betrieben, ».ie fie - euere (Snfel - lu.i.e ^i.J an 'Z 
^tano l,enu.temtm,ern! ^f^- öaBt bamit nid;t ein 9cttad;e;, ein an ga 
j^rael 9er.cl;tete. Oebot : „Du fe,„^ Wrin fcrfcf;en ^a, unb ,Uäü", evr i 

fofifriehg unb r;od; ju [teilen ^cfounuen; beun if,r ijaht if;r euer ganu^i ^i>eu 
ccr^ab nnb®ut, mand;uuU and; ein «i.d;eu un.-n.L .^e„b n ' .eop^ 
nur, euere (Snfet, nennen ba^ Dilettanti^mn»^ I ^ ^ 

1,1 TJ'''"' ""^'^■®'"'^^ '^'" ^^^^"^^"^^- i"^'"^'-- ^''^-^"u- euerer tHt 
«"' ftn ,ubt|rf;eö 3af;rBnd; gelefen, ivirb eö h^itjen. 

a nif^^ f ^!"'^"^^f'^"'^-" "«^ ^'^» bem aöeltcnlanf fo >.eni, al. .ou 

S f?l® 1' .^'^'"' ^'^ ^' ""^" ^^'""' ä)?änner« a)iinifter, ^ofärgte, 
t^ . r'^T "'^"''' ^^'' ^'^ '^--"^-örbige unb „n erem Vd^rUt: 

©Je. bL rJ''^"'^""^ ^^'''""^"' ^^^ ■^f^^ra.Stnbinm mit ben bö^Mtcu 

SJäcfen leL / ^ ^^ ■^'""^' ^'^ "'''» ^^'" ^^'^r^"@t»binm ben 
lett . tcT '^' ,T """^ ^'^'' ^'^*^''"ac«, bie i^m ncd; obliegen, Di- 

ci. a^ tief .(T^ ! "''' """ ""^ ""'"• '^•^'^^'■'''•^^>' ""^'- ^^"^^"''^ S" Heb, 

"'". genannt u.rben. ' '" ''"'"' ""''^^" '''''' ""''' ® i^^^^^"^'^" 

"crn br^er^'/lff '"'J''^'^'' t^orrefponbenten nod; an eine ^f;atfad;e erin. 

öeubte ®ef ^e t if^v'-. ^"'^ '""'"'^ ' ^" ^e^-cfte, g.n.naftifd; 
f^' Per fur^aßifjentd;aft erfd;foffene @inn brauchte nur bie kifefte — 282 — 

9lnre^uu9, um aitci» auf ein aubereö ©ebict beö SBijfeuö bitiütet geleitet gu 
werten. SBeld) ein (Scutinj^eut oon Sitcratutfreunfccn üeriiiag aber bie unter 
unfern Jlu^en iHn-angcivadtfeue 3ugenb 5U fteKeu? Sinb ni^t bem größten 
Xbeilc all bic ticrrüt^en iyorfc^ungcn ber OJeujeit eben \o fremb, alä Ibalmub? 
SBeldjer 3ufunft ge(}t mifere Literatur entgegen, »0 lüirb fte if)re ©cnner unb 
3;f)cilnet)mcr finben, n.>enu jener 3)ilettanttöiuu!S unter bem ?aienftanbe aufge^ 
Ijert l^aben n^irb ? 

SBir finb iiberjcugt, bap ber gecfjrte ^"crrefponbenl nid)t bcbadttc, »clc^' 
eine tiefe ©unbe man bem Subcutbume burd) ein foldie^ ®prt einfd)neibet 
unb bie cbelften ®ürcr bet^ ©eifte^ in ©efaf^r bringt. ®ir erlauben uuiS ta- 
lier, iljm für bic Sufnuft ^ujncufen: „C3"'~12"!n nriiM D''?2rn", ifir ©eifen 
feib iicrftditig in eueren Oleben I 

Ä^lüplic^ fei eö unö erlaubt, eine llcberjengnng l)ier aueijufprcÄen, 
bic auc^ etivai^ beijntragcu i^rmag, jene ©emeinben, in irclcben bie in bem 
genannten (iorrefponbenj-'5lrtifel ertt>dl)nteu ©ebenfen lautbar »erben, ju be- 
rul)igen. 

3Bir tonnen ciS ju y er lä ff ig üon unfcrer erlcu^teten, l^umancu unb 
toleranten bellen Oiegicruug, tic in allen Oieligicnöangelegenl^eiten mit ber gar; 
tcfteu Scbonung unb tueifcr *-öeritcf)id)tigung ber gegebenen 'Ü^crbältuitfe »orgcfit, 
erirarten, ba§ bie ju grünbenbe Oiabbiuerfc^ule 5U feiner allein feligmac^enben 
Slnftalt erl>obeu ircrbc, ba^ bamit !cin 3*»iing oerbnnben fein ivcrPc, alle va- 
canten Oiabbinate mit i^rcn Böglingen gu befe^en. 9Ia^ ivic »er tuirb ti ben 
©emeinben anl;eim gegeben bleiben, ilire iRabbinate cntlveber mit abfcloirtcn 
Semiuariften, ober, wenn il)c rcligicfesJ ©ctinifen in bem ^Inömap tbalmubifc^en 
aöilTeu^, baö ba^ «Seminar ertfieilcn nnrb, feine '-öefriebigung JTUben würbe, 
mit einer tl)almubif(^en 5lutcritat ju bcfe^en ')• 2)ie ©rüubnng ciueö folc^cu 
Snftitntö aber tfi ni(^tö bcftotoeniget uötl^ig unb I;6^ft wünfc^enötvertt) , bamit 
bie bem Ofabbinatgftante fid) toibmeubcu 3üuglinge uid)t ^.'lan-- unb rat^loiJ 
uml^erirren nnb einfeitiger 33ilcung verfallen, fcnbcrn eine Stätte l^abcn foflen, 
Wo fie, HUter IHntnng von Üfännern ber älUffenfc^aft unb bciräbrtcn 6l)arafterd, 
nad; einem, allen biüigtn Slnfcrberungen entfvrecbenCcn ®V!t'-''"ff '^^^ ^'^ '^f*''' 
gen Sutercncn uuferer gjeligicn, wie bie Bcitbebürfniffe an bcu Oiabbincn ju 
ftellen berechtigt finb, ilirem liofjen 5)ernfc entgegengefü^rt werben, gertigc tljal« 
mubifd;e 5lutcritdrcn werben eben fo Wenig aut^ bem a)liner»a-'Jpau^te einciS 
Seminar^ ^erscrfi^ingcn , wie and; fold;e, bie ^efdjibott; nid)t berüorgcbradtt 
^abeu. 3eit, *4>ravi^ nnb üornel)mlicl) l'iebc jur ilÜiiTeufc|)aft, fcnnen bie ©enii-- 
nariften ebenfogut ju tf)almnbifd;en .tapagitäten t)cranreifen laffen, wie e^ bie 
begabtem 3efd;ibotl); jünger ;3al}rlninbertc lang jn werben vfiegten. ') ou ben ifrael. ©emctntcn ber cfterr. - italienifd'en »^Ikcrin^en bürj^rt 
nur 3öglingc beei Collcgium iiabbiniciim ale Oiabbincn CKcreuu'i^) angcftellt 
werben. ^f^- 283 — 6««a, b „,l,„,„ „„bc. »,.„„ „„f,,x (»,,„i„b,„, „i, ;„ ^„, (S„"L"" 
m iitc üb untere ©^ua^o^e eui 3:a^ kfonbcr^ frc.fci^ci- (irinncruna 33cn 

"*.: im,, .*br ™ ;,r s,,^ :'r """ "* '" f^*"*' "-*- 

') Son einem anbcrn .«lorrefp. 

') ^atfcr 5rans mib bic Äaticrin 2)?aria <£r,er.n. <t> ^^^^ - 

e f. 5l„tfage bem ^aiatin d^ifcno, ^ofef n6crreic(;t. 5)ec «efurb ' ® 
«aecBc fanb am barauf fol3e»bcu ©cnntaae ftatt. iuö — 284 — 

icid;cn, cic aiii angeaicui raenfcf;li(f;cu ©rüiiteii ccr in ü?ete fteftenben S8e> 
fd;iauhm^ abfjülfc füit. 

^efti), 21. a)?ai. Uiifer bietcrcr, tfiathäfiiger, iiitcKt^eiitcc uut aK- 
gemein gcad;lctcr ^ext ©igmnnb (Sofbberger ift jitt nnget^eiücn ^^fu^e 
fämnitlic[)cr fitcfigcr (Stnirclnicrfcfiaft ^nm ®cmeinte;9?atf) ter Statt ^'■c\ti} er^ 
naunt »rcrten. 

6crr et^numb ©clbbervjer ift [cit iMelen 3af)ren cffentli({;er ®cfcflf(t;af= 
ter beo fe(;t auöv]cbrcitetcn, unntfcr^weigten, anrf; im Jtn^^lanbe U^cfil tcfanuten 
©rof^anbfnngöfianfeö @am. g. 65 olbb erger nnb Scfjnc, an beijen 3lnf= 
tlHf)en nnb ®ebeif)en berfclbc bcn t()ätigftcn Jlntficil genommen bat. 2Kit tvat); 
rcr grenbe fte()et man and) beiTen (ärnennung ^nm ><lu(tne;'!l>crfteficr ber fiiefi; 
gen ifraeUtifc()en Jlnltno- ®cmcinbe entgegen. dVidjt minbcr erfreulirt; ift andi 
bie ai5a{)l be^ wacfern adgeniein gearfiteten Jöerrn ®erfcn <£pi§er, f. f. 
©rof^äutlrrei, ytm @cmetiiteiatf)'?mttglieb. Die £ercbiid)cr bcr ifr. Dolköfdjule in ©fterrciri). 

I. 

(gortfe^ung nnb Sri;(up.) 

aSaö bagegcn bie fprkid;nd;e gorm ber fpejied jnb. Sefeftütfe im jh)eiten 
@prad;; unb Sefebnd) für jüb. Sd^nlen betrifft, fo fialten toir fte für eine voK-- 
fcmmen jmccfentfvredicnbe imb gelnngene. 9(nd) fcnncn bie ©d)n(er biefer .^(affe, 
für bie bas Sefebud; bered)iiet ift nnb bei benen fdicn eine jiemlidie öteife nnb 
©prad)ge»anbtfieit voranSgefe^t n^erben barf, einen gebrängtern, bünbigern 
@ti)l vortragen, äöir l;aben nnr nod; jn bemcrfen, bap in ben eprad;übnngen 
beo ^lueiten iiefebnc^e^ @. 225 unb ©eite 227 ji»ei @ä^c fiefjeu geblieben jtnb, 
bie ben jüb. Setjrer in peinUcf)e 5öerfegen[)eit bringen muffen unb ^u Sr^i^fH 
nnb 5lnttoorten führen, bie beffer umgangen (tätteu iverben fcnnen. 

©clegentlid; »oüen nnr aud) auf eine im „^efebnd) für bie britte Ätaffe 
ber Dlormal; unb Jgtanptfdiulen" vicrfommenbe, ljöd;ft auffaüenbe Unric^tighit 
in ber Uebcrfe^nng einer Stelle an.s Dem ^rof. Dbobja^ anfmcrffani machen. 
Diefe Ueberfe^nng ©. 27 beginnt : „Der <Bto^ beineö Jpcrjcnö oerfüfirte bid), 
Sfrael I fprid)t ber §crr". 2)aö „o 3frael" fommt im Ijebr. lerte nidit cor 
nnb fanu and» gar nidit ijcrfcmmen, ba bie etnjige Oiebe beö ^xoi Cbobfaf) 
gar nid)t an 3fracl gerid)tet, fontern über tag narijbarlidie, ben Sutcn feinb^ 
lid;e (Sbom gehalten ift. 3)ic crfien girei 5}erfe biefer 9tebe fiuben ftd) av^ 
Sorem. 49. 15, IG., Xüo fie gleic^fallö in einer gegen Öbom geriditcten 9iebc, 
ter auf feine Surgen ftotj n>ar, »orfommen. 9Öir t)ätten bief'e, h)a()rfd;einU(ä^ — 285 — 

auö Uc^cm Sßev\d)cn ficf; eii.i5cfcf;lirf;nie llnrici;ttqfcit mä)t c^criu^t, warn ftc 
iit^t ein Sitat am ber ^eiligen @rf;rtft beträfe, bie, felbft in ber Ueber-- 
tc&iin^, ^umal tu einem a?o(föbitcf;e, tu il^rer urfpiüualiciieu 5lntlHn.tt^ttvit ^i 
erbauen, ^flid)t eineg jcben reliijiofen a)ienff^)eu ift. 

2)iit eini^^cn i^emerfunsjen über bic (üb. Öe|eftü(fe in ber ^ibel UH>((en 
unr untern 3lnf|a§ trl;acpen. 3n biefcni 53üd;lein f;at c^ ber gefirer mit .^Tiu- 
beru ju t^un, bte bem ©ebanfen^anae beö aeün-ocr^euen obev gar gebmcften 
3Bortc^ lff,r fc^tner feigen fönneu. mu^, xva,^ biefen 3lufäuc,ern^ geboten loirb 
muf feinen 3uiammeuf;ang me()r in ben auögebrüettcn Ö3ebanfen felbft, ai^ in' 
bcn eonjnnftiiH-n eprarf;fcrmeu traben, m mu^ bal)er ber Sef;rer ober fein 
etellvH-rtreter, bae ^^uff;, in fnrjcu ^ägen jn ihnen rebcn. :Deöaleirf)en nin[j 
and) ber 3nl;aU i^ollfommen f(ar nnb i)öd)\t einfacf; fein, »venu if^ii auterii bie 
SJnfanger aurfaffen unb mit .tlarf^eit in fic^ folleu aufneCnneu föuuen. Triefen 
beiteu u>efcntlirf;en (Srforberniffen f)at ber 33crf. in ben iner jiib. l'efeftmfen 
nid.t entfprcd;en. ^Beifvielefjalber loofleu unr einen foId;en langatbmigen @a^ 
bnie^^en: ©. 77 „bie *4Jurimtage ftnb läge ber guft nnb ber ffionne, beun 
i'or wclen ^nubert Oatjren ix^odte ber Uic ^aman üerti(gen nnb vcrnid;ten af(e 
Cuibeu, vom Jüngling bi^ gnm ©reife, Äinber nnb Jvraneu, afle an einem Tage 
auf ben baj* \!ocä gefaKeu Umr, nnb M^cllU H)v .^ah unb ®nt pm mcinic ba' 
bin geben; ba i}at @dt, ber 33armber?ige, bie ^Uäue ber ©ottlofeu ^erftöri 
ba? llnglücf yon ben Subeu abgetrentet, nnb i^ren Jlummer in Jvreube unb 
ibre fRotf) tu grc^tid;feit umgeiranbett". 

2)eivjleid;en ftnb nid;t fcnberlid; ^u loben 5(nt^brücfe, ime B m- ^xcud 
cnd) in @oü", bei bem .tinber biefer ?efef!aiTe ftd; gar 9?id;tö benfen fönnen 
ßn tabeln gar i|^ ber 9Uh^brncf S. 73, baf ber ^fraclit am 3om Mippm ftd. 
mtt ©Ott auöfö^nt. Ü»it feiueL^gleid;en föf)ut ftd; ber Hh-ufd; oat.^-, bei ©.tt 
fcagegeu fud;t er iöerföbnnug. 3u ber f^öbern ©d;rcibart nnb in einem viel 
tiefem Sinne, al<f if,n .tiuber ^n faffen vermögen, i|^ ein foUber Vlut^brnrf 
geflattct. 

Unfern 33eifa(( muffen ivir and) verfagen ber 8. 73 angefitf)rteu fmu. 
bohtdjeu Deutung bee! Jvcftftraupee*. 

9lng beu verfrbiebeneu, von uuferen ;>feligion^.«l.?f)i(ofopfH-n biefem Ge- 
bote gegebenen ©eutnugen (W. :,alfut 051; «Jore 9h'bud;im Xb. 3, Jlbfdniitt 
43; 3^xd;inud; &. 324; 9Jad;manibeö nnb ?(ben (5fra ,5ur etcf(e) {)!ü ber '^^^e- 
arbeiter ber jüb. l'efeftiitfe in ber ?sibel ,^ivei ju eombiuireu ge|ud;t, bic ^Id; 
uuglucntd;er JBeife auDerf^necyen. 5)enu juerft beifit cß baf. : 3ebe eiu'cli.c 
biefn W^Miicn ift ein Q3ilb ber nvnd;tbarfeit unb ein 3cid)en bei' göttl (%abe 
unb «armf;er^igffit"; alfo 5«t;rtf;e nnb Sae(;iveibe and; 53i(ber ber JvnKbt- 
barfett (Waimonibe^f). ©leid; barauf f^eifit e^ aber: „Vereint fcbt ibr bie 
fo|t(td;e rsvnd)t bet^ ®,iben^ (ein ,,u poetifd;er ?luobrncf für biefe .«Haffe) ben 
m^-o^, mit ber fo unfd;eiubareu, feine Js-rner;t trage üben 33 a d;tv ci'be " ! 
m. 3alfut). - Sic 2)eutung beö 2)faimoutbeö lä^t fid; tvo^t red;tfertigen 
JPoranf euieö 5«ä^ern cin^ugei^en, f^ier uid;t ber Ort ift; aber baö nid)t eine — 286 — 

tcrfctbfii ciiU3i\5cii9cfcgtc baiiiit ^ii iHnlniitnt. ®ir ()altcu c« über^auvt gar 
nid;t für rätljUrf;, JHiitcr tiefer .(ilaffc mit C»U-ff6Cöbcittuiic\cu h'faiiiit ^ii madjeii, 
bic firf; iiicf^t iiad; tcni ciufarfjcii Sd;iiftu>.>rte wie von fcl&ft fcvirtnctfii, foubcni 
eine SUeiißc ireit ^ergef^oUrr ^?räiiiiffcu uctfji^ luadieii. 3)aö fei 'Jlufijabe ter 
aJcUgioiieU-^rc in tcn |c^eru, reifem klaffen. 

Sil 9iro. 23 ber gibel l)at bcr 3)erf. , mit eci)t bramatifc^er grei^tit, 
eine liiilcrifc{;e '15crfcn finc(irt, bie in ben Oueüen mit feiner SiHbe crtväftnt 
unrb. 3Bir meinen bie a)Jntter bei^ i)färti)reri^ Ölcafar, uon ber in befaßtem 
Sefcftüefe ein ian^cß nnb 53rcite<5 cr,s;äf)(t unrb. ®eber 3iofefug in feinem 33ucl;e 
von teu 'Hiaffabäcrn 5, G., nod; 2. 33. ÜKaffab. c. ü. — anbere f)ijiorif{^c 
CneHen c;iebt'ö nicl;t für bicfe (Spcd;c — JinJTcn etunui yon biefer SWntter jit 
er^äf)len. ®enn gran;^ von ^alcö — 3l\-o. 23 in ber g-ibcl für fatfj. iBoIfö; 
frf;nlen — eine fromme iltntter ojefiabt, bie f)eilfamen (i'infinp anf feine reü; 
ijicfe ©r^icfinni^ ^eübt, fo uinp nid)t bepive^cn anj Jlüfien ftiftorifrfjcr ®vif)rf)cit 
anrf; bem ^riefter Gleafar eine folrf;e ani3ebic(;tet irerben I SBir ftaben jn?ar 
feine 33euieifc für basJ ®ci?entf)eil, nnb ira^rf^einlirf; ivar ©(eafar'ö ÜKuttct 
eine fruMume Ofraelitin, iine überbanpt bie granen jeneö belbenmütfngen ßeit; 
altera ]id) i^on ben Ü)?änneni 3fracl3 im 'iöiärtt^rertfinm nic(;t überbieten licf>en; 
aber ivenn bie @efc{;iff;te von if^r fd;lvcit^t, fo la^t and; unt^ fcfiivciijen ! — X'ic 
jübifd;c @efd;id;te bietet eine ^n reid;e Jln^^rabl beffen, UMi5 fromme SKütter 
für bie (SrfiaÜnn^ ber OJcJigton nnb bie relijjiöfe ^rjiefmng i^rcr Äinber gc^ 
tfian, aU bap man ^n ftngirten -iH-rfcnen greifen müptc, itm nnfern 2;öd;tcru 
biefe ^ili&it ein^nprägen. 

^ei.'^or unr nun t>on bem gcefjrten 33carbeiter ber jüb. Sefeftücfc in inii 
fern 8cfebüd;crn, ben unr nidjt einmal bem 51amen nac^ ^^u fcnuen bie (ii)xt 
i}abcn, 9tbfd;ieb nefnnen, Uicden unr ißn um öntfdnilbigung bitten, h?cnn.cr, 
nnb öicf(eid;t mit ifim viele ?lnbere, nnfere .^ritif ^n jlreng ftnbcn u^erbcll. iffiir 
lajfen ifim @ercd;tigfeit unberfabren , nnb erfennen cö an, baf, er e3 in allen 
©tücfcn gnt gemeint, ntib in vielen anel; gnt gemaef;t babc, u^ofür er 2)anf 
von ber ifrael. @d)nle in Ceftcrreid; verbient. ?lber er unrb and) biefer bie 
'Öcred^tignng , nad) beut übrigen ^n fcfjcn, ^nerfennen, bainit ba^, ti^ai icn 
.^inbern, anf bercn .*^and;, nad; bem finnigen Jluefvrnd; unfcrer Seifen, bie 
SOelt befielt, in .jarter 3ngcnb unb für'e« gan^c ?eben geletjrt Unrb, tabelloi^ fei! 

.Alir. t)od)mnti), ^3ejirfö-'3iabbiuer. llcucftcö att0 Jijnago^c, Sdjule unb Literatur. 

30lail/ im "Diai. i^v. öliaei .Oellmanu ift im 93egriffe, ani< eige-- 
nen Uiüteln einen ^üanpla^ }^u eiuer ©unagoge ^n fanfen. 5)ic f)icftgcu ifrae-- 
litifd;cu (Sinivof)ner u^ollen fid; jn einem .Sultuövcrcinc fonftituiren. Jpr. f^rcwi? 
?flefd; in Srünn ift von benfelben erfuf|)t U^orben, über bie in biefer Jlngele-- 
gen()eit jn tf)uenben Sd;rittc Jlnäfnnft jn geben. — 287 — 

• iieitomiidjd, Wüte a''?ai. .§r. ©ainb ®rab ijat in feinem '^^cinU 
auf feine eigenen .teilen ein ?ofal i^um gcmeiuft{;aftUrf;en ©ctteeibienftc ber 
f^iefti^en ifrael. (Sin>iH>(}uer {)erriel;teu taffeu. T^er lüieliijttMi^nntenidjt ter l)ieft; 
flen jiibifrf;en ®))ninafia(frf;üler Idft fe^r viel jn u>ünfr(;en üh'i^. 

;'. 3fracl 5)Jofc J^a^an, früher iltab&iner jn 9Joni, tann ;;u (^"otfn, 
UMtrte ^nni Siabbiuen ihmi JUeianbria ijcträf;lt. ?{arf; feiner 5itÜ»iI('i'ii-Mi, '-^3. 
3uni V. 3., irnrbc er vom 5J3iecfönici fefir tvc^hvoKcnb empün^i'"- 5[nf Iht: 
nntajfnn^ ber »om iWabMnatc jn Sltantna angeregten 33er^anblnni3 über bie 
(^•eier beö jlteitcn gcfttageä liep er \n öhmften berfelben eine SJicucgrafic nn- 
ter bem Xitet „.tcbufdjat 3cm !tob" crfff;einen. 2)ierfiinubig finb barin feine 
iHen^ornngen über bie Jlnfgabe unb ben 9ingen einer ab^u^alteiiben ijrcpen 
gtabbinenierfamnihtug. 53ei einer anbern ®elegen(]eit merben trir nnfere !^efcr 
mit ben !?(nft(I;ten biefe»5 orienta(ifrf;en Ofabbtnen näfjer befannt niar(;en. 

.''^err Dr. ?)>i?Haf, 8eibar,^t beiJ @d;atf; uon ^^erfien, beabfiel;tic|t eine 
ifim ^'.-»riKigte melnnicnatlicfie J^eriensieit jn einem ■Befncf;e feiner 'i^cr^lmnbten 
in 33öf)men \u benn,;,en. jVrd). 3fr.. 

.'perr (äbnarb (Serfbccr, ISrnber beö f;cc(;n\ ^^^räfibentcu beö IJentral; 
i5LMtfiftcriitm>3 jn ^arief, i\i burdj ein faifert. !Defret ^nm 2)iilitär;3utenbanten 
in 53aftia ((Scrjiea) ernannt. :Diefer @rab cntfv'ric(;t bem cineiS ^grigabe-- 
©encraltt. T\rd). 3fr. 

■fterr 3uliuö 2)? ofentf^a 1, englifcf;er 33ürger «nb Ü)Jiti3lieb beö Ober- 
banfci? anf ber Äolcnie vom Äa^j bcr gntcu Hoffnung, 33rnber bcö befannten 
2)id}ter(3 SO?ofent^al in SBicn, ein burc^ inele latente auögejeitt)ncter 2)^ann, 
^at ficf; iüngjl beim Sanbcn ber „{«oüara" in S3egrüßmig itnb 58eJx'irtf)nng ber 
©c^iffiU^ffi.^iere fo un'irbig benommen, bap er in ber (Jigenfdfiaft atö ofterreidji-- 
fcber Äonfnt anf bem ©d;iffe mit aden feinem 3iange entfprecfjcnben obren 
feierlirf;)i emi^fangen untrbe. 3fr. l'olltsl. 

A. 2)ie erjle 5Tiitmmer bcr von Dr. 5>?. © teinfcf) n eib er bei 31. ?lfc^er 
nnb ^DnH5. tu Serüu erft^cincnben ^ebräifrf;en 33ib(iografie entfiäU 
anper bem «Programm fctgenbe Ohtbrifen : 

I. ©egcnUMrt. 1. 5JJarf)ricf;tcn auö bcr X^xcife unb bcr a)KuiVe. 
2. 33ib(icgraftc für 1858. 3. 3onrna(lefe. 4. *:8iblictbefcu nnb .tataloge. 

IL ^syergaugeu^eit. I. 3lftcnftüefe jnr ®efc(;irf;tc bcr Csnbcn. ^^on 
Dr. ÜBolf in ffiicn. 2. !Die Sifd;enbDrf frf;cn .&anbfd;rifteH. 3. 3>ie ©b. ^r. 
bc<s Salfnt. «ou 33. 33eer. 4. Sic ®d;riftcn beö !Don ll^ignel be «öarrio^l. 
inni SÄ. ÄaijfcrUng. 

III. ißnlletin bcö 3(ntignarö 31. 3lfcf;er nnb (Somp. 

3i(lcn, bie bie örfrf;cinnngen bcr jübifdjcn l'iteratnr mit 3lnfmcrffamfiit 
iH-rfolgcu tvoftcn, ift bie IMbliograftc angclcgentlirf;ft ^u enn.ifc(j(cn. 

3u einer Uebcrfirf;t bcr bietjcr erfrf;icncncn iubifd;en 3eitungen fagt S^r. 
Dr.^(£t.: „®eld;c 5üeJranbnip ci^ mit bcr in 93rünn ober ^rag baib baranf 
(1802) crfd;ienenen jübifd;cn Wcnatt^fd;rift \)abe, i)! nns3 nid;t befannt". ®. 7. 
.9lUr ftnb im 53cfi5e biefer Ü)Jonatfd;rift. 2)aö Xitelblatt fe^tt. 2)ie IVPc« f>f-' — 288 — 

ircifen, tap bicfclbe in ©rüitii gefcnicft irurtc. 9ictaftiou uiib .§eraa«ö;at'e 
bffcrgte eilte ©efeflf^taft in ^4Jrao|. 3)ic ÜJicuatfc^irift crfrfjieu in beutfc^er 
©^rad;e uub jüfcifc^ev @c(;rift; toc^ enthält fic ant^ einige ^ebräif({;e @ebi(^tc. 
Uu6 liegen fccf;ö §efte mt^l — i^ü^n) i?or. 

§err Cf^err. Süajjoi^ort bereitet bic SJeröjfcntU^iing beö jweitcu X^ei-- 
Icö feinee „@recf; Wiilin" vor. 3urfttje iiiiö 35emrrRuiu]cu. 

„3n 93ejie^ung auf bic Senicrfun!] bcö .t>r«- ^vof. Jii^^atto ') erlaube 
icft mir bie ©cgenbemerfung, ba^ icfi niic^ in meine Urtheile nici&t übereilt, 
fcnbern blop int 5ütt^brurfe t^crfc^rieben l}abc. ©. 123 b. 231., 3lnm. 4, \oU cö 
näinUc^ fclgcnbcr ÜTca^cn ^cipen : %älid)üd) fagt Dr. @rä^ (IV. 211): „"^"^ 
buri^ Segrifföanalc^ic mit einer aitbcni^eitiäen ©efcgbefttnimung". 2)enii 
bei ber II?"i ift nicl;t reu einer 23egriffeanalot3ic, fcnbern Icbiglic^ »on einer 
?lualegie im 2luäbru(fc bie DJebe". ?liahi. Dr. iH. Diifdjak. 

23cu mef^reren Seiten ift uiie ein auf unfer offene^ «Senbfc^reibcn an 
3^HM>port> bc5Ügli(^cö (Sd;riftd;cn Jiugefc^icft »erben. ®ir fagen ben Ferren 
(S'infenbern tjcrbinblirljcn 5;^anf. 3u einer ^Disifufficn mit bcm 2?crf. ift fein 
®runb tevbanbcn. 33ei bem Umftanbe, ba§ berfclbc im OLinicn ber 5lltortfiC'- 
borie fpric^t, i)At baö ^efenntni^ einige Sebeutung, nac^ »cld^cm er ni^it ju 
benjenigen ge^crt, „bie ben 2) a meng la üben ftulbigen". 2Bir finben 
baburc() ba^ ©. 150 srn nM ©efagte nur betätiget. Cfine Bwcifel beeiaseuirt 
au^ bev 93erf. bie einfc^lägigen i-^alarfni!?. 3u bcit @. 152, 9lnm. 9 unb 10 
bereite angeführten verireifen anr ncd; auf C (5l)aii. 286, 8. 10. X. ©afiab 6. 
3)af. 33. -^ct. 43G, 5. 2)af. 408, 10. ÜK. ?tbr. 15. !Daf. 551, 18. 3- !Dca 
198, 48. ©. Äofi. 61. 3}on iriffenfdjaftlic^em gelange iji bag (Sc^riftc^cn 
0bnrc^auö nir^it. 3>er 93erf. beruft frc^ auf 2llfa^i, irelc^er ÜJcaim. ^ur 3fJic^t; 
fc^nur gebicut bat. ?Ufein ein IBlicf in 3l(f. ^u S3erarf) 5 a., Sebam. 122 a. 
unb (5bul. 105 b. reirfit bin, aupcr Btteifel ju fejen, baf ^üj. ganj auf t^aL- 
mubifrf)em @taub).^unftc fte^t unb ÜJlaini. i^n in 9lnfefiung beei fragli^en ®c- 
genjianbeg n i d; t 5nr 3iid;tr(^nnr genommen hat. ©er ©tt;l bcö 93erf. ifi febr 
etgentf)ümli(^ unb ben.>eifi, ba§ berfelbe gefcnnen i|l, ben vor mebreren 3aljreu 
gegen Scgif unb ®rammatif begenneueu ,trieg u^eitcr fort ^u führen unb im-- 
mcr neuci? ®efd)ü6 in'^ i^cit ^u ftcKcn. 

35ag breimaligc Sd;ema fcn ^^rcf. Stößel (@. 232 ff.) ift bie freie 
©earbcitnng einer üfiibrafd;fte((c (9iabba Otamibb. Aap. XX.). S. 235 baf. ift 
ftatt ©iftgelvanbe — ©iftgcranfc gu lefen. ^- ^ie(\ciin, 27. 9)?ai. go eben erfahre ic^, bap firf) »«ffr ®cmetH-- 
bcratl^ für bie 9luf^ebung bcö Swbfugirfelö auegcfprod^eu liabe. , 

') 93. e^an. ©. 192. — 289 — Söon 

£« 3ciklC9, 

^^loff ffm- an tcr ifrael. 5Kcalf^u(c ju Slrab. ^it fccr :J3ätcr (jciroiem l'aitbc, 
9Bo bcr §If)ncu 2Btci\e irar, 
.tciint im ()cipcii SPüftciifaiit'c 
3iii-t fiii ^lümlcin UMiubcrlMr. 

33lü()ct einfallt mit' btfd;eibcn, 
l'cbt gar ftifl [ein ?ebeu fiin, 
■Wag ber iEd;>ve|lcrn ^\:ad)t uic^t neiben, 
Ü)(ag bett 9Jcib nid)t auf fiel; gicl)'n. 

3ief)t ficf; frf;en in fiel; .^urücfe, 
ÜBciin bie ^Bliitfu- reift ^nr i^rnc^it; 
2Ceirf)et än^jitlirf; m^ bcm 33licfe, 
J)er narf) ihm im Saiibc fnd^t. 

tfriftet mir fein aniieö ?ebeu, 
?lnc^efacf;t vom SWnitertrieb, 
üWeife no(t) nnb Äraft ,^n gebeit 
'Seinem ©amen, ber ifim blieb. 

!Doc(; ti?er tritt ben ©inbectunnjen 
3u bell rafciib ifilbcn ?anf? 
Äreijl ber <£tnrm im für^uen Sogen, 
äBer fiält ifvn im g-luge auf? 

®ie()' er fährt in mä(f;t'gem 3nge 
93ranfcnb burcf; ber 9i3itfte (gaiib, 
9Jeipt basi 58lümlein mit im ginge, 
Oiei^t ee( anei bem .§eimat«ilanb. 

Sd;leV'Vt eef henlenb burcf) bie 2Büfic, 
5Pilb bejeicfjnenb feine @inir, 
golgenb nur bem ÜBnthgelüfte 
Uebcr 53erg unb .^ain mib glnr, 

Bon-ChanaDJa 1858. TU. ?vi^t eö nimmer 9Jnfi geuiepen, 
Xreibt eö nnauff)altfam fort; 
9Jimmcr fofl ibm %xiciii fprie^eii 
3n ber .'■jieimat ficf;eriii ^^^ort. 

Unb ben Samen, ben bie ^^flan^e 
©orgfam barg in trener Sßvu% 
«Streut ber Sturm in graufem Xangc 
Vinijin fort in unlbcr iu\t. 

3ft fte felbi^ nun aufgerieben? 
.<vcnnte »ofjl beö Sturme«? a)Jad;t 
©änjlirf; fte in 5'iid;tö gerfiiebcn? 
Seufen fte in eir'ge 5'lad;t? 

D^einl ber ©ttnnie graufeö Sütf;eii 
Sracf) uidjt alle Sebenesfraft; 
Dlorf; blieb il;r für neue 33lütl)eu 
^er Verjüngung Sebeue*faft. 

■üBiebcr fnc^i-^et fte unb bluffet 
grifrf; im neuen .§eimatlanb, 
(Siuer 58raut gleid;, bie ba glül^ct 
3n ber 3ugcub ^?ract;tgeumnb. 

i!cbt fte nun in fic^erm grieben? 
'Örauc{;t ben Sturm fte \nä)t ju ft^eu'u? 
3ß i^r nun bie €iuf) bcfd;iebeu? 
><lauu fte tf)rer grurf;t ftcf; freu'u? 

?JeiuI fte reifen Sturtue^irogeu 
9lui? ber neuen .^•»eimat fort; 
2Bieber ftefit fte fid; betrogen 
Um ben füden Bufiudjtöort, 
19 — 290 — Xcn fie itad; tcr ©türme ©ogen 
Sin tcö 3ort au^ Ufern faiib, 
®o ftc l'cbftiefatt gcfogeu 
2luö ber i'ätcr ^cil'gcm Saub. 

(£c fcf)(cvvt \ie tfir '^.Ulijcrlcbeu 
Unter ?cib nnt dualen hin, 
Siffit tic 3ii^rc unter 5?eb£n 
Unter Sln^ji verüberjie^'u. 

^cd; ii'arnni »rarb ibr fjieniebcn 
■Tiefet tranrioi frfjirerc l*oö? 
®aruni ivarb ibt ind}i ber 5>"'ctfii 
On ber .^-»etniat 9)Jiitterf(r;op? 

„T-ü^ fte iliren Samen tracie 
3n bic Jcfiit' ^i>cit unb breit, 
J^urd; jid; (cfc niand;e jyraije 
Ueber lob unb (Siri^Fcit". 

^Tenn ber !£d;öpfunci rubii^ ®altcu 
?[d;tet uidjt auf ÜBiub nuD Sturm 
Unb ftc fcrgt in iveifeni ed;alten 
Jvür ba<? ^flängd;en, für bcn 3Burni. 

?affet nimmer ^icr auf (Srben 
3c bte ©attung untergcfi'n; 
©in^elucö ma^ 9)rcber trerben, 
Ted) bae (5^an^c mn§ beftcb'n. 

(Siefjl beö 'i^fÜin^riicnci i,(\[Uv Same, 
3>en ber ffiinb im ^[u^ verftreut, 
JVanb balb Sd;n^ vor bcm Drfanc, 
Unb ben ?JabruniV^'Ttcn bereit. 

3ßo nur in beit Scöcp ber (Srbe 
?lud) baö fteinile .^crnlein fu^r, 
?)hift ibr fd;affenbeö „e* trerbc" 
Saiifcnbftimmig bie 9tatnr. 

Sie^c, »rie beä ^crnlein? üeben 
j^ro^ enrrt^t im Sonnenfcfjein ; 
UHele ;i;artc J^äben tvebcn 
O^m ein neueö lid;tee Sein. Unb an^ taufenb CneKen ftic^ct 
gür bae ^vflän^djen frifc^er Saft, 
Unb eö feintet unb cö fpriepet 
3u i^erjiiugtec Sebenötraft. 

?llfo lebt bic ÜJfUtterrcfc 
(Jting fort in a((e 3cit; 
Xrägt fie bod) in il;rem Sd;cpc 
9?lüt:^cn fi'ir bie (Shugfeit. 

SJiit ber 53tume, bic bic 0?cfe 
i^cu 3crid;o wirb genannt, 
93ift bu burd; bic buuflcu ?efe, 
3frael, gar eng vcnraubt. 

Sicfift bu uid)t in ibrem 3^ilbc, 
3frae!, bcin gan^ (SJefcbicf? 
9Ji^ bid) nid;t bie 5Bntf) , bic unlbe, 
Jütö ber .C">einiat ftiücnt ®(ürf? 

Sartt bu uid)t nmbcrgetvicbcii 
3n bcm )rcitcu 5l>c(tcnranm"? 
3ft bir mct)r vcnt ®lüef geblieben, 
911«? ein buufler fcbcncr Traum? 

?lcf), bu (ebtcft in bcm Sdjatten 
3>eiuer i'almcn cint"t im (^lücf, 
^untgefärbte 53luntenmatteu 
Stralilten bir ibr Vifbt ^urücf! 

Scgfl bcö t)eirgen 58ebene' Segen 
Stet? in tjcKcn 3ügcii fi". 
Unb auf allen betiten ®egen 
©lallte bir nur Scnncnfdicin. 

3n bcm 8anb ber bunten 9lucn 
2Dc bie grc^e 9lcbre ffricpt, 
3lni bae „®clte^ 5lugen td;anen, 
®o nur SWilcti nitb •'penig flicht"; 

20d gcftrablt im rcinfieu @laU;^e 
(Sine* ©laubenö .*>cdHiltar, 
!Der im fd)cncu 33luntcnfran^e 
Tieine fclicnfte 33lumc war. — 291 — 2)cc^ ba jiürjteu tinlbc gerben, 
33raiifcnb, gicid; bem irilben ^Wccr, 
©eine ^^rei^cit fred; ;;ii rauben, 
lieber beine ffluren i}(v. 

SJiffen btr t>cm i^ciu]>i bie .^rciie 
SÄit tljramüfc^ blut'ger §anb, 
©d;(et?i?ten btc!^ mit wilbem ^c^itc 
3ii ein fernem frembe^ ?anb. 

33alb ft'cfil freien am ^immclebocjen 
SBiebct bir bcr «sonne @traft(, 
33alb ircf»! legten ftcf; bie ÜBogen, 
Unb e^ »rieben (gd;nievj unb Dual; 

Unter greub= nnb 3ubelflänoieu 
3ogft bu in bie ^eimat ein, 
Unter |)a((e(uiaf)fängeu 
<Bdf)\i bu beineu Tempel »reifi'n. 

53alb borf) folgten neue l'eibcn, 
SBieber brac^ beö iSc^icffale! 2)?arf;t 
3n baö Saub bcr fel'gen greubeu, 
fflanbclnb fie in bunfle SfJaefit, 

Unb e? traf be^ ^i-^neei i®fl;were 
|)art nnb nnglürf^ticd bein .^^■»auvt, 
vgaljft bcr ^Iricfier, ber SUtäre, 
^Teine^ Jempet^ bicf) beraubt. 

^ficleft ^eini ber ^ad)t jur 58eute, 
Sie bic^ ri^ üom Jpeiniatesl)crb, 
3cgeft flagenb in bie 3Bcitc, 
(£tet^ t^crfctgt ycn 5'ciiite?fc{)UH-rt. 

@c feit ^unbertcn \>c\\ 3af)reu 
mi^ bid; bcin ®cfrf)icf f^etji fort, 
Unter Seiben unb ®efaf)ren 
;i?i^ eei bid; i^cn Crt jn Ort. 

.tlauni ft'ar bir an einem Crtc 
i'Scfilftanb, Segen aufgeblübt, 
3og fc^cu bnrd) bie bunfle l^forte 
iJlcib unb §ap »on SDutl) erglüf)t. (SuVgeö Siigf», cuj'ge« glicfiett, 
<£o jlanb tß im (Schief falöbnc^ ; 
a)?od;te|i bu ifofiin aud; i;ief)cn, 
€tete! verfolgte bid) ber g-lud). 

(£d;n.ier, mein i^olf, fjaft bu getragen, 
®d;iter irar beiueö •'perjen? 8eib, 
5)eiuc X^räncn, beine .klagen 
Sianuen in beu iStrcm ber 3fit. 

I'cd; bir ift ein Xrotl geblieben: 
(Segenfprie^cnb n^ar bein %lüä) ; 
35cnn aud; bieö irar langfi gefd;rieben 
2)urc^ ber 3inmad;t 'ilDei^beitfprnd). 

^Ud)i nmfonft liail bu gelitten, 
®artl ber Ü^ölfer roficr ©Vott; 
gür'ö @eicii, fjafl bu gcjiritten, 
gür baö ?Rcd)t, für beincn @ott. 

X'arum barfil bu nimmer flagen, 
ffiarb bcc^ eine (Scnbung bir: 
ÜBeitfiin ©ottesi 9Bort ju tragen, 
3üifgu)5ffau^en fein ^^auier. 

T^ic^ ber Ircft für beine ÜBunben, 
gür bein tief ^erriffen ^§erJi, 
ifür bie Cual in trüben ©tunben, 
J'für bcu glüf)enb :^eifcn ©duner^. 

Unb bu bift niä)t aufgerieben, 
3n bir freifi bcr Sebcut^faft ; 
^ir ill nod; bcr @eift geblieben, 
Unb bei? 5Dirfeu? rege c^raft. 

2Bc()l tjaft bu nod; viel ju ringen; 
!Dcd) einll leuchtet auc^ bein ©tern. 
ÜJ?ag bi(^ nod; mau^ ?eib unifc^liugen, 
3fl bcr 9Jiorgeu bcc^ uid;t fern. 

9Bo in 9Jac^t bie @d;atten ftnfcn, 
ISinig mau ben (Sin'gen i?reifl; 
3111' au3 einer Ouellc trtnfen, 
2>ie ba 58 ruber liebe ^eif t : 

19* 292 T'<i tvirfl fcit auä) aufs^ciiciiinicu 
3» baö adciciiiciiie Saut», 
5)aim i|l aiict; bciu Sof)u ciefonimcii 
9Uiö bfg i?atcrö nüJbcr S^<ln't•. !X)enn baö SBcrf, eü ifi getun^cu, 

?icbc ^at bcn ^\(c\ ciruuoieu, 
Unb bic ©ciibuuß ift V'cÜbvadjt. Die grpfjc rSi)iiO()e, 

ii}v Itrfprttn^ iiiib ttjre •JStvfiitt^ctt, 

^i|ion|*d)fr ikxfwA) iilirr bos ciftc 3ol)rl)uiibrrt öcs tljalmuöiömns. 

18. 1)11' SBt'foftiguih] bc(3 9)touotf)ci^iuu^. 

Der fv^cf)ent>i' uub wofitt^ätiijc (Sinfin^ bc^ ba(n>liMÜ[cfccn 
(Svi(ö auf bic 3ciftti'»tcn 3»ba'ei [pviiigt fo fcftv in bic 2(ut]cii, 
ta^ bcrfclbe niemals j'ibcvfcftcn U'-rvbcu fonntc. 9{Uc ®c[iticfet[cf)rci:= 
bcv eifcnncn an, ba^ jene [cfninne ^l^crfud^uug^^eit in bcv ©efni* 
nmu3 nub im ^eben bcv (Snilaiiien eine Umfebr Jium 2ßaf)ien uiib 
©Uten f)eibciqefiif)vt f;abc. „5l?a^ alle beffein Stimu]c unb bic 
^vofeten nid^t yoüfonimen genuii fialten erreichen fönnen — [agt 
ßumlb — baö \)o((cubcte jejt in fur^'v Svift bcv uneibittliitc 
(Srnft biefcv ßntm in ber Snembe cf)uc yiel 3»tf)"» ^t'^" -^^?t'"' 
fc^en y. 

Die unmittelbare ?Vo(f]c beö nunnief)riijen tiefen unb beftiin- 
bigen religiöfcn t^ebenö untr bic entfd^icbenc 9lbfebr ihmu ®ö|ien' 
btenfte, ber 5(bijctterei unb allem ficibnifcten 3Öefen. 3e fc^ärfer 
ba^ ^etiniftfein ber eungen 2ßaf)rbeit nnirbc, befto flaver UMtrbc 
ba^ 'Jßibcrfinnige unb ^Ikruierfliitc ber 3rrtbümer cinj]e[cf)en, mkU 
cbc mit bcrfelben in 2ßibcr[pruc() ftanben. „Sogar in ber Sprache 
bcö Q^clfcö prägten fic^ aifmalig gan;\ neue 9(u^bvü(fc für biefen 
crft je^t auf^ ticffte in fein S^cv\ bringenben '^Ibfcbeu gegen alleö 
v^^cibnifi-bc unb namentlich gegen bcn 33ilbcrbienft oit^. Da^ fpot^ 
teube SBortfpicl jivifc^cn (Slofjim unb (5(ilim, „9?iittigc, b. i. ') ©if^e 5. A^cft <B. 193. 
■) @cf(J>. IV. @. 28. -_ 293 — 

©ö^en", wav ^irar tu 3fraef fett ^33?o|V6 3eiten [)evr[rf)cnb: ahn 
tie t)nbm\(bm ©otter fämmtlic^ ober and) etnjefn \ci)k(i)tl)ux , ja 
[ogav in einfach erjiif)renber 9?ebe ©räucf, Slbfc^eu unb ä^nltd; 
ju benennen, nnib (;errfc^enb eift in ber bab^Ionifc^en 93er^' 
bannnng ')". 

2)ie[er ©eift blieb unihvenb ber ganjen perftfc^en (Spoc^e 
^errfc^enb in 3ubäa. 3niar nmr biefe 3eit nic^t vorübergegangen, 
oftne bie jübifite 2)enfn>eife in mancber ^e.^ie^nng alterirt ,5n f)a.-= 
ben; im 9l>efentlicben blieb inbej^ bat^ reügiofe ^enniptfein unge* 
trübt unb bie »äterlic^e ©itte nnt)ertejt. 3)tefe(be religiöfe unb 
volfötfjümlic^e Integrität bel)anptete ftc^ anc& in ben erften 150 
3af)ren ber griec^ifc^en Ober^errfc^aft. ODabei lebten 3uben nnb 
©riechen im beften (Sint^erftänbniffe. 3)er griec^ifc^e Seidjtfinn nnb 
©ö^enbienft [ttienen ?lnfangö nic^t t^erfül)reri[c& ; bagegen ivurbe 
tk ^^ebentung griectjifcfcer ifnttnr nnb 3Bif[en)c^aft »on fielen an^ 
erfannt. 3n biefem ©eifte fc^eint ber ^or)epriefter 3a[on, ®o[)n 
©imon'ö II., gennrft jn ^aben. Eigentlichen 35errat§ an ber üa^ 
terlic^en Dteligion lief ftc^ erft 5J?eneIaoö, ber nac&folgenbe ^o^ 
r)epriefter, jn ©c^ulben fommen. ^Wenelaoö ftanb an ber (Spi^e 
ber ^:i}artei, bnrc^ beren ^ilfe Stntioc^nö (Spip^aneö 3uba ganj 
umjugeftalten befc^lof. Db nun biefer 53efc^rnf beö 6i;rerfönigö 
erft im JReife fam, nacf;bem er [einen ^riegöjug gegen (Sg^pten 
bcenbet ^atte; ober ob er [c^on in JRom, wo er alö ©eifet Übte, 
ben Q3or[a^ fafte, feinen bunt jufammengefe^ten Btaat m^ bem 
5^orbilbe beö römifc^en ju einem georbneten, mit überall auf glei* 
c^e 2ßeifc geltenben ©efe^en machen ^u fönnen; — iebenfalTö 
^ätte er tk Slugfü^rung verfc^oben, wäxe md)t in ^u^a felbft eine 
gartet feinen 2;enbeujen bereitiviüig entgegengefommen. 

3m ^inbücfe anf biefe Partei fonnte man felbft nac^ ber 
fiegreic^en Seenbigung beö Ä^ampfeS baö in Sorten, 2legi;pten 
unb Äleinafien blül)enbe ©riec^enmefeu nic^t für gefal)rloö galten. 
2)ie aJJänner ber großen S3erfamm(ung betrachteten eö baf)er alö 
eine gorberung ber 9teligion unb ber SSaterlanböliebe, jebem fünf^ 
tigeii Stbfalle jum ©riec^ent^ume burc^ ivirffame SDJafregeln üor? ') ®ef(f . IV. <S. 32 ff. — 294 — 

jubeugeu. (Sine iiic^t k'tcf;t ju (ofcnbe ^lufgaSc ! — 2)er Sonnc^ 
tienft ttev griecbifd;)en !IeinpeI uiib Elitäre t)CiUe einen unauöfpred^- 
liefen 3^i"f^i'f- -^if Ö36ttev [oKten mef)r ^nrc^ 5'»"fii^t'n* alö buvc^ 
53uptage innfö^ut UHn•^en. liinje un^ f)eitere Spiele waren mit 
bem ^n(tnö verbnnben. 3)rei 3?iertf)eile beö 3a^veö «mf(^(ang 
mit ii)ven heften tie giiec&ifctie Sebenödift ! 9)(it folcben DJei^en 
u>av rev n~!T m'ny; niü'' am^geftattet. Sliif i:»icl;tcvi[ct)em etanD? 
punfte opferte ja fogar (Schiller temfelben, inbem er bei ^Se- 
trac|)tnng ber griec^ifc^en ©ötterunit aufrief : 

Schöne 2Be(t, u>ü bift tn? iTe^re trieber, 

^>lbeö 33lütl;enalter ber 9?atur! 

5lc^ nnr in bem ^^eenlanb ber Sieber 

8ebt noc^ beine gotbne Spur. 
Unb Ijabm eö 6cbriftfteüer beö 18. 3a()r(;unbertö , une 
Äleift, ^enfcn>i$ unb ©toloerg für uöt^ig gehalten, ben he- 
fnngenen ©otteru @riecl;en(anbt^ in ^lieinicn nnb in ^-]]rofa entge? 
genjutreten; wie anlocfenb unb iHnfü[)rerifc^ mußten biefe ©ötter 
crft ju einer ßdt erfc^eincn, \vo fie von ^^errfc^ern unb 3)olfern 
in ja()üofen Stempeln angebetet würben? — 

3)aiu fommt uoit, ta^ bie ijki^ftcn ®üter, ber ©otteöglaube, 
baö ^eilige ©efe^ unb bie i\iterlic^e «Sitte, bem beffern 2;f)eile ber 
Station befto t(;eurcr geworben waren, je größer bie @efaf>r ge# 
wefeu, biefelben yi yerficren. I^enn ob aucft bei einem unglücf^ 
lid^en Sluegauge beö Äampfeö ^m 53ef[ei;geftuntcn nocb immer ber 
Sluöweg offen blieb, in jene Sauber au^'^uwaubern, wo jal}lreiit)e 
Stamm- unb ©laubeu^^genoffen iid) ber freien Hebung il)rer OJeli- 
gion erfreuten; fo wäre boc^ ^u jeuer ^dt bem 3ubeut()ume ber 
Sebenönerii abgefcbnitten worben, wenn 2ntän i^oUftanbig gracifirt 
Sorben wäre. Unb wie viele religiöfe Hebungen waren von bem 
58efi$e beö t^eiligen Saubeö unb beö 2;empe(ö nujertreuulic^ ! 

3)urcl) bie blutigen iiiimpfe gegen bie (Bxjxn würbe bie 
Xt)oxa t!a^ felbfterrungene, tl)euerfte (Sigentl;um ber Station. @ö ift 
aber bem "iÖieufd^en ftetö ta^ bci^ 2;i)euerfte, beffeu (Srriugung if)n 
bie meifte 5lnftrengung unb bie größte Slufopferung gefoftet l;at! 
Ratten alfo bie l^aömonäifdjen Sieger etwaö 2)ringenbcreö i\i 
tl)iin, fllö fic^ unb il)ren 9{at1;fommen ben ^efi$ beö felbfterrun- — 295 — 

genen föftlic^ften Älcluobcö ju fiebern, iinb ber ^iimeiguiuj ju bcm 
v»erfüf)vevi[(^cn ®i-it'C^eiU[)ume yorjuknigen? — 

2htc^ ift teilen i}k^ voüfommni geluußcn. SlbfaÜ jiim ©o^eu- 
t^ume ober jur 5Ibgottert'i fommt fett 33eenbignug beö ()aömonäi=^ 
[c^en Ä^riegev^ nic^t me^r i>or. 3)ev mi n-inyi N"llf^ ift burc^ bie 
9J?anncr ber gvofen 2?erfammhing t>ern{c^tet imb für aüe (^ofge* 
feiten uiifc^abltc^ gemattt uiorbeit. Unb bie (Sriimerung au biefe 
Sporne mac^eube SBenbuiig in ber jübtfcfcen ©efd^idbte flingt ineU 
(eicöt in jener 6age nneber, in u>e(c^er bie ©efangennefjniung beö 
abgottifit)en ©eifte^ auf eine fo ()\>perbo(ifit)e SBeife gefeiert mirb '). 
2)le 9lu(ef)nung ber Sage an einen @c^riftyerö in 9?e^emia gehört 
UH>1 einer 3t'it an, \x>o bie c^ronclogifc^e '^olc^c ber 53egeben^eiteu 
ben SBenigften gegenu>iirtig u>ar. 

19. Urfvnutg beö 3^^ahnubiömuö. 

!I)iefe 33etra($tnng mac^t eö (eic^t erfiarüci^, n^ie fic^ baö 
2lnbenfen an bie 9)?itg(ieber ber großen (Sv»pt'e mit fo unauö-- 
lofd^Uc^cn 3ügcn in bie 3!afehi ber uationeUeu (Erinnerung ein- 
graben fonnte. 2)ie grope 9}erfammhing al6 fofc^e ^atte i^r SBerf, 
bie 9Ba(;( ©imon'ö jum ^riefterfürften, aUerbingö an einem ^^age, 
am 18. Shtl beö 6e(euctbenjaf)reö 172, ju (Snbe geführt. 93ott 
ber großen 33erfamm(ung aU foldber ift auc^ iveiter nic^t bie 9iebe; 
\voi)l aber i^on ben 93?äuuern ber großen 93erfamm(ung, tton je* 
neu frommen ^^atrioten, u^elc^e bie @otte6le()re Sfrael'ö für alle 
fommenben 3fttcu unb ©efd^Ied^ter gerettet f)aben. 2)ie 33etrac^# 
tung i^ret^ 2öirfenö füf;rt aber jugteic^ ju ber Söfung „eineö 
ber fc^ivierigften gefc^ic^tlic^en Probleme, ber 6ntuucfe== 
hing namiic^ auö bem biblifc^en 3iubentf)ume jum %i)(iU 
mubiömuö fiin "^y. 

!l)iefeS Problem mufte biö auf ben genügen 3^ag ungelöft 
bleiben, u^ei( man für ben Uebergang aii^ bem biblifc^en Suben- 
t^ume in ta^ tfialmubifc^e »ueber bie :pfi;^ologifi^en 9J?otiüe, nod^ 
bie f)iftorifc^en 2lna(ogien aufjuflnben öermod^te. 3ene jvie biefe ') Soma 69, b. 

®eiger, Utf^Jto^e 3}oxt. III. — 296 — 

fmb aber gefimben, [obalb mau t)k 3ett in'ö Sliuje fapt, n>o bcr 
fjaömonäifc^e 53efreiuni3t^filei3 [du 3id eiieic^te, nnb tie auöev^- 
U>äf;aefteii a)?anncr bcr 9?ation otev t)ie 93(itj3lleK'r ber gropeu 
Q^erfammhnii] aUon (^iferö baiau arbeiteten, t[)rer 9?atton He ßr^ 
ruiicjenfc^afteu Mefeö Ärieijeö ju fiebern. 

3)ie 33ecjcifteriuu-| bei3 Ärietjeö u>ar mit bem Äricc^e nic^t 
gefcfjaMinbeu. !Dte (Srbitterimq ^egeu beii geiub bauerte fort, aiictj 
uacf)bcm berfefbe beftei^t mv. iBaren ja ^Baffen in feinen ^änbeu 
geblieben, tic bem eij^enen religiöfeu unti nationalen ?eben incl 
gefaf;r(ic^er nn-rben fonnten, alö baö \d)a\-\\tc ecbmxil man fal) 
bie 9?otl;joenbi.]feit ein, fici; in bem angeerbten ^peiligt^ume jn 
iH'rff|)an,^en. Unb fonnte bieö anc^ für ben 5lngenbli(f nic^t burc^ 
fefte 9?orinen ge|if;e(;en, fo fprac^ man bo(^ mit bem flaren Se^- 
uniptfein, ta$ in bem religiofen ^eben eine neue ^Vriobe begin^- 
neu rniiffe, ben ©rnubfafe aiiS: a)?arf)et einen 3aun um bie 
2;^ora 'j! 5ll|o ntil;t «?ifro(ogie unb ni(f)t 5ßerf^eiligfeit biftirren 
biefen ©runbfa^, fouberu bk auii gropcn ©efa^ren gerettete reli^- 
giöfe ^Nationalität. 3)iefe fonnte fiel; nic^t befriebiget fül;len, menn 
fte ben (^eiligen Soben ber ^Seimat i^on ben grcmben gereiniget 
fa^; aucfc ber l;eilige, ja ber l)ciligere Soben m @Umbmä foUte 
t>or bem (Einbringen aüeö S'remben me hixd) eine 9tingmauer ge. 
fi-tüjt tverben, unb gefitüjt bkibciL 

20. Urfprung bcr Siturgie. 

Xi-o^ biefer gruubfäölic^en Stuöfc^lie^ung jebeS fremben unb 
auswärtigen ßlementeö mar jene 3elt boc^ luelfe genug, and; imi 
bem 5-eiube ju lernen, unb fic^ ta§ anzueignen, nmö berfclbe @u. 
teö unb 9^a(^a^menöit?ertr;eö bc\a^. 2)ie 9Jiänner Per großen ^cr^- 
fammlung m-rftanben etl, btefe ?lneiguung fo ju beaunffteüigen, 
ta^ baö eigne (Erbe ber ^^äter baburc^ uictjt beeinträct;nget, foubern 
erft rec^t befeftiget unabe. Unb biefem Streben lu-rbanft ein fel;r 
roicfctiger 3:fjeir unferer Liturgie il;ren Urfprung. 

3)er beffere d^riec^e unterna[;m uämlic^ nie etuniei 2Bid;tigeS 
o^ne ®ebet. 5(nfang unb (Enbe beö 2;ageö, wie ber ec^lup ber 
— - — _ (, 

• ') 9ia, 1, z. — 297 — 

^IRa(}(jeit tt)aven t)on gotteöMenftlic^eii '5t>i^nien begleitet '). 2Öä()* 
rent» aber ber ©rieche [eine n'/»f je nad) ber 9?atur beö ©egen* 
ftvinbeö au verfc^iebcne ©otti^eiten viittetf, [oUte ber 3[»"ae(ite [ein 
,i^erj immer uiib überall jii bem ,,(iungen, [einem ©otte, bem Üo-- 
nige ber 2öeÜ" ergeben. 2)ie (Sinfü^rung bie[e6 frommen ©ebrau- 
c^eö rül)rt, une ber ge|cl)ict;tölunbige 9i. 3oc^anan auöbrücfUcb 
berid^tet, r>ou ben 'i9?annern ber großen ^^erfammlung l)er ^j. Xie[e 
UHiren vom ©elfte u\it)ver unb ed^ter ^eUgi6[itat [o [el)r be[eelt, 
^([^ [ie [icb nid^t [c^euten, äußerlich eine frembe Sitte nac^ju- 
atjmen, ^ueil bem innerften 2öefen gerabe in jeber auei,^ufprettenben 
(Sulogie ober Serac^a ein ^^roteft gegen bie l)ellenifc^e SBcltan- 
fc^auung entl;alten war. 

2)iefer ^^roteft trat befonberö nacl)brürf(ic^ bei benjenigen 
(Snlogicn l)erüor, mit ivelcl)en ber Slnblicf ber 9?aturerfc^einungen 
unb ber ©enuf ber 9?aturerjeugniffe begleitet würben. 2)ie f)cüi= 
uifc^e 3Seltaufcl)anung fübrte jebe Grfcbcinung unb jebes föräeug- 
nip auf eine eigne ©ott^eit jurüd 3 fte bei^olferte bie gaujc 
Schöpfung mit ©öttern villerlei 2lrt. 2)ie |übiftt)en ©ulogien bil* 
ben eine ununterbrocljene, fortlaufenbe, feierlid^e ßinf).H"ac^e gegen 
biefe 3^'i"fpfitterung ber ^öttften 3bee (Siueö ©otteS in 8al)llofe 
©Otter 5 fte feiern in Slllem, voaö bie Statur erzeugt unb bietet, 
ben (Sinen, „ber ba fprid^t unb eö gefit)iel)t, gebeut unb 
eö ftef)t ba (^^f. 33, 9.)!" Söenn ber ^ellene beS 93?orgenö 
bie (Soö unb ben ,§elio3 begrüßte, folltc ber 3lfraelite fprec^en: 
„©elobt feieft bu (S'iniger, unfer ©Ott, Äönig ber 2Öelt, 
Schöpfer beö Sic^teö unb ber ginfterni^, Urt)eber bcö 
g-riebenö, (Schöpfer beö 2111^, gelobt feieft bu ©Ott, 
©d; Opfer beS fic^teö^)!'' — 23al)renb ber ^ellene hd anbre* 
d)enber 9?ac^t an bie 9?i)r mit i^ren fc^ivarjen klügeln backte, 
rief ber 3fraelite au6: „©elobt feieft bu (Swiger, unfer 
©Ott, Ä'onig ber '^elt, ber ben Siag üorüberjiel)en lä^t 
unb bie 9?ac^t bringt, gelobt feieft bu ©Ott, ber bie ') ®. b. 33clcgc ki Jpenitann ijottei^b. 3Utertf). §. 21. 

') SBciad;. 33, a. 

^) 2)ieö ift hjol bie utf^tünöUc^e gajfung ber ^öerac^a. — 298 — 

5ibenbe {;evauffüf)rt ')!" ^ei !l)omter nnb S(t^, beim 6id&t* 
barnterben bcö Ötcgcnboßcn^, bdm §lnblicfe fon 53eu3eu unb ^öü- 
gellt, yon ^Weeven, (Seen iiiib 5"lüffen, trat ba^fclbe 9ierf)a(tniß 
ein. 2)er ©riecbe gab jebev (Srfiteiuung i()ren eigenen gottlid^en 
Uv{)eber; ber ^[vaeltte [af; bie finbifc^e 3^f)üvt)eit btefer 5hi[c^au; 
ung ein, nnb prie^^ in Willem ben atdnac^tigen ^evvn bev i^cev- 

2)evfelbe ©egenfa^ maitte fiit» bei ben mannigfviltigen ©e? 
niiffen be6 Seben^ bemerfbav. 'Dcx ©rieche glanbte bie yerfi^iebe* 
nen @aben, beven er ficb erfrente, tton iH'r[cf;iebenen @ottf)eiten 
ju empfangen; ber Sl'raelite prieö für SlUeö ben Qimn, „ber 
aufti)ut feine ^anb, wnb 2ll(et^, umö ba lebt, fvittiget 
mit ©nabe (^f. 144, 17.)". 2Btr f)eben l)ux nur befonberö 
beri"»or, bap an bie Stelle ber Sibatiou, ivelc^e bei griec^ifc^en 
3)?al)l5eiten unter bem Otufe dyaOov dalnovog unb /iidg ZmtfiQog 
gebracht würbe ^), beim jübifd^en 9)?ate bie 33eracf;a trat: „®e* 
tobt feieft bu (Swigcr, nnfer @ott, Äonig ber 2ßelt, ber 
bie (5"i^"<^t beö 2ßeinftocfeö gefct)affen". Unb ba ber 116. 
^falm iebenfaü^ ein t)aömonaifc^er ift, fo bürfte bie 58ermut(}ung 
faum jurürfgemiefen uun-ben, bap in ben 3Sortcn: „3c^ ergebe 
ben Äelcb beö ^^eiB unb rufe im 9huuen beö (Si^igen 
(Q}. 13.)", eine ,5urücfn)eifenbe SInfpielung auf ben „^ofal 3upi* 
terö" liege, ber hd ben ©riechen in fo ^o^em 9hife^en ftanb *). 

fö'ine nic^t minber UMd)tigc Einrichtung alö bie 33erac^ot^ 
U>ar bie ber S^efilla ober ber ©ebetfprüc^e im engern Sinne. 
Sanbö^ut'*) erfannte :ium %i)n{ fc^ou ibren l)aömonaifc^en Ur# 
fprnug. (Sr meinte jebocb baburc^ mit ber J^rabition in 2Biber== 
fprucj^ JU geratl)en. 53ei ber l)erfi3mmlirf)en verwirrten unb ratf)* ') 3Bir ijcbcn aiiri; l)tcr fcic gaffiiiui, bie uiiö bie iirfpriiii^licljc jii fein fcl;eiiit. 

^) a». 53er. 9, 1. 

') @. aBacI;öimtt() SUtcrtfiiimef. §. 118, 102. 

■*) 9üf)cti. XI. 4GG, e. 471, d. e. f. bef. tejt. Stcde: . . . tmxakovfitvot 

•■) 3n bem trcftad;cn ®e£>ctb. n^ ]VT\. Äönig6t). 1845. «S. 53 ff. 
Sßeröl. au(f; baf. »S, 46 f. — 299 — 

lofen (5f)rono(ogie fonute er freiüit nii^t ai)nen, bap gerabe bie 
2:rabition beit Urfprung ber X(\ilU\ in bie ^aömonäifc^e ^dt 3n)ei(e8 35uc0 öer |uÖiTcf)pii flrfertöiiincr 

ober: 

33t()li[c6e ©efc^ic^te feit bem Xobe 3[aaf'ö biö jur 

Sluöjyanberung bev Suben aii^ ^c^xj'^tett. 

(Sin 3ettvaitm von 220 3a§ren; luintlic^ i^om 3. b. 2Ö. 2233 biö 2453. 

33oii 
med. Dr. iH. l)tu|'d)cljlti) iu ®r.;Äauifcf;a. 

1. 9M 3[aar^ lob tf)oiacn beffcn €6()ne fic^ tu i^ve 53o* 
fi^ungen. (£ie behielten fte nicbt, unc fie [old^e übeifommen f)attcn; 
beim (Sfau übciliep bem Araber bie (£tabt (Sf)ebvon ') iinb u>at)lte ') (Sficbron (p^nn) Biimit aucf; unter bem ?]ameu ^irjat -- ?lrba 

(j;3>S* nnp) vor. ©ie laq, im ©dnrijc 3uba im ?Uitl)cile MnieU, 22 Ü)Jitli 

viüii Serufatem. «Sie \va\- eine ber ältcftcii Stätte ''^>aläftiiia\% uiib unube 7 3al)rc 
vor 2!aniei, ber ÜtcfiCciiä ber *^3l)araoueii , erbaut. ®te ?lrater ueiiueu fle (Sl-- 
§atil. §icc ift bie bcfauute ®ra{tf)öt)(e ber ■»^Jatriarrfteu. „"Daö alte (5t;ebron 
lieijt iu 'Srümmeru, uub auf bem %dtc a)2acl)pela befiubet ftd; ein uubebeuten- 
beö 35orf, n?o bie fromme ijriecl;ifcf;c Äaiferiu Jpelena ju (S(;rett ber *)>atriar(J'en 
einen Xem^jel über bie @rabl)ö^le bauen Heß, ber aber jcjt bem ©ottecsbieuile 
ber 2)Jol)amebaner ijcunbmet ift. 3)Jau fteii^t ju ifim auf einer breiten fd;onen 
Xrevpe l)inauf, bie ju einem langen ©auije |ül)rt, i^or »rielc(;em fid; ein Heiner 
J^of befiubet. 3ur t'infeu rut;t ein ^^>ortifuö auf xncrfeitiijcu ^^sfeilern. 3)ic 93cr- 
f;a((c beei lempetö cntfjält jtvei @emäd;er ; in bem einen befiubet fid; tat? @rab 
9lbra^am'ö, uub iu bem anbern baö ®rab ©ara'tS. 3n bem ©d;iffc ber Äird;e 
jnjifdjcu äivei grepen ^^feiJern ^ur 3Jed;tcu fiefjt mau einen fleinen 9iaum mit 
bem @rabe Sfaaf'ö, uub einen ä()ulid)eu jur Sinfen mit bem ®rabe OfebettaM 
Sin ber ent^egcnäefe^ten «Seite beö Jpofeö befiubet fid; eine aubere 93orf)a(le mit 
jwci ®emad;crn: bie ©räber 3atob'ö uub feiner ®attin ita entf^altenb. 5lm 
önbe bcö ^ottifuö, jur 9ied;ten, befiubet fic^ eine Xfiürc, bie ju einem langen — 300 — 

ju [einem 3Bo[)nrt$e ®aiv ')• ^^ f)err[c^te in St'umäa, baö iiaä) 
ii)m tiefen 9iamen füf)rte. 'DJivxn nannte i()n auc^ Slt'om, eine 33e* ©atujc fiifirt, ber noc^ jqt jur a)?ofd;t"c bient. 9tf(e ®räbfr ber Patriarchen 
fünb mit reichen gclbgctoirftcn 2)ccfcu tjon grüner @eibc belegt, bie il^ircr grauen 
aber mit eben \o geftirfteu rotf)cn. Die i£u(tane oon .Äonftantinopel liefern 
biefc 5)ecfen , bie von 3fit ,511 ,3tit erneuert ircrben. ®er Oictfcnbe 33urdfbavb, 
ber 1807 l)ier n^ar, jä()lte bereu auf beni @rabe Jlbrafiam'^ neun übereinanter 
liegenb. 2)ic @emdc{;er felbft, irelrf^e bie ©räber entfialtcu, finb mit reicl)en 
:JeV'vic|ien belegt. ?iu beni (Singangc berfelbcn beftuben fid) eiferne I()üren, unb 
fobann t)ölgerne mit Silber befdjlagen, 33LM5eu unb iBcrlegcf^loiTer üon bcmfel-- 
ben aKetaÜe. 5ßc^r aU 100 ^erfoncu finb bei bem Xempclbienfte befc^äftigt, 
unb fie bilben nebft ben 53erjiernngcn unb ber '•^iradjt beö ©ebäubeö einen auf-- 
fallenben Äoutraft mit bem i!eben ber ebrnnirbigen lebten, ju bereu 9lnbenfen 
eiS bienen fofl". — — ©er jubiffbe Oieifenbc i^enjamin be Xnbcia, ber jirifd^en 
1201 — 2 in (äbebron gewefen ju fein fcl;eint, erjal)lt gclgcnbeö: „35aö auf 
einer §lnf)ö()e erbaute alte (Sljebron ift eine üerlaffene GJuine, unb im i£l)alc 
liegt baö neue (S{)ebrour wc fiel; einft eine jübifcf;e Si;uagogc befanb, auf bereu 
(Stelle ein Stempel erbaut ftiurbe, in iricld)em mau ben Stc"^''"' i"^" i^i»^» '" 
bie eigentliche @rab()öf)lc mci)t laffeu wifl, fecl)ö ©ruber 5eigt, bie für jene ber 
^atriarc{)cu ausgegeben nierben. ^Man fpenbct i)m SUmofen. Sie 3uben, irel-- 
d)e burd; ©efd;ente bie 3öäd;tcr 5U gcununen iriffen, irerben burd; eine eiferne 
Xt)ür in bie iv>irflid;e @räber:^öi;lc geführt. Ü)tit einer g-acfel gelangt man 
burc^ bie eri'ie unb streite Jpöfjle, bie nid;tö entl)alten, ^u einer britten, in meU 
ä)et bie ©räber ber *45atriard;en eiueö bem anberu gegenüber ]id) befinbcn. @ic 
finb mit (5f)ara!teren bejei^net, aU: ©rab unfcreö ^aterö Slbra^am, gricbe fei 
mit H}m'. ©rab Sara'ö, ©rab Sf^iif't^, ©rab Sca'i^ u. f. \i\ 3u biefer ^öf)le 
brennt ^^ag uub O^ac^t eine 8anH5e, \v>eld)c bie Xempelbiener mit De^l »erfe^cn. 
(So befinben ftc^ auc^ flier .Suod;en, weld;e ifraelitifd;e gamilien öon i^rcn 
33ertiorbenen feit ben ältefieu Seiten in gäffcrn aufbewahren. Sind; giebt cö ba 
2)eufmaler bcs .'paufe^ uufcre>S 5i>ater<^ Slbral^am, ba»or riefelt ein Duell; ei 
irirb aber üliemaucen geftattet ba ein ^aw^ ju bauen, auö (Sf)rfnrd;t gegen 
5lbral}am". 

5luö bicfem 5Berid;te ift crfid;tlid;, bap bie fanatifd;en lürfen 9ticman- 
bem aiä einem aWafiomebaner ober Suben ben (Stntritt in bie nnrflid;c ©räbcr^ 
ficflle ber *patriard;eu geftatten. 2)aö Sonberbarfte ift, bap man 33urrfl)arb in bem 
Xempcl aud; bas ©rab Sofef'iJ geigte, beffen irbifc^e jReftc, n.ne auö einer iBibcl- 
ftelle befanut ift, ju ©icitem, 5Jla^)lufa (C2Ii') bcigefe^t imirbeu. 

') ©air (Tiyu;), ein bebentenber gebirgiger Saubftrid; im 8üben ^aläi 

ftina'ö, ber biö nad; Ögi;^tcn 'l;in ]id) erftrcdftc. 2)'e äUeften (SinU'of)nec bicieö 
©erglonbeö tvaren bie (S^oritcn (C"iin) (5. ^. Wl Z, 13.). ©ic toaren t>ie — 301 ~ 

nennuiiy], bie an\ folgende 5lvt cntftanben ift: 2l(ö Süncjliuci fe^vtc 
er ehift mübe unb bungriij \>cn ber Sai^b ^im'icf, iinb fanb bcti 
Sßruber mit ber ßitt'P^'f'tuni] fineö fcf)r votficn ?in[engevift)teei be* 
fftäftigl '). 1)a^ @c(üfte (le^ if)n an bcii 33nibcr bie 3?ittc jtdUn, 
Um biU^on ,511 geben. 3afob, irelc^er beö 33niberö ^aft bemevfte, 
fteUte baö 33ebimjnip, if)m für bie (£pei[e baö (Srftqebuvt^rec^t 
abzutreten. 2)er {)nnc3rige (Sfau trat unter (Sibet^ieiftung ba«^ (5rft- 
geburt^rec^t bem 53ruber ab. ^er Speife rctber garbe halber 
nannten bie ©efpielen {f)n 5(bom. (albern CHsX bebeutet im ^ebräi* 
fcöen rot^). !l)e^()a(b nannte man auc^ bie ©egenb [0. 'Die ©rie- 
dien biepen fie beö ^BoUaute* ivegen ^bumaea. 

2. 6fau batte fünf 8öbne. 'iOJit feiner ®attin SUibama 
(^r?'S^??) i<-'«9^'' ^'^* ^^» 3'^"*^ iP^V^.), 3a(omoö (^^PJ unb .to^ 
reoö (nnp). a)?it ber 2(ba (niy) zeugte er i§l\)>{)a^ 0^'^><)> mit 
33afematt)c (n^-^2) gfJaguel (Kx^y"i). Diefc traren (Sfau'^ ©ö()nc. 
eiipba^ batte fünf (eiblicbe Sobne : 2bcman (i^\n), Omer 0^*\i<), 
Sapbu^ (iC2f), ©ot^am (cny:) unb i^anaj o:j?> §lma(ef {pb^V^ 
nmr ein unef)elicber ©of)n, er §at ibn mit feiner £onfubine Xbam- 
nae (y^^P) gezeugt. (Sie beivcbnten ^bumaea, trelcbe^ aucl) ©o- 
bclitiö f)ie^. Denienigen ^bcil, Un"ld;er ?lma(ef\^ "ildamen fü()rte, 
nannte man 9lmaU'fiti^. Der u>eitau^gebreitete Strich Sanbeö 
unirbe ebemafc* mit bem ©efammtnamcn ^bumaea belegt, unb bie 
einzelnen 1f)ei(e bes^felben fübrtcn ben 9?amen berfenigen ^nfaffen, 
bie t^on it^nen beirof)nt nnirben. 

1. £aum untr i}ai ©lücf irgenb eine^ 3vbifd;en bem Safob'ö 
gleifb. ^r übertraf an 9ieiit)tt)um a((e 5BeUH^f)ner feiner ®egenb, ;J;rci}li.'Mtcit ''iNiiläftina'iS ^^fil fu' tu tcti ■'öoblni ticfcv 'Öt'Vjic »vofnilcii, batjcr 
and; tf^r 9ianic C"*"!!! ^'lmi ~Tin, >vaf* im .*>f[näifrf)cii eine •V">cf)lc bereutet. 
*£päterliiu befehlen tiefes? (Mcbict bie 9?afl)tcuinieu (S'fau'i<, oerjaoiteu bie alten 
Sinivcfinei-, unb eet cvbielt narf; ifireni ?llui teu Flamen CSfcni, ivcrauö bie 
Senennuui] 3buniaea enfftaub. 

') 3ii <2t)vten irevbcn bie fiufen in einer ^l^fanuc i^ercitet, bann mit 
©aller unb JVett ciefcf(;t; fte befomntcu burd; biefe 3iibereituni^ eine rctdc ^axbc, 
unb fiub norf; (leuti^cu Xa^ecs eine i'ef;r beliebte S^^eife ber ÜKorgenlauber. — 302 — 

«IIb »liegen hfen trefflicher f inber mute er aagemein geachtet 
^n^ benet^et; ^enn fte ivaren iuc6t nur atfen forperlh-ßen 2(rbeiten 
giMimc^fen, fpn^er^ aiict) mit i^oru"igaiteii 9]erftaiibeefä^igfeiten be. 
gabt. So [e^r irncfcte i?ie göttliche 3?orfer)intg für [ein moi)U 
ergeben, ta$ felbft tem Sdifcfteine nac^ iingünftige greigniffe ju 
unbejc^reiblic^em @(ücfe für if)n auöfc^lugen. 3)urc^ i§n unb burc^ 
feine Äinber irnrbe unferen 3Sorfafnen ber Sfuei^ug au3 (Sgt^pten 
auf fofgenbe 2(rt torbereitet: 

3cfef, dici(i)eV^ gpfin, nmr fcfcön nnb geiftreic^, er übertraf 
aü feine ®efctit)ifter an 3>erftanb; iftn liebte 3afob mebr afö feine 
übrigen So^ne. 3)ie U^crliebe bee« 33aterö un'cfte ben 9?eib unb 
ben ^af ber 53rüber. 3)iefe Seibenfc&aften JDurben burc^ \>ie STuö. 
(egnng ber 3:räume gefteigert, irelc^e 3ofef bem 5?ater unb ben 
Ö)efc^rt>iftern erja^Üe, bie fein fünftige^ ©lürf"" bezeichneten, ta^ bie 
.a^ifgunft fogar ber nacbften 5lngeI)Prigeu erregte. (Si> waren 3o.' 
fpf'ö 2;räume foIge^lbe: 

2. 2)er 33ater f)atte iftn ^ur (Srnbte^eit Hc Jructn einjufam* 
mein mit ben 53rübern auf'ö gelb gefc^icft. 3m @c6(afe t,attQ er 
eine ungeircf^nlicfte (Srfc^einnng, bie er beim (Srnvic^en ben SBrübern 
,Zur 3)eutung mitt^eüte. (Sr fagtc : verfloffene 9?ac^t märe i^m t»or* 
gefcmmen, feine SBei^engarbe f)abe au] bem ^^la^e, m fte btnge.- 
legt ivurbe, ftc^ erbeben; ifne ©arben UHiren binjngetreten unb 
hätten ibr (S^renbejeugungen, umc Untergebene if)rem ©ebieter, er* 
U>iefen. 3)ie 33riiber merften irobf, \}a^ biefer 3:ranm it)m mad)t 
unb @röpe iHufünbe, unb ta$ }ic ifnn untergeben iverben fcKten. 
<5le (egten aber ^ofef ben 3:ranm nic^t fc au^, fte fteüten fii^ 
ancfe, a(^ rerftünbrn fte ibn nic^t; innerlich irünfc^ten fte, baf 
biefer 2raum uicbt in (^rfiHhing gebe, unb fttrecflic^ entbrannte 

3. 3n i^rem ^Jleite mißfielen fie jeboc^ @ott. (Sr (iep ba^er 
3ofef eine ^rfcöeinnitg irerben, untnberbarer a(^ bie v>onge. 2im 
Um im 2,raume r>ov, a(^ ließen ftct; 8cnue unb a^fonb nebft ben 
©tcrnen ^ur Srbe berab, ibn anzubeten. (Ev er^iibtte boö argloö 
in ber 53rüber ©egenunut bem i^iter, unb bat iljn um tie 2)eu* 
tung biefe«? 'Iraume^. iDer spater, fef)r iret^iic^ bie 3ufunft 'er. 
ratf)enb, freuete fic^ itnb fagte: mit göttlicher ^ilfe iverbe bie fom^ — 303 — 

meiibe ^dt i^m ungeu^ö^n(ic^e^ @(i"tcf biiiij^en; lijn weiten 3ßatev 
iinb 5}?nttei- t^erefn-en, inib er meite biefer (S()ve u^üvbig [ein. 
60111U' mtb 9JZonb bebenteit i^atcr unb 9}?iitter. 3)er Ü)?iMib gebe 
ben T^mgeii $Bac6!St()um uub 9?af)ntnt], bte ©Piine ^raft nnb ©c- 
ftalt. 2)te Vorüber üercjitcf) er mit beii et(f ©ternen, bie 2ln5a()f, 
bie er im ^ivaiime gefefien, uub bie v>on bev (Sonne unb bem 
3)?cnbe Stärfe erf)alten. 

4. 2U[o legte 3afob ben 3:ianm nic^t nngünftig auö. ^o* 
fef\^ !ön'iber betrübte biefe' 2)entung. ®ie ivnrben über il)n anfge^ 
brodn, nnb betracbteten ibn a\^ einen <^rembling, bem fo viel @(ücf 
verbeit^en unirbe, ebne ^n bebenfen, ta\^ \i(, gleidjer Slbfnnft mit 
bem 35ruber, an [einer 5^o()(fabrt anit t[)eilne^men fönnen. Sie 
faxten ben (Sntfcblufi, ibn nm,^ubringen. ??acf) beenbigtcr örnbte 
gingen fie nad) Sic^em, uh> (^ treffliche .^ntweiben gab ') nnb 
trieben bie ^eerben ba()in, ebne ben 3?ater bat»en in ^enntnifi 
ui fe^en. Der 9.^ater, eE)ne Ännbc ihmi ben (Seinen, in g-nrdit 
nnb in (Sergen, fctiicfte 3efef ben .i^-)eerben nait, (^rfnnbignng ein^ 
jnf)e(en nnb ibm 9?a(^rid)t ^n bringen. 

^ttftc^ ÄapttcL 

1. 21(6 fte ben 53rnber beranfemmen faben, freneten fie ftcb, 
nicfot mie über bie Stnfnnft eine^ iHMn 3?ater gefenbeten 33erumnb^ 
ten, fenbern tt)ie über bie eineö bnrcb ©otteö Sügnng in if)rc ^ünbe 
gefallenen 'Jeinbe^, nnb nm bie günftige ©elegenbeit nic^t fabren 
,^n laffen, mad)ten fte ficf) fertig, ibn ^n tobten. 9tnben, ber altefte 
nnter i[)nen, ber fte einftimmig ^n biefem Unternebmen fab, t^er^ 
fncbte e^, fte bauen abjnf^alten. (5:r fteUte ibnen t^er, iv»elc^ eine 
iM'nvegene iinb »errnc^te 'Xi)at bieö fei ; eine 8c^anbtf)at t^er @ett 
nnb 'äl^enfe^en! 1)ev ^JO^erb eineö gn-emben fei fd)en waö (Sntfe^- 
liebe««, tine t?ie( fcbnlb^eller it»erbe il)nen ber SBrnbermerb angerecb* 
net nterben. Söelcben Jammer tin'trben fte bem i^ater bereiten? 
nnb iyelct)e ^Iraner ber anf nnnatürlidiem SBege il)reö ^inbeö ') 9ia(^ 5Berid;tcit neuerer ÖJetfenber fo(( c^ nc(|) cie^eim^ärtig in ber 
©e^cnb iHMi '2ic^em gute 9Beitei?lä|c geben. — 304 — 

beraubten SRiitter ^iifikjen ')? <8ie mö(tton e^ n>pb( überlegen, 
iraö eö fteife, if)neu ihren licbften iint jün^ften 3obn ^u ent* 
reiben? ©r befc^tror fte, ihmi einem fp [cbrecf(iclien ^Seginnen ab^ 
^nftdm, [cfcon an^ ^'fnrcbt ror @ott Dem 2U(fehenben, ber ifjren 
5^rei?e( nicbt nngeractt Kiffen nunte. 2Benn fie aber biefeö 9]er* 
brecbenö fic& enthalten, io ivirb @ptt Den 9teuex*oÜen nnb bcn ^ur 
Vernunft 3»^'ürfy3t'ffbrten uneber geu^ogen u>erben. acuten fte 
binijegcn bennoct) .sSanb an':? 2Berf legen, fo gäbe c^ feine (Strafe, 
He fte nic^t beö 53rubermcrbe^ n?egen 'oon ber S^crfebnng beffen 
erreichen unnbe, bem nicf?t^ nnbefannt bleibt, ee möge ft(^ in ber 
^üfte cber in t>oIfreicben etäbten ereignen. t>}iogen fte iH'rfidbert 
fein, i^a^ , ivo iWenfc^en ftcb beftnben, amt @ott gegennvirtig ift. 
©oÜten fte ben SJcorb rerüben, fp unnbe ein bpfeö ®eiviffen un# 
an^n^eicbliit fte für immer quälen. Tiefen i^prftedungen fügte er 
nptt) Inn'-^n, baß e^ febr unrecbt fei, felbft einen ungerechten 33ruber 
^u tobten, t?ielmebr,fei e^ (oblicfe, nnfere 3?ernninbte nic^t m »er? 
folgen, nnb nnö an ibnen nictt ^iu rächen, un-nn fte auc^ unrtUc^ 
un^ beleibiget hätten, ^pfef, ber niemals gegen fte übelgefinnt 
lyar, ben ivollten fte tPbten? ^eine jarte 3ngenb fodte \u rubren, 
nnb fte beu^egen, 8prge für ihn \n tragen, nnb ihn in Scfinfi ju 
nehmen. 1)er 53etreggrunb m biefem 3)?orbe un'ube ihre i£ct)ulb 
noch vergrößern; bcnn anö 3unt:' möchten fie bem ^Brnber ben 
SBeg jum be\>orftehenben @lürfe, an tci^ fte a(6 nahe 5(nvenranbte 
t^ei{nef)men fönnten, abfebneiben. ^Uid) foUten fte bebenfen, baf, 
iraö ©Ott bem ^ofef befcfunen morf^te, ancf? fie angehe. ©^ n^erbe 
ber ^ovn beö ^^')immeli5 noc^ fcbunner an^ ihnen (aften, n^enn fie 
benjenigen t>ernic^ten, ber t>on ®ott be^ ©lücfe^ ircrth gehalten 
nnrb, nnb fte bem CSungen ben entreißen iroftten, ben er mit fo 
töteten 5Sof)ltt)aten überhäufen mocbte. 

2. 2)urc& biefe nnb mehr bergleiitien 93orfteÜungen bemü^etc 
ftc^ 9inben, fie t^om 5?rubermprbe abuifc^rerfen. ??aitbem er fie ') ?vlavniici beigebt fiter ctticii SluadircniiSnni^ ; ?Rac(icI war (cficit fäitoift 
Jcbt, al«* tiefe 53ei<ebcn()ctt ;(trifrt)cn 3i>t'cf itnb feinen ^Brütern fxc^ ereic^uete; 
fc* mü^te nnr fein, tag jvtainn^ fiier anf eine Stellt in jetenttvt^ .^avit. 31, 
'J3. 16 anfpiclt. — 305 — 

aber unbcugfam faiib, iinb fie m [c^vccflicöcii 5lu6fü()nnig fic^ 
beeilen \al) , ba Qcib er i(;ueii bcii diati) , \xmnQ\kn^ tk Xotc^cixt 
ctwa^ ju milbeni. (&x mn-fuc^te junu- u>iebcrl}e(t^ \>k auf Oiac^e 
Siiineubeii burc^ [ein 3«^'f^f" S" enveic^eu. 3nbem fie aber burcfc^ 
axi^ auf ^^iuric^tuui] beftaubeu, fithuj er i()ueu ein 5)?ittel i^or, 
iroburc^ tf)r 2}erbrc(^cu ciuigcrmapeu tjemilbcrt, luib bie 2;^at, bie 
fie begefieu »vcUteu, auf miuber ijraufame Sßcife b^ aueigefü^rt 
werben fclüe. (Sr warnte fte, nic^t ^^anb an ben Srubcjc.ä« lc# 
gen '), fonbcrn Um in ben nac^ften Brunnen yi ircrfcn itnb bort 
umfümmen jn laffen, o()ne mit [einem SInte if)re ^^länbe ju befu* 
beul. 2)ie 3üng(ingc unlUgten ein, unb 9?uben fü(}rte ben Knaben 
^ur 3ift(-'^""f/ ^^1"^ i'i» Seil um i^n, unb ließ i^n fanft I;inab in 
bie S'ftfnie, bie feftr trocfen war. 5((ebvinn ging er weg, SBeibe* 
))(a^e für [eine ^eerbe aufjnfuit'en. 

3. 3iibas?, einer ber (Sö(;ue Safcb'ö, bemerfte 3lraber i^mae- 
Iiti[c^er 3lbfun[t, welche ©ewürje unb [in-i[c^e Söaarcn auö ®a- 
(ab ("iyi"3) nac^ l^:giipten füi)rten. 333ät;renb Oiubcn'ö 5lbwe[enf)eit 
gab er ben Gräbern ben fSiati) , 3o[ef au^ ber 3ift<^^^"f jw jiff)^«/ 
unb if)n ben 2(rabern ^n verfanfen; benn, foüte cö ftc^ ereignen, 
t^afi er in u^cit entferntem Sanbe unter ^^remben ftürbe, [o würben 
[te feineö 3)?orbeö [cbulbig [ein. Der ^^or[c^(ag gefiel, ber fieben* 
jet)uia^rige Sofef würbe ciu^ ber ßift^'-'iie geholt unb ben j?auf* 
leuten für jwanjig DJlumi Eingegeben '^). 9?uben ging beö 9?ac^tö ') Ü-inl^II'ri-Ks l]], Äalv 37, 31. 22. 

-) ?flcä) tjeuti^cii laijcö gicbt eö i)MM 3iftcrncu tu iJJaläftiua, tu bcueu 
taö flJcgeuiraJTcr gcfammelt wirb, tie aber im 8oiumcr gchjc^uti^ auötrcrfuen. 
Die ©egeub, iu lreld;er biefer 9lft i^orgtug, \\t ucc^ jefet bie j;-»aubclöftrafc, 
\iH-lrf;c bie ÄaraiHiueu, bie il)re iubifc^icu uub nn'ifcl;eu ^^.^robuftc uacl; G^^pteu 
briu^eu, burdj^iefjcu. Wau jcigt wd) je^t bie Biftcruc, iu Jrclc^c bie Ueblofeu 
®e[c(;wifter i()reu uufctjulbiijeu 'örubec 5ofef tiiuabgefeuft ^atteu , um i^u betu 
.«puugcrtobc au^jufe^eu. Der JRcifeube üiid^arbfon erjä^It : „9lac[;bem trir uuö 
bitrd; bie iicvfrf^luugeucu (Sng^jäJTe biefer ©egenb getouubeu, errei(^ten h.nc eiu 
auk5gcbe^uteei cffcuetJ gelb, ba^ eiue TOaffe Dificln (jcroorbriugt, uub auf »et- 
d;em viele ^eerbcu .'pcruyicl) lueibeteu. Dieö mirb für bie ©jeue ber fd;änb> 
ücl;cu 93erfd;lvövuug ge(;alteu, bereu momeutaueö £)i?fer bie '^vcii^cit Oofef'ö 
tvarb. (Stwai h?eiterf)iu fameu »ir bei @ib-'3)ouffauf ober bem 93ruuuen an, in 

Beu-Chananja 1858. TU. 20 — 306 — 

jur Siftfvue, um 3ofef c^iie 3^orunf[cn ber 33rübev in (^rci^eit ju 
[e^en. (5r rief i§n an, erf;te(t aber feine §lntu>ort; ba i^ermutete 
er, Sofef UHive wafjvenb feiner 5lbwcfen^eit nnigcfommen. (Sr 
machte ben Srübern 3^onrürfe. 9?acfcbem ftc i^m aber erjä^it Rat- 
ten, um? inn-gegangen ivar, trauerte er nic^t mef)r. 

4. 9?ai^ biefem Q^orgamje mit 3o[ef überrev]ten bie 33rüber, 
u>aö iu t^un fei, um \i(i) bei ifnem 33ater nic^t ju inn-bäc^tijjen. 
6ie fanben für gut, baö i?(eib, lyelc^eö 3ofef trug, aiC^ er ^u 
ifinett fam, unb h\^ fte i()m i^^x bem ,^inab(affcn in bie 3ifterne 
auögejogen Ratten, ju ,5erreifcn unb mit Sicgen^ini jU befubein. 
!l)ieö foiite bem 3Sater gejeigt roerben, bamit er ber 9}?einung 
juerbe, ber (5o^n fei ycn ivUben 2;[}ieren gefreffen morben. €0 
erfit)ienen fte i>or bem greifen 33ater, ber fc^on etumö über feinen 
(So()n erfai)ren f)atk. Sie gaben vor, 3ofef nic^t gefetjen ju f)a* 
ben, auc^ müßten fte nid^t, tvaö if)m iinberfaf)ren fei. 2)aö bin* 
tige unb jerfe^te Äkib Ratten fie gefnnben. «Sollte er ein folc^eö, 
al6 er öom ^aufe ging, angehabt {)aben, fo r>crnuiten fte, er fei 
burd^ reifenbe Xi)kxe umgefommen. 3afpb, ber bi^ jejt noc^ gcs 
gtaubt (}atte, ber J?nabe tinire i^cn Semanbem aufgefangen lüorben, 
gab nun hn biefem 9(nb(icfe alle ,!P)pffnung auf; benn er erfannte 
ta^ ^leib, in lyelc^em er ii)n 5u ben Srübern gefc^icft ()atte; unb 
a(ö er eö jerriffen unb blutig fal), Imtte er bie yoUe Ueberjeugung 
öom 3^obe beö 6o^ne?. (Sr iirnr fo fel)r öon tiefen Seiben l)inge* 
riffcn, aU ivare 3ofef nur ber eine feiner Sofine geu>efen, i^on 
bem er S^roft geljofft; auc^ meinte er, auf bem ^intvege ju ben 
33rübern, bet^or er no(^ mit il;nen gefprod^en t)atk, muffe er i^on 
rei^enben unteren angefallen n^orben fein. ^-Bon (Sit'iic^"-^ ^y^^^H^f 
faf er im f)ärenen 2!rauergeu>anbe. 2)ie ©öl)ne vermochten niitt, 
il)n ju tröften, unb er (;örte nic^t auf ju trauern. h,KW;cit 3ofef ijciporfcit iiMtrbc; ein Olttt v^cu 3 ©timbcit itub 40 S'Jimttcu ihmi 
aWcfura entfernt", (itavfe bericl;tct übei- bie UnttjeiH^nb i^cn Sdjedjeni : „iä\\{\d 
beS X^aleö fa^cu 'mit eine ®efenfc{;aft 0»>iiiae(tten, bie ihmi ©tieab famcn, ivic 
in ben Siiujen öinben'ö nnb Sofef'ö, mit ifiren .Rameeten, fcelabcu mit ©pe^jf^ 
rcien, 53atfam nnb 2)?i;rrf)en. ?lnf ben ^ügehi rincjtMim iveibcten @ff;afe nnb 
fldinbfr, itic in ben alten Xagcn". 307 — Itadibfmcikunjj kr Hckhtion. 

Ruv ©cktic&tc tcv ©tabt ^ebvou Uetert ©c^tinirj (b. ()• Saub 
© 240) nec^ fclBcubc ^^^ti^cu: l^m Sa^ve 1240, a(6 91. ^ct^ac^ja 
auö Oiegcnöbuvcj nac^ ^^aläftina !am, war ipcbvou, (baö UHi[)vcnb 
bcv Ävcujjüae jcvftöit n^orben u>av), uncbcr erbaut, aber ol)ne ju. 
bifc^e (&mwoi)im: Unter 9^lc-^mauibeö (1267) ftnben anr bor bte 
elften Sfracliten, inib er felbft erwählte ftc^ ^ebron für feine ©rab^ 
ftatte 3)cd^ fi-^eint eö fpäter uneber luni ben Suben ver(aficn 
u^orbi« 5U fein, ba (^:ftori i)a.5-arc^i (1322) nic^ta i^cn i[)nen er. 
u>df)nt 3m 3a^re 1523 wo()nten je[)n iüb. g-amtiien bort. ^U6 
ber berühmte (5?abba(ift) di. Sec^iel 2lfd;{enaft (1540) nac^ ^e. 
bron mr f^»^ ^'^- ''''^' ^^^^''^^^'"5 cv aber ftiftete eine jübifd^e 
(rabbanitifc^e) ©emeinbe, imb a^ fc^eint, t^a^ er von ben ^arai. 
ten and) eine ©i^nagocje faufte, bie noc^ l}ente ben ©efarbim ge. 
Ijört. ^ox 25 3af)rcn famen ^Jafftonäre üon ben Äaraiten nac^ 
^aläftina, um 5lnfprud; auf biefe ©miagoge ju machen, ivurbeu 
aber ba(b abgeunefen, ba ii)re ^-orbernng grnnbloö ivar. ©eit 
1590 UMirbe ^ebron immer »on Sfraelitcn beiwohnt". 

^in^u^ufügen ift noc^, ^a^ in bcr erften ^älfte beö 17. 
3a[)rf)unbertei 9i. Slfaria gigo in 9}enebig ju milben ^Beitragen 
für bie iüb. öimrofjner ^ebron'ö aufforberte, „n?elc^c bie ®ra= 
ber ber (Sr^muer beunuben". (33. le^^ttim 2)er. LXXIII). 
Uebrigenö entbehren befanntlic^ aUc ^ejeic^nungen ber Patriarchen* 
gräber jebeö gtauben6n)ürbigen Seugniffeö. 2)ie 5lngaben ber «9?u* 
i)amebaner fte()en fogar mit ben Drt^beftimmungen ber 58ibe( in 
Sßiberfpruc^. (33loc^ 6c^. Diam. I. 22.). 20^ — 308 — 

IJcrfucf) einer umflaiiÖficOm fliuifijfc 
f)e8 8of)ar. 

33011 

39ittt^ Elcrit, ®c{;ult)ivcftor in .*>o(b-2)JciÖj33äfär^eü?. 

(gortfc^uug.) 

m. Daö 35 uc^ tcv @ef)eimuiffc. (@ob. IL 176 b.) 

3ffaj. 
§. 8. 

Da^ 35ii{^ bei- ®ef)cimniffe faim fiujlUt a(e fas? öltcftc (Stürf 
angc[ef)en irevbeu. ©^ ivivb [oivol in teil 3bvaö a(^ in tcn übxU 
gen @of)avt()ei(cu jittrt. j5t>vm iiiib 3nf)a(t !eim?,ei(tuen Da^fclbc 
au mit) für ftc^ al(? ein [ef)r alteö Sc^viflftürf. 3a c^ ift vicdcid^t 
gar alö ein Ueberreft bcr alten ©ebeimlefire anjnfetjen, welche in 
ifiren CpID "'üNI a(^ fur^ic anboutenDe 2ipf)ori§men i)on ben 9Jtei* 
ftern ben un'irbigen Jüngern ynn ivcitern Sclbftbcnfcn mitgctf)ei(t 
würbe, ba ba6 ©an^c nur auß lofc au einanber gerelheten S(t(ag^ 
iDÖrteru bicfer ^^f)i(o[op^enie, an^ ^Inbeutungen über baö ©cfammt* 
gebiet bcr fabbaliftifc^cn ©rnnbfebren in beftef)en fc^eint '). — 
Tian braucht nur bte in beut eof)ar ,5cvftrenten nnb t(}ei(unn[e er* 
läuterten ^itak au6 bemfclbeu mit bem Sterte ju rerg(ei(^cu, uin 
fi^ t»ou ber 2ßaf|r[c^eiu(ic^feit biefcr 33e§auptuug ju überjeugen. 

§. 9. 

2)ie Sragc ift oft i^cntilirt UH>rbeu, ob bie jüngere Äabbala 
jur ättern @ef)eim(cf)re in irgeub einer 33e?iebung ftebe. S5?er aber 
bie (Srgebniffe ber neueften 5orfci;ungeu auf bem Gebiete beö ') X)<ii)cT pDj") ^"'"•J?"! INl^'^ lM?r'2 ""Dny ""jH üibcm, tciii 3iuuil'a 
»oraucfiicfjciibcii imb al^ \\\\^cnic (Sitilcitiuio; ,^u l'ctracl)tciibfii Stücfc II. 17ü ;i. 
35aö aücrfrfjCH nnib bort bem 5ü5cijcu ycr;jlirf;cii, auci lvelfl)ciu bie faubi^c A^aiib 
beö a)icillerei bie befieu ®eri((;te ju bereiten im ©tanbc ift, n?äf)renb ber beu- 
fclben rcb ©enic^enbe ftcf; aU einen SBilben fnub cjiebt — \.\t,[. ein etivaei 
äifnli^ti ®lei(I;nip in SOJoref; 9^cbuc(;im 1, 31. — 309 — 

©nofttjtömuö fennt, unrb ftc6 aiu^ bni im ^^(^ahmib nnb 5}iibra[c^tm 
l)in 11111? unctev v>orfomiiu'nbeii (^-tugerje^cn, [o nne autt auö ben 
aia^ bei- [cburaifiiicii ') uiib geoucifcOtni ^dt ftamnunibcii, iii bioft'ö 
(Gebiet cinfct^Iagcubcn (SLf)riftni l;tuveic^eube Uobcv^ciiijmu] iHn-fctKif- 
[ni, ta^ btcfc Stiibioii tväf)i-eub biefev ©pochen aüe, al^ ge£)eime 
2Biffciifcl)aft i^cu beii begabten ©eiftern gepflegt würben. 3n ber 
2;()at ift eö [el}v bebeutfam, baß gerabe, a(ö bte c^viftlic^e ©noftö 
allmalig ju t>ei[itunnbeu begann, bie jübifcbe i^r Sanner entfal- 
tete nnb \i(i) balb mit einev foUinnt 5)?acbt an^breitete, baf it;rc 
i^iteratur 33iblioti)efen bilbete nnb i(;re nai-^f)altige 2Birhing anf 
bat^ jübifc^e JHeligion^leben jejt noc^ füf;tbar ift. 

§. 10. 

2Benn alfo batS ,^53nc^ ber ©c^öpfung^' (m^a^ 1DD), poU^ 
mifcb gegen ben ®no[tijiönua^ anftretenb, ben 3)ifferenjpnnft jwi- 
fiten Äabbala nnb ©nofti.ü^mn^ bilbet (f. @rä^ @noft. unb 3nb. 
nnb 3eÜenif 33eitr,), fo liegt in bem 58nct)e ber ®ef;eimniffe ber 
^n^ibenjpnnft, wo bie änderen g-ormen beibcr Se^ren in paraHelen 
l'inien fic^ bewegen, nnr ba^ [;ier bvi^ Seftreben fic^ fnnb giebt, 
bai3 monott)ei|"'tifc^e 53euniptfein nad; alten e)eiten f)in jn tval)ren. 

©c^on bie (Sintl;eilnng nac^ ^erafim nnb bie freie felbft* 
ftvinbige ^altnug ol)\u ^itaic nnb Diöpntationen, fteüen eö mit 
ben: Snc^e ber ec^üpfnng in eine Ä'at^egorie, bie Diebaftoren beö 
©ol)ar laffen eö luni di. Simon Sen 3oil;ai alö nic^t i^on il)m 
i^erfa^t jitiren (IL 176 a. nnb III. 146 1).). (Sbenfo fpric^t bie 
grope 3)efeft()eit beö 2Berfdbeni^ für ein t)ol)e^ Sllter beöfelben. 
2)enn baß biefe bem (Srflärer )a\t in jeber ^dU nene ©c^unerig- 
feiten bereitenbe (y»-'^;I<^»^()t'if^igft'i^ ^-'*'^» ^^» ^4-^fenbograpt)en nad^ge* 
bilbet fein foUte, ift wot eine gar jn an^altölofe Äonjeftnr. 5llö 
alteö 3Berf ift batjer ancf) fein 9?ame bei^ 93erfafferö genannt, 
eö gef)6rt , une alte altern Scbriften , ber ©efammtfieit , ber 
Scönle an '^). ') 2Be(ct;e fabf>aUfti|"d;e Schriften flammen au^ biefec 3eit? fifö. 
■^) 5l6cr gerate bie atteften 5Berfe ber jüb. Literatur t>eftef;cu aui ^tu^-- 
fvrüd;en, bevc» Mvijihit genannt tverben. HfÖ. — 310 — 

§. 11. 

2)em ©efagten ju Sptgf cntfpratte bei- 9^iinc unvjefa^r bem 
t)ebxäi\(i)eii C^HD r\yy':2 ober SBuc^ Ter SiBerbcrgeu^eiteii. (Sä ift 
jeboc^ }ii bemevfcii, bap in aUcu >£tcüen beö Sc[)ar, ivc baö Suc^ 
jttht u>iit (H. 47 b. 52 b. EI. 48 b. 60 b. 175 a. 261 b. 291 ca. 
au^vjenommen) , ber ^anu N"iDDn Nn^yiji» gebraucht anrb, ja hi 
bev cbenenrabnten (Sinleitinuj fo^ar beibe Sluöbvücfe aufehianber 
folkjeub: N'n'y"':^"! n~!CD2' uiib o,Uu1^ i^axaii] N*~!CD~ Kn'y:*;»* jN"^. 
S^ieüeii^t ftabeii tic fpäteni icammlev, um beut ganjeii So^av 
tne^r 5tn|'e(;eu ju ycvfc^affcn , burd; biefe wi^ige Umfteüung taß 
gragmeut alö eine S^.?nopft3 bco Scbcir in bem Sinne „bie ®e# 
Ijcimle^re beß 33n(^e6" barftcUen ircUen, UHirn-fcbeinlii^ev aber 
l;abeu fte eö alö ben ^auptinJ)a(t ber icl)ve beä Ü)?aafc 53crefcbit{), 
tu ©eljeimniji'e beö Suc^eö (ber ©eneftö) genannt. — 9?ict)t ju 
über[ef)cn ift inbeffen am Scblnffe beö ^uete.^ "lu^ynN' CHD 2"y 
"i"D irTi" kX-?:^l 5^r!";>'':i*. iveli^er SluöCrucf verfc^rieben tvorben 
fein mag. — fEie ©rflärnng ber Scrjanifc^en ©c^ule, ta^ ber 
9^ime baber fommt, wdi von tcn verborgenen Königen gebanbeft 
ivirb, ober ivtil eo ioal)renb ber 3ierborgenI;eit di. Simon'i^ in ber 
^öi)k gefdbrieben tvurbe, verbieuen t)ier ii>oI feine 33erücfftc^tigung. 

§. 12. 

Sl(ö 3nf|altöaujeige ivirb gteic^ am Shifangc eine bibliogra* 
fifc^e 9?otij angefüt^rt ; NPpn:::i bytiz-i j<"iCD ~"D N*:Nn ») baä vgifra ') 2)icfcr (Srflärmuj, tvelc^c in tcm rabiuifd;cn ^"IJ^^ ^''pll' tf;rc Sliia-- 
I091C fijibet, pjii4)tct au^ Mc Cabala deundata bei: qni desciibit libratio- 
nem bilancis. ^r. Dr. ScKeiiif crflärt, um für feine J&t;pctf;cfe, bap ber ^ro^; 
fet ju Slaila ber S3crfafj"er biefcö 33ud;e^ fei, eine <Btü^c ju ijabcn {^eitxä^c 
1, 32.), nad) Sci)aT I. 33 b: ^U^ipr] H'": = mpu 'ypU/, t(i^ i'cm heiligen 
©eijt eingegebene *-öncli. «ibcr an* abgefehen ycn ter viel einfadunn öebeninng 
ber ©aage, bie \id) im 'i3nd;e felbft fintet, ift ja jene allegirte Stelle gar nidit 
fo allgemein gebalten, nm (;ier Ü)?at^fla aU Simä) t;afobefd; erflären jn fcn-- 
uen, bort n^irb nänilic^ bie «fxra 2Wald;ntb mit biefem *;jrätifate benannt, fo 
ll^ie fritbcr bie .2nra Xiferetl; mit tiefer ^Benennung vcrfcmmt. O^gl. ©of;ar 

III. Gl a. ]:;-tpr\ nn r^b jvx^p Nrizp^ 12 nx* \xri' n-., vgl. an* 

II. 175 b. unten. — 311 — 

tijiiiutfja ift baö ^uc^, JvcU1;i\^ ihmi tev ^öviai^c l)all^clt, uhüI Der Slu- 
fang t>eö SBerfeö biefeö S^t^ema be^aubelt. 3« bc^nifni unive, ob 
f)tev nlc^t JUHÜ gvacjmcutc inn-biiuben feien, wn ivelc^en Daö eine über 
bie ^IMluni (f5ed;ierci, baö Sncb i^cn bev Söaage, baö anbeve über 
bie Sd^öpfun^i^v^efd^ic^te, ©ifva bjntutt)a ober Sniwt^^a b'®i[va, betitelt 
ivuvbe. 2)enn nnvflic^ ift im ganzen 3Sev(anfe beö 53nc^eö eine 
berartige abuHHijfcfnbc 93evfcbieben()eit UHif;rjune()men, bie auf eine 
2)uvcf)einanbcniun-fuug junner (^vagmente xatijai liipt; n>abvenb ba6 
eine in bibaftifc^ev ?^ovm feine furjen Sef)vfa(jie i^ovtvägt, bilbet baö 
anbevc einen fovtianfenben ^hnnmentar jnr Sc^6pfnngögcfcl)ic^te, in 
unld^em jugleicb bie Sebve von ben ^^u4)ftaben beö ©otteiJnamenö 
al*^ Jr)^^"Pf*-'^9^'"^^^'^^ ^^^ ^^'^" 'Scbcpfnng eingeflocbten unvb. 3m 
ganjen Sßerfcfcen irec^fehi biefe regelmäßig ab, unb nur an eini^ 
gen ©teilen ift im 3^erte eine 5trt Uebergang mat)r,5unel}men. 

§. 13. 

'^n Uebergang ttom llnenblicben j^um (Snbiic^en, t^on ber 
abfohlten (Sint}eit jur :)3?annigfaltigfeit, »on ber reinen .^uieUi- 
genj jur ^Il?aterie, ^inrb alfo unter tein ^ilbe ber QBaage, am 
Slnfange beö ©vft^'i^^ l)ingefteUt. 2)iefe0 ißilD fiimboliftrt t)ier bie 
^ermittehing unb bie ^,?üieigleiLtjung ber ©eguiia^e (^gl. m::i^J 
VnD-o pn-j'i:'-' ^-2:7] ^p: in ®efer ^ejirat;}. „^ei)or M§ (^leicb^ 
gewicht f)ergefteUt ^»ar, fonnten tu ©eftcbter einanber nicf^t be# 
trachten" brücft ficb unfer 2;ert in feinem J^icrogU;pl)enftile auö. 
^Jlcixi braucht aber ta^ j"'DN*n j''DN* nic^t mit 3oel alö niNCn Jr"»? 
m^i^ÄS ju erflären, ba eo a(5 (2)egenfane, bie erft ju vereinigen 
finb, bin(ang(tf(; erfiavt ift. (i'f. 3bra: n~ t<? N^O^V nnnx N'i? ly 
|VrN*2ji£iX l^ri^r^':::. 9(nr mit bem Sc^ö^fungöafte ift, fol^aritiftl; !,u 
rcben, bie üebenbe U>creinigung ber ©egenfalje eingetreten. Uebii- 
genö ivirb auf biefeö 53i(b nirgenb tveiter ^ücffic^t genommen, unb 
baöfelbe, außer in ber geu>öi}nlicben Oiebenöart l'^pHN* i<yr\':2 "inn 
(111. 290 a., cf. 3oe( ®. 274. 9Zote 3.) uiigenb im (Sot)ar er-- 
\val)\\t, tt)äi)renb bie fotgenbe, mit einigen SBorten angebeutete 8e(;re 
i)on ben Urfönigen, i^om Silbe ber Urfc^öpfungen, burc^ wi(i}e 
ta^ unbefaunte SBefen ftcf) barfteüte (j?0"llNl jpnnx ! !), in ben bei- 
ben 3braö »ielfac^ parapl)raftrt unb fommentirt ipirb. — 312 — 

§. 14. 

9?ac& tiefem mit fuvjen SBorten foviietvaijenen :if)eoreme tritt 
iiufer Üevt in tcu^ ©cbiet bcr €c^rifteif(avung ein. 2)ie mofaifc^e 
Scfe6pfiiiuj^y]e|'itid)te, bereu .^aiiptjievbe i^re grciiitiofe (S'infac^f^eit 
ift, mupte ftctj teii Äabbalifteii ^iim IJKameu ()er9cben, in ivelcfaem 
fte ifn-e fompliüvtcn löeorien au^fpuinnten, nnb ben fitlic6ten Sinn 
beö SBcrteö umcje^enb, n>nrbe baöfelbe [o lange get^ei[t, t^erfefet, 
in Bki^^ft"» aufgeloft ober fonft gemartert, bit^ ter geivüufitte Sinn 
l;ervinö ober inelme(;r i)inein gebracht www Xoib [cfceint {)ier bie 
örflarung u^enigftenö in biefer ^-orm nicöt äcbt ju [ein, t»erg(. 
liffnnim am 5lnfange, (Sol)ar III. 234 a. nnb I. 2 a. baö 
erfte Stücf. 

Um baö (Svftt'in i» «üni [einen Ifteifen jn i>eri)o(Iftanbigen, 
u>irb ferner von bcn [ecf)ö nnb breijebn 25>erteru ber erften 5Jer[e 
ber @ene|u^ eine ö[itato(cgie fieranögebentet, une [te im J'fjalmnb 
(£an()ebr. 97 a. bentlicb vorgetragen nnrb : ^ect)^tau[enb 3ai)re be- 
ftef;t bie 2ße(t, bann bleibt fte tanfenb 3af)re lang veröbet, biö fte 
nac^ biefer ^vift geläutert nnb gebeffert, ein neuer ^i)önir am 
ber ^IfdH* fiit ergebt. (gcrtie^mi^ fd^t.) 3m 35tf)efe|;coprc. 'Hon 

Dr. Äliolf ffl)rnill)iil, üiabh. in .*3orfri)ig,, D. S. Sfraßrr, ^öcjirf^ - Oiabb. in 
Sjarvaä, JH (Flirfutliril in Oäpbcren)).. 

XIX. 1. ^ö. 9)Jof. 20, 16. nberfeöe icb: „llnb ju cara 
fpracb er: fie()e, icb gab tanfenb Silberftüife beiuem 33rubcr; [ief)e, 
er (namliit Slbra^am) i[t bir bev be[te 2c^u$, unb bu faunft vor 
?lUen gegenivärtig [ein", inbem bu M (5:f)eUHMb bnrd) ^H'[etj nub 
Sitte l)inläugltc^ gf[fbiiit bi[t. 

XX. ^lii]. 10, 15.: „3erbric^ ben Sinn beö ^rcvlerö tmb beö 
^ö[en; al)ubeteft bu [einen (Vrevel, fo mirbeft bu (benfelben) nicfct 
finben". 3^iefe §(nffaffung fdjcint mir in Üiücffic^t auf ^. 13.: 
tt'l-nn x^ '3?n ■'':{< bie einzig richtige jii fein. XXI. ^[. 77, 5.: „2)11 Ijait aiu]i\3nffeu, txmö meine fingen 
bewacfcen, (b. t). n>aö mir Ku^ l'tebfte unb 2'f)cuevfte ift), id) bin 
beunruhigt, boct» rebe ic^ nid^t". D>-- €l)initi)ci!. 

XXIT. '^e\a}. 41, 25.: „(ir unib ©arten ^erftanipfen nne 
?e()ni, wie ber Xöpfer beu Xf)en vertritt". 8tatt C':3D N'^"'' (efe 
iit nämliit u;"'^^ DN"12V- (iin f< paragog-icum in bev "iÖiitte bec 
2Borteö fiuDet [itt aucb 2. 53. ^}}?. 25, 31; 5. 33. «t. 32, l.l 
unb an anberen vSteÜen. Strnßcr. 

XXIII. 2^af. 14, 19.: „Unb bn nnirbeft auö beinern ©rabe 

ge[(tleubert , juv Scfcmad) bei ben GrfctUvigenen, ^k 'vom 

@(tirerte burd;bol;rt in eine fteinerne ©ruft l^inabfteigen " 

)r'-2 ober iri (Q^ergl. 2 Äon. 13, 7.) =: nwzi im ©egenfaöe Mi 
"1^223 im t»prl}ergel)enben 9}erfe. 

XXIV. epr. 27, 16.: „SBer fte birgt, birgt (atfimet) einen 
SSinb, ber baß 9.)iarf feiner :){ettten treffen ixnrb". ^ier irirD 
auf bie lal}menbe ©enmlt beei 'iöinbe*? tin Oriente angefpielt. 
vN*~'p = rr.p \m ofterö. jh. (Fhmitiicii. iBcitrügc }«r tl)almiiMfd)ett S*|)rttc|)forfd)uni5 «nb 

e?rläutcvuno nü^i>evftant>enev Stellen in i>er vabbin, Literatur. 

qSon 
3. D !) n c s. 

^•ür baö 33erftanbni^ ber ("vvembunnter in ber rabbini|cf)en 
l'iteratur ift nuKingbar ftton im 11. 3af)r()unbcrt , uh> bai^ erfte 
tt)alnuibifd)e Sevifon ('.Hruit) erfcbien, cbenfo im 16. «nb 17. .3al)r 
l)uubert, n.''0 ^Diänuer wie Ö1ia? Sevita, ^urtorf, '3)?enacf)ent bi 
^cnfano, ^^eniamin 3)hiffap()ia unb Dat>iD 9icfme bi Sara^^ auf 
biefem ©ebiete tt)atig uniren, namentlicl) aber in neuerer 3fit bunt 
Die Seiftungen ber ^Sonbi, Siapoport, ®a*6 u. 21. bereitö t^ielet^, 
fe^r t^ieleö gefc^e^en, unb in ber 2'()at bürfte eö in ber ganjen 
weitffliicbtigen Literatur ber 2;i)almube unb ^}J?ibrafc^im faum nodj 
ein frembeö 3Bort geben , beffen buuHer (Sinn ni^t bereite an'^ — 314 — 

2^age6Iic^t gejcgeu u>uvbc *). 5Ibev iiic^t bie ctgentUc^eu ?yvemb* 
tt)6rter aUdn finb cö, u>eUt)e baö SSerftänbuif tiefer SUeratur er* 
[c^nun-cn; i^ic(mct)r fmb eö i^orjui^öweife bie fremben Q^orfteÜungen 
uub Scijriffe, ivelc^e, oft unter ber unfc^eiubareu ^üUe einJ)eimi* 
[c^or, u^oljlbefanuter Söörter ycrborgen, ftc^ bem richtigen Sßer- 
ftäiibniffc eiitue^en uub erft burc^ bt'e 33erg(cic6uug mit ben ent* 
[prec^eubcu SBovtevu ber fremben (S|n-acben, bejtefjungöweife mit 
ben einfd;Iagigen SteÜen ber fremben 8c^riftfteUer in'ö rechte Sic^t 
gefejt njerben fonnen. 

!l)ie folgenben, in jUHinglofer Orbnung bargeftcKten, Erläu- 
terungen, bie ftcö grcfeutf)ei(ö nicfct auf unöcrftanbeue frembe, 
fonbern auf mi|3t?erftanbene eiu[}eimi]^e 2öörter uub 3hiöbrücfe 
bejief)en, foUen feigen, wit nicf)t feiten manc^eei ganj unverfänglich 
fc&einenbe 3ßort einen gan? anberen a(ö il)m fonft beigelegten ©inn 
in fttt) birgt, wie nicüt feiten a\iCi ber oberflacylicben, vom äupern 
(Sd^eine getäufc^ten, 5luffaffung eineö folc^en SBorteö fc^were, mit* 
unter iveitgreifenbe unb graugeu>orbeue :3rrtlnuner l)err*prgingen ; — 
hirj, fie feilen jeigen, une notlnvcnbig eö fei, fetbft ben l)ebräifc^en 
SBortern in ber rabbinifcfcen Literatur, n^ofern fte nict)t im gege* 
benen «Sinne fcbon bem biblifc^eu ^cbraiömuö angel;6ren, bie ent* 
fprecl;enbeu griecl;ifc^cu ober lateinifc^en SSorter entgegen ju l)al* 
ten, bereu ©inn in biefem '^<\Uc bie 3;i)almubiften bnrc^ bie be* 
treffenben ^ebraifc^en Sßörter wiebergaben. 

19. n^^T "IDD 
„^ai^ Suc^ ber ©c^ö^fung". 

Unter bem 9iamen ""T'ü"' 1DD gebenft ber ^§almub (©inif)ebr. 
65 b.) eineö geunffen ^uc^eö, auig n>elc^em ®e§eimlel;ren gefc^ö^ft 
würben. 2)aö 9?ic^tvorl)aubenfein eineö 33uc^eö biefeö 9^imenö gab 
ber ^^feubo*(E'))igrapl)ie bee* ^Jiittelalterö willfommene ©elegcn^eit, 
ein fplc^eö ju unterfc^ieben, unb biefe^ unterfc^obene 33uc^ galt 
3al;r^unberte lang für tia^ aä^U t»om 2;§almub ernoä^nte "IDD ') Sfiber ift titi bti toiiUm noc^ ttit^t Ut goK. Äel». — 315 — 

ni"'y\ beffeu Ur^e{)ev[4)aft [in^av fciiiom c30vtiujcni al^ bem (Srj^ 
öater 2lbraf)am jugcfitirieben untrbc. (*vft bcr neiieru S^'if 0''I'^"9 
e6, beu 3n-tf)um ju eiitbecfen, C'a- fort uiiti fort neue 3i-rtt)ümev 
natt fic^ gejc^gcu Ijatk. 

9)?it hn- (SnttTcfunt] bor Uuacl;)tt;cit bci^ i>oi'f)auboucn fin^o^ 
iiauntcu m"'!»'' 1l)D müpte luitürlicf) ^el• äcl^tc im S^balmub er* 
iüal)ntc n'T'ii"' 1DD für in'vloron crHavt un'vbcn. 3)er ^evhift ciitcö 
[o alten 53uc^cci niü^tc in bei* literavifit)cn SBelt um [o tiefer em^ 
pfimbcii UHn•^e^, ai^ Kiffelbe mit ber @el)etm(el)rc in ^i>erbini/muj 
gebracht uniri?e, un^ bte 5aiitafie ^eu frcicfteii ©pielraum ()attc, 
fiit iu aÜerloi 3icrmutl)iuu3eti über t}(n möglichen 3uf)a(t t'effelben 
ju ergel)en. — SlUeiii mit ber 5liu5ftol3inig eineö miterfcöobeneii 
^uc^eö aiig ter Dteibe ber alten <Sct)riftbenfmaler iinu- auf biefem 
©ebiete mir ber crfte (Scl^ritt geftte^eiij ein juu'iter ©d^ritt unrb 
unö ju ber (Srfenntuiß fübreii, ta^ eö überl;aupt nie ein SBucl? 
mit 3? amen m"'!»*'' ICD i]ab, n.te(cf;eö im Saufe ber ^dt lun-- 
loreu ijing, baf iMe(me(;r ber 9(ame iTT'ü'' "^CD im 2;f)aimub mir 
eine befonbere 33ejeicl;nung für ein fonft unter anberm 9?amen 
u>of)Ibefannte^\ in 2lKev ,f)anben beflnblid^eö 33ucl^ ift. 2)ie richtige 
^ebeutung bei^ 9iamenö rn^H"' ICD ergiebt fiel) leiitt am^ ber ^er^ 
glei(t)ung beffelben mit bem entfprecijenben 9camen in ben anbern 
Sprachen, ^piermit t;at e6 folgenbe 5ße>vanbtniß : 

^efanntlid^ unn-ben bie fünf S3ü(^er ?0?ofiö, bie bei unö nac^ 
ben 2hifangöUH>rtern benannt u>erben, v>cn ben griedbifcfeen unb 
(atcinifc^en Ueberfe^ern unb (2i1;riftfteÜern luui) iljxnn 3nf)alte : 
Genesis («Schöpfung), Exodus (Sluöjug), Leviticus (^ricfterbnc^), 
Numeri (3äl}iinigcn/ 9}?ufterungen), Deuterouomium (ju>eiteö ober 
nneber()oltet^ (^efel^ouc^), genannt. ®enau entfprec^enb ^eift aud) 
im 3:i}almub t^a$ fünfte ^uc^: n']):^ DTd;^ , baö vierte ^12)n 
cmpcn, baö britte U'^ro n-nn (®. unter 2lnbern a)iifc^na Tic- 
nac^ IV. 3.). 3n äl;nUd)er 233eife fonnte baö erfte ^nä), bie (^e- 
nefiö, von ben 2;f)almubiften nicbt anberö a(ö rr^^'ü'^ "ICD genannt 
jverben. !3)er H'T'ü"' lüD, ber nai.t> bem 2;i;almub (6ani)ebr. (. (.) 
mit ber ®ef}eim(et)re in U>erbinbung gebracht ivirb, ift baf)er fein 
anberer, a(ö ber n^l^x-imcD ober n^ll'Nnnntt'yü, beffen öffent^- 
U(^eö 6tubium in ber 5)?ifc^na (^agiga II. 1.) unterfagt ivirb. — 316 — 

2)aö verfovcn gegfaubte 5ßucb i)at alfo nie eriftirt, unifirenb t»a6 
im ^^^admit» eru>iU)ntc ^uc^ nie tM'rloren ging. 9?ur eine rid&tige 
Sluffaffinig bcö 9^amenei n"!''!:"' 1DD i)at 511 vieloit Svrt^ümevn 5ln* 
Ulf gegeben. 

3)ie|'e nene 5tnffaffnng teti 9famenö nT'ü'' ICD ift [0 ein- 
fach nnb natiirlict), ba^ man ftc6 nnr barüber ivunbevn müfte, wie 
man nictit [c^on langft jn berfelben gelangt ift, ivenn nicfct anc^ 
anf anbevn ©cbieten bie (Srfat)rnng qekf)xt f)atk, bap gerabe t)^\^ 
(Sinfac^ftc nnb 9?atür(ic^fte oft am fcbunevigften jn treffen ift; — 
biefe neue Sluffaffnng bebarf baher feiner iDeitern Unterftü^ung, \o 
lange ibr nic^tö alö baö f)iftorifciic 9tcc^t eineö l-^erjai^rten Srr- 
tf)umö entgegenftef)t. SIber merfunirbiger 2ßeife ift bie «Sttnon^mi- 
tat öon ni*it\snn nivVui nnb ""l^i»*^ ICD bereite üon einem SÜUmu 
erfannt, beffen fonftige Sluffaffung in biefer ^euebung ber unferi-- 
gen biametral entgegenftef)t, fo bap, tvenn irgenbtt>o, fic^ £)ier t^a^ 
2Öort bcuHibrt: Les extremes se touchent. di. 3ei)uba f^a'icoi 
nämlic^, ber unter riT'li"' "ICD nic^t bloö irgenb ein befonberö fab- 
baliftifd^eö Snc^, fonbern, wie alte feine ßeitgenoffen , baö unter 
biefem 9?amen befannte, erft in neuerer ßüt für unä(^t erflärte 
33uc^ verftei;t, fe^t (6ufari lY. 25.) für ben 2luöbrucf n^ll^Nin n^Vtt 
(^^ag. 1. I.) gerabeju m^ü^ ICD (f. 9J?ugfati 5. 6uf. (. L). Wan 
brauet nur i^ai qui pro quo um^ufe^ren, nnb wir Ijahen für 
unfere neue Sluffaffung beö 9?amen6 ""-"'li'' "ICD feine geringere 
Unterftü^ung alö bie §lutorität beö di. ^e^uba f)a*2eiM. 

^iuftc^tUc^ beö 5[u^brucfei^ n^tl^Nnn nvJV^' welchen wir mit 
n'^lz/NIs "ICD ibentiftjirtcu, ift ju bemerfen, t^a^ baö Sßort nu'yrs, 
„SiBerf", bier in bem Sinne \n ueijmm ift, in we(tt»em auc^ im 
2)futfc^en ein ^:Buc^ „äßerf" genannt tvirb. 3)aö 3öort r\W^, 
welc^eö fünft im 2;i)almub nnb bei ben fpatern JKabbinen aii<S) in 
ber ^ebeutung „©efc^ic^te", „(Sreignip" gebraucht wirb, entfpric^t 
namiic^ bem griecbifc^cn TTolrjaig, weic^eö nicbt etwa bfoö von 
2Berfen ber 2)ic^tfunft, ber ,,^oefte", gefagt wirD, fonbern von 
jiebem beliebigen, namentlich gefc^ic^tlic^em, ©uc^e. (So nennt ^au- 
faniaö (Epist. ad Pomp. p. 130.) bie SBerfe beö ^erobot unb 
Xf)Uü)bibeö Ttoi-^aii^. (@. ein weitere^ hierüber Fabricius Bibl. 
graeca L. I. c. I. 1, 2,). 2)a^ SJerbum r\WV in ^Sejie^ung auf — 317 — 

33ü(^ev (CnDD) femmt bcfamitlic^ and) \d)on in einem biblifcfeen 
Siic^c aii^ tex i^ricc^ifcben ^eriobe t>ox (^o{)c(etI) 12, 12.). So 
foniite fclgcrtc^tkj aiui) ein Sud; felbft nvJV^ genannt ivcvben, 
nnt» ivenn taö 2ßoit anrt) in biefem Sinne [onft nic^t gebraud)- 
lic^ ift, fo ift bieg im Xf)a(mub nic^t baö einjige Seifpiel eincö 
c^aparlegameuou biefer 2lrt '). (gortfe^uufl foi^t). I)rtt|*cfjttf) Pöcr JTrcöiijl? 

93cii 
D. i'. Stnxßcr, 58cj.-Oiabb. in Sjarva^. 

„(Sine jübifc^e 3)va[c^af;"! 2öer ()atte bicfcn, jmveilen 
aue! bem @efüf){e [cf^mev^Ucber «Sefjnfud^t, snmeiien anö bem 5?e* 
u>uf^tfein geftiiUen nnb befriebigtcn U^eviangeni? entfprnngenen ?ln6; 
vnf nictt fc^cn oft ^u Obren befommen? Sem aber mup [tcb ba= 
bei nic^t bie %xa(},c aufu^^erfen: 2Öie, fann benn ein 9iabbiner ober 
jübifc^er ^^rebiger eine nirf)tiübi[cf)e '5)ra[i1;ab balten? Dber ift bie 
33eleln-nni3 über bie ifraelitifc^e ^Religion, wnl in i^erftanblic^er nnb 
correfter 9?ebe vorgetragen, nid)t ifraelitifcf) ? 

So abfurb ba^er auc^ bie mit jenem 2(n6brncfe verbnnbene 
9lnftc^t fein mag, fo ift fie tod) in ben jübiftten ©cmeinben Un= 
garnei allgemein unb ipeit mnbreitet. Schiefe nur bein f)orc^enb 
Df)x in unfere £u(tuggemeinben, mein gefci^äjter 33en * (S^^fiananfa ! 
unb bu Jvirft ben 9iuf: „(Sine jübifc^e "Drafc^a^", oft genug ^u 
fiören befommen. Unb barum erlaube mir, f}ier ein SQBort barüber 
\n fpredien, unb tie (Erörterung ber überfcbriftlicb bezeichneten W^age 
anzuregen: !Drafc6ab ober ^^rebigt? Unter crfterer möge aber nii^t 
verftanben n^erben jene i^erfebre($enbe unb iunbrebenbe, fpracb^ 
unb gebanfeni^erunrrenbe, Sa^e über Sä^e babi)(onifc^ * tf)urmbau* 
artig auf einanber baufenbe, \nm Spit^finbigfeiten ftro^eube 2lrt ') .§tei-iu ftiiumcu lini iiufcnii »raffcni 9JJttarbcitcr utrfjt bei. Sciiii 
iociiii und) bie Scfeart ber Ü)Hfct;na Ser. 9, 1. jlueifel^aft ift, fo genügt bod; 
ein iMicf auf 93cr. 59, a. uiib bie täi-(lirt;c (Suloijie Sojer Dt, ba^ bie Iier- 
föiiimlidje Jluffaffuug beö D'iiyNn^ H'^'J/!^ voÜfemmeu gegrünbct fei. Ucb. — 318 — 

ber ^tffcrtattcnni, nne fie im? i^oii bcii altcii 2)av[cf)antm — iinb 
aiic-^ t>a nur yoii bcu [ef)v mittolmapiijcu , bcnii ttc ©vc^ern uitb 
©rofen unter ifiiicn -icictnetcn ftc^ 511 jcbcr 3i'it burc^ Uugejmun;= 
i]fnf)ctt, ^(avf)ett bev 3?i\3rifföbavfte(hini3, 5?co[md)tuiicj bcr gram* 
mattfa(i|'c^)en 9tegehi bcr f)cbr. Sprache uub logtfc^e g-olgerlttittgfeit 
aiiö — yor ßciten geboten iinirben, uub von manchen jenen nac^? 
äjfenben unb alt[etuu>Oi(enben ()eutigcn Diabbincn nocfe geboten 
U>erben. 2)ie ^xao^c ift ine(mcf)r: 2)arf ober \oü [ogar ber iübi- 
[cf)e ^U-ebiger in [einen Dieben ftc^ frei beilegen, [cbtvierige 53ibel' 
i'^erfe erläutern, bie (Srfläruug f^mboUf^ier SilDer au? bem Xl)aU 
mub unb ^^^Zitrafcb mitaufnebmen, uub aifo bie (Jregefe in [einer 
^^rebigt vorberr[c^)cu la[[eu? ober [olt er ba? ju erorterube 3:bema 
gauj einfacö rtom ©taubpunfte ber |übi[ct;en ?)?e(igion au^ ab^ 
w>idcin, biHt[teu? ijk uub t}a einige 33ibe(' unb ll?ibra[c6auö[pruc^e 
alö ein[ac&e Selege 3,itirenb? 

3it>ar ijat bir[e ^uv]? (ejterer ^ni bie 2lu[merf[amfeit un* 
ferev ^rebiger auf [tc^ gt^^t^gni uub uim Xf)eil [c^on ibre prafti[ct)e 
2i5[ung gefuubcn, tubem bervorrageuDe jübifcbe 5?an5e(rebner in 
ibren gotte?bieu[t(ic{)eu i^orträgeu ben grellen @egen[a$ jun[c^en 
2)ra[c6ab unb ^rebigt biird; ^ie ^i?er[cDme(jung bie[er beibcn SSor* 
trag?UHu[en au[5ubeben, ben §^u[prür6en beiber genaue 9?ecbnung 
ju tragen, unb rie ?ücfen beö !3)ru[c6 bunt tk ■^^re^igt unb bie 
Surfen ber ^^rebigt burc^ t}(n 2)ru[c6 autljugleitten anfingen; 
tro^bem aber irirb biefem ©egenftanbe noc^ nicbt t^ic ganje i^m 
gebü^reube Seacfctuug geu^Wt, UMe überbau)3t ber größere 2'^eil 
uu[erer 9tabbiuen unb ^h-ebiger uocb immer eine bebeutenbe Äluft 
jtt)i[c^en bie[en beiben \id)t, [0 bap er, unmu er au[ ber einen 
Seite fUl)t, giaubt, mit ber anbern nic^t in 53erüf)rung fommen ju 
fonnen ober ju bür[en. Sl>o( bricht ftcfe [eit tejtercr ^dt bie ^rebigt 
immer me^r 53af)n bei un[ern @(aubcn?geno[[cn unb gewinnt täg# 
Ii(t mebr 2[n(}änger unb geneigte D^ren ; (bm tx^fjalb muffen nur 
aber trachten, bie[elbe [0 [dbmviefba[t a(? mogHcb \n madben. 

2Beun [c^on un[ere ^^ater [e^r unibterifc^ umrcu, uub \id) 
mit bem [0 [cbmarf^afteu 9J?anna vom ^immel nid^t begnüg? 
teil, inbem biefe? ibuen ^u einfacf) unb trocfen vorfam, [0 unrb bie 
9)?ef)rf)eit be? heutigen iübi[c^en 2(ubitorium6 — id) [precfje von — 319 — 

uiifevem 9}atei-(aube — fid) wn bcv einfachen .^tmmelöfoft bcö 
i^uen vcvtüubeten göttltc^eii 2Borte^, yon bev tvocfenen, (ctrf;tyeiv 
ttmilid^en ©eelenfpetfe bcx ^vebigt um [o uu'iiiger befviebUjt \n[)-^ 
Um, al^ bic §hifprüc^e au bie Äau^ct l)eutc um [o geftchjcrtcv \u\t> 
uub bev 9?a(^gefd;macf bov früf)evu geun'tvjtcu, pifautcu unb Ua\tb 
geu Dva[c6af)foft noc^ iu fvi[it)cm Slubeufen gebliebeu, uub bavum 
bei' oft ycniommeue Sttvci na^ „ciuev jübifttni ^ui\ii)al)". .1)ie? 
[er Söuufd; fauu abcv uur buvc^ ciue i^ou trcfflic^ evfiävtcu uub 
augebiMc^teu ^\b(U unb 9J?ibra[c"^ftel(en gezierte uub gcun'irjte 9Jcbe 
befviebigt lyevbcu. 2)anu uvift)ft baö 3utcre[[e für bicfc um [o 
rncbr, a(t^ fte [o beiliger, natioua(eiv i^i ,,{übif(^er" erfc^eiut. 5J?au 
föuute .5Unn- gegen biefe 93?et()obe eimveubcn, \}a^ ber ßvo(ä bev 
^vebigt ba »ertoven ginge, iubem bev 3"f)övev ct)ev [einen @eift, 
a(ö [ein ©emüt ju evquicfeu unb ju ev[vi[c^eu iu'^ ©ctte^^baus? 
fame, bie ^vebigt \mi)x mit bem 9}evftanbe ai^ ©efüijie aui)örete, 
unb oft nic^t a(ö S3e(ef)rtev unb (Svma^utev, [onbevn aU Ävitifev 
uub ^unftvic^tev ba[tänbe; ijat beun aber bic ^:]]vebigt nic^t aurf) 
[o inelen Slnfovbevnngen unb Stegein bev 9?ebcfun[t ju eut[vvettien, 
ba^ bev Ä^-itifev nicbt auc^ ta ein [o gvofeö 'gelb [üv [eine ^vitif 
flnben fönnte? 9Jhif nic^t überhaupt jebeö 2ßovt unb jebev @e* 
banfe, bev iu uu[ev ^evj (Singaug finben [oll, ungcl;inbevt [einen 
SBeg buvc^ bie 93evnun[t nel)meu? Uub u>ie o[t unvft ein paffeub 
angebrachte^ 2Öovt, „bie[e golbene (^vuc^t in ftlbevnev (Siufa[[uug", 
me^r alö [tunbenlange Sieben ! 

3)u ahn, mein ge[c^äjtev Sen*6l>anan|a ! ber bu baö Drgan 
für jübi[c^e 3:i)eologte ju [ein, unb alle gvagen xiub 3nteve[[ett 
bev[elben au[5unel)meu be[timmt bift, möge[t auc^ bie[en @egen[tanb 
beinev 33e[pvcc6ung würbig f)alten. 9}?6ge[t bu Stimmen uub 2tn* 
[testen jur 2ö[uug bie[er ivicbtigen "^vao^c [ammeln. 

3c^ taun [c^lieflic^ bie SIeuferuug eine^ a©un[c^e6 uic^t 
unterbvöcf en , bev, icb zweifle uic^t, [o inelen meinev (S^ollegen auö 
bev (Seele ge[pvoc^cn i[t. Moqc bev löbl. ifvael. ^ultut^gemeinbe* 
vov[tanb ju ^eft^, ivelc^ev eine [eltene §oc^l}cvjige Siebe unb 3Sev# 
el)rung für ben mn^ergcplicbeu ©f^unib [. 51. an ben Xag leget, 
if)m nod^ ein uni-»ergänglicbe<5 2)eufmal burc^ bie ^peranögabe [ei* 
iter 2)ra[c^a^'6 unb Sieben unter ber Stebaftion [eincö ©ol)nc6 — 320 — 

oDcr fctiieö ^d)\mo^ex\ol}i\c^, ^cö Ou-Dviftriue Tcö „iBni'(Jf)ananja, 
fc^eii. 2Öic U^iclcii wmtc fein uniHn\joplict)cö SBcit ihmi 9?cuem 
in Mc (£cclc bviiujcii, umo vidni a^^]c[)t'^^cu cbov [iton fuiujivciu 
^cll :}ta[>biucii ftiin^c Tiefer ^l)tciftcv Der (5reijcfc tami alö iiac^- 
admniijjeirürMgcö 53ct|>icl ta, uiiT ivic viele neue Ävüfte fönutcn 
ftc^ au ihm hermtbilben I Dir ilrmcii (ii orracf. 

Clin Coall ki nnem l)icr obgel)nltntru /fl!mal)le bcr 
BeerMgung0bnikrrd)ttft. 

Seil 
ütorl^ fritcl, .*lLMiimitiialUMuitari,( tcr (Statt *ßäH- 

kleine 33rüDer! (5e ift mir bei Den rorhergegangcueu ^c^U 
mahierii in ^Irinffprüiten \o viel 3?e(obeuDei? über meine 2Öir!fam* 
feit unter Den (neftc^eu jübiüteu iMrmeu gefaxt ivorDen, tci^ id) 
hierauf etiva^ ^u bemerfen mir erlaube. Cbivol e^ mir immer 
fct>u>er faUt, ivenu ic6, wie tev i^ogel X\hn, von mir felber fprecfeen 
muf. (5ö ift ivaf)r, bap iefe mit befouberem (Sifer Die Ävanfeu^- 
pflege Mefiger 9(rmeu übe; mit befcuberer 3}orliebe tk ^auia 
biefer lluglücfliiteu b(hi(i)c, aber U''enu ic6 @ott unb t»er 2ßahr# 
hnt bie (5f)re geben [oll, muy iit gefteben, ba^ mict) f)ieriu, nebft 
meiner 53eruföpflic^t, bie befonbere Sichtung leitet, ivelc^c icb vor 
beu ^auferu jübifc^ev Firmen babe, beun „fcöon ift bie Slrmut^ 
in 3[raei:" 

3u beu Jöäufern jübifcfcer i'lrmeu herrfcln uiitt bie Unrein* 
lic^feit, u>elcbc ()auftg eine boppelt nuglücflic^ macbeuDc SUiögeburt 
ber 9?Pt^ ift! 9?ur mit beut 5?lufgeben jeber .^offnuug, jebeö 
Ü^ertrviuenö auf @ott, vernacbläffiget mau bie ^$fk\V ^^'^ i" "^'P' 
lieben inTbaltniffen lebenben Äörper^. 3n bem ^^er^en uuferer 
5[rmen ift man xn(t) an bem ©lauben : '■ ]''V '^"^nn '" nj/'^lf'' 

2)ie iWauner jagt ba»? verfolgenbe Unglücf nicbt in bie 
Käufer beö öafterö, um iid) burct; betäubeube Oieträufe bie Soi^- 
gen nnö bem Äopfe unb baö (Slenb noc^ mef)r an tm i^al^ ju — 321 — 

fc^affen; unfere 5lrmen ftnb nüd()tern. 6tc Griffen, baf fie, wemx 
fie fcfcoii 5lüe6 \)er(oreu, iiocb nic-^t t^erforen fnit>, [o lange fte im 
Seft|e i^reö 93erftanbeö, [o lange fte im 33eft§e i)er Siebe unb 
Sichtung if)rer 2lnge[}origen ftnb. 3e treniger fte ifiren 2lngef)6rigcn 
(elften fonnen, befto inniger fcf;lie^en fte ftc^ an biefelben ! 2)ie ^anU 
f)(it, welcf)e ebenfaUö ^äuftg hei benjenigen eintritt, bie i^re Xt)ä' 
tigfeit fo u>enig beiofjnt ftnben, fennt ber arme 3ube nid^t. Se 
ärmer, befto tf)ätigcr. (Si3 ift if)m feine Saft ju grof, burc^ iveld^e er 
baö Sooö ber «Seinen erleichtern fonnte. 9?ic^t6 i\t if)m fo fc^irer nnb 
brücfenb, al6 ber 3^orn?urf, nic^t genug t^ätig ju fein ! 2Ber fennt 
l)ier ein 2ßeib cine5 jübifc^en SIrnten, ivelc^eö burcfc f)äu6(ic^e 9?otf) 
arm gen>orben unire an ©ittlicf)feit unb ^^reue, tia^ i^ren ^H^inn flof) 
ober »erlief, UH'il i^n baö ®(ücf fio^ ober t»er{affen? 3a, eö ift 
feine Uebertreibung, u>enn man t^on ben jübifc^en j^rauen fagt, 
baf fte burc^ 5lrmutb nur reicher werben an 2(ni)änglic^feit — 
unb ba^ fte i^rem 9J?anne um fo ef)er 5lUe6 fein tt>oUen, je ireni^ 
ger 2(ngcnef)meö er fonft im Seben hat ! — 'mzr NDjirOfD DN"' 
.N"irn üD'Di N^nz i<pt2]D Np^yr npy^i — fagt ber ^JIU 
btafc^ ! — 

3Benn id) in ben 3}?itternac^t6ftunben, ober lange vox bem 
5hibruc^e beS 2;age6 ju ^ranfen gef)olt n^erbe, unb, bnrc^ bie ftil* 
len ©äffen gel)enb, in bie fparlic^ beleuchteten SSo^nungen jübifc^er 
5lrmen einen Slicf werfe unb fefte, wie ta manche gamiUenȊter 
felbft am 33robtroge arbeiten, beffen (Srjeugnif ben (Seinigen 
33rob giebt; mancbe jübifc^e ^anbwerfer nocb ober fc^on arbei»^ 
ten; jübifc^e 5J?ütter mit il)ren S^öc^tern an SBäfc^c uä^en, bie 
fte für fpärlic^e 33ejiaf)litng ben 2ßol)l^abenben nie genug fc^ön 
nähen fonnen; wenn mir, \va^ fo oft gefd^iebt, in f'pätcr 3^ac£)t, 
bei ber fcf)lec^teften 2ßitterung, bie SQSagen begegnen, auf welchen 
arme jitbifc^e ^anbwerfer i^rc ^robufte ju S[J?arfte führen; — 
wenn ic^ eö fo häufig fe()e, wie 9teinli(^feit, 3^f)ätigfeit unb Sitt# 
lid^feit bort ^u ^»^ufe finb, wo felbft alleö @lücf gefc^wunben, ha 
rufe icf) mit unfercn SBeifen : ®rofi ift hie 2Bürbigfeit jübifc^er 
Slrmen ! — 

2Iber aucb ba3 2Bo^ltbun ifi ttnter unö 3uben nic^t feiten 
bort ju ^aufe, wo eö bie SQ3o§l^aben^eit am wenigften ift. Wi^a€ 

II«n-Cliaoaiija 1858. TU. 21 — 322 — 

lüicijt oft bas ftolje Spenbcn tcv JKcicfecu gegen rie fieuubltc^e @abc 
tn Slvmcii, ofnte bie fo lange fein ^cbiuftigcr \\m \t)xn S^öüve 
(\(bt, a[^ ncft) ein (ejteö Stüc! 33vob in i^vem 3i»""f^" if'f- 3S?ev 
l^cvcitnot bie 5Bof)Ut)atcn , melcf)e mamtc . arme ^^-vau an if)rc 
fvanfe 9(a*barin bnrc^ ^fJad^twad^cn, Sartnng anb "^^flege leiftet- 
Vicb(o[f 53envt^eilnngcn nnfercö S^ülfeö — ane'oftjvüiben ftc felbft 
A'cinbc jnvürfnefjmen , umrben fie baefelbe [o fenncn, ivie bei mit 
allen ®cl)ict)ten lun-traitte Slr^t! 

Dem ahnten in 3[vacl ift aber and) ein fo oft in lEifüUung 
gebenbev Sofjn innheipen, ben fein ?lieictnf)nm :(n eifaufen im 
Stanbe ift n'TiCri'^^' C'^jV '•J^- '"^niM. %m ben bunfeln .^üt- 
ten tübifd)ev Firmen finb noc^ gvö|?tentbeil^ bie Äovip^aen 3fvae[i^ 
iH-iTorgegaiigon. I\)bfc6 3)ienbeI6fot)n , bei" ©obn beö armen *So; 
fcrö ^n Deffan, ma*te 53erlin ^n einem ^weiten S^cn, an«? wci- 
d)er bie getäntertc l'cbre ©otteö ()ert>orging. (5r (ehrte bie bent;^ 
fc^en ^vbilofopften -ilne lateinifc^e ©elel^rtenfpracte entbehren — 
nnb bie jübifdjen @e(ef)rtcu if;re {)eiiigc @prad;e — i>erfteben. 
i8,\- legte ben 33ann in ^effehi, bamit er ber 3.^erfümmernng 
be^ 3!Ba()ren nnb ©uten feinen i^orfc^nb leifte. Mit ?)ied)t unrb 
er bcfnngeu : 

©cffC-, nnb SOafn-licit iimvfii UwuX in !Dititfeli)cit c^cfiüKt, 
53iö ©ottcei SBort: es un-rtc Ü}iofcö — fic mit Hebt erfüllt 1 

'^Kleö ^öobe ift aber io fd)\ver als? feiten, fagt ©pinoja, UH-ktev 
cbenfallei bei bem geringen (Sninnbc eineö ®(a6fd)Ieiferc( feinen 
angeftaunten ^-orfi-^ungen nad)f)ieng. 

(Urlauben Sie mir, tbenrc 33ritber, nocb ein i'ßort. Der 
^-fi^irfimgefreiö ber ebrfamen ^cerbignngöbrüberfei)aft ift ein wd- 
faetcr. Bk verforgt hieftgc ^anöarme mit arUlidu'r .»pilfe unb 
.^Heilmitteln, nnb getoäl)rt fremben ober anct) einbeiiuifdn'n obbad^ 
(ofen Äi-anfen in bem bieftgen gnt organifirtcn Spitale bao beftc 
nnb gebciblid^ftc Untcvfommen. €ie, meine .sperren »i^nUnöiHnftebev, 
haben ebenfalls, nebft anbern Cbliegenbciten, eine '^u^cifadH' ^^Inf 
(\abc — inbeni Bk (Sorge ;,u tragen haben, bafi ber "^^rioatnnter- 
vidl in fcn iübifdien ."oänfern foivol, alö' iu ber hirfi^vn öffcuilidu'it 
3dmle uu :Kt-alituiiag be^ C'^ly ':Z2 nnir. führe. M) loünfd^ie, 
ba^ in bem Unlerrid^tetoefen eben fo mcnig ^itoff yir Älage unur, — oJo — 

une in bei* Äi-anfeiipflcge tcx Slvntcu. ^TRinjcn aud} 3t)vc (Seelen- 
äv,^te, fcle Se^rev unfevev ^ugenb, hivc^ 33ec|almni] unb ßifcf ftetö 
unfcvo !?{neifpnnnn(] verbtcncn. 3(i) iinmfc^c, baji ber f)ici ,^irfn(t* 
venDc ißi^, baß unr eine 3?eviraf)v(o[un(3öanftalt fiaben, halb i,m 
ii\i]c ivevbc, nnb nu\3c @ott [einen 8et]cn Tillen i-»evleif)en, bie in 
nneigennü^igev 533eifc nnferev !33rübei[c{iaft lun-ftefien; ade bie-- 
ienigen fvaftigen, bie leibe^franf ftnb, nnb alle biejenigen evleucf)^ 
ten, ireliijc bevnfen ftnb, univbige 3naeliten (u'ranjnbÜben ! — 
© i e f c {( c n (eben! — ^tiftun^s-iirkuubc 

^c^ ticueit ifrael. :j:em|)cl'^ in i>ev ^copoli>ftn^t in 9[Öien. 

Untev bei Siegiening ©einer faifeilictjen fönitjliiten Slpoftoli- 

fc^en l^^ijeftät beö ^aiferö t>on Ceftcrreiet, .«onigö mm Unfjavn 

nnb 33üf)men, tex Sombavbei nnb 35enebig?, inni 'Dafniatien, ^voa- 

lien, ©(ai-^onien, ©alijien, Sobomerien nnb S^vvien, ^önigö t)on 

Sernfalem k., ($r,5(KV50i-j^ von Oeftevreic^ k. k. k., 

in tcr 3?cid;iSf;auvt-- iiub ilicfitciijftabt äßicn, in tciii (Srjkräügt^ume Oefter; 
icid) unter bcr (Snu*?, iinirbc am arf;t,!;cf)nten ü)hii (Sintaufcnb acf;tliunbcvt uub 
fünf^iij ac{;t ('S n"''"in "IV ]VD Tl) bie fcicrlic^n- @c(;ln^ttfii'-'i-'B"»il 8" ^if' 
fem neuen ifraelitifd^en 58ct^aufe, unif^reub baä 53ürgcrniciftcranit vom .§enn 
3- (iiifinir Otittcr »cu (Seillcr vcnraUet iruibe, vor^encmmen. 

9Jac[;bem bie ifraelitifff;e ÄuUu^ijemcinbe in Sffiieu fo anijcuiacl;feu ivar, 
bafj blies im 3af)rc 1820 in ber ©tabt 5yir. 494 gev^rünbete ifrae(itifrf;e 58et^auö 
für bie 3afli ber 5lubärf;tivjen uief;t mefir auörcif[;te, teff(;(o^ ber i^orftanb: 
'-Vertreter nnb 33eirätf)f ber ifraelitifrficn .tultucsgemeinbe, ein ncnesJ Q3etf;auö in 
ber SeoV'olbftabt, wo bermalcn ber nni]leic^ ^irepcrc Slieil ber jübifrf;en @(au-- 
(.HnitJ.]enctTen lucfiut, ^n grüubcn. 

!X)cr iUuftaub ric(;tc(c feine adercörerbietigfte Jöitte an «Seine f. f. S(>30= 
ftolifff;e 3)cajeftdt bcn iilorreict; rcgierenben Äaifer von Ccfterreicl; fraitj Sofcf I., 
ein Aiaui? in ber Scopo(bilabt anfanfen unb bai^fcl&e in ein 58et^auö unilvan- 
be(n uub als fclcf;cö einivcifien ju biirfen. 

Unter guäbigcr 58cvcnvortu«g ber hbdßcn unb ^oljcn f. f. ^e()crbeu 
inUn-n Seine f. f. SMpoftolifrlH- Wafeftät ber Jlftergniibigfte J>err unb -Saifer mit 
','l((erl)öcf;fter (S'utfcfjUejjung vom (i.ißhu 1854 bie alleruntcrtf)änigfte 'iMtte f^ulb-- 
reifl; ijc»vdl}rt unb bamit bie iier^en vieler treu iKf^i-nfamfter Unteitfumen ^u 
banftMren ©efü^ten K-wegt. 

21* — 324 — 

Um fomit ein ^u (Jhren ©ctteö irürtti^cä .§au^ jit begrüuben , hat ber 
i^crftant bcr iTracl. .tuUuöjemeinbc bie QJcalität 9lr. 569 in ber ?ccjjolbfiabt 
in ber ®ä((ifc^äane am 30. 3uui 1851 um bcn ^reiö t»cn 52,000 fl. SSanf- 
9?a(uta angefauft. 

3u 5ci(gr bcr an mcf)rcrc burc^ Ia(cnt auegejeii^ncte Slrc^iteftfn ergati; 
geucn (Sinlabmiji : ^iänc ijcrjulegcu, »urbe bcr i?cu .Picrrn Subtrig j^ötjier^ 
f. f. ^X^vpfciTcr tcr 33aufuiii1 in ®ten sc. jc, enttticrfcuc ^ian, na^ 9lnf|prung 
tcr l'icrju gclatcncu 33curt^cilungei--Äcmmimcn. bcftc^eitb auä beu Ferren ^cr^ 
mcugilb »Ritter seit Jf»' aiiccöconi, f. f. v^öcfrat^, (Sajctan Schiefer, ©tabt^ 
bau-'3)ireftcr, ^oUf et um er, f. f. ^rofcffor, angenommen. 

35ic 51t bcm 33auc crforberlidien ©elCmittcl ttturbcn burc^ ein 2)arlfi^en 
ber ®emciul^e a 300,000 fi. 33anf-'-BaIuta , tvelc^c fte mit 5 ^»rc^cnt ijcr^infet, 
Qufgc6raf()t. 

3)a-? ?lbbrc(iicii bcS alten Jpanfeä würbe am 24. Cftobcr, bie ©runb^ 
grabung am 27. Dlouembcr, bie ©rnnbmauerung am 31. 25ejembcr 1854 hfi 
gcnncn. 

25er @runD am 13. 'üWai 1855, bie ^^a\i)i)tfimi'®lnd)t ber ÜTtauern am 
3. 3uni unb bie 3)a(i;aufftcl(ung am 4. Cftcber 185G »cflenbet. 

?U(e6 bie«, fo irie bie ft^ätere innere (Sinric^tung unb 5lu3f^mürfung 
irurbc unter ber unmittelbaren Seitung unb nac^ bcn S^etailjftc^nungcn be« 
3(rrbiteften bce 53auce, .*öerrn ^rcfeffor 8ub»ig ^^rftfr, au^gefitl)rt. 33ei ber 
3?aumbruag baten mitgennrft : afä ^ettweife Stffifteuteu beö Sauleiter?, bie 
■Ferren 3lrrf;iteften ,fiarl Scbumann, 3ofiann Srciblcr unb Äarl Srbarb ; ali 
39au-;Hed;unugö--Äoutrcl(cr bcr 3irc|iteft .^err Scren^ SOBagner; alö Unternefimer 
bie .^crrn ^raxii .^almfdiläger, Stabtbaumeiiier ; hinten ©ajferburger , .§of-- 
©teinme^meifter; .^arl SÖiegril, Sintmcniicifter ; .^cinrirf; Schwab, Sdiiefcrj 
bccfcrmciftcr ; Curfcb Sauer, Scftlcffcrmcifter; .^einrieb 5)übcl, 2:tfcf)Iermeifier; 
iferb. 3Jücf, ©lafcrmciftcr; ^oiej 9tctbe, 3(nftretc^ermciftcr ; .peinricfi |?raufen- 
berg, ©pänglermeifter. 2)ie ©upeifen- Sefiantt^eile unb bie eifernen jtcn)lruf-' 
tioneu ber Derfc würben in ben f^leftfc^cn (Sifcuwerfen ©einer faiferlic^en $0- 
;^cit bc^ 35urcf;(aurf)tigftcu (Sr^iberjogö 3Ubrerf)t au^gcfiibrt. üiie Xerracotten 
lieferten bie >*>crrcn iUftcr Sraufewetter unb 3lloie STJicebat^. X^ie Walcrei 
unb Stucfaturarbeiten bcfcrgtcn bie ^<öcrren be Srucfncr unb üJJagifirie, bie 
Silbljauerarbeitcu .§err ^cfef 2)uenbcftel. !t)ie Selcucf)tung«gegenilänbe würben 
in ber gabrif bc« .'perrn ©itmar au6gefüf)rt, unb bie ©ilbergerätfie ftnb bie 
2lrbett bc« §erru ®u|lar Simon. 

55ie f)eiligen (Meratbc unb Crnamcnte ircrccu o^^fcrfrenbig »on ben bie-- 
figen ifraclitifc^eu j^raueu unb 3uugfraucn, fcwie wn mehreren männlichen 
®enicinbemitgliebfrn tbeilö gefpeubct, tbeil^ für freiwillige ©elbbeitrdge bcrfel-- 
ben angcfrfiaffi. 

^ad) \?c((fnbetem Saue würbe am obengenannten l^age unb 3abre ber 
auei 3frufalem •com Serge 3iow gebrochene, scn bem Setretär ber Jlultu3ge= 
nieinbe, .^errn Dr. ^ubwig Slugufi granfl, ron borther gcbrarfjte unb — 325 — 

9ftoibmftf ©c^Ut^fifin, ber mit beii 3nfc^riften yiDln C^i^i< ^D'' bbD)2 ji''VP 
— „«on 3ion aui — tn n^:nx HN ^nnj? 1^"1 ^3 ('2 ': ?2"'^nn) 
(T"t: 2"p C^nn) — @d;önf)eit Inbegriff — ftra^lt ®ott einher" (^f. 50, 
«. Z). „3)eine Änec^te lieben jeben Stein oou 3ion". (W- 102, 03. 16) ge- 
jierl ift, feierH^ eingefenft. 

Urfunb befTeu bie nac()fie()enben Utiterfcfiriften. C?etteri^' 2B. üÄ.) (Corresppiihen^. iDieuer Briefe. 
I. 

Jp od; geeiert er ^err jRebaf tcur I Söä^renti ^jrn testen 5ln»efen-- 
beit t)ier beehrten Sie niict; mit bem (Srfud;en, 3l)ncn für 3f)t junget, in allen 
®(^ic^ten be« ifraclitifc^en 8efet?ut)lifum3 freunbJicl; begrüßtet 3?tatt oon 3eit 
}u 3fit 33erict;te über 93crgäuge unb Buftänbe jufommen ju laffen. Sie »iffen, 
mit ipe(d;em ©iberjireben icf; ben cf)renben ?litftrag übernal^m, unb mögen nun 
beurtkileu, mit ireld/em unbc^aglid;eii ©efütHe id; an bejfeu 2tut^fü(u-ung get^e. 
3d; bin uid;t geübt auf bem fd;lüpfrigen )öeben ber 3iournaliftif, unb gan? unb 
gar nic^t geeignet, mit füplidtem t'äd;eln lt)o()(bienerifd) bie geber ju füt)rcn; 
unb ^um ÜJiärt^rer ber aBaf)r{)cit fütile id; eben \o hjcnig 93eruf, ju einer 3eit, 
in ber baö 2Rärtt)rertt;um nit^t mel)r toic efiebem bie ©d;aar ber ©laubigen 
unb ©etreuen melirt, fouberu üiclmef}r abfd;re(ft, unb immer mcl;r ju lid)ten 
croI}t. 3)od; id; gab ,3I)ncn mein 2öort, unb wiü eö alä ein günftigeö 3Jor= 
jeid;eu anfeilen, ia^ id; öeutc, gleid; bem gropen Jlbfajfer be^ größten !Öud)eei, 
mit einer — @d;öpfung'^gcfd;i^te beginnen faiin ; mit einem 'öciirbte über bie 
fd;cnen @c^ö>5fungen beö ©laubenö unb ber 2Kenfd;enliebe, tDcId;e in ben (ejten 
jwei Sauren unter ben ^iefigen Sfraeliten in'ö 3)afein getreten finb. 

©ie erraffen hJol;l, fon »eld)en @d;öpfungen idi rebe? ^Öo giebt «i 
wol){ einen SBinfel in unferm grofcn 33aterlaube, ivol^in uid;t längft bieÄunbe 
»on ben ^ier in ^an begriffenen brei Denfmälern ber ^erjen^milbe unb ber 
©otteäfurt^t: bem Slaubflummen ^ Snftitute (Sanbftrape), ber Äinberbetiial)r = 5Uu 
ftalt (Seojjolbjiabt) unb bem großartigen ©otteöf^aufe (Seopolbftabt), gebrun- 
gen tt»are ? 

3u bem eben fo fc^onen aU jtoecfmäpig gebauten üaubftummcn-'Snftitute 
Jinirbe am 27. S^^rit in aller Stille, bloß unter 5luivefent;eit ber beibeneinfcg- 
nenben Jg»erren ^JJrebiger unb be3 ajorftanbeö ber 5lnftalt, |ber Sc^tußfiein ge-- 
legt. ^ie Sinftjei^ung hjurbe bi« jur Ucberfieblung ber 36glinge ba(;in auf 
ben J^erbjl »erfc^oben. 

SBenn je ber Segen: "IXÄ nw^ "jnnnNI 1V^)2 in^Ii^NI ^^^-|^ 
i« (Jrfüdung ging, fc mar i$ bei biefer fegcn^reic^en 5lnjiaU. ®er ebte ÜJJann, 326 ^crr .\lallifc(;cr aii\5 9iif c U biir i], ber vox 3al;ren Den frtjönen meufcfteu- 
freimt)lic{;eii ©ebaiifcii bayi inmitten einer armen ©emeinfce, \n einem uufc&eiH-' 
taren Scfale in'^ ?eben rief, betvälirte ftd) alä eben fo fUu^ al^ [c^icirfblicfent, 
(i(ö er [eine tele '■^Jfikiinnnc^ in ten ^^oten Ter üBiener ©emeinte xu-rfe^te. 53e' 
]trai)U «en teö ©eifte? l'irfit, tnrd)trnn^en von ber luilben JgterjeneaHirme, bte 
nnfern 3Biener 3»ben ]o ei>5cnt()ümlic{; ift : mupte ftc t)ier yi einem fe^enärei-- 
d)e\i Saume »erben, in befi'en S^tatten ^nnberte ber com 3)hp^cfcfndc am 
fä;»erften S3etrcffenen Sc{;u^ unb Üabnu;.] iänben. dö ix^altcte aber aurt; eine 
befoubere ©unft ber ^cttlicden i^crfetutnj über biefe Sütftalt, bap bie erfte ÜBabl 
eine^ i'e^rerö an] einen 5)Jann frei, ber mit bem feltenften anijcborncn Talente 
ben ebelften »Dhttl), ben raftlofeften gleip nitb ben reblic{)|ten (fifer oerbanb, nm 
bie Stnftalt in ben Jlugen ber SjBctt in i^r »a^reö, f)errlic{)e3 iid}t 5U fe^en, 
unb babnrct; ju )o grofer Cpfertvinigfeit ansneifern. 

2Benn a^ rtjafir ift, ba^ ju äffen Beitcu „bie Ännft bnrrf; bie .'ilünftler 
gefunfen ift"; ober, ivie c6 (eiber in unfern @d;nten fo oft ber %aü ift, bap 
bie fieilfamften Sluftalten burcf; ii^re Setter in a)?ipaf[;tung geratfjen: fo ^al 
^crc 3oe( iDeutfc^, 5)ireftor unb Seigrer biefeö i:anbftummcn ; Snftituteii, 
feiner @eit^ ben ©egenfa^ beUnefen, ba§ bie Äunil bnrcf; ifire Süuger gc- 
tioben unrb. 

®ir fininen »ou ber 9tnfta(t nicl;t fcljeiben, of)ne nnfcrer ^fiicf;t gegen 
einen anbern ÜÄann ju genügen, beffen a3erbienfte um biefefbe unoergänglicf; 
ftnb. SBir meinen J&errn 3». S. Äani^, «Dhtglicb beö untrbigeu SBorj^anbe^ 
ber Stnfialt. 93egünftigt bnrd; feine fo^iafe Steffung, fparte er U^ebcr S^t noA) 
Äraft, um baö finanzielle ©ebeifien bei? 3uftituteg },n errieten, unb feiner X(}ä; 
tigfeit narf) äffen OJicbtitngcn futt bas^felbe ^uuärttft *8eftanb unb 9Bof)lftanb 
jn üerbanfen. 

SBcnu Jpir uns? mit ber DJcunuug iicici gearf)teten Olanunu^ begnügen, 
fcff baburcf; ben S^erbienften ber übrigen, uamentürfi ber iveibfic^eu ^Jorftanbei-- 
mitglieber fein 5lbbrnfi;> gefff;e(ien ; aber mt Ü)Jenfrt)en fiub nun einmat in 3cit 
unb OJaum befrf;ränft! — 3nbem ir^» mir einen au?füf)riic{;en 5?cric{;t über bie^ 
feö Suftitut für bie Sufunft i-'crbcfialtc, n.nf( irf; nun .^n ben jtrei anbern 
übccge(;en. 

91ad; ben (^orberungeu ber Gfiroucfogic fommt nun bie Oiei^e an tU 
feiertidje ©imveilnutg ber ncnerbauten Scfalifäten ber .tinbcrbenjatjr-'Jlu-- 
ftalt, am IG. ä)(ai b. 3. — ©djcn ber Jlnbiirt bee ftattfirften einftödigeu 
Jpaufed mad;t auf ben grennb ber 3ugenb einen uioftftbnenben (i'inbrucf. ©iefer 
(Sinbrucf n?irb nod; bebeulenb er(;iH)t, uu-nu man am ber fdjönen geräumigen 
aJor(;af(c in bie großen üd;teu unb luftigen, mit biblifd;cn Sprüchen gezierten 
Se^r-', ©piel= unb ?lrbeitiifälc eintritt. 2)em S'intrctenbeu bringt ftd) ununll-- 
fürlid; ein ^egenefprud) auf bie l'ivpcn für bie ivrauen 'i^crftcfieriunen, welri^e 
bao ffinoierige Öefduift bfo Äolleftirenj in ben öäufern nid;t fd;enten; unb ein 
jn^eitcr Scgenoifprnd; 3enen, U>etd;c burd; gropiuütfjige ©v^nbeu bie 5>Jittel ;^\i 
biefem fd;önen ii'erfe ber »Keufdienliebc fo reidtfid) boten. 327 (iiiif (etcilici)c 6>cuut^ uiib >Sc{;luvftetnlcv]iiiK] faiib iiirtu flatt ; Der iu\)t 
(>kU i}At ja iiacf) ^i. 8. 3). 3. felbcr teil ®ruiitftciu biirrt) fcic .^iubcr gelebt. 
Hub in ber ;If;at umr cil »orjüglicf) bcr aiiiinb Ccr .ftinbcr, bcr bei biefer ©c- 
lfijciif)cit Slfler ^erjeu fnv bic 9liifta(t gewann; bemi nacf)bem §err Sofef 
iBeitheimcr, ber erfte ©riinber beei ouftitntcoi, eine fiirje, bnrd; 3n()alt unb 
^■Uoitraij aniigc^eirfniete Jlnfpvacfic nn bie iHnivefenbcn gehalten, nub §erc ^re- 
figer aWanf)eiuier in feiner gewöftnlidien fraft--, geift-- nnb wei()evo(len ®eile 
bie bolji 33ebentung biei'er, tvic ader Siigenbbilbungöanftalten , in feiner (Rebe 
l)en.icrgfr;okn, nnb ben Segen über bie ^^Inftalt unb bercn ©rünber gefproc(;en : 
trugen ju?ci Äinber, ein ^nabe unb ein ü)?äbd;en, ein ®ebic{;t: „3) er 3?anf 
ber Jlleinen", von Dr. Seopolb Äonu^crt, mit foIcf;cm 5Berfiänbni^ unb 
fclrt;er ^unigfeit vor, bap aüe ?tuUH'fcnbcn — bie ^iäbagcgifd;en gjücf(id;ten am 
bea Singen oerticrenb — in 53eifallörnfen unb Ätatfd;cu auöbrad;en. — Uui? 
freute biefeö I;citcrc Snterntcjjo um fo mefjr, ba baöfclbe ber einjige öffeutlid;e 
2oi}ix war, bcr ben Slrbeitern in biefem »af)rl)aftcn 2Bcinbergc @otte^, §erru 
unb grau Scibcöborf, UJeId;e feit jicbeu 3at)reu mit Äraft, Siebe unb (Sifer 
iid) iljmn 33ernfc in biefer 9lnftalt f^ingeben, bei biefer ®etegeut)cit ju S^f^eil 
u>arb. — Grf^ö^t tvarb biefe 6'inivcif)ungt^feierlid)Ecit burd; ein einiciteiibeö @e; 
fangftiicf: „Sieb jur ©iuirteil^uug ", »ou §erru (Sari @at?f|ir, in aJlnftf 
gefegt »?on ^errn Dbcr^Äantor @. ©uljer. Äompoftticu unb 93Drtrag, »om 
.tomvofiteur nnb bcm (S^ore, eutjücEtcu alle 3w^öret. !Den @^lup ma^tc ein 
von beu Äiuberu gefuugcneö, in ber 9lufialt eiugefii^rteö Sieb: „@ctt erhalte 
Caroline", nad; ber 2)?elcbie bcr 93clfö-^i>mne. @ö ijt biefeö Sieb cingc-- 
füfjrt, weit 3^rc äHaicjiät bic Äaiferin^ ÜRuttcr bie cberflc @d;u^-' 
frau bcr ÄiuberbeWal^riSlnftaltcu iu Dcfterreic^ ift, unb aud; 
uufcrc 5luftalt, tro| beö frühem bef d;ujerlid;cu 3»g«»gi-'ö, jWei-- 
mal mit ^öd^ft S^jrem S3efud;c ttccfirt I)at. 

Sbixt 3of. ffiertficimcr l;at bie Öluftalt bei ivicr jeljigcu (Siöffuuug mit 
beut 33ilbniffe ber Ijoljin @d;u^frau, baö er ju biefem ^wcrfe anfertigen liep, 
befd;enft. 

;5d; fomme nun jum Dritten ^Berfe ber Jpod^ljerjigfeit in ftiefiger Qic: 
meiube: ber ® ruu<bftcin Icguug in bem neuen Xempcl 'J. 

6'iue 58efd;rcibuug be«5 ©ebaube^ wäre f)icr am unred;ten Orte. Der 
',Hublicf oou 5lufcu ift impofaut, unb bie grembartigfeit im 58auftJ)le, bo.5 
Orieutalifd)-'maurifd;e , er^öf;t ben (Sinbrucf burd; beu Otcij ber 9tcul;cit ; bort» 
fdu'int baö OJeuc unb grembartige, 53unte unb Ü)Jannigfad;e bcr innern ÖlUrJ^ 
ftattung auf ben *^cfud)cr einen entgegengefe^teu (Sinbrurf 5U machten. ^6 
fd;eiut namlid; mef^r äcrftrcuenb unb vcrwirrcub, alo fammelnb unb erl;ebeno ') aSarum bie fo ()croorrageub intcfUgente ifracl. ©cmeiube in bcc (Rcfi- 
bcnj i^re ©ottcöf^anfer nid)t mit bem uralten f;i|torifd;eu ÜUmen „Sonagogni" 
be5eid;nct, ift uu^ unbegreijlidt. Hrli. — 328 — 

ju teirfen; nui)x jut äupertidjcn 58eobad;tunij, aH jur innerUd;cu Settatfitiing 
finjulaben; nier^r 511111 Scfdjaiun, aU äitr «Bef^aiutng ju trangen ')• 

3)ie OJebe f)ielt nad; voraii^gev^aiigencm (Sfiorafe ^f. 118. 93. 10. ^evt 
Dr. St. 3fllincf, aU ber für biefen Sempel beftgnirte ^rebiger. 25ie Olebe 
tear, trie e3 ftd; von einem [0 begabten Äanjetrcbner erto arten lä^t, bem (Me- 
gcnflanbe angemeiyen , fünftlertfcl; unb an triefen ©teflen ergreifenb. ©röpten-- 
tl^eilö betvcgte fie fid; nm bie in ben ©rnnbficin jn fegenben ©egenilänbc unb 
beren i>mbclifd;e *3cbeHtitng. X^cr ©rnnbflein fetbft ift ein ®efc^cnf iicn ^errn 
Dr. 8. 31. granfel, Slftnar ber ©emeinbe, b« bcnfelben n^ü^rcnb feinet 2ln= 
fenttialteö in 3erufalem — id; glaube auf bem 3ionßberge — auöfiaiicn unb 
»on einem iübifd;en ©trinmejen bearbeiten lief. 

2)ie nebjl anbern ©egenftänben in ben ©rnnbftein ju legenbe @rün- 
bungö-'Urfunbe nnirbe oon §errn Dr. granfet porgelefen, iroraitf ber Slrc^iteft 
§err $rof. ?. görfter einen 3^ortrag la3, in treld;em er ben 93anp(an unb 
bie 2Äottse bajn betaillirt enttt)icfeltc. 

©ie 93erfenhtng ieä @tetne3 gefc^alj unter Leitung id ^errn 9lrd;ite^ 
ten »cu iWei ÜJJaurcrgefjilfen in neuer Slrbeitö-^^Ioufe , neuem 8eberfd;urj unb 
^üt, unter Stbfingung beö 'il 17. ^f. 118., worauf Jperr >Dtant)cimer bie 
erfteu brei J£»ammerfd;lägc gab. -Die furje 5lurcbc, bie er biefem Sitte »orau3; 
fc^idftc, eleftrifirte bnrd; Äraft, ©cf^alt unb SBegeifterung beö 3?crtragc3 alle 
Slntoefenben. Jperrn ÜW. folgte §err Oiabbiner S. ^orowi^, n?e(d;er bie ^am- 
merfd;läge mit ben SBorteu (3ofua 'Zi, %1.) i:a n^ün HNin pXH HiH 
'1D1 my^ einleitete, iforauf bie Ü)ntglicber tcä ©emcinbeiiorftanbeö unb bie 
anbern antoefenbeu l^öl^ern Oiotabilitäten ber Stabt jic^' ^i« tcm ^üte be-- 
ttjeiligten. 

®ie ©(^lufrebe unb iai ®ibH Ijidt gleid;fafl3 ->)crr Dr. SelUnef, njor- 
ouf bie 93clf3;Jpy)nnte, vorgetragen »on fämiutlid)cn .tanlcren unb bem lenn^el; 
(Sfiore, ben Scfd)htf machte. 

Orgeltöne, ic^ teeip nid;t «ou tt?cld;cm Snftrumcnte, mürben al3 Jöeglei^ 
tung ber ©cfangjlucfe »ol jum lejten, ober ^cd;ftcn3 jum ijorlejteu 5)iale, in 
biefem üempel vernommen; benn, itie betannt, ^at fid; ber 93orftanb — nac^ 
S3eri(|t bet 3. b. 3. — in golge eineö abmat;uenben iüortrageiJ uon ^errn 
Dr. 8. 31. granfel, für Wdit-'Drgel im 'Icm^el entfd;icben ^). J)er neue 
:tem^)et tjat bemnacb bem ^rn. Dr. granfel i>iel ju ijerbantcn. 9)?andKr untrbe 
fagen : ^ofittoe unb negative ®rö|Ben lieben (iri) gegenfeitig auf. Slllcin jiinid;en 
einem ftummen tobten ©tein unb bem lebenbigcn, jum ij>er5cn fi'red;enben unb ') 3)iefe öinbvücfe boren aber uatitrlid; auf, fobalb bie Synagogen- 
befud;cr ftd; „fatt gefebeu" baben, unb ftd; in ibrcm ©otteSl^aufc einbeimifd; 
füllen. Kcb. 

■^) *-I!on biefem iJorlrage ober 33erid)te beö Jprn. Dr. g. ift in mel^reren 
3eitblättern bie Oiebe getrefen. SÖenu e^ ber ^r. '^eric()terftatter angemcffen 
jxitbet, benfelben üiU öerörfentlid;en, fc fteKcn »ir ibm t^iemit mit S^ergnügen 
biefe ©lätter jitr ^ispofttion, iicJ. — 329 — 

lut 3lnba(^t tvedfenbeu Xcn ter ÜJinftf ift ciu großer Untcrfrftieb. J)oc(; irc((cn 

»ir Jperrn Dr. graufei bicfeö OicfiiUat weiex gum .33ertieullc ncc^ jur ©(i)!!!^ 

anrecl;ueii •, er fprad) »oaf)rf^einlid; für bie fogenauiitcn Drt^oboreii, ober eigcitt; 

lief; 5ptutim-'93eref)rer. @ö ift niitftin 511 ertrartcu, baf, loenn biefelbcn ei fo 

forttreiben, »ie fie e^ in neitcftcr 3cit 3ctl)an, alle 9iü(ffid;t auf ]ie beim ^cr = 

l'taubf aufljcreu, uub bcr ©cttet^bienft beu 3i'itbebürfni|Teu ijcniäp c(cftaltit 

»erbeu wirb. . . . u . . 

II. 

335icn, 10. 3iiui. lieber ba3 Suuere uufereö neuen S'enifeK^ fo irie 
über baö Qleu^ere ber gej^eru 9lbenbö ') viclljcgeuen (S'iuUHnfuuigöfeierlid)feit luv 
ben ©ic au3 beu Sonrualen 5lni?füf;rlicl;eö erfahren. Um jebcd; 3fircm anä-- 
brü(flid;eu aBuufcl;e ju eutfvrcd;en, ivill irf; 3f)uen ijerne mit foUjeuber OJaclUefe 
bieuen: Die geierlicfjfeit beijaun um 5V4 lU;r. Unfcr iWabbiner, Jqx. l*ajar 
.^orolpi^, begrüßte bie 65emeinbe fon ber vorbcrn ^anjcl am; bie Wintere 
j?anjfl lleljt auf ber oberften Stufe i^or ber i}. 8abe. hierauf trat ber Qlab: 
biuer an bai^ f)errlid; ijearbcitcte "f^n ~!J, liH'ld;e« er unter bem Scbfprnite 
IJTiniL' 5111» "l^ni ÜKale an^ünbete. 3iun ertönt auf bem jlreiteu Imperium, 
bet t). ?abe ijegeuüber, ein 3iifti'uniental;^rälubium, uub baö nit2 ."Ti wirb 
con unferm Cberfantor ©ul^^cr gefprodjcn. ©ie 3nfirnmentalmuitf ertcut 
jum jweiten SWale. 3)ie *l>rebigcr, bie @cmeiubevorftel;er uub Seiratl;e uub ber 
Äantor fd;reitcn bem einsauge bei3 lempcl»? ju. Ser üijor: beginnt unter 3u-- 
flrumcutalbegleituug ten von bem Äantor bcö neuen Xcmpclö, ^rn. Snliuä 
@uljer, in ÜKnftf gefeiten 24. ^'falm. SBäf^reub beö ©efangeö trugen bie 
genannten Ferren, benen Sacfelträger iiorangingcn, 12 reid; gefd;niürfte Zifoxa^ 
rollen ber f). ßabe ju. 3^ bin fein älhiftffeuner. 3d; muß Cat^er bie fritifdje 
*3enrt:^eilnng ber (Sempcfiticu Ü)(auneru von '^ad) überlaffen. 9luf mein ÖJemüt 
»irfte biefer ^falm mit mäc^itiger @eh.>alt. J)ie iumu (icmpoftteur im fdiu'el- 
tenbeu, bie ireiten OJäume erfüllcubeu Q3aritone ycrgetrageuc Jrage nbl!'' "'ÜD 
'7] "inn muß auf jcbeu, ber bie 2prad;c Daüibd »erfleht, eiucn tiefen (Sin- 
brucf gcmad;t, ja fein inneres? mit einem fteiligen (Sd;auer erfüllt ^aiicn. Um 
fo ttjobltbatiger irirfte bie 5lutlvort : Z'^b "Q1 CCD "'p^/ lx'eld;c neu '2ü- 
praujlimmeu in ber liebliri^iften uub nieiriiften aJh-lobie i^crgetragen ivurbe, unb 
wie (Sngel«rnf aiiß Jjimmeleiiclieu erflaug. 

3)ie öiuu.^ei^unginn-ebigt beö ^errn Dr. Sellinef, an lvcld;e jejt bie 
Oiei^e fam, ivar bem ÜJJomcnte angemeffcu : nic^t belel;rcnb — ixne er felber 
fagte — nid;t ermatjueub, fonbern ben ®efül)len ber aun.^cfenbcu ©emeiube beu 
Wuäbrncf leif)eub. Der Xevt trar 'X'i 100, 4. Der erfte I^eil, bie >vefeutlid;e 
unb gef(^icl)tlid;e ^-öebcutung ber jübifdien 63ctletMiäufer, reid; anögeftattet mit 
glücflid; geiväl)lteu 4)2iDrafd;ftellen, war vorjüglif(). Dagegen verfel;lte ber an 
nSira Vnniin anlnüpfeube britte S;i)eil, wie iä) glaube, bef lialb feine ffiir-- 
fuug, weil bie in jübifdten ÄanjelreDeu uugewöf)ulid;e unb bem jübifd;en ö'eifte ') 5lm SSorabenbe beg ©eburt^tageei 3of. b. ä){ebigo'ö (1591). U(b. ehraö fri'UitiH'tivjf '?U>o|tn.ivl'i" vi» tic innere (iinridunni} tci JJeiU^tbumiJ : an 
cie Iliora, an bcn lifrf», an bic euni^e 'i'aiupe u. f. iiv, tie 3iif)öri"r f^^'It laiTcn 
nin§tc. ÜJari) t'ecnt'Ctfr t>rctii^t ^rnrten tici Ificrarcllcn an^ fcec l'aCe i^eljolu-n. 
Ü)ianlieinier unt ©nl^er iUu'rnaljnu-n jejt tie ijolte^btenillirfu' Jmiftioneu; bicfcr 
tcunÜH-tc <xU ^än^cr nnb l5onivc|ucnr, jener ali '■^^rebicjer bie alte üKeifter^ 
l'itaft. (i'rijreifenc U\ir befonbcro ber fnrje JHiictblirf Ü)i.'ö auf feine mit ter 
Öefcl;ict;(e bcr fiiefioien (Menieinbc \o innivj verfnüvfte ^i5eri}aniieiif)fit. ^r tonnte 
mit !){eclit, \vk ber (irjimter jatcb, lUMi ftrf; faj^en : „ÜJht meinem Stabe bin 
i(l» an^i^ejoi^en nnb tinu bin irf) jn junn ^a^ern c^cnnTbcn". 

Oiarl; bem (liniueirjnni^i^vl'-'^'^tff 'in «.nicfieö fict; bag ©ebct für ben .Raifer 
nnb ba'^ .Haiferfianei anfc(;lcp, tvnrbcn bic IfiorarcKen in bic Ijciliijc 8abc ije-- 
ftellt, ivoraiif Ü)ian()eimcr ber ©emeinbc ben Scijen ertfieilte. ©e« @c(;üiß 
macl;te bie ^^olfül^wnine, ijcm Okbbincr 8. Jponnin^ ycrtrcffliri; in bai^ Jpebrät-- 
fd)c nberfejt. 

a)caitd;e 33ctracl)tnni5eu nnb ai)nnfc(;e, bic fid; mir, inbem iri; biefen ^öe- 
riclit fc(;lief5e, anfbrincjen, und irt; 3l)ucn narfiftem^ niittfjeilen. 

M)\ü- uttb £eljrerbnefc uon Jofef Vomier. 
III. 

^ic gracfc, cb in 9]o(ft5fc(;nIen bem gac(;-- ober Älaffcnfj^fteme bcr 93or- 
jn^ jn geben fei, ift fo oft ventilirt, nnb bnrd; überune^jenbc ©rünbe fe cnt= 
fcf;ieben jn ©nnften bet3 Icätern beantiocrtet inorbe«, bafi irf; mir nid;t anmaße, 
I)ictübcr ctwai dlcncß fagcn ju fönncn. <Bic tinffen, ia^ irf; üon jef)er ^n ben 
grcunbcn beö Jtlaffenf^ftemö gehöre, nnb fo oft irf; eine @rf;nle befnrf;c, nnb 
bercn 3«ftanb nalicr betrarf;tc, bcftärfe i(^ mirf; in bcr Ucbcr5cngitng, ba^ bic 
(£infü()rnng biefcö @i)ftcm«< in bic 33o(fi5fri;n(cn 5U ben fjcilfamften Scfntlmalj-- 
regelu ber DJciijcit ijel)ore nnb 5n ben fc[;önften .^poffnnnijen bcrcditige. Unb 
glciri;uiol l;abe ic(; l)entc nirf;ti5 ©eringereö i;or, alß ^n ©nnftcn bciJ 5ad;f);fte-- 
mcsJ ober wiclmefjr gad;maunfi;ftem^ eine Sanjc ju brerf;cn. 

(Sofien uämlid; bic anf baö Ä(affenfi)ftcm gefcjtcn ^ofunngcn nid;t jn 
(Srt;anbeu ivcrben, fo muffen vor 9lf(cm nnfere Sefiramtöfanbibaten bcfüffcn fein, 
bai^ (Sad)mannfvftem im vollften Umfange jnr ©eüiuuj jn bringen. Sie geftat- 
tcn mir woi, mirf; {jieriibcr näfjer 51t erflärcn. 

3n meinem legten *öriefc ') (jabe irf; bie ^:i)räparanbiften jnm Stubinm 
iier {). Sd;rift nnb ler f;. Spraff;e anfgcmnntcrt. 3rf; i)<iii licu jnngcn Seilten 
bic i^orfteflnng gemarfit, bajj ein jübifcfier ?et)rcr, ber im Jg>cbräifcf)cn ein 3biot 
ift, feinem Vlmtc uu-Dcr mit (i'rfolg norf; in (S()ren vorftel;en fonne. J>ciite fiab' 
irf; JlDcierlei narf)5ntragen. 

3unäri;ft ipürbc cö mir licrjUcf) leib tl;nn, bnrd; meine ipobigcmcinten 
53emerfnngen ber (Sinfeitigfeit 53orfd>ub geleijict jn (;aben. OJid;t nnr bnrd) 

') S. 3. .§eft S. 132. fein ißort, aiicl; in fciiicu ©crfcii liat nri) tcr Sfl;oVKc ^coifciibart. 3ft tic 
5)ibct ta^ *öii(i; bcr 53iirf)fr , tcm luir tic ()cili;^|U-ii ?ef)reii mit) OeffU;icitttUii 
''i)er(;eipittu]eii iH-rbaitfcn, fo ift bort) aiirf) tic ftrfjtbare 2rf;öpfiiiU3 eine vorlrcff- 
l\d)i %M)xtx\n jur ©ettcöcrfenntniji, eine fremiblirfie Silbncrin nitfere^ @eiftCL< 
iiub ^^cvjeiii?. So ixnnii^ ict) nun von bem Lehrer forbere, bap er ein ©djrift- 
vjelefjrtcr fei, eben }\' irenivj fomnit cö mir in ben <£inn, »on bemfelben eine 
riefe, ausgebreitete, ^eleljrte Äejintnip ber OJatnr yi oerian^en. 5lber niriites bc; 
trübt inicf) fo fef)r, cila bie 9Baftrnel)mun(3 , tap an nianrtten 3rfuilen bie 3n-' 
ijenb jahraus jabrcin ocn fo fielen ^ini^en reben Itcrt, nnr von ber 9?atiir 
unb it)ren (ärfcfieinnnijen iinb ^robnften nicf;t ! !X)ie Urfartie biefer nieberfrf)Ia-- 
genbcn ÜBaf)rne()muni^ liegt aber einzig unb adein in bem Umftanbc, bap felbft 
begabtere ^el^trer fid; f^äuftg lieber mit Spradien unb Sellctriftif befÄäftiyicn, 
al^ mit Dlaturle^re unb 9iatnrgefc{)irf)te. ©oUTjergeftalt ift cä natürlirfi, baß jtdj 
bie !)iatnrentfrembuug von Se()rer auf @cl;üler fortpflanzt. 

©ic erlauben mir tvol, vcreljrtci^er ^err ÜieDatteur, bap irf; mirf; f^ier 
mit einer Sitte an ©ie felbft njeubc. ©ct;cuen @ic bo(^ bie flcinc ÜKüfie uict;t, 
in einer ütebaftion^anmerfung bie 3kifil bcr jübifrf;cu ©dntlcu ober ©d)ulflaffcu 
im (S^ongräber .«^omitatc uamfiaft ju niac{;cn, in bcnen bie 3ugenb mit ber 
glora il;reö aöol)norteö nur einigermaßen vertraut gemacht ivirb. 9113 ^iejirf^- 
f^ul;9luffel;er follten Sic ja l^ievcu fpejicfle Äunbe unb Äcnntnif traben I — 

(So fof( eö ua^ meinem Safür^alteu in ber Bufuuft uid;t bleiben. (Sin 
getviffcö SDcaß von Dlaturfcnntniß ift bem Sngenbbilbncr unentbcl)rtirt;. ®ie 33e; 
fanutfd;aft mit ber Oiatur gereicfjt bem Sctirer nirf;t fo ivot jum Sobe, al3 ifim 
bie Unbefanntfrt;aft mit berfclbeu jum !5'abet gercid;t. ilU 5a<^niann in feinem 
58crufc fauu ber ?el)rer and) nid;t gelten, fo lauge idu biefer gcgri'inbete la-- 
td trifft. 

(Sbcn fo n.icuig tann er aber alö gad;mann gelten, fo lauge er uid)t 
geeignet ift, in bcr 33olföfd;ule jn lefirenbcn Jertigfeitcu gcbeif)lid;cu Unterridtt 
ju ertljcileu. 3)aä ©d;6ufd;reiben muf id) juerft berüt^ren. 3d; iveif, bajj e>3 
nid;t iveuige jübifdie ©d;ulcn in Ungarn giebt, in ivcld;eu jeber .^llaffenlcfirer 
bcn @d;öufd;reibcunterrid;t mit gutem (Srfolge ertfieilt. 9llei bebaucrlid; muß id; 
e3 aber be,5cid;ncn, baß bie^ nod; immer ui^)t in aflcn ©d;uten gefd;ict)t. 3)enn 
abgefe()cn bavon, ia^ bie Q3cfolbung cineei eigenen @d;reiblel)rert^ maud'cu 
©emeinben fel)r Idftig, unb baf bcr hierauf verivenbetc 33etrag jcbenfatliJ viel 
uü^lidict ju ©d)ulgtvcifeu verwenbet tverbcn fcnute, barf and; nid;t überfclien 
werben, baß bcr ÄlaiTcnlefirer bie ©d;rcibe)lunben für bcn fprad;lid;en unb 
fad,ilid;en llnterricf)t viel frnd;tbarer \n mac^ien verftelit, aU bcr ©dircibelefirer, 
Der von ben anberu Unterrid)te5nHngeu ganj unb gar abftraltirt. 9{od; fd;mcr5' 
lid)cr ift für bcn 3ugeubfrennb bie >lBal)rnel;muug, baß bcr 3eid;eu; unb @e- 
fanguuterrid;t an ben meiftcu jübifd;en Sd;uleu in Ungarn gar nid;t ertlieilt 
jvirb. 3d; bin unnt entfernt, ben augcftcKtcn öcf^rern, befonber^ benen in vor- 
gcrürftcn Saljren, l)ierau>S einen ^^cnvurf ^u mad;en. X)er burdj tic Umftänbc 
bcftimmtc eigcnt(nimlid;e (Sjang ifircr eigenen Örjielning unb 33ilbung braditc — 332 - 

ii mit ]id) , bap \ie nu\nd)e .(^enutniffc bcfigcn, bereu ftf al^ Sel;ver itiäjt tnU 
raüjcn föiuiten, unb ba^ ftf anbcrcr .^euntniiTe iinb gerti^feilen gar fef)r 
bcbürffu-, cfuie ftd; biefelbeu angeeignet ju I)aben. ?tlle^ bie^ ift nici;t ju anberu 
unb ba^er aucf; nid;t nu^toö ju bcfritteln. Meine Semcrfungcu unb 9iat^- 
fd;läge gelten lebiglicf) ben jüngeren Sefirern unb tefcnber^ ben ^räparanbiflen. 
ÖJegcn eud), meine jungen ^rfUH^f» tt^irb man minber uac^ficfttig fein. Di 
idr fiau5i;)lifd; unb itaHeuifd; i^erftefiet, ober cb ifir 53ud)l)aUer feib, tt>erbet i^r 
in ber 3ufuuft uid;t gefragt trcrbeu. SUtdt iverbet iln't^ mit ©ctteö -^ilfe nid;t 
nctfjig ftaben, @prad)meifter ju fein unb ®ud)lja(tung ju unterridjten, um eure 
©ubftftenj 5U fid;ern. J5agegen ttjcrben eure ^orgefe^ten barauf bringen, bap 
baö gad;manuf»jiem in eud; verhjirfli(^t fei. 33etrad;tft ba^er feineu ®egen = 
ftaub, ber in ber ^sräj^aranbie ge(ef;rt hjerbe, aU entbef)r(ic|K 9^ebenfa(J;e. S3il-- 
tet eu4» in jebem ^adje au^, fo weit eä 3cit unb .Kraft nur geilattcn. §abet 
nid;t babei ben Sdni(untcrrid;t ber @egcnh?art, foubern ben ber 3ufunft t>cr 
Ülugen. ÜJieinet uic{)t, ba^ ber 3et4)eu-- unb ®efanguuterrid;t and; fortan awi 
ben ©c^nlen ir^erbanut bleiben ivirb, nieil er jc^t ans öielen jübifc^en Seftr^ 
aufJalten lu'rbannt ift. ©an? befouberö bitte id) end; im Sutereffe ber Schule 
uub ber 2!)uagcge, auf ben ®efauguuterridit uicljt mit fcruebmer Wliene f)erab; 
5ufd;auen. SJefut^et einmal bie f. f. 2)lufterbau^^tfd)ule ya 'in-ftb, unb ilir irerbet 
eud) überjengen, bap bafelbft jeber i'ef)rer iu feiner .tlaffe ben ®efaugunterri4>t 
mit 8uft nnb Siebe ertbeilt. ?lud) ift co ja uit^it fo fd)ivcr, jic^ fo oiet mujtfa- 
lifd;e .flcnutuip anzueignen, um in einer ''Bolf^fdiule ben ©efang ju Icfircn. 
I^cr CMefauguuterrid)t ift iu jübifd;eu 2d)uleu freilid) eine DJeucrnug, aber bie 
9Ieucruug ifi nü^lid), bcilfam, zeitgemäß, uub unrb i'^on ben (2d;ulgefe^en, bie 
andi jücifd)eu Sdiulen lieilig fein muffen, briugeiiD geforbert ! — 

2ötcn, im 5imi 1858. .§od;gefd;ä5ter 6err »JJcbafteur! (S'rlau- 
bcn 5ie mir gefäfligft, bicfen 58rief gleid;fam ali poste restante iu 3l)i"f gf= 
idiä^te 2)icuatfd;rift uieber^utegen. 3d) liabc feine beftimmte Slbreffe für i^n, 
unb mup mid; bafier begnügen mit ber Jpofuuug: berjenige, für ben er gefd;rif-- 
ben ift, werbe il;n fd;on abt)olen. 

5)0t wenigen SKouateu verbreitete ftcb iu meiner Q?aterftabt .... ba^ 
®cvücl)t, bafi ber .ftultuö'.UTftanb einen (>(cttei<bieuft mit ßboralgefang einzufüh- 
ren gebeufe, wie er feit ^Tezcuieu fd;cu in io i?icleu ©emeinben unfere^ 33ater; 
lautest befielet. a)(einc erftc (S'mpfiubnug bei biefer ?iad;rid;t h?ar eine traurige. 
5Ud)t, alö wenn bie biöljer in uuferm Sctbaufe bcilaubenc (Sinritf)tuugen mir 
befcnberö erbaulid) fd;ieneu, foubern ee: ift bie üJ?ari;t ber ®eWol)uf;eit, bie ftd? 
in mir alterirte. Tie ©eWolnibeiten, mit beuen wir anfwad;feu, ftnb unö lieb; 
bie OJäuiue, in weldien wir in ber Scuuenwärme elterlid;er Siebe gelebt, ge-- 
lernt, gefvielt, getad;t uub geweint babeu, bieten unö fo tbeure CS'rinuernngen, 
unb jebe Ueberfteblung, felbft in eine glanjoolle Äj.'l;äre, erfüllt unei mit ©ef)- 
mutl;, um fo ftärfer, Wenn fid; juglcid; in mi^ ein (Sfru)>et ergebt, ob wir 
benn aud; red;t t^un ? ob etwa fiier ber 9ln^z"9 ^^^)^ fünbcnf;aft, cb bort ber 
(Sinjug aud; gottgefällig fei? 3d; befudttc mcl;rfre (Jffunbe, bie mit mir in — 333 — 

bcrSa^e gleitet 9lnft(f;t M^amx, unb in unfern, ß^^m bcfdilcfTcn ^^^^^^ • B^^eie 
aus unfcvci- gWitte absuorbnen, um unfern frommen unb gelefjrten Cberrabbi 
ein ©utac^ten absui^erlangcu. 3)a6felbe würbe uuö fdjriftlid; übergeben; e« i\t 
ein a3erbammungäurt^eil itber beu (Sf,cra(gefaug, am fclgeuben ©ntnben : 

1 (gö fönncn bem .^errn nicl;t gefädig fein jene frenibartigcn 3)Jelo- 
bien in bem aRunbe mutl^nndiger .tinber, bie ti^ie in einem @c(;auipielbau e 
berumM^^fen, unb bie erbabenilen ©ebete oft »ieber^olen, fogar bebeutung6»oUe 
SKcrter ungebürlici, trennen. 3ebe 3lnbad;t ift bort fern: ba^er eine grope 
(Sünbc mit bem 6f)cre ju beten; _ . 

2. beruft m ter fef)r gelefjrte .^err iÄabbi auT bte 5lb,cf,nitte o^, 

53 unb 61 im Drec^ rfiajim. , 

2öie«ol ic^ in ben be5Ügüd;en 3lbfd;uitten feinen 5ln^alt.nn.n!t für ba« 
3uierbift ^u finben t^ermodUe, fo trar mir bod) fd;ou ber erile ©nuib, lowie 
mein unbegrenzte^ ä^ertrauen in ben frommen Sinn uufere^ ©eelen^uteu genug, 
um micb m Dmiinon gegen baö 33orl)aben beS .ftultug^orftanbeS ju beftimmen. 
3ufä((iger ffieife riefen mic^ ®efd;äfte nad; Söien, wo id; eben nod; 
verweile. ?U3 id; am üerfioiTenen greitag Slbcnb baö ^öcbürfuip Tublte, ba.^ 
®otte<^bauä in befud;en, fam mir ber ©ebanfe, beute meine 5lnbad,t in bem 
<lultu«temve( in ber eeitenftattengaffe ?u .errichten. 3c^ I)atte wo^l einen tu- 
neru Stanm be3wegen; adein bie 9ieugierbe errang ben €ieg. 3Btewol id; Se^ 
tubiauug fanb, ba ic^' bemerfte, bap bie (iintretenbeu geraufd;loö i^re eife 
aufuc^ten uub fid; gan^ f.id .erhielten, felbft bie neben einander ^te enteu 
fem profanes ©ort mit einanber tved;feltcn - wd()renb bei uu^ lebr ^am 'n 
ber öeteit bie geute bie .^öpfe ,ufammenfterfeu unb f4 «id)t J(^euen, über bie 
,:;Ud;e V^^romf fcanbaU^fe ,i couferiren - tro, ^-fer bem igenben ^e.^r. 
fuua fonnte id; mid, bod; ber webmüttngen ©ebanfen nid;t eutid;lagen . 3Bu 
fd)abe, baf biefe (Räume burd; tbeatralifd;e ©aufelei entbeiUgt werben loden. 
3)aö üKinri,a.®ebet war gauj fo wie bei nn6 ju ^^^"H'' ""^'^^^P - 
wie gefagt - Dier mehr ^.Rn()e t)errfd;te. 91uu «erfünbete ei« fd;Wad,eg ®e. 
väuf6 bie 5lnnä^eruug beS L^f)or.i?crfouale<5. 3(()a ! bad)te ic^ , jc^t Wirb ber 
Sanj beginnen! ^a6 iölut fing ju wallen an in meinen 3lbern, unb id; war 
nid;t abgeneigt, ben Crt ju .erlaffen-, aKein id; f)ätte mid, mW),am bijrd; rau. 
gen muffen, unb id, ^tte mir eine 3ured;tweifung «on Seiten ber Drbuung 
Ltenben Äommiffarieu .ugesogen. 3d; blieb. 2)af ber Dbedantor, fo Wie b.i. 
55erfonaIe, in einem g(eid;en netten (5oftume erfc^ien, baö genel mir fogar. Sie 
erfte ©trofe «om nn rC? würbe fel)r aunänbig unb in fe^r wurbiger 3^e= 
(obie qefunaen-, bie Jtnabe« ftanben rubig, fprangen nid;t unb bnvfteu nid,t, 
wa6 Li) Wä^renb ber ganzen 3lnbad;t.zeit nid;t gefd;ab. Da ic^ burc^au. gar 
ni*t« 2tnfiöfiigeö wa^rua(,m, Krboppette ic^ meine Slufmerfiamfeit; umionil 
TZ1:2 fogar geftet.«, ba, i^; feit lange^ 3cit -d^o^ ^^J^^^;^ 
aufgemuntert würbe wie eben bier. Unb aU .^err Suljer mit feiner f loffate 
Stimme ba. .^au« mit beui Ks^^T'^ V'^W füüte, ba emWaub ic^ etwa, m 
■ mir eine «Regung, bie, maxi erfd,ütterub, fo erf)ebenb , fo fü, begeijiern -> 334 ~ 

War für nunncu gläubigen <2iun, ta^ ict» itol] ivar in teilt 53eirupt[ciii , ic^ 
fei Ofriielite. 

3c^ ionnk tic cjaiue 9larf)t iüi(;t fc^Iafcii, uut mcfniualö lief id; I)iu 
;ur (neuueittcu Diac^tlanun, um ta? 3utcvfcift unffvcö c^nrürbicjcii jRabtnneis? 
^u überlcfc». — Sei utc^t iHnff^iicd im Uithci(c I faßte id) ^it mir fclber, mor; 
gcii mu^t tu n.ncter in tcti Icmiicl, ta ivirt ftd; tir fcIuMi 3lflce ofcubareii. 

üSfine geliebten ^Brüter ! 3r^ nur aiirl; am itärfn'tfolgeitteu Xagc tevt; 
id) I)abc mit ben 5tugcu ciiuä ©rcu^^otlbcamteii narf; .Äontvebante gefcrft^t: 
id; fonnte iiidits al«? g^ciics?, (S'ificbeiitei? uitt tie 5Uitaf()t (fvivecfeitteö eilt- 
tecfen, uid;tö amö tie ?lbfd;n. ö'-i, ö3 itiib Ol ctcv iigeub einen antern §. ju 
fiteuen hätte. Unfcr unirferer i>evr 3?abbiner in feinem reblid;en ©emütfie, »oft 
3ntranen iint ^^erjenegüte, iii alfo arg getäufc^t werben. IDie Änaben fvriugen 
uid;t; tie @efängc jtnb feine (£i;renengcfänge. 3)ec geniale iSul^er na^m tie 
.»>arfe, tie nnfere trauenibcu 33cveltcru an bie Söeiben gelängt, mtb eutlorfte 
ibr tie ÄKinge, bie an ben ^eiligen Sänger erinnern. Ta^ ber Äantov j^eimal 
(linter einanber ba? (£rf;ema fd)reit, wie imferiii Ü^ibbi berid;tet irurbe, iji uid;t 
wahr; baöfelbe ivirb nur i'om (5bor iineberljolt. 2)a^ aber nnfere ©etorbner 
mcf)r ben ^^or alö ben Öiujelnen bebac^ten, beiveifcn ja eben bie ©ebcte, bie 
mcifi int ^tnral fpredicn ; -^öre Sfrael, ber §crr unfcr @ott ic.; ©etobt fei|l 
bu, .öerr unfcr @ctt jc. ; ®ir n.>o((eu beiligcn beinen .»Jamcn jc. 

3)iöge unfer geliebter J^err SWabbiner an^ biefer meiner ä>Htt^eilung tie 
3ßaruung t>or ?cid;tgläubigfcit nefjmen , unb möge er in Sufuuft itbcr bie 53ct= 
iveife im Äultneteiuvft eben fc tvenig, al? über anbere Siitnalfrageii nrtl^cilen, 
beiun- er gevrüft bat I C ■Q. 

/(. ÜVcc^ntiS/ ]8. 3uiti- Zsm ?aufe biefer Üi^h'cI'c niupte nnfer U\nferer 
Ortörid^ter nad; einem 33abccrte reifen, um feine erfdiütterte ®efunb^eit fier-- 
i(uficf(cn. ®äbrenb feiner 9lbtrcfcnbeit iinrb ibu -'öv. ?lrou ''^icf, (Mcfc^un''ruer 
bei ber £>rteigemciube, i^ertreteu. -^r. ^icf ift yermittelft eines ©efrctcä l*om 
f. f. Stubtrid;teramte 5um ftellfcrtretenten £)rt^rid;ter ernannt Ererben; ade 
(fiuuicbncr nnferei^ Crteö freuen ftd; biefer (Srnennuug ')• 5)er «Sc^n unfereö 
Drt«irid;teri?;®nbfiftuten, .§r. Sigmunb 'ij.Hcf, ift al<^ Änltnegemcinbc-'äiürfte; 
Iicr befiificu, ten 9Utffd;uning unferer ©emeiute yi fcrteru. 3u uufercm gelebr-- 
tcn aiabbiner, Dr. Sipfcr, t>erct)ren ivir ben »vürbigeu, bie ^Pcbürfuiffe ber 
©egenumrt befriebigenbcn 9Jad)fclgcr tev gelelirten Oiabbiuen, Uield;c in frü^c-- 
rer 3cit auf beut bieftgen ;}Jabbiuai^ftiil)le fa^en. — 3ii .^ornienb ift ein 
Ofraelit ihmi ter t f. Jlcntitat'55'öcbcrbe al? 5Be^iif>:tnctär bcftättiget U'crteit. ') "Sni ßiatulireu tem unirtigen (Mreiie ^u rem u'chlyevtieiiteii i'er; 
trauen feiner 2)(itbürger unb ter f. f. 'i^ebcrben. Hf^. li) — 335 — 

ÜifrrftnTcOc ilii/)Ci!]cii. 

i^cgfbeii miD lu'^? rcutfttc üücvfc^t von iDiajev Stoljn 33tftvil3. 
^Äicit, ßrDnirft bei ^It^albcvt Mia ^^ovvc. 1858. 8. XXI. 92. 

3ini,^ (lat in fciiiciu "iPcrfc „3iti" ÖcfriuAtc imb Vticratitr" bie 9Bcifc 
nur *öcftrfbmi>iicii tcr ;\utcii in j\ianfrcifl; uub J)cutfcl)lauD anitni-ub bcr ^au-i- 
(cn •^•»nlTtc beei ^tittc(altcr-:< ^nni ßicticnftantc fvcjicKcr }\LMfri)iuui gcniarf)!. 
2^a^ Zsuln 1492 ift ihm babcr bic ®räu^c, UH'l(f;c er niri)t übcrfrf)vcitct. X)ic 
naclifelcicubc 3cit , in un-lrita- bic .tafnirtif i,n einem »^eiiuffcn Vlbfrt;tufle c\e-- 
lauintc, bev %ii[vül feinen .^Inlminaiionepnnft ei'ieirf;te, bie ,ft\;bOala eine nene 
"1?ir(;tunii nafuu, ber SabbatfiaiiSm nOenafd;enbe Ivinmfe feierte, an ?(n(5bef)nuu;V 
Wact)t nnb Tianer al'cx \>cn bem (ilia{?ibaii?m bei iXH'item iibertroffen imirbe, — 
riefe in velii^ii.Miöi^efdnd)tlirf;er ;)?iuffir[)t fc fel)r intereffaiite "•^uniobe f)arri ncrf» 
einer an',nuln-lirf)en , unffeufcliaftlicf)en iM-banblnn;]. 3eber nnmirteUmre ober 
itiittelbarc *öeitra>\ ^« biefer l)oii)ft uninfrbenötvertfjen *,'(rbeit mnj? bvibcr als< 
vevbienftlirf) bev^rüfu unnben; nnb S^x. .«l'cl)n, ber bie C^rinnernn^l an einen 
i^analiften, ivelcfn-r s^ej^en b.v:« (Snbe jener (^X'cd)c i^elebt fiat, auf^nfrifrfjen per 
indju. VH-rbient bie ?inerfennnn;^ aller Arennbe jüciffder WefriiirOte nnb <,lireratnr. 
)\i. äVarbe(i;ai l\ 5)(eier verbient biefe Jlnv^^eirfinnui^ nm iv niebr, alc* er einer Ctr 
U'eniiien etfiifrfien T^td)ter ift, »velrfie X^ent'"rf)(anb ober boef) ber bentfdn-n SJiditnui^ W- . 

JWeihe fleiuerer ?lbfd;nittc .^ettieilt. 

3)a .'i'"'r. ,tü()n bei ber .§eranöijabi 

bc 
nnr 'i3rnr()|'iüffe mir, anvj ber unffcnfd;aftlid;en iöenüönnii febenfald^ 5JJbbrnd) ttnit. 
J'ie bentfdjc *l^earbeitnni^ ift bin nnb lieber fc ;-(e(nui-(eii, baf; biefelbe 
i\mu\ in »?cl(ftcm ^Wa^e fünben I lir ift ber kn^blivoKenben Unterftiiljnnii )va\m 
qefinnter @lanbenPiienoffen in jeber SRiieffid;! vollfommen ivitrbiiv — 336 — fl u f r u f 

bes irraeUtt|"d)en 5d)ul- «nb ©emdttbcoorftttnbeö 5U 

8zutsan. (Bhrfame 61aiibcuHt)euoO>n ! 

Xie am 1. 9J?ai I. 3. jDaf)i-eiib ciitc6 f;efttgen SturmcS i)icx 
auögebroc^euc, üci1)eereiibe St'uevöbvunft, ivelc^e teit gröpteu Xf)(\l 
^e^ Orteö in einen (Sc^uttf^anfen uum^anbelte, i)at aiiii) teiber un* 
[cre toov ^wei Saferen mit [o inclcn Opfern unb 2lnftrengungen 
errichtete inerfiaffige ©emeinbefcfeuh' biö auf bcn @runb nie- 
bergebrannt. Slufer bcm burc^ ein Sßcrfcben Mnftc^tlic^ ber Erneue* 
rung uni^erficbert gebliebenencn ©ebaube idb\t finb auc^ fämmtlic^e 
6c^u(* nnb 2ef)rbüc^er, irie aucfc bie gan^e innere Einrichtung ein 
?Siaub ber ?5l^i^wfit geivorben. 

Diefe^, unfere Scbule betreffenbe Ung(ücf, ift um fo tiefer ^u 
bfflagen, ba bie in ifirem 3Boh(ftanbe fo f)crabgefommencn, unb 
^um 2(iei( an ben Settelftab gebrachten ©cmeinbemitgliebcr nun- 
mef)r nidjt in ber Svige finb, biefe SInftalt auö eigenen 33?itte(n 
tt>ieber fjerjuric^ten. 

(56 U^erbcn baf)er iroMiroUenbe 3)?eni"(fccnfreunbc unb tt}tiU 
nebmenbe ©(auben^gencffen f)iermit ebrerbictigft angegangen, un^ 
i§re freunblicfie Unterftü^ung angebeiften (äffen ju iroUen, bamit 
bie mieber ^u erricfetenbe 9(nftalt wie bisher .^um ^eiie ber ^eran- 
tt)ac^fenben 3ugenb fegent)ol( unrfen fönne. ßnx 6bre ©otteö, jur 
(&i)xe 3frael6, ^ur ©bre ber aWenfcb^eit ! 

lieber bie cingebenbcn 33eiträge ivirb ber gefertigte Sc^ul- 
unb @emeinber*prftanb banfbar quittiren. 

©Sutfän im %f)üxoqn ^omitat, 20. üKai 1858. 

^tritttttin 5d)ulj, 33orfte^er. 
Morit, £eiötngfr, „ 
5imon ßatljfr, ©c^ulbireftor. — 337 - 8ürofart Öcr II. II rKcjjicruiio f^^^ ö(r Uci = 
öclfcniiu] öcr l?orH8|'d)Hf=Cr|cöürfjcr. 

^u)forkrun0 bcr I). Btattl)altcrei-^btl)eilun0 ju ©fcn ttit 
kn Hcbaktcur beu „iBen-CI)onanjtt". 

20,147. 

Seine ^e6 c^cvvn Oberiabbtner^ ?eo)?c(b ^bw 
S5?o^(ef)vu>üibeu in 

Sjegebin. 

t)a Me in 3f)vev gefc^äUen 3t'it[<^i"tft „"Bcn^C^ftananja" t^om 
9?abbiner §lbra^am ^oc^nuitf) gebrachten, über ^ic ?e[ebüc^er ber 
ifraelitlfc^en 5^olf6[c^n(e in Oefterreic^ gemachten 33entcrhtngeu 
ftid^^aftig nnb ta^er beac^tenea^ertf) ftnb, unb ba^ f). f. f. 9)?ini' 
fteriiim für .f u(tn6 unb Unterrt(tt uninfc^t, ta^ bie ?ef)rbüc^er ber 
3?clföfc^u(e im ofterr. .fatferftaate in jeber 33ejie^nng forreft imb 
^»t>ecfent|'vnecbenb auögeftattet ererben; fo irerbcn C?ncr S33ob(e^r^ 
UHtrben f)iermit erfuc^t, ein 6romp(ar jener ^efte 3f)ver genannten 
^JO?onat[c^rift , in u>efc^er bie obigen ^emerfnngen enthalten ftnb, 
fammt einer 2lbfc^rift 3()re6 ©utad^tene*, ba^ Sie bereite einmal 
be^üglict» ber genannten Scfenlbüc^er an[)cr abgaben, ebetf)nn(ic^ft 
hief)er einjufenben, bamit bie neue ^luflage ber erUHif;nten (ilemen- 
tarbüc^er verbeffert erfcf^einen fönne. 

Ofen, am 4. 3n(i 1858. 

^ u 9 n ^. Beo-ChaniDJa 18J8. Till. 22 — 338 ~ 

Dir (irnfic 8i)no()r, 

tjijlüriffljrr Ikrfnrf) iibrr öas (Xp la\)v\)mhx\ ^ce üjalmubtümiU' 

21. Xfieilnahmc bex (\x. ^. an Der *2ainm(inu] beö 2.M(h"( 
faupiie. J)hi(f6(irf auf Me 8oferim. .s^aladm nnb 

Xto "iXliamicv bcr gropon ^miobc univbcii fiit if)rfr ^(utkjabo 
uii^t yoüfoniiuon lH'Uni|it i^cuM-fcn fein, wenn [tf ntit)t boßctftovte 
^örbercr ber (;ci(tj]ni ^cattüiialliteratiir cjcirefen irärcii, welcfcc bc- 
fttnimt \x\ix , bai^ .f-)tM{ii]tftum auf ^Dhn-ta'^ &i\^\(i ?u überbaucni. 
DatJ ftf niut Uint biofcr 3ti(t»tinu3 I}in tljätu] waxni , bürftc mit 
dUd^t iH'rmut()ft u^evbcu. 2)ic[e ^H'nuutfMnii] unvb aber aud) biv 
ftätii^t tuvcfc bio ^l?acbric{)t, bafl fie \hcx 33iu-^cv, — öu'iMcI, 
bic ^nuUf ndncu ^Uofcteii, 2)ainc( inib ^ftf)cv, — in bcn 
5^ibcIfanou anf\]nunumni '^), mib fiit mit ber ^irinimj paffeiiber 
l\'[eartcn befdjuiftii^ct Imbeu •*). Sin^ar bie ©vünbinu] bei? 'i^cibrafcti 
in [einer boV).n'(ten, b al a et i fiten nnb baggabifituMi ©eftatt Jinvb 
if}nen yiijefcbrteben ^); eine 9?iutric('t, ireldu- bei näherer Setrac^- 
tnne; ber [oferi[d)cn ^Vorarbeiten in bobem ®rabe v](anbunubii] er- 
[(feinen rnnfi. 

iXic (^pferim (Sc^riftqelebrten) ber tbatmnbifiten l'iteratur 
geboren jebenfaüö ber i^crbai?mcnai|\ten ^dt an. Xkß beunüfen 
[(ton bie iHn-f}anbenen ^iblreidicn ^'(emente in ber tbalmnbifiten 
i'iteratnr, beren vcrI)a^monai[iter Urfvrnng nid,u gelängnet irerben 
fann. 3)ie ^(üte, au'nn nirfn gar fie l^ntftebnng ber foferifcöen 
@c^»^i'" f''^^^^ '^^;"*^ 3»^'^'iK^ i» baö 3abrbunbert ber erfteu ^^tole* ') ®idH- 3. Jöt^t, 2. 102—114. 5. -Offt, S- l'^S — 20G. 7. f^tü, 
■B. 292 — 298. 

=) 33. 'l\Ubra 15, a. 

') %anä). tcfd;. mal. ©etiler Urfcfjr. b. ©ib. S. 309 ff- 

') 3. Bd)d. ö, 1. — 339 — 

mäer, ?agi, ^4^l^t(a^c(p^"^ , ©yevgcteö. 2)ie ipciiig geftörtc 9tu^e, 
ivclc^e 3itbäa geiiof?, begünfttgtc bie ^^flege t>c^ übcrfommcnen 
®itrifttf)umt'^. 2)a^ 33cifpicl bev ^>tcU'macr, iretc^c SBiffeufc^aft 
niib ©fle^rfamfeit mit einer bi^ bal)iu faunt cjcfmutteii g-reigcbig? 
feit befitüjteu unb unterftüjten, uiib bac« S^mbilb ber aleranbrini* 
ftt)en ©etef^rteu, weU1,'c ber Literatur unermüblicfje (Smfigfeit tt?ib* 
meten, munterte jur ^^at^eifcrmu] auf. !Dic „9)MtijIieber ber 
SSerfammlungen ')" im ^oljektf) (12,7) erinnern an bie SJcr* 
[ammluuß im 3)fufeum ,^u §Ueranbrien '^). %i, e^ bürfte fo? 
gar nic^t [c^n^er [ein, i\un[c^en ber aleranbrinifc^en unb [oferifd^en 
Dtic^tuug eine Si^enuanbfcl^aft u>at)rjuncf)men. 2)a^ nad^fte Semü- 
f)en beiber ©c^ulen luar nur auf i>a^ treue 33eu>a§ren unb auf 
baö l^erftänbni^ bcö i^or^anbenen ©(^riftt^umeö gerid^tet. 3tt Se- 
rufafcm u>ie in 9Ueranbrien ift ba^er tü'S' ©epräge ber ^dt bnxdi)^ 
auö einfait) unb gleichfarbig, o^ne irgenb fc^roff ftc^ n)iberf))re* 
(^enbe Seivegungen ober ©afjrungen jur (Srfc^einnug ^u bringen. 
9J?eifter unb Sel)rlinge, bie fid) faftenmafng aui^ ber 3Renge erl)e* 
ben, unb nur mittelft einer fteten 3^rabitiini gebei^en, treten in 
ben .^litten ©em'ö iuie unter ben ^flfetiten an bie (Stelle ber ori? 
ginaleu ©eifter, ivetc^e fonft burc^ if)rc lebenbige unb belebenbe 
9iebe geivirft ijattm. (Srft nacöbem ber l)aömonai[c^e ^efreiungö- 
frieg bie Gräfte ber ^iation gett>altig aufgerüttelt fjatte, gaben bie, 
\:'ie Seiben unb bie ^^riumpfe jener Reiten abfpiegelnben ^^[almen 
3eugnifj i^on Bit^n'^ neuermaititer ©c^ßpfungöfraft, ivelc^e auc^ 
von ber [oferifc^en S^liätigfeit nic^t ganj aforbirt tvorben u>ar. 

!Die ©puren biefer 2;f)ätigfeit fiub niet>t fc^wer ju finben. 
3n manchen ©türfen n>irb ba^ ©uc^en burc^ bie eingaben ber 
tl)almubi[tt)en Ueberlicferung erleid^tert, n>elc^c in (Sfra ta6 ^aupt 
ber (Soferim verel)rt. 3n ber ©efc^ic^te ber religiöfen Snftitutio- 
neu nebmen bie ©oferim einen f)ol)en Duing ein. 3)a6 9)?orgen# 
unb ^^Ibenbfc^ema •■') , bie ^ietraö ber ^^^lafterienabfd^nitte ^), bie ') niDDN i^yn. 

^) Sitten. V. 203, e: ei? to Movöeiov övvnyoiyfj. 
') granfcl'3 «ßrogr. 1854. @. 10 ff. 
*) m. @an^. 11, 3. 

22* — 340 — 

öffentliche 33crlefmu] imb §ln^(eQunij ber Xljoxa ') nnt Me i&xwn- 
terung kv (5fH'f)inbevntffc ^er 33emHinb[f^aft -) , — aüeei Mc^ 
giebt ftd) a(^ [ofevtfc^en Urfpriiiujö jii eifciinen. 

3)ie ©c^riftforfc^ung t>er ©oferini evftvecfte ftd? t()eil^ auf 
Die ()ei(ige ®efct)ic6te, mt tk wirbelt beö (^f)vpntften benn'ift, 
tl)eil^ auf t^aö göttliche @efc|i. (5in mcifuniibigeö !2)enfiHa( 
fcfevifc^cr @cfe^ei^au6Icgung ift Mc 3a()Iung ber peutateucfciffbeu 
©cfe^e. Dk in i?ev tfjalmubifrf^en Sitevatuv \o oft unebevfebrcnbe 
Eingabe, tap bcv ^4>f"^<^teuif 613 ©efe^e, — 248 |ufftt»e unt» 
365 pit^bibitiiH' — entf^alte ^) , ift nänilicb ebne 33ebenfen al? 
■-incbuft fcfevifcbev 3ii^)'i"i9 an^ufeben; benn von einer ß'i'j^ii"!} 
göttUfbev ®(\(^c ift fcbon (Sfra 7, 11. ttc bliebe. ?(u(t loüvbe bic 
Atunbe t'On ber 3i^f)fH»g u»b ben babei ftattgcfunbenen 3)iöfufft0;= 
nen auf bic 9?acbn>clt gefommcn fein, irenn ba^ 3'^^f'J""f)^9ff^^^f^ 
einer fpätern .^nt angeboren unirbe. i^luei ber nacbba^monaifc^en 
3eit baben fic^ 3^iöfnfftonen von v*ie[ untergeorbneterm 3intfreffc 
crbalten. Die alte 3'^^l^'»»g g'^g i'" ^^uii^ ber 3i'it verloren; ben 
C^efe^e^tebrern ber babrianifct)en ^ch lag biefelbe nicbt nu'f)r 
vor •*). Doct^ ftteinen ^rucbftürfe bavon vorbanben ^n fein ; unb 
biefc fübren auf bie i^ermutbung , bat^ man tu ben pentateu- 
ffoifcben ©efeljen tbeihvcife eine befabifc^e ?lnorbnung, unb in 
mancben l'lbfitnitten fteben ?Keiben von ©efeeecbefaben unü^rge- 
nommen babe ^). ') 5B. Äama 82, a. Ü)ii\3. 31, b. 

^) 3eb. 21, a; f. 5»iaim. 3fd)iitfi I, b. 

') WM). 3ctf)vo 5. (Bd)d\ 29, a. Ü^ani. r. 13. 3alf. evr. 937. 

') Cset. 100 a. (Mitttii 38, b. 

■■•) iBaJi. V. 24: ^21 nl^nn Vj^"^. ntt':^ ^j!" ^^irü H'^II^IC 'Ji 

]W^ :^:^D N'^1 .... cv^i:» c^>:2r:2 "T::n .... ;_c^ti'np v) ""p^i: 

.nmj? 'D >*"- T p"C 'i^f'^l- 'X'(l »■. i^vciM. 1831. ?lbfci)ii. 15. 3ii tfii 
rQbbiuiff(;fu Seifen, »vclrfic ter Biitjüiiig tcr pciit. ©efe^f ijoritmct finb, nnrb 
auf tiefe ?üiefviü(^e feine 9Iürfftc^t aeuommcn. 3Ü^ 3?ert^eau 1840 fein 
aPerf „tie fieben CMruV'^f« mcfaifcf^cr ©efe^e in ben mittleren 
5?üd;ern bei? 'i^en taten d;e" fjcranögab, irentete er fiel; um ?(u^funft über 
bie @efe^eeiääf)luni^ ber ;i?abbiuen an Su»'^. ^hxxcw bie anaefüfjrteu SWibrafd;-- — 341 — 

T)ci a([o Per 93?ibia[it, U>ie wum id}on in Der [ofnifitcii 3^1^ 
Die Sc^viftforfc^inu] [e()v paffeiib iiauiUe, faftifdi thc'ü^ ta^ iia^ 
tionale Öefel^, t()eilö Die nationale Öh'|'c^icl)tc betraf, fo ift 
e^ Cnrcfcanö niitt unuvi()r|\teinlic(; , t>ap Die ^}?änncr Der großen 
^i^erfamniUnu^ Die (Äintl^eihnu^ De^feUuMi in .Ipalacba nuD Jpag- 
i\ai)n and) tl^eoretifil) anetfvracfu'n. I)er religionei^efe^Ucbe Mu 
Drafc^ bejOj] fic^ anf Die ,!öalarf?a, D. i. Die religiöfe Sitte üDer 
Den veliijicfen ©ebraurf?, oDer anf Die i^agj^aDa, D. i. Die ®e? 
fc^ic^te. 1)enn nrfvrünglirf) genügte ee^ fiir Die .^>aggaDa alö foUte 
m(i)t, „Da^ }i( eben nnr gefagt unuDe ')" ; u>a? gefagt wnrDe, 
mnpte gefc^ic^tlic^en ;^nl)a(teö fein. 2)a()er ivirD an einer ©teUe 
Daig nil"! genannt-), umö an einer anDern (Stelle |''Drr\"i ^.ÜC 
heipt ^). 5ln Die ©enealogie fnüpfte man namlid) Den Unterricht 
in Der 5iaiionalgef4>td;te. Später iinirDe Diefer iöegriff Der ^ag- 
gaDa allerDingö nid;t feftgetjalten , nnD man nannte §(Üe6 tyagga- 
Diftt, W'^kW nicfit f)alad;ifcb uvir. (Sine genane ^orfcbung u>irD aber 
noc^ immer Stellen entDecfen, in Denen Die ^^aggaba luui) il)rer 
nrfprüngli(.t)en '^eDentnng genommen ivirD. 2ßir erinnern nnr an 
Den 2lnöfprnil) Der alten Scöriftforfc^er : „®iUft Dn !Den erfen- 
nen, Der Da fprait unD (^ unirD Die "iSSelt, fo erlerne Die ^^aggaDa, 
D. i. Die lu'ilige ©efcbicbte; DaDnnt erfenneft Du Den .^eiligen, ge-- 
lobt fei er, unD f;angeft an feinen 393egen "*)". 

22. (Sinfeljnng Deö großen S);neDrinmo. 2)effen 
milDeö unb geina^igteö 3^erfal)ien. 

^n Den erften (Sinritttnngen, ivelc^e Die ^3J?anner Der t^aö- 
monäifc^en 9{eftanration trafen, gel)örte o^ne 3wcifel Die 3öieDer? 
f)erfteUnng Der nationalen ©erec^tigfeitöpflege. ^Der Xag, an ivel^ \UiUn ?e.^tcreiii bcfauiit vjcwcfcii, fo nnirbe 03. bic ©eiiugtliiimu} getrabt l;aben, 
tap ,,iu teil älh'fteit jübifif^eii «diriftcii" allerbiiii^c! eine d}ad}\hi)t öorliegt, in 
welcher „eine (^riuiicriiiig an bie ^,Hiiorbiiiuig ber ©efe^e iit einer >}ufammen- 
;jc()cri^feit von je fiebenji^ bnrcfjfctieint" («erti), Sieben ©rnvveii XII.). 

') 3unj 33ortr. S. 58. 

') 3cr. ^ef. 5, 3. 

') S. baf. 6'^, b. 

^J ^tfre mti> 49. — 342 — 

c^em tiefe 9)Zapregel burcfegefü^rt u^orben mar — bcr 24. 2lb ') — 
ivurbe alö frenbigcr ©eteuftag gefeiert '^). 3)ie 2öieber^evfteUung 
t»er nationalen Stec^tt^prariö nmr nn'i^rcnt» ber Q^evfolgnng^jeit &€= 
genftanb inbrünftigen ©ebeteö geivefen ■"*). 

Mit ber SSieber^erfteüung ber nationalen 9{ecf)töprariö nmr 
bie öinfe^nng beö großen ©i;nebriumö iH'rbunben. 1>ie (E'ntfte* 
t)nngö5eit biefcö oberften @eritt»töi)ofeö ift in neuefter ^dt ©egen- 
ftanb tvieber^ülter Unterfnc^ung gemefen. @ö würbe nacbgeunefen, 
baf anc^ in i^or^aömonäifc^er ßdt angefe^cne ^Dlanner bem ^^o- 
f)enpriefter in poUtifd^en nnb juribifc^en 2lngc[cgen(;eiten alö Dtätfje 
jur ©eite geftanben f)aben ^). 5lücin biefe ©erufia fjatte »veber 
bie fc^arf ausgeprägte Drganifation nod; t^ic ^D}?ad3tyoUfomment>eit 
beö fpätern großen 6i)ncbriunu^. Unter einer ?5vembf)errfcbaft fonnte 
auc^ (ejtereö mit feiner vuiegebeijnten ©eiualt bofleibet fein. 3ii"J 
fagt bai)er mit ^ec^t : „2110 bie 3>uben nadb 25^iäf)rigem Ä'ampfe 
i^re Unabf)ängigfeit unb bie 3ii''ii^burg errungen t)aiten, warb 
Simon ben ^Jiatbat^ia 'J-ürft nnb .ipotjerpriefter, nnb in ,3ernfalem 
würbe tii^ ®i>nfbrinm erriiljtet ^)". 9?ac^ bem gewonnenen rich- 
tigen ßinblicfe in bie 3fit ber großen 33erfammlung wiffen wir 
auct> mit 33efttmmt^eit, ta^ ta^ ^cx\dcbm^ ber €«nebriaU)äupter 
nur biö Simon bem ^ai^moniier reicht. 

!l)en 9]erf)vinb(ungen beö 6wnebriumci wof)nten ftrebfame 
Jünglinge fleißig bei, um fid} auf it)re fünftige öffentlii'bc ^ßirf- 
famfeit i>orjubereiten. 3um Zljcil würben ]k formtic^ alS Sluö- 
fultanten angeftellt *"*). Starb einer ber S^nebrialrättje, fo würbe ') aßol bcö Mjvci 170 bct [el. ?lcta. 

bar bie uri'prüu^li^c Sefcart. Sic ©orte „nnr Ui}xtcn ^urürf ^u an [er cm 
9ie(^tc (N^Ji"!^ NJIin)" bewcifcu, bap fiier bie Olürffc^r »cit einer öiinj frents 
ben afJec^töfravit^ bie Sflebe iji. dlod) bentlid^er ge^t bieö auö ben äöorten „nnb 
man nrt{;ct(tc nac^ ben ©efe^cn Sfrael'ö" ^er»cr. 

*) ^ev3i. l'cb ©. 59. 

Sad;ö in granfel'ö 3tfd;r. n. 302. Sranfel 9er. 33eh>. 6. 68. 

'^) ®otte«b. 35ortr. 37. 

«) ©an^. 4, 4, — 34S — 

treffen 8tcUc tmä) einen *^iuöhiltanten beje^t '). 3)al)er ^ie (Siv 
ma^nun^ an bie 9iic6tcr : «Stellet fiele «Scfeüler a n '-*) ! Den JÄicfc* 
tevn i^alt ancfi tk (Svma()nnnß : Seib b ebnest [am beim ©c- 
V i c^ t e ^) ! 

5?hic* bcn iBerf)anbhnu]en beö nen eingefejten Sv"f^^^"^^^^ 
beUHiI)rt bte (^k'fttic^te einen Slft ber 33ebadi;)t[amfeit nnb 93?afi' 
ijnnß, UH'hter fcn ben neueren ^tHfit^ern v^an^icfc über[ef)en uuube. 
3n ber Äaberl)aUe bee iem).''ek% [o berichtet uvirnlict bie 9)h[it>na, 
i)ielt baö i]ro^e ^S^nebrinm [eine Siönnqen, nnb i^m lag eö ob, 
bie reine 2llfun[t ber ^4-^rie[ter ^n prü[en. Xcx -^iric^er, an wcU 
ct)em ein 9)^ifel [)a[tete, [oüte ihi) trauerub entfernen, ber mafel- 
loö 5i3e[nnbene am l^eiliijen 3)ienfte §lntl}ei( neljmen. UnC ees unirbe 
ein 5-renben[e[t gefeiert, alis man am (Samen ^^Ironei, beö ^i^rie? 
jtert^, fein 5J?afel entbecftc. Man [prac^ alf'o: ©elobt [ci ©Ott, 
gelobt [ei (Sr, baß [icb am Samen SIronö fein -iD^afel fanb j 
gelobt [ei er, ber 2lron nnb [eine So^ne erunifjlt t)at, jn fte^cn 
nnb ^n bleuen i^or @ott im Slller^eiltgflten ^). 

3)ie 2ßorte ber 9J?i[cf)ua, man ^vitte nad^ glüeflic^ überftan* 
bener ^^srüfung ber ^4>riefterabfuu[t ein Se[t ge[eiert •'), (a[[en nac^ 
i^rem natürlichen Sinne nic^u bie 2)entnng ju, al0 unire bie[eö 
öe[t nur luni einzelnen purifteirten Familien gefeiert u>orben. ^ier 
ift angen[if eiuliit ron einer allgemeinen %ncx bie ^Jiebe, ivorauö 
unmittelbar folgt, i>a'^ ber mii'cbnii'tte 35eric6t fic& auf einen einji- 
gen 5lft be^ieljt, uicbt an[ eine [oiilaufeube geneaiog{[c^e Snquifl* 
tlon. '??un rei(fit aber eine nnbe[angene Setrac^tnng ber ^eriobe ') San{). 4, 4. 

') m. 1, 1. 3n tiefem ©innc ftc^t T^yH 1 Äön. 12, 32. 1 6^ron. 

10, IG. 17, 14. 2 6firon. 10, 15—22. 19, 8. @fra 3, 8. 9lcf). C, 7. 13, 

11. 18. 2)ie genHifjnürfjf JluffaJTiinij Mi baö beutfr[;e „@c^üfer aitöjicKcn" 
iinKtürlicf; auf baö .^cbraifc^c übcrtraijcn. 2)cu alteren ^liii^Ietjern, beiieii bao 
3)cutfi1;e md)t ijeläufiij »rar, mciä)t tcii frai^lid.'c 9Bort viele (5(^tt)icrtijfeiten. 
@. 'X. 3. 1. jitr St. ©er ric^tiijen örflärung näl^crte ficf) einigermaßen ÜRe-- 
nac^iem ^a-'SWeiui. @. Q3et'^ t)a;53ec^ira j. (£t. 

^) «b. a. a, O. 
2»ibb. 5, 4. 

') b]DD «hö: «^ii' "»ii/iy rn ü""'v — 344 — 

teei jubelten 3:cmpe(^ l)hx, um bie ^riffterpiirififvition a(ö einen 
5lft ber f)a^monäii'c^cn Üteftauratiouö^eit anzufeilen. 2)aö (iv^ebniß 
jenei^ Unterfuc^ninQ^afteö zeigt, ba^ man in jener ^dt beö Ste- 
reo uni) beö 9tu()meö ben ®eift bev 3)?i(be nnb ^JJäpiijung ural- 
ten liep '). 

23. 3)ie SBa^Ifprüc^e. 

2)ie ben 9J?ännevn ber großen Q3er[amm(ung ^"äff'^^'if^^J^fi^ 
brci 2ßaf)lfprüc^e : „Seib bebaiitfam im ©efe^c, fteüet r>ie(e 2 cbü* 
(er an nnb machet einen ^axni um ba^ ®e[e$" I finb im Überlaufe 
nnferer 33etracf)tung wol auf eine befriebigenbe äßeife erflärt wov- 
ben, ü^ne ba^ mv nott)tg gef)abt t)ätten, bie Sorte ^u prejfen. 

5ßei ^Betrachtung biefer Sprüche bringt fic^ aber bem Äun- 
bigen auc^ bie Semerfung auf, ta^ fc^on baö 93or^anbenfein ber- 
felben ben nac^perfifcben Urfprung verratfje. Ixo^ bee §of)en 211- 
terö ber ^ebraifc^en Sprucbtreiö^eit ift nämlic^ axi^ früi)eren Sei- 
ten fein S3eif))iel befaiint, ta^ ben ^er»orragenben 53?ännern ber 
9?ation getriffe 2Bai)Ifprü(i)e jugefc^rieben trorben tvaren. 3?on 
Qixa unb 3i?ef;emia befi^en mx augfüf)r(ic^e D^acfcrit^ten , aber 
feine Sßa^lfprücbe. ScUte in bem ple^Iic^en Sluftauc^en folc^er 
(Sprüche nicbt frember (SinfUi^ ju erfennen fein? — ©ebilbeten 
©riechen tüaren nic^t nur bie 9?amen ber fteben SSeifen, fonbern 
aucb rie ©nomcn geläufig, mit irelcben biefe (Staatsmänner an^- 
geftattet n^urben. ^\t alfo bie 9}ermut§ung abjuweifen, baf biefeS 
Seifpiei auf tu Sntftef)ung ber groffwnobalen Onomen mit einge^ 
irirft f)abe'? — 2)ie 53eren;tgung ber 2Ba^l Simon'e burc^ et)erne 
S^afel gefc^af) ja ebenfalls nacb griecfcifc^em 5J?ufter unb 3ßorbi(be ! 
^nd) fai)en n?ir bereit^, ta^ bie frommen Patrioten jener ßdt 
feinen Slnftanb nat)men, ficb manci;e griec^ifc^e ^''ini anzueignen. ') 3n tem l'ob^ebcte, ireldics tic eben befpro4)cne ÜKifduia aiifüt)rt, 
fcmmt jiievft Clpl^il *ii^ *-ötnennuiii3 tcö göttlicfieu ©cfciiiS »er. Oi. Sipmami 
yiebt eilte fettfame Giftärunjj tiefet Sßorteö, unb überfifl^t bie 3)fitrafd)fteUcu 
»öcc. r. G8. ^ef. r. 21. SÄ. Xei}. unb 3alf. ^f. 90. 2)if aWibrafc^toorte itim-- 
meu '^mi mit *^U}ile überein, ber ebenfati^ totto,- all ©otteäbenennun^ ^i- 
braucht, weit nifjU/n uh t« ö'ä«, nf^ii/era* öe n^o-; /u/jiiepoi. <£. ©frörft 
^. b. ^. (©. 290 ff. — 345 — 

uiib berfelbcii finen jübifc^cn 3nf)alt unC ein natiüimleö @evvai]e 
ju geben. 

2)ie iiac^perfifc^e ^dt bouifuubct auc^ bcv [pracf)lici;e dlja' 
raftev bev S[ßaf;lfprüt^o. !l)cnu u>ä()rent> iioc^ 9?ef)eniia für bie 
9iein§eit t»ei- 'D^atioualfpiac^e eifert '), tritt in ben ©ablfpnaten 
entfc^ieben bie ^peirfi^aft beö Slramaiftten f)ert»or ^). 

24. Urfpritng unb 9?anic ber eabbncäer. 

53ebürftc unfere 1)arftet(un!.3 ber l)aömonaifcf)eu 9Jeftaur*v 
tioneepocbe noc^ einer anberuu'itigen 33eftäti!.]uny] , fo uuirbe eine 
folcbe in beni fK^ren nnb licfcti^oUen 3»h^>"'"^"f>^"^]^ 5" fünben 
fein, in iDelcfjem nunmef)r bie nac^fcigenbe gefc^ii-^tlicbe (Sntuncfe? 
lung erfc^eint. 3n lunberfter Dieil)e ftef)t ber llrfpnmg ber Sab- 
bucäerfefte. 

!t>ie (^'niftefinngöjeit ber Sabbnciier ift befanntlic^ not^ nicfct 
ergrünbet. X)a^ 3üfefni6, ber an einer (Stelle ben ©egenfvife jun- 
fc^en ®abbucäern unb ^4>')»^iif'^i"» 1't'o» ""t*^^' ^^'" ^^aömonäer 
3onat^an beftet;en läßt ^), l)ierüber nic^t im klaren untr, ift Kingft 
anerfannt. 2Inc^ lef)vt ein 23licf in bie Duellen, ta^ u>at)renb bee 
53efreiungöfriegeö feine anbere Spvrltung vorl}auben wax , aliJ bie 
jtvifc^en ^^atrioten unb ©riecbifc^geftnnten. 93{ele ^^^rfc^er, ju be- 
nen aucb (Siralb gel)ört, trauten aber biefer 2Öa{)rnet)mung nic&t, 
weil fte Sintigonuö, beffen (scbule bie 5ßiege beö Sabbucaiömu^ 
gejpefen fein foü, für eine vorl)ai?nionäifcbe Qlutcrität l^ielten. on- 
be^ ließ fi(^ fi^on ^ert^eau bat>ün nic^t beirren. 33ielmef)r fprad? 
er mit ^öiftimmtöeit am, tn'^ bie grommen erft bann, alö ber ') me^. 13, 24. 

9lramäiftrcnb ift )d)o\\ tic govm IIH; ter alte ^ebraii^niUö 9cbraiicl)t 
n^n nur alö )30ctifct;e gönn, jn?:: ift aramäifcf); aramäifuenb i|l a\id} tct 
©ebrauc^ Ui paümn ^IJartijip^ (Cjin!::) in ahi^er 23fbeiituii^. ®. Ö)cijfr, 
8et)rb. jut Svr. t. aJiifcl;ua §. 10, 5. ^UU^ebraifci; »ürbe bie Scntenj ^claiilct 
i)aben: LTDIi'l^^ CirriJ TTin !5N. »Statt n^in in bec ä»eitcn (seilten^ 
t)ätte man alt^ebräifd; Cül i«Uii- 3» bcc britten ift aramäifc^ tPD, tcädni 
jtc^ in ber üKifii;na einii^emal finbet, toieujol ber Q3e^rif, beu ea bejeicftuet, 511- 
joeileii burc^ Umfctjreibiuiij ^c^eben wirb, icic Q3er. 1, 1. 

*) 5iaert^. XIU. 5, 9. % — 346 — 

ifampf gegen bic ^t-'inbc ^or ifraeUtifiten (Sigent^ümlic^feit aufge- 
hört ^atte, in 3iU'*ct ^^HUtcicu, in ^ie ^cr ^^^arifaer unb «Sathi- 
caer, an^?einan^crtratcn ')■ "3n neuefter ^dt tritt aucfc 3cft tiefer 
Slnfcfcauung bei 5 nact) feinem 2)vifür^altett foU ber fathicätfcbe 
SSiterfprnc^ erft unter 3of)onn ^i^rfan begonnen fjaben, ftft) f)cx! 
iHn-5ntf)nn -). 2)a nun Slntigonu^ unrflic^ ein 3^'iJf3t^"C'fft «'PV^' 
fan'3 u>ar, fp ftimmt tk 9?ac^rittt, tie ben eabbucaiömuc ron 
ben Schülern beö Slntigonuö ableitet, mit ben (Srgebniffen ber 
^iftürifcben Äritif fo jiemltit) überein. 

'Dagegen fcbeinen m\^ tu unter mannigfaltigen 9)?obififa; 
tionen geltenb gemacbten 2lnft(t^ten luni Dem 9tamen unb ber ur# 
fprünglict)en 3^enben? ber Sabbucäer ber ^einfton ^u bebürfen. 

3ui'»örberft evfitetnt bie 33enennnng ''pn*:i a(ö 5?lnhanger ßa- 
bof'e ü^ne alte Slnalogie im ganzen jübifctjcu 5l(tertl;ume. (*ö ift 
in ber jübifcben ®efct?ic^te fein 33eifptel i^cr^anben, i>c\$ bie 2ln* 
l^anger einer *4>artei . ben 9?amen be^ ^^arteifjaupteö getragen t^t- 
ten. 9}?it bem ©eifte ber ()ebraifc^ien eprac^e fcbeint fic^ bic^ 
aucb gar nic^t ^u i'>ertragen. i))hm bram^Jt nur eine feftr mittel:^ 
mäßige i^enutnif bet^ ^ebriiifc^en \n befißen, um einjufe^en, ba^ 
■'?2y2l'' nici>t „5>lni)ängcr ;^probeam'cs" bebeuten fönne. 

(ferner foUen ^atoi unb ^Bcetbue ©rünber ber Seften ber 
(Sabbucäer unb Soetbufen getrefen fein. 2)ie alteren ClueKen 
fennen aber n>eber einen ßatof nocfc einen S3oetbu0. l'ejtern er? 
jvalnit aucb ßwalb, bin^ufügenb, ta^ bie D^abbinen „viel von 
i()m reben^)". SÖober 6}x. ^4-^rof. (^toalb biefe 9?otij genommen 
t)at, vermögen nnr nicöt anzugeben; bie X^atfac^e verbürgen wir 
aber, tn\i bie Diabbinen von einem eeftirer 33oet^u>S gar nicfct 
reben, unb von ^atot ebenfotv»enig. 'Dk einzige befannte SteUe 
in ben Slbfcfcnitten beö Dt. 9tat{)an entt)alt 2lüeö, waö bie ^ai)' 
binen von ben angeblidien vSefteni)äuptern gerebet f)aben. 

Öinen Unterfcbieb nvifiten €abbucaern unb ^^oetbnfen ju 
ftnben, ift bit^tier ebenfallö nictit gelungen. ?ejteve, meint &xa^, ') 3"t ®cf(^. b. 3fr 427. 
^) @efd;. fc. Subent^. I. 216. 
') @f[ti. IV. «. 314. 5lnm. 1. — 347 ~ 

t)i\hen if)xc ^Benennung ftc^crlic^ r>on einer ^erfon ^^amenö 53oe* 
tf)nö erf)alten 0, ivelc^er teil 8abt)iicäiömuö u^eitergefiif)« unt 
confeiiuent autigebilbet ju i)ahm fc^eiiit. (Sr fügt aber Ijiiiju : 
„^icle 2;§at[a(^cn bcr imierit (Sutuncfehing würben bentliit»er ^er^ 
i>ortreten, wenn man bie 3)ifferen,^ junfit'fn ©abbncaern nnb 
53oet^u[aern ermitteln finmte y. ^o^t befennet, baf eö fd^wierig 
ift, bie Unter[d;iebe jun[il)en ben beiben Üiic^tnngen jn ermitteln ^). 
©eiger erfKirt bie 33üetl}n[en für eine an bie (Sabbncaer ftc^ an- 
ranfenbe (Sc^lingpflanje. 6ie gehörten nac^ feiner 93?einung bcm 
nenen ^erobaifitien ^Uiefterabel an, weiJ^alb fie aucf) mit all ber 
'Jtücffic^tölcfigfeit unb ^i^olft^verac^tiing auftraten, welche bie S^ac- 
bianer d^arafteriftrt ^). 9(un ift e^ jnmr atterbingö tval)r, ba^ baö 
^auö SBoöt^og ju ben ^riefterlicben ^^anfern gc£)örte, unlc^e in 
ben legten Seiten bcö '5;empelö ein Slnrce^t auf bie l)oc^pricfter' 
lic^e aiSürbe f)atten. ^fi^U minber watjx ift eö, ta^ biefe ^aufer 
— S3oöt^oö, Ävtnt^arci^, ^4.^f)abi, iTam^tf) unb 5lnan — fi(^ ©e-- 
waUtf)ätigfeiten erlaubten '•') ; baji aber 33oötlniö ein prinzipieller 
®egner ber ^-^U;arifaer gewefen fei, baiuni i]t nic^U bie geringfte 
(Spur 5U entbcrfen. 

Sei btefer 9tat^lofigfeit nnrb eö wol gerei^tfertigt erfctei- 
neu, wenn wir unt^ an bie alten Duellen t)alten. 3)a nun bte 
ältere t^almubifc^e Literatur weber einen ^a\>o^ nod) einen ^ob- 
t^uö fennet, unb aucl; Sofcfuö i^on biefen ^ärefiarc^cn nic^tö 
wcij^; fo tragen wir fein 53ebenfen, beibe S'Jamen ali? (S^rjeugni^ 
fpäterer Kombination ju betrachten. 3)ie ©abbucaer nannten ftc^ 
felbft, wie auö alten DueUen ju crfeljen ift *^), CpHlf , ©erecbte. 
3m ^]D?unbe il>rer ©cgner, bie il)nen natürliit) biefen (S^rennamen 
nic^t gönnten, t>erwanbelte fic^ 3<^bbifim in S^^bbufim, nnb Mer^- 
auö cntftanb ber (Singular S^^bbufi. SBie ftc(; nun ber €abbucäer ') ®efc^. III. (S. 93. 

') £)a[. 513. 

') @efd;. b. Subent^. (S. 215. 

Urfrf;rift @. 102. 

^) 3of. mtnti). XX. 8, 8. 9, 2. 4. «pcf. 57, a. 

^) Epiph. contr. haeres, I. 1, 14. — 348 — 

lu'bväifcb p^i!J nannte, [o nannte er [ic^ gviec6ifc^: iv<>vi = ge* 
raDe, offen, anfrii^tii}, gerecht. Unb wie bie ©egen^Hivtei ^aWxl 
in 3abtuf iH'viranbelte , [o i^evuninbelre \u D^n^X (u>ie Di:^a2N 
= ivytvr^i) in D*n^2 nnD l)ievan^^ entftanD C^D\n^2. 2)a{;ev n>ev; 
bcn anc^ im XhalmnC 3aDbncaer unb 58oötf)n|'cn nicfct ^m ein- 
anbei- unterfc^icben, unb eö ift nur Ter manged^aften Äenntni^ 
fpätever 33eric^tcrftattev jnuifc^veiben, ivenn biefelben ^ntueilen alö 
jn)ei vievfitiebene ^^avtcien neben einanber genannt werben. 

25. Urfprünglicfjer ©egenfa^ jUMfc^en 5abbucaern 
unb ^U)ari[äern. 

-I)ie älteften 9?ac^riitten , weld^e unr über bie Sabbucäer 
befi^cn, [inb bie beö ^ofefue. 3n Sofefuö' ^dt war bie 6abbu^ 
cäerfefte bereite jwei ^^unbert 3ai)re alt. 9?un ift eö aber mv 
Denfbar, \!k\^ ber ©egeniaij jwifd^eu ^4'^l;ari[äern unb Sabbucäeru 
gleich uriprünglic^ [o in'ö gefd^ic^tlic^e 2)a[ein getreten [ei, wie 
Derfelbe i>on 3o[efuö bargeftellt wirb. 2)ie ©efc^icbte alter 3^»^^» 
let)rt, ^0.^ ^^.^arteien, politifctje unb religiöft, nic^t wie rie ^})Hncn^a 
ent|ltel;en, bie Die griec^ifit»t ^}J?vtl)e wol;lgerüftet auö beni ^paupte 
3upiterö l)erauö|>ringen läßt. ""^Hirteien unb Seften treten in it)reni 
^Beginne uic^t mit it^rer iwUen Oiiiftung cy\\\. 2Bo bieö fcfceinbar 
gefcj^al;, ba wirb bie (^efc^ic^tigforfc^ung bie iwrbereitenben, bem 
minber geübten 3luge unftt^tbaren Slntecebentien berfelbeu aufju- 
fuct;en l;aben; unb biefe 9Jiül)e wirD [elten unbelof)nt bleiben! 

^-Bertiefen wir \\\\^ nun in bie '2ln|'c^auung beö unter 3o# 
f)ann .^v^'^^^" aufblüfjenben iübifc^en (Staates, [o fann unö nicljtö 
unglaublicher erfcfjeinen, alö bap ju |ener ^n\ wegen bogmatifiter 
2;ifferenipunfte eine Spaltung ber 9?atiou in jwei religiöfe ober 
politifc^e ^4>^^^"ttneu entftanb. 5l((eö vereinigt fic^ iMelmel^r, fol- 
genber Slufc^auung ben [)öd^ften Ö3rab mm 2ßa§r[c^einlic^feit ju 
t>erleil;en. 

Da^ Streben, bie mit §(n|hengung aller i?räfte gerettete 
Üteligion unb ^Nationalität ju befeftigen, gab \i^ nac^ einer bop^- 
pelten JKicbtung funb. 3)ie (Sinen wibmeten ful^ mel;r bem bür=^ 
gerlic^en, öffentlichen ^eben, bie §(nberen mel;r ber Schule. 3^ne 
nannten fic^ wegen i^ra- ^raftifc^en :Xenbenj C^pnjf, bie övommenj — 349 — 

tkic traten Jrcjjcn i^ver 9?ovIiebc für ^ie ^beerie aU C^i-n ober 
®e(ef)rte auf. 2)iefcv ©egenfa^ tft auit> in bem Scfcrtfttbnme jener 
3ett f(ar nnb bcntlicb ^ert^orge^oben. Xenn lüer jn ber (Stnftttt 
gelaugt tft, bap bcr alte uub t^öric^te £i3utg, ber auö bem ®e# 
fängntffc jum £önigt()ume fam (£of). 13, 14), fein anberev ift, 
alö Slntiocbu^ (£-pi))f)aneö, ber in 9iom a(ö ©eipel gelebt 
t)atte ') ; twer in bem armen uub fingen Äinbe (2)af. ^.^ 13.) ben 
uumünbtgen 5lut{oc^uö V. (^upator erfeunet, meieren bie 9iömer 
Ulli ben üt^rou feine6 ä^aterö festen; ber unrb ftcb nict)t wnuu 
bern , im Äobelet fctgeube 9lufpieluugen auf jene beiben D^icbtnu- 
gen jn ftnben: „^Mle^ i^ic^ naljm i<i) mir ju ^erjen, uub jnnir 
um alleö bieö ju erforfcfceu, ba§ bic frommen unb bie ®el ehr- 
ten (C^:^rnM'! c^p^-yn) uub ibre 3:^ateu in ber ^^-^anb @otte^ 
finb (Äo^. 9, 1.)''. Jfnier: „(Sei uicbt aU^n fromm unb iperbe nicbt 
all^u gelehrt! umrum unllft bn bicf) rerberben (3)af. 7, 16.)?'' — 
3;u ihr a>abveö Sic^t tritt folcbergeftalt au(t tk (Srmabnung ^ofc 
b. ru^eu're^: „l^ein Jr>an^ ici ein Sammelplatz für bie ®el ein- 
ten (C-rnr), la^ bicb beftauben ,ut ihren 5'üpen, uuD trinfc mit 
Dürft ihre QBorte '^)". Die 35enennuug Ct^rn blieb auct in ber 
S'olge üblidi, mc faft (\n^ jeber 6eite bee* XhalmuDc ^u erfehen 
ift. Unb ireun 3ofefu6 bie beiben Silniftgelehrteu Tsnba b. Bipt^^i 
unb ^>)fatthiae b. 5)?argaloi?, auf bereu i^eranlaffnng ber rö- 
mifc^e 9ibler vom ^^empelpoftale herabgefc^leubert untrbe, ao^.Kjrai 
nennt ^), fo »rollte er hiermit offenbar ba^ hebraifite ü-^^zn über- 
fe$en. (ir überfe^t nic^n rroqoi, um bie ©enannteu feineu griecfei* 
fc^en ?efevu aI6 bebeutenbe i^olförebuer bar^uftellen. 

^^ lag in ber 9?atur ber Saite, \:k\^ V\? fiteinbar unbebeu- 
tenbe Differeuj junfcln-n 3»^bbifim uub (5haitamim allmaltg yt einer 
»»eiten v^tluft UMirbe. Die ^.^svaftifer , bie im 53e|l^e ber 5?lemter 
unb be^ (i'iuflnffeci m\\ ^'X^ öffentliche i'eben n>aren, vernact^la-- 
^igten immer mehr bac* Stubium be? @efe^e£*. Die in biefee 
Stubium fiel; \?erfenfeubeu "Jt^eoretifer umrben auf ^onfequenjeu ') 1 aWaff. J, 10. SlttjCU. X. 439, d: ö ofir^(jtv<iu<; /rnp« 'Pio^aioec. 

') Slbotf). 1, 4. 

■^) 5l<cm jüt'. Ar. I. 33, 2. — 350 — 

fjefüf)it, u>elc^e t»üu ^cll ^l^vafrifcin nic^t auerfaimt umibeii. ©o 
[tauben nad) nic^t gar langer 3nt Me 'iOianner bcr ®ff3ule unb 
bic beö Sebcni^ ak^ JiUn'i ''^^artcieu ehwnbcr gegenüber, bie ftc^ 
tvec^felfettlg anfeinbetcn, ja ju rernictten ftrebten. !Dap bie ®ab* 
rucäer bcu @I}renuamen i^rer ©egner \\hi)t anerfannten, ift (eic^t 
erflätlic^. CDiefelben tt>urben i>on i^nen nic^t (Sftac^amtm, fonbern 
^Vrufi.t)im = ^^arifäer = ©onberlinge genannt. 2)af»er wirb 
im Xf)alinnb ber 9?ajnc ^^erufdjim nur ben ©abbucaern in ben 
9J?unb gelegt j bie ßfiac^aniim [elbft nannte fic^ ntemal6 *|?erufc^im. 
X>ieö ift ber natürliite (Sntun(felung<?pro5(fß Per beiben ^^rrteien. 
©eiger'i? .^i)pctf)e|'e i^on ben S^^^^^fift'" ««i^ i^^ni 3'it>ofitenrei(^e 
iinrb alfo fortan blop a(ö an geiftreic^er ßinfaU ju betrachten 
fein, ix)el(^er ftc^ t>or bem gorum ber beglaubigten ©efc^ic^te un- 
möglict) ju befjaupten t^ermag. 

26. Tie ^^aare. 5>ie (offener, ©c^lnf betrac^tung. 

Simon' t^ 9?ac^^fo(ger uhu So^anan 4?^n'fan, „un^Iit^er an 
2ßeit^^eit einem Salomo biefer fpatern ^cit nic^t unä^nlic^ tvurbe, 
nnb baui an friegerifiter Xiirf)tigfeit nnb (Sbrliebe für fein 3?olf 
feinem ber frü()eren f)a6monai[ct)cn gelben nac^ftanb ')"• 3« ^^^ 
tbalmnbtfc^cn Literatur anrb er \vo\ in (5f)ren genannt, abex 
niitt gefeiert; iveil er feine Saufbabn alö 9ln^änger ber €abbu* 
caer bef*(offen '^) , b. i). \id) \n ben 3>ertretern ber praf tifc^en 
?Hic^tung f)ingenetgt f)at, ohne \i(f) ireiter um tu tf)eo(ogif(^en 
9iei^t6ge(ebrten \n fümmern, bie i()n if)re ^onfequenJimacberei unb 
Sfrupnlofttat auf eine fc^mer^ilic^e 533eife Ratten füllen laffen. 511^ 
9fac^folger Simon'ö be^ ^ai^monäerö in ber Fortpflanzung ber 
3;bora nennen bie S?äterfprüitc ?lntigonn^ au^ (£ofbo, ivelc^er 
gelct)rt i)at: „Seib nic^t wie Änec^te, tk bem ^errn bienen mi* 
ter ber 33ebingung, Mjn ?n empfangen, fonbern wie Änecbte, rie 
bem ^errn bienen, o^nc Sebingung ?ol)n ^u empfangen, unb eö 
fei ©otteeifurcbt bei euc^ ■')". 5l»f t'ifHnt 5lntigonu^, ben 3eitge* •) (Stralb IV. 393. 

') 3cf. 5ntcrt^. Xm. 10, 5. 6. 

3) Slbot^ 1, 3. — 351 — 

nojfi'u ^v^f^i"^"*/ foltjcii tif ^1^1 a VC ober :X)uumiun '), be> 
reu (Siufcl^uui} and) mvHui) an\ 3o[)aim ^Si)ifau .:\uvücfj}cfüf)it 
unvt) "). 

iDiefe 6infc(3inu] u>ub in bcii eben aiujcfübrtcn Stellen auf 
ciue [cf)r buuftf, faum i>crftäuMttte SScifc motiinrt. 1)ie 9)?otivi' 
nnu] f)at nrfpn'hu^litt) ofnie 3HH'ifc( i^oUftaubi^er gelautet; ineUetc^t 
(\din(\t e^ in ber Joffie, tcn üert aui> altiMi .^anbfifriftcn ^u er- 
iläuH'n. 33it? bafnn möge ber ^.^evnuitfiuiu] ')iauin gegeben werten, 
bin? 3obanu .^^.nfan, um etuuiigen llebergriffen ber rücfftiljt^Ioi'eu 
„©elefirteu" t^or^ubeugen, an ber ^\niy beö t)of)cn 9iat[)ei? beibe 
'i^uteien m^rtretou unffen wollte. Tatj man biefen 3)ualiömui? ber 
^Itiittuug im 8^Miebrta(präfibio in fpaterer ^eit gerne vcrgafi, ift 
bogreifltc^K 'X)ie ®pnutc ber fabbucäifcf; @efinuten fjatten inbef? 
in ber 9J?ifttna ^^(ufnabme gefnnben, un-nn if)r Urfprung auit bC' 
fannt geirefen unire; unuben ja fogar (Slifd^a b. Vlbuja'i? ©en* 
tenv'u anfgentMumen ! Die 'iBabifprüite bc^ erften ^\iare^ [cbei^ 
neu [ogar ben SDuali^mnö ber t^iefiunuugen ^u iH'rrat{)en. X^enn 
ivät)renb ber CS^bac^am ^^K b. 3oc,Jier nur bie ©aftfreunbfitaft 
gegen C^h'lebrte empfiebU, (ebrt ber 3^^^^'^ 3i'K ^- "JO^tanan : 
„Saf? bein S^aii^ immer weit offen fteben, unb bie IHrmen foUen 
boine y->ani^genoffen fein •')" ! l)ie Strenge Seiber gegen bai^ 
IHucIanb ') fann um fo lueniger auffallen, a(e tfiex bie patriotifc^e 
Xenben^ mit ber religiöfen \Sanb in ^>inb ging. 

Db bie erften 3)uumi>iri unter iöprKin, ober unter feinen 
9?aitU''-'*Ii3tn-n 9(riftobu( I. unb 5?Ucranber :rsannäuö il)r irbifc^ci? ?e= 
ben befitloffen Iniben, ift am ben OueUen niil?t ui erfe()en. So 
viel ift geunjj : fte ftarben geeiert unb unvingefoc^Uen. Xal^er ber 
?lut^fpruc^ ber "iDiifctina : Seit bem 'Xobe ber beiben 3ofe'ö fd^UHin- 
ben bie m^^riT'N ^■^). ^rir'X baften unr nämtii-^ für e^uXXo^ ^ ber* ') r\)m 

-) 3- aWaaf. fcl;cui ^BnU; <Bctci 0, 11. 
3) Sit). 1, 5. 
I) (Sabb. 15, a. 
') ®ffta 9, 9. — 352 — 

i^ovvaijcnb , t^ov^üglic^ , aueSije^eicbnet '). 'I)ie ^3JJi[c^ua untt fagen: 
feit bcm ^iiif^cibcu tov beibcn 3ofe'ö fet)(t e^ au ftcivorvagen* 
tcn, allgenietn gcac^tetni ^Iliäumnii. 2)ie folgenteu ^^aare fonnten 
cö nic^t mibcvu, n(ö UH\jen bcr immei* nmc^fenbcn geinbfc^aft jtvi- 
fc^eu ^f;avi[aerii unb «cabbucaevu uub bcr immer fteigenben S5Jiü= 
für ber [päterii ^a^moiuier unb ber .^erobianer t()r 2Birfungöfrei6 
bcfc^ränft, i^r ©tufiuß gefc^unic^t, if;r 5lnfer}cu untergraben unirbc. 

'^oina b. ^Neracfcja, ber „@elef}rtc", beffen SBafilfpruc^ eben* 
fatl^ bie @e(e[)r[amfeit empfiet;(t -) , mu^te [cgar nac^ (Sg^pteu 
flicf)eu, iM 5I(eranber 3anuäuö g^gfn ^'^'^ ^f)ari[äer wütf)ete. 
Ciiner feiner Scbi'Uer, ber '^\ix\ Ct^"") hk% uub in Slleranbrien neu:= 
V^Iatonifcfie 3been in ftd^ aufgenommen ^aiU , ivurbe ber Stifter 
ber in gefc^iloffener @efe(lfc&aft (ebenben offener, benen er aud^ 
ben 9?amen gab. 3)ie (Sffener mußten ben 8cf)rtftge(e^rten fc^on 
iregen if)rer 3?enverfung ber Opfer ■'') al6 ©eftirer erfcfceinen. 
Xai^ §hibenfen an biefen Scfaüler ^ofna'i^ f)at fict) (eb^aft erf)al* 
ten, bie 9?ae^ricDt von bemfelben fann unmöglie^ erbicbtet fein. 
Xie fpiitern Otabbinen begingen in ber 5(nffaffung bemfelben einen 
?lnac^roni^mue, in unliiiem inbep für ben tiefer ^(icfenben eine 
merfunirbigc biftorifct)c §lnbeutung liegt. %\\ ^inblicfe auf bie 
feftirenifcöen (5'ffener fagte u>ol (Mutation: ,,®e(e^rte, feiP r*or* 
ftittig in euern Sorten ! 3br fönntet fonft \\\x 9lu6wanberung 
i''evurtbei(t ererben, unb nacb einem Orte böfen 2öafferei (faifcfcer 
2e{)ren) uniubern; bie (Scfcüfcr, bie euct folgen, tranfen \\\\\i ftär*- 
ben, unb ber '}?amc ©ottet^ uniibe entireibt ^)" . 

(Sutalion gcf)6rte ju ben ©elebrten UMe fein ©enoffe (£(f?e^ 
maja. 9Jfit i()ren Q^orgäügein (nUte ber Xualieimuö im (S^niebrial- 
präftbio aufgebort, inbem ee^ Simon b. Sc^H'tac^ gelungen ipar, 
bie fabbucaifct;en 9??itg(ieber ganjlic^ \\\ t^erbrangenj ein ^reigni^. ') ©aiS ^ unb Z »rtirbcit '^ix\i\\ iric in ^jDiyi!2 = SWcicfnc, bcm 
9tanifn cincei Crkö an ben oberen ÜgrisJciueKen. !Die Silbun^ Icci. *^Uuralö 
gff^af) nacf; ber ?lna(cgie t>cn mJV^!^. 

-) 9lb. 1, 6. 

') Soft, ®cf(^. b. 3»bfnt^. ©. 212. 9lnm. 4. 

') Sit. 1, 11. — 353 — 

tnxd) melc^eö ber 28. '^eb(tf), tn teffen ^cwc^e wwx, jum \xiiu 
^i9eu (^e^enftag Der ©leger u>iirbe 'J. 

9?ac^ erlangtem ©iege über i^re ©egner crfuljr Me trium- 
p{)ireiUH' %\xui Der ©ele^rteii, amö Die ftegreitte 9?atioua{partei 
migefal;r [)unDert 3al)re frül)er erfa(;ren batte, uuD iiniö ju allen 
3elten alle ^^arteteii erfal)ren: @te t)erfolgeu mit vereinter Äraft 
nnD 2lnftrengung il)r gemeinfameö ^ul, [o lange fte iljre (^riften^ 
nnD i^r ®eDeif)en von einem ändern, gemeinfc^aftlicbeu ^dnti bc^ 
Drol)t feigen; Die ^4^arteiein^eit ift aber Jiu (^nDe, fobalD Die bro^ 
t)enDe ©efa^r überuntnDen ift. Xiie Einlagen iinD ^^Infc^aunngen, 
Die 5?eigungen unD 3nteref[en Der 3)?en|cl;eu finD [o mannigfaltig 
unD verfc^ieDen, nnD in Den 3«ft'^int'en unD ^-15evt;altniffen mancher 
3titen liegt fo viel 33eranlaffnng jnr Jireunnng nnD 3i^^n'ti^^^t/ 
Dap Die in weiteren ober engeren Äreifen l)errfibenDe (Siiügfeit nnD 
Uebereinftimmnng l)äuftg bloö alö g'olge Der ^^InfeinDnug erftbeint, 
UH'lc^e Diefelben von an^en l)er jn erfahren nnD jii befürcbten ^a- 
ben. ^-Bereint fämpften in Den ^4^erferfriegen Die l)ellenifd)en ^^oltö- 
ftämme gegen afiatifcbe 53arbarei unD Dei^potie. X)ie ^^erioDe 
fc^einbarer 9tul)e nnD (*rl)olung, Die Dem ifampfc folgte, Diente 
nur Dajn, Den SeiDenfc^aften unb Der 2lufregnng eine neue Oiicb- 
tung ju geben. 3HMf(^en Dem Äriegc mit Den ^^erfern unD Dem 
))eloponnefifc^en Äriege verfloffen nict)t me^r alö act)tu'l)n 3al)re 
(431 — 449). ©0 beburfte eö aber and; nur einecs fur^ien ^eU- 
raumeö, um bie befferu Bürger Suba'ö, ivelcbe fic^ jnr 33efämpfung 
Deö gemeinfamen '^finbeö vereiniget batten, jn trennen, \u 2lnfangi? 
alö (^t)ac^amim unD 3^it>Difim ^u grnppiren unD fpater alö ^^^l^a- 
rifäer unb ©abbucäer einanDer aufeinDen ^n laffen. 2lnt? Diefem 
Kampfe gingen Die (Srfteren fiegreict? l)ervor. I)ocfc uni^rte eö 
nic^t lange, unD fiel)e, Die 3Hnetra(^t ivar auc^ in il)re Diit)t ge? 
fi^loffenen Meiljm geDrnngen, fo Da^ fte al6 ©dbulen @c^am* 
mai'i3 unb «^illel'^ einanber feinbfelig gegenüber ftanben. 3)ie 
»vettere ßntivicfelung liegt au^erl;alb Der ©renken unferer Slufgabe. 
S9Bir Dürfen biefelbe ivol alö gelöft betrachten, inbem ivir unö in Den 
religionögefc^icötlic^en @ang De^ 3al)rl)unDertö , Jüelcfceö .^tvifcben ') a)iei^. %aaxx. 9lbfcJ)n. 10. 

Bon-Cbananja 1858 Till. 93 — 354 — (Simon km frommen unb ^iüel liegt, einen Haren ^inblicf öer^ 
[c^afft ^aben. 3)ie «ffiivfungen tiefet 3af)rf)unt)ert6 bauern nocb 
immer fort, i'aji'et un6 f)offen, baf bie 3eit ni(*t me^r fern ift, 
wo nic^t t>er @eift m 28. ^ebet^, fonbern tn ber 9J?änner üom 
18. 6(ul bie Snftitutionen, tie Seigrer mit) Die 53efenner td 3uben< 
ti)uniö befeelen wirb ! 3nÖpr unö ^eöracr. 

(Eine kulturdifiorifdie JJaraUek. 

3}on 

Dr. 3. ßSA, Otabbiiiftt^-Äaiibibatcn in Äroraau. 

(gortfe|ung) '). 

n. 

3)ie cogniogoniftben Slnfic^ten t>er ^nber ftnb niebergelegt in 

ben ^urvinae, bie ein fünftel ^ita bilben, feine^tvegö jeboc^ an 

JpeiligCeit Dtii tvfteu ^l^eben gleichen, bie jn lefen nur ben beoor^- 

jugten J^aften erlaubt war. 2)ie[e coömogonifc^en , aucb tbeogori* 

fc^cu Stnficbteu, UMe fte unö ta^ ^^^urana aufbewahrt, bilben ein 

(Songlomerat von burcbauä loiem ©efüge, bem ber (Sinl^eit gebenbe 

Äitt ganjlic^ mangelt, unb ber Stempel ber »er|d?iebenen Slutoren 

unb yerfc^iebenen Seiten auf baö Deutlic^fte aufgebrürft ift. ^lei)x 

von einem ©uffe unb ben ©eift ber (Sin^eit atl)menb ift t)a^ ©e-- 

ft^buct) ^})?anuö, baö in jnbalt unb Slnorbnung an unferen ^en^- 

tateucb erinnert. 3)ie ©runblage biefeö ©efe^coepu^ fü^rt ben 

9?amen ®mrti = Ueberlieferung, im ©egenfa&e ber D^eligionö* 

Offenbarung (©ruti), unb wirb bem erften ©terblicben, ÜKanu, 

bem (Sufel beö 58ral)man, jngefc^rieben ^^3. 2)ie boppelte-^^öorm 

ber jübifc^on ©efeegebung, wie fie burc^ 2033^ min unb min 

D"J?T^ fii^ barbietet, ferner ber Unterfc^ieb jwifc^en ber Offen* ') (g. G. ^eft @. 257 ff. 

') S. ^. ». ©otjleu, 3nt>ien IL 1— 11. 355 — barung am Sinai, wo ^frael mit eigenen Slugcn Me majeftätifc^ 
furchtbare ©rfc^einung &otm \ai), mit eigenen D^ren ben 2)eca* 
log, rvk \f)n hn ©otteömiinb üerfünbet, ^örte, unb t>en burc^ 
mo]ee ten ^fraeltten trabirten ©efe^en, - aüeö Meö fcrbert auf 
t>ie aufgefteaten ^;?araüe[e in bie feinften 9?uancen ju t^erfoigen, ba 
etne folc^e 2[na(ogie, bie ftc^ fogar auf bie Jorm ber ©efe^büi^er 
erftrerft, ein iebenfaüö merfmürbigeö q3f)änomen hUibt. 2)en 2(n^' 
fang beö manuifc^en ©efe^buc^eö bifbet bu Sc^öpfungögefc^ic^te '), 
bie m ganje erfte 53uc^ auöfuüt. @ie t)at ben grofen 3^orjug 
ber Stbrunbung, ^in^eit unb SSoüenbung, unb eignet fic^ am beften 
jur 33ergleic^ung mit ber ©oömogonie ber Hebräer ''). 

2)ie manuifc^e (Soömogonie beginnt nac^ einer furjen Sin* 
beutung, an mn i>u ©rjä^Iung geri($tet ift (baö ganje ©efe^buc^ 
SÄanuö tt)irb auf Sitten ber 9)?a^arfc^i0, ^. i. ^er großen Sßeifen, 
benfelben auerft oon 3«anu, fobann in beffen Sluftrage »on S^rigii 
iJorgetragen), trie folgt: ,,@6 mv biefeö (§ier §aben mv unö 
eine ^anbben>egung gegen ben gropen 2Bertraum ju benfen) üon 
2)unfe( um^aet, unerfannt, burc^ SJ^erfmale nid^t gefc^ieben, un. 
unterfc^eibbar unb nic^t üon einanber ju fennen, mc im Schlaf 
befangen ganj unb gar. 2)a erfc^ten ©öaiamb^Ü, ber ^e^re, Un. 
eric^affene; (Sr, ber biefeö fc^uf, ber Urbeginn ber großen SBefen, 
mit Stamac^t Uqabt-, (5r erfc^ien, t>u ^infterni^ jerftreuenb. Sr' 
ber über ba^ Äörperüc^e ^inauöreic^t, ät^erartig, unerfc^affen,' 
ett)ig tft, aUer @ef(^öpfe SBefen in ftc^ begreift, unb nic^t gebac^t 
tt)erben fann. m^ ein folc^er glänjt er in eigener ^erfon §eroor". 
3)ie ^räbifate, bie ^ier bem Urgrunbe aUer 2)inge beigelegt 
werben, „öom ^mxUl um^üUet, unerfannt, ununterfcbeibbar'', beul- 
ten barauf ^in, baf eine fcfcon üor(;anbene «Waterie jur nac^^- 
fotgenben @c^ö))fung ))räfu)j))onirt irirb. 2)a^ Söefentlic^e ber 
©c^ö^fung befianb bo^er nur barin, bie üor^anbenen 3)?affen ju 

') 2)aö jtoeite Suc^ ^anbelt Ü6er tie örjie^ung, ge^t bann über ju ben 
^eitatögefe^en, ben ^äu^Iit^en «Pflichten, ben gajien unb 9ieinigungen, ber 
®otteä»ere^rung, ber «Hegierung unb ©efe^gebung, ber §anb^abung ber ®e-- 
fe^e, fobann jum ^anbel, ju ben gemifc^ten itajten, jur g3n^e unb Sü^nung, 
unb fi^Iieft enbUc^ mit ber (Seclentoanberung unb bem Seben na^ bem S;obe, 

') 2)ie manuifc^e Si^Öpfungögefc^. beginnt mit bem 5. <SIofa« I. 

23* — 356 — 

geftalten, ju formen uuD jii [onbern; eine Sliific^t, ivie tie tc^ 
unbegräujten 6f)aoö, bie n?iv in tem v^oniev Slnarimanbev •) mc- 
t>erfinben, beffen Uvn^efen cbenfaüö taö uncntnncfelte, unge [(Rie- 
ben e, potenjieKe <Bnn Der (ilemcntargegenfäbe ift. 3)er mit trm 
^i)ao0 inuigft rierbunOene 55ev}viff nnD bae ^^auptmerfmal Dc^fel- 
ben ift ginftcrnip, Xunffü^eit; ^el• n'iu 2[ft ber Scfcöpfmu] tomue 
ra^er nur bvuin befteben, bio /^inftfvni^ ^u sierftreiien. ^^Eiofeö qc- 
j'c^af) burc^ Caö (vrfcbeinen ber ©ottbcit felbft, alö ben Urquell 
beö ?ic6tc0. Diefe 5lnna()me ber ^räeviften^ beö Sict)tö lecjte ben 
®runb 5U bem f)ocfcgead3teten Sounenbienft; unter bem ^])?amen 
Sun^a fingen bie ^e^a^ ber Sonne bie l)errlicbften «ipinnnen "). 
Später artete biefer 2)ienft in ben im nörblicben ,3iibten (tcb ge- 
ftalteten Sit^ai6muei um, ber tm St'uer, bie Üßävme ale ^^-^rin^ip 
ber 3eiigung nnb ^4>robnflion yerel)rte. 

Sluvilog mit einem [olcfien 3lnfange, loenn gleici) in ber 2luf- 
faffung grunbi^erfc^ieben, ift ber Slnfang ber ^ebraifc^en (^oemo- 
gonie. ©iefe verfc^iebene ^luffaifang ift aber für ben 3)?o[aiC>mne 
ron foUter ®icbtigfeit, tci'^ in ii)x ber gro^e Unterfcpieb liegt 
jiüifc^en ber nnbegvanjten, nnbe[4)ränften fc^öpferifcben Äraft beö 
mofaifctsen ©otteö unb ber formenben, fonbernben, bitbenben i^vaft 
bee Sr>ajamb()ü. i^on ber 2Öiclnigfeit biefeei Unterfcbiebeö umren 
bie iübifcben '4>t)ilo[opt)en dl. 8abiaf) '^j, Oi. ^acbja ben 3o[ef '*), 
5R. 5)fo[eö ben ^DJaimon^), 'Ji. ^ofef 2Ubo *'} aucb fo überjeugt, 
ta^ fie fict> »i't benfelben iMelfaib befaßten unb einen greifen Xl>eil 
iferer religionei4tl)ilofopbi|'d)en 9ie|ierion auf benfelben l)inlenften '). 

2ßenn nun bie ©eneftö mit ber Scbopfung beö JpimmeliS 
unb Der örbe beginnt, ohne bem 3"ft^^ii^^ ^^^' ^inge' ^'»ov ber 'j 5liuuiuiaiitcr Mi aRild, ^eb. CIO t?or fc. ^. 3citr., gcft. 540, tax: 
über f. ec{;li'ieiiiiaci)ev'o '•i>l)ilc)"o?luc bc^ Slnariiiiantcv. 

') JRctb 5iir ?itn-atur ber ^-iicca 2. 102. 

^) (Siuuiiotl) 93ebeot() I. 1. 

') (§l)obot^ Jpa i'^Ab. I. 5. 

') SRcrc 91eb. I. 74. II. 13—22. 

°) 3ffavini II. 11 12. 13. 

■) iüer^l. iliiian 4, 25. 5, 2. Dia^im. @eu. 1, 2. uiib Stbra». baf. 
Cor. Legis. S. 04. i^fJ'- ~ 357 — 

©c^ö^jfung eine 33cfc^i'eibuug ju unbnicu, fo [pricfct ftc bemfelben 
im SSod)iuein Ute chidtm diealität ab, fc bap [elbfi bie 9?ega^ 
timt ^nsi inn ^n^^ pNn^ (ba^ 5?. 2 b(cf ncgatbe ef}araftcrifttf 
ift, irirb iveitcv erovtevt), nne fie bcr [patent pofitbcn ©dböpfiing 
cntgegengefcjt i]t, gefd^affni iverben muf. 9hti3 tiefem ©ntiibe 
ircifeu nnr aiic^ ^k ^iflavung CS'ivalb'e, Ter jnnfct^en 3?. i unb 
bei- erft mit 9}. 3 begonnenen Schöpfung einen SBibevfprudb ftebt, 
nnb baf)er SS. 1 für eine 3nf)a(ti3gabe bev foUjenben S3er[e I)ä(t, 
cntfdneDen jurücf, unb jiel)en bie (^rflärung di. 9)?ofeö ben 9?ac^j 
nuin'c^ )>ov '), nac^) iveKtem bie 33i(bung beö SößeltaU»^ in ber jejt 
ftdj unö barbietenben ®efta(t bie ©cbopfung eineö vlt] v>ovberge> 
gangen, bie in ^. 1 in einfachen, bebentnng^i^oUen 2ßorten er* 
jählt UMrb. 3cbe ^haeriftenj ift fomit alö nniu'reinbar mit bem 
©otteobegriffe erfliirt, unb mii eine präeriftirenbe 93ovfteünng 
faum in ber 3bee benfbar, fonnte i)ie ©eneft^ bafür feine 2ßorte 
geben. 

3eboc^i unar \}ic\t Schöpfung, \m fie 3?. 1 angiebt, nacb 
unferen 33egviffen eine negatit^e, „i^om Dunfel umfn'iUt (licfctlcö), 
unerfannt, bnrc^ ?0^erfma(e nic^t gefcfeieben". Unfere Sinne nnb 
unfer @eift finb ju febr an eine Jp^ivmonie in ber ^^?atur, an ein 
c£\)ftem int 5iU gen^o^ni, alö ta^ i^nen ein ^^ofttit^e^ ohne ^ar* 
monic unb obne (Si^ftem benfbar iräre. (Sine mir t>orIicgenbe a(te 
•ijsentateucfjauögabe mit lateinifcfiem Äommentar -) erflärt baf>er 
5^.2 gan^ ricbtig ivie folgt: lim "inn fere uniini et idem signi- 
ficaiit. Nam est tohu, quod neque formam habet, neque figu- 
rani, sed in propinqua est dispositione , ut illam recipiat, id 
qnod Graeci vhjv vocant ^) ; bemnacf) beftimmet 9?. 2 bie bi6 
»e^t erfolgte Schöpfung a(e( bie einer präbifatlofen, unbeftimmten, 
nnterfcbieblofen ^A)?aterie, bie allem SBerbeu alö 5B(eibenbeö ju 
©runbe liegt, feinem «Sein nacf) von allem ©eworbenen i^erfd^ie- 
ben ift, bie ^DK^glic^feit ^u 9(Uem, aber ni(^t^ in 9Öirf(ic^feit ift *), ') Äommeutar bcö ''^^eiit. ©cncfit?, ^fjefer igaiae I. 1. 

^) Venetiis ex ofifisina Justineanae 1551. 

') ©. Oiifclo^, 2lbcn (Sfra unb mxM. j. St. tteö. 

®. aWcrcf) f«cbit(|. II. 30. — 358 — 

mithin eine abfolut negatioe Schöpfung in unferem, nic^t im \pu 
ncjiftifc^en Sinne, bem ornuis determinario negatio est. Un^ 
[er 93. 2 cntfpric^t ta\)n »ollfornmen fem fünften mannifc^en 
<Biota6. 

(Sin ^ytextmal, mie fctjon oben bemevft, tft e6 t^orjüglict), 
l>aö öon einem folcfjen ßiifti^i^^f/ 'vie Ter eben befcbriebene , nic^t 
getrennt geKicbl ivevten bavf: ta^ 51?eifmal Der ^tnfterniß. <Sie 
tft bat^ Ui[\nnbol jeber giinjUc^en 9?egaiion, rie bnrc^ He Seftim- 
mung C^~n ""jD bv nur noc^ me^r ^er»orgef)oben wirb. 3n tiefer 
9?egatipn ber inbifcben unb f)ebräifc6en 6o6mogonie liegt ein S3or* 
jug t?cr ber eg«))tifc^en, t>eren 2ltl)or göttiic^ t>eref)rt würbe, n)äf)* 
renb ter beginn ber @(^öpfung in ben beiben erften ein 9Ser* 
fc^iinnben bep negativen G&arafterifticumö, ber g-infternif war '). 
SS^eil nun bicfcr 33egriff ber ginfteniip bem ber Softem- unb ^ar* 
menielofigfeit r»or ber eigentlichen (Schöpfung fubfumirt »rirb, tft 
aud) bie ginfternif cilö 35ejeic^nung für 3erftörung unb 2luflöfung 
fott)o( beg Sebeng '^) a(ö auc^ be^ ©lücfö ^) geblieben , unb in 
eine ginfterni^ in biefem Sinne mÜ ^iob feinen ©eburtötag, ben 
er »erfluc^t, ^urürfgefef)« miffen^); baf)in ivenigftene fc^eint ber 
3lu0brucf liiN'' ^) binjubeuten. 

Dk inbifcte (Sr^äblung fäbrt fort: „3m 9?acfcftnnen t>ertieft, 
mit bem SBunfc^e, aus eigenem Äörper bie r»erfc^iebenartigen SBe-- 
fcn p fc^affen, lie^ er bie 3Baffer juerft auöftromen unb in bicfett 
ben ®aamen". 3)iefem 9?acf)finnen , ^}?ac^benfen , ^uftcfcpertieftfein 
ber inbifcfcen @ott()eit, t)a^ ber Scfcöpfung t?orbergebt, begegnen wir 
an »ielen 8teüen, fowol in ben 3^eben alö in ben öpen, wir 
l^aben unS nicfct lange um eine *)]araUe(fteÜe um^ufefien ; ber Scf)(u§ 
beö ^weiten 93erfee ber ©eneft^ bietet un^ eine folcfcc mit ben 
SfBorten : „Unb ber @eift ©ottee fcfcwebte über ben 2Bäffern", nur 
fc^licft Pm, fc^weben, noc^ ben 33egriff ber Siebe unb 3ärt(ic^fcit ') ©eöfag 6, 93. 3. 

') (gcclcftafi. 11, 8. 4. 

3ef- 9, 1. §iob 15, 22. 11, 22. 

') 3, 3 ff. 

') 2)af. 33. 2. — 359 — 

ein '). 5(ue Siebe für tie ajJenfiiien tjat ®ctt tci^ SSeltaU 
qefc^affen, aii^ ?iebe für biefelben tjat er eö fc t>oUfcmmen iiiib 
()errlic^ auögeftattet, t»a^ unfere 2Bei[eu fageu'^): „3)ie t?orf)aubfuc 
3BeUürbmittg fei bie befte", nur tk unbegrünjte !^iebe für ta^ ge^ 
fr^affene ^J^enfc^cngefcfelec^t, a(ö tex ©rnnb tcr Sdböpfnng, fprict)t 
auö t»er befannten «SteKe: „21(0 ®ctt ©ünbcr jum 33erberben bev 
333e(t entftel)en faf), war eö nur feine Sarm^erjigfcit unb Siebe, 
bte, in ^^inblirf auf bie frommen unb ©erec^ten, ivelc^e entfielen 
werben, bie 2Be(t gefttiaffen ^)". — 3n ber SBejeic^nung ^m aber 
eine 2lna(ogie ju fuc^eu unb ju finben mit ber im Snbifc^en fo 
r»or^errfc^enben 3bee einer ^Befürchtung be6 SBafferö burd^ bie 
@ütt()eit, unb in bem »envanbten, im 5(rabifc^en aqui^oUenten 
cm- worunter ber 2traber „brüten" »erftefit, einen 33eweiö für 
riefe 2(nalcgie ju finben; liegt ben fpiritualiftifd^en , jebeu 2lntro* 
pomorp^iömuö von fic^ weifenben 5lnfc^auungen beö $Rofai6mu6 
inel ju ferne, aU bap wir me^r al^ nur anbeutungöweife barauf 
binweifen bürften. — Sc^Ue^Uc^ nod^ a(6 33e(ege für bie Dorf)err^ 
fd^enbe Slnftc^t einer 6c^öpfung be6 inni inn, machen wir auf 
eine XftalmubfteÜe aufmerffam *), bie gegen jebe 3bee einer ^rä? 
eriftenj ber ^IRaterie ^u proteftiren fc^eint. 

(gortfc^ung folgt.) ') <B. @cfcn. 2örtb. üerto. mit CD"! tat. fovere. 

') 93cr. rat). 9. 

^) 35af. 8. 

(S^agiga 12 a. )3) cnSl mit'y. — 360 — 

IJcrfucf) mm um|lftnöricf)eii fl!iari)fe 
ÖC8 8of)ttr. 

«Dil 

3gtitt^ Stftn, St^iilbircftor in Jpclb-'üKci^öii'äiav^clp. 
(j^ortfcöung.) 

S. 15. 

2In ras Scböpfungewcrt \"'' anlebneuD, tvirt treiter Die Sefnc 
Dom ©otteönamen i^orgetragen , wd^e SInreutungcii im (Sobar L 
27, b. 30, b. III. 10, b. 15, b. 77, b. ireitcr auggcfübvt irerDen. 
.Ipier anrr auct t^as, nacfc ben Äabbaliften im Xctragramatoii au^- 
getrürfte, 2)cppelpvii^ip N'iN' NZN beriUn-t, melcfce ^tn aber im- 
ferem Serte ©elegeuftett giebr, f)ter »ric am (inte ^e^ »iretten 
Slbfcfcntttee eine Der fonTerbarften C^iflävungen rem l'c^it. 18, b ^. 
;|u geben '). 

§. 16. 

Da^ jircite Ävipitel beginnt mit ter 3<^i<i>nung ter ben größ- 
ten 2;bei( ber Srrae befc^äftigenben 53avtform be6 2(tif, unD nimmt 
erft mit (Srflärung ^on @en. 1, 11. ben ^a^cn Tee Q^ortragä über 
bie ©ctteenamen rpierer auf. 3ugiei* unrb fa tie Sebre pon fem 
Seir, ipie er au^ bem 5(tif emanirte, mit hinein gen>oben, rerftebt 
ftc^ aber 2{Üe$ in mc>g(i(tfter Mr^e ber rätbfetbaften Stnbeiitung, 
beren Unperftänblicfefeit norb buvcb ben Umftanb erhöbet rpirb, ta$ 
ber Xext ]o [ebr burc^einanber gen?crfen ift, unb SBcrter unb <Ba^c 
perfekt unb auöeinanbergeriffen crfcbeinen. Xiefeö Kapitel liefert 
bie meiften ^bemata, \pe(cbe in ben beiben 3bra^ unC in ben übri^ 
gen Sobartbeiien erfiärt unb auegefübrt trerren. ^crm unb ^n- 
balt aUer biefer Xbemata aber finb eö, bie gerabe ibrer ^^remb* 
artigfeit wegen auf ein böberee naipere6 S^it^fter ibrer (5ntfte* 
f)ung ratf)en laffen. 'J Sgl. .nii) l:c•^ar Sichre 1. c. ff. — So wit mit tcm ^afTuä ü^W 
J^C^il NU'IU'l^ l^pDI Wie. de vita Mosis. Mang. II. 151. ju »crglcit^cn tfi. — 36] — 

8. n. 

^l'Jacbbem mau ftct» iniii tiu rior^ergef)cnbett Kapitel im l\ih)# 
vtutfie bcr Suc^ftabciU'»er[e^inu3 mtb 33evecbnun9 in if)rev 5lnn^ciibung 
auf ^te luiubcr folcffaleu .Dinieufioucu bc^ 3etr unu3e[ef)eu t)at, bringt 
ta^ tiitte ^ap. tk 33e[c^reibung bce nur iu neun formen bar- 
geftcütcn 33avtce teöfclbcu, a>ie bicö in ten 3braö tveitcv auögc- 
fübrt JDirb. Vic broijobn normen Dcc ?(tif uni? bie neun beö 
(geir ccrrefpoubiren mit bnu ©cficimniffe bcr 22 Srt. a(ö S^^m- 
bc(e iiik^ ©nftigcn. Wie on passant folgt l)ier eine ine((oid)t 
a(to onciromantifcfH' ?l?cgc(. — i?(ui^ @cn. 1, 20. unrb, ftnurcict) 
genug, bie ^>'ef}re berauf>gebeutct, ta^ bie fubtunariftte Scfcöpfung 
t}on einem f)6f)ern ?ebeu^prin3ipe burcfcbruugeu unb mit bemfelbeu 
i^ereinigt ift. — ^iev begegnen ivir ber erften grammatifdien 33e; 
merfung :n\nr N'!? C"N'n um ben Unterfc^ieb janfcben bem irbi* 
[eben unb f)immlifcben ?Ibam ]n ftatuireu. Sf. 3bra roba 141, b. 
9?un feigen SInbeutuugen ber an ineleu Stellen beö ^oljav n,Hntev 
entmicfelten fabbaliftifcben ^4-^neumatologie, bie QSereinigung beö männ- 
lichen unb it)eiblicf)en ^^^rinjipe bureb aik ^^bafen ber Scbopfung ')/ 
unb ber anbrogpnifcbe 5lbam, protoplostos ber ^^iatonifer, bcr 
ben 2(bfcbnitt befcbliept. I)ie beigegebene 91nmevfung ift offenfun-' 
big t>on fpäterer ,^anb. 

§. 18. 

2)a6 vierte Aap. ei(t fiüettig über Die Unterfcbeibuug jan? 
fc^jen Sltif unb Seir bin, um an (^en. 1, 24. Int ^[iicbolcgie ber 
Äabbala an,5ufnüpfen , lyelcbe i3obar III. 48, b. uub auberunirtö 
auöfü^rlif^er erörtert wirb. — 2ßieDer ein ^tüd 53ucbftabennn''ftif, 
in welcbem eine CDämonoiogie gegeben roirb, irobei aber feltfamer 
2öetfe nur Die 5ßerfe ber b. Scbrift (®en. 6, 2. ^o\. 2, 1. 9ieg. 
I. 3, 16.) angegeben finb, melcbe ^ur (^Tuirnug biefer i'ebre bienen. 
(Sf. in. 60, b. unb 76, b. — 9ln ben 2lnfang beö Äapiteiß ftcti 
anfcbiief enb , wirf» ^rob. 14, 15. erfiärt, me ta^ im Sobar jur 
8tel(e n. 48. unb 52. ^üxt voixb. 5(m «Sc^Iuffe beö 5lbfcbnitte6 
ift eine Surfe fübibar. 

'} 2lu(^ bie ^Jatiirt'fiitcforlictt nennen jeten ®ev3enfaR geft^Icct;tlic{). 362 §. 19. 

Das fünfte Aap. bt-giunt mit einer tm)ftif(iien (Srflärung t>cn 
3efaj. 1, 4., wo fae "•!", umc oben im ^weiten Aap. unD @of)ar 
III. 74, b. ter üße^eruf nuN, roeil tiefe 53ucf)ftaben beö 3^ctragr. 
cnt()alten, ale 2Öef)evuf über tie auferft üerberblic^e !Xrennung ber 
Sucfcftaben be^felben aufgefaßt mxt. Q^ folgt nun eine anbere 3?erfion 
ber (Srflarnng i^cn ben erften U^erfen ber ©enefie*, nacfc welcher bie 
3bfe ber ^e^n 6ftrctf) in bie 5lnfang6wcrte f)ineingetragett wer^ 
ben. 6^ i^erbient t^ic((eic6t bemerft ^u werben, ta^ bie hiev Por* 
fpmmenben ?(u^brücfe gen?ip yermieben ivorben Jiniren, ivenn biefe 
(Schrift bie Seftimmung ge[)abt ^atte, in'ö gro^e ^^ublifnm 5U fom* 
men. Xie jRebaftion Ijat bie a(te nu>ftifc6e ^orniehi fo gegeben, 
tüte fte fte vcrgefunben t)at , ofine ftc6 baran ^u feieren, ob fie in 
geiviffer 53e}icbung anftöpig iverben fönnen. 9)?it '"! "l^N"*"! Jttirb 
eine nn^ftifcfc-riermeneutifc^e 9tcgel gegeben, bie fc^mer mit bem 
übrigen 3nha(te beö iffierfc^en^ in (Sinf(ang ^u bringen ift Heber; 
i)aüpt fct'eint biefer lejte Slbfc^nitt t^iel Sfi^ft'^fiitee^ aufgenommen 
ju fiaben, rre(c^ee, nad) bem «Sinne ber Sammler, feiner 1)ünUU 
f)eit wegen in baö <2ifra bjn. paffen foüte. — Xaö D'N^''C2n 
hiH' 'pCw C"lX"! N^^Z*^ mit feiner 2Intvenbung auf bie untern die' 
gionen ber gefallenen ©eifter gebort wabrfcfceinlicfe in ta^ oorf)er* 
gef?enbe Aap., wo e6 5^or 'Nnr beffer pa^te. !l)ie Srflärung oon 
^^f. 49, 13. erfcbeint ebenfalls au6 bem 3ufammenf)ange geriffen. 
ßf. 3bra roba 143, b. — lieber bie folgenbe buufele Stelle t>Ott 
ben Königen mit i^ren t^erfc^iebenen ^ai)[eix ift <Boi)ax HL 175, a ff. 
na(t^ulefen; am tv>al)rfcf)etnlicfcften l)anbelt e6 fidb t)iex um bie in 
ben (Sfirotf) reprafentirten t^erfc^iebenen ©otteenamen, r»on ben 
brei^el)n gormcn bee 33arteö unb ben fteben beö Raupte?; am 
meiften »envirrenb ift bie 2Innal)me, ta^ pon ben befannten fteben 
Wenigen (5bom6 bie ^iebe fei. — (^antvxömagorieartig jagen f)ier 
bie 33ilber einanber. -Daö folgenbe 33ilb beö 33aumeö ift in ber 
3bra futa 296, a. erflärt. SBieber erfc^eint ein bunfeleö 33tlb »on 
ber ©erlange, welc^eö feiner 33ielbeutigfeit wegen fc^wer ju cnt* 
Ziffern ift. 

^ier fc^eint au* ta^ 33uc^ ^u enbigen, beffen 3n^alt aud 
bem ©runbe fo betailirt gegeben würbe, um ju jeigen, me in — 363 — 

tiefer ^Kofaifarbett jetieö ©teinc^en ju einem ©nmt'fteine am gvo^ 
^en ©ebäube te6 fabbaliftifc^en ©wftem^ ge»t)orben ift, wie auö 
btefer [c^wacben ClueUe bcu gvope ©trcm ber neuen Äabbala ftc^ 
ausbreitete, ^aö 'golgenbe trägt beutlicfce ©puren ber 3ngnib an 
ft(^, V^'i^Ti "ly^n ift irgenb einem ^O^ibrafc^ über ^Dietatron entnom* 
men. Die Sluöbrürfe nnj j-ip ^^l:ji unb ppn^i^N nn'-ii'tt n^b 
(cf. I. 96, a.) erinnern gar ^i fef)r an bie mit tf)almubi[c6en dit^ 
miniScenjeu wolle Sluebrurföweife bei? )Ka\ai) mef)imna. 
(gortfe^ung fdgt.) iBnträ0c jur tbalmubifdien ^prad)forffl)un0 unb 
^ltertl)um6kunbe. 

QvläuUvun^ mt^öerftrtttbenet ^Uücn in t>ev rabbtti. Citcratur» 

3. D n n c 6. 

20. nm?^n ^c^^nn'nioit^n '^^)i 

^\x>ti Schulen, bie fic6, jebe auf if)re Sßeife, mit ber SluS- 
(egung ber 6ct)rift befd^äftigten , werben im S^ftafmub unter ben 
5f?amen m^iliri ^W^'' (Serac^. 24 a. 33aba ^ama 82 a. (5imf)ebr. 
104 b.) unb nniün ^^nn (^efact)im 54 a. ebolin 134 b.) an.- 
geführt. Die @tt)mc(ogie biefer ^Benennungen bietet feine befonbere 
©(^tt)ierigfeiten. n"2lli'"i W]n ift rein f)ebräif(^ unb ivirb gemöbn- 
lic^ „(Srflärer ber 21nbeutungen" überfe^t (f. 3««? gottee^b. 33ortr. 
@. 323. 2lnm. b.). 3n?eife(^after ift bie (^tmnologie öon ^irnn 
nni'ön ober, wie 2(ruc^ (s. v.) lieft : nni^n 'Wiru 2)iefe 33e^ 
nennung i)at bereits t^erf(tiebene Deutungen erfaf>ren (f. bie t^al- 
mub. 2B. 33. 55.). 2tm einfac^ften bürften fte fic^ inbeffen erflären 
laffen, wenn man mit Struck nni^n ^li^nn lieft, unb biefen 2lu6* 
brticf nac^ Slnalogie i?on m:;"i unb n"i:iN für gleic^bebeutenb mit 
nni?2t< ^li'in, „(Srflärer ber SluSf^jrüc^e", nimmt. 

5lber ni($t fowol bie ®ti)moIogie biefer ^Benennungen , ald 
»ielmetjr ber 33egriff berfelben, ift fc^wer ju finben. 2ßer waren 
biefe „(Srflärer ber Slnbeutungen", wer foüen biefe „(Srflärer ber — 364 — 

Sluöfprüc^e'' geirefen fein? iinb wohn crfnelten fte iftre (o cigcn^ 
tbümlicbe 33cncuiiiingeu? Xiefe gvacicn laffeu ftcb nur bcmitmov^ 
tcn, ivfim man bte entfpveitntbcn 5?cnciimnh3cn gviecbifc^cr @(6u^ 
(cn beu cmvifniten I)cbraifcf^en Sencumiiujcn ciitgej.3eii halt, ^nci^kid} 
mxb f)terauö eine 33eftätii^uni3 unfcrcr etwmo(cgifcf)ni 5hiffaffung 
trö ?lue(bni(fc^ nn":" ''ivy' ab^ i\k\(i)b(tcutc\xt< mit nn^^N ^nn 
ftcrt^ov^oben, 

9?afb bcm Untcrgant^e bcv ßviettifc^en ö^'fif)«it unb ber Ue* 
bcrftebfhing ber yjricdnfcfjcn Scf?ulcn s>on Sitten nac^ Slleranbrien, 
UHU- ct^ befanntlicb bie -Vöanptbefcfcäftiijung ber ®e(ef)rtcn, bie an? 
bor 33Iütenu'it ber (-(riecbifiten Änitnr überfonimenen (Scbriften 
qrammatifalifdb nnb ))In(oIogi|'c6 ^n bearbeiten, une bie6 in geirif* 
[er 33e^iebung aucb bei ben 3nben nacfc 3i'n't'^^i'»iU3 bee erften 
3:empe['^ nnD bem (Srlöfc^en beö ^srofctentbumö mit ben aus alter 
3eit überfommenen „beiligen 34Hiften" ber galt war. !t)ie S^it 
ber geiftigen ^U-obuftiritat umv für bdte ^öiUv langft t^orüber, 
nnb an ibrer 3teüe nmr bie ^di ber bleuen 9te^epti»itat getre-< 
ten, bie civ.ium SBeltunnfe nnb Xicbter nnr nod) S(n?(eger nnb 
(Srflärer, anftatt @efe|sgeber nnb ^rofeten nur nocf) 6c^riftge(e^rte 
rSopherim; nnb (51e|'ei3fnnbige fChachamim) erfteben lief^. 

2)ie griec^ifcben ^Scbulen, wüdbe \i(b mit ber 2(nölegnng nnb 
^Bearbeitung ber alten ©cbriften befaßten, verfielen 1) in @ram* 
matifer, yoafifiazixoi , ober, irie fte andb genannt iinirben, ^^bi(o* 
grammaten, cfiloyocitiftaroi (f. Stepb. Zlje]. s. v,), b. i. studentes 
literaram, (Jrf(ärer unb ^'(crfcber ber Scbriften; 2) in ^^bilolcgen, 
qiXn/.nyni, b. i. studentes dietorum, (Srflarer nnb ?^orfct)er ber 
^Inöi'in-acbe. 3elbftr>erftanDlicfi bebentet in alkn berartigen 3»^'"ii* 
menfe^ungen cfthlv nicbt „lieben", fonbern gleich bem (ateinifcfcen 
studere, bebr. it'l"- (Sicero überfe^t baber immer philosopia burc^ 
Studium sapientiae, UH'^balb benn auct im ^^ebr. D'E:"ü'^ü nid)t 
bur* ~*2rri~ 1'', une ^^boffapbctb (Sabb. il6a.), fonbern bnrc^ 
nrorn l^nn ^n überfegen ift. Diefc von ben grierf)ifc^en «Scbrift^ 
nnb ©prac^auölegern gebräuchlich gemefene Benennungen finb au($ 
auf bie )ürif*en übergegangen. Die ^'bilogrammaten, qiXnynan- 
[iuroi, ober studentes literaruni, finb bie n^'^'.'ilJI ''WDl , wobei 
m^'^1 ben einfacben biblifc^en Sinn betbe^ait; tu ^^fiilologen, — 365 — 

(filoloyoi, obev stiulentes dictorum, ftuD bie nm?^n ^li'l"!", \mU 
(teö, wie tjefaijt, uact; Slnalogie von ""j" mit' H^uN [ovid iine 
nm^DX iii'-in bebeutet. 

Söoriu fic^ bei ben (^3viecbeii bie Ö)rantmatifer ober ''|>l)i(o^ 
grvimmaten tum \^n\ ^^Üologeu unterfct^eibeu, ift [cbtvev ju beftim^ 
men, \}a[m bieö auc^ in ^ejiu] auf bie jübifcbeu ni'2"!ll'l ''ti'"l:"l 
unb rim:^M "'i:'"i"n Der ^aU \\t. Si^ inel fiit inbeffeu au«? ben im 
Xtjvilmub Vüvfcmmeubeu 33et[pieleu il;vev 2luek\]uui]CUH'ife ermtitelu 
Vä^t, [cbeiueu bie mr.:i:r'1 "»ll^nn fid) i>oi;^ug6ioei[e mit iserbalieu, 
bie nm^n ■•li'in f;ingegeu mebv mit ^Healien befcbaftigt \\\ t)abeu. 
^Bon eiftcvu UH-rben bal^ev ^Deutungen einzelner äBorter, 5. 53. "y^TS 
(Sei-ac^. 24 a., wo ^^liucb mroiir^l ^U'in lieft), c^:^ (33aba Äamvi 
82 a.) u. bg(. ; mm leUevu hingegen (Setlavungen biftorifcber (yi- 
eigniffe (^^efad;. 54 a.) unb gefel^liitev ^Bovfdjviften (Sola 15 a. 
(S{)olin 134 h.) angefühlt. lleue|ie, kö ^djuluicfeu beticfeubc, Ölrlälfe kr \), k. k. 
<StaHl)aU£rei-JlbtI)nluH0 )\\ (öfni. 

L 

Slnlä^lid; ()aufig iH>vgefommenev S'iiHe, baß an einigen l)iev' 
laubigen '!]3räpavaubien bie ,^eitUHnlige C^vmapigung bev '^inforbeiuu' 
gen an bie \!e(;ramtö'3o9Hnge bei 5?lufua()me in ben ^^rapaiv-iuben- 
furo allzuweit aut^gebe(;nt, unb ber ^-intiitt aud; fold.;eu Subiin- 
buen, bie il;re ^^ilbung bloö an einer ungeregelten Dorffdnile 
erl)alteu l)abeu, \m^ fonad) eine gan? uujureic^enbe ^i^ovbilbung 
befi^eu, geftattet wirb, l;at \\Ä) taii t). f. f. Unterrid^tö-^JOiinifterium 
yeranlaft gefunbtu, mit (Srlap ihmu 17. W^xi l. 3., 3- 3S57, 
'Jiad)ftebeubeö ju innfügeu : 

1. 3nbivibueu, welche fic^ jur 2lufnal)me in bie ^4^ra:pa< 
raubic melbeu, unb 3eugniffe über bie abfohnrte brei; ober };\xidi 
tlaffige Unterrealfd)nle ober über bie klaffen beö Untergvmnafiumö 
nic^t beibringen tonnen, follen auönal)mi?n?eife uoc^ auf bie Dauer 
einiger 3at)re unter folgenben ^ebingungen aufgenommen werben : 

a) wenn fie bie übrigen jur 2iufnal)me erforberlidjen (St- 
geufc^aften befi^en, unb -- 366 — 

b) ficfc entu>ebev mit einem guten S^ugnifK über ben 58e[uc^ 
tex 4. ^auptfcfculflafu' , oDer mit einem folc^en über I»ie am ben 
©egenftänhm biefer Älaffe beftvinbeue ^rißatprüfung au6n)ei[en. 

2lu4> finb bic ^auptfc^ulbivetjionen befugt, folc^e 53ett)erber, 
n?enn gegen bereu genügenbe ^Vorbereitung ein gegrünbeteö Seben* 
fen obtvaltet, einer itoriäuftgen Slufna^m^prüfuug ]ü unterjie« 
f)en, bie, wenn iu ungünftig auefäüt, if)re Slbiveifung ^ur golgc 
i)at. 3« biefer *4-^rüfung ift in jebem gaüe ber ^^räparanbente^rer 
beiju^ie^en. 

2. Öef)rv;mtt^0gIinge, n^elc^e Sef)rbe(ä^igung6jeugniffe für 
»ierflaffige ^^luptfcfeulen erf)alten moKen, finb verpflichtet, wenig- 
ften^ bie erften ^\v(i 3a[)rgdnge ber Unterrealfct)ule mit gutem (Sr* 
folge ^u vibfobiren, ober 3eugniffe über bu mit gutem (Srfolge 
beftanbene ^^rioatprüfung am ben ©egenftanben biefer 3a^rgänge 
beijubringen. 

^iepon wirb bie !l)ircf5ion mit nadbftef)entien 33emerfen in 
^enntnif gefegt : 

a) (5ö ift bai)in ^u n?irfen, ba^ jungen beuten, welche 
<B^üüd)xev iDerben woUm, Gelegenheit ju einer befferen QSorbe* 
reitung für bie ®ct)uüe§rer*53i(bungöanfta(ten gegeben unb üer^ü- 
tet ttjerbe, ba$ Änaben unb Jünglinge o^ne inneren 33eruf unb 
ot)ne bie erforberlicfcen Q}orfenntniffe in ben ©c^ulftanb ficji ein* 
brangen, unb bie Sln^al)! ber unbraucöbaren unb untüchtigen 2e§* 
rer »erme^ren. 

b) 1)amit es 9?iemanben an ber nötfiigen 2tu6funft fef)(e, 
n)0 unb n?ie er bie Ä'enntniffe unb ^^ertigfeiten, weiche bie Se^rer* 
bilbung^vinftalten alö unbebingt not^n^enbig torauöfe^en, fid^ cor* 
^ügU($ erwerben fönne, fo werben hiermit jene SlJoIföfc^ulen bie- 
feö QVerwaltungögebieteö nami^aft gemacht, beren Se^rer unb ief)' 
rerinnen biölier burd^ 33eruföeifer, metljobifc^eö ?^ürge^en unb gute 
33e^anb(ung ber 8c6u(jugenb ftd^ inöbefonbere auögejeic^net ^aben. 
©olc^e (Schulen finb \>or5Üg(ic^ : 

1. Die ^auptfc^ulen ju Ofen unb ^eftf). 

2. „ „ „ (£tu§Iwei^enburg, @ran, 2Ba{$en, 
Örlau, ©jegebin, loti^, AroffäUäS, 6orüffär, — ferner bie <3(^u* 
len ju 9^dbubüar, 5Secf6ö, ©jaar, Söäfoär, ßöongräb. — 367 — 

3. gür weibliche ?ef)iamt^^Ö3lin9e : 2)ie ^auptmabi^en* 
fc^ule im Stifte tn eiujUfcben 'Jräuteiii iii *^eft^ imb (£r(au, 
bami He 50?ufterf)auptmät'cf)enfc^ule ju ©tuf^Iweipeiiburg unb ^^J^eftl) 
vim 5rrtnjiöfanevp(a$e mit» bie 9)?äbc^enfcf)u(e in ber ö^ftuni-] Ofen. 

4. gm ifraelitifcfce Se^ramtt^jö^lini^e : 2)ie 9)?uftert)aupt' 
fc^ulen ju ^eftt} unb Xotiö nnb bie Jnaii^Jtfcbule jii ÄeciJfemet unb 
6tu^ltt)eißenbuu3, woju nad) ii)rev i^cUfommcncn JHej^elung noc^ bie 
^auptfc^ulen von Sjegebin unb ^IRiöfokj ^u red^nen [ein büiften. 

9iac^beni bev ©nnibfaö, baß man Sc^ul^alten nur in ber 
Schule lernen fann, feftftebt, jtnb bie jungen Seute, n^eld^e fic^ bem 
ßef)rfac^e ttibmen woUen, vinjuiveifen , \id) n>o möglich in einer 
o^er ^er anberen ber genannten Schule für ben Unterricht in ber 
Se^rerbiibung^anftalt v^orbereiten 5U (äffen, unb ftc^ ber unmittel- 
baren ?lufficfct ber allbort unrfenben tüchtigen ©eiftUc^en unb Se^^ 
rer anjuDertrauen. 

c) !l)ieienigen ©eiftlicfcen unb @d^uüet)rer, unter bereu 
Leitung unb Stufftc^t junge Seute ju ifirer fünftigen §hifnat)me in 
eine ?e^rerbilbungöanfta(t fic& grünb(icf) vorbereiten, U'^erben, wenn 
fie jur 33ef6rberung einer befferen 53Ubuug ter 2ei)rer, unb ba^ 
Durc^ be6 ©c^uhvefenö übert)aupt uneigennü^ig eifrig beitragen, 
befonberö anertannt unb berücffic^tigt werben. 

5llö am beften ^vorbereitet werben biejenigen anget)enbeu ^rä^ 
paranbieftt>ü(er befunben werben, welche, hd guten SfJaturanlagen, 
im 2)enfen t)in(äng(ic^ gfübt, unb an eine fefte Dtegei unb Drb- 
uung gewöhnt finb, unb bie eine entfcfciebene religiofe Oiic^tung 
f)aben. 3)arum mup e6 bie ^auptforge jebeö 9^orbereitungöte^rer3 
fein, baf r>ou feinen 3t>gJi"g^ii beim (Eintritte in bie Se^rerbit- 
buugöanftalt mit (Sic^ert)eit t)erlangt werben fonne 0- 

2. in ber «Sprache : 

a) gertigfeit im 2luöbru(fe; 

b) fertiget unb ric^tigeö Sefen aUer Schrift» unb tirurf* 
arten, auc^ ber (ateinifc^en j ') 35ec ix\U *4Junft, bie »Keliijion trtcejfeub, fpricfit nur »on ben fatt)o= 
lifc^en ^Pcapatanben. Äei. — 368 — 

c) eine uac6 richtigen ©runbfa^eu gebilbete, reine unb beut- 
lic^e ^panbfc^rift, Tic in [o ivoit regelmäßig fein inup, ta^ fie bei 
fortgefe^ter Hebung eine gute nn'rben fann ; 

d) Sefannti'cbvift mit beu Oicbeif)eilen unb ben ^auptre^ 
geln ber Sprache, in Dem @rabe, ta'^ ber *^[nnnnei)menbe int 
Staube [ei, [eine ©ebanfen [cbriftlicb unb münDlic^, pi)ne auffd' 
(enbe ^cbUv gegen Die ^ieittfcbreibung unb bie 6prac^(elne , ane* 
jubrücfen ; 

e) ^efiramtc^fanbifv-iteu für Sttulen mit ung. Unterricfete- 
[prad'e niii[[en mit ben 5(nfangegrünben ber beutfc^en, unb bie für 
Sct)u(en mit rentfcln-r '['e()r[praite mü[[en mit ben '^Infangögrün- 
ben ber ungctrifdben Sprache befannt [ein. 

3. .3ni Diecluien: Äenntnip ber vier @runbred)nungen, ber 
Siegel vom 3^rei[ag unb ber Ö3efeü[cbaftörecl)nung , unb ^efvinut"^ 
fcbvift mit ber Sebre von 93rüc6en ; bie ©runbrecbuungeu muffen 
aui^ im Äopfe forgfiijtig geübt ivorDeu fein. 

4. 3nt ©efange unb in ber IDhifif: eiiie biibfame gute 
Stimme unb mufifalifcbee @ebor, @eübti)eit im Singen nac^ Pfoten 
unb wo möglich einige Hebung im Älavier-- unb 33ioIinfpie{eu. 

D. 3n ber i^aterlanbi^funbe : einige 'Sefanntfcbaft mit 
ber Grbfunbe bee ofterr. Äviiferftaate^ unb vorjügliit beö iiönig- 
reittt^ Ungarn, eine aUgemeine Ji^enntniß ber ^^auptbegebeu()eiten 
ober ber uncbtigften (Sreigniffe Der ofterr. unb ungar. @ef4)ii^te. 

2)iefe ^orfenntniffe foU jeCer Sluf^innebmenbe befi^en. (So 
befcbränfen ficb riefelben nur auf Die Sinfangegrünbc, beö Sßiffeuö 
unb Äoiineuö, um glciit baburcb erfennen ^u geben, Daß bie ^^^Jrä- 
paranben vor^ügliit lernen follen, ume il)nen ju mücn notl)ig ift, 
ivaö fie bereinft ju ilnem ober 5?lnberer 'heften anivenbeu werben. 

ÜDlan eruHUtet von beut 3ufpeftorate unb feber Sc^uIDiref- 
jion, baß iie in CSnvagung bee großen unb bleibenben 9iu$enö, 
Den ]ic für bie .ilircbe unb bie Scf)ule unb baburc^ für t'ae gauje 
ä^aterlanb burc^ ^eförberung einer befferen ^Vorbereitung unD 5öil^ 
Dung Der fünftigen 8et)rer ftifteu, auc^ biefer Slngelegen^eit it)re 
^Xbeilnal)me unD X^atigfeit pnvenDen, m\t auf jeDe geeignete 2Irt, 
inebefouDere bei (*Je(egent)eit Der it)nen obliegenDen Sct)u(»ifitatio' 
uen, bie Ueberjeugung ficf) verfc^affeu jverben, ta'^ für Die ^eran- — 369 — 

btlbumj eineö tücfctiijcn ?c()vciftanbc^ burc^ Me 33e[olgmig bel- 
obigen 3Sovfc]^riften gef)6vig t>orge[ovgt werbe. 1)k 2)iref5ion ivirb 
j^ugleic^ beauftragt, ben gegeuunu-tigen (5:r(a^ unter ben [dmmtlidben 
unterftefienben ®cf)u(en in Umlauf ju fe^en, unb bafür ©orge ju 
tragen, ba^ biejenigen, tvelc^e ]i(i) bem ©ctiuhtmte ^unvenben wol- 
len, fo \\m beren (Altern unb Q^ormünber, üon bem 3uf)a(te 
Ä'enntni^ nehmen. 

Ofen, am 2. 2lpvil 1858. :Auguß. Utbtx ben }n grünbeitbeu iHntcrlüi^ungsoerein »on 
HttbbtnerB-IHDititJen unb ÜDaifen. 

I. 

33cntcrfuno|cii üou C. i^oronu^. 

Die !)ieaUftruni5 ciueg 45cveiue^ jitr Uiiterfiü^ung ber 2Bitiuen unb aBat- 
fen ber 9iabbincu uufcveä 33atcrlaubcö, fcit bem t)od)\v. ^crru JT?. 3)u[cl;af an- 
cieregt, unb in bem iunle,^ten ^^efte biefer ÜKonatfd;rift ben 33ctreffenbeu an'S ^erj 
(gelegt, ifi üicl ju bearf;tenewertf), aU baf fie nid)t au(^ ben Saien Stoff ju 
crufili(^eu ^Betrachtungen bieten fotltc. 3fi bod; fd;on baö 8coö mani^e« 9tab-- 
binen in f leinen unb armem ©cmetnben tt»äf)renb feiner Sebcnöjett ein nic^t 
beneibenestoertbeö; bat ftcf; mir bei bem (Eintritte in bie etenbc Kammer man-- 
c^eö SJabbinen auf bem l'anbe ber »rebmütbige ©ebanfe anfgcbrungcn: miH 11 
T^IDW ll" '• fc mu^ ber 9(nblicf iiptblcibenbcr üSabbinerö-'aBitn^cn unb 2Baifen 
«ottenbö baö tiefile SJJitgefübl erregen, t^r^'i^icf; il^ ^^ fi"« fi-'f^f ^ftic^t beö 
aReligionöücrlTjeferö, Vertrauen ju liegen auf ben gütigen @)>eifer aiiä} ber 3}ö-' 
gel in ber ?uft, unb ber Ocbanfe: er laffe SSetb unb .tinb unter bem ®c|u^ 
bcö 3U(mäd;tigen ^urücf, mag ifim Iroft gelpabren in trüben Stunben. ffiic 
riet bemüt^igenbe Seiunfdjung liegt jebo^ felbft in biefer beru^igenben Zvö- 
ftung, bie boc^ im ®runbe nur in ber ^i^orftellnng beftef)t: ber gütige ©ott 
werbe eble ^erjen erkveden, welche für bie üReinigen betteln »erben. 

!Dic DJebafticn b. 93. beehrte mit^ mit ber 5lufforberuug, in biefer ?tu- 
gclegenbcit einige (Sinleitungen ju treffen, a^or ber .^^anb ivifl ic^ ben geehrten 
gefer mit ber in Jientfc{;lanb feit beiu 3a^re 1851 beftebcnten „Oiabbiner; 
ÜBitU)en= nnb 2Baifcn-.Kaffe" unb ben betreffenben SJereinö -Statuten bcfannt 
madieu, bamit cö einem jeben, ber fi(^ bafür intereffirt, leidster toerbe, ber 
gjcb. fftatiji unb 93orf(^l(tge ein^nfenben. 2)ie Otabbinen, fo nne bie ©emeinbcn, 
trollen gefälligft briefüid; ifire ^BercitlriÜigfeit ^um 3lnfd;luffe funb geben. @o-- 
balb bie 3lnjabl ber fic^ Set^eiligenben bie Summe üon 25 erreicf;t liat, i»irb 

Ben-ChanaDja 1858. TMI. 24 — 370 — 

bte 9teb. bic bicöfäfüg fi^utbtcjen (Schritte bei itt ^o^cn Baiiceöbe^orCe machen, 
unb naä) erlangter ©ene^migung — mit 3u?ie6ung attcr If)eilnef)mer — cae 
fernere ijcranlaffen. 

i^ie er»äf)nten (Statuten umfaffen 31 §§. , welche fdgenten giubrifen 
nntcrgecrfcnet finfc. 

A. ®vmtbgefe|Ii(^c *3efitmmungcn über ben SBct- unb jRürftritt. 
53ci bcr 9lufnaf)me eines gcfe^lid) anerfanntcn unb angefteflten iüabbx- 

nen tfirb beffen ?tücr, ta? SHtcr feiner Oattin nnb \jcr^ügli4) bag 93cr^äItniB 
bfg StUerö ^n einanber berücffic^tigt; f o , caf berjenige, irel(^er üO Sa^re 
aü unb 15 3af)re älter ijl aie feine %xaü , cter tcrjenigc, ter ^trar nocb ni(^t 
CO 8ebenöiaf)rc 5äf)lt , jetoc^ um 30 3abrc älter ift <iU feine 5vau, ,5ur Stuf= 
na^me ni^t geeignet ift. 

(53ei ber ganj eigentfiümtit^en 58eftimniung, ba^, ivenn tcr üJJann 59 
Safere alt i^, bie g^rau hjcnigftenö 30 %\hre alt fein, tvcnu er aber f(^on ba? 
CO. 5al)r errcicf)t ^at, fie wcuigßcne 4G gebenejabre jäf)lcn müfi'e, i^ermifien 
toir mit Q3ebauern nocfi eine Seftimmuug. 2Bie, »enn ein OJabbiner, Der »e^ 
gen ber Sugenblic^feit feiner grau jurücfgett^iefen wirb, auf Uuterftitßung feiner 
Sffiittoe »erjiic^tet, unb blc^ »egen feiner Äinber beizutreten toünf(I;t?) 

3)aä dinfaufögelb trirb bcred^uet nacb tcr JUtereffala unb ^rear erftcn? 
na^ bem 3Uter bcö SWaitneg i?cn 30 biä 60, in Plbfiufungen 'oon je 5 3i»brcn, 
unb streiten« na^ bem Slbfianb im 5lltcr ber ©atten s?cn 15 H$ 30, in 3lb: 
fhifungeu oon je 3 3abren. 

B. 93on ben ?eiftungcn ber 3)?ttg(tcber unt ber Äafe. 

Sie ©ebaltöbe^üge bcr ©itlrcn rid;ten ftcJ; nac^ ben geleifteten ^ta^res^ 
beitragen in 4 Äatbcgcricn, fo, baf jä^rlicbe Beiträge i?on 14 bi6 35 ©ulfcen 
«inen SSc^ug ijcn jäfirlic^ 105 bis 202 V. @ulben erzielen. Uebcrbieö erbält jebe 
®aife of)nc Unterfcfiieb jäfirlii^ 21 ®ulben; unb nacb Slblebeu ber SBitlre faßt 
t^t 93ejug auc^ ben 2öaifen \\\. 

C. 53cu tcr Setbeilignng ber ©emeinben. 

D. 33cu ben Äai?italien bcr Äaffe. 

3)iefe ftnb von jireierlei 9lrt: l--tcnö 5U 93erein8jtoecfen scrwcnbbarc, 
tro^u bie (JinfaufSgelber, bie 3abreSbeiträge unb bie 3infen beö'2^tcn3 unan-- 
greifbarcn i5''"i'fö geboren. 2)icfer bilbet ftrf) fort burcf? @d)enfungen, Stif; 
tungtn, Legate, unb ten cth?a nu entfaflenben llcbcrfrbui uad; ben iäfirti-- 
-c^en 2lbrcc^nungen. 

E. 93Dn ber ®cf(f;äft«fübrung turi^ eine getpä^lte 35ircf5ion unb 
bwrc^ bie ®cneral»erfammlung, »elc^e alle fünf ^difxe ftattfinbet. 

35er geneigte Sefer trolle ertragen, ba^ eö »reber t^unli(^ nod^ nötl^ig 
toar, alle (5iu?elnbeiten ber genannten Statuten l^ier »icber 5U geben. <Sie 
gti^en tfjeils aus ter Dlatur beS 33ereincS unb feiner Icnbenj l^error, jum 
"Xl^cile muffen fie ja überall ben lofalen 5Berfiältniffen angepaßt n^erbcn. SOJcgc 
jebcr lai 'Seine tbun unb be^erjigcn : — 371 — 
n. 

Stimme cineö 8ef)rerg. 

©ce^rteftcr ^evr 9iebv-if tcur I 3n Dem 3unt -- it>ette 2s^rc^ oou 
üWonat ju JDJonat an Sntereffe juncfimeiircit „33eu -- (Ifjanauja" bringt §ert 
Oiabbiucr Dr. Tiu[cl;af eine i^ereinigung ber iXafcHncn ?,ur 33erfcrgnng i()rer 
Sitlrcn nnb ®ai|'en iit ?üucijuug. (St* ift bic* ein Xhcma, tvcldjeg bie anp 
ri(^tigtie 33et)er^ignng jcbei^ (Sbelgefinnten vcrbient, nnb iPoritber ni(^t genug 
biefutirt hjerben fann, um bie SKittel nnb SBegc augfinbig 5» marken, bie gc= 
eignet finb, bie jKealifirnng bicfeö 5ßorfcIjlageö jjU förbern. 

da ii"t eine nnlängbiire Ibatfadjc, baf — mit nur febr geringen 9lu^; 
ua^men — bie jücifdjen Änttusbcamten, fte mögen ber eijnagoge ober ber 
@c^u(e angehören, in Unglücf efäfien , bie in ifjren gamilien fi(^ ergeben, auf 
ftc^ feibft angennefen finb; ba^ ber färglid; ^ugcmcffene ®ebalt, bei bem befien 
®i({cn be^ bcfümmertcn iktcr^ faum binrcicfjt, feinen 9lngebcrigen eine nur 
einigermaßen erträglicbe @egenn?art, fcinei^fadc* aber eine baö äJaterber;^ beru; 
f)tgenbe Bufnnft jn bereiten ! 

5luf benn, ibr treuen iläter ! bcnü^ct ben günftigen JÄuf, euern SQBiften 
furc^ bie Xbat 3;u manifeftircu ; benn fefter ÜBiÜe, mit i'^ereinter ^raft gc^^aart, 
finb bie unfef)lbarcn ÜJhttel , n^eld^e am meifien geeignet finb , Dem beregten 
Webd abjuf)eifen. 

ÜBag nun ccn aßiHeu anbelangt, fc wirb eö itcl faum einen %amUien~ 
Pater geben, fem bag Söcbl ber Seinigeu fc n)enig am ^cr^en läge, baf er 
ter Serfcrgung feiner 3lngef)crigcn nic^t gerne ein Cj^fer brächte. 3Ba(3 bie 
'-Bereinigung ber .Kräfte betrifft, fo fcf)eint nues am raibfamflcu ber 33ürfcf)lag, 
Dcif aUabbinen nnb fieptet gemeinfc^aftUt^ ^ufammentreten, um biefee gottge-- 
fällige aßerf ^u förbern nnb ju »eriinrfli(^en. 

Um aber bem ®erfe »on »orn^crein einen foliben Unterbau jn' geben, 
muffen natürlid;erftteife nur folc^e OJabbinen unb ^tfjxet gemeint fein, beten 
Stellung in ber ©emeinbc nnb Schule bebörblicf» anerfannt ifi, bie fomit für 
ben beabfic^tigten Btt'ed binlänglic^e ©arantie ^u bieten in ber Sage finb. 

3Birb auf bem SBegc unfereö freunblidicn „(8en;(Sfianania" ber erfte 
®ä}xiü mm ^Beginne biefeö heiligen Sffierfeö getrau, b. 1:}. trerben {Rabbinen 
unb Ce^rer ber Slufforberung beö ^rn. Dr. 2)ufc^af unb unferm »ermittelnben 
^yorfc§lage folgenb, bur(f) briefiid^e (Srflärung an unfern, jjur 9Kitn>irfung ie^ 
reitwilligen „Sen^S^auanja" fte^ bem frommen 53nnbe aufel;lief en ; fo fönnen 
wir mit 3uöetft(^t ber Sluöfüffrung biefer gebieterif^en 9?otf)»enbigfeit entge-- 
gen fefjen. 

(Sin (£ d' u l ni a nn. 24^ — 372 — 
Das ifmel. @;aubftttmmett-3nftttut in iHatMing bei ÖDien. 

Äbraljam j^ottimiitl) , 53e5uf0;9Jvit)biitcr. 

Sie c;eftattcu mir )vol, mit meinem *^erirf;tc 3fircm iracferit fflicner 
.^cnefpcubciiteu fcr^Uijrcifcn '). ^(i) ijlnubc Dicö um fc mehr tfiuu 511 mürfeii, 
a(ö id) gefte^cn muf, ba^ adeö, wa^ t(^, »or meinem 58cfurf;e bcr SUiftalt, »on 
Deren oortrcfflic^cu Seiftungeu gehört unb gelefeu ijatte, tteit hinter bem ^itrüd 
blieb, »aö ic^ ^u meiner itnautSfprerfjlirfjen grfutf «u» eigener $tnfrf;anung 
erfahren. ?Uö id) fcn meinem (vremibe Simon Staute», bem rübmlicö be; 
fannten -) Snfjaber te^ auege^eirf^nctcileu ifracl. J^nabeninftitute in SBien, baS 
enle ^al in ba« Jaubfluntmen-Onftitut geführt würbe, njar bcr 6err Xireftcr 
fo freunblid;, (Sinigeö ani ber Öleligionelehrc ^n prüfen, ©ic erftaunte id), 
einige Knaben iae ^treite @ebct, (aut unb »erne^mlicf;, in bcr heiligen Origi-- 
nalfpradje unb in beutfdjer Ueberfe^ung auffagen ^u hören I unt irie ttjuc^ä 
mein gtaunen, ale ftc es in b e i c e n S p r a c^ e n forrcft unb fehlerfrei an bie 
Sc^ultafel fti)ricben, bie auf beu einji^en fleinen unb i?er^ei^lid)cn 93er|lc»f , ba§ 
ein ^uabe anftatt C''ä2 „im aBaffcr", C"'12''2 »in beu 3)Jcercu" fc^rieb! 

Seim ^fÜeberfc^reibcn biefer Seilen hjurbc ic^ unirillfürlic^ an bie fiel; 
finnige Sage im SJiibraft^ gemannt, ba^ am 58erge Sinai bie Xauben he-- 
reub gemad;t trnrben, bamit auc^ biefe Unglücflid;cn ber Cffenbarung eurge-- 
gen ge§en, ihre majeiläiifc^e (Srfc^einung fehen unb ihr J'onncruHnt verneh- 
men founten. — 

®ie »iele unferer (Slementav-- unb •5ant)tfd)ulen »crmcgcn fcid;e Üei-- 
flungcu aufi^utveifeu, ba^ .Knaben aus bcr t>iertcn Älaffe im Staube wären, ba^ 
\iierte, ucmlid) lauge @ebct in ber Criginalftrad^c fehlerfrei aunuf^reibeu ? 

ÜJJit gleidjer Sic^erfieit unb gertigfeit »urben fragen au^ beu @lau-- 
benöartifcln beantJvcrtet. .^ierauf würbe Sprat^lehre i^ergeucmmen. MU bc-- 
fragteu Schüler geigten eine bewunberuug«würbige ?5ertigfeit unb ?ei^tigfeit in 
ber .tcnntnif ber i^crmenlefire , in bcr 3?crwanbluug ber Säße an» ber (Sin= 
in bie SJJehr^ahl, aue! ber aftiscn in bie v<i\\i'i>i S^vm , unb fd;riebeu allcö 
I)iftirte orthographifcf) ri(^tig unt> mit gehöriger ^ntenninftirung a\i bie lafel. 
3c^ fanb bie Seijlungcn fc frappant unb auögci^eid^nct, tia$ ic^ halb i^ergcifen 
hätte, wo tt^ mtc^ befinbe, unb bap icf) in einer Schule für taubftnmme .Kinber 
bin. 35aä geiftige 3lu^fchen bcr J^inber, bae bei maud)fu au 33erflärung grcnjt, 
Heg C8 burd)aue nic^t crrathcu, unb wenn man bie frcunblid)en uuD auöbrucfg-- 
»c((en ©eitchter ber 3öglinge mit beuen nuuntcrric^tetcr laubftummeu vergleid;t, 
bie gewölinlic^ rol)c unb f)arte 3ügc ^aben, hat mau bie befte ©elegen^eit, bie ') S. 7. ^eft, S. 32G. Utö. 

') 3lber für „S.^Sh" letber inel j^u fc^weigfamcn. Reo. iiictit nur imicrlid», foubern aiidi äuperliiit «erebUnbe mib veti'c{)cnenibe ÄtA]i 
ciiue Junten Untenicttteö uiafir^unefjmen. 

5)iitt(crttJcile luar cö Sibciib gctvortcii, uub ic^ tuofüe beii braven 'Bdm- 
Icni iiidjt laUj^cr ilirc uiodtvcrbicutc (Sröotmij eut^ictjcti. Um beii .tiuberu ei« 
iuiüluilbii-(ce *l*eriimu^cii ^u l'cifiteii , ließ iri) i^neii biirc^) beii .öcrnt ^ireftor 
CMclt aiibieteii; aber einer berfelben antivcrtete mir mit ftol^em (äelbftbeunißt; 
fein: üBir braucf;cn fein @clb. 

Dicfer erftc 33cfudt nnir für mid) fc »jenup; unb let)rreid), bap ict^ 
nacbtem idi bcm .C">errn ^ircftor nnr bcn anbcru i'c{)rern meine »offc 5lner; 
tcnnnnci nnb 5>3e\iMinrcrnn;] ausJiiefvn-oduni batte, erftern nm bic (Srlanbnip bat, 
tat? 3nftitnt ncdunalö anf einen balben Sag befnd;en jn biirfen, ivat^ mir and) 
fvennblid) ijeU'äbri u>nrtc. 2)ieö »ar an einem Sonntage. 2)en baranf folgen- 
ben Ü)?ittwoc^ 9iad;mittag fam id; jnm jweiten 2)?al. 35er ^err X>ireftor be. 
^anerre ee, ba^ für bicfen t)alben Xag lanter med;anifc^e ©egenftdnbe an ber 
OJeibc »aren; inbep boten and; biefe bee jntereffanten genng. 33ier Sefjtee 
ivaren in vner ©rnppen von Jiinbern mit bem Jpebräifd;--i'efen, in allen Slbftu-- 
fnngtn, nnb ein fünfter mit 3fid)nen befdjäftigt. I)er t'ebrer für bas lejte 
gad; ift, wie mir ber ^err 3)ircftor fagte, felbft 3ögling beö ^nftitutö 
nnb jngleii^ ein talcntiioller ^tfabemiter. ©eine i'eiftnngen ou ben 3ögiingen 
tonnte idi nid)t benrtbeilen, ba id; »Jon bem 3ei(^nen fef)r »enig »erftef)e; in- 
bep fanb id; mandte 'Jlrbeiten febr nett nnb t)übfd). 35efto mebr SlufmerffamWt 
fonnte id; bem J9ebräifd).'8efen fd;enfen, nnb ging «oft Q3elxninbernng «on einer 
©rnpl^e jnr anbern. 

5)ie Strmen ft^en alle in einem Simmcr, lefen lant unb beutlic^, oi)ni 
jid; ^u ftören. ^Biö anf bie etwas ftotternbe Slnöfprad;e einiger garten fiaute, 
lefen bie 3i>gUnge, Änabcn unb 2)Jabd;cn, fet^r gut bas i>ebräifd;e. 3c^ ^«^e 
jttar ncd) nie ein aiiccree Ianbftummen--;jnftitut befnd)t, nnb tiun^ bafier nic^t, 
ob nnb wie weit äbulid;e 5lnftalten itircn 3ögUngen baö vSprec^wermögen bei- 
. jubringeu wiffen; aber wie mir ©ad;fuubigc »erfit^ctten , t)abe fein anbereö 
folc^c Seiftungen bierin aufgnwcifeu. (ii bürfte bieg auc^ ein ®runb fein, ba« 
3nftitut fo »iel a(ö mögtid; ^n förbern, ba eö in einem 3weige be^ Unterrichte 
einen fo fd)öncu gortfdiritt angebahnt f;at. 

3um Sc^tnffe nal)m ber ^err 2)ireftor nod) ©tilübungen cor. ^(^ felbft 
jiedte bie Süifgaben, nnb bie Strbeiten fc^ienen mir fo »orttefjic^, baf i^ mit 
biefelben oon bem Änabcn, ber fie Jinerft mit ©rifel auf bie ©(^tefertafel 
fdjrieb, auf ein 58latt Rapier abfd;reiben liep unb mitnahm. 93iö auf einen 
(änbungäöerfiof würbe an beibcn Slrbeiten feine Slußbeiferung uorgenommen. 
Ueber bcn ftiliftifc()eu Üßertt; berfetben cntf)alte icl) inid) jeber 53emerfung; bitte 
aber jeben Stementar; nnb J^auptfc^nKe^ret, ftc^ offen nnb wa^r jn fagen, ob 
et mit feinen «oflftnnigcn >Sd;ülern and; folc^e Srfotge aufjnweifen im Staube 
Wäre, nnb fann er bieg, fo wotlen wir and; i(;n ju ben wadern Sc^ulmeiflecn 
jätilen. greilic^) mup man aber auc^, wenn man folc^e (Srfolge im <Sprac^fac^e 
etjielen wi(l, wie bec ^ett 3- 2)eutfc|>, in hie geheimen ©c^ac^ten ber SWuttet- 374 fpracJ^e unb in ifire et^mologifdjeu diituncfclunäö^äugc cjcbrungen fein, di ift 
eine irrige Slnfic^t, trenn man ba meint, bap man in ber ©lementarfc^ule bcn 
Unterricht in ber SWntterfiJrarfjc , toeiJ Ci5 {a bie t[)?nttcri>rad)e ift, ofene grünt-- 
lictie ®rrad)fcrfdmng^-'.tenntniffc mit gutem ©rfolge ertfteitcn finnie. ©erabc 
in ber (Slementarfctntle, Ire man bem §lnfauger ©inn unb @efnf)t für fie ÜKui-- 
terfpradje crft erfct;liepcu unb ben @prac()fc^a^ beibringen mu^, mup ber Seigrer 
bcn (jijtorifc^ieu unb bafier aud) natürlid;en (fntttttcfetungsgang ber Spradic 
fennen nnb f(are 9tnfc^aunngen über bie Uebergdnge ber ffiertbcbeutungen kn 
ben. 3e rid;tigere Segriffe bierin bcn Sd)ülern beigebradit Jrerben, auf einer 
je breitern Q^afiö ber ®pracf)unterrii^t ruf)et, befto fid;erer if erben ancb bie 
(Srfolge ber anbcrn Unterridjtegegenftäube fein. S^enn bie @prad;e ift Pa^ 
SWebinm bcö ganzen @d)n(unterrid;tö, ifi bie *}>forte, burc^i bie baö SBiffen in 
bie leeren 9Iaume be^ finblidKU ©emütbeö nnb ©erftanbeg einriebt, ©ie Qt- 
folge in bem (£i)rad;fad)e fcunen aud; batier aiß ber untrüglid)e ©rabmcffer 
ber ?eiftnngen ber Sd)u(e überbauet angefefjen u-^erbeu. 

35af baö ^nftitut bie ifim anvertrauten BiJgüngt' ni^U nur unterrid;tet, 
fonbcrn aud; eri'idjt, ijl in bec @inrid;tung beöfeiben bcgcünbet; id; feabe nur 
^n bemerfeu, bap bie (Srjiet;ung aud) eine religiöfe ift unb auf bie .^inber ben 
trDt)ltbättgftcn Giuftu^ ixit. ©er ©laube an ©ott, bap reu feiner Jpanb allcö 
anögebt, uhi^ nut^ Jr^iibe ober Äumuier madit, uub 'tn^ unr für jebcu Unfall 
in nusJ felber bas? 35erfd;ulben fud;en muffen, iintr^clt feft in ibrem @emüt^e. 
!Dcr ^err 2)irefter erjaf^lte mir, ba^ biejcnigen Sögünge, benen bie von ii)\mi 
angebauten ^pfianjen in ben iljneu jugetoiefeucn Q3eeten beö 3njlitutögarten>3 
mi^ratfjen, eö »cn fetbfi ber Sau^eit in ber §tuöübung eineä religiöfen ©eboteo 
3ufd;rciben. So ge^t bier bie iutellcftuede ?tusbilbung mit ber moralifdj-rcli- 
giöfeu ^>anb in .^aub, unb h.>tr lüuucu mit ber freubigfteu ,3ui''erfid;t berrlidie 
'tfrüd;te ucu ber 5lnftalt erttjavteu, bie io augenfällig ben troftreit^ieu unb auf; 
munternben 33etvetö liefert, bap jebe^ toa^rl}aft Rumäne Unternehmen, wenn 
aud; uod; fo ftcin begonnen, unter bem <B(b\t^ unb @^irm beö Stllmäditigeu 
}u einem fcgenereidieu Q3aume ii(b eutuncfelt. 

2)u, lieber Sefer, nnrft geivip tcineu innigfien SBunfd; mit bem meini; 
gen vercinigeu, bap @ott tie ebleu ©rüuber, görberer uub Öel^rer ber 9lnftalt 
mit feinem reichen Segen beloline ; bu n>irft aber aud; f)ofentlid; bem aBunfd)e 
beipftidUcu, ber bei meinem $lbfd;iebe von biefem 5lfi?lc in mir aufftieg: aSenn 
tod) aud; alle unfcre vollfiunigeu Äiuber fo unterrichtet unb erjogen würben I 

Uad) l)cm(rkuu(|. 

(Se bürfte nid;t nur von nnffen|(^aftUd)em Sutereffe, fonbern aud) mit 
ber 3eit fogar von praftifdjer 2öic£)tigfeit fein, »cn tbalmubifc^em Stanbpunfte 
bie gragc ju beantirorteu: ob aud; auf einen ttJoI)lunterriditeten laubfinrnrntn 
lie in unfern ÄobijeiS vorfommettbeu, auöfd;liefenben «öeftimmungeu Slnwen-- 
tung finbcn. 53etfviet^»etfe »crtteifc iä) auf: 3- 3). 1, 5; d. d. 44, 1; 123, 
1. 141, 31. 169, 16; C ^. 55, 8. 589, 2; 6^. 9». 35, 11. 444, 8. SWit — 375 — 

Sluöual^mc bev Unfä^igfeit jur Bcuflcnauöfage , loo QSnJ "»DD N/1 CiT'DQ 
Itattfxubet iinb bei HiJ'^^n viite ä^nlid^cm ©tunbe, fliegen aflc 5Sef4)räufiiuaen 
auts bem ©runbe, ba^ ein 1^1" in moralifd;er *-öe3ief;iiug iiub tu autonomi-- 
fc^er 3Bi[(en3&eftimmiuig mit anbetn Unmünbigcn unb ölöbfxmügen in eine 
Äatr^egoric gefejt ivivb (@. Xt. ®ittiu 23, a. unb noc^ an auberu StcHeu) 
Stun a6er unterliegt eö feinem B^eifel, ba^ ein unt errid;te t er Xaubftumme 
— au^ abgefe^cn bat»on, ba^ er üonilänbigeä ©prad)--, lücun aud; fein ®e^ör= 
oerinögeu beftjt — in mora(ifd;er Jöe^iebung iebciu anberu 33o(lfiunigen gleich 
ju ftefteu ifi. Q3eftjt er aber fcgar @^jre(^oermögcu, i<i^ er foirel feinen 9Bi(^ 
len burd/ö @prcd;en ju erfennen geben, atei aud» ben SSillen 9lnberct burc^'^ 
@)jrec^en erfennen fann, fo bürfte — nac^ meiner unmaggeblic^'cn 2Reinung — 
gar fein Unterf^ieb ,:;lci[(^en einem foldjen iaubftuntmcu unb jeber anbetn 
*ßer[ou ju machen fein. (So mup jebod; bemerft werben, bafj luid) Xv. @ittin 
59, a. bcr aßifteniSäu^erung eiueö Xaubftummen burdi »Dhtnbbenn'gungen — fo 
erflärt "i^l baö bafelbft oorfornmeube yw^i) yü^p ~ "ic^t berfelbe morali^ 
iä)c Sßertf;, wie einer Äunbgebung bur(^ anbere 3"^'^«. beigelegt tvirb; ti 
bürfte aber fc^toerlic^ barunter ein beutHd)eei, iurnet)mbareö (S))rec^en 
ju «erftet;en fein. ~ ®er ©egenftanb »erbient um fc mel;r eine grünbUc^e (Sv 
örterung, aU nad; §. 275 beö 91. 93. @. *-ö. fällige tawbftumme in ti*: 
3ted;te anberer ^ßerfonen treten. Ä. i^. 

3ugalic Her Hebatttion. 

Unfet fe^r cereljrter greuub f)at ber fafuijiife^en iSrörterung ein neue«, 
weitet ®ebiet eröffnet I Unter ben mannigfaltigen fragen , irel(^e ftc^ ber »on 
i^m angeregten Sefpred;ung empfehlen, f^eiut un3 in >jrinäi>iiel(er unb ptah 
tifd;er 53ejie^ung bic am tt?ic^tigjlen , ob laubftumme, treibe na^ ber neuern 
ÜJJetf;obe mit gutem (Srfolge unterrid;tet unb erjogen würben, na(^ bem jübi^ 
fi^en (ä()erec^te ein ooflgiltigeö e^eli^e^ ^Bünbnip ju fc^Uefen berechtigt feien. 

SWinber forgfältig erlogenen Xaubftummen ift baö jübifc^e S^ere^t 
nic^tö weniger alö günftig. 3m Xfialmub, ber Jpauptqnetle beij jübifc^en ®^c= 
rec^teö, ^errfc^t bie 5lnfd;auung cor, ia^ Xaubftumme in juribifc^er ') unb reli- 
gionögefe^lid^er *) 93ejie^ung ^anbtuugöunfa^ig ftnb. 35ae für ein te^tiiäfü 
ffioflen crforberlid;e Sewuftfein wirb ifinen aulbrüdUc^ aBgef^jro^en ^). «Sie 
ftnb nnfal^ig, einen ^efi^ 5U erlangen, unb föuneu für ftc^ feine (Sac^e in 
93eft^ nehmen "). Jpiemit f)ängt nun unmittelbar bie SBejlimmnng jufammcu, 
welche bem taubfiummen ÜRanne bie gä^igfeit abfpric^t, eine ooügiltige ') SKatm. SKe^ira 29, 1. (äbut^ 9, 11. u. a. @t. 
*) ÜÄ. Zijit. 1, 1. S^ag. 1, 1. g^utin 1, 1. u. ». a. @t. 
^) 2K. Slrac^ 1, 1. ®em. @6ag. 2, C. unb bie ^axaüil^ «Kaim. öbut^ 
9, 11. etwaö milber. 

') ©ittin 59, b. 61, a. u. b. 5ßataaelji. — 376 — 

!£rauun9 P luMijitljcn 'J; t"' äRau^el ciiK^ füc^ felbft beftimnienbeu fSiiiUm 
ma^t aber an^ fccu taubftiimmcu weiblichen X^eil unfä^i^, fxc^ trauen ju 
iaffen ^). 

5)ieei ber t^ecretifc^;recl;tlid;e Stanbpnnft. äßie jebo^ bie ©efe^e^gle^rev 
an^ Otücfjic^jen praftifrf;cr 9iät()Iicf;feit bie Xaubftummen mit einem geiuiffeu 
@rabe oon Sefi^eefäbii^feit aueftatteten ^), ]o »erlief^en fte if)nen and; Caö 3Je^t, 
5U trauen unb getraut 5U »erben ^). 5)iefe Irauung bewirft aber nur eine 
rabbinifcf; G^^fi^^' ^^}^ ') r ttioraue unmittelbar folgt, ia^ ber Xrenbrncf; auct> 
ber rebenben ©attin eineä Üaubftummen ni(^t ale 33erbred)en beftraft wirb "), 
unb bap bie Gbe, bie ein anberer sui juris lebcnber JÖJann mit bcrfelben 
[djliept, üolle ©iltigfeit Itat unb nur i>ermittelil einee @d;ciDebricfeö aufgetöft 
werDen fann "). 2)iere cf;arafteri)tifd;cn Q3eftimmungen beö tt)almubifd;en (S^e- 
redjteö bat Jpr. Dberr. Jaffcl in feinem 6ioilred)te **} yerfd)Wiegen, \v<i6 bei 
feinem apologetifd^n Stanbpunfte leii^t erflärlid; ifi. -Dod; burfte er nic^t ben 
fo entfd;icben tautenben 8a§ ^inftelleu, baf „Xaubftumme ein giüigcö (S^e- 
bünbni^ fdiliepen fönncn ')". ©titig fann offenbar ein ©l^ebtntbni^ nidjt ge- 
nannt werben, wcld^eö burd; eine neue Xrauiing ber ®attin ungiltig gemadu 
werben fann. 

Bteeifelf^aft fönntc eö inbep fein, ob bie Strenge gegen bie Xaubftum- 
men oud) auf biejenigen unter il)nen aui3jubel;nen fei, todä)i ber SSo^ltbat 
bei3 heutigen Unlerricl)tcö t^eill;aftig geinad;t n^erben. 9ln 9lnfnüi.H'ungöpunften 
gu ©unften ber Unglü(fli(^en fcblt ea in ber altern ^JJed)t!5praviiS allerbingö 
nid;t. Um 1C80 lebte in aJJaf)rif(^i-'.ftrpmau ein taubftninmer v2d;neiber, weld;ei- 
Wegen feiner 5>erftänbigfeit bewunbert würbe, ^^erfelbe betrieb nidtt nur fein 
@efd;äft mit aller Umfid;t, er war fcgar bcä SefenS funbig, unb unterjeid;nete 
eigenf)änbig feinen 9tamen. 3a, er war mit bem ®ebetbud;e fo »ertraut, bap 
er bie für bie ©erfe-, (Sahbut: unb ^cfttage i.icrgefd;riebenen ©cbctftütfe mit 
aller ^räcifion auffdilageu fonnte. 3^iefer Xaubftumme \cüte nun beirat^cn, 
unb bem .Rrcmauer 3f?abbiner, ber ben Xranaft jn crbncn batte, wollte eö nidit 
in ben Sinn, ben trc^ feiner Sprad;-- unb ©ebörlcfigfeit fo febr iierniinftigen 
Bräutigam al^ einen ^ur ewigen Uumünbigfeit ^erbammten 511 betjanbeln. ') 9iafd;i 3ebam. ll^,b: ]^}r) ^:i:p p^^ NH^n^ST^' mJ/'I "12 \N^T 

■') «Waim. 3ld)Utb 4, 1. ' ' ' 

^) @. Slnm. 4. (5i). »Ißifp. 235, 17. 

^) aS. Sebam. 14, a. bie ©ein. baf. unb bie Äompenbien. 

*) ©. ?lnm 8. unb Q3ett) Sri)em. 10, 4. 

«) ÜJfaim. 3ff. «ia 3, 1. 

'). S. ?tnm. 8. unb 9. 3er. 3eb. 14, 1. ^ieie 3eruf(^alim)ietle fd;ei-' 
neu Oi. Vlbr, b. I)a»ic unb bie ©lotlatoren a}Jaimuni'^ überfefjen jn l^aben, 
wie \d)cn JKc^aneci beinerft. <S. 3fd;utf) 4, 'J. 

*j 5)ai? mofaifd)n-abbinifd)e (licilrec^t von .§irfd) 33. gaffel, Oberr. ju 
@r.;Äanifd)a. äüien, Sommer 1852. ^JlJJit Unterftü&ung ber faif. Slfabemic 
ber SBiffenfc^aften. 

') ^<i\. §. 48. — 377 — 

3SifIntet)r tooUte er bcufelbeii iiic^t aii ilaubjiummfu (tl/"in), foubeni ala 
(Stummen (G^N) anaefdjen triffcii, tem bcr !£()almub aiie Siedjtt münbigec 
^erfonen jufpric^t '). @ö follte ba^er bte SIrauungöformet tiiebergefd^neben, 
uiib bem 93räuHgam unter bem iJraut^immct i^crcie^eiijt »»erben, h?orauf berfelte 
[eine 3iiftii»niung nnb (Sinftnfliijunij bitrc^ ein bejafienbeö Bettften auöbrücfen 
unb ber *-8raut ben XranriUij an^icfien [cf(te. iüluf biefe 3iMfe glaubte ber 
Äromauer »JJabtnner ben Irviuuugöaft auf eine legitime ®cife vod^iefien 5U 
fönnen. 5l(lein ber i^on i^m gu Oiat(;e gezogene mäf)rifrf;e Sanbeörabbiner, Oi. 
»DJenbel Ärod^mat, irieö if;n gurc(f;t, inbcm er ben fragli(f;en 93räutigam 
in bie J?atfiegorie ber geUHU)nIirf;en Xaubftnmmen vn-nrie^. „J)ie Iraunng beö 
taubftummen — frf;reibt .<lrorfimal — gefci;iel;t l;erfömmlid; bnrrf; ^^Mftftens 
üon ^^erfcnen, Uu'lcfte mit bemfclben bcfannt nnb mit feiner 3ficl'cnfpracl)c ver= 
traut finb. 5)iefe mac(;en iijn mit ber ^ebentung beei :tranafte6 bcfannt, nnb 
er jiel^t ber S3raut ben (Ring an. 35{efe^ Q3erfaf)ren würbe aud; in Ärafau bei 
einem 2:aubtinmmen becbaditet, beffen 93erftänbigfeit aflgcmein befannt i»ar. 
Gin gleicl)eö ^3erfaf)ren muffen auc& @ic einbalten. 2)ieö ift um fo nöt{)iger, 
alö ber fraglicl)e Xaubftumme für febr vcrftänbig gcbalteu nnrb. (Sutc 3(en-' 
berung be^ Jperfommene* ;^u ©uuftcn betjfelben fininte nämlicf; Uidjt ju bem 
3rrt()umc Q^eranlaffung geben, aU iräre bie Irauung gefegtief; »of(gi(tig, iraö 
aber burd>inö nid;t ber ga(l ift -)". 

Stuf bem »Stanb^untte be^ t;erfömmUd;en Xfjatmubftubiumö bürfte gegen 
biefe Gntfd)eibung faum ein ftid;^aUigcr ©rnnb gcttenb gemadit uierben ton- 
nen. 2)er Kjalmnb erflart an^brüiflid», bap bie ©cifte^fräfte beö laubftummen 
nicfit benjenigcn ®rab ber Ojeife erlangen fönnen, »eld;er jur ©d;Iic^ung eineö 
voHgittigen (St)ebüubnitTeö erforbcrlit^ ift ^). 2)agegen tiefe ftd; nun aüerbing^ 
einhuMibeu, bap ber Xfjatmub nid;t af(e ^.übagogifc^e unb bibaftifd;e (S'rfal^run-' 
gen erfd;öpft bai'C, unb bap feine ©a|ungcu nad) 3Wafgabe einer fortgefd;ritte-' 
neu Ü)?enfd;en- unb (Seelenfunfcc mobiftjirt werben fönnen. Stflein biefe (Sin- 
ipcnbnng liegt auperbalb ber ©renjen ber rabbinifd;en Ifiecrie nnb ber ^er- 
fömmlicljeu *}3rariö. Sie f)iftorifd;e SJefianblnng ber tbalmubifd;en Oueflen 
wirb fi(^ inbcf babur^ faum beirren taffen. Unb wie fie auf baö Seuguif ber 
^ft)d)cfcgic nnb ber ©rfafiruug ad;tet, fo wirb fie and; auf bie fiir üerfc^oKeu 
gebaltcuen "Stimmen bcrjcnigcu ©efcgeolefirer ad;ten, weld;e ftd; fd;on im tbal-- 
mubifd)en 5tltertt)umc balb über bie red;tUd)en ipanblungen ber Xanbftummeu 
übertjauft, balb über il)re Irauung inö Jöefonbere in einem milDern Sinne 
»erne^men tiefen, ßu ben Stimmfü^rern gef;örten nid;t nur »ielfad; gefeierte 
Slmoracr, wie (Samuel (1 05— 257), ber alö 9lrjt, Plftronom unb Gioilre^tö- 
let;rer berü()mt war, itnb 3i. 3 od; an au ben 9Jafd;a (geft. 279), ber jur je-- ') (£(j. map. 235, 18. 3. 2)ea 1, 7. u. (S. Äo^en baf. 
^) 9t. @. 5t. 3emad) 3ebef 9tro. 77. 93crgl. baf. 9tro. 68. 58et^ 
^c^em. 121, 9. 

') 3ebam. 112, b: pxiU'J b^Dl) "»P« iOl U'in. — 378 — 

rufatemifc^en ©eniara tcu ©runb legte, fcuterii auc^ i}odmxe^x\e Zi}annaitin, 
icie Qi. 3fmael b. ;)?. 3o(^anaii h. 93arofa ') itiib JR. (Sla^ar ben 
ecftammua ^), bcr t'c^rer JR. Sebuba'ö beö .*5ctltgcii »rar ^), unb ber »orjüg-- 
licl)fte ber (belehrten genannt würbe ^). 

äBir befd;eiben unö gerne, mit biefen nnmapgeblict^en S3emerfungen ben 
©egenftanb ni^'t ertebigt ju (laben. 3)a baö a(lg. öftcrr. bürgert. ®. ^. ben 
lanbftmnmeu bie Sered;ttgnng, eine gütige (Sbc jn fd)lie^en , überiiaupt ni(it 
abfpri(|t, fo (lat eö ntciit nur ein n.niTenfcf)aft(ict;eö, fonbern ciud) ein israftifc^ee 
Sntereffe, bic gragc Bom ©tancpnnfte beö iübifc(;en (Sijerec^teö 5U beleucfjten. 
3Bir erlanbcn unö an bie sperren ÄcHegen , »elcl;e biefer ^xat^i i§re Slufmerf- 
(amfcit ptoenben, nur bie 5öitte, ftc^ bei i^ren (Erörterungen ni(^t gu ereifern, 
unb Hicf;t in jeber uniycnicf;aft(id;en ^Di^fufiien einen Singriff auf ben X^almub 
ju nntteru. Slnfeinbungen nub 3^erfe^eruugen füi^reu t^cutjutage öcüenbö nid;t 
jum Siele. 9f. (Sla^ar b. Ä^ainrnua, ber bie laubftumuien mit einftd;t3vp[ler 
»DHlbe beurtt)eilte, ^attc ben QBa^lfprud; : „J)ie (Sbre ceiueö ©enofTen fei bir 
heilig »ie bie (lt)rerbietung »or beinern Seftrer '")" ! ßxitft ttUB JerufttUm. 

«on 

illofcs Sadjs. 

I. 

5ctrufalcm, 19. I^ammuö (1. 3uli). 5t^ glaube bie 9lo(^ri(^ten, 
Bleiche ic^ ^ijnen »on Seit ju Seit an& ber ij. @tabt unb bem t;. ÜJanbe will 
jufommen laffen, nicl)t beö'er einleiten ju fönncn, al« mit einem f^erjlic^en 
53rubergru^e au meine ©laubenöbrftber im üfterreid;ifc^en .Raifcrjiaate. 3(^ 
i}Abe in meiner 3ugenb ben Xl)almubunterri(^t be« gottf. ?ft. S'jei^iel 99 e ; 
nebift in ^affc^ gcncffen, unb auc^ bie ^efc^iba beö gottf. jH. SRarbec^ai 
Sencbift in 9Zif Dieburg freguentirt. äBie mir biefe meine l'el^rer y' unöcr? 
geflic^ finb, fo erinnere id; mid) auc^ ftet« banfbar ber too^lwoflenben ^e:^anb; 
Inng, bie mir »ou öfterreid;ifd;eu 3fraeliten ju Xfjetl irurbe. 

aöomit fofl id) nun meine eigcntlid;e 5öertd;terftattung beginnen? 3Rit 
ber CBBitterung! pflegen ftd; ja in @uro^.>a 3)efanntc, bie cinanber begegnen, 
»or 5l(lem »on ber Sßitterung ju unterhalten ! 

58efanntti^ fällt im Oriente ben ganjen (Sommer ^inbur^ fein Otegen. 
2)er näc^tlic^c X^au ift aber befonberä im i}. 9anbe ftinrcic&enb, bie 93egetation ') 3er. X:^erum 1, 1. 

') 3ebam. 113, a. ^aih. 153, a. 

=•) 3ebam. 89, a. <B. ^a--(5^alnj U, 70. 

■•) Äetfiub. 40, a: ''::;'>rrn NJ''D1tO- 

') Slbotli 4, 12. — 379 ~ 

in einem [cifd)en nnb fraftigen Biiftanie ^u er(;aUen. Dem enropäiidien 9Binter 
entl>ric()t l^ier ju ßante bie {Recienöjeit, »elcfie 4—5 2Ronate tauert, unc fcieei 
im Xf)a(mnt), Iraftat üaanot^ ') genan angegeben ift. 

3u beul gegenwärtigen Saläre (nif bie Otegenjeit fc rcgelmäpig ein, 
wie bieä nnr feiten 511 gefdieticn Vfiegt. (S6 regnete nämlici; am 7. nnb 17. 
(5{)efc(;njan (25. Oft. nnb 4. 9Joi\) nnb am Äidleo-sjienmcnb (18. Oioü.). 3n 
ben 3tttifd;entageu I;attc cö nic^t geregnet. 3n S^tge be^ feit Äiölc» ^erab- 
ftrcmenben Otegenei ffop bie beriif^mte OneHe 33ir 3iiab, 2X1^ "1X!2'), w6f 
nnb über, nnb bilbet einen S3act), ber, burcii baö Xljal .tibron ffiepenr, iu 
baä tobte SLUeer niünbet. 

Der tjiefige ,?lnfentl)alt ift ben 3fraeliten fett einigen 3vit)ren \el}x er- 
fct;n.u'rt. ^aeitbem ftd; nämlid; bie 3af)l ber diriftlicben *l>ilger nm bie (^riftl. 
Cfter^eit biö anf 15,000—20,000 vermcljrt bat, ift ber fficlnninsJ fo gefleigert 
»rcrbcn, baf »iele jübifrf;e Familien benfelben nidit erfcl;Jringcn fininen. Die 
JöaniJbcfi^er laffeu namlicI) bie Jjänfer baö ganje jabr nnbetvolnit , ircil fic 
von ben fremben ^Ulgern für eine ein,^ige 9Boct)c mcijx i)iietl)jinc< einiiebmen, 
alei »on einem fiieftgen 3nivobner für baö gauje 3af;r. 3ütö biefem ©rnube 
ijAt bie bentfc^4)onänbifcf)e ©cmeinbc in einem ber fdtcnftcn «Stabttieile 3ern- 
falem'ö einen ©anvla^ an fid) gefauft, u>c ein *pilgerbanö nnb ^'rioattt'cljnun- 
gcn errid;tet irerben follen. Der .^anfprei^ für ben Q3anpla§ ift bereite erlegt, 
nnb JQT. Selig ^ansborf ij^ aii *-8ei?cl(mäcl)tigter nad; Dcutfd)lanD gefen- 
bei, nm jnnad^ft bnrdi großmütliige, fromme ©penbcn ben Setrag »on 5000 \l. 
^nfantmen jn bringen, hjetc&er jnm 58e^nfc bcö ^Uafeanfaufeö ali Darleihen 
aufgenommen würbe. Dann crft fofl ijn einer Sammlnng 511 ©nnften beö 
53aneä gef^ritteu werben. 

3?iefleid;t intcreffirt mand;e Öftrer l*cfer and; iii 9iad;rid;t, baß Der be-- 
fannte Üßifjiondr $idf auö 58c()men t^or einigen SBoc^en f^jnrloö »etfcbwnnben 
ift. ör t)ieft fid) längere 3eit bicr anf, nnb pflegte fon 3eit ju 3eit Sluöjiüge 
in bie Umgegenb jn mad;en. ©eit bem Icätcn 9tnöfinge, ben er cor ungefähr 
brei Sföoc^en madite, wirb er cermift. 3U(eö 9la(^forfd)en war bi^Ijer »erge- 
bend. 3d; lannte ii)n perfönlid;, nnb id; glaubte fcbon oor längerer Seit ©pu- 
ren von ®cifieöfranff)eit an il)m entberft jn tjaben. 

Der OJcbaftcnr ber „fübl-eutfdjen SBarte", Dr. Jöofmauu, war bier. (Sr 
foll ben Sffinufcb begcn, ben i). Xempel wieber aufzubauen I I ') 2«if(^na 1, 3—5. 3, 1. 2. Kcb. 

^) Daö dn Diogel ber i). Schrift, 3of. 15, 7. @. {Robinfon'« ^ßaläftina 
U. 138—142. Sd)Wari b. b- Sanb. <S. 189 ff. HeJi. — 380 - 
^rabev Juftänbe. 

35ie fjieftge SfrafUten^Öemciiibe Catirt aU crc|auifct)er Äörper »om Sa^re 
1740; i^re geifti^e 9Jid;tiui9 »erbanft ite bem verewigten gottfeligeu Sterin, 
ber als getftUc{;er >!pirtc mit rü^reubcr Eingebung, ecl;t ^jatriardjalifc^er ©efiU' 
nung imb feltcncr Irene uiib 5lufopfentug vaftloe für bie 33ereb(uug feiner 
®eineinbf ivirfte, ben frudttbringeiibcn 'Sameii ber .Kultur ausftreute, ben rei;: 
neu £inn iin OBiffenfctuift niib ©efittung UH'cfle, unb ber Sd;öpfer ber meiften 
ivc()(t(iätigen Snftitntionen war, bie 9trab nun ^nr (äfire gereidten. 9ta^bem 
bie ®emeinbe»crtoaltung I)inf{c^)t(ic^) i^rer Drganifd;en ©eftaltung bie »erfcfcie- 
benften ^f)afen burd;gemad;t fiatte, conftatirte fte fxd; im @inne ber a. h. Sin-- 
orbnung in te;^terer 3eit ale JluUuf^gemeiubc, treldie nun, S700 Seefen in 500 
gamilien jcifilenb, »cn einem ®cmeinberat()e am 12 9Kitgliebcru vertreten 
»irb, uub bereu jefeiger 33crftanb ber aügemcin gea4)tete Jpr. 3gnafe 5)entfd), 
9ln6f4nt^mitglicb ber 3)cbrecjiner i^anbclgfammer unb 5lraber Bürger, ift. 

J)er 9iame be^ ^rn. ©entfd;, ber bie Snterefen ber ©emetnbe gu toal)-- 
reu vernein uub an £;>.'fernnnigfeit bei af(en @e(cgent)eiten an ber Svi^e fte^t, 
ift ju befannt, aiö bap iinr feine ^i^erbienfte »veiter ju betaiüiren braud)ten. 
2)em isücrftanbe jnr Seite ftebcu ber erjie 33ice=5Präfe^, Jpr. *^l)ilit)t> J^eim- 
baä), nnb ber jh^eite Siiee-^räfeö, ^r. 3faf SSerger, Slrabet 93ütger, beibe 
äWänner, benen bas SQ3oI;l ber ©emeinbe wal^rtiaft am <§ergen liegt. 

Unter ben 2)Htgliebern bcö ©emeiuberat^es bürfen 5»ei ber I^eroorta- 
genbften nid)t nnern?al;nt bleiben , nämlid; Jpr. äßoifeö Jpirfcfeel , Bürger oou 
3Bieu, unb Jpr. fieojjolb (S'pfteiu, 5lrabcr Bürger unb öeift^cr ber ftabtif^en 
aBaifen-'.^ommiffton. Jpr. 3Woifeö J^irfc^el bat fic^ folcoljl »a^renb ber 
QJerwaltung feineö i)infte^eramteö alö anit> olö ^Katbemitglieb, fowot^l but^ 
perfünlid;en Slmtt^eifer aiä auc^ burd; ©rüubung von (Stiftungen um bie ®c-- 
meiube, vcrjügtic^) aber um oie Hebung be^ l)icftgen @d;ulwcieuö uuerlcfd;lid;e 
ffierbienfte erworben, u-cfür er au^ md)t nur ju wieberl^olten 3Äalen bie 
ehrenbften Belobungen von ben ijoi)cn unb l)öc^ften 58e^örben, fonbern auc^ von 
@r. 2)fajcftät bem iJaifer gerbinanb im 3a^re 1838 bie golbene (Sivil;93er-- 
bienftmebaille erbiclt, wie and) fpäterliin, aU er jur (Srwciternng be^ Sc^ul-- 
gebäubeö 2400 fi. fonbirte (wovon bie 3ntereffen von IGOO fi. für abju^altenbe 
jäfirlic^e Oiequien, von 400 fi. für ben 5lnfauf von ©cbulprämieu unb von 
400 fi. 5ur S3ert^eilung von @(^ulbüd;ern an arme St^ntfinber in verwenben 
finb) unb auc^ ben 33au auöfül^rtc, l)o^en Dtteä bie Slufl;ängung feincö $or-- 
iväu im ^^rüfung^fale 5ur ewigen (Sriunerung anbefoblen würbe. «Selbft nac^ 
feiner Ueberfieblnng nad; ®ien, t^ic er uod) fortwäl)renb bie Stnliegen^eiten ber 
©emeinbe mit aller (Energie unb Opferfreubigfeit vertritt, fo oft er von ber 
©emeinbe ^ieju angegangen wirb, ift fein 5lugenmerf ftet^ auf boö ©cbet^en 
ber Ijicfigen 9(iealfc6ule gerietet. <Bo bet^eiligte jic^ ^r. §irfd)el gleid; 2lu- 
fangö bei bereu ©rünbnng mit einem 53eitrage von 2000 fl., unb fo ^at bie 
©emeinbe eö jejt aud; nur feiner eifrigen 33ertoenbung ju verbanden, baf <Bi. — 381 — 

SvceUenj ber ^r. S3arcn »?. Sinai, in 'öcrücfficfitigmu] ter t?ie(cn an? bic-- 
fer @d;ule mit bem bcfien (Srfolge ^^erßorge^angcnen Schüler o^x. n. n. Oieli-- 
gion, ein im 3nncrn ber @tabt gctcgeneö ©rnnbilücf «on 473 Ouabrat .^(aftcv 
iinm *-8an eincö gcränmigcn @rfin(gebäntcs5 mit bcv 33cbinijung 5ur «Sc^icnfnng 
machte, ba^ iäfjrlici; nntcr bcm Diamcn @inaif({;c Stiftnng 6 arme Äna= 
ben unb eben io viele ü)?äbrf;en g. n. n. ®laiibcn(5 in biefe Srtjule anfgcncnu- 
nien iverben, bafelbft nnentgeltlid^cn Untci'rirfjt er(}a(tcn nnb mit ®ci;ultn:d;ern 
v)erfef)en ererben fcden. 3n Sürbignng fc inclev fc(;nlfrennbU({;en Söeftrebungen 
nnb *-öerbien)lc hat and) bev ©emeinberatf» Jprn. .^»ii'frf^el ;5nm ©emeinberatf)?- 
(Sf)renmitgliebc ernannt. — Jpr. Öeopolb (S'pftein, einer ber cerbienftuollften 
33eterancn bee* ®emeinberat()eö, ber meftrmalö bae a3orftet)cramt nnb JiU^ar 
immer in längeren Seitränmen mit ber grcpten Umfidjt anf baö eftrenODÜfte 
befleibete, war: and) einer ber ©rünber nnb eifrigjicn Äämpfer für bie Crga- 
nifaticn ber Scl;nle, nnb feiner tf)ätigen Seitung »erbanft bie (Semeinbe fo 
niand;e fc^öne nnb crfprie^lirf;e ^iiftitnticn, fo nsic er an^ ncd; je^t alö ®t- 
meinberatl; ftrf; an 5lf(em anf bai? eifrigfte tetl)eiligt, \vü cß bie g'^rbernng 
einer guten @ac^e gilt. 

%<:xn üon 8oIif)ube(ei , glanbten >inr einige ber älteren 9)?itg(ieber bcö 
@enieinberat()eö rf)arafterifiren jn muffen, um nnfcrn ?efern ttjenigfienö ein 
fc^wacfjeö 58ilb beci fiieftgen 93enrattungöfpri^er^ ^n liefern, von »reichem jebeö 
einzelne SWitglieb, nur ba« ©emeintocftl im Singe ftaltenb, förbernb nnb rüftig 
für baöfelbe njirft, ba berfelbe bnr(^gefienbö ausi Scannern befteftt, bie für baö 
it>af)r()oft @ute erglüfit ftnb unb im i'^ctlfteu Sinne beis ®crte? ^^H ^tU}i< 
genannt p Ererben cerbienen. (Sc^luf folgt)- Jta^tn an jüb. 5d)ulmänner. 

©cftctlt i)on bem 2^ovftant)e ber ifrael. Äultu6gemetnbe 

in £eft^elt). 

1. 2Birb in ber 1. 53olt^fd;nlflaffe (früher (SlementarflaiTc) ft^on ber 
t)ebräifc^e Unterricht vorgenommen? SBeld^eö Sefir^iel ift in fciefer Ätaffe ^n 
erreichen '? 

2. äBie viel feil au^ bem a^ibeltevtc in cer 2., 3. nnb 4. ..klaffe gelehrt 
»erben ? 2Bie wirb ber l'e^rgang am ^wecfmägigften eingetfieilt ? 

3. 3n weld;ev .tlaffe fc(( mit bem Unterriditc in ber l)ebraifd;en @ram-- 
matif ber Slnfang gemarijt tt^erben, nnb uield;er Stufengang ift bei biefem 
Utiterric^tö^^Weige ^n befolgen ? 

4. Soll au^er bem SSibclnnterric^te noc^ ein abgefonberter 9ieligion^- 
Unterricht ertl^eilt ttjerben ? SÖeldie ieijt- nnb Jpilföbü^er ftnb im bejal^enben 
%aüi babei ^ü beuü^en ? — 382 — 

5. 3ft btc Ucberfc0ung bcr ©ctctc am bent •^ebräifd^en gitt girbming 
tcr Stntac^t tvünf(^eiieh.Hrt^ ober gar nctfitocnbig ') ? LltminTcTjc il!i,iei(]eii. 

Stbltfc^e ©cfctic^te uim @e6i\uic&e für ben tfraditifcben ^eiu 
gioneniiterricfct an ©iminaneu unD ?Rea([c^n(ei!. ^on 3)?or{| 
Stößel, ?e&m- ber ifraclit. ?]?e(i9ipn an Den f. f. 2ef)ranftalten 
tu ^rünn. l. ^eft. Mx tu erfte Älaffe De^ Unterg^mnafium^ 
unD Der JKealfcbule. iörünn, 1857. Xxnd unD SSerlag öon 
(5'. 5ßinifer. 8. VI. 131. 

J)ic »orlie^eute biblifc^e &ei^id)U, tic ciüc grcpcre 3libeit unfere? 
»acfcrii gvcuntcg unb'^2)?itarbeitcr^, i^at auc^ bie Stufmerffamfeit jübifc^er iRt- 
(igiouölcbrcr in 3)eut[c^laub auf ft(| sejogeu. ^v. Dr. @rüucbaum, S3e-- 
^irf^rabbincr in ganbau m'^icx $fa(g, ipriä)t jid; folgenbec ÜRafcn barüber 
alte; „(sin laiigiäfiriger^3iclio(tciuMintcrric^t an ber Sateiiu ititb @c»cr6ef^ulc 
batjtcr ^t mir cae iöebürfiup einer mit bem Äatecl;ii?mu5 ^anb in i^anb gc-- 
^enbcn, hjcnn nid;t gar i^n gau^ erfceeucen biblifc^en @cfc^irf)te immer flarer 
%tmad)t. Q6 ftedte fid) t)naiii, ta^ bie biblifd;e @efd;ic^te, »eun nid)t »Reget 
unb 33cii>iei juglei(^, bcc^ minbeftenö bie »onftänbigfte S3cifpicl;£ammlung ^u 
beu ^Regeln fein müife, tcdcbe bie Dieligionelefjre giebt. J^eiue ber ocrijanbc-- 
«en biblifrficn ®efc^ic(uen fcnnte aber ^u biefem B^v^crfc genügen. 3c^ f>if) nüd» 
genctbigt, toenigftcnö biefcn ibeil ber jRcUgionsJfeftre nac^ eigener 33earbeitwn>i 
meinen Schülern ^u biftiren. (S'i^ frente micf) ba^er geiriffermaf en , bcnfelben 
©ebanfcn bei einem jjrahifd;cn v£d}nlmanne, bem ^errü 3Hori^ Stößel, 
Scbrer ber ifraeL Oieligion an ben f. f. Sefiranfialten iu 33rünn, in ber Jücrrcbc 
i\i feiner biblifcficn @efd;irf)te ^um @ebraud;e für ten ifraelitifrf)en »Religione-' 
unterri^t an ©hmnaften «nb gjealfcbufen , bcfen 1. §cft mir i?cr(iegt, ^u be^ 
qegnen. T)oä) fc^ieu eg mir ici einem 5üergleid?e feiner Sirbeit mit ber meinigen, 
ba§ unfer 3wid bc^'nirfn gan^ bicfetbe, unr meine *8ef!anbtung »efentUd) 
eine anbere fein bürfte, rt)ie anbererfeitg er in ber pcctifc^cn Q3ebanbtnng tbal-- 
niubifc^er Sagen, bie irf) nic^t tiereinge^cgen, eine b c d) ft b eac^ ten ött?ertf)e, 
fc^one (Seite bietet". 2ßir glauben bie eingcbenbe Sefprecf^nng ber t^orlic-- 
genben bibt. ©efc^ic^te bis 5U ibrcr Qioftenbung i^erfdncben jn muffen, unb 
bcf(^ränfen nxxi hier barauf, biefetbe beu jübifc^en Ofeligicnötcfirem ongeIc= 
gentlic^ ;5U cmffeblcn. ') Sie Sdntlmdnner, welche biefen gragen eine ©eantttjcrtung »ibmen, 

»cKen babei bie beftebenben ®^ulgcfe|c unb bie oorgcf^inebcne etitnbenjaM 

in'« 33efcnbere ijcr 9tugen bebalten. Sln^ bütftc jebe ®eitläuftgfctt m ber 

I)cbuftion i(U i?ermciben fcir,. ^^^- — 383 ~ 
tteuelleB aus Ji)tta0O0e, Schule unb £tteratur. 

3n ÜRcrtjiinüer (3^cp. Weberrkin) ift am 30. ?lpril t. 3- eine 
von einem jübi|'(^en 5trc6iteften, *>iobcvt icop, mit erbaute ©mtago^e eilige^ 
toet^t ivorbcu. Slud; iic am 25. üJJävj b. 3. in aJJancljcftci- eiugetreibie 8»na= 
flöge ift Caö äßerf eineö jübif^eu ?{rc{;itcftfit. ©er (Srbauer berfetben, (Sbuarb 
Satomonö, {}at aud; baö für bie grc^c 2lu^ftc((ung in ÜKand;efter beftimmte 
®e6äube ixbant. ^sn Sllgier ifi fo eben auf Staatsfc-ften eine Sijnagogc volU 
enbet »orten. ?(uf ^trei Vufter in'r^cntfte bcv Staat 4000 fJ. 

(?lrd;. ifr. unb l'ien b'Ofvael). 

'i. 6r. i^ilipp ^d)a\) in ®ün^ lä^t auf feine eigenen Soften für 
bte fleine @üufer ©emeinbe eine fdjöne (Bintagoge erBauen. 

6. T)ie (Sinnjeibuug beö neuen SBiener Xem^elö ift nidit nur pcn aBic= 
ner *^cetcn, Dr. 5)?. l^ettcriei unb 3)?. (S. Stern, fonbcru aiid} von 3ona? 
©piß in *Prag ^ebräifd; unb beutfr^ befnngen h?orben. 

Xcmeötoar, int 3uli. 3)ie bicftge fefarbifc^e 58rüberf(^aft oerfam-- 
melte fi^ mn- ^urjcni auf bem ©cttccsacfcr, um nad; altem 33rauc^c bie im 
?aufc ber ßcit uubraud;bar getvorbcucn fiebr. T>rncffd)riften ^u begraben. 33ei 
biefcr ®e(egen^eit trurben nid;t nur üon ben Sefarbim, fonbern auc^ jjdu ben 
anteefcuben Deutfd;eu naftmbaftc ^Beiträge i,n »oWt^ättgen 3ti?erfeu geftenbef. 

X. 3)aö SBobltfiatigfcitö -' . Semite ber ifraelitifd)cn ©emeinbe in ^ari^ 
bat im Saläre 1857 bie «Summe üon 153,000 %x. »erauögabt. 

©^oma (Äomitat Sefee), im 3uli. !tiie ^iefige ifraelitif^e S^ute 
ift mittetft Stattbalterei--(Srlaffcä »cm 6. ÜRär^ l. 3- ^itr cffentlicfien Sd)ule 
erhoben tnorben. SSiettol bie ©cmeiube nur 20 gamilicu läfjit, fc bcft^t fte 
boc^ ein eigene^ S^ul^auö mit jirei ?ef)rjimmcrn unb ben uötl^igen 8ef)r; 
mittein. !l>er (Rentmeifter, 9t. ®. Schüler, f)at fid; um bie ©rünbung ber 
Slnftalt nic^t geringe ^Berbienfte erttjcrben. — 2lebnlid;f8 tt'irb uui von Zcvöh 
St.^SKiflög gemelbet, tro bie fleine ©emeinbe eine Swnagoge crhaut ftat unb 
eine ^toeiflafftgc Sc()ule, bie von CO Äiubern befurfu tinrb, erbdlt. 2)a« ®ir.- 
fen beö QSorfte^erö Stern unb beö Scfiulbireftor? Dr. 2luerfd;iß tt^irb be- 
fonber« gerühmt. 

ö. 9tm. 19. 3uni bat 9f. l'cbifd) ÜJJalbim in ^Bufareft feine 9ln-- 
trittgi5)erafd)a gehalten. 

— . 55er öiabbiner llliae 5Ö enamo fegb bat in Sioorno bie ?|Jfalmen 
mit einem neuen ^ebr. Kommentar fjerauögegeben. (Educ. israelita) ')■ 

A. Jßon bem fefarbifdien ÖJabbiner 3e^ubaf) 911 fala^ in Semlm, 
welcher ron bem n^'/j F'-P ^^^)^'i eigent^itmlic^e , originelle 33egriffe fiat, ') 6rn. öiabb. ?e»i. 35urfte id) mir nic^t etn (Sremt^lar b. ^cmm. er-- 
bitten ? «cb. — 384 — 

irf(ff)e er auf litcravtfc^cm SBcgc 51t »ocrbrciteu fuc{)t, ift vor .turpem eine bic- 
feil ©eijeufianb betrcffeiitc @rf;rift 'rh Hl^l tu 9lnifterbvim tu jh^eiter 9luf= 
läge erfc(;ieueu. 

/. 3)cr riilimUrf)ft befauute fiebräifc^e uub fioHäubifclje ec^riftfteUer, 
©abriet *JNcl(af in 5lmftctbam , i^erfeubete im »crigeu aJJcuate an bie 
?^reunbe ber ^cbräifcf;eu Literatur einen befcnbern 5lbbrucf feiner bebräif(f;en 
5ßorrcbe ^ur britten Stuögabe feineö 2)lac^forei mit t)Dt(äntifc|ier Ueberfe^ung. 
Die ftcine Schrift (Xitet: 12: ni<")?2) enthält eine fc^t gebrannte Ueberftc^t 
ber @efd;i^te ber Liturgie unb ber @ebete -'Ueberfe^ungcn, namenttirf; ter 
beutfc^eu. 

A, 5}on SfJatfian Säofcntbat '\\t eine neue 33earbeituug — bcutfd;e 
lleberfe^ung unb ^cbr. Äommcutar — beö 33ud;eö Äoftelet^ erfcl;ieneu. (^rag, 
a». 3. Sanban). 3)cr ißerfaffer bat fic^ bie biefeo <8ucf; betrejfenben (SrgebniJTe 
ber neuern (Sinleitung^nnfTenfc^iaft nic^r angeeignet, 5lucf; biclt er eö nic^t für 
uctbig, bie i^cn ibni fcftgebatteite lUutbcutie gegen bie (Einwürfe ber .ftritif gu 
rechtfertigen. 9'iict)tebefton'euiger inirb ber greunb eregetifcf^cr gorfc^ung in bem 
Kommentare mauc(;e anregeube 33emcrfung fiuben. ©efonberä cm^fef)Ienö»ertf) 
ifi biefe neue Bearbeitung beö Äc^ele:^ für 2)arf^anim, unb jnjar nic^t nur 
für bie ber alten, fonbern aud; für tie ber neuen ©c^ute. Sie ircrben ftc^ 
son ber gc^riftauelcgung - beg 6rn. 9?Dfeutf)al fe^r angelegen füllen, unb auf 
ibrem etanbpunftc nitfjt geringen 9iu|en barau« fc^öpfen. 

n. J)er unermübete, üerbienfiijofte 2)?. @. Stern in ®ieu fiat »or 
.ftur^em ba« 23. S^t^t feiuer „Kcc^be fu^ctjaf" berau^gegcben. J)ie in ben -Ä. 3- 
cntbaltcnen eregetifcben unb tiiftcrifcf)en 9lrbcitcn iinn-ben irir in einer eigenen 
Uebcrftc^t befprec(;en. 

A. Dr. Se»ijfobu'ö 3cctogic bee Xf)almube(, bie fc eben erfc^ienen, 
ift ein äffen jRabbineu bringenb jn empfe^tenbe^ SÖerf. 2)ie 531. irerben eine 
ausfübrlidie Stn^eigc be£sfe(beu bringen. 

TT. 3n ber „cftcrr. Stf^rft. für ))raft. ^cilfunbc" hm6)td ber Ü)?itrebat= 
teur, Dr. @. $re^ß, über bie Sanitätg^nftänbe in Serufatem. J)em 9lcti)-' 
fcf)ilb'ft{;en «Spitale, „irelrfieö .^unärfjft Cent Dr. C^obn fein (Sntftetien ver- 
banft", n?irb bier eine auefü^rtidH- ©d;ilberung getribmei. Dr. ^4-'. fagt unter 
Jlnberem: „!Die Äranfen ftnb f)ier in einer üßeife gebaüen, n?ie in feinem 
(Sljitale (Surot^a'^, unb \\t nur ju itunbern, ba^ fie, «?enn fte ant^ gebeilt finb, 
bie 9lnftalt, in ber fie fc gepflegt tterbeu, gut»rif(ig ijertaffen. ©ei biefem 5luf= 
ttanbe fann e^ aud; nid;t bcfremben, wtmx fic^ bie 33erpffeg^foften böber fielten 
(jeber 33erpfiegetag fcftet 2 fr. 36 c.), ate biee fonft n^c ber ??a(l ift". „Leiter 
unb Seele ber 9tnftalt, bie unter bem ®d;uße unferee attergnäbigfteu Äaifcrä 
ftebt, ifi Dr. ?leumatin". 385 — Jllofes J1leiiöpfe|*of)n iifs J5i6effpr|c0er. 

3«m Geburtstage iHenbelsfolitt'B ')♦ 

(Ec^ou in feinem frühen Süngling^altcv befa^ 9J?o[e^ ^JOtfu- 
bflefo^n eine in jener ßeit [ef)v [eltene, genaue ^tenntnip bev {)eilt> 
gen ©cfcrift. 3faf (Suc^el, bev erfte 33tpgvaf be^ eb(en Sßelüpeifen, 
t^erfic^evt , luni einem glaub^üüvbigen Sugenbfrennbe unb ®tubien> 
genoffen beöfelbcn gef)ört ju f)<ib?n, bap 9Jienbe(^fo^n fc^on alö 
3üng(ing ben Xcxt ber 24 biblifc^eu 58ü(^er faft ganj auöwenbig 
,iu rejitiien ivu^te '^). 

3u biefer 33ibelfeftigfeit f)atte er bereite in feinem elterlichen 
^anfe ben ©riinb gefegt. 9J?it ber Sprache be0 göttUd^en 3Borteö 
war er a(6 jefinjä^riger Änabe in fo §of)em @rabe vertraut, i^a^ 
er ficb a(ö l^ebräifc^er !X)icl^ter t^erfuc^en fonnte ^). 3)iefe (Srfc^ei* 
nnng fonnte auffallen. 2lm n?enigften läft fie fic^ (\u^ ber ^u je? 
ner 3fit üblicben llnterricbt^weife erflären. 3n ber neueften ?e^' 
benögefcfcictte ?0?enbe(^fof)n'^ fieift eS atlerbingö: „I)a ba^ alte 
^^eftament bebrätfc^ gefc^rieben ift, fo wax ta^ Stubium ber fie^ 
bräifcf)en Sprad^e ba^ erfte, melf^eö bie ^inber trieben, unb i^on 
ivelcfeem fie ^um 3;ba(mub unb beffen ^Kommentatoren übergingen "*)". 
Dem ^nnbigeu ift eö aber I){n(änglic^ befaunt, i^a^ bieö nic^t 
ber %aU war. 55?enbelöfo§n felbft ift, nac^ ©uc^el'ö autC)entifct)em 
53eri(^te, \vk bie meiften begabten Knaben feiner ^dt, fc^on im 
fecbften l*eben6iaf)re jum 2;f)a(mubftubium angeleitet worben. Die 
ikbe jur @(trift ivurbe in bem gciftreic^en unb ici^begierigen 
^inbe nic^t »on feinen ?e^rern, fonbern bur^ feineu QSater an- 
geregt. ') 6. t£ei)tcmber 1729. 
^) I). Sammler 1788. @. 118. 
■•') 5)af. @. 117. 

') ®. 53. 2Rcnbel0fol}u : Wl. Ü«.ß i'ebcnögefcfj. tu 3 Slbfc^niltfu tu Wl^ 
gef. ©cfjr. Sci^Jjig 1843. I. @. 4. 

BeD-Ciananja 1858. II. 25 — 386 — 

Xcr aimc ^l}(cnDcl wax Sefev. X'uicb Dae^ Slbfcbveiben Ter 
Ihüia ^u i^iiagogvilcm ©ebrauc^c umv ihm, unc ineleii [einev 
Stant)cec3cno|'fni , tn "ifficutlaut t'cö ^4-^cntatciute lu^dfornmen <\e^ 
läufig gennnCen. (5iu folcbcö 5l?orbilD foiimc feine 3Bivfmig auf 
Pen fleinen ^Wofeö ntc6t V'crfcfilen. 2:ie Siniagogenfc^veibev unt^ 
3?oibeter gefiovtcn überhaupt in Den unbiblifcbeu ^dtcn \n Pen 
eifrigen .^ütevu Der f). eitvift. '<?lbraf)am b. ^t'f'itfa, in^vbeter 
in Ä'vemcnec^ (1590), b^ia'^ mehr (vinficbt unf ^efonnenbeit in fev 
ecbriftau^legung, a(ö bie größten rabbtnifcben 3i'^i'^^^it^^f''» feinee 
^anbeö ^). Xn 33a[ftft 8abbatf)ai bai] Dem Scbriftfeßcr 5c [ef 
^ßi^cnbaufen Die 33ibel in'ö Xeutfcbe übevfe^en (1679). t^incv 
Dcv eifvigften /^^'Cimt't' Der natüiltcteu Scbiiftauölegung im 17. 
jabibunDevt irav 3äfe( 3cfci in ^4-^rag *^J. Xic e^nwgogen- 
ffviptoven trieb Dac ^eDürfni^ Der rtrf?tigen Scfcreibung, Die bcffe 
ven yeftpren Dae 33cDürfniß Der forreften 2lne[pracbe jum 8tnDium 
Der h. ®pracbe uuD .Scfcrift. 3[af *4^vemi>ei(er verfvimnuite in 
^l^rag an ieDem ^5'^-eitage fammtlicbe '^fun-alef toren , um Diefelben 
^ur rifbtigen ^,^e[nng De^ *®oef)enab|'c^nitte6 anzuleiten. (S'iner fei- 
ner Danfbavften miD empfanglicbften ß"^)^^^"^'^' H\ir Der 5?orbcter in 
Der 'ilieufc^ule , (5:f)ajim @cf)icf. ^erfelbe i]ab 1759 eine fiivje 
bebräifcbe ©rammatif ^erauö "). -Ter eiuAige böbmifcbe O^abbine, 
Der Damalc^ ai^ Äcnner Der bcbräifdjen ©rammatif einen Stuf be- 
fap, iiHU Der ^4>illiti'v Ärei^^vabbiner ^\)ceir 9totbbaumI Bo febr 
ivaren Die jüDifc^en 'Xbcoiogen mm Den untergeinDneten S^>nago-^ 
genbeamten überflügelt unnDen ! — ?K. ^ipmann «S^eKer batte im 
17. 3abrbunDert geflagt : „Xie bebriiifc^c ©rammatif ift i>erfto^ 
^en uuD rcrlaffen, unD Doeb feUten irir mn- i'lllem fie liebenD um- 
faffen *) I" 3nt 18. 3abrbunDert loar bierin feine mevfiiife IHen- 
Derung eingetreten, b{6 Dunl) Den cofni einci> ^i>erbcters? unD Den ■') iöcigl. f. up* *""*^n, i'iiblni 1593. ^Äbclfeiimi. iiut toiUlrfifit 
©tofffu. 

'^) ikrf. t. zpy "7")'' ^2- iMbcÜcmnt mit tciitfrficii (?><leffiii. 

^) ^W. ^. Siarf) 3i<c()af: n2'i>' H^''^"" '::]^''' p^'^p'^ D^2r^ — 387 — 

vSo^n eiiif^ 3c^rftbere eine neue, beffeie ^Jßenbung ^er Studien 
t)fvbeige[üf)rt »Durte. ©alomon Äoben, Pev ?Hfftauvatin- ^el• be== 
bväifc^cn ©rammattf unter ^en ^eutf(ten 3uC»en, »rar bev @ofm 
beö .^anauer (5f)afan'ei 3uba ?inv Äoben, unb ÄI?enbe(e[obn , bei 
jReftauvator ber jübifiten ^ibelfovfd^uui] unb bee* jübifcben 'Öibel^ 
unterrichtet, ivar ber ®obn einee amen Sofer'ö ju Xeffau. 

■»Wenbel^fcf^n ift [ein gan^'s* i'ebeu t)inbuv(6 fv^eunb unb 
"§orfcber ber belügen Scbriften geblieben. X>ie0 beireifen [eine ber 
33ibelerege[e gemibmeten bebräi[cben unb beut[d^eu 398erfe. ($ö 
lag im ©eiftc [einer ^dt unb in [einer eigenen ^iicfetung, \>a^ er 
[icb viel ireniger von ben nationcUen, ale» von ben allgemein 
men[cf)liLt'i'u (Elementen ber «Sitrift angeflogen [übtte. *^lllein ob ^ 
autt bie heiligen Oieligiou^urfunbcn ibm au[ [einem Stanbpunfte 
ivol eine 35e[tätigung, aber feine Offenbarung ber Steligiouöumbr- 
Reiten ju enthalten [cbicnen, [o mar er boc^ ihmi einer ma^rbaft 
frommen (£f)rerbtetuug gegen baö 2ßort ©otteö tief bur(^brungen. >{ 
5Belc^e bobc unb [cbirierige 9lufgabe ber Sitriftaue*leger ^u I6[en 
f)abe, tonnte [einem bell[c^auenbcn 33licfe nic^t entgeben. Da^er 
ivagte er \i(b an [eine erfte eregeti[c^e 2(rbeit, bie (Srflärung beei 
*-i?rebigerö <£alomo'f\ erft in [einem t^ievjigften Sebem^jal^re, nact)? 
beut er bereite^ eine bobe «Stufe p^i(o[opbi[(^er jReife unb fcbrift- 
ftelleri[cber 33erül)mtbeit er[tiegen batte. 2)ie (*rege[e beö Äobeletb . 
bat, unterftüU v»on ben ($rgebni[[en ber (§inleitung^mi[[en[c^aft, 
feit 1770 bebeutenbe Jortfcbrittc gemacht. 3)?enbetöfof)n'^ fiafftfcb 
gefc^iiebener Äommentar, bem ftton ^^erbcr »olle ©erec^tigfeit 
miberfabrcn lief, hat aber baburcb [einen 2ßert^ nid^t verloren, 
.^ein i^enner nnrb benfelben lefen, obne ftcb ber barin l)err[c^en* 
ben burcb[icbtigen Ä'larbcit unb religi6[en 2ßärme \n freuen. Se^ 
fonberei mobl tbut bem gleic^geftnnten ?e[er bie !!lßabrnel}mung, 
baf bem liebenömürbigen QSerfaffer beö *-|3babon'ö auct> bei bem 
@e[(t)ä[te ber ®dbri[tauölegung bort, iro bie per[önlii-tie j^-ortbauer 
beö men[(^lic^en @ei[te^ wad) bem Tobe bei§ Äörper^ jur Sprache 
fommt, baö ^erj üoü wirb, fo ta$ feine fonft [o ruljig babinflie* 
f enbe Ütebe unmillfürlic^ einen oratorifc^en Scbmung nimmt ^). '') ©. t)c[. ben .tomni. ju ^^Jrcb. 3, 17. 9, 2. 12. 

25* — 388 — 

3n Ti'v 33oii'ebc 311 [einem Äof)eletf)^Äümmenlavc cvflävt Ü)ient)ei6' 
[of)u, bap ev aud) bie SBerfe ct)iiftlütcr ®cl)nftfin[c^er ju 3tatf|c 
^cg. 5{ucf) I)icnu bvac^ er 33af)u. (Seit 3)cu 3[af 5lbia5>anel, 
ivelc^cv bei- Otatftgeber wn iner 6oui^cvaucn uiib bev Sd^rififteller 
^mm 3a^if)uubeitc mar, mib bei- lüttt feiten bie ^Weimnujeu 
c^rtftlic^er ®ele()rteu anfüllt., ^atte faum ein jubifi-^ei ©c^vift^- 
au^Iegei- Spvact)fenutnif[c ^emig, um ein ®(eic^e^ tf)uu 311 fönncn. 

Sefnmitlic^ wax 9J?eubeI^[of)u aucb im Mmi bie ))()i(o[ev^i^ 
[ite dlüf)c eigen, ivelc^c fic^ in feinem Ä'ot)e(etf)',Slcmmeutaic auf 
eine ivo^Itl^uenbe SBeife offenbart. @ö brachte fein @emüt nict)t 
anö bem ©leicijijeivic^te , alö Äiniig ^ricbric^ IL feinen 9?amen 
an^ ber ?ifte ber ^anbibaten ftric^, welche iljm t}u föniglid^e §lfa> 
bemie ber 5©iffenfc^aftcn unterbreitet ^atte. 9?ic^t fo ruf)i9 fonnte 
er bei bem Sat>aterif(i)en Streite nub Ui beu för^^erlicbcn Seiben 
bleiben, benen er t»on 1771 an fo oft unterunnfen \vax. 3» ffi- 
ner 2irofte^bebürftigfeit griff er nac^ bem iButte, nacb u^elcbem 
nic^t nur u>erfl)ei(ige, fonbern ancb UHif)rf)aft fromme unb trofteei^ 
bebürftigc 3fvae{iten eingreifen ))flegen: bie ^^^f ahnen nnirben fein 
Vieblingöbnc^ unb blieben eö jef)n 3al)re lang (1773—1783)! 

1)ie i^rucbt feiner 3Sorliebe für bie l)eiligen Sieber ift feine 
Ueberfe^ung berfelben. ©eitbem biefelben erfdbienen, l)at bie Ueber^ 
fet3nng^funft überf)anpt unb bie '*|^falmenbearbeitnng in'e* 3?efonbere 
einen au^erorbentlic^en 5luffi-^u>ung genommen. 9U(ein bie '^^falmen 
'iti(enbel0fof)n'ö fjaben noc^ immer manche il)nen eigentbümlic^e 
%n^c bebalten, unb finb baf)er aller iBeacbtung unirbig geblieben. 
l?neranber i\ vC->umbolbt ift in feinen ^l^falmenjitaten „ber treff> 
iiiten Uebertragung i^on ^Wofee* 'iD?enbel^fobu gefolgt '")". 

SÖäfireub beö Dej^enniume', in u>eUfem IlTJcnbel^fobn feine 
^|s|almenüberfePiung m^llenbete, u>ar er cwici) mit anberen bibliftten 
Schriften t>ielfac^ befc^äftigt. 3m 3al)re 1778 erfc^ien in Slm- 
fterbam baö ^^.^rogramm feiner ^^entateuc^an^gabej im ^füblinge 
be^ 3al)reö 1783 unir biefelbe vollenbet. T^ie "lenben^ biefe^ 
5Berfei^ ift bisher nicbt flar genug evfannt u^orben. 

'«) Mcmoi II. ©.119. — 389 - 

3n [einer ü^onebe „Ov ü-^'^Hljiba" jagt 5!3?enbe(^[of)n : 
„2l(i5 ©Ott mir Knaben yevHef;, unb bie ^e\t ijnwnUm, [tc in bev 
'Xljovct \\i nutevricfcten , inib ifnieu bie (ebenbitjeu 9ßovte ©ctlcei, 
wie }ie in bev f^eifiijeu <£c^)vift gegeben finb, eiujnfd^ärfen, fing \(b 
an, ben ^4-^entatenrf; in ein veineti regeivec^te^ !l)ent[cf; ju übev^- 
[e^en, unc et^ in nnfeven 3;agen gebvanci^lid() ift *')". 31(6 ibm 
91 b ige bor ba^^Scin i'^on ^rag am [eine 9]eruninbevnng barübcr 
aneibviufte, baß jn ber ^^^entatenc^-^lniigabc feine 2(pprübation von 
9f. (Sjed^ief ?anban •-) lun-iangt unirbe, antu^ortcte i(;m ^Olenbetö- 
[olMi nnter 5lnberem: „Sc^ iHn[apte \^k bent[dbt' $entatcncb4Ieber^ 
[efenng niitt etu>a, nm babnrd^ ?)inf nnb 9?anien in ber SBelt, 
ober gar einen pefnniaren ©eunnn ju erlangen, [onbern jnm ©e- 
branc^e [iir meine f inber, bie mir ®ott [c^enfte '^}". 

'Bie[e 33er[icbernngen 50?enbeK^[of;n\^ finb inbep nic^t bnc^- 
ftäblic^ jn nefimen. 2BoI nnterliegt eö feinem 3^x>ei[e(, t'a^ bie 
Sorgfalt für ben Unterricht feiner eigenen Äinber ben erften Sin- 
ftop ,^n feiner 'IboraüberfeBnng gegeben Ijat. (Sben fo getinf ift 
eö aber and), ta^ bei biefer Slrbeit anc^ fc^riftfteÜerifc^e, ja fogar 
reformatorifc^e 9(bfic{;ten mit nnterliefen. 9J?enbe(^fof)n felbft fagt 
mit 23ejie()ung anf bie ^erbammnngt^nrtfjeite ber Dtabbinen über 
feine lleberfe^nng n^örtlicb : „Sl^enn meine lleberfe^ung von aWen 
3frae(iten ot)ne Söiberrebe angenommen werben foüte, fo wäre fie 
überflüffig. 3e md)x fict; bie fogeuannten SQSeifen ber 3^it 
wiberfe^eu, befto n6tf)iger ift fie. 3;c^ i)ahe fie 2Infangö nur 
für ben gemeinen iWann gemacht, finbe aber, ta^ fie für Diabbi- 
ner noc^ viel notbwenbiger ift; nnb bin SßiUenö, fo @ott wiÜ 
nnb fein aBof)lwoüen auf mir ru^t, anc^ bie ^^^rofeten unb ^a- 
giogvafen f)erauö,^ugeben '^)". ^af eö feinen ©(aubenöbvübern 
9?otf) tf)ue, ju ber feit langer ^eit vernac^Iapigten 53ibel jurürf- ") Dt li'-mäi). ^pra^er %ü^abi m\ 1836. <S>. 12, b. @. 9Öfrfe VII. 
@. XXIII. 

") OBerfc VI. <B. 447 flcf)t fäifcblict) „ben f)iejiaeu (b, i. berliner) 
Otabbincr" 

'^) (Jdsj. »Htmab, aßten 1794. ®. 5. Üöerfc VI. @. 447. 9lnm. 

'^) mtU VI. 452. — 390 — 

ntfhiv'.'u, it tijnt immer flaiev flelvor^en. Unterm 22. 2lpri( 1784 ^^) 
fc{)reibt er an 5!'Mgebor l)a*?ein, ta^ eö \:>on geringem Gelange 
tei, ivcnn Der Kommentator bn ^^[almen Ooel ßini>e) nic^t .über* 
all ben Sinn trifft, un^lä;en er (93?enbelefof)n) in bie SBorte beö 
lerf^ö legte, „itjeun nur unfere ©laubenöbrübei aufmerffam ge- 
macht, unb angefüi;rt werbe^, auf bie Söorte beö ^nofeten mib 
vSpagicgrafen anfmerffam ^u fein. 3n jenen heiligen ßdUn mu^ 
eö büct) ganj anbenS bei ber Station auögefeljen t)aben, loenn mau 
fo(c^e !Dinge f>(Ü4bn ganjen Station vortragen, nnb ^offen föniien, 
•>on il)r in'rftiTnDe'n ^xi jper&en. 3iieÜeTcb! erleben unfere ©laubene- 
bniber uneberum ein folc^eö ;3vil)rt)unbert ^'^)" ! 

Xie bnmeuentifcben ^^^rin^ipien, we4^e J^ifeel^fohn 1770 
aitUMcfeUe '"), ann fim, nnu^^.5i?l^a.«n'!i?a (lierc, Gilbert 

€cb«nenö unD ^Hnreu auf bem (Gebiete bei ^ermeneutif geleiftet 
hatten, fcbon hM: J't'"<L.3^''t miüxet. CÜgin bie ganje DarfteÜung 
war offenbar t^l^^PmobutK-r. ®cnu '9)unbeleifo^n bie Ü^ielfin* 
nigfeit ber €^'ti|ft »ieüeic^t auch nicfet ganj in 2lbre.be fteüte, fo 
hatte btefelbe. j|oc^ in feiner Uebe5|««guug viel engere ©renjen, 
alö ifjr. in jcneii. 2)arfteÜung gejogcn ftnb. Seine eigene föregefe 
beweift,' ba^ er|fi^, -imiteefentlicben ju ben fiermeneutifc^cn @runb* 
' fä$cn feiner ^itgenoffen , <B e m l e r unb (S r n cfti, bef annte • " bie 
'-?luffinbung bee grammatifcben uub l;iftüriic^en @inneö ift il)m bie 
.tnjigc Slufgabe fenier.Ccfcriftauölegung. 2)er ?öfung biefer t>ün 
';))?enbe(öfol)n in ben 'Ißerbergrunb gefteüten 2(ufgabe im iveiteften 
Umfange l)abfn fii| "^u ^euerer 3''it-- in 2)entfc^(anb , St^tien, 
)Vranfreic6 jjnb $oIen bcbeutcube ^räfte gen>ibmet. 2)ie eregeti:« 
fc^en Strbmen jübifc^er @elet)rten» in !l)eutf(tlanb ^bebt^Sunfen 
vülmienb lieroor, unb fügt hin.su: „Q3erfennenill!fir*alfo nicbt ben 
großen g-ortfcbritt, welcher in jeimn U.nteruel)men liegt, unb feien 
poir baufbar für bie grüivblic^l ,®rt«;l)rfamteit , n^clc^e fic^ babei '') diicht 12. «iprll 1774, ivic cd in „ffierfe" VI. ®. 447 ^ci^t. ©et 
fBxu'i ift -l"r2 T'W' n""] nid)t 1"'? r,cf*rict)cn O^c^et. 9^cm. I. 16, b). Sic 
*iirahncii fiiib cift 1783 crfd)iciicii I 

"^) 3i5^. 9?ci"^fc I. 1«. aScdc, VI. 440. — 391 — 

fmibj^ibt. Sic el;vt \\id)t aUcin Pap 3nbtntt)iini, fonbeni 
and) 3)eiit[ct)laut». ^^)". Xxo^ biefeö ^obc$ nmp inbc^ ber 3»' 
tH\]viff alkö tteffen, unu^ bi^ex o^ddfUt u>iivbe, mir alö eine xnel- 
vert^eißent'e ^))ioi\]eiuothe bev 3ct)viftfoifd)uiU] betvacttet u^evbeii. 
2lbei- aiut villi f)cllcn 5)iittai]e unnbeii jiibifdie 5öibe(fov[(f)ev tni 
^)(amen 3)toi>e( '^^leiibelöfofni'ci mit banftmvev ^^<'vefn-iing nennen. Knuit htt8 f1uJ)ciitf)nm diiP ännafjmr an 93oir Dl. UJolfijnug tt^Tfffli^^' 

r. r. ^|5rofcff'-''r t'i'r 5>?ec(itc an bor ^t'raqef^^berfität. 

Unter 3lt'i>|>tion iH'rftef)t mau > ■netnen benjenivjen 

ütci^töaft, bnrdb C^n eine ^ei-fon an att mtfcjenommen 

nnrb, welche nidbt bnnt ieiblirfce 9lbitainimmq', -ba^ev nic^t üon 
9?at«r aw^ in biefeui 9\Vdbt^i^^'rfvaltuif[e ftol)t. ©ö finbet ficb biefe^ 
Ütctbtöinftitut [d^ün bei [e^r mUii alten ^K3ifent. aber lu'rfcbieben 
in feinen 3iect)tö|ol9en , fo^.une*nd(:b rr, \u baobciSunten 

vgolennitäten. 2lm anöi^ebilt'eteften jeii]t e^ iicp bei ben JRömevn '). 
2)nrc^ bie 9J[boption^^ foü ein bem "natürliiten 4iadbgebi(beteö %amU 
lieni^erf)a{tni^ ge^ruiibet werben, bamife entmeber, u>ie bei ben 
9It^enern '^), fein beftef)enber ^an6ftanb lo7y.oL;} einqefje , ober nne 
bei ben 9iöinern bai3 Slboptiöfinb nid^t bU^ (*rbe beö ^i^ermö^enö, '') ^>3ibflu>cvf I. XVII. ^ , 

') 3inimcni'«i @efd;icf;tc4e« romifc^e« 9?ec(;t^. 1. 33b. 2. ?lbtl)l^. §. 220. 

^) süi^l. *Biiiifeii, disquisitio philolog. de jure hereditario Atheuien- 
siiim. (SJöttiiiycii löl3. 5)erii{)er^, ^öeitrü^e jur @cf(f)ic^te ber rüinifclieu lefta; 
nieutc 'öoiiii 1821. ©limm'ei bcntfcttc 9tec^töaltcrtf)ünur @. 463. — 392 — 

foubevn aiic^ ©teüpcrtreter tex ^erfon beö Slbo^tiüiHatev^ in 2tb|td^t 
auf pci-fönUc^e (Hamiden* unb ©eutilitätövec^te unb ^sflic^ten werbe. 
Daburc^ fam ber 5(bopttrte iüc6t nur in bie öäterlic^e ©eivalt [ei^ 
neig 2Ibopt{i)t\itev6, fonbem evKmgte and^ jugleid^ in ^ti'ufftd^t auf 
benfelbeu bie D^ec^te eineö Äinbeö. !Daf biefeei Diecfctöinftitut in 
beut Umfange unb mit ben 9)?oba(itaten, unter n,>elc6eu ee im ro- 
mifc^en Dtecfcie, foivie in ben fpiitern S^ecfcten occibentalifcöer ^MU 
fer aufgetreten ift, im 3ubent()um niemalig .^ur @e(tung gefommen, 
ift getvip. 9?ac6 bem 5i)?aßftabe römifc^er 9tecbt?inftitnte , biufen 
bie ber Hebräer überhaupt uic^t gemeffen uunben. Db aber bie 
Slboptiou ben aften Hebräern, fo une beut fpätern 3ubent^ume 
ganj unbefanut geblieben fei, wirb i^on SJ^mc^en nic^t ganj ol)ne 
@runb bezweifelt. 3)ian beruft ftc^ nic^t nur auf ©eueftö 48, 5. b., 
wo auöbrücflic^ bericbtet wirb, ta'ß ber (Srjrater 3afob feine (5nfel 
(Spbivüm unb 9J?enaffe an Äinbeöftatt aufgenommen, unb if)nen 
ei^entueÜ gleicbe (Srbreci^te wie feinen eigenen S6i)nen eingeräumt 
f)at, fonbern auc6 auf @en. 30, 3. 6rob. 2, 10. 'Mti) 4, 16. 17. 
(Sftf). 2, 7., unb glaubt, ba^ in alten biefcn ©eÜen nicbt ein b(o^ 
^eö ^^^fieg»ert)altniß , fonbern eine wa()re SiDoption gemeint, unb 
unter p^H, nj?:)%S' ein 5(bo))tiin\iter , eine 2(boptit>mutter ^u »er* 
ftet)en fei. 3)iefe 5Inftcbt fc^eint ancfi bei Sofefue unb ^lßi)Uo i\)xe 
53eftatigung ^u fiuben. Elfterer er^ätjit ^), ta^ 2(bra&am, weil er 
fic^ wenig Hoffnung macficu founte, natürlid)e Äinber ju erjeugen, 
ben Sot aboptirt fjabc , unb ^hilo *) weif fogar i^on ben 3or* 
malitäten ^u er^äl)len, wclcfce bei ber 2lboplion beö 9J?cfeö burc^ 
bie ^^^araonentocbter ftatt gefuuben l)aben, um ben SlDoptiüfo^u 
TioiriTÖg viög ober der 6g viög al6 natürlicben Sol^n yvrjaiog viög «) Antiquit. L. I. cap. VIT. §. 1. ©. 29. di. OW^tcr. 3ofcfu8 bcbiciit 
]i6^ bcö aSorteö: „it^tTToirjöctro", cineö Sluebnirfcö , mit bem aucf; bie Oric-- 
d)(ii bai5 9tboj)tioücrf)ättntp bezeichneten. 2Wan gebraudjtc ben Sluäbrucf „e/.- 
TTouiOai" pon bem QJater, ter feinen (£o^n in ein frcmbeö ^auö tiinein 
abo^-itiren Ucp, unb „ti^nourSai" oon bem, ber aboijtirte (@. 3Bt)ttcnbacö 
Bibl. crit. III. P. IV. ©. 70 ff. Sobegf jn ^fjni^nicbut^ @. 335). 

') De vita Mos. Lib. I. §. 5. @. 118. vol. IV. Edit. Schwieskabi. 
Lips. 1828. i — 393 — 

(fuöaugeben ^). Shic^ bie ^iiilgata gebraucht in ben jitivteii ©teüen 
©rot». 2, 10. imb ^ft^. 2, 7. beii Sluebvucf „adoptare" uiib [c^eint 
bemnaf^ auf c^Uid)? 3öei|e in beu aiigefüf^rteu bibttfc^cn erjä^fun.' 
gen ein 5lbo))tii>iH'rf;aaniß erfannt jn fiaben. (Smnigt man nocö 
übevbieö, baf bie Slboption ein [nbfibiäveö mitkl ift, nm tci 
Äinber ^u eriverben, m feine ^offnnnvj anf (eibüc^e mui)tonu 
nienfc^aft i^oröanben ift ; [o nnrb man um [o ei;ev ju gfauben yer* 
anlapt, ba|^ tie S^ebvim ein folc^eö 3)?itte( nic^t i^on ftcö geiviefen 
^aben, ba hei if;nen Äinberevjeugnng inn-^ngöiveife 3ivecf ber iSlje 
war, unb (eibiiite Unfnu-^tbarfeit für ein Unglürf gef^aiten nnirbe. 
^atie man fic^ nun einmal für bie S(nnaf)me einer §(bopticn bei 
ben Hebräern eutfc^ieben, fo wav man iveiter nic^t verlegen, axid) 
bie tdbn ftattgefunbene geierlicbfeit in ber mbd nac^juj'veifen. 
^ieje foü barin beftanben f;aben, t^a^ man t^a^ ju aboptirenbe 
Ämb auf ben @c^oß ober auf \^k Äniee genommen, um bie na. 
türlic^e Beugung unb ©eburt auf fmnbolifc^e mi\e barjufteUen 
wie benn auc^ bie 9?ömer, um ben ©runbfaö: adoptio uaturam 
imitatur (^ic Slboption ai)mt ber 9?atur nacö) ^u i^erfinuiicben 
fic^ bei ber 3lboption folc^er (Zeremonien bebient fiaben, bie ben 
m ber natürlidjen Beugung n)mboli|ltren foUten. mm berief ft«^ 
n)ieber auf @nief 30, 3. 48, 12. mt). 4, 16. ©in folcöe^ 
9iec^töfVmbo( glaubte man nic^t nur bd ben Hebräern, fonbern 
auit bei anbern ä^ölfern pi entbecfen. eo weifet nic^t nur ber 
für ,,adoptare^' gebrauchte aitbeutfcbe Slut^brurf : Änefeöa «) = 
Sniefe^en, au^ eine gteicbe @itte bei ben alten ©ermanen ^in, 
lonbern eö laffen fic^ auc^ mefire ©teüen au6 ben altgermanifi^en 
Ouelten bafür anführen '). Slber aUer biefer ©rünbe ungeachtet 

') 9lu<^ Sofefuö Sirterf^ IL 9, 7. er^ä^a «on mfc'ä ^ioption unb 
ben babet ieobat^feten Formalitäten ; „ro^ovror ^ &i^^.ov(^,, na^onocürac", 
„efxavTTJg /xkv ijytjöd/urjv Tiaufa TTotTJGaO&ni" . j^pJ, 

") @. Orinini'ö bcutfcf;c Sied)t6altevt^mn @. 464. 

■) ®ie ^anmU^c bafür finb i^on 35ucan^c (Siff. 22. p ^oinmac) 
nac^getoiefen ttorben. Albertus aquensis 3, 21: Balduinnm sibi filfum 
adopüvum fecit 6icut mos leligionis illius et gentis habetur modo pectori 
8U0 illiim adstringens, et sab proximo carnis suae indumento semel hunc 
investiens, fide utriuque data et accepta. Guilbert gesta Dei 3, 21. adop- — 394 — 

fürfte i?üct) ^ic CHtk]i\]ciu]ei>Ue 5hific&t bic virfitti^eve fein, Daf 
luimlii-t) bie 5?{Do).niiMi alö Oiccfctei == 5lH'i1;altui^ bei beii Hebräern 
Weber nvfprüncjlid) befaiiut i^eivefen, lunt in bev ^cL^e bei iöiien 
(Siiu^auy] i]efunben babe -). Xk bevufeuen Stellen ®en. 30, 3. 
48, 5. 6. nitb (ivob. 2, 10. f inineu, a(ci \>on lunnipfaifcfien (^'v- 
eijjniffen fpveitenb, niittö für bae» mofaifcbe Oieitt beweifen, nnb 
n^enn man ancb bte in '}iuth 4, 16. Gftl). 2, 7. eniHiE)nteu 3^er; 
baUniffe für 2(boptionen gelten (äffen uu^Ute, fo ift bod) offenbar 
bier niebr l^ün faftifcben, a(c^ von etj^entlicben recbtlicben ^erbiilt- 
nin'en bie bliebe. 

5Öa^ ferner bie 3(nfnabme bee^ Äinbeö in ben (Scbo^, bae 
ScbofifeOen (bie ©ennpofition) betrifft, fo wwv biefeö bei ben He- 
bräern, une nrfvrmu^lid) bei \Me(en anbern Golfern ntcbtö anbereö 
alö eine 'älianifeftation inniqer Vit-be , lua? Jvol bebentenb t^enn^ 
nmr, nm babnrcb bei einiqen i^olfern ba^3 ^^erbaltnip recttlicber 
Äinbfcbaft ^n fi>niboIifti\'n, baö aber burcbauv? nicbt berecötiqt, ibv 
au(t bei ben Hebräern, nebft ber nrfprünjjlicben natürlicben ^e? 
beutunq, ando nocb eine fi)nibolifcbe bei^n(ev]en. '5)}?ebr erblicft aucfc 
Cnfelo^ in \t)x nic^t, inbem er bie SteUe @en. 30, 3. ^Z^n ^y "^?n^ 
(jie fcU anf meinem ©cfcoße qebären) mit ben Sßorten NON"! T'^n" 
■'^"IX (fie ijebäre nnb id) \v>\U er^ieben) nneberqiebt. !?lnc6 l^at 
Xboma^ ©atalerue^ ^) in vielen 'Öeifpielen nacti^eiviefen , ta^ ber 
2tuebrucf super geuna positum esse bei ben ^oebraern eben fo 
i^iel bebeute, alo in manu esse (in ber ^anb feinj bei lUvinö tioiiis anteia talis pro geiitis consuetudine dicitur fiiisse modus intra 
lineaui intenilaui, quam nos vocamus camisiam uudum iutrare ciuu 
facieus sibi udstiinxit, et baec omnia osculo libato fil•ma^■it, idem et 
mulier postea fecit. Suiita lili. I. iiid. rer. aragon. ad. a. 1032. adoptio- 
nis jus illoruui temporum insituto vite saneituui tradunt, ()ui is inole- 
verat ut qui adoptaret per stolae flueiitis sinus, cum qui adoptaretur, 
traduceret. Sclbft tic i^ricdufcltc „&iöi?" niasj, ivic fdicit rsjriiitm bciiicrftf, 
iirfprüuvilict; ein p.niibclifri)cei Sc^cn i^clvcfen fein. 

") 2)icfclbc 5liirict>t irirb aiici) üoii %a^d (iaä incfaifcti-rabbinifclic Otedn 
§. 178) 9ft6cilt. 

"J De novi iutrum ät)lu Cap. p. 42. unb aiiDeni römifcben (5c&riftfteücni, uiiD ba^ Puvcb bcitcö nur bie 
Seitmig unb 6-vjiel)ung beö Äiitbeö bejeic^net werbe. — (^e^^eii bie 
3lunaf)me einer Slbo^tion bei ben ^ebriiern (äpt fid^ iiocfe foKieu^- 
Der iubirefter ®runb anfübrcu. 'Mv bei jenen Golfern, wo bie 
g)?onogamie jur gefe^licbcn gorm bev (S-f)e erI)oben, nnD bie (Sbtv 
trennuni] entweber gan? mn-boten ober mannii^facb befcbränft ift, 
erfcöeint bie 5lnnat)me an Äinbeiiftatt nict)t nnr ai^ ein ^luecfnui- 
figet^ [onberii and) alö ein notlnvenbij^eö, inbfibiäreö «IJtittel, nm 
ben burcf) (eiblid^e Slbftamninnfl bebinc^ten ^wd ber (5()e nnb bie 
baran gefnüpfi^i Aamilienrecbte anf fünftlit^e Söeife jn realifiren. 
^0 aber, une bieö nad) mo[ai|item ::)ied)t ber ^mU war, beni 
^))?anne v^eftattet ift, nicbt nnr ^n ber erften m'^n eine zweite. 
Dritte nnb nod) mel)re jn nehmen, fonbern aiut t}i( Unfrni^tbaren 
^n i^erabfcbieben , ba wäre baö ^ilboptionöinftiiiit ein übcrflüfl^et^ 
inbem es beö fünftlii*en ^l^ittelö nittt bebarf, wo ber ^^(d ber 
(St)e nnb baö baburcö jn beqrünbenbe gamilieni^erhaltniß auf na- 
tür(id5eni ^ege erreicht werben fann. ^ßirflidi ift an* bie ^^Ibop- 
tion bei feinem ber orientalifc^en i^oifer mit t>oligamifd)er et)e 
in bae 9iec^tf«ftem alö vcd)t(id)e 3nftitntion übergegangen. 2ßo fie 
bei fo(d)en 33öl{ern nnr rorfommt, Da fommt ik alö blojiet^ Üöevf 
Der Siebe, aUer redjtlicben öinmen entblößt, alö ein rein religiöfer 
mt in Setrac^t »"). 2(uc^ baö fpätere, t^ahnubifcfin-abbinifc&e 9tec^t, 
wie gro^ anc^ fonft ber einfinß beö römifd^en 9tecbteia auf beffen 
Erweiterung nnb 5hiöbilfnng war, fennt wol ein yertragömäßige^ '») Coran Sine 33. — L'adoptlon, ^eißt c>5 in bem ÜLUnfe droit 
luiisulman par Joanny Pharaon et Theodore Dulan (Paris 1839). <B. 97 : 
chez les musidinans n'est pas une iiuitation de la paternite naturelle, 
comrae dans la plus grande partie des legislations occidentales. Elle a 
une caractere tout particulier, eile tient de la tudelle avec laquelle eile se 
confonde presque eutierement. Les fictions de paternite repugnent ä 
l'esprit oriental. üieu u'a pas accorde deux coeurs ä rhomme, dit le 
Cor-iu il n'a pas donne a vos epouses les droits de vos meres ni ä vos 
hls adoptits ceux de vos enfaut«. Sav. 1. 2. p. 188. Eendez vos fils 
adoptifs k leurs peres ; cette achät est equitable aux yeux de Dieu. Si 
vous ne connaissez pas les auteurs de leurs jours que la religion vous 
les fasse ch^vir comme vos fröres ou vos proches. Coran, Sav. id. — 396 '0 3)a). c. 4. ». 5. 
") 5)af. c. 8. ö. 14. — 397 — 

bei Sveien bebiencn buvfte »«). eine anbeve 2lrt i^on Slboption 
fcnut bac* jübi|cl?c 9tcrt)t iiiil^t. @ol( aber beuuoc^ md} bcn C^Uunb. 
[atKU beeifelbeu ein bcv unvflii-^eu 5lbo))tion af)nlicl)eö ^liec^töüev. 
()aitnip begrüubet werben, \o fnnn bicö nnv, tvie bei anbevn 3Sei> 
tva9^iH'vf)ä(tntt[cn, bnvrf) eine bcv im jübifi^ni 3ied)te übUd^cn 
33eitiaije([ovmen (per modum contractus) flcfd^eDen. 3)ic geirö^n^ 
Uc^fte biefev goimen ift bic bet^ [Oijenanntcn ^^^fantelgviffee y:y> 
-niD, eine f^mbolifd^c 9{cc^t6i)anbhnuj, mm u>o(cl^ev bei cinev an 
bevn @eiegenf)eit gelpvLU-^en iinnben [oll ''). 

3uörtbc bcr KcöalUiou. 

9?ac1; >5-affcl unn- im Snbentbnme fein 9teitt^boben für bic 
Slbepticn i^ovl)anbcn, inbem ©tanbe^ypr^ügc , unc ^l^vicftcr. nnb 
^cA)itcntf)nm, ftrcngc an bic ©cbuvt gefnü^jft ivarcn, bie übrigen 
^ßivhmgen ber Slboption aber leidet bnrcb anbcrc 9tec^t^mittel f^(x^ 
beigc[ül)rt u^cvben fonntcn '). 

5l(lein rücf|uttliil; bcc^ ledern ^;Uinftc^ [c^cint %. einen ber 
UH'fentlic^ften 3a>ccfe ber Slbo^nion überfeben jn ^aben: bic in bcn 
alten gviecbifcben ©efe^gebnngen iHnbcrrfd^'nbc 9^ü(fftcbt a\\^ bic 
C^rbaltnng bcö ^au^ftanbc^! 3)a^ bie|e Mdm bcm mefaifcbcn 
©efe^e nicbt fern lag, beu>cift baö Snftitnt ber ?einrateiel)c ^), 
trelf^W aneigefproc^cncr ^)J?a^en bie 53eftimmnng batte, baö .^aue* 
beei «Berftcrbenen i^or bcm (*rlei*en ^u bcwabrcn. '3)ie|e^ ^'\d ift 
inbcf mir cvrcicbt u>orben, un-nn bic ©itunigcr. ober ^^flic^tebe 
s>on einem mannticbcn 9?acbfommcn gcfegnet u>nrbc, nnrö natür. 
lid) bäufig nictt ber gaU \\\u. Unb biefem Umftanbe ift e^ of)nc 
aweifel jnin[d)reibcn , ba^ bcv ^ibalmnb bic ffi^ortc ber @i-^vift, 
weld)e fid? anf bcn an^ bcv ^^flid;tcf)e beriungcgangcnctt erftgc 
bornen ®ol)n belieben, [o anffapt, al<? belögen ficb biefclben anf 
ten ?ciMr felbft, anei welcher ()öcbft cigcntl)imUic^en ^Inölcgnng '«) If)almub «ciacfj. \. 16. b. SWaimcnib. a. a. C c, 4. §. 5. (Sf)o[cl;e» 

mif(i)»)at c. 279. §. 6. 

'') SRöflc biees tu bicfeit «lattcvu gc|d)c()eu 1 nto- 

') (£. oben <S. 394. Sluni. 8. 
n ö, 3?. m. 25, 5—10. -- 398 — 

einejioim für ^i^ «ecrbunc] ^e(^ ^cvftcrbenni ^rurer^ qnvonnfn 
mrt) ). 3)utc^ Ätn^eöan^a6me uhuc tn Jiamc^' ^e6 Sßerftorbe 
neu IMPI n*ercv orftalteu mciDcii ; ^.ui 53c^üvfniH rtne^ 3ie(tt0. 
afteö, nne c6 ^ie Slbo^nion ift, ,vav mitftin .ükvtinc^^ v,orbanben 
^aem ^er uatürlicfcen gitteneinfalt foe §i(rcrtf)um6 erfctien bie 
fuitftlKtc Äiure^aunabmc, n>nm ftc aucfc nicbt unbefaniu ^mv 4) 
t^iet 511 l^ea{ unb imaginär, i.nt ^^, 3en9nugeaft erfeAen m 
rönnen. i »> 5" 

®ae aber fie Uebertragbarfcit ber Sumtmoxme betrifft 
to fennt Ta^ tftalmuDifcte ^Hec^t adertingö eeunne perfoimc^e m^ 
vogatt.e, UH'(*e Ter O^ater auf feinen eftelieten eo[)n .ererbt „n^ 
Me er ^a[;er auc^ anf feinen 5lroptii.füf)n t^ererben imir^e unuin 
t^te .«^l^e^annaf;me überf;aupt a(ö died^t^ah r»orf,an^en lyäre 
^ lof)rt 5u.ar, fa^ ein Otec^t, ,ve(^e. blo^ i„ ^en perfönlic^en 
^erf)aanifien gegriinret iit, nictt ©egenftan^ Ter i^ererbunq mvt>7n 
(5r ic^emt aber überfefieu ju f,aben, taf nacö tbaltnubif^t^n 9tec6tö* 
Prinzipien aucb folcte ämtlicte Söüri^en m i^ubentDnmö ©eaenfhmb 
^er a>crerbung mxtni, u>e(ctn-, .erfe^iefen .on bem ^4?riefter. nnt> 
eemtentf;nnie, fein ^Uiribnt eineö geunffen @tanime^ ^^er ©e- 
l^fectte^ rait. ^;?riefter unb l^e.ite ift ber ^oOn fcbon bei m 
^aterö geben; anbere aniKi.te 2ßurben, ^u ^enen anc& baö .y=,c*' 
priettertbum geOört, unnben beni goftne in ber >KeqeI erft 'nad) 
tmjlotc beö i^ater^ auf beni ^Ißege ber i^ererbnng 511 5bei( 
riete ^)louu umb in ben älteften tbalnuibifc^en £.neüm auö bem 
^^onuj.geieee ber 3;r;ora bebn^irt«), ihm. ber .t>a,^,y,ta burrf, an. 

5W^'aI. 3, 7. (^. ^a.(^gcr 163, I. ' " • -a,. .4. .. Ka.me... 

') L^U^alb, Satcrtf,. @. 191: ,„f infc.a.n.afimc ivar ^irar crlaubl aber 

2^abct Kl;ct„t c. Sitte .eivefen ja fein, ba^ ber ^»Inne^menbe feinen äß^md 
«f'cr be„ a„ .ftinbeeftatt ^nu,.tne^„u-,tbea >varf, unc eiae ahnlide Stte . 
anbereu i,dfera rKrrfd;te. Sergl. „„fer äT?antelfi„b. gc erflür nrf, aän lid 
am et*te,tea bte 5lmveab„n, biefer ^U auf e.aea a.„,icf;ea tZ ^ 
19, 19-^ ; uab ähnlich v} ^-.^ ber iHut^ 3, 4-14 er^^^üe gaü" 

") («tvn(re(f;t §.531. / o • 

") ®ifre ja 5. 33. 3». 9Jro. 162. ,^et^ab. 103, b. M^tii — 399 — 

rcic 51ue(jvn-iu1)c h'v Schrift uutevftiut '), uub iH>n Den rabbiui^ 
(du-n &(\(mkbx(nx ciuftininiu] [aufttoiiivt ''). ?)?ücf[td>tlicb Dee 
.<r)cd;pvicftcrtfnini? wintc Die ®ucce[fton ihmi Der i^oUfiMumenen 
^BürDiofoit Dci5 ^^KKtfot^er^ Manm o,c\md)i •'), unxc* bei auDeven 
X-ipitateit luiv Mim Theil Der Mi ^var '"). ^at^ L^rbli*feite. 
priiv^ip rief bei «efefeinuj i^ou Otabbiuaten iioci) in neuefter M'^i 
aaerlei ©tveitigfeiteii luib Steibiiuflen herinn-. "^k angefebeiien ^)iab^ 
binen, Deren ^BeiftaiiD ihmi beu ^Kabbiuati^prätenDenten in ^Infprmt 
(]enommen ivurDe, waren in nic()t ^jeriny^er ^Iserlesjenheit. (5iner[eiti^ 
hätten ik Den ?)iabbinat^erben gerne nnter Die ^^Irme fiey^riffen, 
um Dem 33uc^ftaben Des3 ©efe^ei? ^u geniujen. ^^InDererfeite fonn^ 
ten ik \i(i) aber nic^t in'rl)el)len , M^ Der Stimmnng nnD Den 
^ninfe^en Der ^Vjiajorität Der ©emeinDen Docl; anc^ 9U'd,nimu3 vje^^ 
traj;ien u^erDen muffe. (.^lüfflicf;er ffieife t)atten einige altere iHuto^ 
ritiiien, ivie Oi. eamuel Da ^VlieDina in Salonif (1550) iinD 
9i. llienac^em '^Ifaria Di )5^i»i> (^Vi^- i» '^^«antiia 1640), anö^ 
Drüctlid) erflärt, Da|^ Daö -^Nrin^ip Der (SrbUct^feit anf Die ^vabbinate 
nietet angetvenDet u>erDen Dürfe, fü Daf fid; and) Die ÖK-gner Der 
^iUatenDenten auf @eu>af)r(^männer berufen fonnten. i?luf fte berief 
fid? ?K. ^iJiefcei ®ofer im 3ahre 1820, iuDem er i(ne 5lnftcfct 
auf pilpuliftifcbem 35>egc ju begriuiDen nuD ju vertbeiDigen fud)te "), 
obne übrigen«* mit Der einfit)(ägigen i^'iteratur innifommen mn-traut 
Ml fein •-). 3et)n ;5abrc fpäter wiDerrief er iuDef fein frübcre<5 
Urtbeil »^.). ;>m Oriente, in i^olen unD in manduni ö)egenDen 
Ungarne ^at Die (Erbfolge im JKabbinate audi in unferer 3eit ibre 
55eDentfamfeit nid)t lunkn-en. 9hiDcr^n)ü muteten aud) in Diefer 
^:3?eMef)ung Die alten Saljiungeu Den neuen iiulturMiftänDen weilten. 
i)er ()iftortfd)en ^^ebauDlung Der tl)almuDi)d)eu Duellen oDer Dem ') Ü)Ji\i. 13, b. bcj. 3cbaf(;. 1(J*^, a. 

"") ma'm. 'IM. I, 7. Si. fHi--ai{ift. 4, '^1. 3. -Dca 245, 22. 

■') lov. .to(). ?lrf;arc 3)ictl) 8, 5. 

'") Ä. ?liini. ü. 8. 

") (ifiatfjam Scfcr IL [2. 

'•) @. .tcHcf. ha=@cbola ^\m T. ^5f}aii. 53. 

'■•) <ii). Scf. II. 13., ivo iii iMi- 'ik-vitfuiu^ am tcii («iHiuitt) Scvatini — 400 — 

3:f)almubftutium ber 3«fi"ift ^^^'^^ f^ ^^^f^" »ovbebalten, unbe? 
fangen ju untcr[u(tcii , oh ta6 (Sibücfefeitöprin^^tp ftc^ iiicfet unter 
tcm ßinfluffe beei crblicben ^^atviarc^atc^ auögebitbct f)abe. 

Sc^lie^lic^ ift ui ber 33e(;viu)?tung gaffel'^, bvap e6 „^ur 
^45fii(f>t ber 33erpf(egun9 , ^rjie^ung, ^^erforgung feiner SIboption, 
[onbern nur eineö 3Sertrageö bcbürfe", fitn^u^ufügen , ta^ gerabe 
altere Slutoritäten, une 9^. 3faf Sllfafi unb beffeu ^sc^üler 9{. 
3o[ef f)a'2cin 3bn 3)Hga^, beuen 3)iaimonibeig folgt, >t>ie 
nic^t minber dia\(i)i, einem fo(c^eu 33ertiage feine binbenbe Ä'raft 
^ufc^reiben, eö \d benu, ta$ ber 33etrag ber SSerpflegung^foften 
in bemfeibeu angegeben untrbe '^). 2inbererfeit6 enthalt fc^ou bie 
jerufalemifcüe Femara bic 33eftimmung, ta^ ein ^um 33ef)ufe )v>oi}U 
t^dtiger 3-''etfe gegebenes 33erfpre(f)eu a(^ religiöfeö ©elübbe ^ei# 
lig fei unb binbenbe Äraft beft^e '^). D II e r u n t) |] e fi r n e r. 

€itte kultttrl)i|ion|*d)c parallele. 

Dr. 5. ßnA, 9?abbiiiate; .^aiititattu in .^remau. 
(gettfe^mtä.) 

9J?it bem britten 3?erfc fängt bie eigentlicbe 6d3cpfung an: 
„@ott fprac^ e^ merbe Sic^t unb e^ warb Siitt". 5ße(cber ^on- 
traft ^mifc^en biefen einfachen Sßcrten unb ben beuiglic^en inbi- 
fcfeen €lofae! 3S>ie f(ar tritt t)m ber "iDJonctbei^muö &er»or! 
S?ie ift ieber ^Vergötterung ber 9?aturförper auf i^a^ ©länjenbfte ") aif. ®itt. 2, 6. unb ?fi. Oliffim fcaf. ÜWaini. SWcc^ira 11, 16. ^td). 
u. SWottaiia 3, 5. 

'^) 3cr. 58. aWcg. 4, *>. «Warb. 33. Sattjra 1, 489. 499. iH. @. 51. 
j. Sudje 9«ifd)>). b. !Waim. 9lrc. 69. ^ag. aWaim. SOJct^. 7, 7. 3- ^T»«« 258, 
12. (§ben fja.'(Sicr 51, 2. — 401 — 

t^ovgebeugt ! 9?tcfct raö ßifc^einen @oüc^ t^f ibicitet ^tcfct , eine 
2lnftc^t, Me yir fiaffeftcn Slu^avtung, utni un(^eftelt ©ö^euHenft 
2(nlaf gegeben; fonbein ^a^ Scböpfenrort fcfenf Da^ ?t(f>t, ver. 
jagte tte ?vinfteini^ in ibvev UnbegvänMbeit, ticifcbeucfcte ta^ ge-^ 
genfa^icfe Dunfef, unb fo une mit bem 6(tcpfeiUHnte ?icbt ba^ 
3öe(taÜ eifüüt, unir aucb ba^ eine negativte ^^vinjip, bie unbe= 
grän/ite ?^infterni^, geuneben, mit» \mu erften iWafe fann bev ?e[er 
ober 3"^i>»'t'»" ben 53egvijf i^on Tag unb ^i'Zacbt tmct} ben @cgen=^ 
fa^ »Ott ?ic^t unb ^infteini^ evfaffen. 9?icbt iriib baf)er bie '^ad^t 
mebv mit "jli'n be^eicbnet, irelcfce^ ein 3iiiürfff^it'» i» ^^f» [vü^e. 
ven 3"^^'^»^ ^(^ Sluflöfung bebeulen irüvbc; 2(benb unb '9}?oigen 
ftnb nnnmefiv bie 33eieicbnungen , weldx ben ©egenfa^ t>on lag 
unb ''^Zacbt auebrücfen; 33eiiiei(fcnnngen , bie ben v^inblicf auf ba^ 
nocb bafetenbe, \renn aucb im Scbeiben begriffene, unb auf baö 
fommenbe, wenn aucb eift bert^ovbrecbenbe ?icbt gennibven unb fo 
jebe "iÖ^öglicbfeit eine^ gegenfa^lofen I?unfe(e au^fcbiie^en. 

So einfacb, flav unb beutlict un^ aber au(ii bie ^eneft^ 
fagt, ba^ ba^ ?icbt bem göttlicben (Scböpfertvorte fein Dafein 
i?erbanft, fo fcbeinen bocb einige 53ibe(fteUcn für t>k inbifcbe 2ln^ 
fcbanungöu^eife ^iU f^jrecben, ba^ burcfc \>a6 (Jrfcbeinen ber ^otthni 
baö Siebt ftcb t>erbreitet. "'Bor^ügficb ftnb e^ (Stellen, wie: „beffen 
glän^enbe (^rfrfieinung g(eict) ber beitevn ^}J?orgenvötbe ')", ober 
„benn Sonne unb <Bä^ilb ift @ott ber Gange -)", ober „fommc, 
(eucbte, benn eei fommt bein Siebt, tu 'ilWajeftät bee (Sifigen, bie 
über bicb (eucbtet ■*)", ober „u>ie mit einem ?[)?ante( ift er mit 
Siebt umbüüet, ben ^immel fpannt er wie einen Te))))icb au^ "*)". 
Tiiefe Iqtt «Steüc fc^etnt aucb bie 9lufmerffa mf eit 9?. (Sliefcr b. 
c'Öttrtan'^ auf bie inbifdbe Jlnfcbauungöweife bingelenft ^u ha^ 
ben, benn nur aiö \ol(be geben ftdb feine 5Q?orte hmb, wenn er 
fagt : ^) ? n^i^^'D nL::i npb w)'2b Dii'^ ixnn: cp'^ r^m^ c^^w. •) ^ofca 6, 3. 

') Walm 84, 12. 

') 3ef. 60, 1. 

') «jjfalm 104, 2. 

') %xk ?ft (SUcfcr III. 

Ben-Chananja 185K. II. 26 — 402 — 

'?T?atmontbce «) ^itivt aber triefe €tf((e fc^oti i^or feinen fRtc^ter^ 
ftul)( unD [piicbt fein 5.^evuHnfunq^mt6ei( barübev au^. 5Bn£* bie 
anberen eteUen betrifft, fo mnt^ Die bognuitifcfce 33enn6nni] tfjeile^ 
auf t^re metapborifcbc 9luebrucfeireife, tbeil? auf bie 3eit if)ver 
9(bfaffnni3 bie (jebüftrenDe ^Hüffftitt nebmen. 

3)er inerte 5?er^ befräfti^^t ben an(]enomntenen ^tanbpuuft, 
unb nneberholet, Da^ bie 2Öelt al? ein 2Bcrf ber ?iebe für bie 
^iJtenfiten mit ber größten Sorgfalt au^geftattet fei. „@ott faf), 
ta^ tat' ?i(tt gnt fei, ba [itieb er ^ittt ron ^-infterni^, nannte 
ta^ ?icfet %(iq, tk ginfterni^ 9?ac^t". ?ll^ ein 53?erf ber ?iebe 
für bie Wenffben tft e^ anc^ an^ufe()en, ba^ @ott felbft ben er.- 
fcbaffenen 3)ingen 9?amen gegeben, t*or^üglicb benienigen, bie ibrer 
abftracften ^)?atur UM-gen ober n>et( ik für bie menfitliite 2lnfc1)au^' 
nng ^n n>eit ftnb, nicbi benannt iverben fonnten '). I^ic inbifcbc 
«Äoemogonie entbält eine betreffenbe ^^aradelftrüe «): „9?anien 
nnb Ibaten )>on a-llen ^Befen beftinunte unb (onberte er ^nerft 
nad) ben 5lnefpnuten ber O^eba^"; jebocli mit ber nictjt geringen 
Xifferen^, ta^ bier bie ©ottbeit allen ^M'fen "iriamen giebt nnb bem 
Wenfd^en in biefer 33e^iebung niittö ui tbun übrig Ki^t. 

^iiv(^ Die (Srfcbaffnng beti l'iitu^ feben UMr \}C[^ erfte nega* 
tire ^^rinJiip weichen, mt bem Verbreiten bee^ ?iittee fct)n>inbft 
bie gegenfa^lofe Pfinfterni^ für immer, 9f?ocb aber ift ba«* freite 
negatiiH' ^i^rinjip nicbt gefituMtnben, ber Cinp. ta^ Sßaffer in fei^ 
ner Unbegranjtbeit. lur* tat' (Scheiben unb Trennen biefer nn-- 
begrän^ten ^-Intben, bnr* bae 33erui(tten il^rer Unbegran^tbeit, 
entftebt in unfern beiben (5oemogonien .f^immel nnb (Srbc, me 
fte ^ur fernem ecbopfnng \i(b rollfommen eignen. Dk tnbi? 
fcbe ^oemogonie ftcUt tiefen wvnun Sctöpfnng^aft , bei bem, 
UMe beim erften , bie Scbopfung be^ ^^^ofitiven uigleict ein 
5?ernif(?ten bee* ^^Jegatiren irar, tu folgeuDer 2l>ei|e bar: „3n 
•^attftnnen mutieft mit bem 393unfil)e, ant> eigenem Äörper 
bie rerfttiebenartigften ®efen ^n fitaffen, liet? er tk 3i?affer ') aKcrd) II. 'in. 
') ®. cap. 2. V. W. 
') ©Icfae 21. — 403 — 

^uevft auöftvömen unb in Hefcm tcn ©aamen. Da waxt ein 
golbfncei (Si, i^m bem Xau[eubftial)Ienbcn an @Ianj glfid?; 
im (Si erzeugte ftc^ [clbft 35ia^ma aller Gelten 2lt)n^evv. 3n tie- 
fem (Si mo^ntc bei- Jpe^ie ein lunbeö 3al)r nnb [paltetc e6 [elbft 
Duvd? eigene^ 9?ac^[innen in jmei 3:i)eile. ?hi6 biefen jmei ^älften 
bilbete er ^immel unb (Srbc unb in ber 9Jtitte bie Suft in bie 
ac^t Sßeltgegenben unb ben endigen JRaum bce Sßafferö". 

3n 33ra^ma, ber un^ l)ier alö aBeltenfc^öpfev entgegentritt, 
bürfen wir feine untere ©ott^eit [e^en, benn 53ra^ma ift bloö eine 
9?uance S^ajamb^u^ ober beffcr ©vajambl^u alö SBeltenfc^öpfer 
ift 33raf)ma. 3Benn \m nun oben bie inbifd?e (Schöpfung alö ein 
blofeei gormen unb (gonbern angegeben, t)a bie 9J?aterie ju ben 
mdfifex erfc^affenen :Dingen al^ in ber @ottl)eit befinblic^ mit 
berfelben t?on (Sungfeit l)er eriftirt ^at ; fo fömmt nun noc^ bie 
9J?obiPation l)inju, td$ felbft bie gorm nic^t bur(^ baö @(i)ö))fer. 
wort entftanben, fonbern au6 ber ©ott^eit emanirt ift. SBra^ma, 
ober bie formenbe 9?uan(e ®raiambl)u«^ , fonbert ?anb, 2Baffer, 
Suft unb ben ätfeerifc^en .^immel wn einanber, inbem er ta^ in 
bem ffiaffer entftanbene ^i fpaltet, iveldje^ auö ber @ottl)eit 
emanirt ift, mitf)in ift felbft baö formen unb ©onbern bnr(^ baö 
©palten beö (5i'6 bargeftellt, auf bem SBege ber Emanation ent-- 
ftanben unb bie ganje 6c^öpfung ber 3nber Emanation im eigent. 
lic^ften @inn bee Sßorte^. 

3tt biefem (Smanationöfvfteme liegt ber ®runb ju ber 3Ser. 
efirung, bie ftcfj in ^ubien auf bie mannigfaltigften Dinge ber 
gjatur erftrecfte. ©onne, 3Konb, ©ewäffer, ^flan^en unb X^iere 
würben bafelbft ju aüen ^dm göttlich verehrt; weil baö OBeltaü 
feine ©cfcöpfung 6yambl)u^, fonbern ®t>ambl)u felbft ift, beffen 
eine Seite wir im SQBeltaU v)erför))ert fe^en. 2;ro$ ber nic^t ju 
oerfennenben 2lel)nlic^feit , bilbet boc^ ber betreffenbe ©c^öpfungg^ 
aft in ber ©enefiö einen ^errlict)en @egenfa§ : „Unb ®ott fpradj, 
eö fei eine Sluebe^nung inmitten ber SSaffer unb mac^c eine 
©ränjfc^eibe jwifc^en SBaffer unb SQSaffer''. Der göttliche 5Q3iüe 
fc^affet l)ier bie Sluöbe^nung, fc^eibet unb fonbert bie 3Baffer »on 
ben 2BafTern, baö göttliche $Bort mac^t ein Cnbe bem ^weiten 
negatit)en ^^rinjip, bev Unbegränjtf)eit beö Safferg. 3ebo(^ er-- 

26* — 404 -- 

bilden mv ami) fiter, ivcnn an(b nm im .^intcvgvnnbp, eine ent-- 
fevnte ?lef)n(i(tfeit mit ^em 3Öe(tei; ber rauiuf fo((jenbe ^^erö 
(nutet Häm(ict): „Unb @ott machte rie 9(u6tef)mmn '«"^ )'*teb 
^^rifcfceu ben ©euniffevn, Me unterhalb bee (5^eirc((>ec« finb unb beu 
^ennift'eni, tk obnljalb be^ ©eirölbe^ finb''. 5Öie baö au^ bem 
göttliche« Saamen im ^sci\jex eiitftanbene inbifcfce 5Öe(tei ftc^ tfieift 
unb bie obere ^3ä(fte beu .^oimmel, tk untere bie (^rbe bilbet; 
UMe tk beibeu eitjatften bie oberen ^Öaffer unb bie unteren 3Ba[' 
[er in ihre (Shän^en geunefen; mc jk ferner bunt tk in ber 
^Witte beftnbliite ?uft au^einauber gel>t(tcn, geqen tcn 2lnbrang 
ber oberen unb unteren @ea>ä)Ter einen Damm bilben : fo audb 
ber J?yT bie Jlni^bebnung ber ©eneft^. 3)ie a^orfteüung beei ^Bett^ 
fi'^ bat einige innuniubtfc^aft mit ben '^ibeiftelten, nu> ü'^W ni^ü 
unb äbulirfje iüu^brürte gebraucbt loerben "). ?(n anbern (Stellen 
unrb bie 3bee ber (Meuniffer über bem .^imme(^geuH>(be auf ta^ 
Teutlic^fte au^gefprodjen '") unb berntjenuip erflärt ber lf;a(mub 
C'^u; mit C'^ C\U "). '2)ic 9Ibbämmnng ber oberu unb untern 
©ejväffer beutet auit ber 3:f)a(mub an '"). 

„Die ?uft in ber mtk" bat bei ben 3ubern ^irci entge- 
gengefe^e ?lttribute, fte wirb unifferartig gebadet unb fömmt ben< 
noct) febr oft mit ber 5?e,Kicbnnug „(euc^tenb" wv. 'Biv c^ianbm 
in biefem 5ßiberfprucl)e einen 5Öinf \n feben ^ur Trennung ber 
5ltmoöp()äre rom Sletber. Dk 5ltmo^pf)äre, loafferartig gebaitt, 
wirb entgegeugefeu bem 9(etf)er, Ter bie (Srcmente t>c^ Stc^tö unb 
be6 J^euer^ mit bem Gaffer mneint. 3n biefem ©inne finben wir 
biefelbe 3bee in ber bebraifcten l^oömogonie wieber. Die i^ögel 
ber ?uft werben \n ben 2ßaf|eribieren gerechnet. 9?. mo\c^ 
ben ^'>J?aimon fagt fogar '•'): n^nn: c'''^r\ p l^yy ypim, r>er== 
ftcbt aber unter vyi ben großen weiten Vuftraum, ben er mm 
C/iU; gefonbert wiffcn wit(. ") Cscf. 51, 13. 48, 13. %\i<ilm 104, 2 %lrovcx. 8, 27 ff. 
'") m<\lni 104, 3. mit a. a. C. 

") Xaanüf} 25. h. 
") mcxcl} II. 30. — 405 — 

Unter C^u> ift ^cv 9letf)cv ü^cr ^il' ^^evnniijiuu] i^oii 5t^w^*', 
ll^^ "iffiafffr 511 verftef)cn, \m aiut ivivflict) 9ta[cf)i [agt: C''?2U^ 

SBeini aber mit fem Dritten 3;ac]e Die ^ebraifc^e öoömOjjO* 
nie Die ^ilbnng ber ^'rbe befc&reibt, inbem \i( ta^ Sßaffer Durc^ 
Die (Srbe jnrücfbrängen läßt, eine ^^efd^reibmu] , Die luir in Der 
inDifiten C^o^mogonie nic^t finDen; [0 Ijat Die»? [einen ©rnnt» in 
Der ^4>räv]iuinj Der inDi[U;en .i^ce wm 3ßeltei. X)ie nntere ^alfte 
Deö Sßeltei'ö ift Die (SrDe, mit Dem ^'^immel ,^ni]leic& gefci^affen, 
nnD beDarf ifjre ©c^öpfnng, unrö [ie im ©anjen betrifft, feine 
^Sefcbreibung ; jeDod;) gefcf)iel)t Dieö t)infid?tlic^ Der ^ilDmu] Der 
(SrDüberfiäc^e : „er fc^uf ferner", erja^Iet nni^ Die nurnnifcbe 606* 
moginüe ^■') , „S'liiffe, 'iDieere, S^'lfen, (Sbene imb 5Jertiefnngen"5 
womit jn lungleicben finD Die 3Borte Deö ^^falmiften: „ör grün- 
Dete Die 6rDe auf ii;ren (^runbfeften ; fie wanfet nic^t auf immer 
unD eung. 50?it Der 3Baffermaffe, mie mit ©eivant», ^alteft Du fie 
beDerft, auf ^Bergen ftauDen ©env'iffer: vor Deinem ^Dränen ftot)en 
fie, vor Deiner 1)onnerftimme eilten ik t^intveg. (So ftiegeu ^^erge, 
eö fanfen 'Xbäler ()in an Den Ort, Den Du ifinen gegrüuDet. ©ine 
©ranje fejteft Du, nimmer geilen fie Drüber, nicl^t fet)ren fie jurücf, 
Die (SrDe .^u beDecfen. 1)u laffeft DueÜeu fliegen ]u 53äcben, ^wU 
f4)en bergen ivanDeln \ie (104, 5-10)", 

(gortfe^ul^ folijt.) ") du I. 'ü. m. 1, 1 — 406 — 

3n)eüc8 Mä) Öcr iiihiCcOcii aftcrlOumer 

bcs iFlauiuB JofefuB. 

33on 

med. Dr. Hl )^orfd)fJjki) in ®t..Äaiiif(I;a. 

(gortfe^uufl) '). 

3. 9J?it bem 9J?unbf($cnte voax nod) ein anberev T)ienev, 
nämlic^ bee töiüijö Obeibäcfer, ehigefevfert. (Sr i)ürte, wie 3ofef 
beu Xxamn beö (*rfteni beutete, unb mar guter Hoffnung, beim 
and) er träumte in ber verfloffeaeu ^^Jac^t unb bat Sofef um bie 
2luö(egung beö folgenben 3:raumeö. (Sr [agte: 9)?ir fam »or, alö 
trüge ic"^ brei Äörbe auf bem Äopfe, Peren ^mi mit ^rob, ber 
britte mit gleifc^ unb verfc^iebenen ©peifen, bie man bem Äoutge 
aufjutragen pflegt, gefüllt ivaren. 3)a flogen bie ^ögel (;er6ei 
unb frafen aüeö, tro$bem ic^ micfe bemühte, iic ab^uivefjren. 6r 
^offte, e6 werbe auc^ it;m, wie bem a)iunbfc^enfe, eine günftige 
2luö(egung werben. 3ofef backte nacj? unb fagte enMic^: ^d) 
moct^te bir lieber grol^lic^ereö, alö \m^ biefer ;Xraum an\eh]t, ver* 
fünben. 3wei 2;age nod) gefrören bir, ta^ bebeuten bie Äörbe, 
am bvttten läge nmf t>n ge()enft werben juin grape ber SJögel, 
bereu bu bicb nicbt erwel)ren fonnteft. Unb eö traf auc^ alfo ein, 
wie 3ofef ben 33eiben ee veifünbiget t)atte. 5lm ©eburtötage beö 
Äönigö würbe ber Cberbiicfer gel)enft, ber Ü)?unbf(^enf aber in 
fein 2lmt wieber eingefejt. 

4. jofef |ttinacl)tete nod) ^wei 3al)re im Äerfer. Der un-- 
Danfbare ^)J?uubfct>enf l>ute il)n unb beffen ^raumbeutung Kingft 
vergeffen; aber (A)ott bal)nte fen !iÖeg, wie folgt, ju feiner ^e^ 
freiung. Äönig ^;U)arao batte nämlitt) in einer ^3?act)t ber 'Iräume 
Wim, unb ^u jebem berfelben träumte er ^ngleicj) bie Siuölegung; 
boct) vergaß er bie l'e^teren, nur ber (Srfteren fonute er ftc^ erinnern. 
3ie beunrut)igten it)u fetjr, benn Uebleö fc^ienen }ie i\)m an^ujei* 

') @. 5. ^eft v£. 207—214. »tb. — 407 — 

gen; baf)ev er mit 3:a(^e6nubntc^ bie 5Qßeifeften (Sqvpteuö \u ficb 
befcfcieb. (ix wünfd^te mm itmn ^i unffeu, unti^^ [eine ^^väumc ^u 
bebeuten l)atten. 2lbcv iü(bt^ ^3cfiiei}ii]enbeei wußten fte Um ju 
[ageii. 3)ad beäiu]ftii]te il)u iioc^ me^r. 2)ei- 5}hiubfct)euf benievfte 
bie 33erlegeiU)eit bee Äönigö. ^a eviunerte er fic^ Sofefö beö ge* 
[(tieften !Iraumbentere. (Sr trat nun jum Äonige fiin, erjät)(te 
i^m ben ^iranm, ben er im Äerfev f)atte, une ii)\\ 3o[ef auflegte 
unb alle!? jutra[, uub ^a^ er anc^ bem Dberbäefev i>crl)er[agte, er 
werbe geteuft werben. 2)er Oberfüc^enmei[ter ^^otipi)ar fjatte 3o? 
[e[ alö [einen Sflaven eingeferfevt, ber angiebt, ein .^ebraer iwn 
vürnel;mer 5(bfuu[t ju [ein. 3Senn hi, o Äönig, eö nic^t [(:^ene[t, 
bte[en (Sträfling t)oIen ju ta[[en, [o wirb er bie Sluölegung ber 
3^räuine bir offenbaren, ecgleid; befahl ber Äcnig, ta$ man iijn 
XH>rfüi)re. (Sr würbe gereinigt, gefleibet unb bem Äönige iwrgeftellt. 

5. 3)er Äönig reichte i^m bie ^anb unb [^ra($: o Jüng- 
ling! Diel; l)at mein 93?unb[cf)enf beine^ anögejeic^neten ^^erftanbeö 
wegen mir emp[ol)leu. Saß anc^ mir, g(eid) jenem, \^i\^ @(ücf ju 
XljeU werben, unb beute meine S^räume, bie mic^ um meine j)tul)e 
bringen. 9hir bitte icb bic^, [ei mir ju Siebe nici^t unwahr, wenn 
and; bie 3"f"iUf wn^ «Scbrerflicbe^ in il^rem ©c^oope bergen 
[oüte. 9}?iv fam vor, icb (uftwanble liingö be^ (Strömet, unb 
[e^e fiebeu grofe wü()(gemäftete Äüi)e an^ bem[elben an'6 Sanb 
fteigen. (Sbeu fo vie(e ()äpliite unb magere Ml)e tarnen il)nen 
entgegen unb fragen fte. ^})?an merfte if)neu nic^ti? an, benn fie 
blieben \\o^ immer fo mager unb l)ungrig, wie iwrmal^. 2lufge=^ 
fcfevecft, erwachte id; unb ba(^te, wci^ ^at benn biefe (Srfcbeinuug 
JU bebeuten? Salb barauf fc^lummerte ic^ wieber ein, unb l)atte 
abermals einen "J^ranm, wunberlicber alö ber erfte, ber mid^ aucb 
met)r alö jener bennrul)igte. 3*^ fv^t) niimlic^ auö einem ©c^afte 
fieben Jpalme empovfc^ie^en, bereu 5lel)ren voll reifer Ä'örner wa- 
ren, unb wegen il)rev ©c^weve fidb abwärts neigten. 9?eben it)nen 
ftanben fteben bürre, [c^wäc^lic^e , vertrorfnete , fränfelnbe Sle^ren, 
welche ben frucbtrei(i)en fic^ juwenbeten unb fte vevje^rten. 1)iefer 
2;raum erfc^recfte micfe fel)r. 

6. hierauf eru>ieberte 3ofef: 3)er "Iraum, ben bu, o ^önig, 
in ,boppelter ©eftalt gefeben ^aft, bejeic^net bod^ nur eine unb bie^ — 4U8 — 

felbe 3ufunft. ^ie für reu Mabau bcftimmteii feifttn, yon ben 
magern Per^e^rten %f)uxe , fo n?ie tie förnerreic^en STe^ren, tie 
von ben fc6(ec6ten i^erfc^hmgen nnirbeii, bejeic^nen eben fo i?iele 
nac^einanDer folgcnbe 3af)re teö 9J?ifn)ac^feö in ©gt^pten, a(6 t»{e. 
fen 3a^re t>er grucfctbarfeit i^orangegangen. 3)te (Srjeugniffe ber 
gefegneten 3a^re werben \vät)veni> ber 9J?iß|a^re »er^e^rt n>erben. 
(Jö nnrC ein fofcber 9J?angel Cev nötf)igften ^ebenebeoürfniffe im 
i'antie entfielen, bem faum i^cr^iibeugen ermoglicöt n^erben bürfte, 
melc^eö icb barmiö entnehme, iveil bie magern 1i)kxe, wetd)^ bie 
fetten fragen, nic6t iatt würben. ©Ott aber lä^t bie SWenft^en bie 
3uhinft errat^en, nic^t um }ie m erfcfcrecfen ober \n betrüben, 
fonbern bamit fie, gewarnt, M^ fommenbe Uebel Durc^ finge ^or' 
fe^rungen erträglich 5n macben im Stanbe feien. SBenn bn, mein 
Äönig, Den Ertrag ber yoranögebenben gefegneten ,3abre bei 6eite 
legen unb barüber miie verfügen wirft, fo werben bie (Sgvpter 
ben nac^folgenben 9J?ange( nicbt füllen. 

7. 3)er Äonig bewunderte ^ofef'ö Ä'lugheit unb feinen «Ber* 
ftanl). (5r fragte, wie man Cenn vorzugeben habe wä^renb ber 
3eit bee Segenö, um ben nacfcmaligen 9J?angel erträglich ju 
machen? 2)a erwieberte 3ofef: man empfet)(e ben ß-gv^tern <Bpav> 
lamfeit, erlaube ibnen nur mäßigen ©ebraucb Der reichen Ernten 
unb gebiete if)nen, \va^ fonft im Ueberfinffe verfcfewenbet würbe, 
für Die 3eit ber 9?ot^ aufzubewahren. @r machte barauf aufmerf' 
lam, t}(i^ man von ben ?anb(euten t}\e mi(bt abforbere, fte in 
eigene ^:Sebaltniffe aufbewahre, unb ibuen nur fo viel verabfolge, 
ale zu if)rem Sebarf nötf)ig fei. i^barao, Dur* bie Sluölegnug 
bee Iraumeö unb ben ertbeilten diatb fel)r befriebigt, glaubte 
nict)tö ^öeffereö tljun ju fönnen, al6 wenn er Dem Urheber Diefeö 
dtatbee eö überlaffe, Diefe Singelegeubeit zum ^i^ortlieile Deö »Bolfeö 
unb ber eac^e beö Äönigö z" orbnen. ü«om Äönige bevoUmäc^-- 
tigt, Durfte er in H^urpur fictj fleiDeu , einen Siegelring tragen ^), 

') OoKfue icfid)! t)ur von C.;u Sliidabeu ber iöibet ab. ^mi ber Äönia 
nat,m |eu.en ^legctrind »om Jin^er (1. «. 2». 41, 42). Sie »öeie^muiq mit 
um fomgUc^en eic^drins, Um %nm unt ber S^aUUtu beieicftnete bie (5r. 
pebuii^ jum Ȇijefciii^ — 409 — 

«nb auf einem 3Bageii tuxd) i^an^ (Sgi)pten fahren, wo er ihmi 
tm 53aueni taö ©etveibe übeniafjm, unb \i)nei\ mir fo ine( ^u- 
ina$^ a(6 ju